Een eeuw zeevisserij in België

[Naar soortenlijst]

Horsmakreel

Wetenschappelijke naam · Trachurus trachurus

Author: VLIZ (Decleer)
Vóór de oorlogsjaren (1940-1945) werd horsmakreel vooral uit het 'Kanaal van Bristol' aangevoerd door onze vissers: een aanvoer van ca. 101 ton werd genoteerd bij het begin van de statistieken in 1929. Na de oorlog was de 'Kustzee' de belangrijkste visgrond voor deze soort, maar meestal bleef de aanvoer onder de 40 ton per jaar (behalve 1945-1946, 1972-1973, 1983 en 1993-1995). Mits enkele uitzonderingsjaren, kregen Belgische vissers in de thuishavens tussen 0,2 en 0,5 €/kg voor de horsmakreel (geïndexeerde prijzen). Vanaf de jaren '90 werd deze 'Belgische' horsmakreel vooral in buitenlandse havens vermarkt, waar de vis meer gewaardeerd werd. In 1993 werd zelfs ongeveer 90% in vreemde havens aangeland.
Statistieken


Kaarten|Wetenschappelijke achtergrond| Uitgebreide informatiefiche[Naar soortenlijst]Extra informatie (in het Engels)