[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Oproep voor abstracts op de VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen
Toegevoegd op: 2015-11-26
Op 12 februari 2016 is het weer zover: de 16e VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen! Deze dag zal opnieuw de nadruk leggen op de diversiteit, kwaliteit en belang van mariene en kustwetenschappen in Vlaanderen met behulp van een uitgebreide postersessie en mondelinge presentaties. Voor het eerst wordt er voor de mondelinge presentaties een selectie gemaakt van 20 pre-doc en 5 post-doc abstracts. Ook krijgen zowel wetenschappers als bedrijven die hun nieuwe data- en informatietools en producten wensen voor te stellen de kans dit te doen tijdens de demosessies! Zowel voor de presentaties als de demosessies worden mariene wetenschappers en bedrijven vriendelijk uitgenodigd om zich te registreren en een camera-ready Engelstalige abstract in te dienen voor 18 december 2015. [Lees meer]
Compendium voor Kust en Zee 2015: uniek kennisdocument over zeeonderzoek!
Toegevoegd op: 2015-11-25
Het Compendium voor Kust en Zee 2015 brengt het Belgisch zeeonderzoek en tal van socio-economische, milieugerelateerde en institutionele aspecten van zijn kust en zee in kaart. Met dit document dat internationaal gelauwerd wordt als blauwdruk voor andere landen, heeft ons land een extra troef in handen bij de overgang naar een te verwachten, meer zeegerichte economie. Het Compendium voor Kust en Zee werd op dinsdag 24 november officieel voorgesteld in het Vlaams Parlement in Brussel. ... [Lees meer]
Nieuw onderzoeksnetwerk voor het meten van broeikasgassen over het Europese continent
Toegevoegd op: 2015-11-25
De Europese Commissie heeft vrijdag 20 november officieel het Integrated Carbon Observation System (ICOS) European Research Infrastructure Consortium (ERIC) opgericht. Deze nieuwe pan-Europese onderzoeksinfrastructuur zal over een periode van maar liefst 20 jaar metingen uitvoeren van C02 en andere broeikasgassen, en maakt hiermee een einde aan de jarenlange versnipperde metingen over Europa. Deze langetermijndata zijn noodzakelijk om zowel de huidige toestand als het toekomstig gedrag van de globale koolstofcyclus en broeikasgasemissies beter te begrijpen. In de aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs (COP21) geeft Europa met deze oprichting alvast een krachtig signaal om volop in te zetten op klimaatonderzoek. ... [Lees meer]
Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880
Toegevoegd op: 2015-11-25
Op maandag 23 november werd het boek ‘Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880’ voorgesteld in het Vlaams Instituut voor de Zee. Het boek is geschreven door Doris Klausing en gaat over de gevaarlijke reis, de traverse, naar IJsland. Zes maanden van huis met enkel vaargenoten, de eindeloze zee en de wind als ‘compagnons de route’ pekelen de mannen tot ruwe bolsters. Korre, zeventien jaar, volgt de roep van de zee en reist mee… [Lees meer]
Wie dingt mee naar de VLIZ North Sea Award 2015? Deadline uitgesteld tot 4 december
Toegevoegd op: 2015-11-24
Bestudeerde jij de structuur of het functioneren van onze oceaan tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat? Had je hier graag een prijs voor gekregen? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in ten laatste op 4 december 2015. ... [Lees meer]
Waag je kans voor VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015 - Deadline verlengd tot 4 december
Toegevoegd op: 2015-11-24
Jonge mariene wetenschappers met een afstudeerwerk met betrekking tot fundamenteel of toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen, worden warm gemaakt om hun kandidatuur te stellen voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015! De kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd zijn. Inschrijven kan tot ten laatste 4 december 2015. ... [Lees meer]
Leesplezier voor de kleinsten met ‘Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’
Toegevoegd op: 2015-11-20
Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’ zijn 2 boekjes die Katrien Vervaele schreef voor de Verrekijkerbieb, bedoeld voor jonge lezertjes. ‘Garnalenverhalen’ is een speels non-fictieboekje over de grijze garnaal en het vangen ervan. ‘Een korre vol verhalen’ is een waaier van oude verhalen en legendes van aan onze kust. ... [Lees meer]
Stageplaatsen bij GRID-Arendal voor 2016
Toegevoegd op: 2015-11-18
GRID-Arendal (Noorwegen) dat samenwerkt met het United Nations Environment Programme (UNEP) biedt stageplaatsen voor studenten aan. Mariene thema’s/projecten waarrond onder andere gewerkt wordt, zijn: zwerfvuil op zee, mariene ruimtelijke ordening, GIS en web mapping, groene economie of ecologische economie, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Stages duren minstens drie tot maximum zes maanden en zijn voorhanden gedurende het hele jaar. Je kandidaat stellen kan nog tot 30 november. [Lees meer]
Vlaams Aquacultuur symposium 2015
Toegevoegd op: 2015-11-18
Het Vlaams Aquacultuur Platform organiseert op 9 december zijn jaarlijkse aquacultuursymposium, waarop getuigenissen uit de bedrijfswereld illustreren hoe te starten met een viskwekerij in Vlaanderen. Daarnaast zal het consortium AquaValue de opportuniteiten voor geïntegreerde aquacultuur aan en op zee bespreken als onderdeel van het eindproject. Dit jaar heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de eer de gastheer te zijn. Overheidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, viskwekers en consumenten zijn van harte uitgenodigd! ... [Lees meer]
Oproep voor onderzoeksprojecten Mariene Biotechnologie
Toegevoegd op: 2015-11-12
De Marine Biotechnologie ERA-NET (ERA-MBT) kondigt een tweede transnationale gezamenlijke oproep aan voor multilaterale onderzoeksprojecten met als onderwerp ‘Bioactieve moleculen uit het marien milieu – bio-ontdekking’. Doel van deze oproep? Stimuleren van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de mariene biotechnologie gerelateerd aan mariene bioactieve moleculen. ... [Lees meer]

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]