VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 15, nr. 7 (juli 2014)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


1. Kalender
1.1. Veldstage in mariene robotica
1.2. Mensen, Visserij en de Zee: fototentoonstelling
1.3. Opening expo 'Zeeslag '14-'18 op zee'

2. Publicaties
2.1. De Grote Rede 'De Groote Oorlog en de Zee' in 4 talen beschikbaar
2.2. Jaarverslag RV Zeeleeuw & RV Simon Stevin 2012 online raadpleegbaar
2.3. VLIZ-jaarboek 2013: een compacte terugblik op onze activiteiten
2.4. Abstractenboek 'Studiedag Vissen in het Verleden'

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Permanente onderwaterobservatoria vrij beschikbaar voor onderzoeksinstellingen

4. Doctoraten
4.1. Een nieuwe doctor in de mariene wetenschappen!

1.1. Veldstage in mariene robotica
Breaking the Surface 2014 is dť ontmoetingsplaats voor experten en studenten die voor hun onderzoek gebruikmaken van 'marine robotics', 'marine control engineering' en 'signal processing'.
Tijdens deze '6th International Interdisciplinary Field Workshop of Marine Robotics and Applications' worden lezingen afgewisseld met workshops, demonstraties en veldwerk. De stage vindt plaats van 5 tot 12 oktober 2014 in Biograd Na Moru - KroatiŽ en wordt gecoŲrdineerd door de Universiteit van Zagreb en ondersteund door de 'Office of Naval Research (Global, US). Registreren is mogelijk tot 5 september. Meer informatie is te vinden op de webpagina.
Link: http://bts.fer.hr

[naar boven]

1.2. Mensen, Visserij en de Zee: fototentoonstelling
In kader van het GIFS-project stelt fotograaf Vince Bevan, gedurende de maand juli, zijn werk tentoon in de bibliotheek van Oostende.
De fototentoonstelling 'Mensen, Visserij en de Zee' maakt deel uit van het INTERREG 2-zeeŽn project GIFS 'Geography of Inshore Fishing and Sustainability'. Dit project brengt de sociaal-economische en de culturele betekenis van de kustvisserij in kaart om zo een betere basis te bieden voor het visserijbeleid, evenals voor strategieŽn m.b.t. kustvernieuwing en duurzame gemeenschapsontwikkeling.
Het scala aan fotoís dat getoond wordt geeft op aangrijpende wijze weer hoe de kustvisserij worstelt om te overleven in een wereld van strikte regelgeving en vangstbeperkingen. De fotograaf, Vince Bevan uit Bristol (UK), heeft al diverse fotoreportages op zijn naam staan. Deze expositie geeft je een beeld van de rijkdom en diversiteit van de visserij langs de kusten van de vier landen die aan de zuidelijke Noordzee en het Kanaal gelegen zijn. Deze landen (Engeland, Frankrijk, Nederland en BelgiŽ) zijn tevens de partnerlanden in het project.
De fototentoonstelling loopt van 2 juli tot 1 augustus 2014 in de Bibliotheek Kris Lambert te Oostende en is vrij toegankelijk.
Link: http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=9830

[naar boven]

1.3. Opening expo 'Zeeslag '14-'18 op zee'
Een tentoonstelling over de relatie tussen mens, zee en oorlog is vanaf 20 juni te bekijken in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
In de tentoonstelling wordt het vaak onbekende verhaal verteld van de Belgische zeelui tijdens de Grote Oorlog. Ook de heldendaden van de vissersgemeenschap en de rol van Vlaamse havens en de binnenwateren worden niet vergeten. Uitvoerig gedocumenteerd en verrijkt na jarenlang onderzoek is ĎZEESLAGí een echte ontdekking zowel voor de liefhebbers van het maritiem verleden als voor families met kinderen.
Link: http://nl.navigomuseum.be/activiteitendetail/6764/tentoonstelling-zeeslag-1418-op-zee

[naar boven]

2.1. De Grote Rede 'De Groote Oorlog en de Zee' in 4 talen beschikbaar
Wie interesse heeft in Wereldoorlog I en wil weten wat de rol van de zee was bij de aanzet en het verloop van deze wereldbrand zal zeker zijn gading vinden in dit themanummer van het tijdschrift De Grote Rede.
Diverse aspecten op het raakvlak tussen onze zee/kust en WO I komen aan bod in de publicatie, gaande van visserij, toegankelijkheid stranden, zeewetenschappen, kustverdediging, raids op Zeebrugge en Oostende tot het munitiestort van de Paardenmarkt. Samen met de talrijke auteurs en experten heeft het VLIZ in deze publicatie de veelzijdige oorlogsgeschiedenis van de kuststrook en de territoriale wateren weer voor het voetlicht gebracht, en daarbij heel wat onbekende of Ďvergetení feiten opgespit.
Het themanummer ĎDe Groote Oorlog en de Zeeí is nu online beschikbaar in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits.
Een papieren versie van het Nederlandstalig themanummer kan aangeschaft worden tegen de kostprijs van 10 EUR voor bestellingen binnen BelgiŽ. Gebruik hiervoor de online-tool die verschijnt wanneer u de thumbnail van 'De Groote Oorlog en de Zee' aanklikt.
Link: http://www.vliz.be/nl/de-grote-rede

[naar boven]

2.2. Jaarverslag RV Zeeleeuw & RV Simon Stevin 2012 online raadpleegbaar
2012 was het jaar waarin het onderzoeksschip Zeeleeuw vervangen werd door het nieuwbouw onderzoeksschip Simon Stevin. In dit gecombineerde jaarverslag kom je meer te weten over de mate waarin beide schepen ingezet werden; gaande van de scheepstijd, de onderzoeksprojecten die gebruikmaakten van de schepen tot het aantal publicaties dat hieruit voortvloeide.
Ook het programma van de Rigid Inflatable Boat Zeekat en de oplijsting van de uitgeleende apparatuur zijn terug te vinden in dit jaarverslag, evenals een oplijsting van de educatieve en demonstratietochten.
Link: http://www.vliz.be/imisdocs/publications/257427.pdf

[naar boven]

2.3. VLIZ-jaarboek 2013: een compacte terugblik op onze activiteiten
Kom meer te weten over die VLIZ-realisaties die, in het bijzonder, het jaar 2013 kleurden en ontdek onze zelfverklaarde 'Hoogtepunten 2013'.
Er werd gekozen voor een compact jaarboek omdat op de vernieuwde VLIZ-website alle basisinformatie over het VLIZ en de achtergrondinformatie van de vele projecten te consulteren zijn. Kenmerkend voor het VLIZ is dat we vaak onze grootste successen boeken en het grootste verschil maken daar waar we een intense samenwerking tussen de verschillende afdelingen realiseren. Heel wat evenementen, projecten, publicaties, etc. krijgen vorm dankzij deze synergie. Het zijn die realisaties die in het nieuwe hoofdstuk 'Hoogtepunten 2013' uitgebreid aan bod komen. De verschillende afdelingen krijgen uiteraard ook nog hun hoofdstukken en informatie over de internationale organisaties die ondersteund worden door het VLIZ, de Kritische Performantie-Indicatoren en het overzicht van de organisatie van het VLIZ zijn ook opgenomen in het boek.
Een digitaal beschikbare bijlage, met rijkelijk geÔllustreerde cijfermateriaal geeft een overzicht van de algemene werking van het VLIZ.
Link: http://www.vliz.be/imisdocs/publications/257446.pdf

[naar boven]

2.4. Abstractenboek 'Studiedag Vissen in het Verleden'
In het abstractenboek van de vierde contactdag 'Vissen in het Verleden: een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij' leer je meer over de historiek van de zeevisserij in Vlaanderen. De publicatie streeft ernaar een referentiedocument te zijn dat verder onderzoek actief kan stimuleren en richting geven.
Deze studiedag, georganiseerd door het VLIZ, Agentschap Onroerend Erfgoed, NAVIGO en CAG, kaderde in de doelstellingen van het INTERREG 2-zeeŽn project GIFS 'Geography of Inshore Fishing and Sustainability'. Het abstractenboek belicht uitgebreid de presentaties over de kustvisserij, de verschillende korte voordrachten over diverse visserij-onderwerpen evenals de uiteenzettingen over de grijze garnaal.
Op de website van de Studiedag Vissen in het Verleden kunt u onder 'eindproducten' naast het programma, de presentaties en de eindevaluatie van het evenement, ook een PDF van het recent verschenen abstractenboek terugvinden.
Link: www.vliz.be/events/zeevisserij/

[naar boven]

3.1. Permanente onderwaterobservatoria vrij beschikbaar voor onderzoeksinstellingen
Via het 'TransNational Access' programma van de FixO3-infrastructuur kunnen wetenschappers gebruikmaken van ťťn van de 15 'open-ocean' observatoria om innovatieve technologieŽn te testen of om experimenten uit te voeren.
14 open-ocean observatoria (wateroppervlak, waterkolom of zeebodem) liggen verspreid van de polaire regio's tot de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Eťn ondiepe testsite (OBSEA) ligt in de Middellandse Zee. Dankzij de TNA-call krijgen externe wetenschappers de kans om onderzoek uit te voeren op die testsites met een volledige financiŽle en logistieke ondersteuning van het 'Fixed-point Open Ocean Observatory Network'. FixO3 is een EU-gefinancierd project dat gecoŲrdineerd wordt door de National Oceanography Centre (NOC - UK).
Voorstellen kunnen ingediend worden tot 31 juli 2014. Voor meer informatie consulteer de webpagina.
Link: http://www.fixo3.eu/tna/

[naar boven]

4.1. Een nieuwe doctor in de mariene wetenschappen!
We feliciteren graag Eveline Diopere die succesvol haar doctoraatsproefschrift 'Genetic signatures of selection in sole - a spatio-temporal approach' verdedigde.
Eveline Diopere focuste haar onderzoek op de effecten van o.a. de visserijdruk op het genoom van de platvis de tong en voerde dit uit op het Laboratorium voor Biodiversiteit en Evolutionaire Genomica (KU Leuven) met als promotoren Prof. Filip Volckaert en Dr. Gregory Maes. Op 26 juni verdedigde ze met glans haar doctoraatsscriptie getiteld 'Genetic signatures of selection in sole - a spatio-temporal approach'.

[naar boven]
Copyright © 2014 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende