Blauwe economie

Blauwe Economie

BLAUWE ECONOMIE

De Blauwe Economie is dat deel van de economie dat op één of andere manier gelinkt is aan de zee of oceaan. Traditionele sectoren, zoals visserij en scheepvaart, staan daarbij naast moderne sectoren zoals hernieuwbare offshore energie en blauwe biotechnologie.

De oceaan en bijhorende duurzame Blauwe Economie zijn noodzakelijke bouwstenen voor de milieu- en klimaatdoelstellingen. In deze context is de Blauwe Economie een essentieel element bij het streven naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die zijn gedefinieerd in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en wordt de Blauwe Economie gezien als een van de dragers van de Europese Green Deal.

De ‘blauwe (r)evolutie’ van de afgelopen jaren, met het stijgende economische en politieke belang van de oceaan-economie, stelt de mariene onderzoeks- en innovatiegemeenschap echter voor grote uitdagingen. Innovatie is cruciaal om zowel de gevestigde als de opkomende mariene en maritieme sectoren op een duurzame manier te laten ontwikkelen.

Om de Vlaamse mariene innovatiecapaciteit te versterken, zet VLIZ sterk in op het uitbouwen van de wetenschappelijke kennisbasis en het detecteren van innovatiebehoeften. Dat doen we onder meer door wetenschappers en belanghebbenden uit het innovatielandschap met elkaar in contact te brengen zodat via kennisoverdracht en samenwerking nieuwe opportuniteiten voor de Blauwe Economie kunnen ontstaan. Belangrijke partners voor VLIZ zijn de Vlaamse speerpuntcluster de Blauwe Cluster en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen.

Projecten

PuBlic and Economic VALue of ChANging Coastal ArEas by stimulating “Green” Blue Citizenship and Sustainable Blue Tourism

Een belangrijke vraag is hoe een evenwicht te vinden tussen natuurlijkheid/aantrekkelijkheid van het milieu, sociale en economische noden van de stakeholders van de kust (industrie, gemeenschappen, toeristen, burgers,...) en duurzame innovaties en

Coastbusters 2.0

Coastbusters 2.0, een innovatieve samenwerking tussen publieke en private partijen, zal verschillende rif-faciliterende systemen inzetten om de formatie van een biogeen mossel rif in een vroeg stadium te induceren en te komen tot een op-de-natuur

Nieuws