Marine Observation Centre

Het Marine Observation Centre (MOC) voert langdurige observaties uit in het mariene milieu. Deze verbeteren het inzicht in de dynamiek en verandering van mariene biodiversiteit en kustecosystemen. De observatiesystemen die het MOC hiervoor inzet, worden deels ook zelf uitgebouwd en geoptimaliseerd. Ze bestaan uit een netwerk van bio-sensoren op zee en in het kustgebied, gecombineerd met multidisciplinaire meetcampagnes uitgevoerd door ons onderzoeksschip RV Simon Stevin op het Belgisch deel van de Noordzee. Het onderzoek binnen MOC richt zich onder meer op het optimaliseren van DNA- en beeldgebaseerde observaties, akoestische detectie en biotelemetrie in het pelagisch ecosysteem. Het MOC-team bouwt verder op de activiteiten opgestart binnen het LifeWatch ESFRI-project. 

 

 

Iemand werkt aan een machine

Het onderzoek in MOC is gestructureerd rond drie hoofdthema's; 

 • BEGRIJPEN EN OPTIMALISEREN VAN NIEUWE BIODIVERSITEITSOBSERVATIES: 
  Biodiversiteitsinformatie wordt verkregen door de toepassing en optimalisatie van genomische technieken en krachtige beeldvormingstools. Gegevens van langetermijnroutinemetingen van het kustobservatorium in het Belgisch deel van de Noordzee worden verwerkt met behulp van semi-geautomatiseerde data pijplijnen, inclusief de toepassing van deep learning en digitale tools en diensten, voor gestandaardiseerde archivering van gegevens en snelle interpretatie en disseminatie naar eindgebruikers.  

   

 • BEWEGING VAN DIEREN EN GEDRAGSECOLOGIE: 
  Gegevens over beweging en gedrag van aquatische dieren in relatie tot hun natuurlijke omgeving worden verzameld om soorten te behouden, te beschermen en duurzaam te beheren. Om dit verwezenlijken, wordt een uitgebreid netwerk van akoestische trackinginfrastructuur onderhouden en worden trackingtechnieken geoptimaliseerd binnen de Belgische Noordzee en het grotere Noordzeegebied. Grootschalige migratieroutes voor een aantal belangrijke soorten worden gemodelleerd, evenals habitatgebruik en verplaatsingen in relatie tot de natuurlijke omgeving of antropogene infrastructuur zoals installaties voor hernieuwbare energie. Het team is sterk betrokken bij FAIR-data principes en best practices met betrekking tot het beheer van traceergegevens en speelt een centrale rol in het European Tracking Network.

 

 • ONDERWATERGELUID EN BIOAKOESTIEK:  
  Gegevens over onderwatergeluid en echolocatie van zeezoogdieren worden verzameld om onderwatergeluidslandschappen te karakteriseren en de akoestische ecologie van kleine walvisachtigen zoals bruinvissen en dolfijnen in de Belgische Noordzee te bestuderen. Naast het bestuderen van de algemene trends in onderwatergeluid, wordt de detectie van geluidsevents van verschillende geluidsbronnen bestudeerd om meer inzicht te krijgen in de akoestische habitats. De geluidsgebeurtenissen worden opgeslagen in een Marine Sound Library om de kennis van biologische, niet-biologische en onbekende geluidsbronnen in de Noordzee te vergroten. De grote hoeveelheden aan verzamelde data worden verwerkt met machine-learningtechnieken, die worden ontwikkeld, verfijnd en toegepast voor verschillende onderzoeksvragen, wat leidt tot een beter begrip van onderwatergeluidsvervuiling en offshore veiligheid. 

 

Aanbod:  

 • Observaties en hoogwaardige langetermijn datareeksen, gebruik makend van innovatieve, geavanceerde geautomatiseerde technieken (biotelemetrie, gps-lokalisatie, beeld gebaseerde en akoestische opnames, genetische profilering, etc.) ;  
 • Maandelijkse multi-disciplinaire monitoringsvaartocht in het Belgische deel van de Noordzee;  
 • Ontwikkeling en verfijning van slimme meetmethoden, gebruik makend van onder meer artificiële intelligentie en machine learning;  
 • Bijdrage aan het versterken van de capaciteit van Europa op het gebied van biologische oceaanobservaties en deelnemen aan lokale, Europese of mondiale projecten en netwerken, met een focus op mariene observaties en observatiesystemen;  
 • Valorisatie van langetermijn datareeksen van hoge kwaliteit, die bijdragen aan onderzoek op het gebied van onder meer plankton-ecologie, echolocatie en geluid in zee, biotelemetrie en visbewegingen.  

Contact: Klaas Deneudt (Klaas.Deneudt@vliz.be)

Recente en relevante publicaties

 

 • Parcerisas, C.; Schall, E.; te Velde, K.; Botteldooren, D.; Devos, P.; Debusschere, E. (2024). Machine learning for efficient segregation and labeling of potential biological sounds in long-term underwater recordings. Front. Remote Sens. 5: 1390687. https://dx.doi.org/10.3389/frsen.2024.1390687
 • Aubert, A.; Beauchard, O.; de Blok, R.; Artigas, F.L.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Louchart, A.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Debusschere, E. (2022). From bacteria to zooplankton: An integrative approach revealing regional spatial patterns during the spring phytoplankton bloom in the Southern Bight of the North Sea. Front. Mar. Sci. 9: 863996. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.863996
 • Ollevier, A.; Mortelmans, J.; Vandegehuchte, M.; Develter, R.; De Troch, M.; Deneudt, K. (2022). A Video Plankton Recorder user guide: Lessons learned from in situ plankton imaging in shallow and turbid coastal waters in the Belgian part of the North Sea. J. Sea Res. 188: 102257. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2022.102257
 • Parcerisas, C.; Roca, I.T.; Botteldooren, D.; Devos, P.; Debusschere, E. (2023). Categorizing shallow marine soundscapes using explained clusters. J. Mar. Sci. Eng. 11(3): 550. https://dx.doi.org/10.3390/jmse11030550
 • van der Knaap, I.; Slabbekoorn, H.; Moens, T.; Van den Eynde, D.; Reubens, J. (2022). Effects of pile driving sound on local movement of free-ranging Atlantic cod in the Belgian North Sea. Environ. Pollut. 300: 118913. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2022.118913
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Coeck, J.; Moens, T.; Simon, J.; Van Wichelen, J.; Westerberg, H.; Wysujack, K.; Righton, D. (2022). Mapping silver eel migration routes in the North Sea. NPG Scientific Reports 12(1): 318. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-04052-7

COST- The European Aquatic Animal Tracking Network

Deze COST Action heeft tot doel om alle onafhankelijke regionale telemetrie initiatieven te integreren in een pan-Europees biotelemetrie netwerk, ingebed in de internationale context van bestaande initiatieven.

Imaging data and services for aquatic science

Dit project zal een speciaal iMagine AI-raamwerk en -platform opzetten, exploiteren, valideren en promoten, dat verbonden is met EOSC en AI4EU, waardoor onderzoekers in de aquatische wetenschappen open toegang krijgen tot een diverse portfolio van AI

Acoustic ecology of pelagic fish communities: a study into the effects of construction and exploitation of wind farms

Dit project betreft een interdisciplinair onderzoek met fundamentele en toegepaste aspecten passend bij de doelstellingen van de Nederlandse nationale wetenschapsagenda (NWA). Het project zal met behulp van een reeks echosounders gegevens verzamelen

Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, Sustainability - JERICO-S3

JERICO-S3 biedt een state-of-the-art, fit-for-purpose en visionaire observationele RI, expertise en hoogwaardige gegevens over Europese kust- en continentale zeeën, ter ondersteuning van onderzoek van wereldklasse, high-impact innovatie en een

Geluidsbibliotheek

Het project heeft als doel een gespecialiseerde, digitale bibliotheek op te bouwen van onderwatergeluidssignaturen van verschillende geluidsbronnen in onze Noordzee en zeehavens. Een dergelijke bibliotheek zal toelaten om de verzamelde data

Operational Sensing Life Technologies for Marine Ecosystems

Het project stelt het concept van operationele mariene biologie (OMB) voor, een biodiversiteitsinformatiesysteem voor systematische routinemetingen op lange termijn van het leven in de oceaan en aan de kust, en de snelle interpretatie en verspreiding