Wetenschapsprijzen

VLIZ Scientific Awards  

Op jaarlijkse of driejaarlijkse basis wordt het werk van verdienstelijke jonge of ervaren mariene onderzoekers bekroond door het VLIZ. Hiermee wil het VLIZ hen aanmoedigen om in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen en in de Noordzee te bevorderen. 

North Sea Award 

Het VLIZ reikt jaarlijks op de VLIZ Marine Science Day een prijs uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur, de werking en/of het duurzaam beheer van het kustnabije en mariene ecosysteem inclusief duingebieden en estuaria. Alle wetenschapsdisciplines en categorieën (alpha, bèta en gamma) komen in aanmerking.

In het najaar worden de inschrijvingen voor de North Sea Award 2024 geopend.

Laureaten

Evelyn Paredes Coral, de winnaar van de North Sea Award 2023, samen met Colin Janssen, voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie

Master Thesis Award 

Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken aan een Belgische universiteit, of van afstudeerwerken van Belgische studenten aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. Eén van beide prijzen is voorbehouden aan een klimaatgerichte thesis. 

In het najaar worden de inschrijvingen voor de Master Thesis Awards 2024 geopend.

Laureaten

Michiel De Cooman, winnaar van de Master Thesis Award, met Colin Janssen, voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie, en algemeen directeur Jan Mees
Prof. Jean Hugé neemt de Master Thesis Award in ontvangst namens winnaar QuanTran Manh, met Colin Janssen, voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie

Bachelor Thesis Award 

Jaarlijks kent het VLIZ een prijs toe ter bekroning van een professionele bachelorproef aan een Belgische hogeschool (bacheloropleiding), of van een professionele bachelorproef van een Belgische student aan een (inter)nationale onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. 

In het najaar worden de inschrijvingen voor de Bachelor Thesis Award 2024 geopend.

Laureaten

Winnaar van de Bachelor Thesis Award 2022

Prijs Dr. Edouard Delcroix 

HYDRO vzw en het Vlaams Instituut voor de Zee organiseren de internationale wetenschappelijke Prijs Dr. Edouard Delcroix ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van de oceaan en de menselijke gezondheid. De Prijs Dr. Edouard Delcroix is een driejaarlijkse internationale wetenschappelijke prijs ter waarde van 40.000 EUR die wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksgroep ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van de oceaan en de menselijke gezondheid. De prijs werd opgericht ter ere van Dr. Edouard Delcroix (1891-1973), Belgisch orthopedisch chirurg en pionier in de thalassotherapie. De Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix, ter waarde van 2.500 EUR, wordt vanaf 2020 jaarlijks uitgereikt aan een jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat.

In het najaar worden de inschrijvingen voor de Aanmoedingsprijs Dr. Edouard Delcroix 2024 geopend.

Laureaten