Bescherm het mariene leven in Chili

springende dolfijn

De kustzone van Chili behoort tot de meest productieve ecosystemen ter wereld. Recent tasten economische ontwikkelingen de traditionele levenswijze van de - vaak geïsoleerde - kustgemeenschappen aan. Dankzij donaties steunen we lokale onderzoekers in de aankoop van wetenschappelijke meetapparatuur. De kennis uit de verzamelde data stelt hen in staat om een netwerk van beschermde mariene gebieden uit te rollen. Enkel zo kunnen deze fragiele mariene ecosystemen beschermd worden.  

Doneer om Chileense onderzoekers te steunen bij het beschermen van de mariene biodiversiteit

De fjorden en kanalen in het zuiden van Chili zijn wereldwijd erkend als een topprioriteit voor natuurbehoud. Het leefgebied kent een unieke mariene biodiversiteit. Aan de erkenning van het wereldwijd belang van dit gebied gaat jarenlang marien onderzoek vooraf, dikwijls in moeilijke omstandigheden en met beperkte middelen.
Het oprichten en wetenschappelijk ondersteunen van een netwerk van beschermde mariene gebieden in de voedings-en paringsgronden van grote zeezoogdieren, en langsheen hun migratieroutes is cruciaal. Recent werd een stap in de goede richting gezet. In de Golf van Corcovado bakenden ze de zones waar blauwe vinvissen elke zomer hun kalveren grootbrengen af als reservaten (Chiloé eiland). Goed voor 110.000 hectares beschermd marien gebied!
Onderzoek en monitoring blijven broodnodig om de efficiënte maatregelen voor de bescherming van deze sleutelsoorten en hun leefomgeving te onderbouwen. Echter, de beschikbare middelen voor onderzoek zijn steeds té beperkt voor dit enorm en weinig toegankelijk gebied.

Onze bijdrage: onderzoekers en vrijwilligers, verbonden aan de lokale universiteit (Universidad Austral de Chile) verzamelen tijdens veldwerk gegevens over de aanwezigheid van soorten en hun leefgebieden. Ze kunnen dit enkel door gebruik te maken van de juiste (staalname)appartauur. De Zee als Goed Doel helpt hen vooruit door te investeren in de aankoop van deze apparatuur.

Uw gift dient om de aankoop van staalnameapparatuur mogelijk te maken en dus om de Chileense onderzoekers te steunen in hun veldwerk. Doneren kan via de webshop of door over te schrijven naar het filantropierekeningnummer van het Vlaams Instituut voor de Zee: BE70 0017 1687 3425 met de vermelding Gift voor mariene biodiversiteit Chili. Giften vanaf 40 EUR per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Wens je te sponsoren? Dat kan! Neem contact op met filantropie@vliz.be en we bekijken samen de mogelijkheden.

Orka Bescherm het Mariene Leven in Chile

Dankzij donaties specifiek voor het project 'Bescherm het mariene leven in Chili' kon De Zee als Goed Doel fotoapparatuur aankopen om het veldwerk van de mariene onderzoekers te bevorderen.  Meerbepaald een spiegelreflex­camera, attributen voor een professionele onderwatercamera en een drone. Deze toestellen zijn noodzakelijk voor de monitoring van de mariene biodiversiteit. Hoge resolutiefoto’s zorgen voor een individuele identificatie van de walvisachtigen. De onderwaterfoto’s dragen bij tot het bepalen van de verschillende mariene soorten en de gemeenschapsstructuur. De drone wordt ingezet om de dichtheid aan zeezoogdieren te bepalen samen met hun relatieve grootte. De toestellen worden succesvol ingezet tijdens onderzoekscruises aan boord van de M/N Noctiluca in de fjorden en kanalen van de Archipelago de los Chonos Aysén.