Word partner van het VLIZ

Het VLIZ biedt via zijn filantropiewerking de mogelijkheid aan bedrijven om partner te worden en samen het belang van de zeeën en oceaan te behartigen. Via een partnership met het VLIZ kan uw bedrijf zijn rol vervullen onder de Environmental, Social & Governance noemer. Uw steun voor marien onderzoek helpt jouw onderneming om duurzaamheid te verankeren en draagt bij tot het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. De zeeën en oceaan zitten niet enkel vervat in SDG 14 Leven in het Water wat betrekking heeft op het behoud en duurzaam gebruik van zeeën, oceaan en mariene hulpbronnen. Ook andere duurzaamheidsdoelstelling zijn van belang voor de zilte wereld, denk hierbij aan SDG 9 rond innovatie, SDG 2 rond duurzame voedselproductie, SDG 7 rond duurzame energie, etc.

twee handen schudden

Bedrijven engageren zich steeds meer om naast hun economische hoofdrol ook een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid uit te tekenen. Niet enkel de medewerkers, ook de klanten en stakeholders waarderen deze  vooruitgang op economisch, sociologisch en ecologisch vlak. Ook als dit betrekking heeft tot de zeeën en oceaan.

Via sponsoring kunnen alle projecten en beurzen van De Zee als Goed Doel gesteund worden. Marien onderzoek is hét veld waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, daarom nodigen we bedrijven uit om bijvoorbeeld een BMRI-beurs te sponsoren. Maar onze andere projecten en beurzen kunnen evenzeer sponsoring gebruiken. Neem contact op met filantropie@vliz.be en we bekijken samen de mogelijkheden.

Heeft uw onderneming een ander concept voor ogen? We bekijken graag samen met u de mogelijkheid van een partnership rond mariene/maritieme projecten, zoals:

  • de uitwisseling van expertise en het ondersteunen van capaciteitsopbouw in het Zuiden
  • het opzetten van een publiekscampagne om het belang van de zeeën en oceaan bij het brede publiek te verspreiden
  • het organiseren van een educatief traject (leerstoel / seminarie) rond een actueel marien/maritiem thema
  • van monitoringscampagnes (langetermijn alias meerdere jaren)
  • het ondersteunen van onderzoek lopend over kortetermijn (enkele maanden) of middellangetermijn (enkele jaren bv. doctoraatstraject)

Samen zoeken we de verbinding tussen de core business van uw bedrijf en de belangen van de zeeën en oceaan. Wissel je hierover graag van ideeën met ons?  Contacteer ons via filantropie@vliz.be.