Ethiek en waarden

Ethiek en waarden

Het VLIZ streeft naar een inclusieve bedrijfscultuur, een divers personeelsbestand en een open en veilige werkomgeving waar iedereen op een respectvolle manier zijn mening kan uiten. Dit houdt ook in dat er via bemiddeling ingegrepen wordt als het respect onder druk staat en dat zowel qua communicatie als qua rekrutering inclusiviteit wordt nagestreefd. Het VLIZ gelooft dat dit medewerkers motiveert en betrokken houdt, waardoor effectiever en efficiënter gewerkt wordt. Om diversiteit in de organisatie te waarborgen, schreef VLIZ een Gender Equality Plan

Daarnaast heeft VLIZ ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. VLIZ onderschrijft de Open Science Policy, wat inhoudt dat het VLIZ publiceert naar een zo breed mogelijk publiek, dat evenementen zoveel als mogelijk voor iedereen open staan en dat wetenschapsprijzen toegankelijk zijn voor elke hogeschool of universiteit. De informatie en kennis die we opbouwen en delen is gratis toegankelijk voor iedereen. Ook onze gebouwen en technische ruimtes staan in de mate van het mogelijke ten dienste van wetenschappers.

Kernwaarden van VLIZ

De volgende vier waarden typeren een werknemer van VLIZ, en worden ook door de organisatie zelf uitgedragen.

Enthousiaste betrokkenheid

 

VLIZ-werknemers stellen zich op een enthousiaste manier ten dienste van de organisatie. Ze handelen naar de doelen, visie en waarden van de organisatie en dragen verantwoordelijkheid over de taken die ze uitvoeren. Werknemers krijgen de kans om mee te denken over de werking van de organisatie.

Open dienstbaarheid

 

Bij VLIZ stellen we ons open en dienstbaar op naar anderen toe, zowel naar medewerkers als naar klanten. Medewerkers geven we de kans zichzelf te ontplooien en ideeën aan te reiken. Tegelijk komen we tegemoet aan de noden van klanten en leveren we een goede service.

Uitmuntende professionaliteit

 

Handelen gebeurt bij VLIZ onderbouwd en met kennis van zaken. Functiegebonden kennis is noodzakelijk om succesvol te zijn. We zijn gedreven om deze expertise te gebruiken, op peil te houden en uit te breiden. 

Integriteit

 

VLIZ draagt integriteit hoog in het vaandel. Werknemers geven consequent en oprecht uiting aan principes en waarden van de organisatie en handelen er op professioneel vlak gepast naar.

Bestuurlijke Waarden

VLIZ onderschrijft ook bestuurlijke waarden, zoals terug te vinden in het Charter Deugdelijk Bestuur. Daarmee wil VLIZ de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen efficiënter organiseren, transparanter maken en objectiveren.  

Wil je meer lezen? Download het VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur en de bijhorende Bijlagen bij het VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur

Wetenschappelijke Integriteit

VLIZ stimuleert een verantwoordelijke wetenschappelijke onderzoekspraktijk. Zo hoopt het dat onderzoek betrouwbare, kwalitatieve en verifieerbare resultaten oplevert. Het VLIZ volgt dan ook de principes van wetenschappelijk integer gedrag, zoals beschreven in de Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België (2009) en de European Code of Conduct for Research Integrity (2017).  

Om deze principes te bewaken  zet VLIZ een responsible research manager in. Deze persoon is contactpersoon voor vragen rond integriteit en wetenschappelijk (wan)gedrag. Bij een inbreuk tegen de wetenschappelijke integriteit , zal een ad hoc commissie worden opgericht. VLIZ is lid van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, die voor een tweede stem kan zorgen voor de betrokkenen bij een inbreuk. Door akkoord te gaan met het reglement van de VCWI verbindt VLIZ zich ertoe de adviezen van de VCWI te erkennen.

Zee en gezondheid