Een eeuw zeevisserij in België : Collectie van publicaties en andere bronnen

[Naar intro] 
Aantal gevonden publicaties Archief : 23
 • Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. details
 • Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. details
 • (1848). Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement 1848. Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1846). Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement 1846. Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1845). Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement 1845. Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (S.d.). Inventaris van het archief van de Kamers van koophandel. Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 16. Algemeen Rijksarchief: Brussel. details
 • (1798). Tableau de la population d'Ostende d'aprés le denombrement qui en à êté fait en janvier 1798. [manuscript]. [S.n.]: [s.l.]. [No pag.] pp. details
 • (1796-1823). Bundel landbouw, nijverheid en handel - nijverheid en zeevisserij: zeevisserij: reglementering en aanmoediging (jaar V (1796 - 1797) en 1815 - 1823. BE PAWV A/1815-1830/Reeks 1/P.B./314a. Hollands Fonds, 1. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1815-1823). Bundel landbouw, nijverheid en handel - nijverheid en zeevisserij: zeevisserij: reglementering, aanmoediging en staten der vissersvloten. BE PAWV A/1815-1830/Reeks 1/P.B./314b. Hollands Fonds, 1. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1820). Bundel landbouw, nijverheid, zeevisserij en handel - handel en zeevisserij: opgaven van het aantal handelsschepen en vissersboten te Brugge, Nieuwpoort en Oostende en opgaven van het aantal scheepswerven. BE PAWV A/1815-1830/Reeks 2/P.B./582b. Hollands Fonds, 2. [S.n.]: [s.l.]. details
 • Asaert, G. (1986). Analytische Inventaris van Monsterrollen ter Visserij (1818-1843 en 1860-1910). Deel I. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 444 pp. details
 • Asaert, G. (1986). Analytische Inventaris van Monsterrollen ter Visserij (1818-1843 en 1860-1910). Deel II. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 313 pp. details
 • Boumans, R. (1997). Inventaire des archives de l'Institut National de Statistique 1955. [S.n.]: [s.l.]. details
 • De Smet, J. (1941). Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen, 1794-1814. BE-A0513_101638_100252_DUT: BE-A0513 / INV 82. Rijksarchief te Brugge. Inventarissen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 438 pp. details
 • De Wulf, J.P. (1766). Generalen index ofte substantieel kortbondig begryp der materien, begrepen in de vyf placcaert-boecken van Vlaenderen, behelsende Alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractacten, geëmaneert voor de provincie van Vlaenderen, beginnende van den Jaere 1152. tot ende met 1763. Opgestelt, volgens order van den A.B.C.. Goesin: Ghendt. details
 • Kramer, R. (1986). Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Nijverheid en voorgangers, 1817-1877. Nummer archiefinventaris: 2.04.23.01. Nationaal Archief: Den Haag. 48 pp. details
 • Lesage, X. (1994). Inventaris van het modern archief van de stad Nieuwpoort. BE-A0513_101574_100196_DUT: BE-A0513 / TBO 131. Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 131. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 115 pp. details
 • Mietes, A.A. (1984). Inventaris van het archief van het College van de Kleine Visserij in Holland, 1823-1857. Nummer archiefinventaris: 3.11.04 (21). Nationaal Archief: Den Haag. details
 • Mietes, A.A. (1984). De archieven van de colleges van de Grote Visserij 1578-1857 (1859); Het archief van het college van de Kleine Visserij in Holland, 1823-1857; Het archief van de gecommitteerden tot de IJslandse Kabeljauwvisserij in Zuid-Holland, 1817-1857. Rijksarchieven in Holland: Inventarisreeks, 29. Rijksarchief in Zuid-Holland: 's-Gravenshage. 159 pp. details
 • Roose, B. (2002). Inventaris van het archief van de derde afdeling van het provinciebestuur van West-Vlaanderen ca. 1824-1850. INV 51. Rijksarchief Brugge: Brugge. details
 • Roose-Meier, B. [s.d.]. Leiedepartement. Tweede aanvullende reeks. Bevolkingsregisters (1814-1816) en addenda:. BE-A0513_107158_105150_DUT: BE-A0513 / TBO 138. Rijksarchief te Brugge. Inventarissen. Rijksarchief te Brugge: Brugge. 27 pp. details
 • Van Werveke, L.M. (1937). Inventaris van het archief van het oud regime van de stad Nieuwpoort, 1937. Periode 1690-1728. INV 80. Rijksarchief Brugge: [s.l.]. details
 • Vleeschouwers, C. (1979). Inventaris van het archief van het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Catalogussen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 662 pp. details 
Aantal gevonden publicaties Data : 411
 • (1899). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1898. [S.n.]: Ostende. 191 pp. details
 • (1900). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1899. [S.n.]: Ostende. 267 pp. details
 • (1901). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1900. [S.n.]: Ostende. 285 pp. details
 • (1902). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1901. [S.n.]: Ostende. 261 pp. details
 • (1903). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1902. [S.n.]: Ostende. 230 pp. details
 • (1904). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1903. [S.n.]: Ostende. 241 pp. details
 • (1905). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1904. [S.n.]: Ostende. 298 pp. details
 • (1906). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1905. [S.n.]: Ostende. 295 pp. details
 • (1907). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1906. [S.n.]: Ostende. 291 pp. details
 • (1908). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1907. [S.n.]: Ostende. 308 pp. details
 • (1909). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1908. [S.n.]: Ostende. 315 pp. details
 • (1911). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1909. [S.n.]: Ostende. 326 pp. details
 • (1912). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1910. [S.n.]: Ostende. 366 pp. details
 • (1913). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1911. [S.n.]: Ostende. 317 pp. details
 • (1913). Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende. Exercice 1912. [S.n.]: Ostende. 318 pp. details
 • (1957). Statistiek van de zeevisserij jaar 1956. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1956: 3-11 details
 • (1967). De Belgische zeevisserij in 1966. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1967(7-8): 3-23 details
 • (1968). De Belgische zeevisserij in 1967. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1968(6): 3-14 details
 • (1969). De Belgische zeevisserij in 1968. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1969(4): 65-74 details
 • (1970). De Belgische zeevisserij in 1969. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1971(4): 91-102 details
 • (1971). De Belgische zeevisserij in 1970. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1971(4): 89-99 details
 • (1972). De Belgische zeevisserij in 1971. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1972(4): 99-110 details
 • (1973). De Belgische zeevisserij in 1972. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1973(5-6): 65-76 details
 • (1974). De Belgische zeevisserij in 1973. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1974(5-6): 70-80 details
 • (1975). De Belgische zeevisserij in 1974. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1975(5-6): 101-111 details
 • (1976). De Belgische zeevisserij in 1975. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1976(5-6): 91-102 details
 • (1977). De Belgische zeevisserij in 1976. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1977(4-5-6): 119-130 details
 • (1979). De Belgische zeevisserij in 1978. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1979(4-5-6): 167-176 details
 • (1980). De Belgische zeevisserij in 1979. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1980(5-6): 90-99 details
 • (1981). De Belgische zeevisserij in 1980. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1981(8): 106-116 details
 • (1985). De Belgische zeevisserij in 1982. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1985(4-5-6): 73-84 details
 • (1986). Belgische zeevisserij jaar 1984. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1986(4-5-6): 129-140 details
 • (1988). Belgische zeevisserij jaar 1986. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 1988(4-5-6): 97-108 details
 • (1950). Statistique des pêches maritimes: Année 1948. Statistique des Pêches Maritimes, 1948. Imprimerie nationale: Paris. 177 pp. details
 • (1952). Statistique des pêches maritimes: Année 1949. Statistique des Pêches Maritimes, 1949. Imprimerie nationale: Paris. 177 pp. details
 • (1953). Statistique des pêches maritimes: Année 1950. Statistique des Pêches Maritimes, 1950. Imprimerie nationale: Paris. 177 pp. details
 • (1953). Statistique des pêches maritimes: Année 1951. Statistique des Pêches Maritimes, 1951. Imprimerie nationale: Paris. 179 pp. details
 • (1953). Statistique des pêches maritimes: Année 1952. Statistique des Pêches Maritimes, 1952. Imprimerie nationale: Paris. 179 pp. details
 • (1955). Statistique des pêches maritimes: Année 1953. Statistique des Pêches Maritimes, 1953. Imprimerie nationale: Paris. 177 pp. details
 • (1956). Statistique des pêches maritimes: Année 1954. Statistique des Pêches Maritimes, 1954. Imprimerie nationale: Paris. 183 pp. details
 • (1957). Statistique des pêches maritimes: Année 1955. Statistique des Pêches Maritimes, 1955. Imprimerie nationale: Paris. 181 pp. details
 • (1958). Statistique des pêches maritimes: Année 1956. Statistique des Pêches Maritimes, 1956. Imprimerie nationale: Paris. 181 pp. details
 • (1963). Statistique des pêches maritimes: Année 1957. Statistique des Pêches Maritimes, 1957. Imprimerie nationale: Paris. 75 pp. details
 • (1963). Statistique des pêches maritimes: Année 1958. Statistique des Pêches Maritimes, 1958. Imprimerie nationale: Paris. 179 pp. details
 • (1961). Statistique des pêches maritimes: Année 1959. Statistique des Pêches Maritimes, 1959. Imprimerie nationale: Paris. 125 pp. details
 • (1963). Statistique des pêches maritimes: Année 1960. Statistique des Pêches Maritimes, 1960. Imprimerie nationale: Paris. 119 pp. details
 • (1963). Statistique des pêches maritimes: Année 1961. Statistique des Pêches Maritimes, 1961. Imprimerie nationale: Paris. 109 pp. details
 • (1964). Statistique des pêches maritimes: Année 1962. Statistique des Pêches Maritimes, 1962. Imprimerie nationale: Paris. 109 pp. details
 • (1965). Statistique des pêches maritimes: Année 1963. Statistique des Pêches Maritimes, 1963. Imprimerie nationale: Paris. 109 pp. details
 • (1965). Statistique des pêches maritimes: Année 1964. Statistique des Pêches Maritimes, 1964. Imprimerie nationale: Paris. 109 pp. details
 • (1970). Statistique des pêches maritimes: Année 1968. Statistique des Pêches Maritimes, 1968. Imprimerie nationale: Paris. 117 pp. details
 • (1970). Statistique des pêches maritimes: Année 1969. Statistique des Pêches Maritimes, 1969. Imprimerie nationale: Paris. 119 pp. details
 • (1949). Statistique des pêches maritimes: Années 1945,1946,1947. Statistique des Pêches Maritimes, 1945. Imprimerie nationale: Paris. 423 pp. details
 • UK Sea Fisheries Statistics. HMSO: London. ISSN 1357-9533 details
 • (1994). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1991 and 1992. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 242972 6. 90 pp. details
 • (1995). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1993. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0-11-242992. 86 pp. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1994. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0-11-243001. 122 pp. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1995. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. 191 pp. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1996. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. 158 pp. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1997. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. 151 pp. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1998. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. 151 pp. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 1999 and 2000. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. 189 pp. details
 • (1997). Scottish Sea Fisheries Statistics 1996. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 5886 9. 28 pp. details
 • (1998). Scottish Sea Fisheries Statistics 1997. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 7176 8. 29 pp. details
 • (1999). Scottish Sea Fisheries Statistics 1998. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 7271 3. 30 pp. details
 • (2000). Scottish Sea Fisheries Statistics 1999. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 1 84268 022 6. 23 pp. details
 • (S.d.). Scottish Sea Fisheries Statistics 2000. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. 24 pp. details
 • (2002). Scottish Sea Fisheries Statistics 2001. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7559 0587 3. 22 pp. details
 • (2003). Scottish Sea Fisheries Statistics 2002. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7559 0963 1. 22 pp. details
 • (2004). Scottish Sea Fisheries Statistics 2003. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7559 1059 1. 34 pp. details
 • (2005). Scottish Sea Fisheries Statistics 2004. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7559 2742 7. 34 pp. details
 • (2006). Scottish Sea Fisheries Statistics 2005. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7559 6245 1. 34 pp. details
 • (2007). Scottish Sea Fisheries Statistics 2006. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978 0 7559 6745 2. 34 pp. details
 • (2008). Scottish Sea Fisheries Statistics 2007. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978 0 7559 7209 8. 36 pp. details
 • (2009). Scottish Sea Fisheries Statistics 2008. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978 0 7559 7618 8. 33 pp. details
 • (2010). Scottish Sea Fisheries Statistics 2009. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978 0 7559 9530 1. 35 pp. details
 • (2011). Scottish Sea Fisheries Statistics 2010. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978 1 78045 362 0. 85 pp. details
 • (2012). Scottish Sea Fisheries Statistics 2011. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978 1 78256 067 8. 99 pp. details
 • (2013). Scottish Sea Fisheries Statistics 2012. Scottish sea fisheries statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978 1 78256 812 4. 100 pp. details
 • (1931). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1930. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 64 pp. details
 • (1952). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables for 1939-48. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 76 pp. details
 • (1951). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables for 1949. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 104 pp. details
 • (1951). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables for 1950. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 104 pp. details
 • (1952). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables for 1951. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 108 pp. details
 • (1953). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables for 1952. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 108 pp. details
 • (1954). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables for 1953. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 88 pp. details
 • (1955). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1954. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp. details
 • (1956). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1955. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp. details
 • (1957). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1956. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp. details
 • (1958). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1957. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp. details
 • (1959). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1958. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp. details
 • (1960). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1959. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp. details
 • (1961). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1960. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 47 pp. details
 • (1962). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1961. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1963). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1962. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1964). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1963. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1965). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1964. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 51 pp. details
 • (1966). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1965. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 52 pp. details
 • (1967). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1966. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 54 pp. details
 • (1968). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1967. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 490013 2. 54 pp. details
 • (1969). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1968. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 490268 2. 53 pp. details
 • (1970). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1969. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 490427 8. 53 pp. details
 • (1971). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1970. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 490660 2. 53 pp. details
 • (1972). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1971. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 490797 8. 48 pp. details
 • (1973). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1972. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491001 4. 48 pp. details
 • (1974). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1973. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491166 5. 48 pp. details
 • (1975). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1974. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491354 4. 48 pp. details
 • (1976). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1975. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491425 7. 54 pp. details
 • (1977). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1976. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491502 4. 56 pp. details
 • (1978). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1977. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491562 8. 59 pp. details
 • (1979). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1978. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491619 5. 63 pp. details
 • (1980). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1979. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491668 3. 65 pp. details
 • (1981). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1980. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 491744 2. 63 pp. details
 • (S.d.). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1981. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 67 pp. details
 • (1983). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1982. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 903386 06 2. 71 pp. details
 • (1985). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1983. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 52 pp. details
 • (1985). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1984. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 52 pp. details
 • (1986). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1985. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 53 pp. details
 • (1987). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1986. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 0081 X. 55 pp. details
 • (1988). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1987. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 0145 X. 55 pp. details
 • (1989). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1988. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 0258 8. 57 pp. details
 • (1991). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1989. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 0258 8. 57 pp. details
 • (1992). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1990. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 0556 0. 62 pp. details
 • (1992). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1991. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 0623 0. 57 pp. details
 • (1993). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1992. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 0796 2. 57 pp. details
 • (1994). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1993. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 1022 X. 58 pp. details
 • (1995). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1994. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 3033 6. 59 pp. details
 • (1996). Scottish Sea Fisheries Statistical Tables 1995. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 7480 5814 1. 53 pp. details
 • (1921). Sea Fisheries Statistical Tables, 1919-1920. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 94 pp. details
 • (1922). Sea Fisheries Statistical Tables, 1921. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 58 pp. details
 • (1923). Sea Fisheries Statistical Tables, 1922. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 53 pp. details
 • (1924). Sea Fisheries Statistical Tables, 1923. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 53 pp. details
 • (1925). Sea Fisheries Statistical Tables, 1924. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 58 pp. details
 • (1926). Sea Fisheries Statistical Tables, 1925. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 48 pp. details
 • (1927). Sea Fisheries Statistical Tables, 1926. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 51 pp. details
 • (1928). Sea Fisheries Statistical Tables, 1927. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 51 pp. details
 • (1929). Sea Fisheries Statistical Tables, 1928. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 51 pp. details
 • (1930). Sea Fisheries Statistical Tables, 1929. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1931). Sea Fisheries Statistical Tables, 1930. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1932). Sea Fisheries Statistical Tables, 1931. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (S.d.). Sea Fisheries Statistical Tables, 1945-46. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 36 pp. details
 • (1948). Sea Fisheries Statistical Tables, 1947. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 33 pp. details
 • (1949). Sea Fisheries Statistical Tables, 1948. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 29 pp. details
 • (1950). Sea Fisheries Statistical Tables, 1949. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 29 pp. details
 • (1951). Sea Fisheries Statistical Tables, 1950. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 35 pp. details
 • (1952). Sea Fisheries Statistical Tables, 1951. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 36 pp. details
 • (1953). Sea Fisheries Statistical Tables, 1952. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 34 pp. details
 • (1954). Sea Fisheries Statistical Tables, 1953. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 35 pp. details
 • (1955). Sea Fisheries Statistical Tables, 1954. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp. details
 • (1956). Sea Fisheries Statistical Tables, 1955. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp. details
 • (1957). Sea Fisheries Statistical Tables, 1956. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp. details
 • (1958). Sea Fisheries Statistical Tables, 1957. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp. details
 • (1959). Sea Fisheries Statistical Tables, 1958. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp. details
 • (1960). Sea Fisheries Statistical Tables, 1959. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 37 pp. details
 • (1961). Sea Fisheries Statistical Tables, 1960. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 43 pp. details
 • (1962). Sea Fisheries Statistical Tables, 1961. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 43 pp. details
 • (1963). Sea Fisheries Statistical Tables, 1962. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 43 pp. details
 • (1964). Sea Fisheries Statistical Tables, 1963. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 43 pp. details
 • (1965). Sea Fisheries Statistical Tables, 1964. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 43 pp. details
 • (1967). Sea Fisheries Statistical Tables, 1965. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 38 pp. details
 • (1967). Sea Fisheries Statistical Tables, 1966. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 38 pp. details
 • (1968). Sea Fisheries Statistical Tables, 1967. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 42 pp. details
 • (1969). Sea Fisheries Statistical Tables, 1968. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 240987 3. 42 pp. details
 • (1970). Sea Fisheries Statistical Tables, 1969. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 240988 1. 42 pp. details
 • (1971). Sea Fisheries Statistical Tables, 1970. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241070 7. 42 pp. details
 • (1972). Sea Fisheries Statistical Tables, 1971. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241071 5. 40 pp. details
 • (1973). Sea Fisheries Statistical Tables, 1972. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241072 3. 40 pp. details
 • (1974). Sea Fisheries Statistical Tables, 1973. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241073 1. 40 pp. details
 • (1975). Sea Fisheries Statistical Tables, 1974. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241074 X. 42 pp. details
 • (1976). Sea Fisheries Statistical Tables, 1975. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241075 8. 42 pp. details
 • (1978). Sea Fisheries Statistical Tables, 1976. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241076 6. 42 pp. details
 • (1978). Sea Fisheries Statistical Tables, 1977. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241077 4. 42 pp. details
 • (1980). Sea Fisheries Statistical Tables, 1978. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241078 2. 42 pp. details
 • (1981). Sea Fisheries Statistical Tables, 1979. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241201 7. 42 pp. details
 • (1981). Sea Fisheries Statistical Tables, 1980. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241202 5. 42 pp. details
 • (1982). Sea Fisheries Statistical Tables, 1981. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241203 3. 41 pp. details
 • (1983). Sea Fisheries Statistical Tables, 1982. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241204 1. 42 pp. details
 • (1985). Sea Fisheries Statistical Tables, 1983. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241205 X. 41 pp. details
 • (1986). Sea Fisheries Statistical Tables, 1984. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241206 8. 41 pp. details
 • (1987). Sea Fisheries Statistical Tables, 1985. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241207 6. 41 pp. details
 • (1988). Sea Fisheries Statistical Tables, 1986. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 241208 4. 41 pp. details
 • (1989). Sea Fisheries Statistical Tables, 1987. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 242875 4. 42 pp. details
 • (1989). Sea Fisheries Statistical Tables, 1988. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 242890 8. 42 pp. details
 • (1989). Sea Fisheries Statistical Tables, 1989. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 242916 5. 42 pp. details
 • (1991). Sea Fisheries Statistical Tables, 1990. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0 11 242942 4. 42 pp. details
 • (1868). Statistique des pêches maritimes: Année 1866. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 121 pp. details
 • (1868). Statistique des pêches maritimes: Année 1867. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 123 pp. details
 • (1869). Statistique des pêches maritimes: Année 1868. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 127 pp. details
 • (1875). Statistique des pêches maritimes: Année 1874. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 141 pp. details
 • (1876). Statistique des pêches maritimes: Année 1875. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 177 pp. details
 • (1877). Statistique des pêches maritimes: Année 1876. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 153 pp. details
 • (1879). Statistique des pêches maritimes: Année 1877. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 151 pp. details
 • (1879). Statistique des pêches maritimes: Année 1878. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 151 pp. details
 • (1880). Statistique des pêches maritimes: Année 1879. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 147 pp. details
 • (1881). Statistique des pêches maritimes: Année 1880. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 145 pp. details
 • (1882). Statistique des pêches maritimes: Année 1881. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 145 pp. details
 • (1883). Statistique des pêches maritimes: Année 1882. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 246 pp. details
 • (1884). Statistique des pêches maritimes: Année 1883. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 230 pp. details
 • (1885). Statistique des pêches maritimes: Année 1884. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 232 pp. details
 • (1887). Statistique des pêches maritimes et de l'ostréiculture pour l'année 1885 (France et Algérie). Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 230 pp. details
 • (1889). Statistique des pêches maritimes et de l'ostréiculture pour l'année 1887 (France et Algérie). Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 251 pp. details
 • (1899). Statistique des pêches maritimes: Année 1896. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 174 pp. details
 • (1899). Statistique des pêches maritimes: Année 1897. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 174 pp. details
 • (1900). Statistique des pêches maritimes: Année 1898. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 180 pp. details
 • (1901). Statistique des pêches maritimes: Année 1899. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 187 pp. details
 • (1902). Statistique des pêches maritimes: Année 1900. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 171 pp. details
 • (1903). Statistique des pêches maritimes: Année 1901. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 182 pp. details
 • (1904). Statistique des pêches maritimes: Année 1902. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 215 pp. details
 • (1906). Statistique des pêches maritimes: Année 1903. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 211 pp. details
 • (1906). Statistique des pêches maritimes: Année 1904. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 207 pp. details
 • (1907). Statistique des pêches maritimes: Année 1905. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 212 pp. details
 • (1910). Statistique des pêches maritimes: Année 1906. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 223 pp. details
 • (1910). Statistique des pêches maritimes: Année 1907. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 223 pp. details
 • (1911). Statistique des pêches maritimes: Année 1908. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 225 pp. details
 • (1912). Statistique des pêches maritimes: Année 1909. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 229 pp. details
 • (1912). Statistique des pêches maritimes: Année 1910. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 238 pp. details
 • (1913). Statistique des pêches maritimes: Année 1911. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 325 pp. details
 • (1915). Statistique des pêches maritimes: Année 1912. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 306 pp. details
 • (1917). Statistique des pêches maritimes: Année 1913. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 195 pp. details
 • (1917). Statistique des pêches maritimes: Année 1914. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 202 pp. details
 • (1918). Statistique des pêches maritimes: Année 1915. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 192 pp. details
 • (1918). Statistique des pêches maritimes: Année 1916. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 222 pp. details
 • (1919). Statistique des pêches maritimes: Année 1917. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 222 pp. details
 • (1922). Statistique des pêches maritimes: Année 1918. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 208 pp. details
 • (1923). Statistique des pêches maritimes: Année 1919. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 206 pp. details
 • (1924). Statistique des pêches maritimes: Année 1920. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 206 pp. details
 • (1924). Statistique des pêches maritimes: Année 1921. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 216 pp. details
 • (1924). Statistique des pêches maritimes: Année 1922. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 216 pp. details
 • (1925). Statistique des pêches maritimes: Année 1923. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 216 pp. details
 • (1926). Statistique des pêches maritimes: Année 1924. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 196 pp. details
 • (1927). Statistique des pêches maritimes: Année 1925. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 186 pp. details
 • (1928). Statistique des pêches maritimes: Année 1926. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 188 pp. details
 • (1928). Statistique des pêches maritimes: Année 1927. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 186 pp. details
 • (1929). Statistique des pêches maritimes: Année 1928. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 184 pp. details
 • (1931). Statistique des pêches maritimes: Année 1929. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 176 pp. details
 • (1931). Statistique des pêches maritimes: Année 1930. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 176 pp. details
 • (1933). Statistique des pêches maritimes: Année 1931. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 182 pp. details
 • (1934). Statistique des pêches maritimes: Année 1932. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 180 pp. details
 • (1935). Statistique des pêches maritimes: Année 1933. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 176 pp. details
 • (1936). Statistique des pêches maritimes: Année 1934. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 176 pp. details
 • (1936). Statistique des pêches maritimes: Année 1935. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 178 pp. details
 • (1937). Statistique des pêches maritimes: Année 1936. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 176 pp. details
 • (1938). Statistique des pêches maritimes: Année 1937. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 176 pp. details
 • (1939). Statistique des pêches maritimes: Année 1938. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 178 pp. details
 • (1948). Statistique des pêches maritimes: Année 1939 à 1944. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 39 pp. details
 • (1970). Statistique des pêches maritimes: Année 1969. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 119 pp. details
 • (1971). Statistique des pêches maritimes: Année 1970. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 175 pp. details
 • (1972). Statistique des pêches maritimes: Année 1971. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 191 pp. details
 • (1973). Statistique des pêches maritimes: Année 1972. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 195 pp. details
 • (1974). Statistique des pêches maritimes: Année 1973. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 338 pp. details
 • (1975). Statistique des pêches maritimes: Année 1974. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 353 pp. details
 • (1976). Statistique des pêches maritimes: Année 1975. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 344 pp. details
 • (1977). Statistique des pêches maritimes: Année 1976. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 355 pp. details
 • (1978). Statistique des pêches maritimes: Année 1977. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 362 pp. details
 • (1979). Statistique des pêches maritimes: Année 1978. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 291 pp. details
 • (1980). Statistique des pêches maritimes: Année 1979. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 261 pp. details
 • (1983). Statistique des pêches maritimes: Années 1980 et 1981. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 291 pp. details
 • (1985). Statistique des pêches maritimes: Années 1982, 1983 et 1984. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 116 pp. details
 • (1986). Statistique des pêches maritimes: Année 1985. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 100 pp. details
 • (1988). Statistique des pêches maritimes: Années 1986 et 1987. Statistique des Pêches Maritimes. [S.n.]: [s.l.]. 202 pp. details
 • (1935). Sea Fisheries Statistical Tables, 1934. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1929). Sea Fisheries - Statistical Tables, 1928. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 64 pp. details
 • (1939). Sea Fisheries Statistical Tables, 1938. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 63 pp. details
 • (1934). Sea Fisheries Statistical Tables, 1933. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1928). Sea Fisheries - Statistical Tables, 1927. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 64 pp. details
 • (1932). Sea Fisheries - Statistical Tables, 1931. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 64 pp. details
 • (1933). Sea Fisheries Statistical Tables, 1932. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 63 pp. details
 • (1935). Sea Fisheries Statistical Tables, 1934. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 63 pp. details
 • (1930). Sea Fisheries - Statistical Tables, 1929. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 64 pp. details
 • (1937). Sea Fisheries Statistical Tables, 1936. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 63 pp. details
 • (1938). Sea Fisheries Statistical Tables, 1937. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 53 pp. details
 • (1933). Sea Fisheries Statistical Tables, 1932. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 49 pp. details
 • (1939). Sea Fisheries Statistical Tables, 1938. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 55 pp. details
 • (1936). Sea Fisheries Statistical Tables, 1935. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 53 pp. details
 • (1936). Sea Fisheries Statistical Tables, 1935. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 63 pp. details
 • (1934). Sea Fisheries Statistical Tables, 1933. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 63 pp. details
 • (1937). Sea Fisheries Statistical Tables, 1936. Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 53 pp. details
 • (1938). Sea Fisheries Statistical Tables, 1937. Scottish Sea Fisheries Statistical Tables. [S.n.]: [s.l.]. 63 pp. details
 • (2012). Executive summary, in: ICES Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries (WGHIST) 5-7 September 2012 Oostend, Belgium. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGSUE:12): pp. 1 details
 • (1978). De Belgische zeevisserij in 1977. Landbouwstat. - Natl. Inst. Stat. 6-7: 107-118 details
 • (1965). Visserij in cijfers 1964. LEI Periodiek Rapport. Landbouw-Economisch Instituut: 's-Gravenhage. 63 pp. details
 • (1966). Visserij in cijfers 1965. LEI Periodiek Rapport. Landbouw-Economisch Instituut: 's-Gravenhage. 62 + bijlagen pp. details
 • (1967). Visserij in cijfers 1966. LEI Periodiek Rapport. Landbouw-Economisch Instituut: 's-Gravenhage. 70 + bijlagen pp. details
 • (1968). Visserij in cijfers 1967. LEI Periodiek Rapport, 5.1. Landbouw-Economisch Instituut: 's-Gravenhage. 71 + bijlagen pp. details
 • (1969). Visserij in cijfers 1968. LEI Periodiek Rapport, 5.2. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: 's-Gravenhage. 72 pp. details
 • (1973). Visserij in cijfers 1972. LEI Periodiek Rapport, 5.19. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 25 pp. details
 • (1974). Visserij in cijfers 1973. LEI Periodiek Rapport, 5.26. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 32 pp. details
 • (1975). Visserij in cijfers 1974. LEI Periodiek Rapport, 5.34. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 28 pp. details
 • (1976). Visserij in cijfers 1975. LEI Periodiek Rapport, 5.40. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 31 pp. details
 • (1977). Visserij in cijfers 1976. LEI Periodiek Rapport, 5.46. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 33 pp. details
 • (1978). Visserij in cijfers 1977. LEI Periodiek Rapport, 5.52. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 25 pp. details
 • (1979). Visserij in cijfers 1978. LEI Periodiek Rapport, 5.59. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 29 pp. details
 • (1980). Visserij in cijfers 1979. LEI Periodiek Rapport, 5.64. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 27 pp. details
 • (1981). Visserij in cijfers 1980. LEI Periodiek Rapport, 5.67. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 35 pp. details
 • (1982). Visserij in cijfers 1981. LEI Periodiek Rapport, 5.72. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 34 pp. details
 • (1983). Visserij in cijfers 1982. LEI Periodiek Rapport, 5.73. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij en Bosbouw: [s.l.]. 50 pp. details
 • (1984). Visserij in cijfers 1983. LEI Periodiek Rapport, 31-83. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. details
 • (1985). Visserij in cijfers 1984. LEI Periodiek Rapport, 31-84. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 44 pp. details
 • (1986). Visserij in cijfers 1985. LEI Periodiek Rapport, 31-85. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 47 pp. details
 • (1987). Visserij in cijfers 1986. LEI Periodiek Rapport, 31-86. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 45 pp. details
 • (1988). Visserij in cijfers 1987. LEI Periodiek Rapport, 31-87. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 44 pp. details
 • (S.d.). UK Sea Fisheries Statistics 2001. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: London. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 2002. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 2003. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (S.d.). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 2004. UK Sea Fisheries Statistics. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 0-85521-168-7. details
 • (2006). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 2005. UK Sea Fisheries Statistics. Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA): [s.l.]. ISBN 0-85521-171-7 . details
 • (2007). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 2006. UK Sea Fisheries Statistics. Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA): [s.l.]. ISBN 978-0-85521-178-3. details
 • (2008). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 2007. UK Sea Fisheries Statistics. Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA): [s.l.]. ISBN 978-0-85521-181-3. details
 • (2009). United Kingdom Sea Fisheries Statistics 2008. UK Sea Fisheries Statistics. Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA): [s.l.]. ISBN 978-0-85521-187-5. details
 • (2010). UK Sea Fisheries Statistics 2009. UK Sea Fisheries Statistics. Marine Management Organisation: [s.l.]. details
 • (2011). UK Sea Fisheries Statistics 2010. UK Sea Fisheries Statistics. Marine Management Organisation: [s.l.]. details
 • (2012). UK Sea Fisheries Statistics 2011. UK Sea Fisheries Statistics. Marine Management Organisation: [s.l.]. details
 • (2000). ICES fisheries statistics 1973-2000 [CD-ROM]. ICES: Copenhagen. 1 Cd-rom pp. details
 • (1936). Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij 1935 = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime 1935. Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 52 pp. details
 • (1937). Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij 1936 = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime 1936. Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. details
 • (1935). Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij 1934 = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime 1934. Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. details
 • ICES Fisheries Statistics = Bulletin Statistique des Pêches Maritimes. ICES: Copenhagen. ISSN 1018-1571 details
 • (1840). Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen 1840. Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1842). Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen 1842. Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1843). Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen 1843. Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1845). Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen 1845. Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1846). Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen 1846. Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1847). Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen 1847. Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1850). Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen 1850. Memoriael Administratif der Provincie West-Vlaenderen. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1847). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1845-1847. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1849). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1848-1849. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1850). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1850. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1851). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1851. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1852). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1852. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1853). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1853. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1854). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1854. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1855). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1855. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1856). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1856. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1857). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1857. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1858). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1858. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1859). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1859. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1860). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1860. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1861). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1861. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1862). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1862. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1863). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1863. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1864). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1864. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1865). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1865. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1866). Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial 1866. Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale fait par la Députation permanente au Conseil provincial. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1848). Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement 1848. Rapports faits par messieurs les commissaires d’arrondissement. [S.n.]: [s.l.]. details
 • (1934). Statistiek van de zeevisserij jaar 1934. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1934: 6-12 details
 • (1931). Statistiek van de zeevisserij jaar 1931. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1931: 7-8 details
 • (1936). Statistiek van de zeevisserij jaar 1935. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1935: 4-9 details
 • (1937). Statistiek van de zeevisserij jaar 1936. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1936: 14-19 details
 • (1939). Statistiek van de zeevisserij jaar 1938. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1938: 16-21 details
 • (1940). Statistiek van de zeevisserij jaar 1939. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1939: 6-11 details
 • (1942). Statistiek van de zeevisserij jaar 1941. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1941: 18-20 details
 • (1943). Statistiek van de zeevisserij jaar 1942. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1942: 217-219 details
 • (1944). Statistiek van de zeevisserij jaar 1943. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1943: 227-229 details
 • (1945). Statistiek van de zeevisserij jaar 1944. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1944: 306-308 details
 • (1946). Statistiek van de zeevisserij jaar 1945. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1945: 357-362 details
 • (1947). Statistiek van de zeevisserij jaar 1946. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1946: 265-270 details
 • (1948). Statistiek van de zeevisserij jaar 1947. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1947: 185-190 details
 • (1949). Statistiek van de zeevisserij jaar 1948. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1948: 347-352 details
 • (1950). Statistiek van de zeevisserij jaar 1949. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1949: 729-734 details
 • (1951). Statistiek van de zeevisserij jaar 1950. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1950: 667-674 details
 • (1952). Statistiek van de zeevisserij jaar 1951. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1951: 715; 717-719 details
 • (1953). Statistiek van de zeevisserij jaar 1952. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1952: 585-592 details
 • (1954). Statistiek van de zeevisserij jaar 1953. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1953: 187-189 details
 • (1955). Statistiek van de zeevisserij jaar 1954. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1954: 756-761; 958-961 details
 • (1956). Statistiek van de zeevisserij jaar 1955. Statistisch Bulletin (1909 - 1956) 1955: 743-751 details
 • (1958). Statistiek van de zeevisserij jaar 1957. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1957: 779-784, 1238-1240 details
 • (1959). Statistiek van de zeevisserij jaar 1958. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1958: 777-786 details
 • (1960). Statistiek van de zeevisserij jaar 1959. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1959: 935-942, 1159-1161 details
 • (1961). Statistiek van de zeevisserij jaar 1960. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1960: 1117-1126 details
 • (1962). Statistiek van de zeevisserij jaar 1961. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1961: 1035-1044 details
 • (1963). Statistiek van de zeevisserij jaar 1962. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1962: 1084-1093 details
 • (1964). Statistiek van de zeevisserij jaar 1963. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1963: 1087-1096 details
 • (1965). Statistiek van de zeevisserij jaar 1964. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1964: 1283-1292 details
 • (1966). Statistiek van de zeevisserij jaar 1965. Statistisch tijdschr. - Minist. Econ. Zaken, Natl. Inst. Stat. 1965: 1393-1402 details
 • (1938). Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij 1937 = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime 1937. Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 58 pp. details
 • (1939). Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij 1938 = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime 1938. Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 60 pp. details
 • (1941). Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij 1939 = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime 1939. Bestuurlijk Jaarverslag over de Zeevisscherij = Rapport Administratif sur la Pêche Maritime. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 50 pp. details
 • (1974). De Belgische zeevisserij in 1973: aanvoer en besomming. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 1973. Dienst Zeevisserij: Oostende. 15 pp. details
 • (1975). De Belgische zeevisserij in 1974: aanvoer en besomming. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 1974. Dienst Zeevisserij: Oostende. 49 pp. details
 • (1984). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 1983. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 1983. Dienst Zeevisserij: Oostende. 116 pp. details
 • Cloquet, M. (1842). Études sur l'industrie, le commerce, la marine et la pêche nationale en Belgique. Meline, Cans et Compagnie: Bruxelles. 500 pp. details
 • De Zuttere, C. (1909). Enquête sur la pêche maritime en Belgique: introduction, recencement de la pêche maritime. Lebègue & cie: Bruxelles. 634 pp. details
 • Degryse, R.; Mus, O. (1966-1967). De laatmiddeleeuwse haringvisserij. Bijdr. Gesch. D. Ned. XXI(2): 82-121 details
 • Dienst voor Zeevisscherij (1931). Veertiende jaarverslag over de zeevisscherij 1930. Jaarverslag over de zeevisscherij. Ministerie van Verkeerswezen. Dienst voor Zeevisscherij: Brugge. 179 pp. details
 • Dienst voor Zeevisscherij (1928). Elfde jaarverslag over de zeevisscherij 1927. Jaarverslag over de zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 114 pp. details
 • Dienst voor Zeevisscherij (1929). Twaalfde jaarverslag over de zeevisscherij 1928. Jaarverslag over de zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 129 pp. details
 • Dienst voor Zeevisscherij (1930). Dertiende jaarverslag over de zeevisscherij 1929. Jaarverslag over de zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 211 pp. details
 • Dienst voor Zeevisscherij (1932). Vijftiende jaarverslag over de zeevisscherij 1931. Jaarverslag over de zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 291 pp. details
 • Hoek, P.P.C.; Kyle, H.M. (1905). Appendix J: Statistics of the North Sea fisheries. Part I: The fisheries of the various countries. Belgium. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 3: 82-91 details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie van Zeevisscherij (1914). Tweede jaarverslag der Commissie van Zeevisscherij 1913. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Wed. Verbeke-Loys: Brugge. 159 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1920). Derde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1919. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 95 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1921). Vierde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1920. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 121 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1922). Vijfde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1921. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 130 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1923). Zesde jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1922. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 131 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1924). Zevende jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1923. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 143 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1925). Achtste jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1924. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 151 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1927). Tiende jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1926. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 135 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Commissie voor Zeevisscherij (1926). Negende jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 1925. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. Verbeke-Loys: Brugge. 101 pp. details
 • Provincie West-Vlaanderen. Provinciale Commissie van zeevisscherij (1913). Eerste jaarverslag der Provinciale Commissie van Zeevisscherij 1912. Jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij. Druk. G. Geuens-Willaert: Brugge. 144 pp. details
 • Tessens, E.; Velghe, M. (Ed.) (2007). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 2006. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2006. Dienst Zeevisserij: Oostende. 104 pp. details
 • Tessens, E.; Velghe, M. (Ed.) (2005). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 2004. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2004. Dienst Zeevisserij: Oostende. 105 pp. details
 • Tessens, E.; Velghe, M. (Ed.) (2006). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 2005. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2005. Dienst Zeevisserij: Oostende. 102 pp. details
 • Vermaut, R.; De Zuttere, C. (1909). Enquête sur la pêche maritime en Belgique: 1. Etude économique de la pêche maritime. Office de Publicité J. Lebègue: Bruxelles. 634 pp. details
 • Vermaut, R.; De Zuttere, C. (1914). Enquête sur la pêche maritime en Belgique: 2. Etude sociale de la pêche maritime. Lebègue & cie: Bruxelles. 596 pp. details
 • Vlietinck, Edw. (1975). Het oude Oostende en zijne driejarige belegering (1601-1604): opkomst bloei en ondergang met de beroerten der XVIe eeuw. Anastatische herdruk (1897) Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Uitgaaf van Jos. Vlietinck: Oostende. 324 pp. details
 • Welvaert, M. (2002). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 2001. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2001. Dienst Zeevisserij: Oostende. 209 pp. details
 • Welvaert, M. (1985). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 1984. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 1984. Ministerie van Landbouw. Bestuur der Economische Diensten: Oostende. 139 pp. details
 • Welvaert, M. (2001). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 2000. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2000. Dienst Zeevisserij: Oostende. 153 pp. details
 • Welvaert, M. (1987). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 1986. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 1986. Dienst Zeevisserij: Oostende. 151 pp. details
 • Welvaert, M.; Tessens, E.; Velghe, M. (Ed.) (2004). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 2003. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2003. Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Zeevisserij: Oostende. 111 pp. details
 • Welvaert, M.; Tessens, E.; Velghe, M. (Ed.) (2003). De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming 2002. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2002. Dienst Zeevisserij: Oostende. 110 pp. details 
Aantal gevonden publicaties Literatuur : 635
 • (1936). 1e Internationaal Congres van de Zee, Oostende 11, 12, 13 en 14 september 1936: verslagen = 1ier Congrès International de la Mer, Ostende, 11, 12, 13 et 14 septembre 1936: rapports. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 583 pp. details
 • (2000). Report of the herring assessment working group for the area south of 62°N, ICES Headquarters, 14-23 March, 2000. CM Documents - ICES, CM 2000(ACFM:10). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 409 pp. details
 • Jaarcijfers Visserij. Directie van de Visserijen: 's Gravenhage details
 • (1866). Rapport de la Commission chargée de faire une enquête sur la situation de la pêche maritime en Belgique. Séance du 17 mai 1866. Chambre des Représentants: Bruxelles. XLII, 75 pp. details
 • (1897). Exposition internationale Bruxelles-Tervueren: Forêts, chasse et pêche: Section belge 1897. Imprimerie scientifique Charles Bulens: Bruxelles. 719 pp. details
 • (1888). Procès-verbaux des séances publiques et rapport de la Commission d’enquête sur la situation de la pêche nationale dans la Mer du Nord. Académie Royale des Sciences: Bruxelles. 98 pp. details
 • (2008). Strategische Milieubeoordeling van het Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische visserijsector, 2007 - 2013. ILVO Visserij: Oostende. 103 pp. details
 • (1957). Loi autorisant le Roi à préscrire des mesures en vue de protéger les réserves de poissons, de crustacés et de mollusques en mer = Wet waarbij de Koning gemachtigd wordt maatregelen voor te schrijven ten einde de visstand en de schaaldieren- en weekdierenstand in zee te beschermen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(316): 1352-1355 details
 • (1958). Arrêté royal portant l'organisation d'une aide financière pour encourager l'amélioration des installations et du matériel à bord des bateaux de pêche belges = Koninklijk besluit houdende instelling van financiële hulp ten einde de verbetering van de inrichtingen en van het materieel aan boord van Belgische vissersvaartuigen aan te moedigen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(175): 766-769 details
 • (1958). Arrêté royal réglant l'octroi de subsides pour l'encouragement des recherches sur la technique de la pêche maritime = Koninklijk besluit houdende regeling van het toekennen van subsidies ter aanmoediging van opzoekingen in verband met de visserijtechniek. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(176): 768-771 details
 • (1958). Arrêté royal réglant l'octroi de primes pour l'encouragement de la tenue de comptabilité par les armateurs à la pêche maritime = Koninklijk besluit tot regeling van de toekenning van premiën om het boekhouden door de reders ter zeevisserij aan te moedigen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(177): 770-775 details
 • (1958). Arrêté royal portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques en mer = Koninklijk besluit houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren- en weekdierenstand in zee te beschermen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(507): 2766-2737 details
 • (1958). Arrêté royal - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance = Koninklijk besluit - Toekenning van de brevetten, diploma's, certificaten en vergunningen in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(547): 2920-2941 details
 • (1959). Arrêté royal portant fixation d'une indemnité du chef de restitution de matériel submergé, dérivé ou échoué, et une allocation pour collaboration aux services de l'Administration de la Marine = Koninklijk besluit houdende vaststelling van een vergoeding wegens teruggave van verzonken, afgedreven of gestrand materieel, en van een toelage voor medewerking aan de diensten van het Bestuur van het Zeewezen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(98): 592-595 details
 • (1959). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre au bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er janvier 1959 au 31 mars 1959 (arrêté n° 36) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 januari 1959 tot 31 maart 1959 (besluit n° 36). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(128): 714-717 details
 • (1959). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1954, portant l'exécution de la loi du 1er juillet 1954, sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 December 1954 tot uitvoering van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(395): 1912-1915 details
 • (1959). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1954, portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 December 1954, tot uitvoering van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(432): 2108-2109 details
 • (1959). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er avril 1959 au 30 septembre 1959 (arrêté n° 37) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 April 1959 tot 30 September 1959 (besluit n° 37). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(535): 2516-2517 details
 • (1960). Loi modifiant la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un fonds de l'armement et des constructions maritimes = Wet tot wijziging van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij- en de vissersvloot en van de scheepsbouw, en houdende instelling, te dien einde, van een fonds voor het uitreden en aanbouwen van zeeschepen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(197): 934-935 details
 • (1960). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1958 portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques en mer = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1958 houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren- en weekdierenstand in zee te beschermen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(421): 2252-2255 details
 • (1961). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er octobre 1960 au 31 décembre 1960 (arrêté n° 42) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 oktober 1960 tot 31 december 1960 (besluit nr. 42). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(19): 100-101 details
 • (1961). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er janvier 1961 au 31 mars 1961 (arrêté n° 43) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 januari 1961 tot 31 maart 1961 (besluit nr. 43). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(196): 988-989 details
 • (1961). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er avril 1961 au 30 septembre 1961 (arrêté n° 44) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 april 1961 tot 30 september 1961 (besluit nr. 44). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(398): 1968-1969 details
 • (1961). Arrêté royal portant règlement sur l'inspection maritime - errata = Koninklijk besluit houdend Zeevaartinspectiereglement - errata. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(627): 3044-3047 details
 • (1961). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1954, portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1954 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(719): 3422-3429 details
 • (1961). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er octobre 1961 au 31 mars 1962 (arrêté n° 45) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 oktober 1961 tot 31 maart 1962 (besluit nr. 45). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(779): 3696-3699 details
 • (1961). Arrêté royal concernant l'octroi d' une prime pour la démolition de bâtiments de pêche = Koninklijk besluit houdende toekenning van een premie voor het slopen van vissersvaartuigen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(799): 3762-3767 details
 • (1962). Loi sur la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Wet op de verontreiniging van de zee door olie. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés II(872): 2630-2639 details
 • (1962). Loi relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime = Wet betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés II(873): 2640-2649 details
 • (1963). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1954, portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1954 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés III(1919): 4488-4497 details
 • (1964). Arrêté royal portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques en mer = Koninklijk besluit houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren- en weekdierenstand in zee te beschermen. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(425): 928-935 details
 • (1965). Loi sur les lettres de mer = Wet op de zeebrieven. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés III(1217): 3982-3993 details
 • (1965). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1958 betreffende de toekenning van de brevetten, diploma's, certificaten en vergunningen in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés III(1346): 4346-4349 details
 • (1965). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1964 portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques en mer = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1964, houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren- en weekdierenstand in zee te beschermen. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés IV(2099): 6066-6069 details
 • (1965). Arrêté royal déterminant la force de traction maximale pour la pêche crevettière = Koninklijk besluit tot vaststelling van de maximum trekkracht voor de garnalenvisserij. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés IV(2100): 6070-6073 details
 • (1966). Arrêté royal autorisant la pêche dans les eaux territoriales par des bateaux de pêche battant pavillon néerlandais = Koninklijk besluit houdende toelating tot uitoefening van de visserij in de territoriale wateren door onder Nederlandse vlag varende vissersvaartuigen. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(176): 456-459 details
 • (1966). Loi portant approbation des actes internationaux suivants: 1°. Convention sur la pêche et annexes; 2°. Accord sur les droits transitoires concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; 3°. Accord sur les droits transitoires concernant l'Irlande, faits à Londres, le 9 mars 1964 = Wet houdende goedkeuring van volgende internationale akten: 1°. Verdrag inzake de visserij en bijlagen; 2°. Overeenkomst nopens overgangsrechten met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; 3°. Overeenkomst nopens overgangsrechten met betrekking tot Ierland, opgemaakt op 9 maart 1964, te Londen. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(452): 1110-1123 details
 • (1966). Arrêté royal en exécution de la loi du 13 avril 1965 sur les lettres de mer = Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 13 april 1965 op de zeebrieven. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés IV(2174): 5040-5043 details
 • (1967). Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une aide financière à la pêche maritime = Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een financiële steun aan de zeevisserij. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(151): 506-513 details
 • (1967). Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966 relatif à l'octroi d'une aide financière à la pêche maritime = Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 1966 betreffende de toekenning van een financiële steun aan de zeevisserij. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés II(586): 1800-1801 details
 • (1970). Loi complétant la loi du 28 juillet 1961 portant approbation de la Convention internationale sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est et de l'annexe, signées à Londres le 24 janvier 1959 = Wet tot aanvulling van de wet van 28 juli 1961 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en van de bijlage, die op 24 januari 1959 te Londen ondertekend werden. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés IV(1716): 6116-6119 details
 • (1967). Arrêté royal portant adaption des modèles de certificats de navigabilité pour les navires de pêche et les bateaux qui ne tombent pas ou qui ne tombent que partiellement sous l'application de la Convention internationale de Londres 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer = Koninklijk besluit houdende aanpassing van de modellen van certificaten van deugdelijkheid voor vissersvaartuigen en voor vaartuigen welke niet of slechts gedeeltelijk onder toepassing vallen van het Internationaal Verdrag van Londen 1960 ter beveiliging van mensenlevens op zee. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés II(605): 1844-1847 details
 • (1968). Arrêté royal relatif à la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Koninklijk besluit betreffende de verontreiniging van de zee door olie. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(14): 22-35 details
 • (1968). Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une aide financière à la pêche maritime = Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een financiële steun aan de zeevisserij. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés III(1233): 3574-3579 details
 • (1969). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1965 déterminant la force de traction maximale pour la pêche crevettière = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1965 tot vaststelling van de maximumtrekkracht voor de garnalenvisserij. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(471): 1368-1371 details
 • (1971). Loi modifiant la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de protéger les réserves de poissons, de crustacés et de mollusques en mer = Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning gemachtigd wordt maatregelen voor te schrijven ten einde de visstand en schaaldieren- en weekdierenstand in zee te beschermen. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(396): 1310-1311 details
 • (1971). Arrêté royal réglant l'octroi des allocations pour résoudre le problème des équipages dans la pêche maritime = Koninklijk besluit tot regeling van de toekenning van toelagen tot oplossing van het bemanningsprobleem in de zeevisserij. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés II(831): 2832-2835 details
 • (1971). Loi accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945 = Wet tot toekenning van een rente aan de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés III(949): 3354-3363 details
 • (1971). Loi modifiant la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes = Wet tot wijziging van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij- en de vissersvloot en van de scheepsbouw, en houdende instelling, te dien einde, van een Fonds voor het uitreden en het aanbouwen van zeeschepen. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés III(997): 3670-3675 details
 • (1971). Arrêté royal relatif au contrôle international des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, en dehors des eaux territoriales et des zones de pêche réservées = Koninklijk besluit betreffende de internationale controle van de zeevisserij in het noord-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, buiten de territoriale wateren en de voorbehouden visserijzones. Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés IV(1422): 4992-5001 details
 • (1972). Loi portant approbation des actes internationaux suivants: ... 3. Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer; ... = Wet houdende goedkeuring van volgende internationale akten: ... 3. Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de volle zee; ... Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés I(124): 128-129; 196-219 details
 • (1973). Arrêté royal réglementant la pêche au hareng dans la mer du Nord et le Skagerrak = Koninklijk besluit houdende reglementering van de haringvisserij in de Noordzee en het Skagerrak. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(618): 2054-2059 details
 • (1975). Loi portant approbation de l'Arrangement relatif aux pêcheries dans les eaux entourant les îles Féroé, et des annexes, signés à Copenhague le 18 décembre 1973 = Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de visserij in de wateren rond de Far Oer, en van de bijlagen, ondertekend te Kopenhagen op 18 december 1973. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(941): 2468-2471 details
 • (1975). Arrêté royal relatif au contrôle international des pêcheries de l'Atlantique du nord-est, en dehors des eaux territoriales et des zones de pêches réservées = Koninklijk besluit betreffende de internationale controle van de zeevisserij in het noord-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, buiten de territoriale wateren en de voorbehouden visserijzones. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(3067): 3830-3845 details
 • (1976). Koninklijk besluit tot reglementering van de vangst van zekere vissoorten in het zeegebied van het Verdrag inzake de visserij in het noord-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan = Arrêté royal réglementant la pêche de certaines espèces de poissons dans l'aire de la Convention des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(819): 1940-1945 details
 • (1977). Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession n° 76/A/212 du 31 décembre 1976 pour l'exploitation de sable sur le plateau continental de la Belgique, accordée au Ministre des Travaux publics = Koninklijk besluit betreffende de exploitatievoorwaarden verbonden aan het concessiebesluit nr. 76/A/212 d.d. 31 december 1976 voor de exploitatie van zand van het continentaal plat van België, verleend aan de Minister van Openbare Werken. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(284): 794-805 details
 • (1977). Arrêté royal portant exécution de la loi relative à l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord = Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet betreffende de uitoefening van de visserij op de Noord-Atlantische Oceaan. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(792): 2144-2153 details
 • (1977). Arrêté royal portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer territoriale et sur le plateau continental = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot bescherming van de scheepvaart, de zeevisserij, het milieu en andere wezenlijke belangen bij de exploratie en exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de zeebedding en de ondergrond in de territoriale zee en op het continentaal plat. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(943): 2580-2587 details
 • (1977). Arrêté royal réglementant l'exercice de la pêche dans les eaux côtières = Koninklijk besluit tot reglementering van de uitoefening van de visserij in de kustwateren. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1421): 3428-3433 details
 • (1978). Wet tot wijziging van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij- en de vissersvloot en houdende instelling, te dien einde, van een fonds voor het uitreden en aanbouwen van zeeschepen = Loi modifiant la loi du 23 août 1948, tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et instituant à ces fins un fonds de l'armement et des constructions maritimes. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(439): 996-999 details
 • (1978). Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1971 tot toekenning van een rente aan de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945 = Loi modifiant la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(441): 1006-1011 details
 • (1978). Wet houdende vaststelling van een Belgische visserijzone = Loi portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1594): 4130-4137 details
 • (1979). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 1976 concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle pour la démolition de bâtiments de pêche = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 1976 houdende toekenning van een uitzonderlijke premie voor het slopen van vissersvaartuigen. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(255): 574-577 details
 • (1979). Arrêté royal portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques dans la zone de pêche de la Belgique = Koninklijk besluit houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren- en weekdierenstand in de Belgische visserijzone te beschermen. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(602): 1226-1235 details
 • (1980). Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 11 april 1950 betreffende de toekenning van een toelage aan de bedienden van de vismijnen belast met het opmaken van statistische tabellen inzake zeevisserij = Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents de minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(2174): 2988-2991 details
 • (1981). Loi modifiant la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes = Wet tot wijziging van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij- en de vissersvloot en houdende instelling, te dien einde, van een Fonds voor het Uitreden en Aanbouwen van Zeeschepen. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(97): 474-477 details
 • (1981). Loi portant approbation de l'Accord international pour la mise en place d'un réseau européen expérimental de stations océaniques, et des Annexes, faits à Bruxelles le 15 décembre 1977 = Wet houdende goedkeuring van de Internationale Overeenkomst tot oprichting van een Europees net van proefstations op de oceaan, en van de Bijlagen, opgemaakt te Brussel op 15 december 1977. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(689): 2028-2031 details
 • (1982). Koninklijk besluit houdende vaststelling van de maximaal door Belgische vissersvaartuigen in de Ijslandse visserijzone te vangen hoeveelheden vis = Arrêté royal fixant les quantités maximales de poisson à pêcher par des bateaux de pêche belges dans la zone de pêche d'Islande. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(489): 1698-1701 details
 • (1982). Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1979 houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren- en weekdierenstand in de Belgische visserijzone te beschermen = Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 avril 1979 portant des mesures pour prévenir l'épuisement des réserves de poissons, de crustacés et de mollusques dans la zone de pêche de la Belgique. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(925): 3408-3413 details
 • (1982). Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1961, houdende toekenning van een premie voor het slopen van vissersvaartuigen = Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1961 concernant l'octroi d'une prime pour la démolition de bâtiments de pêche. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1393): 4972-4975 details
 • (1983). Arrêté royal fixant pour l'année 1983 les quantités maximales de poisson à pêcher par des bateaux de pêche belges dans la zone de pêche de l'Islande = Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het jaar 1983 van de maximaal door Belgische vissersvaartuigen in de Ijslandse visserijzone te vangen hoeveelheden vis. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(8): 54-57 details
 • (1983). Loi modifiant la loi du 23 août 1948 tendant à assurer la maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime, et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes = Wet tot wijziging van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij- en de vissersvloot en houdende instelling, te dien einde, van een Fonds voor het uitreden en aanbouwen van zeeschepen. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(50): 244-249 details
 • (1983). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1982 portant prolongation de certaines mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture, de la pêche maritime et de l'agriculture = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1982 houdende verlenging van bepaalde maatregelen ter bevordering van de brandstofbesparing in de sectoren van de tuinbouw, de zeevisserij en de landbouw. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(397): 1618-1621 details
 • (1983). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant des mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture et de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende maatregelen ter bevordering van de brandstofbesparing in de sectoren van de tuinbouw en de zeevisserij. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(835): 3324-3327 details
 • (1983). Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1954 relatif aux commissions provinciales piscicoles et au comité central du Fonds piscicole = Besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal comité van het Visserijfonds. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(908): 3626-3631 details
 • (1983). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1961 concernant l'octroi d'une prime pour la démolition de bâtiments de pêche = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1961 houdende toekenning van een premie voor het slopen van vissersvaartuigen. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1087): 4250-4253 details
 • (1983). Loi modifiant la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique = Wet tot wijziging van de wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1190): 4682-4685 details
 • (1984). Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1982 houdende verlenging van bepaalde maatregelen ter bevordering van de brandstofbesparing in de sektoren van de tuinbouw, de zeevisserij en de landbouw = Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1982 portant prolongation de certaines mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture, de la pêche maritime et de l'agriculture. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(572): 2352-2357 details
 • (1984). Koninklijk besluit houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten voordele van de zeevissers die tijdens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens de oorlog 1940-1945 = Arrêté royal portant statut de la reconnaissance nationale en faveur des pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(601): 2446-2451 details
 • (1984). Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een beëindigingspremie voor de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit = Arrêté royal relatif à l'octroi d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(883): 3668-3675 details
 • (1985). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de toekenning van een beëindigingspremie voor de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1899): 7470-7475 details
 • (1986). Koninklijk besluit houdende maatregelen tot behoud en beheer van de tongstand in zee = Arrêté royal portant des mesures de conservation et de gestion des réserves de sole. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(524): 2342-2345 details
 • (1986). Koninklijk besluit houdende maatregelen tot behoud en beheer van de visstand in zee = Arrêté royal portant des mesures de conservation et de gestion des réserves de poisson en mer. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1190): 5328-5331 details
 • (1986). Koninklijk besluit houdende maatregelen tot behoud en beheer van de kabejauwstand in de Noordzee = Arrêté royal portant des mesures de conservation et de gestion des réserves de cabillaud dans la Mer du Nord. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1233): 5600-5603 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion des quotas nationaux de cabillaud de 1987 = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van de nationale kabeljauwquota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(300): 1226-1229 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion des quotas nationaux 1987 = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van de nationale quota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(339): 1470-1473 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer et du contrôle des activités de la pêche = Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee en van de kontrole op de activiteiten van de visserij. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(527): 2442-2447 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion de quota de plie dans la zone VIIf,g = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van het scholquotum in het gebied VIIf,g. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(619): 2838-2841 details
 • (1987). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 février 1987 portant des mesures de gestion des quotas nationaux 1987 = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1987 houdende maatregelen tot beheer van de nationale quota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(620): 2840-2843 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion des quotas nationaux de cabillaud de 1987 = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van de nationale kabeljauw-quota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(700): 3324-3327 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de cabillaud dans les zones C.I.E.M. VII-VIIa, VIII = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op kabeljauw in de I.C.E.S.-gebieden VII-VIIa, VIII. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés II(709): 3400-3403 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de merlan dans les zones C.I.E.M. VII, à l'exclusion de la VIIa = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op wijting in de I.C.E.S.-gebieden VII, behalve VIIa. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(765): 3772-3775 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion des quotas nationaux de cabillaud et de sole de 1987 = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van de nationale kabeljauw- en tongquota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(915): 4592-4599 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion de quota de sole dans la zone VIId = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van het tongquotum in het gebied VIId. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(916): 4598-4601 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de plie dans les zones C.I.E.M. VIIa = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op schol in de I.C.E.S.-gebieden VIIa. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1022): 5066-5069 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de plie dans les zones C.I.E.M. IIIa = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op schol in de I.C.E.S.-gebieden IIIa. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1023): 5070-5073 details
 • (1987). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures de gestion des quotas nationaux de cabillaud et de sole de 1987 = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1987 houdende maatregelen tot beheer van de nationale kabeljauw- en tongquota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1130): 5636-5639 details
 • (1987). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures de gestion des quotas nationaux de cabillaud et de sole de 1987 = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1987 houdende maatregelen tot beheer van de nationale kabeljauw- en tongquota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1183): 5876-5879 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de plie dans les zones C.I.E.M. VIIh,j,k = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op schol in de I.C.E.S.-gebieden VIIh,j,k. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1264): 6474-6477 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion des quotas nationaux de cabillaud et de sole de 1987 = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van de nationale kabeljauw- en tongquota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1340): 6924-6931 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de cabillaud dans la zone C.I.E.M. IIIa = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op kabeljauw in het I.C.E.S.-gebied IIIa. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1341): 6932-6935 details
 • (1987). Loi fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique = Wet tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1349): 6968-6971 details
 • (1987). Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 7 avril 1987 portant la cessation de la pêche de merlan dans les zones C.I.E.M. VII, à l'exclusion de la VIIa = Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 april 1987 houdende de beëindiging van de visserij op wijting in de I.C.E.S.-gebieden VII, behalve VIIa. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés V(1404): 7276-7279 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de cabillaud dans la zone C.I.E.M. IV pour les bateaux de pêche pratiquant la pêche côtière = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op kabeljauw in het I.C.E.S.-gebied IV voor de vissersvaartuigen die de kustvisserij beoefenen. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés V(1474): 7690-7695 details
 • (1987). Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 4 juin 1987 portant la cessation de la pêche de cabillaud dans les zones C.I.E.M. VII-VIIa, VIII = Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 juni 1987 houdende de beëindiging van de visserij op kabeljauw in de I.C.E.S.-gebieden VII-VIIa, VIII. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés V(1518): 7946-7949 details
 • (1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion des quotas nationaux de cabillaud et de sole de 1987 = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van de nationale kabeljauw- en tongquota 1987. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés V(1547): 8090-8093 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de cabillaud dans les zones C.I.E.M. VII-VIIa, VIII = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op kabeljauw in de I.C.E.S.-gebieden VII-VIIa, VIII. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés V(1560): 8140-8143 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de plie dans les zones C.I.E.M. VIId,e = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op schol in de I.C.E.S.-gebieden VIId,e. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés V(1683): 8722-8725 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de sole dans les zones C.I.E.M. II, IV = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op tong in de I.C.E.S.-gebieden II, IV. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés V(1699): 8758-8761 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de sole dans les zones C.I.E.M. VIId = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op tong in de I.C.E.S.-gebieden VIId. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés VI(1722): 8894-8897 details
 • (1987). Arrêté royal portant la cessation de la pêche de plie dans les zones C.I.E.M. II, IV = Koninklijk besluit houdende de beëindiging van de visserij op schol in de I.C.E.S.-gebieden II, IV. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés VI(1723): 8898-8901 details
 • (1988). Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het jaar 1988 van de maximaal door Belgische vissersvaartuigen in de Ijslandse visserijzone te vangen hoeveelheden vis = Arrêté royal fixant pour l'année 1988 les quantités maximales de poisson à pêcher par des bateaux de pêche belges dans la zone de pêche d'Islande. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(105): 630-635 details
 • (1988). Koninklijk besluit houdende aanvullende nationale maatregelen inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden = Arrêté royal portant des mesures nationales complémentaires en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(196): 1130-1137 details
 • (1988). Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee en van de kontrole op de activiteiten van de visserij = Arrêté royal portant des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer et du contrôle des activités de la pêche. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(290): 1648-1653 details
 • (1988). Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 januari 1988 houdende maatregelen tot behoud en beheer van de visstand in zee = Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 janvier 1988 portant des mesures de conservation et de gestion des réserves de poisson en mer. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1579): 6910-6913 details
 • (1989). Arrêté royal fixant pour l'année 1989 les quantités maximales de poisson à pêcher par des bateaux de pêche belges dans la zone de pêche d'Islande = Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het jaar 1989 van de maximaal door Belgische vissersvaartuigen in de Ijslandse visserijzone te vangen hoeveelheden vis. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(97): 1084-1087 details
 • (1989). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de toekenning van een beëindigingspremie voor de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(211): 1806-1809 details
 • (1989). Arrêté royal établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche = Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1121): 6726-6733 details
 • (1989). Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents de minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 11 april 1950 betreffende de toekenning van een toelage aan de bedienden van de vismijn belast met het opmaken van statistische tabellen inzake zeevisserij. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1320): 7826-7831 details
 • (1992). Besluit van de Vlaamse Executieve tot toekenning van een beëindigingspremie voor de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit. Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen = Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements I(17): 110-113 details
 • (1992). Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het jaar 1992 van de maximaal door Belgische vissersvaartuigen in de Ijslandse visserijzone te vangen hoeveelheden vis = Arrêté royal fixant pour l'année 1992 les quantités maximales de poisson à pêcher par des bateaux de pêche belges dans la zone de pêche d'Islande. Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen = Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements I(345): 1408-1413 details
 • (1992). Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visstanden = Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1991 portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen = Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements IV(997): 5262-5267 details
 • (1941). Arrêté relatif à la constatation et à l'évaluation des dommages causés par la guerre aux bateaux de pêche = Besluit betreffende de vaststelling en schatting der schade welke door den oorlog aan visschersvaartuigen toegebracht werd. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(1001): 4958-4975 details
 • (1942). Arrêté relatif à l'autorisation de construire ou transformer des bâtiments de pêche = Besluit betreffende de toelating tot bouwen of ombouwen van visschersvaartuigen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(260): 1144-1147 details
 • (1942). Arrêté fixant les prix maxima des poissons de mer et des crevettes = Besluit houdende vaststelling der maximumprijzen van zeevisch en garnaal. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(610): 2796-2805 details
 • (1943). Arrêté fixant les prix maxima du hareng = Besluit houdende vaststelling der maximumprijzen van haring. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(77): 378-383 details
 • (1943). Arrêté relatif à l'emploi de l' "Ankerkuil" = Besluit betreffende het gebruik van den Ankerkuil. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(503): 2620-2621 details
 • (1943). Arrêté fixant les prix maxima du hareng et de l'esprot de la campagne 1943-1944. Erratum = Besluit houdende vaststelling der maximumprijzen van haring en sprot van het seizoen 1943-1944. Erratum. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(562): 2950-2951 details
 • (1945). Arrêté du Régent stipulant que tout patron d'un bâtiment pratiquant la pêche maritime doit obligatoirement tenir un journal de bord = Besluit van den Regent bepalende dat elke schipper van een vaartuig dat de zeevisscherij uitoefent verplicht is een logboek bij te houden. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(583): 3382-3385 details
 • (1947). Arrêté du Régent portant réglementation de la pêche harenguière dans les eaux territoriales = Besluit van den Regent houdende reglementeering van de haringvisscherij in de territoriale wateren. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(37): 232-233 details
 • (1947). Arrêté du Régent tenant réglementation de la pêche au hareng guai 1947-1948 = Besluit van de Regent houdende reglementering van de ijle haringvisserij 1947-1948. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(691): 3818-3821 details
 • (1949). Arrêté du Régent portant réglementation de la pêche au hareng guais = Besluit van de Regent houdende reglementering van de ijle haring-visserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(134): 722-725 details
 • (1950). Arrêté du Régent portant réglementation de la pêche à l'esprot et à l'hareng guais = Besluit van de Regent houdende reglementering van de sprot- en de ijle haring-visserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(94): 544-545 details
 • (1950). Arrêté du Régent organisant à l'Ecole de navigation d'Ostende un examen en vue de la délivrance d'un certificat d'apprenti-mousse à la pêche = Besluit van de Regent tot inrichting, in de Zeevaartschool te Oostende, van een examen met het oog op de uitreiking van een getuigschrift van scheepsleerjongen ter visserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(164): 832-835 details
 • (1951). Arrêté royal relatif à la taille minima des mailles des filets = Koninklijk besluit betreffende de minimum wijdte der netmazen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(56): 212-215 details
 • (1951). Arrêté royal réglant la recherche et la cueilette de moules, de naissan de moules, d'escargots et d'autres produits maritimes sur les ouvrages de la côte et des ports du littoral = Koninklijk besluit waarbij het zoeken en het trekken van mosselen, mosselzaad, schelpslakken en andere zeeproducten op de werken van de kust en van de kusthavens geregeld wordt. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(80): 320-329 details
 • (1951). Loi portant approbation de la Convention internationale pour la réglementation du maillage des filets de pêche et des tailles limites des poissons, et les annexes, signées à Londres, le 5 Avril 1946 = Wet tot goedkeuring van de Internationale Conventie voor de regeling van de maaswijdte van visnetten en van de minimum-maten van vis, en bijlagen, ondertekend de 5 April 1946, te Londen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(234): 10941095 details
 • (1951). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1950 relatif à la taille minima des mailles de filets = Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 December 1950, betreffende de minimum wijdte der netmazen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(288): 1398-1401 details
 • (1951). Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime en date du 9 mars 1951 concernant la fixation du jour de fête remplaçant le jour férié du 11 novembre 1951 = Koninklijk besluit waarbij de beslissing van het Nationaal Paritair Comité van de zeevisserij van 9 Maart 1951, betreffende de vaststelling van de feestdag die in de plaats gesteld wordt van de feestdag van 11 November 1951, bindend wordt gemaakt. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(543): 2652-2655 details
 • (1951). Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime, prise en exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix = Koninklijk besluit waarbij de beslissing genomen door het Nationaal Paritair Comité van de zeevisserij, in uitvoering van de wet van 19 Augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd bindend wordt gemaakt. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(657): 3116-3119 details
 • (1951). Loi portant approbation de la convention internationale pour la réglementation du maillage des filets de pêche et des tailles limites des poissons et des annexes sigées à Londres, le 5 avril 1946 - Erratum = Wet houdende goedkeuring van het internationaal verdrag betreffende de regeling van de wijdte der mazen van visnetten en van de minimumlengte der vissen alsmede van de bijlagen, ondertekend te Londen, de 5e April 1946 - Erratum. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(722): 3362-3365 details
 • (1952). Arrêté royal instituant une licence exceptionnelle de patron pêcheur = Koninklijk besluit tot instelling van een uitzonderlijke vergunning van schipper ter visserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(10): 54-57 details
 • (1952). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1936, fixant un règlement unique sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 Maart 1936, waarbij één enkel reglement voor de riviervisserij wordt vastgesteld. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(496): 2174-2181 details
 • (1952). Loi portant: a) revision des dispositions exceptionnelles de I'arrêté-loi du 27 février 1947, modifiant les arrêtés royaux des 7 et 8 août 1939 sur les assurances mutuelles maritimes contre les risques de guerre, et b) abattement sur Ie remboursement des primes pour assurance contre les risques ordinaires et de guerre avancées par la Régie de la Marine pour les bâtiments de pêche évacués en Grande-Bretagne pendant la guerre = Wet houdende: a) herziening van de uitzonderlijke bepalingen van de besluitwet van 27 Februarl 1947, houdende wijziging der koninklijke besluiten van 7 en 8 Augustus 1939 over de onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico, en b) abattement op de terugbetaIing van het bedrag der premiën voor verzekering tegen gewoon risico en oorlogsrisico, voorgeschoten door de Regie van het Zeewezen voor de tijdens de oorlog naar Groot-Brittannië uitgeweken vissersvaartuigen. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(539): 2430-2439 details
 • (1952). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1928 relatif à la pêche au moyen de filets traînants dans les eaux territoriales et l'arrêté du Régent du 12 mars 1949 portant réglementation de la pêche au hareng guais = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 October 1928 betreffende het vissen met sleepnetten in de territoriale wateren en van het besluit van de Regent van 12 Maart 1949 houdende reglementering van de ijle-haringvisserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(275): 3498-3501 details
 • (1954). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents des minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 11 April 1950, betreffende de toekenning van een toelage aan de bedienden van de vismijnen belast met het opmaken van statistische tabellen in zake zeevisserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(795): 3972-3975 details
 • (1954). Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit waarbij de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij vastgesteld wordt. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(805): 4022-4023 details
 • (1954). Arrêté royal fixant le prélèvement à effectuer sur le prix des permis de pêche = Koninklijk besluit waarbij de heffing op de prijs van de visverloven vastgesteld wordt. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(808): 4060-4061 details
 • (1955). Arrêté royal portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Errata = Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 1 Juli 1954 op de riviervisserij. Errata. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(12): 30-31 details
 • (1955). Arrêté royal relatif à la fixation en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coëfficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1955 (arrêté n. 21) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, in zake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficient toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 Januari 1955 tot 30 Juni 1955 (besluit n. 21). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(202): 758-761 details
 • (1955). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1954 sur la pêche fluviale = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 December 1954 op de riviervisserij. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(227): 850-851 details
 • (1955). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bateaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le royaume pour la période du 1er juillet 1955 au 30 septembre 1955 (arrêté n. 22) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, in zake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficient toepasselijk op heel het rijk voor de periode van 1 Juli 1955 tot 30 September 1955 (besluit n. 22). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(492): 2150-2153 details
 • (1816). Wet van den 12den Januarij 1816, tot vaststelling van premien van aanmoediging voor de Walvischvangst = Loi du 12 Janvier 1816, qui établit des primes d'encouragement pour la pêche de la Baleine. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 1(6): 36-47 details
 • (1817). Wet van den 10den Januarij 1817, tot aanmoediging der groote visscherij = Loi du 10 Janvier 1817, pour l'encouragement de la grande pêche du hareng. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 10, deuxième série(3): 2-5 details
 • (1818). Wet van 12 Maart 1818, op de uitoefening der Groote Visscherij = Loi du 12 mars 1818, sur l'exercise de la grande Pêche. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 12(15): 2-25 details
 • (1818). Besluit van den 6den December 1818, ter aanmoediging van de Beug- of Wintervaart = Arrêté du 6 Décembre 1818, pour l'encouragement de la Pêche d'Hiver (Beug- ou Wintervaart). Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 13(42): 2-7 details
 • (1820). Besluit van de 19den Januari 1820, tot wering van het nadeel, hetwelk de Kust-visscherij lijdt door het gebruiken van netten met te naauwe mazen = Arrêté du 19 Janvier 1820, tendant à rémédier aux inconvéniens qui résultent pour la Pêche, le long des côtes, de l'usage de filets dont les mailles sont trop petites. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 15(2): 2-7 details
 • (1817). Mémoire présenté au roi sur la pêche nationale. West-Flandre 1817. Imprimerie de P. Scheldewaert: Ostende. 57 pp. details
 • (1955). Arrêté royal apportant des modifications à l'arrêté royal du 13 décembre 1954, relatif aux commissions provinciales piscicoles et au Comité central du Fonds piscicole = Koninklijk besluit waarbij wijzigingen aangebracht worden aan het koninklijk besluit van 13 December 1954, betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal Comité van het Visserijfonds. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(546): 2510-2513 details
 • (1955). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bâteaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er octobre 1955 au 31 décembre 1955 (arrêté n. 23) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 Oktober 1955 tot 31 December 1955 (besluit n. 23). Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(692): 3220-3223 details
 • (1956). Arrêté royal portant création d'une Commission nationale pour l'étude de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Koninklijk besluit houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de studie van de verontreiniging van de zeewateren door olie. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(30): 122-127 details
 • (1956). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 août 1938 relatif à la durée du travail dans l'industrie côtière du poisson = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 Augustus 1938 betreffende de arbeidsduur in het visbedrijf der kuststreek. Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(842): 3856-3859 details
 • (1953). Eet vis! Viskookboek. Propagandacommissie voor zeevis: Brussel. 63 pp. details
 • (1946). Het Nieuw Visscherijblad 31 mei 1946. Het Nieuw Visscherijblad: Wetenschap, nijverheid, handel, 1(27). H. Degrave & L. Godemont: Oostende. details
 • (2013). ICES WGHIST Report 2013. Interim Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries (WGHIST) 7-11 October 2013 Panicale, Italy. CM Documents - ICES, CM2013(SSGSUE:08). ICES: Copenhagen. 44 pp. details
 • (2013). Executive summary, in: ICES WGHIST Report 2013. Interim Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries (WGHIST) 7-11 October 2013 Panicale, Italy. CM Documents - ICES, CM2013(SSGSUE:08): pp. 1 details
 • (1928). Onzième rapport annuel sur la pêche maritime 1927. Rapport Annuel sur la Pêche Maritime = Jaarverslag over de Zeevisserij. Verbeke-Loys: Bruges. 114 pp. details
 • (1936). Le Congrès International de la Mer, Ostende 11-13 septembre 1936 = Het Internationaal Congres van de Zee, Oostende 11-13 september 1936. Wandelaer et Sur l'eau 165: 391-395 details
 • (2015). (G)een kleine garnaal: de economische cyclus van de grijze noordzeegarnaal. West-Vlaanderen Werkt, 57(252-253). Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 52 pp. details
 • (1818). Wet van den 6den Maart 1818, tot aanmoediging van de IJslandsche kabeljaauw-visscherij = Loi du 6 Mars 1818, pour l'encouragement de la pêche du cabiljau d'Islande. Journal officiel du Royaume des Pays-Bas Tôme douzième(13): (2)-(5) details
 • Gazette van Gend. Vanderhaeghen-Hulin: Gent details
 • (1956). Huidige toestand en problemen van de Belgische zeevisserij. Nationale bank van België: Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting XXX1, Deel 1(1): 12-17 details
 • Acott, T.; Urquhart, J.; Church, A.; Kennard, M.; le Gallic, B.; Leplat, M.; Lescrauwaet, A.-K.; Nourry, M.; Orchard-Webb, J.; Roelofs, M.; Ropars, C.; Zhao, M. (2014). Vangsten in de 21e eeuw: Toolkit voorbereid als onderdeel van INTERREG 4a 2 Seas GIFS(Geografie van duurzame kustvisserij) project. Universiteit van Greenwich: Chatham. 118 pp. details
 • Acott, T.; Urquhart, J.; Church, A.; Kennard, M.; le Gallic, B.; Leplat, M.; Lescrauwaet, A.-K.; Nourry, M.; Orchard-Webb, J.; Roelofs, M.; Ropars, C.; Zhao, M. (2014). 21st Century Catch: Toolkit prepared as part of the INTERREG 4a 2 Seas GIFS (Geography of Inshore Fishing and Sustainability) project. University of Greenwich, Chatham Maritime: Kent. 118 pp. details
 • Adriaens, P.; Vanagt, T.; Couderé, K. (2013). Strategische Milieubeoordeling van het Belgisch Operationeel Programma voor de Belgische visserijsector, 2014-2020. Technum: Antwerpen. 207 pp. details
 • Akveld, L.M. (1977). Noordzeevisserij, in: Broeze, F.J.A. et al. (Ed.) Maritieme geschiedenis der Nederlanden: Deel 3. Achttiende en eerste helft negentiende eeuw, van ca. 1680 tot 1850-1870. pp. 318-334 details
 • Alverson, D.L.; Freeberg, M.H. [s.d.]. A global assessment of fisheries bycatch and discards. FAO: [s.l.]. details
 • Antonissen, I. (2008). 'Allen die willen naer Island varen': Noord-Franse en Vlaamse IJslandvaart in de 18de eeuw. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 234 pp. details
 • Asaert, G. (Ed.) (1985). Documenten voor de geschiedenis van de Antwerpse scheepvaart voornamelijk de Engelandvaart (1404-1485) = Source material for the history of Antwerp shipping particularly the England trade (1404-1485). Collectanea Maritima, 2. Wetenschappelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis. Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Brussel. ISBN 90-6569-362-9. 242 pp. details
 • Baerends, G.P. (1947). De rationeele exploitatie van den zeevischstand, in het bijzonder van den vischstand van de Noordzee. Versl. en Med. Afd. Visscherijen 36: 1-99 details
 • Baerends, G.P. (1947). A survey of the Dutch fishery for demersal seafish in the years 1939-1945. Ann. Biol. 2: 60-67 details
 • Baert, G.-P. (1954). Rederijbedrijf en vishandel te Brugge, 1814-1820. Serweytens' rederij. Biekorf LV: 118-124 details
 • Baetens, R. (1989). De lokale markten te Antwerpen (16de-18de eeuw), in: Fabri, R. et al. (Ed.) Antwerpen in de XVIIde eeuw. pp. 169-202 details
 • Baetens, R. (1969-1970). Organisatie en resultaten van de Vlaamse kaapvaart in de 17de eeuw. Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XXI: 89-125 details
 • Balthazar, H.; Beke, P.; Clersy, E.; Dantoing, A.; Denuit, D.; Duflou, L.; Gobyn, R.; Gotovitch, J.; Lauwaert, D.; Neckers, J.; Schepens, L.; Scholliers, P.; Selleslagh, F.; Steenhaut, W.; Vanden Eynde, W.; Van Dongen, H.; Vermeulen, M.; Wynants, J. (1984). 1940-1945. Het dagelijkse leven in België: 21 december 1984 - 3 maart 1985 ASLK-Galerij. ASLK: Brussel. 310 pp. details
 • Bannister, R.C.A. (2004). The rise and fall of cod (Gadus morhua, L.) in the North Sea, in: Payne, A.I.L. et al. (Ed.) Management of shared fish stocks. pp. 316-338 details
 • Bartolino, V.; Cardinale, M.; Svedäng, H.; Linderholm, H.W.; Casini, M.; Grimwall, A. (2012). Historical spatiotemporal dynamics of eastern North Sea cod. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 69(5): 833-841. https://hdl.handle.net/10.1139/F2012-028 details
 • Beare, D.; Hölker, F.; Engelhard, G.H.; McKenzie, E.; Reid, D.G. (2010). An unintended experiment in fisheries science: a marine area protected by war results in Mexican waves in fish numbers-at-age. Naturwissenschaften 97(9): 797-808. hdl.handle.net/10.1007/s00114-010-0696-5 details
 • Beaujon, A. (1885). Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche zeevisscherijen. Reprinted 2010 edition. E.J. Brill: Leiden. 347 pp. details
 • Beddard, F.E. (1900). A book of whales. G.P. Putnam's Sons: New York. 320 pp. details
 • Bennema, F.P.; Rijnsdorp, A.D. (2015). Fish abundance, fisheries, fish trade and consumption in sixteenth-century Netherlands as described by Adriaen Coenen. Fish. Res. 161: 384-399. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2014.09.001 details
 • Bergman, M.J.N.; van Santbrink, J.W. (2000). Mortality in megafaunal benthic populations caused by trawl fisheries on the Dutch continental shelf in the North Sea in 1994. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 57: 1321–1331 details
 • Beun, A.-S.; Declerck, R.; Lanszweert, W.; Steevens, I. (2013). Vanuit het zilte nat tot op uw bord, in: Steevens, I. et al. (Ed.) Zeevisserij aan de Vlaamse kust. pp. 166-187 details
 • Beun, J. (2011). Nieuwpoort die "Goldene Stadt". Published by the author(s): Nieuwpoort. 24 pp. details
 • Beun, J. (1988). Oester- en kreeftenkwekerijen te Nieuwpoort. Bachten de Kupe 30(2): 45-51 details
 • Beun, J.; Dumon, J.; Lelièvre, W.; Moeyaert, D. (2006). De Nieuwpoortse visserij. VVV Nieuwpoort: Nieuwpoort. 304 pp. details
 • Boelmans Kranenburg, H.A.H. (1978). Visserij, in: Baetens, R. et al. (Ed.) Maritieme geschiedenis der Nederlanden: Deel 4. Tweede helft negentiende eeuw en twintigste eeuw, van 1850-1870 tot ca 1970. pp. 272-301 details
 • Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W.; Vyncke, W. (1964). Studie over de verpakking van vis (II). Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", 15. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek: Oostende. 22 pp. details
 • Boisson, P. (2012). Le chalutage à vapeur à Lorient (1880-1939), in: Poussou, J.-P. (Ed.) Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours. Revue d'Histoire Maritime, 15: pp. 287-304 details
 • Borley, J.O.; Thursby-Pelham, D.E. (1925). Report on the English Plaice Investigations in the North Sea, during the Years 1921-1923. Fish. Inv. ser. 2, Sea Fisher. 7(6): 4-96 details
 • Borley, J.O.; Thursby-Pelham, D.E. (1925). Report on the English Plaice Investigations in the North Sea, during the Years 1921-1923. Fishery Investigations Series 2 : Sea Fisheries, 7(6). Majesty's Stationery Office: London. 1-96 pp. details
 • Borley, J.O.; Thursby-Pelham, D.E. (1926). Distribution of the food fishes in the North Sea during 1923 and 1924, with notes on the natural history of the food fishes of the North Sea. Fish. Inv. ser. 2, Sea Fisher. 9(4): 1-14, charts 1-45 details
 • Bortier, P. (1861). Faut-il laisser détruire la pêche maritime?. Imprimerie de C. Maignien, épouse Bogaert: Bruges. 8 pp. details
 • Bortier, P. (1866). Faut-il laisser détruire la pêche maritime?, in: Rapport de la Commission chargée de faire une enquête sur la situation de la pêche maritime en Belgique. pp. 5-7 details
 • Boterberge, R. (2010). Geschiedenis van het Blankenbergse visserijbedrijf. Stadsbestuur Blankenberge: Blankenberge. ISBN 9789081515801. 397 pp. details
 • Bracke, N. (2008). Een monument voor het land: Overheidsstatistiek in België, 1795-1870. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1166-4. 467 pp. details
 • Briavoinne, N. (1839). De l'industrie en Belgique. Causes de décadence et de prospérité. Sa situation actuelle. Tome second. Eug. Dubois: Bruxelles. 570 pp. details
 • Broeze, F.J.A.; Bruijn, J.R.; Gaastra, F.S. (Ed.) (1977). Maritieme geschiedenis der Nederlanden: Deel 3. Achttiende en eerste helft negentiende eeuw, van ca. 1680 tot 1850-1870. De Boer Maritiem: Bussum. 434 pp. details
 • Bruijn, J.R. (1990). Productivity, profitability, and costs of private and corporate Dutch ship owing in the seventeenth and eighteenth centuries, in: Tracy, J.D. (Ed.) The rise of merchant empires: long-distance trade in the early modern world 1350-1750. pp. 174-194 details
 • Brusse, P.; Mijnhardt, W. (2012). Geschiedenis van Zeeland: Deel II: 1550 - 1700. W Books: Zwolle. ISBN 978-90-400-0753-8. 340 pp. details
 • Buisman, J.; van Engelen, A.F.V. (1998). Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 3: 1450-1575. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, 3. Van Wijnen: Franeker. ISBN 90-5194-142-0. 808 pp. details
 • Cabantous, A. (1986). Le hareng et son monde: structures de la pêche harenguière de Boulogne à Blanckenberghe (vers 1650 - vers 1830), in: Lottin, A. et al. Les Hommes et la mer dans l'Europe du Nord-Ouest de l'antiquité à nos jours: actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 15-17 juin 1984. Revue du Nord, Spécial Hors Série(1): pp. 47-72 details
 • Cabantous, A. (1980). La mer et les hommes. Pêcheurs et matelots dunkerquois de Louis XIV à la Révolution. Westhoek. Editions des Beffrois: [s.l.]. ISBN 9782402468794. 352 pp. details
 • Callaway, R.; Engelhard, G.H.; Dann, J.; Cotter, J.; Rumohr, H. (2007). A century of North Sea epibenthos and trawling: comparison between 1902-1912, 1982-1985 and 2000. Mar. Ecol. Prog. Ser. 346: 27-43 details
 • Cardinale, M.; Linder, M.; Bartolino, V.; Maiorano, L.; Casini, M. (2009). Conservation value of historical data: reconstructing stock dynamics of turbot during the last century in the Kattegat-Skagerrak. Mar. Ecol. Prog. Ser. 386: 197-206. https://hdl.handle.net/10.3354/meps08076 details
 • CEFAS (2014). Trawling through time: Cefas Science and Data 1902-2014. CEFAS: Lowestoft. 16 pp. details
 • Chambre de commerce d' Ostende (1835). Commerce maritime, 1835 / Pêches maritimes pratiquées sous pavillon Belge. Elleboudt: Oostende. 87 pp. details
 • Churchill, R.R. (1990). Quota hopping: The Common Fisheries Policy wrongfooted? CML Rev. 27(2): 209247 details
 • Cochin, J. (1935). Introduction à l'histoire des pêches maritimes en France: première partie, in: Le Danois, E. (Ed.) Manuel des pêches maritimes Françaises. Fascicule premier. Mémoires (série spéciale). Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, 9(Fascicule I): pp. 19-83 details
 • Corten, A. (2001). Herring and climate: changes in the distribution of North Sea herring due to climate fluctuations. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Groningen. 228 pp. details
 • Cushing, D.H. (1984). The gadoid outburst in the North Sea. J. Cons. - Cons. Int. Explor. Mer 41(2): 159-166 details
 • Cushing, D.H. (1992). A short history of the Downs stock of herring. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 49(4): 437- 443 details
 • Cushing, D.H. (1966). The Arctic cod: a study of research into the British trawl fisheries. The Commonwealth and International Library: Biology Division. Pergamon Press: Oxford. 93 pp. details
 • Cushing, D.H.; Bridger, J.P. (1966). The stock of herring in the North Sea and changes due to fishing. Fishery Investigations Series II. Sea Fisheries, XXV(1). Her Majesty's Stationery Office: London. 1-123 pp. details
 • Daan, N.; Heessen, H.J.L.; Pope, J.G. (1994). Changes in the North Sea cod stock during the twentieth century. ICES Mar. Sci. Symp. 198: 229-243 details
 • Davidse, W.P.; den Dulk, A.; Harmsma, H.; de Jager, J.; Salz, P. (1989). Visserij in cijfers 1988. LEI Periodiek Rapport, 31-88. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 49 pp. details
 • Davidse, W.P.; den Dulk, A.; Harmsma, H.; Salz, P.; Smit, M.H.; Smit, W. (1990). Visserij in cijfers 1989. LEI Periodiek Rapport, 31-89. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 39 pp. details
 • Davis, F.M. (1927). An account of the fishing gear of England and Wales. Fishery Investigations Series 2 : Sea Fisheries, 9(6). [S.n.]: [s.l.]. 1-131 pp. details
 • de Beunie, J.B. (1781). Verhandeling over eene door vergiftigde Mosselen veroorzaakte ziekte. Genees- natuur- en huishoudkundige jaarboeken 4(1): 406-416 details
 • De Brouwer, E. (1868). L'exposition internationale de pêche de Boulogne-sur-Mer. Imprimerie de Daveluy: Ostende. 282 pp. details
 • De Clerck, R. (2012). De West-Vlaamse visverwerkende industrie in de periode 1880-1930: Commodo et incommodo: Gemak en (of) ongemak. De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke: Oostduinkerke. 76 pp. details
 • De Clerck, R. (2016). Visrokerijen langs de Vlaamse kust (tweede helft 19de eeuw – eerste helft 20ste eeuw), in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 9-21 details
 • De Graaf, M. (2010). Recreatieve Visserij Programma Nederland 2010. IMARES Wageningen Report, C150/10. IMARES Wageningen UR: [s.l.]. 29 pp. details
 • de Jong, C. (1977). Walvisvaart, in: Broeze, F.J.A. et al. (Ed.) Maritieme geschiedenis der Nederlanden: Deel 3. Achttiende en eerste helft negentiende eeuw, van ca. 1680 tot 1850-1870. pp. 355-352 details
 • De Meyere, J. (2015). Een curieuze collectie. Hollandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Exhibitions International: Gent. ISBN 9789461612656. 336 pp. details
 • De Mulder, A. (1984). Belgische zeevisserij onder de bezetting 1940-1945. Sirene 35(136): 12-14 details
 • de Reiffenberg, F.A.C. (1832). Essai sur la statistique ancienne de la Belgique, jusque vers le XVIIme siècle. Nouv. Mém. Acad. R. Sci. B.-Lett. Brux. VII: 1-62 details
 • de Reiffenberg, F.A.C. (1835). Essai sur la statistique ancienne de la Belgique: I. Population. II. Architecture. III. Mobilier, costumes. Nouv. Mém. Acad. R. Sci. B.-Lett. Brux. IX: 1-140 details
 • De Smet, W.M.A. (1981). Evidence of whaling in the North Sea and English Channel during the Middle Ages, in: FAO Advisory Committee on Marine Resources Research. Working Party on Marine Mammals (Ed.) Mammals in the Seas: Volume III. General Papers and Large Cetaceans. Selected papers of the Scientific Consultation on the Conservation and Management of Marine Mammals and their Environment. FAO Fisheries Series, 5(III): pp. 301-309 details
 • Debaere, O. (2002). Stedenatlas: Oostende een topografisch overzicht van de ontwikkelingen van een fel begeerde havenstad. Oostendse Historische Publicaties, 9. Stadsbestuur Oostende: Oostende. 351 pp. details
 • Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Scholaert, A.; Mees, J. (2011). Haring - Clupea harengus. Een eeuw zeevisserij in België. VLIZ Information Sheets, 295. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp. details
 • Decavele, J. (1986). Poorters en buitenpoorters van Gent: 1477-1492, 1542-1796. Stadsarchief Gent: Gent. 307 pp. details
 • Degryse, R. (1940-1945). De Vlaamsche walvischvangst in de Middeleeuwen. Biekorf 46: 20-23 details
 • Degryse, R. (1968). De maritieme aspecten van de Keure van Nieuwpoort van 1163. Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XX: 63-82 details
 • Degryse, R. (1944). Vlaanderens haringbedrijf in de Middeleeuwen. De Seizoenen, 49. De Nederlandsche Boekhandel: Antwerpen. 116 pp. details
 • Degryse, R. (1963). De omvang van Vlaanderens haring- en zoutevisbedrijf op het einde van het Frans-Bourgondisch conflict (1482). Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XV: 31-80 details
 • Degryse, R. (1961). De Biervlietse kaakharingproductie in de jaren 1426 en 1427. Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XIII: 43-58 details
 • Dehaeck, S. (1999). Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen (1280-1470): casestudy van het Sint-Janshospitaal en het hospitaal van de Potterie. Universiteit Gent: Gent. 166 pp. details
 • Deleyn, E. (2002). Brugse en Oostendse rederijen tijdens het Hollands Bewind 1815-1830. MA Thesis. UGent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 2 v.: ill. pp. details
 • Demaré, W.; Douvere, F. (2003). Kabeljauw in het nauw: een portret van een vis in nood, in: De Grote Rede 9. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 9: pp. 2-11 details
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2012). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries WAKO II. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 233 pp. details
 • Depestele, J.; Vandemaele, S.; Vanhee, W.; Polet, H.; Torreele, E.; Leirs, H.; Vincx, M. (2011). Quantifying causes of discard variability: an indispensable assistance to discard estimation and a paramount need for policy measures. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 68(8): 1719-1725. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsr030 details
 • Depotter, J. (2011). Onze Ijslandvaarders: Deel 1. Academia Press: Eekhout. ISBN 978--90-382-1873-1. XVI, 552 pp. details
 • Depotter, J. (2011). Onze Ijslandvaarders: Deel 2. Academia Press: Eekhout. ISBN 978-90-382-1874-8. XVIII, 644 pp. details
 • Desmedt, H. (1951). De oesterbanken van Oostende: een voorbeeld van economische interventie-politiek in de XVIIIe eeuw. Rev. Belge Philol. Hist. 29(2-3): 496-512. https://dx.doi.org/10.3406/rbph.1951.2102 details
 • Desnerck, G.; Desnerck, R. (1974). Vlaamse visserij en vissersvaartuigen: 1. De havens. Gaston Desnerck: Oostduinkerke. 256 pp. details
 • Desnerck, G.; Desnerck, R. (1976). Vlaamse visserij en vissersvaartuigen: 2. De vaartuigen. Gaston Desnerck: Oostduinkerke. 543 pp. details
 • Desnerck, R. (1986). De Oostendse visserij. Jempie Herrebout: Brugge. ISBN 90-6920-017-1. 160 pp. details
 • Devent, G. (1989). De Vlaamse zeevisserij. Marc Van de Wiele: Brugge. ISBN 90-6966-061-X. 208 pp. details
 • Dickey-Collas, M.; Nash, R.D.M.; Brunel, T.; van Damme, C.J.G.; Marshall, C.T.; Payne, M.R.; Geffen, A.J.; Peck, M.A.; Hatfield, E.M.C.; Hintzen, N.T.; Enberg, K.; Kell, L.T.; Simmonds, E.J. (2010). Lessons learned from stock collapse and recovery of North Seaherring: a review. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 67(9): 1875-1886. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsq033 details
 • Dieudonné, C. (1804). Statistique du département du Nord, Volume 2. chez Marlier imprimeur de la Préfecture: Douai. 552 pp. details
 • Du Bus, A.; Hymans, L. (1866). Rapport présenté par M. Hymans, in: Rapport de la Commission chargée de faire une enquête sur la situation de la pêche maritime en Belgique. pp. I-XXIV details
 • Du Bus, A.; Van Beneden, P.-J. (1866). Question de la réglementation: rapport de M. Van Beneden, in: Rapport de la Commission chargée de faire une enquête sur la situation de la pêche maritime en Belgique. pp. XXXIII-XLII details
 • du Rin, H. (1936). Historique de la pêche Dunkerquoise à la morue, sur les côtes d'Islande, sur le Grand Banc de Terre-Neuve et dans les Mers du Nord. Tôme I. Société Dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts: Dunkerque. 499 pp. details
 • Dumon, R. (1989). Geschiedenis van Nieuwpoort. Vonksteen: Langemark. 588 pp. details
 • Eberhardt, A.; Gilis, C. (1943). Jaarverslag. Activiteit van de Technische Afdeeling jaar 1942. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 20 pp. details
 • Engelhard, G.H. (2008). One hundred and twenty years of change in fishing power of English North Sea trawlers, in: Payne, A. et al. (Ed.) Advances in fisheries science: 50 years on from Beverton and Holt. pp. 1-25 details
 • Engelhard, G.H. (2005). Catalogue of Defra historical catch and effort charts: six decades of detailed spatial statistics for British fisheries. Science Series Technical Report, 128. CEFAS: Lowestoft. 42 pp. details
 • Engelhard, G.H.; Pinnegar, J.K.; Kell, L.T.; Rijnsdorp, A.D. (2011). Nine decades of North Sea sole and plaice distribution. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 68(6): 1090-1104. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsr031 details
 • Engelhard, G.H.; Righton, D.A.; Kerby, T.; Pinnegar, J.K. (2011). Cod behaves in mysterious ways: shifting distribution in the North Sea during the last century. C.M. - Int. Counc. Explor. Sea CM 2011(D:06) details
 • Engelhard, G.H.; Righton, D.A.; Pinnegar, J.K. (2014). Climate change and fishing: a century of shifting distribution in North Sea cod. Glob. Chang. Biol. 2014(8): 11. https://hdl.handle.net/10.1111/gcb.12513 details
 • Ervynck, A. (1991). 'De beer die woonde op de burg... ': mens en dier in een vroegmiddeleeuwse versterking, in: De Witte, H. (Ed.) De Brugse Burg. Van grafelijke versterking tot moderne stadskern. pp. 170-181 details
 • Ervynck, A.; Van Neer, W. (2011). De archeologie van de pladijs, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 80-89 details
 • Ervynck, A.; Van Neer, W.; Pieters, M. (2004). How the North was won (and lost again). Historical and archaeological data on the exploitation of the North Atlantic by the Flemish fishery, in: Housley, R.A. et al. (Ed.) Atlantic connections and adaptations: Economies, environments and subsistence in lands bordering the North Atlantic. Symposia of the Association for Environmental Archaeology, 21: pp. 230-239 details
 • Fichou, J.-C. (2012). La pêche sardinière et les conserveurs de poisson dans la Bretagne atlantique (1852-1914), in: Poussou, J.-P. (Ed.) Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours. Revue d'Histoire Maritime, 15: pp. 221-235 details
 • Filliaert, J. (1939). De Compagnie van vischvaert te Nieuwpoort (1727-1737). [S.n.]: Nieuwpoort. 133 pp. details
 • Filliaert, J. (1936). De laatste Vlaamsche Ijslandvaarders. Juul Filliaert: Nieuwpoort. 157 pp. details
 • Fischer, P. (1881). Cétacés du sud-ouest de la France. F. Savy: Paris. 280 + Pl. 1-VIII pp. details
 • Fock, H.O. (2014). Estimating historical trawling effort in the German Bight from 1924 to 1938. Fish. Res. 154: 26-37. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2014.02.001 details
 • François, K.; Bracke, N. (2006). Teaching statistics in a critical way: historical, philosophical and political aspects of statistics, in: Rossman, A. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Teaching Statistics (ICOTS-7): Working Cooperatively in Statistics Education. details
 • Garstang, W. (1903). Report on the Trawling and other Investigations carried out in the Bays on the South-East Coast of Devon during 1901 and 1902. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 6(4): 435-527 + map details
 • Garstang, W. (1900). The impoverishment of the sea: a critical summary of the experimental and statistical evidence bearing upon the alleged depletion of the trawling grounds. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 6(1): 1-69 details
 • Gilis, C. (1942). Vulgarisatie van de wetenschap in verband met de zeevisscherij: korte inhoud van de causeries gehouden in 1941-1942 door Ch. Gilis, technicus bij den Staatszeevisscherijdienst, in verschillende centra der kust. Beheer van het Zeewezen: Oostende. 71 pp. details
 • Gilis, Ch. (1949). Observations biologiques sur les concentrations de harengs pleins du "Fladen" et du "Gut". Ann. Biol. IV(1947): 76-78 details
 • Gilis, Ch. (1952). Full-herring concentrations exploited by the Belgian herring trawlers in 1951. Ann. Biol. VIII(1951): 156-160 details
 • Gilis, Ch. (1952). Spent-herring concentrations on the Belgian and French coasts, 1951-52. Ann. Biol. VIII(1951): 160-163 details
 • Gilis, Ch. (1947). Jaarlijks verslag over de toestand en de ontwikkeling van de Belgische vissersvloot in 1946. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor Zeevisscherij. Technische Afdeeling: Oostende. 30 pp. details
 • Gilis, Ch. (1948). Jaarlijks verslag over de toestand en de ontwikkeling van de Belgische vissersvloot in 1947. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor Zeevisscherij. Technische Afdeeling: Oostende. 24 pp. details
 • Gilis, Ch. (1949). Jaarverslag over de ontwikkeling van de vissersvloot in 1948. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor Zeevisscherij. Technische Afdeeling: Oostende. 28 pp. details
 • Gilis, Ch. (1943). Catalogus van de visschen die door de Belgische zeevisschers op de vischgronden worden aangetroffen. Ministerie van Verkeerswezen. Dienst voor Zeevisscherij: Oostende. 14 pp. details
 • Gilis, Ch. (1958). The Belgian herring fisheries in 1956-1957 (30 July 1956 - 19 January 1957). Ann. Biol. XIII: 205-209 details
 • Gilis, Ch. (1945). Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot 1944. Jaarverslag. Toestand van de Belgische visschersvloot. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 16 pp. details
 • Gilis, Ch. (1947). Verslag over de activiteit van het Zeewetenschappelijk Instituut in de loop van 1947, in: Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut. Verhandelingen Nr 5, 6 en 7 = Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende. Mémoires No 5, 6 et 7. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 5-7: pp. 3-8 details
 • Gilis, Ch. (1947). Observations diverses sur les concentrations de Harengs au "Fladen" et au "Gut" (Matériel prélevé en août et septembre 1946), in: Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut. Verhandelingen Nr 5, 6 en 7 = Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende. Mémoires No 5, 6 et 7. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 5-7: pp. 9-17 details
 • Gilis, Ch. (1947). Ijle haringconcentratie 1946-47 langs de Belgische kust, hare uitbating en biologische samenstelling, in: Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut. Verhandelingen Nr 5, 6 en 7 = Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende. Mémoires No 5, 6 et 7. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 5-7: pp. 18-30 details
 • Gilis, Ch. (1946). Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 116 pp. details
 • Gilis, Ch. (1950). Les concentrations de Sprats sur la côte belge: leur exploitation et étude biologique. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 126(23): 114-121 details
 • Gilis, Ch. (1948). Concentration de harengs guais sur la côte belge au cours de l'hiver 1945-46. Ann. Biol. III(1946): 84-88 details
 • Gilis, Ch. (1963). Aperçu sur la pêche belge aux harengs dans le secteur Sandettié et les conditions biologiques des concentrations au cours des saisons 1930 à 1960. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 154(22): 188-189 details
 • Gilis, Ch. (1958). Recherches sur la biologie du hareng. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 143, II(24): 147-157 details
 • Gilis, Ch. (1957). Evolution dans le temps et dans l'espace de la composition des concentrations de harengs exploitées par les pêcheurs belges dans la Mer du Nord au cours de la période 1951-1955. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 143, I(5): 34-42 details
 • Gilis, Ch. (1948). Quelques considérations sur la composition des bancs de harengs exploités par les chalutiers belges sur le Fladen et le Gut au cours de l'année 1946. J. Cons. - Cons. Int. Explor. Mer XV(2): 189-192. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/15.2.189 details
 • Gilis, Ch. (1956). Méthode d'échantillonage de harengs en Belgique. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 140, I(13) details
 • Gilis, Ch. (1949). Statistiques biologiques des concentrations annuelles de harengs guais sur la côte belge (Matériel prélevé au cours de l'hiver 1946-47). Ann. Biol. IV(1947): 115-117 details
 • Gilis, Ch. (1947). La campagne du hareng guai 1944-45 (Résumé du rapport Néerlandais "Yle-haringcampagne 1944-45"). Ann. Biol. II(1942-1945): 75-78 details
 • Gilis, Ch. (1957). Voordrachten in verband met de zeevisserij gehouden door Ch. Gilis, technisch adjunct aan het Zeewetenschappelijk Instituut, aan de leerlingen van de visserijscholen in 1957. Zeewetenschappelijk Instituut: Oostende. 50 pp. details
 • Gilis, Ch. (1939). Grondbeginselen der oceanografie. Het Visscherijblad: Oostende. 115 pp. details
 • Gilis, Ch. (1962). I. De Belgische haringcampagne 1961-62 in de sector Sandettie. II. De Belgische haringvisserij in de sector Sandettie van 1930 tot 1960 = I. La campagne harenguière belge 1961-62 dans le secteur Sandettie. II. La pêcherie belge aux harengs dans le secteur Sandettie de 1930 à 1960. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1962(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 56 pp. details
 • Gilis, Ch. (1963). De haringcampagne 1962-63 = La campagne harenguière 1962-63. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1963(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 22 pp. details
 • Gilis, Ch. (1953). Waarnemingen over de: A. Volle haringconcentraties 1952, I. Noordzee, II. Smalls-Diepte; B. IJle haringconcentraties 1952-53, door de Belgische treilers uitgebaat = Observations sur les: A. Concentrations de harengs pleins 1952, I. Mer du Nord , II. Fossé des Smalls; B. Concentrations de harengs guais 1952-53, exploitées par les chalutiers belges. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1953. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 44 pp. details
 • Gilis, Ch. (1952). Voortgezette observaties over de visserij en de biologie van de jaarlijkse haringconcentraties door de Belgische haringtreilers in de Noordzee uitgebaat: A. Volle haringconcentraties 1951, B. Ijle haringconcentraties 1951-52 = Observations continues sur la pêcherie et la biologie des concentrations annuelles de harengs exploitées par les chalutiers belges dans la Mer du Nord: A. Concentrations de harengs pleins 1951, B. Concentrations de harengs guais 1951-52. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1952. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 36 pp. details
 • Gilis, Ch. (1951). Voortgezette observaties over de visserij en de biologie van de jaarlijkse haringconcentraties door de Belgische haringtreilers in de Noordzee uitgebaat: A. Volle haringconcentraties 1950, B. Ijle haringconcentraties 1950-51 = Observations continues sur la pêcherie et la biologie des concentrations annuelles de Harengs exploitées par les chalutiers belges dans la Mer du Nord: A. Concentrations de harengs pleins 1950, B. Concentrations de harengs guais 1950-51. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1951. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 40 pp. details
 • Gilis, Ch. (1966). Invloed van de strenge winter 1962-63 op de Belgische tongvangst = Influence de l'hiver rigoureux 1962-63 sur la pêche belge de soles. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1966. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 13 pp. details
 • Gilis, Ch. (1950). Observaties over de visserij en biologie van de volle haringconcentraties uitgebaat door de Belgische haringtreilers in 1949 = Observations sur la pêcherie et la biologie des concentrations de Harengs pleins exploitées par les chalutiers belges en 1949. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1950. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 29 pp. details
 • Gilis, Ch. (1949). Voortgezette studie over de visserij en de biologie van de jaarlijkse ijle-haringconcentraties op de Belgische en Franse kust: concentratie 1948-49. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1949. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 14 pp. details
 • Gilis, Ch. (1948). Voortgezette studie over de visserij en de biologie van de jaarlijkse ijle haringconcentraties op de Belgische en Franse kust: concentratie 1947-48. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1948. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 12 pp. details
 • Gilis, Ch. (1948). De sprotconcentratiën op de Belgische kust: hun uitbating en biologische studie gedurende de winters 1930/31 - 1946/47. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1948. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 18 pp. details
 • Gilis, Ch. (1954). I. Waarnemingen over de concentraties: A. van de volle haring 1953, B. van de ijle haring 1953-54, door de Belgische treilers in de Noordzee uitgebaat. II. Nota over de sardien = I. Observations sur les concentrations: A. de harengs pleins 1953, B. de harengs guais 1953-54, exploitées par les chalutiers belges dans la Mer du Nord. II. Note sur la sardine. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1954(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 50 pp. details
 • Gilis, Ch. (1954). De Belgische visserij op demersale vis in de Noordzee gedurende de jaren 1946-1953: haar evolutie in verhouding tot de krachtsinspanning = La pêche belge aux poissons demersaux dans la Mer du Nord au cours des années 1946-1953: son évolution par rapport à l'effort de pêche. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1954. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 24 pp. details
 • Gilis, Ch. (1955). De haringcampagne gedurende de periode juli 1954 - februari 1955 = La campagne harenguière au cours de la période juillet 1954 - février 1955. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1955. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 51 pp. details
 • Gilis, Ch. (1956). De haringcampagne gedurende de periode juli 1955 - februari 1956 = La campagne harenguière au cours de la période juillet 1955 - février 1956. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1956. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 36 pp. details
 • Gilis, Ch. (1957). De haringcampagne 1956-57 (24 juli 1956 - 19 januari 1957) = La campagne harenguière 1956-57 (24 juillet 1956 - 19 janvier 1957). Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1957(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 30 pp. details
 • Gilis, Ch. (1958). De haringcampagne 1957-58 = La campagne harenguière 1957-58. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1958(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 33 pp. details
 • Gilis, Ch. (1961). De haringcampagnes: I. 1958-59, II. 1959-60, III. 1960-61 = Les campagnes harenguières: I. 1958-59, II. 1959-60, III. 1960-61. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1961(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 74 pp. details
 • Gilis, Ch. (1952). De garnalenvisserij op de Belgische kust: haar evolutie in de loop van de jaren 1935-1951 en haar invloed op de garnalenstapel = La pêche crevettière sur la côte belge: son évolution au cours des années 1935-1951 et son influence sur le stock de la crevette. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1952. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 56, 1 plate pp. details
 • Gilis, Ch. (1965). De haringcampagne 1963-64 = La campagne harenguière 1963-64. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(3). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 26 pp. details
 • Gilis, Ch. (1965). De haringcampagne 1964-65 = La campagne harenguière 1964-65. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(4). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 24 pp. details
 • Gilis, Ch. (1950). Voortgezette studie over de visserij en de biologie van de jaarlijkse ijle haringconcentraties op de Belgische en Franse kust: concentratie 1949-50 = Etude continue sur la pêcherie et la biologie des concentrations annuelles de Harengs guais sur les côtes belges et françaises: concentration 1949-50. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1950. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 17 pp. details
 • Gilis, Ch. (1949). Observaties over de volle haring concentraties in het noordelijke en centrale gebied van de Noordzee in de jaren 1946, 1947 en 1948. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1949. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 45 pp. details
 • Gilis, Ch. (1955). Marquage de harengs en Belgique. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 140, II(4) details
 • Gilis, Ch. (1946). De haring, zijn biologie, visscherij en economische beteekenis, in: 3e Internationaal Congres van de Zee, Oostende 18 tot 22 juli 1946: verslagen = 3ième Congrès International de la Mer, Ostende du 18 au 22 juillet 1946: rapports. pp. 148-169 details
 • Gilis, Ch. (1951). L'évolution du problème de l'overfishing: position de la Belgique, in: 4e Internationaal Congres van de Zee, Oostende 20-23 juli 1951: verslagen = 4ième Congrès International de la Mer, Ostende, du 20 au 23 juillet 1951: rapports. pp. 162-173 details
 • Gilis, Ch. (1940). Korte inhoud van de wetenschappelijke voordrachten gegeven door den heer Charles Gilis, Laboratoriumleider van het Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende aan de visschers en de leerlingen van de visschersscholen van Blankenberge, Heist en Zeebrugge in december 1939. Het Visscherijblad: Oostende. 46 pp. details
 • Gilis, Ch. (1939). Korte inhoud van de wetenschappelijke voordrachten gegeven door den heer Charles Gilis, Laboratoriumleider van het Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende aan de visschers en de leerlingen van de visschersscholen van Blankenberge, Heist en Zeebrugge in december 1938. Het Visscherijblad: Oostende. 46 pp. details
 • Gilis, Ch. (1938). Korten inhoud van de wetenschappelijke voordrachten gegeven door den heer Charles Gilis, Laboratoriumleider van het Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende, jaar 1937-1938. Het Visscherijblad: Oostende. 16 pp. details
 • Gilis, Ch. (1948). Observations diverses sur les concentrations de Harengs du "Fladen" et du "Gut" (Matériel prélevé en août et septembre 1946). Ann. Biol. III(1946): 45-47 details
 • Gilis, Ch. (1949). Continued observations on the herring concentration on the Fladen Ground, the Gut, and environment, 1948. Ann. Biol. V(1948): 71-73 details
 • Gilis, Ch. (1949). La pêcherie et la biologie des concentrations annuelles des harengs guais sur les côtes belges et françaises, 1947-48. Ann. Biol. V(1948): 109-113 details
 • Gilis, Ch. (1950). Concentrations of full herring exploited by the Belgian herring trawlers in 1949. Ann. Biol. VI(1949): 183-189 details
 • Gilis, Ch. (1952). L'effet de tamisage des mailles du chalût à crevettes. Ann. Biol. VIII(1951): 173-174 details
 • Gilis, Ch. (1950). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1949. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1949. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 27 pp. details
 • Gilis, Ch. (1951). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1950. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1950. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 29 pp. details
 • Gilis, Ch. (1952). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1951. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1951. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 37 pp. details
 • Gilis, Ch. (1953). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1952. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1952. Ministerie van Verkeerswezen. Bestuur van het Zeewezen: Oostende. 34 pp. details
 • Gilis, Ch. (1954). Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot in 1954. Jaarverslag over de evolutie van de vissersvloot, 1954. Ministerie van Landbouw. Bestuur der Economische Diensten. Zeevisserijdirectie: Oostende. 40 pp. details
 • Gilis, Ch. (1950). The Belgian trawl fishery on the full-herring concentrations. Ann. Biol. VII: 138-141 details
 • Gilis, Ch. (1956). Catalogus van vissen die door de Belgische vissers op de visgronden worden aangetroffen. Dienst voor de Zeevisserij: Oostende. 24 pp. details
 • Gilis, Ch. (1946). Belgische visscherij in 1945 = La pêche belge en 1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 5-59 details
 • Gilis, Ch. (1946). Toestand van de Belgische visschersvloot sinds 1939 en hare evolutie in den loop van 1945 = Situation de la flotte de pêche belge depuis 1939 et son évolution dans le courant de l'année 1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 60-93 details
 • Gilis, Ch. (1946). Belgische visschersvaartuigen in Engeland gedurende den oorlog 1940-1945 = Bateaux de pêche belges en Angleterre pendant la guerre 1940-1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 94-101 details
 • Gilis, Ch. (1946). Ijle haringconcentratie op de Belgische kust tijdens de winter 1945-1946 = Concentration de harengs guais sur la côte belge au cours de l'hiver 1945-1946, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 102-116 details
 • Gilis, Ch. (1942). De ijle-haringvisscherij in 1941-42. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 13 pp. details
 • Gilis, Ch. (1943). De ijle haringcampanje in den winter 1942-43. A. Uitbating. B. Biometrische en biologische studie. C. Opmerkingen en gevolgtrekkingen. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 11 pp. details
 • Gilis, Ch. (1944). De ijle haringcampagne 1943-1944. Beheer van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 9 pp. details
 • Gilis, Ch. (1945). Yle-haringcampagne 1944-45. A. Uitbating. B. Kenmerken van de concentratie 1944-45. C. Enkele opmerkingen en gevolgtrekkingen. D. Tabel van het aantal vangsten en de opbrengst voor ieder vaartuig afzonderlijk berekend. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 14 pp. details
 • Gilis, Ch. (1946). De ijle haringcampagne 1945-46. Bestuur van het Zeewezen. Dienst voor de Zeevisscherij: Oostende. 8 pp. details
 • Gilis, Ch. (1947). Verslag over de uitbating en de biologische samenstelling der ijle haringconcentratie 1946-47. Zeewetenschappelijk Instituut: Oostende. 14 pp. details
 • Gilis, Ch. (1946). Further observations on spent herring concentrations along the Belgian and French coasts during the period 1938-1945. Belgian Ministry of Transport. Marine Department. Fisheries Direction: Ostend. 23 pp. details
 • Gilson, G. (1921). Les poissons d'Ostende. 1re Edition. Société Anonyme belge d'Imprimerie: Bruxelles. 110 pp. details
 • Gilson, G. (1914). Le Musée Royal d'Histoire Naturelle moderne, sa mission, son organisation, ses droits. Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique = Verhandelingen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, VII(25). Hayez, imprimeur de l'Académie royale de Belgique: Bruxelles. XII, 256, 143 fig. pp. details
 • Gilson, G. (1931). Recherches sur la biologie du hareng "guai" et sur sa pêcherie entre Ostende et le Cap Gris-Nez en 1930-1931. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 1. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 71 pp. details
 • Gilson, G. (1933). Recent observations on spent herrings and remarks on forecasting. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer LXXXV(III): 9-11 details
 • Gilson, G. (1934). Annual concentration of spent herring along the French and Belgian coasts in 1933-1934. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer LXXXIX(13): 101-103 details
 • Gilson, G. (1935). Herring work in 1934-35. Spent herring in the coastal zone of the intermediate Channel-North Sea region. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer XCIV(III, 11): 75-77 details
 • Gilson, G. (1936). Further observations on spent herring with remarks on fluctuations and oscillation. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer C(III, 6): 22-25 details
 • Gilson, G. (1937). Fluctuation and oscillation in a community of pure spent herrings. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer CV(III, 12): 63-67 details
 • Gilson, G. (1938). Contributions à l'étude du hareng "guai" dans le sud de la Mer du Nord pendant les années 1930 à 1938. Annales de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende = Annalen van het Zeewetenschappelijk Instituut, 4. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 29 pp. details
 • Gilson, G. (1939). Nine years of continuous survey of an annual shoal of spent hering on the French-Belgian coast, 1930-39. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer CIX(III, 15): 84-87, 4 fig. details
 • Goodwin, N.B.; Dare, P.J.; Belson, S.J.; Gunstone, K.L.; Ellis, J.R.; Rogers, S.I. (2001). A catalogue of DEFRA historical research vessel data. Science Series Technical Report, 112. Aquaculture Science (CEFAS)/Centre for Environment, Fisheries: Lowestoft. 32 pp. details
 • Graham, M. (1956). Sea fisheries: their investigation in the United Kingdom. Edward Arnold: London. xii, 487 pp. details
 • Graham, M.A. (1934). Report on the North Sea cod. Fishery Investigations Series 2 : Sea Fisheries, 13(4). Majesty's Stationery Office: London. 1-160 pp. details
 • Gray, K.; Legg, F.; Andrews-Chouicha, E. (Ed.) (2004). Fish piracy: combating illegal, unreported and unregulated fishing. Organisation for Economic Co-operation and Development: Paris. ISBN 92-64-01679-1. 406 pp. details
 • Greenstreet, S.P.R.; Hall, S.J. (1996). Fishing and the ground-fish assemblage structure in the north-western North Sea: an analysis of long-term and spatial trends. J. Anim. Ecol. 65: 577-598 details
 • Greenstreet, S.P.R.; Spence, F.E.; Shanks, A.M.; McMillan, J.A. (1999). Fishing effects in northeast Atlantic shelf seas: patterns in fishing effort, diversity and community structure. II. Trends in fishing effort in the North Sea by UK registered vessels landing in Scotland. Fish. Res. 40(2): 107-124 details
 • Gulland, J.A. (1956). On the fishing effort in English demersal fisheries. Fishery Investigations Series 2 : Sea Fisheries, 20(5). Her Majesty's Stationery Office: London. details
 • Haelters, J.; Kerckhof, F. (2005). A remarkable increase in the number of stranded harbour porpoises Phocoena phocoena at the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 39 details
 • Halewyck, R.; Hostyn, N. (1978). Oostends oesterboek: historiek van de Oostendse oesterteelt vanaf de 18e eeuw tot op heden. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende. 68, 34 pl. pp. details
 • Hamoir, G. (2002). La révolution évolutionniste en Belgique: du fixiste Pierre-Joseph Van Beneden à son fils darwiniste Edouard. Ann. Méd. Vét. 146: 43-48 details
 • Hamoir, G. (2002). La révolution évolutionniste en Belgique: du fixiste Pierre-Joseph Van Beneden à son fils darwiniste Edouard. Les Editions de l'Université de Liège: Liège. ISBN 2-930322-33-0. 189 pp. details
 • Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2011). "Aen alle tegenwoordigen en toekomenden, Salut": markante visserijwetgeving, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 42-47 details
 • Heath, M.; Scott, B.; Bryant, A.D. (1997). Modelling the growth of herring from four different stocks in the North Sea. J. Sea Res. 38: 413-436 details
 • Heessen, H.J.L. (1996). Time-series data for a selection of forty fish species caught during the International Bottom Trawl Survey. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53: 1079–1084 details
 • Heessen, H.J.L. (1986). Dutch groundfish survey: data on cod and whiting (1980-85). CM Documents - ICES, C.M. 1986(G:90). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 3 + tables + figures pp. details
 • Heessen, H.J.L.; Daan, N. (1996). Long-term trends in ten non-target North Sea fish species. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53(6): 1063-1078 details
 • Hersart de la Villemarqué, J. (1995). La pêche morutière française de 1550 à 1950: statistiques, climat, société. Répères Océan (Plouzané), 11. IFREMER: Plouzané. ISBN 12-905434-68-6. 134 pp. details
 • Heuschling, X. (1843). Aperçu des principales publications statistiques faites sur la Belgique, depuis l’incorporation de ce pays à la France, en 1794, jusq’à ce jour, in: Bulletin de la Commission centrale de statistique I. Bulletin de la Commission centrale de statistique, I: pp. 579-614 details
 • Hilborn, R.; Walters, C.J. (1992). Quantitative fisheries stock assessment: choice, dynamics and uncertainty. Chapman & Hall: London. ISBN 0-412-02271-0. xv, 570 pp. details
 • Hildebrandt, A.G.U.; van Gelder, F.; Gieling, W.H.Th.; Smit, W. (1964). Visserij in cijfers 1963. LEI Periodiek Rapport. Landbouw-Economisch Instituut: 's-Gravenhage. 58 pp. details
 • Hislop, J.R.G. (1996). Changes in North Sea gadoid stocks. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53: 1146-1156 details
 • Hoefnagel, E. (1998). Legal but controversial: quota hopping, the CFP and the Treaty of Rome, in: Symes, D. Property rights and regulatory systems in fisheries. pp. 80-91 details
 • Horwood, J. (1993). The Bristol Channel sole (Solea solea (L.)): A fisheries case study. Adv. Mar. Biol. 29: 215-367 details
 • Horwood, J.; O’Brien, C.; Darby, C. (2006). North Sea cod recovery? ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 63: 961-968 details
 • Hovart, P. (1994). 150 jaar zeevisserijbeheer 1830-1980: een analyse van normatieve bronnen. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 235. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 317 pp. details
 • Hovart, P. (1985). Zeevisserijbeheer in vroegere eeuwen: een analyse van normatieve bronnen. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 206. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. III, 192, VII pp. details
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C. (1960). Garnalenvisserij en Garnalenpellerijen - Studiereizen. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis". Ministerie van Landbouw, Commissie TWOZ, Werkgroep "Behandeling Vis": Belgium. [No pag.] pp. details
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C. (1960). Rapport over de Garnalenvisserij en de Garnalenpellerijen, in: Hovart, P. et al. Garnalenvisserij en Garnalenpellerijen - Studiereizen. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. [No pag.] details
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C. (1960). Studiereizen in het buitenland, in: Hovart, P. et al. Garnalenvisserij en Garnalenpellerijen - Studiereizen. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. [No pag.] details
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W. (1960). Behandeling van Vis en Garnalen aan Boord. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis". Ministerie van Landbouw, Commissie TWOZ, Werkgroep : Belgium. 51 pp. details
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W. (1960). Enquete over de Behandeling van vis aan boord, in: Hovart, P. et al. Behandeling van Vis en Garnalen aan Boord. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. 1-29 details
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W. (1960). Een onderzoek naar de Behandeling van de garnalen aan boord, in: Hovart, P. et al. Behandeling van Vis en Garnalen aan Boord. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", : pp. 31-51 details
 • Hovart, P.; Boels, R.; Gilis, C.; Verstraete, W.; Vyncke, W. (1961). Aan boord in kisten geborgen vis. Ministerie van Landbouw. Kommissie T.W.O.Z. Werkgroep "Behandeling Vis", 8. Ministerie van Landbouw: Brussel. 18 pp. details
 • Hutton, T.; Mardle, S.; Tidd, A.N. (2008). The decline of the English and Welsh fishing fleet?, in: Payne, A. et al. (Ed.) Advances in fisheries science: 50 years on from Beverton and Holt. pp. 26-48 details
 • ICES (2012). Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries (WGHIST) 5-7 September 2012 Oostend, Belgium. Ref. SCICOM & SIBAS. CM Documents - ICES, CM 2012(SSGSUE:12). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 19 pp. details
 • ICES (2008). Report of the Workshop on historical data on fisheries and fish (WKHIST) 11–15 August 2008, ICES Headquarters, Copenhagen. CM Documents - ICES, CM 2008(RMC:04). ICES: Copenhagen. 54 pp. details
 • ICES (2009). Report of the Study Group on the History of Fish and Fisheries (SGHIST) 26–29 October 2009, Vlaardingen, The Netherlands. CM Documents - ICES, CM 2009(RMC:07). ICES: Copenhagen. 26 pp. details
 • ICES (2010). Report of the Study Group on the History of Fish and Fisheries (SGHIST) 11–14 October 2010, Ponza, Italy. CM Documents - ICES, CM 2010(SSGSUE:11). ICES: Copenhagen. 45 pp. details
 • ICES (2010). Report of the Study Group on the History of Fish and Fisheries (SGHIST) 24-27 October 2011, Cefas, Lowestoft, UK. CM Documents - ICES, CM 2011(SSGSUE:11). ICES: Copenhagen. 36 pp. details
 • ILVO Eenheid Dier-Visserij (2008). Nationaal Operationeel Plan voor de Belgische Visserijsector 2007-2013. Kennisgeving planMER. ILVO: Oostende. 33 pp. details
 • ILVO-Fisheries (2007). Resultaten van een pilootstudie over de recreatieve visserij op kabeljauw in de Belgische wateren = Results of a pilot study on the recreational cod fisheries in the waters under Belgian jurisdiction. Ministry of the Flemish Community: Oostende. 8 pp. details
 • Jackson, J.B.C.; Kirby, M.X.; Berger, W.H.; Bjorndal, K.A.; Botsford, L.W.; Bourque, B.J.; Bradbury, R.H.; Cooke, R.G.; Erlandson, J.; Estes, J.A.; Hughes, T.P.; Kidwell, S.; Lange, C.B.; Lenihan, H.S.; Pandolfi, J.M.; Peterson, C.H.; Steneck, R.S.; Tegner, M.J.; Warner, R.R. (2001). Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science (Wash.) 293: 629-638 details
 • Jacobs, M. (1994). Oude structuren en verse vis. Representaties van corporaties in Nieuwpoort in de tweede helft van de achttiende eeuw, in: Lis, C. et al. Werken volgens de regels. Ambachten in Brabant en Vlaanderen 1500-1800. pp. 283-320 details
 • Jennings, S.; Pinnegar, J.K.; Polunin, N.V.C.; Warr, K.J. (2001). Impacts of trawling disturbance on the trophic structure of benthic invertebrate communities. Mar. Ecol. Prog. Ser. 213: 127-142 details
 • Jones, E.T. (2000). England’s Icelandic fishery in the early modern period, in: Starkey, D.J. et al. (Ed.) England's sea fisheries: The commercial sea fisheries of England and Wales Since 1300. pp. 105-110 details
 • Jones, R.; Hislop, J.R.G. (1978). Changes in North Sea haddock and whiting. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 172: 58-71 details
 • Julin, A. (1918). The history and development of statistics in Belgium, in: Koren, J. The History of Statistics. Their Development and Progress in many Countries. In Memoirs to Commemorate the Seventy Fifth Anniversary of the American Statistical Association. pp. 125-175 details
 • Kaiser, M.J.; Clarke, K.R.; Hinz, H.; Austen, M.C.V.; Somerfield, P.J.; Karakakkis, I. (2006). Global analysis of response and recovery of benthic biota to fishing. Mar. Ecol. Prog. Ser. 311: 1-14 details
 • Kaiser, M.J.; de Groot, S.J. (2000). The effects of fishing on non-target species and habitats: biological, conservation and socio-economic issues. Fishing News Books. Blackwell Science: Oxford. ISBN 0-632-05355-0. XVI, 399 pp. details
 • Kelleher, K. (2005). Discards in the world's marine fisheries. An update. FAO Fisheries Technical Paper = FAO Document technique sur les pêches, 470. FAO: Rome. ISBN 92-5-105289-1. 131 pp. details
 • Kerby, T.K. (2013). UK fisheries, climate change and North Sea fishes: a long-term perspective. PhD Thesis. University of East Anglia: Norwich, UK. 143 pp. details
 • Kerby, T.K.; Cheung, W.W.L.; Engelhard, G.H. (2012). The United Kingdom’s role in North Sea demersal fisheries: a hundred year perspective. Rev. Fish Biol. Fish. 22(3): 621-634. https://hdl.handle.net/10.1007/s11160-012-9261-y details
 • Kerby, T.K.; Cheung, W.W.L.; Van Oosterhout, C.; Engelhard, G.H. (2013). Wondering about wandering whiting: Distribution of North Sea whiting between the 1920s and 2000s. Fish. Res. 145: 54-65. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2013.02.012 details
 • Kerby, T.K.; Cheung, W.W.L.; Van Oosterhout, C.; Engelhard, G.H. (2013). Entering uncharted waters: Long-term dynamics of two data limited fish species, turbot and brill, in the North Sea. J. Sea Res. 84: 87-95 details
 • Kightly, C.; Pieters, M.; Tys, D.; Ervynck, A. (2002). Walraversijde 1465. De bloeiperiode van een vissersdorp aan de zuidelijke Noordzeekust = L'âge d'or d'un village de pêcheurs sur la côte méridionale de la mer du Nord = Die Blüteperiode eines Fischerdorfs an der südlichen Nordseeküste = The heyday of a fishing village situated on the southern part of the North Sea coast. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Province West-Vlaanderen: Brugge. 88 pp. details
 • Kirchner, S. (1990). De Zuidnederlanders op walvisvaart (1727-1734). De Plate 19(9): 229-232 details
 • Klausing, J.H. (1953). 150 jaar zeevisserij te Oostende. Maandelijks bulletin van de Handelskamer van 't arrondissement Oostende = Bulletin mensuel de la Chambre de Commerce de l'arrondissement d'Ostende Speciaal nummer - Numéro spécial 1803-1953: 17-25 details
 • Klausing, J.H. (1972). De zeevisserij te Oostende tussen eeuwwisseling en Wereldoorlog I, in: Ostendiana I. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, I: pp. 93-110 details
 • Knijn, R.J.; Boon, T.W.; Heessen, H.J.L.; Hislop, J.R.G. (1993). Atlas of North Sea fishes: based on bottom-trawl survey data for the years 1985-1987. ICES Cooperative Research Report, 194. ICES: Copenhagen. 268 pp. details
 • Kooiman, J.; Bavinck, M.; Jentoft, S.; Pullin, R. (Ed.) (2005). Fish for Life: Interactive Governance for Fisheries. MARE Publication Series, 3. Amsterdam University Press: Amsterdam. ISBN 90-5356-686-4. 427 pp. details
 • Lanszweert, W. [s.d.]. Vlaamse walvisvaart. Unpublished manuscript. [S.n.]: [s.l.]. 4 pp. details
 • Lanszweert, W. (2003). Ijslandvaart… = Iceland fishing, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15: pp. 37-39, 98-101 details
 • Lanszweert, W. (1994). De potvis en zijn soortgenoten: walvissen, walvisvaart en -jacht. Willem Lanszweert: Oostduinkerke. 32 pp. details
 • Lanszweert, W. (2000). De Vlaamse visserij na de Middeleeuwen, in: Meulemeester, J.-L. (Ed.) Met zicht op zee. Vlaanderen: Tweemaandelijks Tijdschrift voor Kunst en Cultuur, 49(3): pp. 31-35 details
 • Lanszweert, W.; Verbanck, J.; Beun, J.; Vanden Berghe, R. (1986). Haring en sprot in drijf- en stroopnet. Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke: Oostduinkerke. 104 pp. details
 • Lassen, H.; Cross, D.; Christiansen, E. (2012). One hundred years of catch statistics for the Northeast Atlantic. ICES Cooperative Research Report, 311. ICES: Copenhagen. ISBN 978-87-7482-103-8. 21 pp. details
 • Le Ministre de L'Intérieur (1836). Tableau général du commerce de la Belgique avec les pays étrangers, pendant les années 1831, 1832, 1833 et 1834. Imprimerie de Vandooren Frères: Bruxelles. [260] pp. details
 • Le Ministre de L'Intérieur (1841). Tableau général du commerce de la Belgique avec les pays étrangers, pendant l'année 1839. Imprimerie de Vandooren Frères: Bruxelles. [297] pp. details
 • Lee, R.M. (1911). Report on the Grimsby steam trawler records 1904-1907, in: Marine Biological Association of the United Kingdom Third report (Southern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. International Fishery Investigations. Reports, 1906-1908: pp. 1-108, 1 chart details
 • Lee, R.M. (1909). Report on the Lowestoft sailing trawler records, 1903-1906, in: Second report (Southern Area) on fishery and hydrographic investigations in the North Sea and adjacent waters. Part II (Including observations to 1908). International Fishery Investigations. Reports, 1904-1905: pp. 89-112, 1 chart details
 • Lee, R.M. (1915). Review of commercial trawler statistics relating to plaice. Fishery Investigations Series 2 : Sea Fisheries, 2(5). [S.n.]: [s.l.]. 1-34 pp. details
 • Lefevere, S. (1965). La Crevette grise. Les Carnets du Service Educatif, 11. Patrimoine de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique: Bruxelles. 41 pp. details
 • Lehouck, A.; Eggermont, N.; Bracke, M.; Bradt, T.; Bruyninckx, T.; Wyns, G.; Acke, B. (2011). Golf 'Hof ter Hille' te Oostduinkerke-Wulpen: een stand van onderzoek 2009-2010 (Koksijde, W-Vl.). Archaeologia Mediaevalis 34: 105-109 details
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1964). Quelques caractères spécifiques et statistiques des pêches du Chinchard (Trachurus trachurus (L., 1758) de la côte belge. Published by the author(s): Ostende. 9 pp. details
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1963). Recherches sur la sole dans le sud de la Mer du Nord. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1963. Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 7 + 7 plates pp. details
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1965). Onderzoek in verband met de garnalenvisserij door beroepsvissers in 1962 = Recherches sur la pêche aux crevettes par les pêcheurs professionels en 1962. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(1). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 32 pp. details
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1965). Zeedieren waargenomen in de experimentele garnalenvangsten (1949-1964) = Animaux marins observés dans les pêches expérimentales aux crevettes (1949-1964). Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1965(2). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 26 pp. details
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1961). Belgische merkingsexperimenten op de tong = Expériences belges de marquage sur la sole. Studies van het Zeewetenschappelijk Instituut Oostende = Etudes de l'Institut d'Etudes Maritimes d'Ostende, 1961(2). Zeewetenschappelijk Instituut = Institut d'Etudes Maritimes: Oostende. 16 pp. details
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1965). Les apports de Langoustines dans les ports belges. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 156(25): 139-141 details
 • Leloup, E.; Gilis, Ch. (1967). La crevette grise (Crangon crangon L., 1758) dans le sud de la Mer du Nord, in: (1966-1967). Proceedings of the Symposium on Crustacea held at Ernakulam from January 12 to 15, 1965. Marine Biological Association of India Symposium Series, 2: pp. 1398-1407 details
 • Lescrauwaet, A.-K. (2010). Fishing in the past: Historical data and information on sea fisheries in Belgium [PPT Presentation]. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 23 slides pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). De Kustbarometer: De indicator: Historische trends in de Belgische visaanvoer en -vloot, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 27 details
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900, in: ICES WGHIST Report 2013. Interim Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries (WGHIST) 7-11 October 2013 Panicale, Italy. CM Documents - ICES, CM2013(SSGSUE:08): pp. 28-31 details
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Gent. xiii, 242 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; De Raedemaecker, F.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Flooded by herring: Downs herring fisheries in the southern North Sea during World War II, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 164-181 details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Lyssens, L. (2009). Een eeuw zeevisserij in België: Handleiding bij de standaardisering en geografische afbakening van de historische visgronden (1929-1999) in de Belgische zeevisserijstatistieken. VLIZ Information Sheets, 249. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Ervynck, A.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2011). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-5-4. 112 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Mees, J. (2011). Eeen eeuw zeevisserijstatistieken: hoe ver reikt ons geheugen?, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 90-96 details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Scholaert, A.; Mees, J. (2011). Atlantische kabeljauw - Gadus morhua. Een eeuw zeevisserij in België. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 12 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Historical marine fisheries data for Belgium: Data sources, data management and data integration related to the reconstruction of historical time-series of marine fisheries landings for Belgium, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 24-73 details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2010). Historical marine fisheries data for Belgium: Data sources, data management and data integration related to the reconstruction of historical time-series of marine fisheries landings for Belgium. Fisheries Centre Working Paper Series, 2010-08. University of British Columbia: Vancouver. 69 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2010). Fishing in the past: Historical data on sea fisheries landings in Belgium. Mar. Policy 34(6): 1279-1289. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2010.05.006 details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Hundred and eighty years of fleet dynamics in the Belgian sea fisheries. Rev. Fish Biol. Fish. 23(2): 229-243. hdl.handle.net/10.1007/s11160-012-9287-1 details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Pirlet, R.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Segers, Y.; Steevens, I.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2016). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920432-6-9. 128 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Scholaert, A.; Debergh, H.; Lyssens, L. (2010). A Century of Sea Fisheries in Belgium: Users' guide to the reconstruction of the Belgian fishing fleet history. VLIZ Information Sheets, 246. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Roelofs, M.; Pirlet, R.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Mees, J. (Ed.) (2014). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-0-9. 128 pp. details
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 136-163 details
 • Lestocquoy, J. (1948). Baleine et ravitaillement au Moyen Age. Rev. Nord 30(117): 39-43 details
 • Leti, G. (2006). The birth of statistics and the origins of the new natural science. Metron LVIII(3-4): 185-211 details
 • Levasseur, O. (2012). Naissance et développement de l'ostréiculture: l'exemple breton (1840-1939), in: Poussou, J.-P. (Ed.) Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours. Revue d'Histoire Maritime, 15: pp. 197-220 details
 • Lindeboom, H.J.; de Groot, S.J. (1998). Impact-II: The effects of different types of fisheries on the North Sea and Irish Sea benthic ecosystems. NIOZ-rapport, 1998(1). Netherlands Institute for Sea Research: Den Burg. 1-404 pp. details
 • Lintsen, H. (Ed.) (1992). Geschiedenis van de techniek in Nederland: de wording van een moderne samenleving 1800-1890. Walburg Pers: Zutphen. ISBN 9060118111 . 6 v.: ill. pp. details
 • Loyen, R. (1998). Macro-economische functieverschuivingen in de haven van Antwerpen. Reconstructie van een databank en eerste analyse van de maritieme overslag (1900-1997). Discussion Paper Series, 98.36. Center for Economic Studies: Leuven. 71 pp. details
 • Macfadyen, G.; Salz, P.; Cappell, R. (2011). Characteristics of Small-scale coastal fisheries in Europe: Study. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978-92-823-3502-4 . 156 pp. details
 • MacKenzie, B.R.; Poulsen, B. (2009). Fishing and jellyfish eradicate fish 180 years ago. CM Documents - ICES, CM 2009(E:12). ICES: Copenhagen. 1-28 pp. details
 • Mackinson, S.; Sumaila, U.R.; Dyck, A.; Little, A.S. (2011). The impact of subsidies on the ecological sustainability and future profits from North Sea fisheries. PLoS One 6(5): e20239. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0020239 details
 • Maes, F. (Ed.) (2003). Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer: eindrapport november 2002 (Ministerieel Besluit BA3673, Contract nr. MN/02/71). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 3 vol. + summary + annexes pp. details
 • Main, J.; Sangster, G.I. (1983). Fish reactions to trawl gear – a study comparing light and heavy ground gear. Scott. Fish. Res. Rep. 27: 1-17 details
 • Mann, D. (1777). Mémoire sur l'Histoire-Naturelle de la Mer du Nord, & sur la Pêche qui s'y fait. Mémoires de l'Académie impériale et royale de Bruxelles (1772-1795) II: 159-222 details
 • Marchal, P.; Horwood, J. (1996). Long-term targets for the Celtic Sea mixed-species multi-metiers fisheries. Aquat. Living Resour. 9: 81-94 details
 • McClenachan, L.; Ferretti, F.; Baum, J.K. (2012). From archives to conservation: why historical data are needed to set baselines for marine animals and ecosystems. Conserv. Lett. 5(5): 349-359. http://hdl.handle.net/10.1111/j.1755-263X.2012.00253.x details
 • Mees, J. (2001). De visserij in België. Published by the author(s): Belgium. 4 pp. details
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J. (Ed.) (2002). De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 44 pp. details
 • Meunier, A. (1913). Microplankton de la Mer Flamande: 1. Le genre Chaetoceros Ehr. Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique = Verhandelingen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, VII(2). Hayez, imprimeur de l'Académie royale de Belgique: Bruxelles. 55, 7 plates pp. details
 • Millner, R.S.; Whiting, C.L. (1996). Long-term changes in growth and population abundance of sole in the North Sea from 1940 to the present. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53: 1185-1195 details
 • Moreau, K. (2011). Belgisch beheer van mariene visbestanden door de tijd heen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 22-29 details
 • Morizur, Y.; Tregenza, N.; Heessen, H.; Berrow, S.; Pouvreau, S. (1996). By-catch and Discarding in Pelagic Trawl Fisheries: Final report. IFREMER: [s.l.]. 213 pp. details
 • Niesten, E.; Raymaekers, J.; Segers, Y. (2002). Kattentongen, ezelsoren en varkenspoten. Onze keuken in de 20ste eeuw. CAG Cahiers. CAG: Leuven. ISBN 9056179896. 159 pp. details
 • Niesten, E.; Raymaekers, J.; Segers, Y.; Woestenborghs, B. (2004). Belgie kookt: de eeuw Van Cauderlier 1830-1930 . CAG Cahiers. CAG: Leuven. 160 pp. details
 • Noël, S.B.J. (1815). Histoire générale des pêches anciennes et modernes dans les mers et les fleuves des deux continents. Tome premier. Imprimerie Royale: Paris. 428 pp. details
 • Oddone, P. (1987-1988). Le comptoir du poisson de Gravelines pendant la guerre ou le sauvetage alimentaire de la France du Nord. Rev. Nord Spécial Hors-Série (2): 471-484 details
 • Olsen, O.T. (1883). The piscatorial atlas of the North Sea, English and St. George's Channels, illustrating the fishing ports, boats, gear, species of fish (how, where, and when caught), and other information concerning fish and fisheries. Taylor and Francis: London. 50 maps pp. details
 • Omey, E. (1982). De zeevisserij: een struktuuranalyse van de Belgische zeevisserij. Reeks van het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 27. Westvlaams Ekonomisch Studiebureau: Brugge. 256 pp. details
 • Parmentier, J. (2004). Het gezicht van de Oostendse handelaar: studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw. Oostendse Historische Publicaties, 11. Johan Vandenabeele: Oostende. 464 pp. details
 • Parmentier, J. (1997). Profit and neutrality: the case of Ostend, 1781-1783, in: Starkey, D.J. et al. (Ed.) Pirates and privateers: New perspectives on the War on Trade in the eighteenth and nineteenth centuries. Exeter Maritime Studies, : pp. 206-226 details
 • Parmentier, J. (2001). De maritieme handel en visserij in Oostende tijdens de achttiende eeuw: een prosopografische analyse van de internationale Oostendse handelswereld, 1700-1794. PhD Thesis. UGent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 4 vols. pp. details
 • Parmentier, J. (1998). To the Dogger Bank, the Faroes and Iceland. A joint stock fishing company in Nieuport, 1727-1737, in: Holm, P. et al. (Ed.) Northern seas yearbook 1997 of the association for the history of the Northern Seas. pp. 39-56 details
 • Parmentier, J. (1996). Vlaardingse vissers onder Zuidnederlandse vlag 1781-1783 . NETwerk 7(1): 7-26 details
 • Parmentier, J. (1997). Ostend whalers in Spitsbergen and the Davis Strait: the history of the Ostend Whaling Company, 1727-1734. American Neptune 57(1): 19-36 details
 • Parmentier, J. (2015). De oesterinvoer en -handel in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 18de eeuw, in: Steevens, I. et al. (Ed.) Oesterpassie. pp. 42-49 details
 • Parmentier, J. (2003). 'In de wereld is niets volmaekt': de evolutie van de Zuid-Nederlandse visserij in relatie tot de Zeeuwse en Hollandse invoer tijdens de achttiende eeuw. Arch. Meded. Kon. Zeeuws Gen. Wet. 2003: 31-62 details
 • Pasquini, J.-N. (1842). Histoire de la ville d'Ostende et du port, précédée d'une notice des révolutions physiques de la côte de Flandre, tirée de M. Belpaire et suivi du vade-mecum du voyageur à Ostende. Société belge de librairie Hauman: Bruxelles. 373, 2 maps pp. details
 • Pauly, D. (1995). Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries. Trends Ecol. Evol. 10(10): 430 details
 • Pauly, D.; Christensen, V.; Dalsgaard, J.; Froese, R.; Torres Jr., F. (1998). Fishing down marine food webs. Science (Wash.) 279: 860-863 details
 • Payne, M.K.; Hatfield, E.M.C.; Dickey-Collas, M.; Falkenhaug, T.; Gallego, A.; Gröger, J.; Licandro, P.; Llope, M.; Munk, P.; Röckmann, C.; Schmidt, J.O.; Nash, R.D.M. (2009). Recruitment in a changing environment: the 2000s North Sea herring recruitment failure. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 66(2): 272-277. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsn211 details
 • Pencalet-Kerivel, F. (2012). La pêche langoustière française sur les côtes d'Afrique de l'ouest: innovations et adaptations face aux mutations du XXe siècle, in: Poussou, J.-P. (Ed.) Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours. Revue d'Histoire Maritime, 15: pp. 265-285 details
 • Perrin, M. (2012). La pêche thonière en sud Bretagne (1850-1943), in: Poussou, J.-P. (Ed.) Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours. Revue d'Histoire Maritime, 15: pp. 237-264 details
 • Peuchet, J.; Chanlaire, P.-G. (1811). Description topographique et statistique de La France. Département de La Lys (n°17). De l'Imprimerie de Courcier/Imprimeur-Libraire pour les Mathématiques: Paris. 29 pp. details
 • Pfister-Langanay, C. (1985). Ports, navires et négociants à Dunkerque (1662-1792). Société Dunkerquoise d'Histoire et d'Archéologie: Dunkerque. 677 pp. details
 • Philippart, C.J.M. (1998). Long-term impact of bottom fisheries on several by-catch species of demersal fish and benthic invertebrates in the south-eastern North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 55: 342–352 details
 • Pinnegar, J.K.; Engelhard, G.H. (2008). The ‘shifting baseline’ phenomenon: a global perspective. Rev. Fish Biol. Fish. 18: 1-16 details
 • Pinnegar, J.K.; Trenkel, V.M.; Blanchard, J.L. (2008). 80 years of multispecies fisheries modelling - significant advances and continuing challenges, in: Payne, A. et al. (Ed.) Advances in fisheries science: 50 years on from Beverton and Holt. pp. 325-357 details
 • Pirlet, R. (2013). Belgische zeewetenschappers tijdens WOI, in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 61-67 details
 • Pirlet, R.; Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Seys, J.; Mees, J. (2015). Historiek van de Belgische oesterkweek. De op- en ondergang van de legendarische 'Ostendaise', in: Steevens, I. et al. (Ed.) Oesterpassie. pp. 50-65 details
 • Pitcher, T.J. (2001). Fisheries managed to rebuild ecosystems? Reconstructing the past to salvage the future. Ecol. Appl. 11(2): 601-617 details
 • Polderman, T.; Blom, P. (1996). Veere, van vissersbuurt tot vestingstad. Bouwstenen voor een stadsgeschiedenis. De Koperen Tuin: Goes. ISBN 9789072138613. 144 pp. details
 • Polet, H. (2004). Evaluatie van de bijvangst in de Belgische visserij op grijze garnaal Crangon crangon L.) en van technische middelen om teruggooi te verminderen = Evaluation of by-catch in the Belgian brown shrimp (Crangon crangon L.) fishery and of technical means to reduce discarding. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 90-5989-004-3. 212 pp. details
 • Poos, J.-J. (2010). Effort allocation of the Dutch beam trawl fleet. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Groningen. ISBN 978-90-367-4412-6. 173 pp. details
 • Poos, J.-J. (2011). Effort allocation of the Dutch beam trawl fleet, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 143 details
 • Poos, J.-J.; Rijnsdorp, A.D. (2010). The dynamics of small-scale patchiness of plaice and sole as reflected in the catch rates of the Dutch beam trawl fleet and its implications for the fleet dynamics, in: Poos, J.-J. Effort allocation of the Dutch beam trawl fleet. pp. 29-51 details
 • Poos, J.-J.; Rijnsdorp, A.D. (2007). The dynamics of small-scale patchiness of plaice and sole as reflected in the catch rates of the Dutch beam trawl fleet and its implications for the fleet dynamics. J. Sea Res. 58(1): 100-112. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2007.01.006 details
 • Poos, J.-J.; Rijnsdorp, A.D. (2007). The dynamics of small-scale patchiness of plaice and sole as reflected in the catch rates of the Dutch beam trawl fleet and its implications for the fleet dynamics, in: Yamashita, Y. et al. (Ed.) Proceedings of the Sixth International Symposium on Flatfish Ecology, Part II, held at Maizuru, Kyoto, Japan from 20-25 October 2005. Journal of Sea Research, 58(1): pp. 100-112 details
 • Pope, J.G.; Macer, C.T. (1996). An evaluation of the stock structure of North Sea cod, haddock, and whiting since 1920, together with a consideration of the impacts of fisheries and predation effects on their biomass and recruitment. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53: 1157-1169 details
 • Poppe, M. (1977). Van mannen en de zee: een eeuw Vlaamse zeevisserij 1875-1975. Nieuwsblad van de Kust: Oostende. 60 pp. details
 • Poppe, M. (1982). Van mannen en de zee: een eeuw Vlaamse zeevisserij. Tweede druk. Het Visserijblad: Oostende. 64 pp. details
 • Poulsen, B. (2008). Dutch herring: an environmental history, c. 1600-1860. Aksant Academic Publishers: Amsterdam. ISBN 978-90-5260-304-9. 264 pp. details
 • Poulsen, B. (2006). Visvangststrategie bij de Nederlandse grote haringvisserij, 1856-1863, in: NETwerk: jaarboek Visserijmuseum jaargang 17, 2006. pp. 21-35 details
 • Poulsen, B. (2010). The variability of fisheries and fish populations prior to industrialized fishing: An appraisal of the historical evidence. J. Mar. Syst. 79(3-4): 327-332. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.12.011 details
 • Poulsen, B. (2012). Orange brille: les nombreuses tentatives pour imiter le modèle des pêcheries néerlandaises du hareng en Mer du Nord et dans la Baltique (XVIe-XIXe siècles), in: Poussou, J.-P. (Ed.) Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours. Revue d'Histoire Maritime, 15: pp. 131-160 details
 • Poulsen, B.; Holm, P.; MacKenzie, B.R. (2007). A long-term (1667-1860) perspective on impacts of fishing and environmental variability on fisheries for herring, eel, and whitefish in the Limfjord, Denmark, in: Ojaveer, H. et al. (Ed.) History of marine animal populations and their exploitation in northern Europe. Fisheries Research, Spec. Issue 87(2-3): pp. 181-195 details
 • Poulsen, B.; Holm, P.; MacKenzie, B.R. (2007). A long-term (1667-1860) perspective on impacts of fishing and environmental variability on fisheries for herring, eel, and whitefish in the Limfjord, Denmark. Fish. Res. Spec. Issue 87(2-3): 181-195. dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2007.07.014 details
 • Poussou, J.-P. (Ed.) (2012). Pêches et pêcheries en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours. Revue d'Histoire Maritime, 15. Presses de l'Université de Paris-Sorbonne: Paris. ISBN 978-2-84050-833-5. 402 pp. details
 • Puystjens, J. (2001). Klaar voor een nieuwe start van de oesterkweek in de Oostendse Spuikom? Samenvattend verslag 5b project "Aquacultuuronderzoek en ontwikkeling Regio Middenkust". Pronad Oostende: Oostende. 16 pp. details
 • Queirós, A.M.; Hiddink, J.G.; Kaiser, M.J.; Hinz, H. (2006). Effects of chronic bottom trawling disturbance on benthic biomass, production and size spectra in different habitats. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 335: 91-103 details
 • Rabaut, M.; Guilini, K.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). A bio-engineered soft-bottom environment: the impact of Lanice conchilega on the benthic species-specific densities and community structure. Est., Coast. and Shelf Sci. 75(4): 525-536. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2007.05.041 details
 • Rabaut, M.; Guilini, K.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009). A bio-engineered soft-bottom environment: the impact of Lanice conchilega on the benthic species-specific densities and community structure, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 31-55 details
 • Redant, F. (2005). Van "cierk" tot "miene": de geschiedenis van de Oostendse vismijn, in: De Grote Rede 13. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 13: pp. 10-19 details
 • Redant, F.; Polet, H. (2002). De garnaalvisserij: een kustgebruikersgroep met kopzorgen, in: De Grote Rede 5. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 5: pp. 13-17 details
 • Redeke, H.C. (1904). Vangstatistieken van Hollandse Stoomtrawlers 1903-1904 met een kaartje. Vangstatistieken van Hollandse Stoomtrawlers. Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee: 's-Gravenhage. 19, 1 map pp. details
 • Redeke, H.C. (1905). Vangstatistieken van Hollandse Stoomtrawlers 1904-1905. Vangstatistieken van Hollandse Stoomtrawlers. Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee: 's-Gravenhage. 14 pp. details
 • Redeke, H.C. (1908). Vangstatistieken van Hollandse Stoomtrawlers 1905-1906. Vangstatistieken van Hollandse Stoomtrawlers. Rijksinstituut voor het Onderzoek der Zee: 's-Gravenhage. 19 pp. details
 • Revill, A.S.; Dulvy, N.K.; Holst, R. (2005). The survival of discarded lesser-spotted dogfish (Scyliorhinus canicula) in the Western English Channel beam trawl fishery. Fish. Res. 71(1): 121-124. dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2004.07.006 details
 • Rijnsdorp, A.D.; Buys, A.M.; Storbeck, F.; Visser, E.G. (1998). Micro-scale distribution of beam trawl effort in the southern North Sea between 1993 and 1996 in relation to the trawling frequency of the sea bed and the impact on benthic organisms. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 55(3): 403-419. dx.doi.org/10.1006/jmsc.1997.0326 details
 • Rijnsdorp, A.D.; Millner, R.S. (1996). Trends in population dynamics and exploitation of North Sea plaice (Pleuronectes platessa L.) since the late 1800s. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53(6): 1170-1184. dx.doi.org/10.1006/jmsc.1996.0142 details
 • Rijnsdorp, A.D.; van Leeuwen, P.I. (1996). Changes in growth of North Sea plaice since 1950 in relation to density, eutrophication, beam-trawl effort, and temperature. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53: 1199-1213 details
 • Rijnsdorp, A.D.; van Leeuwen, P.I.; Daan, N.; Heessen, H.J.L. (1996). Changes in abundance of demersal fish species in the North Sea between 1906-1909 and 1990-1995. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53: 1054-1062 details
 • Rijnsdorp, A.D.; Vingerhoed, B. (2001). Feeding of plaice Pleuronectes platessa L. and sole Solea solea (L.) in relation to the effects of bottom trawling. J. Sea Res. 45: 219-229 details
 • Roberts, C. (2007). The unnatural history of the sea. Island Press: Washington D.C. ISBN 978-1-59726-102-9. XVII, 436 pp. details
 • Robinson, R. (1996). Trawling: The rise and fall of the British trawl fishery. Exeter Maritime Studies. University of Exeter Press: Exeter. ISBN 0-85989-480-0. 280 pp. details
 • Rogers, S.I.; Ellis, J.R. (2000). Changes in the demersal fish assemblages of British coastal waters during the 20th century. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 57: 866-881 details
 • Rogers, S.I.; Millner, R.S. (1996). Factors affecting the annual abundance and regional distribution of English inshore demersal fish populations: 1973 to 1995. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53: 1094-1112 details
 • Rogers, S.I.; Rijnsdorp, A.D.; Damm, U.; Vanhee, W. (1998). Demersal fish populations in the coastal waters of the UK and continental NW Europe from beam trawl survey data collected from 1990 to 1995. J. Sea Res. 39: 79-102 details
 • Rombauts, E. (1959). Willem Frans Gommaar Verhoeven (1738-1809), een levensbeeld. Academische herdenkingsrede gehouden op de Provinciale Academiedag te Mechelen op 10 mei 1959. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1959: 213-228 details
 • Ronsse, S. (2007). Men laet eenieder weten... : de consumptierevolutie in het 18e- en vroeg 19e-eeuwse Gentse advertentiewezen. MA Thesis. UGent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 259 pp. details
 • Saville, A.; Bailey, R.S. (1980). The assessment and management of the herring stocks in the North Sea and to the west of Scotland. Rapp. et Proc.-Verb. Cons. Int. Explor. Mer 177: 112-142 details
 • Schwerdtner Máñez, K; Holm, P.; Blight, L.; Coll, M.; MacDiarmid, A.; Ojaveer, H.; Poulsen, B.; Tull, M. (2014). The Future of the Oceans Past: Towards a Global Marine Historical Research Initiative. PLoS One 9(7): 10 details
 • Segers, Y. (2016). Ingeblikt en verpakt: visconserven in België en West-Europa, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 35-45 details
 • Serruys, M.-W. (2005). Oostende en de Generale Indische Compagnie. De opbloei en neergang van een koloniale handelshaven (1713-1740). Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 24(1): 43-59 details
 • Serweytens de Mercx, C.A. (1960). Généalogie Serweytens de Mercx. Tablettes des Flandres: généalogie - histoire - héraldique 8: 204-213 details
 • Sicking, L. (2013). La pêche maritime flamande. Apogée, déclin, crise et reliance, 1500-1850, in: Le hareng. Histoire d’un poisson populaire. pp. 31-51 details
 • Sicking, L. (1998). Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558. Bataafsche Leeuw: Amsterdam. ISBN 9789067074650. 336 pp. details
 • Simmonds, E.J. (2007). Comparison of two periods of North Sea herring stockmanagement: success, failure, and monetary value. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 64(4): 686-692 details
 • Smit, W. (Ed.) (1992). Visserij in cijfers 1990. LEI Periodiek Rapport, 31-90. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 48 pp. details
 • Smit, W.; Davidse, W.P.; de Jager, J.; de Ruijter, C.; Smit, M.H.; Taal, C.; van Wijk, M.O. (1997). Visserij in cijfers 1996. LEI Periodiek Rapport, 31-96. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 56 pp. details
 • Smit, W.; Davidse, W.P.; de Jager, J.; de Ruijter, C.; Smit, M.H.; Taal, C.; van Wijk, M.O. (1998). Visserij in cijfers 1997. LEI Periodiek Rapport, 31-97. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 57 pp. details
 • Smit, W.; Davidse, W.P.; de Jager, J.; Smit, M.H.; Taal, C.; van Wijk, M.O. (1995). Visserij in cijfers 1994. LEI Periodiek Rapport, 31-94. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 56 pp. details
 • Smit, W.; Davidse, W.P.; de Jager, J.; Smit, M.H.; Taal, C.; van Wijk, M.O. (1996). Visserij in cijfers 1995. LEI Periodiek Rapport, 31-95. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 57 pp. details
 • Smit, W.; Davidse, W.P.; Harmsma, H.; Smit, M.H.; Taal, C. (1994). Visserij in cijfers 1992. LEI Periodiek Rapport, 31-92. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 52 pp. details
 • Smit, W.; Davidse, W.P.; Smit, M.H.; Taal, C.; de Wilde, J.W. (1994). Visserij in cijfers 1993. LEI Periodiek Rapport, 31-93. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 50 pp. details
 • Smit, W.; Harmsma, H.; Salz, P.; Smit, M.H.; Taal, C.; Davidse, W.P. (1992). Visserij in cijfers 1991. LEI Periodiek Rapport, 31-91. Landbouw-Economisch Instituut Afdeling Visserij: [s.l.]. 54 pp. details
 • Steevens, I. (2014). Walvisvangst en -verwerking rond het jaar 1000, in: Lehouck, A. et al. (Ed.) Koksijde Golf ter Hille. Van abdijhoeve tot golf. pp. 22 details
 • Sundelöf, A.; Bartolino, V.; Ulmestrand, M.; Cardinale, M. (2013). Multi-Annual Fluctuations in Reconstructed Historical Time-Series of a European Lobster (Homarus gammarus) Population Disappear at Increased Exploitation Levels. PLoS One 8(4): 10 details
 • Taal, C.; Bartelings, H.; Beukers, R.; Klok, A.; Strietman, W.J. (2010). Visserij in Cijfers 2010. LEI Periodiek Rapport, 2010-057. LEI Wageningen UR: Den Haag. ISBN 978-90-8615-376-3. 130 pp. details
 • Taal, C.; Bartelings, H.; Beukers, R.; van Duijn, A.; Klok, A.; van Oostenbrugge, J.A.E.; Smit, J.P.G. (2009). Visserij in Cijfers 2008. LEI Periodiek Rapport, 2008-091. LEI Wageningen UR: Den Haag. details
 • Taal, C.; Bartelings, H.; Beukers, R.; van Duijn, A.; Klok, A.; van Oostenbrugge, J.A.E.; Smit, J.P.G. (2009). Visserij in Cijfers 2009. LEI Periodiek Rapport, 2009-070. LEI Wageningen UR: Den Haag. ISBN 978-90-8615-376-3. 128 pp. details
 • Taal, C.; Bartelings, H.; Klok, A.; van Oostenbrugge, J.A.E. (2007). Visserij in cijfers 2007. LEI Periodiek Rapport, 07.04. LEI: Den Haag. ISBN 978-90-8615-192-9. 105 pp. details
 • Taal, C.; Bartelings, H.; Klok, A.; van Oostenbrugge, J.A.E.; de Vos, B. (2006). Visserij in cijfers 2006. LEI Periodiek Rapport, 06-04. Landbouw-Economisch Instituut (LEI): Den Haag. ISBN 90-8615-115-9. 115 pp. details
 • Taal, C.; Klok, A.; van Oostenbrugge, J.A.E.; Smit, M.H. (2005). Visserij in cijfers 2004. LEI Periodiek Rapport, 05-10. [S.n.]: Den Haag. ISBN 90-8615-043-8. 71 p., fig., tab., bijl. pp. details
 • Taal, C.; Klok, A.; van Oostenbrugge, J.A.E.; Smit, M.H.; van Wijk, M.O.; de Wilde, J.W. (2004). Visserij in cijfers 2003. LEI Periodiek Rapport, 04-07. LEI: Den Haag. ISBN 90-5242-968-5. 75 pp. details
 • Taal, C.; van Wijk, M.O.; Klok, A.; de Wilde, J.W.; Smit, M.H. (2003). Visserij in cijfers 2002. LEI Periodiek Rapport. LEI: Den Haag. ISBN 90-5242-848-4. 82 pp. details
 • Tessens, E.; Velghe, M. (2012). De Belgische zeevisserij 2011: Aanvoer en besomming. Vloot, quota, vangsten, visserijmethoden en activiteit. De Belgische zeevisserij: aanvoer en besomming, 2011. Dienst Zeevisserij: Oostende. 120 pp. details
 • Thomas, M.S. (1935). Onze Ijslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw: bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse handel en visserij. PhD Thesis. Uitgevers-Maatschappij Enum: Amsterdam. 320 pp. details
 • Thordarson, T.; Self, S. (2003). Atmospheric and environmental effects of the 1783-1784 Laki eruption: a review and reassessment. J. Geophys. Res. 108: 1-29. https://doi.org/10.1029/2001JD002042 details
 • Thursby-Pelham, D.E. (1928). Report on English Plaice Investigations 1924 and 1925. Fishery Investigations Series 2 : Sea Fisheries, 10(3). Majesty's Stationery Office: London. 1-90 pp. details
 • Thursby-Pelham, D.E. (1932). Report on the English Plaice Investigations during the Years 1926 to 1930. Fishery Investigations Series 2 : Sea Fisheries, 12(5). Majesty's Stationery Office: London. 1-149 pp. details
 • Thurstan, R.H.; Brockington, S.; Roberts, C.M. (2010). The effects of 118 years of industrial fishing on UK bottom trawl fisheries. Nature Comm. 1(15): 1-6. http://dx.doi.org/10.1038/ncomms1013 details
 • Tys, D. (2011). Get a history, become a criminal: de vissers-piraten van Walraversijde, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 12-20 details
 • Valtýsson, H.Þ. (2001). The sea around Icelanders: Catch history and discards in Icelandic waters, in: Zeller, D. et al. (Ed.) Fisheries impacts on North Atlantic ecosystems: Catch, effort and National/Regional data sets. Fisheries Centre Research Reports, 9(3): pp. 52-87 details
 • Van Acker, L. (1991). De Vlaamse vissers- en handelsvloot in het begin van de Franse tijd. Biekorf 91(3): 225-235 details
 • Van Beek, F.A.; van Leeuwen, P.I.; Rijnsdorp, A.D. (1990). On the survival of plaice and sole discards in the otter-trawl and beam-trawl fisheries in the North Sea. Neth. J. Sea Res. 26(1): 151-160 details
 • Van Beneden, P.-J. (1873). Poissons et pêche, in: Van Bemmel, E. (Ed.) Patria Belgica: encyclopédie nationale ou exposé méthodique de toutes les connaissances relatives à la Belgique ancienne et moderne, physique, sociale et intellectuelle. Première partie: Belgique physique. pp. 307-334 details
 • Van Beneden, P.-J.; Van Iseghem, J. (1866). Rapport sur les parcs aux huîtres, à Ostende, in: Rapport de la Commission chargée de faire une enquête sur la situation de la pêche maritime en Belgique. pp. 61-64 details
 • Van Beylen, J. (1999). De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland, met bouwbeschrijving voor een model van een knots. Uitgeverij Van Wijnen: Franeker. ISBN 90-5194-176-5. 264 pp. details
 • Van den Abeele, A. (1969). Emiel Van den Abeele, een vechter. Lannoo: Tielt. 303 pp. details
 • van der Hammen, T.; de Graaf, M. (2012). Recreational fishery in the Netherlands: catch estimates of cod (Gadus morhua) and eel (Anguilla anguilla) in 2010. IMARES Wageningen Report, C014/12. IMARES Wageningen UR: [s.l.]. 61 pp. details
 • Van der Plaetsen, P. (1987). Walvissen... in het Gravensteen. Stadsarcheologie: bodem en monument in Gent 11(1): 24-25 details
 • van Ginkel, R. (2009). Braving Troubled Waters: Sea Change in a Dutch Fishing Community. MARE Publication Series, 4. Amsterdam University Press: Amsterdam. ISBN 978-90-896408-7-1. 338 pp. details
 • van Hal, J. (1947). Het visverbruik bij het Leger, in: Het Nieuw Visscherijblad 4 juli 1947. Het Nieuw Visscherijblad: Wetenschap, nijverheid, handel, 2(27): pp. 1-2 details
 • Van Keeken, O.A.; van Hoppe, M.; Grift, R.E.; Rijnsdorp, A.D. (2007). Changes in the spatial distribution of North Sea plaice (Pleuronectes platessa) and implications for fisheries management, in: Yamashita, Y. et al. (Ed.) Proceedings of the Sixth International Symposium on Flatfish Ecology, Part 1, held at Maizuru, Kyoto, Japan from 20-25 October 2005. Journal of Sea Research, 57(Spec. Issue 2-3): pp. 187-197. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2006.09.002 details
 • Van Keeken, O.A.; van Hoppe, M.; Grift, R.E.; Rijnsdorp, A.D. (2007). Changes in the spatial distribution of North Sea plaice (Pleuronectes platessa) and implications for fisheries management. J. Sea Res. 57(Spec. Issue 2-3): 187-197 details
 • van Leeuwen, P.I.; Rijnsdorp, A.D.; Vingerhoed, B. (1994). Variations in abundance and distribution of demersal fish species in the coastal zone of the southeastern North Sea between 1980 and 1993. CM Documents - ICES, C.M. 1994(G:10). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 12 + tables + figures pp. details
 • Van Neer, W.; Ervynck, A. (1993). Archeologie en vis. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium: Zellik. 96 pp. details
 • Van Neer, W.; Ervynck, A. (2007). De zoöarcheologische studie van de ontwikkeling van de exploitatie van de zee: een status quaestionis voor Vlaanderen, in: de Kraker, A.M.J. et al. (Ed.) Veen-Vis-Zout. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 8: pp. 45-54 details
 • Van Neer, W.; Ervynck, A.; Bolle, L.J.; Milner, R.S.; Rijnsdorp, A.D. (2002). Fish otoliths and their relevance to archaeology: an analysis of medieval, post-medieval, and recent material of plaice, cod and haddock from the North Sea. Env. Archaeol. 7: 61-76 details
 • van Vliet, A. (2003). Vissen, kapen of gekaapt worden: een dilemma voor Vlaamse zeevissers in de zestiende en zeventiende eeuw, in: Akveld, L. et al. (Ed.) In het kielzog: Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. pp. 289-300 details
 • van Vliet, A.P. (1994). Vissers en kapers: De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1646). Hollandse Historische Reeks, 20. Stichting Hollandse Historische Reeks: Den Haag. ISBN 90-72627-12-1. 326 pp. details
 • van Wijk, M.O.; de Ruijter, C.; Smit, M.H.; Taal, C. (1999). Visserij in cijfers 1998. LEI Periodiek Rapport. LEI: Den Haag. ISBN 90-5242-540-x. 57 pp. details
 • van Wijk, M.O.; de Ruijter, C.; Smit, M.H.; Taal, C. (2000). Visserij in cijfers 1999. LEI Periodiek Rapport. LEI: Den Haag. ISBN 90-5242-602-3. 51 pp. details
 • van Wijk, M.O.; de Ruijter, C.; Smit, M.H.; Taal, C. (2001). Visserij in cijfers 2000. LEI Periodiek Rapport. LEI: Den Haag. ISBN 90-5242-674-0. 53 pp. details
 • van Wijk, M.O.; Taal, C.; de Wilde, J.W.; Smit, M.H. (2002). Visserij in cijfers 2001. LEI Periodiek Rapport. LEI: Den Haag. ISBN 90-5242-758-5. 65 pp. details
 • Vancraeynest, R. (1994). De compagnie van haringbuizen, doggeboten en lijnbanen opgericht te Oostende in 1617-1618. De Plate 23(2): 41-47 details
 • Vanhoutryve, A. (1975). De vishandel en het visambacht te Brugge tot op het einde van het oud regiem. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle: Brugge. 117, bijlage pp. details
 • Vanneste, O.; Hovart, P. (1959). De Belgische zeevisserij: een ekonomische studie. Reeks van het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 2. Westvlaams Ekonomisch Studiebureau: Brugge. 357 pp. details
 • Vaucaire, M. (1941). Histoire de la pêche à la Baleine. Payot: Paris. 263 pp. details
 • Veenendaal, A.J. (1940). Het Engels-Nederlands condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog 1706-1716. Universiteit Utrecht: Utrecht. 297 pp. details
 • Venema, N. (2001). An overview of the Netherlands Open Sea and Coastal Fisheries: State of the art. Fish. Cent. Res. Rep. 9(3): 141-161 details
 • Verbeke, N. (1980). Evolutie van enkele belangrijke kenmerken in de Belgische zeevisserij. L.E.I.- Schriften, 215/RR-176. Landbouw-Economisch Instituut (LEI): Brussel. 60 pp. details
 • Verbraeck, Y. (2006). Haring, garnaal en mosselen in Klein-Brabantse keukens, kunst en volksmond, voorafgegaan door de saga van de Mariekerkse haringrokerijen. Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant: Willebroek. ISBN 90-76934-26-6. 141 pp. details
 • Verhees-van Meer, J. (1986). De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702 - 1713. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Middelburg. ISBN 9789070534103 . XI, 294 pp. details
 • Verhoeven, W.G.F. (1781). Gecroonde verhandelinge door de Keyzerlyke en Koninglyke Academie van Wetenschappen en Letter-kunde van Brussel ten jaere 1780 tot antwoord op de vraeg: Aen te wyzen de soorten van visschen die het gemeyn voorwerp zyn van de vangst, zoo op de kusten als in de rivieren van Vlaenderen, de misbruyken, die in die visscheryen in swang zyn, te kennen te geéven, met de middelen om de zelve te verbeéteren. Gedrukt by P.J. Hanicq, boek-verkooper: Tot Mechelen. 58 pp. details
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2012). Garnalen: verhalen en recepten van vroeger en nu. Lannoo Uitgeverij: Tielt. ISBN 978-94-014-0148-7. 198 pp. details
 • Viaene, A. (1956). Groenlandvaarders te Brugge. Biekorf 57(7): 199 details
 • Viry, M.C. (1803). Mémoire statistique du département de la Lys, adressé au Ministre de l’Intérieur, d’après ses instructions. Statistique générale de la France . De l'Imprimerie impériale, an XII: Paris. 180 pp. details
 • Vlietinck, Edw. (1889). 1489-1889: Eene bladzijde uit de geschiedenis der Stad Nieupoort, Nieupoort & zijne visscherij in de XVe eeuw; Het beleg van 20-28 juni 1489; De dankprocessie van Sint Jan. J. Vlietinck, Boek en Muziekhandelaar: Oostende. 129 pp. details
 • Vlietinck, Edw. (1975). Het oude Oostende en zijne driejarige belegering (1601-1604): opkomst bloei en ondergang met de beroerten der XVIe eeuw. Anastatische herdruk (1897) Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Uitgaaf van Jos. Vlietinck: Oostende. 324 pp. details
 • VLIZ (2014). Hoogtij(d) voor Kustvisserij. Position Paper GIFS INTERREG 2 Seas Project. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 12 pp. details
 • VLIZ (2014). Inshore Fisheries: too important to ignore? Position Paper GIFS INTERREG 2 Seas Project. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 4 pp. details
 • VLIZ (2014). De effecten van pulsvisserij door Nederlandse vaartuigen in Belgische wateren - een synthese van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2014_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-38-2. 22 pp. details
 • VLIZ Wetenschatten (2011). Gustave Gilson. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 125. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp. details
 • Von Schoen, F. (1912). La pêche maritime de la Belgique. Bulletin de la navigation et des pêches maritimes 14: 185-205 details
 • Walgrave, J. (1962). De bevolking van Oostende en haar betrekkingen met de zee in de Franse tijd 1797-1814. Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. XIV: 15-34 details
 • Walker, P.A.; Heesen, H.J.L. (1996). Long-term changes in ray populations in the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 53(6): 1085-1093. hdl.handle.net/10.1006/jmsc.1996.0135 details
 • Walker, P.A.; Hislop, J.R.G. (1998). Sensitive skates or resilient rays? Spatial and temporal shifts in ray species composition in the central and north-western North Sea between 1930 and the present day. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 55: 392-402 details
 • Wegener Sleeswijk, A. (1986). Rendement van 36 Friese partenrederijen (1740-1830), in: Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer 1986. Jaarboeken Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer, : pp. 66-89 details
 • Witbaard, R.; Klein, R. (1994). Long-term trends on the effects of the southern North Sea beamtrawl fishery on the bivalve mollusc Arctica islandica L. (Mollusca, bivalvia). ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 51: 99-105 details
 • Zeller, D.; Pauly, D. (Ed.) (2007). Reconstruction of marine fisheries catches for key countries and regions (1950-2005). Fisheries Centre research reports, 15(2). Fisheries Centre, University of British Columbia: Canada. 170 pp. details
 • Zeller, D.; Rossing, P.; Harper, L. (2011). The Baltic Sea: Estimates of total fisheries removals 1950–2007. Fish. Res. 108(2-3): 356–363. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2010.10.024 details
[Naar intro]