Een eeuw zeevisserij in België

[Naar soortenlijst]

Bot

Wetenschappelijke naam · Platichthys flesus

Author: VLIZ (Decleer)
De aanvoer van bot kende van bij de aanvang een eerder grillig verloop, en de naoorlogse pieken (tot 360 ton) werden pas eind jaren '90 terug geëvenaard. Bot werd door onze vissers voornamelijk uit de 'Kustzee' en in mindere mate uit de 'Noordzee (zuid)' aangevoerd. Vanaf de jaren '90 werd de aanvoer van bot in vreemde havens veel belangrijker. De gemiddelde prijs van bot kende vanaf het midden van de jaren '50 een gestage verbetering (van 0,2 tot 0,7 €/kg, geïndexeerde prijzen), maar de waardering die de vis kende in de vooroorlogse periode, bleef voorlopig geschiedenis.
Statistieken


Kaarten|Wetenschappelijke achtergrond| Uitgebreide informatiefiche[Naar soortenlijst]Extra informatie (in het Engels)