Educatie

VLIZ hecht veel belang aan het ondersteunen van het onderwijs met gedegen kennis van de zee. Twee doelgroepen staan daarin voorop, scholen en gidsen.  

Voor het onderwijs staat ‘PlaneetZee’ centraal. Deze website is een hulpmiddel voor leerkrachten om de oceaan in hun lessen te integreren en om jongeren oceaangeletterd te maken. ‘Planeet Zee’ biedt lesmodules aan voor het middelbaar onderwijs rond diverse thema’s en volgens een herkenbaar stramien: enerzijds een achtergronddocument voor de leerkracht en anderzijds werkbundels voor de leerlingen. Op die manier kunnen zij zelf actief de inzichten en theorie verwerven. Bedoeling is dat leerkrachten en leerlingen door een andere bril naar de zeeën en de oceaan leren kijken.  

Gidsen kunnen meesurfen op de golf aan informatie die VLIZ deelt met het geïnteresseerde publiek. Ze krijgen deels opleiding via het VLIZ en zijn welkom op de jaarlijkse Trefdag voor Kustgidsen, georganiseerd door het VLIZ en de Provincie West-Vlaanderen.