VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 15, nr. 9 (september 2014)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


1. Kalender
1.1. Fish & Run XL
1.2. Infosessie 'Oproep onderzoeksprojecten Marine Biotechnology ERA-NET'
1.3. SeArch-studiedag - Archeologie en Onderwaterlandschap
1.4. Mariene wetenschappen op Zoology 2014
1.5. Ocean Film Festival Belgium
1.6. Win duotickets voor Vistournee op Smaakboot - Week van de Smaak 2014
1.7. EurOCEAN 2014, topevent voor mariene wetenschappers en beleidsmakers

2. Publicaties
2.1. Potamology: web memorial en archief voor Prof. Ir. J.J. Peters
2.2. Twee hoofdstukken Compendium voor Kust en Zee geactualiseerd
2.3. Grondige vernieuwing van de JPI Oceans-website

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Daniel Jouvance Prijs voor jonge onderzoekers mariene genomica
3.2. VLIZ werft drie nieuwe medewerkers aan
3.3. Doctoraat bij het ILVO in Oostende
3.4. Vooraankondiging vacature senior attaché marien milieu
3.5. Belgische steurkwekerij Aqua Bio zoekt medewerk(st)er
3.6. Kandidaturen voor VLIZ North Sea Award 2014
3.7. VLIZ Aanmoedigingsprijs 2014 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers

4. Varia
4.1. Nieuwe look Europese Commissie: portfolio's 'Milieu' en 'Maritieme zaken en Visserij' samengevoegd
4.2. 350 km Noordzeestrand afvalvrij gemaakt
4.3. Laureaat Concours Olivier Roellinger volgt vangst Oostendse kustvisserij 'van boord tot bord'
4.4. Twee maritieme master-na-masteropleidingen UAntwerpen in een nieuw jasje
4.5. Planeetzee@work, aan het werk in het zeeonderzoek

5. Vraagbaak
5.1. EMODnet wil historische mariene biologische datasets redden van verlies

1.1. Fish & Run XL
Nadat de documentaire Fish & Run - rond de problematiek van de Belgische Noordzeevisserij door Filip De Bodt van Climaxi - de persprijs voor duurzame ontwikkeling won, gaat deze opnieuw toeren door Oost-Vlaanderen in een avondvullend programma.
Jennifer Vrielinck, bekroonde auteur met een veelzijdige belangstelling, leest fragmenten voor uit de rijke vissersliteratuur. Vervolgens wordt de nieuwste, bijgewerkte versie van de documentaire 'Fish and Run' vertoond en becommentarieerd door Filip De Bodt van Climaxi, om te eindigen met een optreden van Rumtown, de Belgische groep rond de songs van Alex Brackx over het zeemansleven, de 'Visscherie', piraten of kapers, de zee, Oostende, reizen... en worden in het Oostends geschreven en gezongen. Hou de site van Climaxi in de gaten voor een voorstelling in uw buurt (Aalst, Zomergem, Ronse, Sint-Niklaas, Gent, Zwalm, Herzele, Gent en Ninove).
Link: http://www.climaxi.be/node/502

[naar boven]

1.2. Infosessie 'Oproep onderzoeksprojecten Marine Biotechnology ERA-NET'
Op 15 oktober 2014 wordt op de vergadering van het Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen - georganiseerd door IWT, VLIZ, EWI en FWO - meer informatie verstrekt over de nieuwe oproep voor onderzoeksprojecten door het Marine Biotechnology ERA-NET. Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Geïnteresseerden in deze oproep met als thema 'The development of biorefinery processes for marine bioresources' zijn welkom op deze infosessie met netwerkgelegenheid op 15 oktober (09.00-13.00 uur) in het Ellipsgebouw (zaal 0.04).
Het programma en registratieformulier zijn terug te vinden via de website van het Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen.

[naar boven]

1.3. SeArch-studiedag - Archeologie en Onderwaterlandschap
Op maandag 24 november 2014 krijg je op de SeArch-studiedag een overzicht van de huidige kennis van zaken omtrent mariene archeologie en onderwaterlandschap, zowel in het Belgisch deel van de Noordzee als in onze buurlanden. De experten ter zake dagen het publiek uit om allerlei 'zeevondsten' mee te brengen naar de studiedag in Brugge en deze aan hen voor te leggen! Nadien neem je, gewapend met heel veel extra kennis, je schat gewoon weer mee naar huis.
Tijdens de ijstijden was de Noordzee nog een droogliggend rivierenlandschap waarin mammoeten en prehistorische mensen zich thuisvoelden. Later, toen de zeespiegel ging stijgen, raakte dit landschap en alle sporen van bewoning geleidelijk bedolven en bedekt met zand en Noordzeewater, een rijk archief toedekkend. Uit recentere tijden getuigen dan weer vondsten van scheepswrakken, amforen, baardmankruikjes en allerlei militaire restanten. Die worden met de regelmaat van de klok opgevist of door baggeraars of toevallige strandwandelaars ontdekt. Elk van die sporen vertelt een boeiend verhaal en voegt iets toe aan de kennis van ons eigen rijke verleden. Vanuit het IWT-project SeArch (www.sea-arch.be) werken wetenschappers en andere zeegebruikers nu actief samen om deze kennis optimaal te ontsluiten.
Het (voorlopige) programma vind je terug op de SeArch-website. De studiedag is gratis, maar inschrijving is verplicht via het online inschrijvingsfromulier en kan uiterlijk tot 15 november 2014.
Link: http://www.sea-arch.be/nl/studiedag-archeologie-en-onderwaterlandschap

[naar boven]

1.4. Mariene wetenschappen op Zoology 2014
Zoology 2014, het 21ste Benelux Congres voor Dierkunde, gaat dit jaar door op 12 en 13 december in Luik. Er zijn al meer dan 80 deelnemers ingeschreven, maar er is nog steeds de mogelijkheid om je eigen onderzoek te gaan presenteren (zowel via plenaire als via een posterpresentatie). De deadline voor het indienen van een abstract werd uitgesteld tot 6 oktober.
Waarom deelnemen? Er staan alvast enkele interessante keynote speakers op het programma (waaronder eentje door Prof. Yves Cherel van het Franse CNRS over zijn onderzoek van het mariene voedselweb) en sessies over de meest diverse onderwerpen in het dierkundig onderzoek. Verbreed uw kijk, maak contact met uw peers in de Benelux en geef op dit congres meer visibiliteit aan het mariene dierkundige onderzoek door zelf deel te nemen met een presentatie over uw werk! 
Meer informatie over het programma, de locatie, het indienen van abstract en het inschrijven is te vinden op www.zoology2014.ulg.ac.be.

[naar boven]

1.5. Ocean Film Festival Belgium
Op maandag 20 oktober en zaterdag 25 oktober vindt in respectievelijk de Roma in Borgerhout en de Wolubilis in Woluwe het Ocean Film Festival plaats. Het opzet van het festival is zoveel mogelijk mensen ertoe aan te zetten om onze oceanen te verkennen, te respecteren, te beschermen en ervan te genieten. Het festival omvat een unieke selectie films over onderwerpen zoals de oceaanwereld, zeewezens, sporten die beoefend worden op de oceanen, kustculturen en oceaanliefhebbers.
In het programma krijgt u 2 uur van de meest inspirerende, educatieve en entertainende films over de oceaan te zien, gemaakt door onafhankelijke filmmakers uit België, het VK, Australië en andere landen uit de hele wereld.
Link: http://oceanfilmfestival.be/tickets-date/

[naar boven]

1.6. Win duotickets voor Vistournee op Smaakboot - Week van de Smaak 2014
In de 2014-editie van de 'Week van de Smaak' (13 tot 23 november) draait alles rond duurzame voeding en vis. Tijdens 'De Vistournee' doen een Smaakmobiel en Smaakboot verschillende Vlaamse steden aan en zetten ze lokale, duurzame vis in de kijker. De Smaakboot vaart langs de Belgische kust tot in het binnenland. Elke dag serveren andere chefs er aan boord het beste van de zee, terwijl biersommeliers, vissers en wetenschappers (van VLIZ en ILVO) de gerechten toelichten.
Win een duoticket aan boord van de Smaakboot door mee te doen aan een wedstrijd (www.vistournee.be/Wedstrijd) of ga op zoek waar de Smaakmobiel in jouw buurt passeert voor een portie Fish & Chips met lokale, duurzame vis. Lees er meer over op:
Link: http://www.vliz.be/docs/Vlizine/15-09/Persdossier_DeVistournee_WeekvandeSmaak2014.pdf

[naar boven]

1.7. EurOCEAN 2014, topevent voor mariene wetenschappers en beleidsmakers
Van 7 tot en met 9 oktober is Rome de ontmoetingsplaats voor naar schatting 400 zeewetenschappers en -beleidsvoerders uit Europa. EurOCEAN 2014 is al de achtste uit een succesvolle reeks van EurOCEAN conferenties gestart in de 1990's.
De conferentie wordt georganiseerd door de European Marine Board en de Europese Commissie (DG Research & Innovation), in partnership met het Italiaans EU Voorzitterschap. Met "Setting a seas and oceans research agenda for Europe" als titel zal EurOCEAN 2014 met name bespreken hoe ingewikkelde maatschappelijke uitdagingen in het mariene en maritieme veld, via een interdisciplinaire benadering kunnen worden aangepakt (flyer). De afsluitende Rome Declaration (draft) zal de toekomststrategie rond zeewetenschappen en onderzoekscapaciteit in Europa omvatten. Inschrijven (250 Euro) is nog mogelijk tot 30 september.
Link: www.eurocean2014.eu

[naar boven]

2.1. Potamology: web memorial en archief voor Prof. Ir. J.J. Peters
In 2012 overleed Prof. Ir. Jean Jacques Peters, voormalig medewerker van het Waterbouwkundig Laboratorium (1964-1979) en internationaal expert op het gebied van sedimenttransport, hydraulica en morfologie in rivieren en estuaria wereldwijd. Als eerbetoon aan hem werd de website "potamology" gecreëerd, een virtueel memorial en archief met als doel het behouden en het verspreiden van zijn manier van denken en zijn morfologische benadering.
Link: www.potamology.com

[naar boven]

2.2. Twee hoofdstukken Compendium voor Kust en Zee geactualiseerd
Het is de taak van het Compendium voor Kust en Zee om de meest actuele wetenschappelijk onderbouwde informatie aan te leveren over diverse maatschappelijke vragen en probleemstellingen. De themahoofdstukken 'Maritiem transport, scheepvaart en havens' en 'Visserij' werden dan ook onlangs geactualiseerd met nieuw cijfermateriaal op basis van nieuwe publicaties.
Link: http://www.compendiumkustenzee.be/nl/actualisatie-themateksten

[naar boven]

2.3. Grondige vernieuwing van de JPI Oceans-website
'Nu het programma drie jaar loopt, was het hoog tijd voor een nieuwe en verbeterde website', dacht men bij het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans, kortweg ook wel JPI Oceans genoemd. Het loont dan ook de moeite om eens opnieuw een kijkje te nemen en te ontdekken waar dit strategische platform ondertussen staat en wat het uitgebouwd heeft!
Met nieuwe secties over de ontwikkelingen van de JPI Oceans-strategie en een stand van zaken over de gelanceerde pilootacties. Verder wordt ook een overzicht gegeven van de nationale strategieën met betrekking tot het mariene en maritieme onderzoeksbeleid. De webstek integreert tevens de mariene infrastructuurdatabank die werd ontwikkeld in samenwerking met EuroOcean in het kader van het CSA Oceans-project. Daarnaast kreeg de databank met publicaties een make-over, zodat documenten beter doorzoekbaar zijn. Contact: Willem De Moor (willem.demoor@vliz.be of +32-(0)2-626.16.63)
Link: http://www.jpi-oceans.eu/

[naar boven]

3.1. Daniel Jouvance Prijs voor jonge onderzoekers mariene genomica
Al sinds 1992 schrijft de stichting 'Daniel Jouvance' een jaarlijkse prijs uit ter waarde van 4000 EUR voor jonge mariene wetenschappers die werkzaam zijn in de mariene biologie, chemie, biotechnologie en oceanografie. Voor de 2014-editie is het onderwerp 'Understanding Marine Ecosystems using Genomics'. Kandidaten (tot 30 jaar oud) kunnen hun deelnamedossier insturen tot 31 oktober 2014.
Klik hier voor meer info.

[naar boven]

3.2. VLIZ werft drie nieuwe medewerkers aan
Het Vlaams Instituut voor de Zee zoekt voor onmiddellijke indienstreding een marien technicus, een technisch medewerker en een administratief medewerker (m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur).
Meer informatie over de jobs en hoe te solliciteren via www.vliz.be/nl/vacatures.

[naar boven]

3.3. Doctoraat bij het ILVO in Oostende
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek is op zoek naar een gemotiveerd wetenschapper om het doctoraatsonderzoek rond valorisatietrajecten voor reststromen uit de Vlaamse visserij verder uit te bouwen.
Link: http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Werken-bij-ILVO/D-Valorisatietrajecten-voor-reststromen#.VCqigk0cTct

[naar boven]

3.4. Vooraankondiging vacature senior attaché marien milieu
Eerstdaags maakt SELOR één vacature voor een beleidsmedewerker bekend bij de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De functie is gefocust op de bescherming en het beheer van de mariene biodiversiteit in het Belgische deel van de Noordzee. Als senior attaché ben je o.a. verantwoordelijk voor de omzetting, uitvoering, opvolging en rapportering van het nationale beleid, het EU-beleid (in het bijzonder de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn, de EU-Biodiversiteitsstrategie). Je volgt de mariene biodiversiteitsaspecten op van het OSPAR Verdrag, RAMSAR en andere biodiversiteitverdragen (CBD, CCAMLR, CMS, …).
De technische competenties die vereist worden omvatten: een goede basiskennis inzake het mariene milieubeleid; kennis van de binnen de zeegebieden betrokken actoren en instanties; goede mondelinge communicatievaardigheden.
Extra vereisten zijn: minstens 2 jaar werkervaring met betrekking tot het opstellen en uitwerken van het mariene milieubeleid of het milieubeleid in het algemeen en een diploma als Licentiaat of Master in de Biologische Wetenschappen of Master in Mariene Milieu (of gelijkwaardig diploma in natuurwetenschappen).
Kandidaten worden verzocht zich te registreren via de SELOR-website, hun CV in te vullen en zich in te schrijven voor de test generieke screening (module 1).  
De hierboven beschreven vooraankondiging kan nog gewijzigd worden - De bekendmaking via SELOR bevat de volledige informatie. 
Link: www.selor.be

[naar boven]

3.5. Belgische steurkwekerij Aqua Bio zoekt medewerk(st)er
N.V. Joosen-Luyckx Aqua Bio in Turnhout zoekt versterking voor het team dat verantwoordelijk is voor de productie en kwaliteitsgarantie van Belgische kaviaar, 'Royal Belgian Caviar'
Meer informatie over de vacature is te vinden op de website van het Vlaams Aquacultuurplatform. Meer informatie over het bedrijf en de productie op de website van Aqua Bio.
Contactpersoon: wverdonck@aquabio.be.

[naar boven]

3.6. Kandidaturen voor VLIZ North Sea Award 2014
Ook dit jaar reikt het VLIZ een North Sea Award uit. Kandidaten kunnen hun dossier indienen tot 30 november 2014. De voorwaarden om mee te kunnen dingen zijn echter licht gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren: kandidaten moeten nu geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling en maximaal 3 jaar geleden hun doctoraatstitel behaald hebben. Het onderzoek moet zich ook niet langer beperken tot het Noordzee-gebied, maar mag uitgevoerd zijn in alle zeeën en oceanen wereldwijd.
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) reikt elk jaar een wetenschappelijke prijs uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast marien onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moest zich tot vorig jaar toeleggen op de studie van de structuur of het functioneren van de Noordzee. Maar vanaf dit jaar kunnen  alle studies in zeeën en oceanen wereldwijd meedingen voor de prijs.  Kandidaturen worden vanaf deze 2014-editie wel beperkt tot onderzoekers die geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling, en ten hoogste drie jaar geleden gedoctoreerd zijn.

De prijs bedraagt 1000 EUR en is niet opdeelbaar. De prijs wil een recent en origineel wetenschappelijk werk belonen, dat bij voorkeur relevant is voor het duurzaam beheer van de zeeën en oceaan. Studies die de biodiversiteit van het lokale ecosysteem behandelen zijn ook welkom. De bijdrage moet een postgraduaat of postdoctoraal niveau hebben.

De North Sea Award 2014 zal officieel worden uitgereikt op de 15de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 20 februari 2015. Kandidaten worden verzocht hun dossier in te dienen vóór 30 november 2014.

Meer informatie over de procedure en nieuwe reglement is beschikbaar op de VLIZ-website.

[naar boven]

3.7. VLIZ Aanmoedigingsprijs 2014 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers
Ben je dit jaar of vorig jaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Ben je fier op je marien- of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2014.
Jaarlijks worden twee prijzen uitgereikt: één uit de biologische inzendingen en één voor niet-biologische topics. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.

Misschien is het wel jouw werk die uit de inzendingen wordt gekozen? En ben jij het die de prijs van 500 EUR mag komen in ontvangst nemen op de 15de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 20 februari 2015?

Meer informatie over de deelnemingsvoorwaarden vind je op de VLIZ-website.

[naar boven]

4.1. Nieuwe look Europese Commissie: portfolio's 'Milieu' en 'Maritieme zaken en Visserij' samengevoegd
Eerder deze maand presenteerde commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de nieuwe Europese Commissie. Een opmerkelijke innovatie daarbij was dat hij met zeven projectteams wil gaan werken en dat enkele portfolio's werden samengevoegd. Zo werden de bevoegdheden 'Milieu' en 'Maritieme zaken en visserij' gecombineerd onder één commissaris, de Maltees Karmenu Vella.
"De beide portfolio’s werden gecombineerd om de logische samenhang van de ‘Blauwe groei’ en de ‘Groene groei’ weer te geven. Het milieu- en maritieme beschermingsbeleid moeten samen een sleutelrol spelen bij het stimuleren van werkgelegenheid, groei en investeringen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De bescherming van het milieu én het behoud van het  concurrentievermogen moeten hand in hand gaan; beide zijn belangrijk voor een duurzame toekomst" meldt de Europese Commissie in haar persbericht. "Volgens dezelfde logica komt er één commissaris voor 'Klimaat' en 'Energiebeleid' (onder commissaris Miguel Arias Cañete).”
Commissaris Vella zal bijdragen aan het projectteam 'Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen'  onder vicevoorzitter Jyrki Katainen en het projectteam 'Energie Unie', gestuurd en gecoördineerd door vicevoorzitter Alenka Bratušek.
De nieuwe Europese Commissie gaat vanaf 1 november 2014 van start. Maar eerst worden alle commissarissen aan een hoorzitting in het Europees Parlement onderworpen (op 29 september is het de beurt aan commissaris Vella). Vervolgens moet de plenaire vergadering stemmen over het volledige college.
Link: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=18180&newsletter_id=114

[naar boven]

4.2. 350 km Noordzeestrand afvalvrij gemaakt
Stichting De Noordzee heeft in de maand augustus 2014 elke dag vrijwilligers op de been gebracht en het gehele Nederlandse Noordzeestrand (350 km) afvalvrij gemaakt. In totaal is er tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour 20 ton afval van de stranden gehaald. Naast de opruimactie waren er nog heel wat eduactieve nevenactiviteiten.
Bekijk het videoverslag van 31 dagen schoonmaken op het You Tube-filmpje.
Link: http://www.noordzee.nl/tour

[naar boven]

4.3. Laureaat Concours Olivier Roellinger volgt vangst Oostendse kustvisserij 'van boord tot bord'
Curtis Mulpas, eind juni afgestudeerd aan de hotelschool ‘Institut Ilon Saint-Jacques de Namur’, is één van de laureaten van het Franse gastronomische 'Concours Olivier Roellinger - Voor een duurzaam gebruik van vis en zeevruchten' in de categorie ‘student’ (tweede plaats). Als onderdeel van zijn prijs mocht hij meevaren met het professionele Oostends kustvissersvaartuig O.190 Renilde van Lorenzo Desmit en de vangst volgen van 'boord tot bord'.
Jaarlijks organiseert SeaWeb Europe deze culinaire wedstrijd, die speciale aandacht vraagt voor het gebruik van duurzame vis, schaal- en schelpdieren. Ze willen hiermee de aankomende generatie chefs (studenten hotelscholen) en jong-professionelen (chefs jonger dan 35 jaar) sensibiliseren over de kwetsbaarheid van de visbestanden in de wereldoceanen. De laureaten winnen een stage waarbij ze met meerdere actoren uit de visketen in contact komen en ze beter de realiteit van deze sector leren begrijpen. Het VLIZ ondersteunt deze wedstrijd door het mee organiseren van een veldstage voor één van de laureaten en kreeg hierbij in 2014 de hulp van het Secretariaat van de Plaatselijke Groep Belgisch Zeevisserijgebied (As4-EVF). Volg het ganse gebeuren in woord en beeld op:
Link: http://www.vliz.be/nl/laureaat-concours-olivier-roellinger-ontdekt-oostendse-kustvisserij-en-volgt-vangst-van-boord-tot-bord

[naar boven]

4.4. Twee maritieme master-na-masteropleidingen UAntwerpen in een nieuw jasje
Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UA-TPR) van de Universiteit Antwerpen organiseert verschillende geavanceerde master-na-masteropleidingen. De Master in de Maritieme Wetenschappen bereidt de kandidaten voor op een uitvoerende hoge functie bij transportbedrijven en overheidsinstanties. De Master in Zee- en Vervoerrecht geeft een opleiding tot hoge juridische functies in de transport- en maritieme sector.

Beide programma's worden gegeven in het Nederlands, met een aantal Engelstalige componenten. In vergelijking met eerdere jaren wordt deels met nieuwe professoren gewerkt, die nieuwe programmaonderdelen en nieuwe topics toegevoegd hebben aan het programma. Inschrijven voor het komende academiejaar 2014-2015 kan tot half september via departement.tpr@uantwerpen.be.
Link: https://www.uantwerpen.be/en/rg/transport-and-regional-economics/education-and-course/advanced-masters/

[naar boven]

4.5. Planeetzee@work, aan het werk in het zeeonderzoek
Binnen het educatief project Planeet Zee kunnen jongeren voor één dag aan de slag gaan in het labo van een mariene onderzoeksgroep: om er te experimenteren, te meten en na te denken over een actueel zeewetenschappelijk vraagstuk.

'Planeetzee@work' kent zijn oorsprong bij ‘scientists@work’, een schoolproject van VIB dat 10 jaar lang duizenden 14- tot 18-jarigen en hun leerkrachten heeft ondergedompeld in het biotechnologisch onderzoek. VLIZ wil deze succesformule in de mariene en maritieme onderzoekssfeer nieuw leven inblazen. Met de steun van VIB start VLIZ daarom samen met verschillende onderzoekersgroepen dit pilootproject op, om jongeren en leerkrachten te laten kennismaken met (opleidingen in) het zeeonderzoek en de actuele uitdagingen waarvoor de zeeën en oceaan zich gesteld zien. Meer info over de boeiende projecten staat op de PlaneetZee@Work-website. Inschrijven is ondertussen niet meer mogelijk dit schooljaar. De plaatsen waren beperkt en de interesse van de leerkrachten groot. Onderzoekers die graag het volgende schooljaar een labo aanbieden, kunnen evy.copejans@vliz.be contacteren.
Link: www.planeetzee.be/wedstrijd

[naar boven]

5.1. EMODnet wil historische mariene biologische datasets redden van verlies
Heeft u nog weet van marien biologische datasets met waarnemingen uit Europese zeeën (aanwezigheid soorten, abundanties en biomassa) die liggen te vergaan in oude rapporten, computerdiskettes uit de jaren 80 of in een pdf? Neem dan contact op met EMODnet! Binnen het kader van dit Europese initiatief kunnen uw waardevolle historische data gered en gedigitaliseerd worden, zodat ze beschikbaar worden voor de mariene gemeenschap.
Link: http://www.emodnet-biology.eu/contribute

[naar boven]
Copyright © 2014 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende