Ocean Decade

VLIZ sloot zich aan bij 'Ocean Decade', een wereldwijde en gezamenlijke inspanning om onze oceanen om te vormen tot goed functionerende systemen. Dit VN-initiatief wil dit bereiken met tien uitdagingen in een periode van tien jaar (2021-2030) omdat onze oceanen de sleutels bevatten tot een duurzame planeet.

 

'Ocean Decade' is niet alleen voor wetenschappers, maar voor iedereen. We kunnen de oceaan die we willen alleen bereiken door samen te werken, van alle leeftijden tot alle sectoren, met behulp van de wetenschap. Elke Decade-actie is belangrijk, lokale en internationale activiteiten zijn essentieel om de missie en visie van het Decennium van de Oceaan te verwezenlijken. Voor meer informatie: Ocean Decade Forum

Wat doet VLIZ voor de Ocean Decade

Wat VLIZ doet in het Decennium van de Oceaan 
 
VLIZ is betrokken bij heel wat 'Decenniumacties' (projecten, activiteiten, programma's en bijdragen). Sommige van deze initiatieven richten zich op capaciteitsontwikkeling, het promoten van FAIR-dataprincipes, de nexus oceaan-klimaat en biodiversiteit, eDNA, oceaangevaren en oceaangeletterdheid.


Vind alle Decenniumacties hier

VLIZ werd ook aangesteld als secretariaat van het Nationaal Decenniumcomité (NDC) voor België en Vlaanderen en werd goedgekeurd als Decade Implementing Partner. VLIZ neemt ook deel aan de Foundations Dialogue via haar filantropieprogramma The Sea As A Good Cause.

 
Secretariaat van het Nationaal Decenniumcomité voor België en Vlaanderen


VLIZ treedt nu op als secretariaat van het Nationaal Decenniumcomité (NDC) voor België en Vlaanderen. Samen met de kernleden van dit comité zullen we 

  1. Nationale leden ondersteunen om decenniumacties te ondernemen 
  2. Middelen en bijdragen mobiliseren 
  3. Samenwerken met andere NDC's 
  4. Communiceren, bereiken en sensibiliseren over de visie en missie van het Decennium voor de Oceaan 

Wil je op de hoogte blijven van de acties van het Decennium van de Oceaan door Belgische partners op (inter)nationaal niveau? Nationaal Decenniumcomité voor België (NDC-BE) | Het Decennium van de Oceaan


Heb je vragen over het Belgisch Nationaal Decenniumcomité? Contacteer oceandecade@vliz.be

 

Jaarverslagen Nationaal Decenniumcomité van België

2023 (Engelse versie)

NDC report 2023