Ocean Health and Human Health

In de Ocean Health and Human Health Division streven we naar een beter begrip van de relaties tussen mensen, menselijke activiteiten en het mariene milieu om het duurzame gebruik van de oceaan en de voordelen ervan voor de gezondheid en het welzijn van de mens te bevorderen. Dit resulteert in onderzoek naar de beoordeling en het begrip van de gezondheidstoestand van de oceaan, alsmede onderzoek naar de psychologische, fysiologische en fysieke effecten van de oceaan en het kustmilieu op de gezondheid en het welzijn van de mens. Er is een duidelijk verband met het onderzoeksthema klimaatverandering aan de kust, aangezien de interacties tussen de gezondheid van de oceaan en de menselijke gezondheid worden bestudeerd in de context van een veranderend klimaat.

Contactpersoon: Dr. Gert Everaert (Gert.Everaert@vliz.be)

Ocean and Human Health

Onderzoeksgroepen gelinkt aan Ocean Health and Human health

  1. Life’s Roots and Rates: Onderzoekt de invloed van microbiële systemen op de mens, en hoe menselijke activiteiten het functioneren van microbiële systemen veranderen. 
  2. Nature Changes & Solutions: Onderzoekt hoe soorten op elkaar en op hun omgeving inwerken om te begrijpen hoe deze mariene ecosystemen werken. VLIZ wil zee-ecologie, gemeenschapsecologie en evolutiebiologie combineren om beter inzicht te krijgen in het functioneren van mariene ecosystemen.
  3. Ocean & Human Health: Streeft naar een beter begrip van de voordelen (of nadelen) voor de volksgezondheid van mariene en kustecosystemen en naar een evaluatie van de toepasbaarheid en opheldering van de redenen achter de Blue Gym-hypothese.
  4. Plastics in Local and Global Waters: Onderzoekt blootstelling en effecten van plastic vervuiling in onze wateren en op de organismen die er leven. 

 

Recente en relevante publicaties

·       Boyen, J.; Ribes-Navarro, A.; Kabeya, N.; Monroig, Ó.; Rigaux, A.; Fink, P.; Hablützel, P.I.; Navarro, J.C.; De Troch, M. (2022). Functional characterization reveals a diverse array of metazoan fatty acid biosynthesis genes. Molecular Ecology. https://doi.org/10.1111/mec.16808

·       Catarino, A.I.; Asselman, J.; Niu, Z.; Everaert, G. (2022). Micro- and nanoplastics effects in a multiple stressed marine environment. Journal of Hazardous Materials Advances 7: 100119. 

·       Van Acker, Emmanuel, Maarten De Rijcke, Zixia Liu, Jana Asselman, Karel De Schamphelaere, Lynn Vanhaecke, and Colin Janssen. 2021. “Sea Spray Aerosols Contain the Major Component of Human Lung Surfactant.” ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 55 (23): 15989–0. 

·       Hooyberg, Alexander, Henk Roose, James Grellier, Lewis R Elliott, Britt Lonneville, Mathew P White, Nathalie Michels, Stefaan De Henauw, Michiel Vandegehuchte, and Gert Everaert. 2020. “General Health and Residential Proximity to the Coast in Belgium: Results from a Cross-Sectional Health Survey.” ENVIRONMENTAL RESEARCH 184.