Onderzoeksvaartuigen

Het VLIZ heeft drie vaartuigen die voor onderzoek worden ingezet in het Belgische deel van de Noordzee, getijdengebieden en rivieren. De RV Simon Stevin is een 36 meter lang oceanografisch onderzoeksschip dat ook campagnes uitvoert in de Noordzee of het Kanaal, buiten het Belgisch deel van de Noordzee. De Abbé Mann is een 11m lange werkboot waarmee opdrachten kunnen worden uitgevoerd in de het Belgisch deel van de Noordzee en de monding van de Westerschelde. De RIB Zeekat is een 6,2 meter lange boot geschikt voor kustnabij onderzoek en voor onderozek op de Zeeschelde, Westerschelde en in havens. Alle vaartuigen kunnen worden aangevraagd via jaarlijkse oproepen.

Multidisciplinair kustonderzoeksschip Simon Stevin 


De RV Simon Stevin (bouwjaar 2012, kosten 11,5 miljoen euro) wordt gebruikt voor oceanografisch kustonderzoek en het opleiden van studenten mariene en maritieme studies. Daarnaast test het schip ook nieuwe technologieën. Het schip vaart onder Belgische vlag en is geregistreerd in Oostende. Tien wetenschappers kunnen inschepen voor dag- of meerdaagse tochten. Tot twintig personen kunnen inschepen op educatieve reizen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen VLOOT dab en het VLIZ verzekert de wetenschappelijke werking van de RV Simon Stevin. VLOOT dab zorgt als eigenaar van het onderzoeksschip voor de bemanning, het technisch onderhoud en draagt alle werkingskosten. VLIZ is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk programma en beheert de wetenschappelijke uitrusting van de RV Simon Stevin. Alle kenmerken van het schip zijn terug te vinden  in deze technische fiche.

Het datasysteem MIDAS (Marine Information and Data Acquisition System) registreert onderweg allerlei soorten gegevens, van navigatie en meteorologische tot oceanografische gegevens. Daarnaast registreren wetenschappers hun onderzoeksactiviteiten met dit systeem. Alle gegevens worden opgeslagen in een database

Vaarschema Simon Stevin

Aanvragen scheepstijd

 

Simon Stevin

Werkboot Abbé Mann

De RV Abbé Mann is een aluminium werkboot (bouwjaar 2024, kostprijs 650 000€) van 11m lang, 3.7 m breed en heeft een diepgang van 1m. De Abbé Mann heeft een achterdek van 4.5m lang en is uitgerust met een moonpool en een A-frame waarmee lasten tot 500 kg kunnen worden gelicht. Tot 4 wetenschappers kunnen comfortabel onderzoek uitvoeren aan boord tijdens dagtochten. De Abbé Mann is een multidisciplinair schip en kan allerhande taken uitvoeren gaande van akoestische surveys, wetenschappelijk duikwerk, bijstand verlenen bij de inzet van de autonome vaartuigen tot het uitzetten van meetframes.

Werkboot Abbé Mann VLIZ (foto Stormer)

RIB Zeekat

De Zeekat (bouwjaar 2017, kostprijs 120 000€) is 6,2 m lang en 2,6 m breed. De Zeekat kan worden ingezet op het Belgisch deel van de Noordzee en getijdegebonden rivieren en estuaria en in havens. De boot kan met een trailer ter plaatse worden gereden en te water gelaten vanop een boothelling. De geringe diepgang (minder dan 1m) van de boot laat toe om stalen te nemen in zeer ondiepe zones en de verstevigde kiel biedt de mogelijkheid om de boot op getijdenbanken aan de grond te laten lopen. De Zeekat kan maximaal zes personen meenemen aan boord waaronder één schipper.

 

RIB Zeekat VLIZ

RV Zeeleeuw

De RV Zeeleeuw was in dienst van 2001 tot 2012 en werd vervangen door de RV Simon Stevin. In die 10 jaar heeft de RV Zeeleeuw ongeveer 80.000 mijl gevaren, meer dan 1000 wetenschappers kwamen aan boord om onderzoek te verrichten, meer dan 4000 studenten en scholieren namen deel aan educatieve reizen en ongeveer 5000 personen bezochten het onderzoeksschip tijdens publieksevenementen. 

De RV Zeeleeuw was een voormalig loodsvaartuig, gebouwd in 1977 en in 2000 omgebouwd tot onderzoeksvaartuig. Na meer dan 10 jaar dienst was er behoefte aan een modern, goed uitgerust schip, met een beperkte diepgang die nodig was voor een optimale toegankelijkheid van de ondiepe kustwateren van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en de omliggende estuaria. Deze eigenschappen worden nu geboden door de RV Simon Stevin. 

RV Zeeleeuw