[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Marien zwerfvuil en microplastics: overzicht expertise en wetenschappelijke kennis in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2017-10-16
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota brengt het VLIZ – op vraag van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM – de Vlaamse expertise en kennis in kaart rond marien zwerfvuil en microplastics. De nota geeft een handig overzicht van het gepubliceerde onderzoek, maar duidt ook welke de noden zijn om zwerfvuil en microplastics in Vlaamse aquatische milieus te bestuderen en aan te pakken.

Oproep voor Onafhankelijke Bestuurders voor de Raad van Bestuur van het VLIZ

Toegevoegd op: 2017-10-16
VLIZ doet een oproep tot kandidaatstelling voor ten minste 3 mandaten als onafhankelijke bestuurder in zijn Raad van Bestuur. Als lid van dit bestuursorgaan van de vzw VLIZ bepaalt u mee de strategie van de organisatie. Ook draagt u bij tot de versterking en ontwikkeling van de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. Solliciteren kan tot 15 november 2017.

Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving

Toegevoegd op: 2017-10-13
Burgerwetenschap of ‘citizen science’ is een nieuwe wetenschappelijke onderzoeksaanpak die zeer snel aan belang wint, ook in de marien en maritieme wetenschappen. Burgers helpen de wetenschappers op vrijwillige basis door op een wetenschappelijk geijkte manier data te verzamelen of te analyseren. Met betrekking tot de zee en oceaan, speelt burgerwetenschap zelfs een bijzondere extra rol. Door de omvang van de oceaan en het gebrek aan verbondenheid dat de meerderheid van de bevolking heeft met dit blauwe gedeelte van onze planeet, zorgt mariene burgerwetenschap er tevens voor de oceaangeletterdheid te promoten en de burger te betrekken in het kust- en zeeonderzoek. Recent publiceerde de European Marine Board, met medewerking van het VLIZ, een Policy Brief en Position Paper rond Citizen Science. In deze publicaties analyseert de EMB de state-of-the-art van Marine Citizen Science en voorziet ze nieuwe ideeën en richtingen om de voortgang van deze onderzoeksmethode te stimuleren vanuit een Europees perspectief.

Save the date: Voorstelling Langetermijnvisie Noordzee 2050 op 20 december

Toegevoegd op: 2017-10-11
Staatssecretaris Philippe De Backer nodigde in december 2016 iedereen die constructief wilde meedenken over de toekomst van de Noordzee en het beheer ervan op langetermijn, uit voor een eerste overleg. Ondertussen is er met deze ideeën verder gewerkt en wordt de langetermijnvisie voorgesteld. Hou alvast 20 december vrij in de agenda als je erbij wil zijn.

VITO zoekt onderzoeker in remote sensing voor kust- en zeetoepassingen

Toegevoegd op: 2017-10-11
Voor de versterking van hun dienstverlenend team ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ werft de Remote Sensing Unit van VITO (Mol) een wetenschapper of ingenieur aan.

Terugblik op eerste VLIZ Science Symposium: the Ocean and Human Health

Toegevoegd op: 2017-10-10
Het eerste VLIZ Science Symposium van 6 september is ondertussen enkele weken achter de rug. Dat de twee laureaten van de Delcroix-prijs, waarvan de uitreiking daags voordien doorging, aanwezig waren in Oostende was de directe aanleiding voor de organisatie van een wetenschappelijk symposium rond ‘the Ocean and Human Health’. Een 10-tal excellente sprekers werkzaam in dit multidisciplinaire onderzoeksthema gaven inkijk in hun resultaten. Kon je er op 6 september niet bijzijn? Geen nood! Herbeleef de interessante voormiddag via het online ter beschikking gestelde materiaal. ...

Infomoment rond Europese financiering R&I in Blue Growth, Bioeconomy and Digitisation

Toegevoegd op: 2017-10-10
Kom alles te weten over de 1,3 miljard euro aan Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie in het kader van Blauwe groei, bio-economie en digitalisering. In de week van 14 tot 17 november organiseert de Europese Commissie verschillende events binnen de Horizon 2020 Societal Challenge 2 infoweek. ...

Infografiek: Hoe is onze oceaan veranderd in 500 jaar tijd?

Toegevoegd op: 2017-10-05
Veel van de veranderingen in de oceaan blijven uit het zicht en daarom ver van alle aandacht. Een krachtige nieuwe infografiek - ontwikkeld binnen het Sea Change project - toont welke dramatische veranderingen de oceaan heeft ondergaan sinds Ferdinand Magellaan 500 jaar geleden zijn reis rond de wereld aanving. ...

Netwerkbijeenkomst Vlaams Aquacultuur Platform: "Marketing and Sales" van aquacultuur- en visserijproducten

Toegevoegd op: 2017-10-04
KU Leuven is op 27 oktober gastheer voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Vlaams Aquacultuurplatform. Dit jaar alles over "Marketing and Sales" van aquacultuur- en visserijproducten. ...

Welke rol kan mariene wetenschap spelen in de VN's Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

Toegevoegd op: 2017-10-04
Op woensdag 6 december organiseert de European Marine Board (EMB) zijn 6de EMB Forum. Die dag brainstormt men over de rol die de marien wetenschappelijke gemeenschap kan spelen in het uitvoeren van de UN 2030 Agenda en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Wetenschappers, academici, economisten, juristen, beleidmakers en beheerders, industrie en ngo’s zijn allen uitgenodigd om mee te discussiëren in Brussel. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]