Homepage | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

 • VLIZ werft aan: Logistiek Medewerker

  2020-03-25
 • VLIZ werft aan: Junior Wetenschappelijk Medewerker Wetenschapscommunicatie

  2020-03-25
 • Coronacrisis

  2020-04-03
 • Strategische thema’s onderzoeks- en innovatieagenda voor de Baltische en Noordzeeregio (BANOS) vastgelegd

  2020-04-03
 • Brilliant Marine Research Idea beurzen toegekend

  2020-03-27
 • Update overzicht wetenschappelijke kennis over marien zwerfvuil en microplastics in België

  2020-03-26
 • Laureaten VLIZ Awards 2019 bekend

  2020-03-20
 • De tien meest opmerkelijke nieuwe mariene soorten van 2019

  2020-03-19
 • Coastbusters 2.0: Kusterosie tegenwerken met slim aangelegde mosselbanken

  2020-03-16
 • Hoorspel en wedstrijd Operatie Noordzee brengt wereldoorlog II naar lagere schoolklassen

  2020-03-13

Over VLIZ

Over VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerking.

 • Het VLIZ wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners.
 • Dienstverlening naar de Vlaamse zeewetenschappers, het onderwijs, het brede publiek, het beleid en de industrie is richtinggevend in onze werking.
 • Als partner in diverse projecten en netwerken bevorderen we de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.

Ontdek op deze website de interdisciplinaire mariene onderzoekswereld in de breedste zin van het woord!