Wetenschappelijk duiken

Het VLIZ-duikteam bestaat uit zeven leden en vijf vrijwilligers. Allen zijn in het bezit van de vereiste duikcertificaten om wetenschappelijk duikwerk te verrichten op de Noordzee en in de binnenwateren.  

Het duikteam kan stalen nemen (sediment, water, epifauna …), apparatuur plaatsen, (akoestische ontvangers, hydrofonen ...), observeren en onderwaterbeelden maken. Verloren (wetenschappelijke) apparatuur kan ook gelokaliseerd en geborgen worden.  

Materiaal van het VLIZ-duikteam 

Het duikteam beschikt over vijf volledige, moderne duikuitrustingen (droogpak, fles met wing, ontspanners, duikcomputers, enz.) en veiligheidsmateriaal (medische zuurstofsets, EHBO-koffers, CPR-toestel voor reanimatie, werplijnen en een net voor reddingsoperaties in het water). Met de NITROX-vulinstallatie kan zowel met lucht als met een NITROX-mengsel met een zuurstofpercentage tot 40% gedoken worden, zodat men op basis van de geplande duikdiepte het ideale ademmengsel kan samenstellen. Hefballonnen voor het bergen van apparatuur en opnamemateriaal voor het maken van onderwaterbeelden zijn beschikbaar. De fotobeelden worden gemaakt met een Olympus TG-3 of TG-4 met onderwaterbehuizing en flitsers. Filmmateriaal wordt gemaakt met de GoPro Hero 3 of 4 met Hugyfot GoPro+ OW-behuizing en dubbele Green Force Squid 1850 belichting. 

Het wetenschappelijk duikteam opereert meestal vanaf ons onderzoeksschip RV Simon Stevin. Ook andere onderzoeksvaartuigen of zelfs ingehuurde vaartuigen kunnen als basis dienen.  

VLIZ zetelt ook in de 'Belgian Working Group on Scientific Diving' die zorgt voor de opleidingen van wetenschappelijke duikers volgens de richtlijnen van het 'European Marine Board Panel on Scientific Diving'.  

Gelieve VLIZ te contacteren voor meer informatie over ons duikteam.