Jaarverslag voor Schenkers

Kruier

Het VLIZ dankt alle donateurs, leden en sponsors van harte voor de steun aan De Zee als Goed Doel. Dankzij jullie financiële steun kunnen we ook vanuit onze goede doelen-werking grenzen verleggen in het helpen van de zeeën en oceaan! Het Jaarverslag voor Schenkers biedt een transparant overzicht van de besteding van de inkomsten, aangewend voor projecten en beurzen  binnen De Zee als Goed Doel.

Naar het jaarverslag voor schenkers

Vragen over de besteding van uw gift? Contacteer Karen Rappé via filantropie@vliz.be of +32 (0)59 33 60 00

Liever een jaarverslag op papier? Mail je postadres aan filantropie@vliz.be

Wens je de Jaarverslagen voor Schenkers van voorgaande jaren te doorbladeren? Neem een kijkje via deze link.

In het kader van transparantie, kan de VLIZ- jaarrekening geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank of op de goede doelenwebsite van de Koning Boudewijnstichting. Onze rekeningen worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.