Robotica

Het Marine Robotics Centre (MRC) van het VLIZ is een expertisecentrum wat betreft mariene robotica en beheert zelf momenteel vier grote mariene robotten. Deze infrastructuur kan gebruikt worden door alle spelers die in Vlaanderen actief zijn in marien onderzoek en innovatie. In 2023 breidt het roboticapark uit met een extra onbemand oppervlaktevaartuig (USV) en verschillende kleinere autonome onderwaterrobots (AUV). Als centraal aanspreekpunt voor zeewetenschappen in Vlaanderen, is het VLIZ de aangewezen instelling om deze gespecialiseerde mariene robotica te beheren. 

Mariene Robots bij het VLIZ

ROV Zonnebloem

Het VLIZ beschikt sinds 2012 over ROV Zonnebloem, een onbemande onderwaterrobot (ROV of Remotely Operated Vehicle) die vanop een schip via een kabel bestuurd wordt. Hij wordt voornamelijk ingezet voor inspectie- en exploratiedoeleinden en dit over de hele wereld.  

AUV Barabas

In 2019 werd de onderwaterrobot Barabas aangekocht. De Barabas is een AUV of Autonomous Underwater Vehicle, en opereert zelfstandig. Het torpedovormig toestel meet zowel de waterkolom, de zeebodem als de ondergrond. De AUV kan zich net boven de zeebodem, op een vooraf gedefinieerd traject voortbewegen, waarlangs het verschillende metingen kan uitvoeren. De autonomie van dit vaartuig hangt af van het aantal batterijen dat gebruikt wordt, maar ligt typisch rond de zes à acht uur.  

USV Adhemar

De USV Adhemar is een onbemand oppervlaktevaartuig  (USV of Unmanned Service Vehicle) dat golfenergie gebruikt om zicht voort te bewegen. Zonnepalen voeren stroom naar de meetinstrumenten. Aangezien de stroomtoevoer grotendeels afhangt van hernieuwbare energie kan een USV gedurende lange periodes (tot verschillende maanden) metingen verrichten van zowel het water als de atmosfeer. Het toestel werd in 2019 aangekocht door het VLIZ.  

Glider Yoko Tsuno

De glider, net als de AUV een torpedovormig toestel, blinkt uit in meetcampagnes van meerdere weken in open zee en oceaan. De glider volgt een reeks waypoints terwijl hij op-en-neer gaande bewegingen in de waterkolom maakt, van oppervlak tot bodem. Zo wordt een verticaal vlak in de waterkolom bemonsterd.  

Technische werkplaats

Het onderhoud van de ROV Zonnebloem gebeurde al grotendeels door het VLIZ zelf. Met de komst van de extra robotica-toestellen werd de technische werkplaats uitgebouwd, zodat alle toestellen optimaal onderhouden en ingezet kunnen worden. De nieuwe werkplaats bevindt zich in het OIS-gedeelte van het Marien Station Oostende. 

 

Marien onderzoek met behulp van robotica

In 2022 voerde het MRC met mariene robotica klimaatgerelateerd onderzoek uit. Het weer, oceanografische processen of CO2-opname op lokale en globale schaal ondervinden allemaal effecten door klimaatsverandering.  

Om deze grote veranderingen te kunnen kaderen en voorspellen is een betere kennis vereist van de kleinschalige processen. Robotica spelen een cruciale rol om uitgebreide datasets te kunnen verzamelen om deze kleinschalige processen te bestuderen. Op deze manier draagt mariene robotica bij aan begrip (of oplossingen) voor de grote klimaatuitdagingen van deze eeuw. 

Heeft u vragen omtrent het Marine Robotics Centre of een van zijn robotica? Contacteer: mrc@vliz.be