VLIZ viert haar 10de verjaardag: Zee® Fascinerend (inclusief pdf presentaties)

Op donderdagavond 26 november nodigen we leraars, gidsen, de abonnees van ons magazine 'De Grote Rede' en andere geïnteresseerde burgers uit op een gemakkelijk verteerbaar, maar zeer interessant avondvullend zeeprogramma in Thermae Palace in Oostende. Dit in het kader van het 10-jarige bestaan van VLIZ.

Dit jaar bestaat het Vlaams Instituut voor de Zee 10 jaar en dat willen we samen met jullie vieren!

Op donderdag 26 november 2009 verwelkomen we vier experten uit het zeewetenschappelijk onderzoek in Thermae Palace (Oostende) voor een avondlezing rond enkele van de meest prangende vragen over de zee. Aan de hand van hun persoonlijke geschiedenis en onderzoek geven de gerenommeerde sprekers een heldere uiteenzetting over de voor- en nadelen van vis eten, de vervuiling van de zee, de historische ligging van onze kustlijn en worden enkele verrassende verhalen uit het nieuwe boek ‘Onze kust anders bekeken’ gepresenteerd.

PROGRAMMA
19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Lezingen

 • ‘Hoe proper is onze Noordzee?’ - Colin Janssen
 • [PDF Icon]
 • ‘Vis eten: gezonde vis of vieze vis?’ - Isabelle Sioen
 • [PDF Icon]
 • ‘Leven op een bewegende grens’ - Johan Termote
 • [PDF Icon]
 • ‘Onze kust anders bekeken: een virtuele reis’ - Jan Seys
 • - [info over het boek]
  21.30 uur Receptie

  Download de brochure

  PRAKTISCH
  Datum: donderdag 26 november 2009
  Plaats: Hotel Thermae Palace, Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende
  (betaalparking in de directe omgeving)

  Deelname is gratis.
  Inschrijven is niet meer mogelijk - Zaalcapaciteit is meer dan bereikt.


  FOTOGALERIJ
  Klik hier voor foto's van de avond.

  MEER OVER DE LEZINGEN ZELF

 • HOE PROPER IS ONZE NOORDZEE?
 • [PDF Icon]
  Colin Janssen, Universiteit Gent, Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie

  Een veelgestelde vraag waarop het antwoord - door de vele facetten die het aanraakt - zelden eenduidig is. In deze lezing zal een overzicht gegeven worden van de types mariene vervuiling (van microbiële vervuiling over chemische stoffen tot zwerfvuil), de meest recente evoluties in de graad van vervuiling, de gevolgen voor de gezondheid van mariene organismen en de kwaliteit van onze tong of schol. Vanuit een mondiaal perspectief zal ingezoomd worden op de waterkwaliteit aan onze kust. Deze lezing zal, op basis van objectieve wetenschappelijke gegevens, een genuanceerd maar duidelijk antwoord geven op alle relevante deelaspecten van de vraag: hoe proper is de Noordzee?

 • VIS ETEN: GEZONDE VIS OF VIEZE VIS?
 • [PDF Icon]
  Isabelle Sioen, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit

  Voldoende vis eten is goed voor de gezondheid, dat weten we allemaal. Echter het gezonde imago van vis wordt de laatste jaren verstoord door negatieve boodschappen over de aanwezigheid van chemische contaminanten in vis en zeevruchten. De toxische stoffen komen via lucht-, bodem- en waterverontreiniging in zee terecht. Aan de Universiteit Gent werd een onderzoek uitgevoerd over de voor- en nadelen van visconsumptie. De resultaten van dit onderzoek en de daaruit volgende voedingsaanbevelingen zullen tijdens deze lezing worden uiteengezet.

 • LEVEN OP EEN BEWEGENDE GRENS
 • [PDF Icon]
  Johan Termote, zelfstandig historicus

  De kustregio heeft steeds een grote aantrekkingskracht op de mens gehad. De rijkdom van de zee, de veilige duinen, de talrijke riviermondingen en het vruchtbare achterland met de schorre en polder vormen een prachtige combinatie. Talrijke ingrepen waarbij men het grillige landschap in een keurslijf probeerde te dwingen en op de grenzen van de natuur botste, zijn hier aan voorafgegaan. Aanvankelijk bepaalde het landschap het gebruik door de mens. Vanaf de 10de eeuw gaat de mens actief ingrijpen via dijkenbouw en afwatering. Maar de zee slaat regelmatig toe en wint land terug. De zeespiegelrijzing vormt de recentste uitdaging. Het blijft leven op een steeds bewegende grens.

 • ONZE KUST ANDERS BEKEKEN: EEN VIRTUELE REIS
 • - [info over het boek]
  Jan Seys, communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee

  Ook dicht bij huis kan de zee nog verrassen. In het boek “Onze kust anders bekeken” nemen auteur Jan Seys en fotograaf Misjel Decleer de lezer op sleeptouw aan de hand van een 25-tal gedocumenteerde en met topfoto’s geïllustreerde verhalen. Hoe het dezer dagen met de zeehonden is gesteld, hoe ver je op zee kunt zien of waarom de zeespiegel nooit een echte spiegel is. Vanwaar het lenteschuim op onze stranden afkomstig is en waar je heen moet om je temidden de historische Zwingeul te wanen. Een selectie komt aan bod tijdens de virtuele reis ter gelegenheid van deze presentatie.