Onderzoeksvisie

VLIZ verricht multidisciplinair onderzoek met een grote maatschappelijke relevantie en impact. De nexus Klimaat-Oceaan-Biodiversiteit staat voorop in het VLIZ-onderzoek, met een belangrijke focus op twee thematische pijlers: 'Ocean Health and Human Health' en 'Coastal Climate Change'. Bovendien vindt ons onderzoek zijn oorsprong in de door VLIZ verzamelde gegevens en onderhouden infrastructuur ('data- & infrastructuurgedreven onderzoek'), en hebben we verbindingen met andere VLIZ-afdelingen. Het onderzoek bij VLIZ hanteert het concept van Open Science en streeft naar maximale samenwerking. Ons onderzoek is fundamenteel of toegepast, hypothesegestuurd, exploratief en/of datagedreven.

Meer over Open Data

VLIZ-Publicaties

Climate Oceans Biodiversity Nexus