Reisbeurzen voor jonge mariene wetenschappers

vier jonge onderzoekers in laboratorium

Om een antwoord te bieden op vraagstukken over onze wereldzeeën is een wereldwijd en interdisciplinair netwerk van mariene onderzoekers nodig. Een wisselwerking met het Globale Zuiden is cruciaal. In het kader van internationale samenwerkingsakkoorden tussen VLIZ en wetenschappelijke instellingen in het Zuiden, maar ook daarbuiten, kent VLIZ reisbeurzen toe. Hierdoor kunnen veelbelovende studenten en jonge mariene wetenschappers tijdens een kort verblijf kennis uitwisselen en praktijkervaring opdoen. Dit door bijvoorbeeld deel te nemen aan een internationale summer school georganiseerd door een Vlaamse mariene onderzoeksgroep. Ook bieden de beurzen de kans aan deze 'early career scientists' om - overeenstemmend met hun expertise - deel te nemen aan een internationale, mariene conferentie die plaats vindt in België en ge(co-)organiseerd is door een Vlaamse mariene onderzoeksgroep.

Doneer voor Reisbeurzen en bevorder zo de kennisuitwisseling met jonge mariene Wetenschappers

Deze reisbeurzen vormen een springplank in de professionele carriere van de mariene wetenschappers. Daarenboven bevordert het ook de contacten tussen de onderzoeksgroepen in Vlaanderen en die in het Zuiden, want de oceaan kent geen grenzen.
Kandidaten dienen ingeschreven te zijn in een MSc of PhD programma in de mariene wetenschappen en jonger zijn dan 35 jaar. Via een motivatiebrief kunnen wetenschappers zich kandidaat stellen, gecominbeerd met hun cv, een toestemmingsbrief van hun promotor en een kopie van hun masterdiploma en/of een bewijs van hun doctoraatsbeurs.
Wanneer een nieuwe beurs zich aandient lees je hier alle details en maken we het kenbaar binnen het mariene onderzoekslandschap door het uitsturen van een 'call for proposals'

Onze bijdrage: via de reisbeurs stellen we jonge mariene wetenschapper in staat om ten volle deel te nemen aan de summer school of de conferentie. De reisbeurs omvat de reiskosten voor de vlucht, accommodatie en inschrijvingsgeld. Het budget voor de reisbeurs bepalen we per event en financieren we via De Zee als Goed Doel.

Uw gift dient om reisbeurzen voor veelbelovende jonge mariene wetenschappers uit het Globale Zuiden mogelijk te maken. Doneren kan via de webshop of door over te schrijven naar het filantropierekeningnummer van het Vlaams Instituut voor de Zee: BE70 0017 1687 3425 met de vermelding Gift voor reisbeurzen. Giften vanaf 40 EUR per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Wens je te sponsoren? Dat kan! Neem contact op met filantropie@vliz.be en we bekijken samen de mogelijkheden.

Reisbeurslaureaten winnen award tijdens Blue S&T summer training 2023

In 2023 gaf de goede doelenwerking van het VLIZ de kans aan beloftevolle wetenschappers om deel te nemen aan de internationale Blue Science and Technology summer training (georganiseerd door UGain) die van 3 – 14 juli plaats vond in Gent, Oostende en Zeeland. De eer viel te beurt aan Javiera actief aan IFOP in Chili en Flor geaffilieerd aan ESPOL in Ecuador. De deelnemers van de summer training kregen een waaier aan multidisciplinaire lezingen en workshops, en werden ondergedompeld in de praktijk tijdens unieke locatiebezoeken. Ze kwamen in aanmerking met onderwerpen als duurzaamheid, aquacultuur, kustbescherming, blauwe biotechnologie, marien ruimtelijke planning, sociaal en innovatief en ondernemerschap en zoveel meer boeiende topics.

In 2017 en 2018 reikten we eveneens reisbeurzen uit aan  drie beloftevolle studenten uit Kenia enerzijds (Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Technical University of Mombasa en de University of Nairobi), en aan 3 Zuid-Amerikaaanse studenten anderzijds (Colombia - Comision Colombiana del Oceano, Panama - Ministerio del Ambiente Panama en Peru - Instituto del Mar de Peru). Telkens namen ze deel aan VLIZ Marine Science Day gecombineerd met kennisuitwisseling met meerdere mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen.