[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

JPI Oceans secretariaat in Brussel zoekt een gemotiveerde stagiair ter ondersteuning van activiteiten

Toegevoegd op: 2017-03-29
De stagiair kan 3 tot 6 maand meedraaien in deze internationale organisatie bij de voorbereiding en organisatie van de JPI Oceans conferentie (Lissabon, oktober 2017), workshops en netwerkmomenten, en algemeen meedraaien in diverse communicatie- en outreachactiviteiten (website, sociale media, nieuwsbrief ...). Studenten ingeschreven bij een universiteit of hogeschool kunnen solliciteren tot 12 april.

Nieuw nummer De Grote Rede uit: over het Nieuwe Zwin 2019, prehistorische vondsten in de polders en El Niño

Toegevoegd op: 2017-03-29
In het nieuwe nummer 45 lees je in de hoofdartikels over het waarom en hoe van de Zwinuitbreiding, of de “super El Niño 2015-2016" echt zo sterk was als voorspeld, en welke prehistorische geheimen werden blootgelegd bij grote infrastructuurwerken aan de Oostkust. Daarnaast komen in de deelrubrieken o.a. aan bod waarom mosselen soms massaal aanspoelen, hoe duurzaam de tongschar is, wat een 1000-jarige storm is en hoeveel windmolens er momenteel voor onze kust staan. ...

Conferentie rond toepassingen populatiegenetica in visserijmanagement

Toegevoegd op: 2017-03-29
Dit event wordt van 8 tot 10 mei georganiseerd in het Centre of Marine Sciences (CCMAR) in Faro (Portugal) voor eenieder die wil exploreren hoe populatiegenetica te gebruiken in visserijtoepassingen. Sterke keynote sprekers wisselen af met geselecteerde oral en posterpresentaties door andere onderzoekers. Veel tijd wordt voorzien voor ‘open floor discussions’, waar studenten en jong-professionals op een informele manier in discussie kunnen treden met de experten rond de mogelijkheden om genomics te integreren in hun werk en onderzoek.

Vacature voor numeriek modelleur estuaria en kust bij Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout

Toegevoegd op: 2017-03-29
Voor masters in de exacte wetenschappen of toegepaste wetenschappen met kennis van numeriek modelleren van stromingen, waterstanden, sedimenttransport en de processen die deze zaken aandrijven in het Schelde-estuarium en de Belgische kustzone. Bereid tot het specialiseren in meerdimensionale numerieke modellering van hydraulica en sedimentdynamica in estuariene gebieden en kustzones. Solliciteren kan tot en met zondag 23 april 2017.

FaCe-It zomercursus: rol van bodemdieren in ecosysteemfunctioneren

Toegevoegd op: 2017-03-28
De partners binnen het FaCE-IT project organiseren van 17 tot 21 juli 2017 een zomercursus in Corsica rond de rol van aangroeiorganismen van artificiële harde substraten op het ecosysteemfunctioneren. Bedoeld voor PhD-studenten en jonge postdocs die zich willen bijscholen in experimentele methodes bij het bepalen van de impact van dierlijke activiteiten op de biochemische cycli van zowel sediment als waterkolom. De cursus behelst zowel veldobservaties van zachte en harde substraten, experimenten, modelleren als het ontwikkelen van indicatoren.

Ook acties mariene wetenschapscommunicatie dingen mee voor prijs KVAB

Toegevoegd op: 2017-03-28
De onderscheidingen wetenschapscommunicatie worden toegekend aan verdienstelijke onderzoekers, die bovendien uitmuntend communiceren over hun passie. VLIZ is partner in deze en ziet dan ook graag heel wat kandidaten uit de mariene of maritieme onderzoekswereld en ondernemingen meedingen. Deadline voor het indienen van de dossiers is 21 april. ...

Oproep aan mariene educatoren om deel te nemen aan 5de EMSEA-conferentie in Malta

Toegevoegd op: 2017-03-28
Ben je een leerkracht en geïnteresseerd om bij te leren hoe je meer zee en oceaan in je lessen kan krijgen? Wil je bijdragen aan meer Ocean Literacy in de schoolcurricula in Europa? Zien hoe de digitale wereld dit alles een stap vooruit kan helpen? Bijleren over de gezondheid van de oceaan en de rol ervan voor de mens? Kom je inspireren tijdens de 5de EMSEA-conferentie tussen 7 en 10 oktober in Valletta (Malta). Heb je zelf een mooi praktijkvoorbeeld dat je wil delen met mariene educatoren uit Europa? De organisatoren nodigen je vriendelijk uit tot het indienen van abstracts voor presentaties en workshops. Dit kan tot 15 juni.

Week van de Zee 2017: Zand in Zicht

Toegevoegd op: 2017-03-28
Vanaf 21 april tot 7 mei kunt u in de tien kustgemeenten terecht op 200 activiteiten in het kader van de Week van de Zee. Het centrale thema dit jaar is ‘zand’. Het aanbod aan leuke kustactiviteiten, met een sterk accent op natuur- en milieueducatie, is zeer gevarieerd. Van yoga, cubbing en andere sporten op het strand, wandelingen, lezingen, film, vliegeren, zandpainting, bezoeken en boottochten tot artistieke projecten rond kusterfgoed. De zee, het strand en de duinen leren kennen en - vooral - er respectvol mee omgaan is het uiteindelijke doel. Enthousiaste zandkasteelbouwers kunnen daarenboven deelnemen aan de fotowedstrijd. ...

Ernstig bedreigde palingen zwemmen onze Vlaamse rivieren op na 6000 kilometer lange trektocht

Toegevoegd op: 2017-03-22
Met de lente in aantocht is ook de jonge paling of glasaal terug. Vanuit zee zwemmen ze momenteel de rivieren en kanalen op, een tocht vol hindernissen. Hun aantal is, hier maar ook elders in Europa, nog slechts een fractie (2%) van wat aan glasalen 50 jaar geleden de rivieren opzwom. Een van de belangrijkste redenen voor deze sterke achteruitgang en de status ‘Ernstig bedreigd’ zijn de vele migratiebarrières voor naar zee zwemmende volwassen paling. Binnen het project LifeWatch volgen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en VLAIO deze trek op met zenders. Een kort animatiefilmpje illustreert deze bevindingen.

Terugblikken op de VLIZ Marine Science Day 2017. Laat ons weten wat je ervan vond!

Toegevoegd op: 2017-03-17
Het is weer voorbij die VLIZ Marine Science Day ... We willen de 320 aanwezigen heel erg bedanken om er opnieuw een bruisend evenement van te maken! Op de website vind je alle materiaal terug om de dag te herbeleven. Naast het abstractenboek, fotogalerij en informatie over alle winnaars, tref je er ook de link naar het VMSD17 YouTube-kanaal waar de video's van alle sprekers te herbekijken zijn. Dit voor het geval je iets zou gemist hebben of er niet bij kon zijn. Om de volgende edities nog beter te maken vragen we aan de deelnemers om hun bevindingen - zowel goede zaken als verbeterpunten - met ons te delen via een online survey.

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]