VLIZINE
jrg. 4, nr. 6-7 (juni-juli 2003)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: ‘unsubscribe VLIZINE’. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: ‘subscribe VLIZINE’. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD
1. Kalender
    1.1. ‘Zee in zicht’: een tentoonstelling over onze Noordzee in het KBIN
    1.2. Tweedaagse Wetenschappelijke Milieuboottochten op Schelde een succes
    1.3. Workshop over mosselkweek in het Noorse Trondheim
    1.4. Gratis zomernatuurwandelingen in Franse en Belgische duingebieden
    1.5. Luiks colloquium 2004 over ‘Marine Environmental Monitoring and Predictions’
    1.6. Visserijfolklore aan de kust: de Oostendse Visserijfeesten

2. Publicaties
    2.1. Berging ‘Tricolor’ te volgen op het internet
    2.2. Schitterend nieuw boek over kriebelbeestjes van de zee
    2.3. De kust.org: dé nieuwe toeristische portaalsite over onze kust
    2.4. Zeedieren bekijken met de gloednieuwe ‘ZeeInZicht’ website
    2.5. De toestand van het milieu in Europese zeeën: een update
    2.6. Elektronische conferenties over mariene biodiversiteit: MARBENA

3. Vacatures/beurzen/fondsen
    3.1. Oproep ‘Gerichte Acties’ Noordzee PODO II gelanceerd
    3.2. Studies die het kust- en zee-ecosysteem relateren aan de gezondheid van de mens, nu ook kanshebbers voor de prestigieuze Delcroix-prijs
    3.3. Universitaire medewerkers gezocht aan het LUC voor omvorming academische opleidingen naar een bachelor-master structuur

4. Varia
    4.1. Voor wie nog niet wil geweten hebben dat overbevissing een realiteit is…
    4.2. Mosselsterfte in Oosterschelde in 2001 vermoedelijk ten gevolge van plaagalgen
    4.3. Belgische offshore windmolens: beter ver en veilig
    4.4. Doctoraatsverdedigingen e.a.

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. ‘ZEE IN ZICHT’: EEN TENTOONSTELLING OVER ONZE NOORDZEE IN HET KBIN

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN: Brussel) pakt weer eens uit met één van zijn tijdelijke, oogstrelende tentoonstellingen. Ditmaal loopt de zee in de kijker. ‘Zee in zicht’ is de naam van het spektakel dat je meeneemt voor een ‘voettocht’ in het Belgisch deel van de Noordzee en je onderweg kennis doet maken met dieren, planten, activiteiten en wetenschappelijk onderzoek in dit onbekende gebied. Ook voor kinderen is de tentoonstelling een aanrader. Aan de hand van een papieren kompas, vraagjes en stickertjes leren ze allerlei leuke dingen over onze eigen zee. De expo werd officieel geopend op 17 juni en blijft nog te bezichtigen tot 2 november 2003. De tentoonstelling is gesloten op maandag. Meer info op: http://www.natuurwetenschappen.be/expos/present/.
 

1.2. TWEEDAAGSE WETENSCHAPPELIJKE MILIEUBOOTTOCHTEN OP DE SCHELDE EEN SUCCES

De vzw Grenzeloze Schelde en De Milieuboot organiseerden op 3 en 4 juli een informatie- en ontmoetingstweedaagse voor iedereen die betrokken is bij het Schelde-estuarium. Het programma, dat in samenwerking verliep met de Zeeuwse Milieufederatie, het ScheldeInformatieCentrum, de Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de werkgroep Schelde-estuarium, ontving de talrijk opgekomen deelnemers aan boord van het schip ‘Verdi’, voor een boeiende boottocht met deskundige uitleg over de diverse functies, aspecten en bijzonderheden van de Zeeschelde. Op donderdag werd de Zeeschelde tussen Dendermonde en Antwerpen aangedaan, op vrijdag was het de beurt aan de haven van Antwerpen en het oostelijk deel van de Nederlandse Westerschelde.
 

1.3. WORKSHOP OVER MOSSELKWEEK IN HET NOORSE TRONDHEIM

Van 8 tot en met 11 augustus 2003 vindt de Aquaculture Europe 2003 Conference plaats in het Noorse Trondheim. Dit evenement wordt georganiseerd door de European Aquaculture Society (EAS) en de Nor-Fishing Foundation, en wordt gevolgd door de grootste handelsbeurs voor aquacultuur ter wereld, de Aqua Nor handelsbeurs (12-15 augustus). Op 12 augustus is er eveneens een ééndagsworkshop gepland over de huidige methodologieën toegepast in de mosselkweek, met als titel: ‘Mussel Farming Technologies and Development’. De workshop zal worden voorgezeten door de Schot Douglas McLeod en de Noor Stale Hansen, en de laatste ontwikkelingen in de mosselproductie business belichten. Meer info op: http://www.easonline.org/agenda/en/AquaEuro2003/default.asp
 

1.4. GRATIS ZOMERNATUURWANDELINGEN IN FRANSE EN BELGISCHE DUINGEBIEDEN

De natuurvereniging Natuurpunt biedt het ganse jaar door een uitgebreid scala aan begeleide wandeltochten aan. Tijdens de zomermaanden zetten ze nog een tandje bij met een programma ‘Zomerwandelingen aan de kust’. Als lid van de vereniging kun je gratis deelnemen (niet-leden betalen 2,5 EUR of 5 EUR per gezin) aan tal van interessante excursies in twaalf Vlaamse kustnatuurgebieden, zowel aan de west-, midden- als oostkust. De wandelingen duren ca. 2,5 uur. Voor alle verdere praktische en inhoudelijke details zie: http://www.studiokontrast.com/nr/activiteitframe.html

Maar ook Noord-Frankrijk doet zijn duit in het zakje. Daar verzorgt het grensoverschrijdend project voor Natuur- en Milieu-Educatie ‘Tjiftjaf’ (provincie West-Vlaanderen en Adeeli vzw uit Zuydcoote) een resem leerrijke, gratis wandelingen in de duingebieden ‘Dewulf’ (Zuydcoote), ‘Dune du Perroquet’ (Bray-Dunes), ‘Dune fossile de Ghyvelde’ en ‘Dune Marchand’ (Zuydcoote). Meer info op: http://www.tjiftjaf.com/nl/actualite.htm#
 

1.5. LUIKS COLLOQUIUM 2004 OVER ‘MARINE ENVIRONMENTAL MONITORING AND PREDICTIONS’

Van 3 tot en met 7 mei 2004 zal op de campus Sart Tilman van de Luikse Universiteit het 36ste Internationaal Colloquium on Ocean Dynamics plaatsgrijpen. De organisatie berust bij een internationaal comité waarin o.a. de Belgen J.M. Beckers, J. Nihoul en M.Rixen (Ulg) en E. Deleersnijder (UCL) zetelen. Het onderwerp van deze conferentie is de optimalisatie van monitoringsystemen en modellen voor de zee. De proceedings van het symposium zullen worden gepubliceerd in een special issue van de Journal of Marine Systems. Wil je meer details, surf dan naar:
http://modb.oce.ulg.ac.be/Colloquium/2004.html
 

1.6. VISSERIJFOLKLORE AAN DE KUST: DE OOSTENDSE VISSERIJFEESTEN

Zondag 6 september 2003 is het weer zover. Dan staat de Oostendse oosteroever weer helemaal in het teken van de derde editie van de Oostendse Visserijfeesten (http://www.visserijfeesten.be). Het wordt andermaal een kleurrijk, gezellig en gevarieerd folkloristisch, maritiem feest met o.a. demonstraties vissorteren, visfileren en elektronisch visveilen, een opendeur bij diverse scheepswerven en bedrijven, tentoonstellingen, een vlootshow met vissersvaartuigen en oude zeilvissloepen, veel muziek en ambiance, tot zelfs een kampioenschap ‘viskisten stapelen’. Be there!
 

2.1. BERGING TRICOLOR TE VOLGEN OP HET INTERNET

Eind juni lanceerde de ‘Combinatie Berging Tricolor’ (CBT) een Engelstalige website die het voor iedereen mogelijk moet maken de berging van het op 14 december 2002 in Franse wateren gezonken autovrachtschip Tricolor in detail te volgen (http://www.tricolorsalvage.com). Je vindt er intussen allerlei info en enkele foto’s van het schip, de ramp en een toelichting bij de betrokken bedrijven. Je kunt tevens ontdekken hoe men juist tewerk zal gaan bij de eigenlijke berging, die eerstdaags start. De ganse operatie hoopt men afgerond te krijgen tegen eind september.
 

2.2. SCHITTEREND NIEUW BOEK OVER KRIEBELBEESTJES VAN DE ZEE

Het nieuwe boek van de hand van Zwinconservator Kris Struyf is zonder meer een must! Het informatieve werk, getiteld ‘Bezige beestjes aan zee’ (ISBN 90 5954 011 5 – D/2003/4124/019) neemt je mee naar het rijk van de 50 gekste, vreemdste of bekendste kriebelbeestjes die aan of in de zee wonen. Het is niet alleen tekstueel krachtig, leesbaar en correct. Het boek is ook prachtig uitgegeven met mooie illustraties van de hand van Jacques Debroux en prachtfoto’s van natuurfotograaf Misjel Decleer. Wij vonden het alvast een aanrader (en zeker niet alleen voor het lager onderwijs waarvoor het bedoeld is!) en schaften het aan voor onze bibliotheek, waar het te consulteren is.
 

2.3.  DE KUST.ORG: DE NIEUWE TOERISTISCHE PORTAALSITE OVER ONZE KUST

Met deze nieuwe, viertalige portaalsite (http://www.dekust.org) wil het West-Vlaamse provinciebestuur en de Vlaamse minister van Toerisme, Renaat Landuyt, onze kust meer dan ooit op de kaart zetten als toeristische trekpleister. De site bevat meer dan 1000 informatiepagina’s en nog meer illustraties, en is goed doordacht in zijn opbouw. Zo kun je zelf kiezen of je je entrée doet als ‘journalist’, ‘zakentoerist’ of ‘bezoeker’. De site, gerealiseerd door Westtoer (het West-Vlaams autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie), biedt ook een aantal niet te versmaden mogelijkheden: je kunt via deze weg o.a. toeristische brochures of wandel- en fietskaarten downloaden (via ‘Interactief’), je hotel, vakantiewoning of appartement boeken (via ‘Overnachten’), praktische gegevens vinden over seminarie- of congresruimtes (onder ‘Zakentoerist’) en nog veel meer. Deze realisatie kon via de financiële steun van het Kustactieplan van Minister Landuyt, het Europese programma Doelstelling II (EFRO) en de promotiepool die de kustgemeenten en de provincie West-Vlaanderen samenbrengen. Neem een kijkje en overtuig jezelf.
 

2.4. ZEEDIEREN BEKIJKEN MET DE GLOEDNIEUWE ‘ZEEINZICHT’ WEBSITE

Een leuk initiatief van Stichting De Noordzee, NIOZ, Alterra en EcoMare. De gloednieuwe website ‘ZeeInZicht’ (http://www.zeeinzicht.nl) neemt de bezoeker mee naar zee, waar je uitgebreid kennis kunt maken met 30 kleurrijke en bijzondere Noordzeedieren. Vooral het concept, de eenvoud in gebruik en de degelijke informatie en beelden springen in het oog. Via een onderwaterbeeld kan je klikken op de illustratie van het dier dat je interesseert, en je krijgt tekst en uitleg, mooie foto’s, interessante video’s, geluidsbandjes en links, allen binnen muisbereik. Met Netscape lijkt toegang tot deze site niet te lukken.
 

2.5. DE TOESTAND VAN HET MILIEU IN EUROPESE ZEEËN: EEN UPDATE

Nauwelijks een goeie twee jaar na het verschijnen van het toonaangevende ‘Quality Status Report 2000’ (OSPAR: http://www.ospar.com), is er een nieuw document verschenen dat de  huidige gezondheidstoestand van de Europese zeeën inschat. Het betreft het rapport ‘Environmental Status of the European Seas’, samengesteld door de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) in opdracht van het Duitse federale ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire veiligheid. In een 75 pagina’s tellende, kleurrijk uitgegeven publicatie wordt een inschatting gemaakt van de stand van zaken en de impact die de mens heeft op het zeemilieu in Europa. Dit document is consulteerbaar in de VLIZ bibliotheek en is downloadbaar via de ICES website (http://www.ices.org).
 

2.6. ELEKTRONISCHE CONFERENTIES OVER MARIENE BIODIVERSITEIT: MARBENA

Het Europese project MARBENA (‘Creating a long term infrastructure for MARine Biodiversity research in the European economic area and the Newly Associated states’: http://www.vliz.be/marbena/index.htm), dat gecoördineerd wordt door het Centrum voor Mariene Ecologie (NIOO-CEMO, Yerseke, NL) en waaraan tal van Europese mariene instituten deelnemen waaronder het VLIZ, wil het marien biodiversiteitsonderzoek en de nood eraan mee op de Europese politieke agenda krijgen. Hiertoe organiseert het een reeks van elektronische conferenties rond specifieke thema’s van mariene biodiversiteit. Het VLIZ host de website van het MARBENA project en faciliteert de technische kant van deze e-conferenties. De resultaten van deze conferenties worden gebundeld en telkens voorgesteld op de European Platform for Biodiversity Research Strategy Meetings (http://www.bioplatform.info/), aansluitend bij de halfjaarlijkse wisseling van het Europees voorzitterschap. Achtereenvolgens vonden reeds plaats:
· ‘European heritage under threat: Marine Biodiversity in Mediterranean Ecosystems’: 22 april – 3 mei 2002 (Spaans voorzitterschap 2002)
· ‘Marine Biodiversity in the Baltic and the European context’: 5-20 september 2002 (Deens voorzitterschap 2002)
· ‘Marine Biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea’: 7-20 april 2003 (Grieks voorzitterschap 2003)
· ‘Newly Associated States and Marine Biodiversity Research’: 2-12 juni 2003 (Nieuw geassocieerde staten 2003)
Een vijfde e-conferentie over ‘The Future of Marine Biodiversity Research in Europe’ volgt, zij het onafhankelijk van de platform meetings. Aan de vierde en meest recente MARBENA e-conferentie namen onnderzoekers uit 59 landen deel. Het debat richtte zich tot onderzoekskwesties in de Baltische regio en de verschillen tussen Baltische en andere Europese landen. Samenvattingen van de discussies zijn gebundeld in de proceedings (http://www.vliz.be/marbena/Proceedings/marbena4.pdf.
 

3.1. OPROEP ‘GERICHTE ACTIES’ NOORDZEE PODO II GELANCEERD

Binnen het kader van het tweede federale Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO II) werd recent een nieuwe oproep tot voorstellen gelanceerd t.a.v. Belgische universitaire instellingen, publieke wetenschappelijke inrichtingen, onderzoekscentra zonder winstoogmerk en gespecialiseerde studiebureaus. De huidige oproep kadert in deel II: ‘Global change, ecosystemen en biodiversiteit’ en betreft het indienen van voorstellen voor het uitvoeren van onderzoek in verband met de ‘Gerichte wetenschappelijke acties Noordzee’. De onderzoeken kunnen maximaal twee jaar in beslag nemen met een maximaal onderzoeksbudget  van 180.000 euro per onderzoeksvoorstel. Gerichte wetenschappelijke onderzoeksacties als deze zijn erop gericht om de Belgische overheid in staat te stellen de noodzakelijke wetenschappelijke ondersteuning te verkrijgen voor dringende (inter)nationale beleidsvragen rond specifieke thema’s met betrekking tot de Noordzee.

De onderwerpen die in het kader van deze oproep in aanmerking komen zijn de volgende:

(1) Impact van offshore constructies op het mariene milieu
(2) Definiëren van een nulpunt-referentiekader voor het mariene ecosysteem van de Noordzee
(3) Evaluatie van nieuwe methodologieën en technologieën voor sedimenttransportstudies
(4) Ecologische status en levensvatbaarheid van zeezoogdierpopulaties in de Zuidelijke Noordzee
(5) Risicoanalyse op zee
(6) Bundelen en ontsluiten van informatie over mogelijke verontreinigende stoffen in de Noordzee
(7) Opstellen van een biologische waarderingskaart van het Belgisch Continentaal Plat
(8) Studie van de ecologische effecten van zandontginning
(9) Inventarisatie van de fauna van wrakken
(10) Schatting van de atmosferische aanvoer van stikstof en hun belangrijkheid in het eutrofiëringsproces in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee
(11) Typologie, referentiecondities en classificatie van de Belgische kustwateren
(12) Belgische participatie aan het Noordzee pilootproject voor de uitvoering van de Ecological Quality Objectives
(13) Evaluatie bestaande gegevens en haalbaarheid inwerkingstelling van een monitoringsprogramma conform de internationale verplichtingen m.b.t. de atmosferische verontreiniging afkomstig van schepen

De sluitingsdatum voor deze oproep is 25 augustus 2003. Het informatiedossier en de formulieren zijn downloadbaar via de DWTC-site (http://www.belspo.be/belspo/home/calls/EVmnz_nl.stm)
 

3.2. STUDIES DIE HET KUST- EN ZEE-ECOSYSTEEM RELATEREN AAN DE GEZONDHEID VAN DE MENS, NU OOK KANSHEBBERS VOOR DE PRESTIGIEUZE DELCROIX-PRIJS

De tweejaarlijkse internationale prijs dr. Edouard Delcroix is een prestigieuze prijs ten bedrage van 12.500 euro, uitgereikt door de vzw HYDRO en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Deze award ter aanmoediging van het medisch marien-wetenschappelijk onderzoek werd ingesteld ter ere van de gelijknamige Belgische orthopedische chirurg en pionier in de thalassotherapie. Voor de editie 2003 (limietdatum indienen: 31 augustus 2003) is er nieuws, want naast puur medische toepassingen kunnen nu ook studies ‘die het kust- en zee-ecosysteem relateren aan de gezondheid van de mens’ meedingen naar de prijs. Alle info vindt u op: http://www.vliz.be/delcroix
 

3.3. UNIVERSITAIRE MEDEWERKERS GEZOCHT AAN HET LUC VOOR OMVORMING ACADEMISCHE OPLEIDINGEN NAAR EEN BACHELOR-MASTER STRUCTUUR

Het Limburgs Universitair Centrum zoekt momenteel vijf voltijdse universitaire medewerkers ter ondersteuning van de voorbereiding tot omvorming van de academische opleidingen naar een bachelor-master structuur. Men zoekt respectievelijk twee licentiaten biomedische wetenschappen of doctorandi gezondheidswetenschappen, één licentiaat informatica of aanverwant diploma, één doctor in de scheikunde en één licentiaat of doctor in de biologie, telkens voor een contract van twee jaar.
Meer informatie is te vinden op de website: http://www.luc.ac.be/actueel/vacatures/default.asp
 

4.1. VOOR WIE HET NOG NIET WIL GEWETEN HEBBEN DAT OVERBEVISSING EEN REALITEIT IS…

Men kan er nog moeilijk naast kijken. De ene na de andere ernstige wetenschappelijke studie illustreert treffend hoe slecht het gesteld is met de wereldvisbestanden, ten gevolge van de al te intensieve visserij.  Ook het toonaangevende tijdschrift Nature pakte in zijn mei-issue uit met een verpletterend artikel. De auteurs Ransom A.Myers en Boris Worm tonen in deze bijdrage aan dat 90% van alle grote vis – zoals tonijn, zwaardvis, haaien, kabeljauw, heilbot e.a. – in de laatste tien jaar uit de wereldzeeën is verdwenen! Er is met andere woorden geen tijd meer te verliezen om het tij te doen keren. Bovendien toont de studie aan dat  zelfs bij een drastische beperking herstel niet vanzelfsprekend is.
Het weerhield de Europese Commissie er in elk geval niet van een tienjaren herstelplan voor de Kabeljauw te lanceren, met lagere quota en een beter monitoringsysteem. Daarnaast erkende het onafhankelijke Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) de Atlantische Kabeljauw als een bedreigde soort. Ook OSPAR, dé organisatie die zich inzet voor de bescherming van het mariene milieu van de Noordoost Atlantische Oceaan, nam de Kabeljauw op in een lijst van te beschermen soorten. Moeilijk te geloven voor zij die de overvloed aan Kabeljauw van enkele tientallen jaren terug nog voor ogen hebben…
 

4.2. MOSSELSTERFTE IN OOSTERSCHELDE IN 2001 VERMOEDELIJK TEN GEVOLGE VAN PLAAGALGEN

In het mei-nummer van de Zoutkrant (http://www.rikz.nl/home/NL/Publicaties/zoutkrant.html ), de oerdegelijke infokrant van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), verklaart Louis Peperzak hoe een belangrijke plaagalgenbloei in het voorjaar 2001 vermoedelijk geleid heeft tot de massale en veel besproken mosselsterfte in de Oosterschelde in dat jaar. Naar schatting 10 miljoen kilo schelpdieren ter waarde van ca. 20 miljoen euro werden toen dood op de mosselpercelen aangetroffen. Uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) bleek al snel dat er geen sprake was geweest van één of andere ziekte die de schelpdieren had getroffen. De verklaring lag hem wel in een grote algenbloei van de plaagalg Phaeocystis in de kustwateren, die vermoedelijk ook de Oosterschelde werd binnengetrokken. Wanneer deze algen sterven, zakken ze naar de bodem en zorgen er voor zuurstofloosheid en de vorming van het giftige waterstofsulfide-gas. Een dodelijke combinatie voor zeebodemdieren, en dus ook voor de mossel, zo concludeert de auteur van het artikel ‘Pijpenstelen en mosselsterfte’.
 

4.3. BELGISCHE OFFSHORE WINDMOLENS: BETER VER EN VEILIG

Reeds in het vorige VLIZINE berichtten we over de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van windparken in het Belgisch deel van de Noordzee. Ook de nieuwste evoluties lijken te bevestigen dat er windmolens komen, maar dan ver uit de kust, uit het zicht van de kusttoerist en op veilige afstand van belangrijke vaarroutes, vogeltrekwegen en visserijgebieden. Of het Seanergy project op de Vlakte van de Raan er na de schorsing van de Raad van State überhaupt nog komt, blijft de vraag. Zeker is wel dat van alle andere aanvragen nog enkel het C-Power project op de Thorntonbank in de running blijft.
De nieuwe aanvraag vanwege Fina Eolia, om 36 turbines van elk 3-3,6 MW te installeren net ten noorden van het Seanergy-project op de Vlakte van de Raan (op minimum 16,5 km van de kust), verkreeg immers geen domeinconcessie en is dus afgevoerd. Merkwaardig is wel dat de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Energie, Alain Zenner, deze beslissing nam terwijl de publieke inspraakronde rond het ingestuurde Milieu-effectenrapport van dit project nog lopende was.

Een geweigerde domeinconcessie viel ook SPE/Shell te beurt die 110 windmolens van elk 2,5-3 MW op dezelfde Thorntonbank wou bouwen. Staatssecretaris Zenner volgde hier het advies van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: http://www.creg.be), die oordeelde dat de SPE/Shell aanvraag conflicteert met een zone voor ‘mine explosion’, en verleende C-Power en niet SPE/Shell een domeinconcessie. Meer info over het C-Power project is te vinden op: http://www.c-power.be.

We geven ook nog graag mee dat het rapport ‘Kwantificering van vogelbewegingen langs de kust bij IJmuiden: een radarstudie’ nu ook consulteerbaar is in de VLIZ bibliotheek. Dit rapport is ongetwijfeld één van de weinige wetenschappelijke studies die iets zinnigs kan zeggen over de afstanden tot de kust en de vlieghoogtes van voorbijtrekkende vogels aan onze kusten, dag en nacht. Dit rapport werd in februari 2002 gemaakt door de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Noordzee en bevat de resultaten van één jaar radarmetingen op de pier te IJmuiden.
 

4.4. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be

Het regende doctoraten de laatste maand! We berichtten in het vorige VLIZINE (http://www.vliz.be/docs/vlizine/vl_4_4-5.htm) reeds over de in aantocht zijnde doctoraats-verdedigingen van Koen Parmentier (VUB), Els Gysels (KULeuven) en over vier doctoraten bij de afdeling Mariene Biologie van de Universiteit Gent (Henrietta Hampel, Maaike Steyaert, Jan Vanaverbeke en Wendy Bonne). Allen behaalden ze hun titel met verve, waarvoor onze gemeende gelukwensen! Maar daarmee is de kous nog niet af. Ook volgende personen verkregen de titel van doctor, na intensief werk van meerdere jaren:
 


Een prettige vakantie aan allen!
 
 

5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz. De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys. We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.
 

________

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2003 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
 
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Vismijn Pakhuizen 45-52 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be