Schenking & legaat

Jouw financiële steun maakt het de mariene wetenschappers, ingenieurs en studenten mogelijk om creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die zich stellen, innovatieve technieken uit te werken en een duurzaam gebruik van onze wereldzeeën te ondersteunen.

Een gift, een schenking of een legaat, elke vorm van steun helpt de marien wetenschappelijke kennis vooruit! Je kan een specifiek project, beurs, of fonds bestemmen. Of je kiest ervoor om De Zee als Goed Doel in het algemeen te begunstigen, indien je wenst bij te dragen tot de brede waaier van het zeeonderzoek. 

 

man met kind aan strand

Schenking

Via een schenking kan u tijdens uw leven een deel van uw bezittingen verdelen. Ook De Zee als Goed Doel aanvaardt schenkingen. We kijken graag samen met u welke wetenschappelijke projecten of beurzen uw interesse uitdragen en hoe u met uw schenking optimaal inzet op marien onderzoek.  

De Vlaamse Regering moedigt schenken aan een goed doel aan, want jullie schenkingen zijn immens belangrijk voor de financiering van De Zee als Goed Doel. Ongeacht de waarde van de schenking, bedraagt sinds 1 juli 2021 het tarief voor schenkingen aan een goed doel in Vlaanderen 0% (lees meer). Voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest woont, gelden er andere tarieven.

Wenst u een groter financieel bedrag te schenken (of een schenking van roerende goederen)? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • een handgift
  • een onrechtstreekse schenking per overschrijving
  • een notariële schenking

Wenst u een woonst of een grond  te schenken (schenking van onroerende goederen), dan gebeurt dit via een notariële akte. Om de schenking te bespreken en regelen, neem je best contact op met je notaris. Meer informatie over schenkingen leest u op de website van de FOD Financiën.

Nalaten aan De Zee als Goed Doel

U kunt (een deel van) uw vermogen bij testament nalaten aan de filantropiewerking van het VLIZ. Het is een uiterst waardevolle manier om bij te dragen tot een duurzame toekomst van de zeeën en oceaan. Ongeacht de waarde van het legaat, bedraagt het tarief  voor een legaat aan een goed doel In Vlaanderen 0% (lees meer). Let wel, voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest woont, gelden er andere tarieven.

Stelde u in het verleden een testament op met een duolegaat? Dan raden wij u aan uw notaris te contacteren om een nieuwe regeling uit te werken, aangezien sinds 1 juli 2021 de regels hieromtrent gewijzigd zijn.

Neem contact op met uw notaris om de invulling van uw testament in detail te bespreken. Bekijk eventueel de websites www.vlaanderen.be/testament en www.notaris.be waar u reeds heel wat concrete informatie kan vinden.

We raden aan om volgende gegevens te vermelden in uw testament, enkel zo kan het legaat op het juiste adres terechtkomen: de schenking wordt gericht aan de goede doelenwerking van het Vlaams Instituut voor de Zee (ondernemingsnummer 0466 279 196) genaamd De Zee als Goed Doel en gebeurt via een overschrijving op het filantropierekeningnummer IBAN BE70 0017 1687 3425 (BIC GEBABEBB) van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (bankkantoor BNP Paribas Fortis, Centrumplein 8a, 8450 Bredene). Indien gewenst, specifieer het project, de beurs, het fonds dat u met uw legaat wenst te bestemmen. Of kies voor De Zee als Goed Doel in het algemeen, indien u wenst bij te dragen tot de brede waaier van het zeeonderzoek. 

Uw contactpersoon bij De Zee als Goed Doel

Voor vragen over donaties, een schenking of een legaat kunt u contact opnemen met Karen Rappé (filantropie@vliz.be of +32 (0)59 33 60 00). Indien u dit wenst, maken we graag een afspraak om meer uitleg te geven of om samen gespersonaliseerde mogelijkheden te bespreken.