[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · >
Medewerking van sportvissers gezocht
Toegevoegd op: 2015-02-25
Om een inschatting te kunnen maken van de grootte van de recreatieve visserijsector op zee heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), in samenwerking met het VLIZ, een enquête ontwikkeld. Met deze vragenlijst wil men de recreatieve visserij in België in kaart brengen. De gegevens worden verzameld in het kader van het 'Data Collection Framework' (DCF) van de Europese Unie, dat tot doel heeft een wetenschappelijk onderbouwd beleid te kunnen voeren in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. ... [Lees meer]
Traject uitgeschreven voor een duurzame Vlaamse visserij
Toegevoegd op: 2015-02-25
In het rapport 'Vistraject' wordt de gezamenlijke toekomstvisie omschreven van zowel vissers, wetenschappers, de natuurbeweging en de Vlaamse overheid voor een transitie naar het verduurzamen van de Vlaamse visserij. ... [Lees meer]
Vrijwilligers gezocht voor heuse strandopruimactie
Toegevoegd op: 2015-02-25
Eneco en 17 Belgische surfclubs slaan op 22 maart opnieuw de handen in elkaar om de Belgische kust afvalvrij te maken tijdens de Clean Beach Cup. ... [Lees meer]
Schotse Bass Rock met 75.000 paren Jan-van-Gent nu allergrootste kolonie ter wereld
Toegevoegd op: 2015-02-24
Een nieuwe telling in 2014 van de legendarische Bass Rock, een 4 km uit de NO-Schotse kust gelegen rotsmassief, leverde niet minder dan 75.000 bezette nesten op van de Jan-van-Gent. Een record! ... [Lees meer]
Doctoraatsmandaat voor onderzoek naar huidzweren bij platvissen
Toegevoegd op: 2015-02-24
De Faculteit Diergeneeskunde (UGent) stelt, in samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en de KULeuven, een vacature open voor een PhD student over het opsporen van de oorzaken van huidulceraties bij platvissen in de Noordzee. [Lees meer]
Conferentie: Empowering Biodiversity Research
Toegevoegd op: 2015-02-23
Het Belgisch Biodiversiteitsplatform en verschillende partners (o.a. VLIZ) organiseren op 21 mei 2015 de conferentie “Empowering Biodiversity Research” in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Doel is om vertegenwoordigers van nationale en internationale wetenschappelijke instituten samen te brengen, om de mogelijkheden en sterke punten met betrekking tot biodiversiteitsinformatica en Open Data te verkennen en te bespreken. Er wacht een wereld van tools, standaarden en data om gebruikt te worden! ... [Lees meer]
LifeWatch-portaal Marine Virtual Research Environment gelanceerd
Toegevoegd op: 2015-02-23
De Marine Virtual Research Environment is het nieuwste LifeWatch-product. Het portaal wil de relevante mariene databanken, datasystemen, web services, online tools, enz. samen brengen in één online omgeving. Naast een snelle toegang verschaffen, laat dit portaal je tevens toe om er gemakkelijk zelf mee aan de slag te gaan voor het analyseren en opzetten van eigen ontwikkelingen. Test het uit en stuur ons uw feedback! ... [Lees meer]
Wegwijzer Financieringsinstrumenten voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten
Toegevoegd op: 2015-02-23
Deze wegwijzer - een afgeleid product van het Compendium voor Kust en Zee - zet de meest relevante Europese, federale en Vlaamse financieringsmogelijkheden voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten op een rij. ... [Lees meer]
Geologie van Vlaanderen: nieuw boek met stevige portie zee en kust
Toegevoegd op: 2015-02-13
Op 13 maart 2015 verschijnt bij Academia Press een nieuw boek dat de Geologie van Vlaanderen samenvat. Ook de geologie, sedimentologie en de morfologische processen van kust en zee komen aan bod. ... [Lees meer]
Vijftien doctoraatsbeurzen voor algenonderzoek!
Toegevoegd op: 2015-02-13
Het zopas goedgekeurde Europese project ALFF ("The ALgal microbiome - Friends or Foes") werft momenteel in Europa 15 doctoraatstudenten aan voor onderzoek naar de interactie tussen algen en microbiota. ... [Lees meer]
Week van de Zee 2015 ... Zee(r) gezond!
Toegevoegd op: 2015-01-29
Tijdens de negentiende Week van de Zee (24 april tot 10 mei 2015) zal de ‘gezonde’ zee in de kijker staan. De zee als een plaats om je uit te leven of tot rust te komen. Kleuters, kinderen, jongeren en ouderen: allemaal kunnen ze terecht op tal van activiteiten waarbij een gezonde neus halen een eerste voorwaarde is. ... [Lees meer]
Vijfde Interreg-programma 2-Zeeën vaart uit
Toegevoegd op: 2015-01-29
Het Europese Interreg-2-zeeën-programma biedt kansen om projecten op te zetten voor ons kustgebied en de Schelde. Het wil grensoverschrijdende partnerships stimuleren die effectief tastbare resultaten kunnen afleveren op het terrein tegen 2020. De eerste projectoproep van het programma 2014-2020 werd onlangs gelanceerd. Men kan nog tot 16 februari 2015 een digitale conceptnota indienen. ... [Lees meer]
Coördinator en deskundige kusterfgoed
Toegevoegd op: 2015-01-28
De kustgemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke bundelden de krachten om samen en overkoepelend een cultureel erfgoedbeleid uit te werken. Voor de opgerichte projectvereniging en een erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ is men op zoek naar een coördinator en een deskundige. ... [Lees meer]
Ocean Past V in Tallinn
Toegevoegd op: 2015-01-27
Deze internationale conferentie biedt een multidisciplinair perspectief op de historiek van onze interactie met het leven in de oceaan. De Ocean Past Initiatief (OPI) plant deze meeting over marien historisch onderzoek tussen 18 en 20 mei 2015 in Tallinn, de hoofdstad van Estland. ... [Lees meer]
Hondshaai - Vis van het Jaar 2015: een wetenschappelijk verantwoorde keuze
Toegevoegd op: 2015-01-27
Elk jaar verkiest de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) samen met de visserijsector de "Vis van het Jaar". Experts van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verleenden hiervoor advies over de staat van de bestanden van alle genomineerde vissoorten. De keuze viel uiteindelijk op hondshaai, een kleine haaiensoort die zeer regelmatige door Vlaamse vissers wordt aangeland maar zeer slecht gekend is bij het bredere publiek. De goede toestand van de beviste hondshaaibestanden maakt van deze soort een verantwoorde keuze. [Lees meer]
SAHFOS in Plymouth zoekt planktonanalist
Toegevoegd op: 2015-01-27
De Sir Alister Hardy Foudation for Ocean Science (SAHFOS) staat bekend om zijn lange tijdsreeksen van planktonwaarnemingen. Sinds 1931 verzamelen "ships of opportunity" voor hen stalen langsheen hun vaste vaarroutes door middel van Continuous Plankton Recorders (CPR). Men zoekt er een analyst om het team te vervoegen dat de microscopische analyses doet. [Lees meer]
Gedetailleerd programma van de VLIZ Jongerencontactdag 2015 bekend
Toegevoegd op: 2015-01-26
We kijken uit om je te verwelkomen in Brugge op vrijdag 20 februari 2015. Een boeiend programma dat inkijk geeft in het actuele onderzoek van de Vlaamse mariene wetenschappers, moet je zeker kunnen overtuigen om deel te nemen. Snel registreren is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt. [Lees meer]
Erasmus Mundus master cursus Marien Ruimtelijke Planning
Toegevoegd op: 2015-01-23
De Erasmus Mundus MSc Marien Ruimtelijke Planning (MRP) - mede gefinancierd door de Europese Commissie - is een tweejarige geavanceerde professionele masteropleiding, waaraan drie hoog gewaardeerd Europese universiteiten deelnemen: Università Iuav di Venezia, de Universiteit van Sevilla en de Universiteit van de Azoren. De deadline voor inschrijving voor deze cursus is 10 februari 2015. ... [Lees meer]
2014 wel een heel druk jaar voor de Sea Level Station Monitoring Facility
Toegevoegd op: 2015-01-22
Acht jaar geleden werd de website van de Sea Level Station Monitoring Facility opgestart. Ondertussen bedient dit systeem 785 getijmeters wereldwijd en toont het voor elk station de actuele hoogte van het getij in "nearly real time". In 2014 werden 52 extra stations toegevoegd. De website - ontwikkeld en onderhouden door VLIZ voor UNESCO/IOC - wordt alsmaar bij een breder publiek bekend en werd in het afgelopen jaar 384 miljoen keer geconsulteerd. Een absoluut record! ... [Lees meer]
Symposium '20 meters under water': archeologie ter hoogte van Maasvlakte 2
Toegevoegd op: 2015-01-21
Op 5 en 6 maart 2015 is het verzamelen geblazen in Rotterdam voor een tweedaags colloquium, inclusief excursie, rond het archeologisch-paleontologische onderzoeksproject dat de havenuitbreiding flankeerde. ... [Lees meer]
Beheer van duinen en riviermondingen als thema voor internationale conferentie
Toegevoegd op: 2015-01-21
Hou alvast 16-18 september 2015 vrij in je agenda. Dan vindt immers de internationale conferentie 'Dunes & Estuaries 2015: Restoration of Tidal & Estuary Areas' plaats in Crowne Plaza (Brugge). ... [Lees meer]
Eurofleets sponsort zomercursus in Adriatische Zee
Toegevoegd op: 2015-01-21
Het Eurofleets2-programma biedt studenten in de mariene wetenschatten de kans om mee te dingen voor een gratis zomercursus "Praktische Oceanografie". De geselecteerde kandidaten mogen tussen 16 en 27 juni 2015 mee op een veldtrip in de Adriatische zee aan boord van het onderzoeksschip RV Bios DVA. [Lees meer]
JPI Oceans: Joint call voor projectvoorstellen rond microplastics
Toegevoegd op: 2015-01-19
De nieuwe oproep van de Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans - in het kort JPI Oceans genoemd - heeft een budget van meer dan 6,0 miljoen euro bijeen om de kennis te verhogen rond microplastics. Welke zijn de beste analytische methoden voor het identificeren en kwantificeren ervan? Wat is hun verspreiding in mariene systemen? Welke ecotoxicologische effecten hebben ze op mariene organismen? ... ... [Lees meer]
Nieuw multifunctioneel vaartuig in de maak: SIRIUS
Toegevoegd op: 2015-01-19
De Vlaamse regering heeft op 19 december 2014 haar goedkeuring gegeven aan de bouw van een nieuw multifunctioneel vaartuig voor de Noordzee. ... [Lees meer]
BBC zoekt jouw oceaanverhaal voor haar nieuwe docureeks 'Ocean: New Frontiers'
Toegevoegd op: 2015-01-12
De 'Natural History Unit' van de BBC, de makers van 'Blue Planet', richten zich opnieuw naar de oceaan voor een zevendelige reeks dat uitkomt in 2017 - Ocean: New Frontiers. 'Ocean' wil recent zeewetenschappelijke doorbraken belichten, ongelofelijk mooie oceaanlocaties ontsluieren, bijzonder gedrag van soorten en opmerkelijk nieuwe zeewezens in beeld brengen, maar wil nog extra input van de zeewetenschappers zelf. ... [Lees meer]
Marien onderzoek en beleid in het Regeerakkoord van de Federale Regering
Toegevoegd op: 2015-01-09
Op de website van het Compendium voor Kust en Zee wordt een beknopt overzicht gegeven van concrete acties en maatregelen die opgenomen werden in het Regeerakkoord van de federale regering (2014) en die het (marien) onderzoek en het marien en maritiem beleid aanbelangen. [Lees meer]
Kleinschalige projecten duurzame ontwikkeling Vlaamse zeevisserijgebied
Toegevoegd op: 2015-01-09
Personen met een innoverend projectidee om het Vlaamse zeevisserijgebied op korte termijn op een duurzame manier te verbeteren, kunnen tot en met 6 februari een aanvraag tot overheidssteun indienen. Projecten die voor oktober 2015 inzetten op de verhoging van de toegevoegde waarde van visserijproducten, de diversificatie van activiteiten of de opleiding van werknemers in de visserijsector of projecten die de rol voor vrouwen in de visserij versterken of staan voor een duurzaam beheer van de kust en het mariene milieu, komen in aanmerking. ... [Lees meer]
Zeebad voor leerkrachten 2015
Toegevoegd op: 2015-01-09
VLIZ organiseert het Zeebad als bijscholing voor leerkrachten die actief willen gaan werken met modules en praktische oefeningen binnen het educatief project Planeet Zee. De eerstvolgende editie op woensdagnamiddag 25 februari 2015 staat volledig in het teken van de lessen aardrijkskunde. ... [Lees meer]
VIRA2014: nieuw overzicht van de Vlaamse visserij- en aquacultuursector
Toegevoegd op: 2015-01-08
Het Visserijrapport (VIRA), van het Departement Landbouw en Visserij, verscheen voor de tweede keer als aparte publicatie. Het beschrijft de visserij en de aquacultuur in Vlaanderen op basis van structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren. De huidige editie besteedt veel aandacht aan het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid, schetst bovendien internationale ontwikkelingen. [Lees meer]
Marine Regions datasysteem geïntegreerd met gelijkaardige initiatieven
Toegevoegd op: 2015-01-08
Onlangs heeft VLIZ een grote update doorgevoerd van www.marineregions.org, het datasysteem waarin je mariene plaatsnamen en de geografische grenzen van zeegebieden wereldwijd terugvindt. De gegevens uit twee andere internationale gazetteers werden geïntegreerd. ... [Lees meer]
De omgeving beschermen tegen invasieve uitheemse soorten
Toegevoegd op: 2014-12-19
Invasieve uitheemse soorten (IUS) zijn soorten die, gewoonlijk door menselijk toedoen, buiten hun natuurlijke areaal gebracht zijn en schade veroorzaken aan het milieu of de economie. Ondanks de hevige schade die deze soorten veroorzaken, zijn er maar weinig gecoördineerde inspanningen om hun impact en verspreiding te verminderen in Europa. In de publicatie "De omgeving beschermen tegen invasieve uitheemse soorten" werden door het SEFINS-project vier thema's geïdentificeerd die verdere aandacht vereisen in deze problematiek: (1) kennisoverdracht, training en advies, (2) gegevens en inventarissen, (3) risicobeheer en impactbeoordeling en (4) burgerwetenschap en bewustmaking. ... [Lees meer]
Europees marien leerportaal gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-12-18
Dit nieuwe mariene leerportaal (www.marinetraining.eu) is een verzameling van hulpmiddelen voor mariene opleidingen. Het is bedoeld voor studenten, organisatoren van opleidingen en andere organisaties die willen samenwerken op dit gebied. Naast een uitgebreide catalogus van opleidingsinitiatieven in Europa, biedt dit portaal ook een scala aan diensten voor de organisatoren van deze opleidingen. ... [Lees meer]
Filmpje toont hoe Ocean Sampling Day onderzoek naar mariene micro-organismen vooruit helpt
Toegevoegd op: 2014-12-16
Slechts 5% van de oceaan is tot nu toe onderzocht door de wetenschap. Zeker op het vlak van mariene micro-organismen is er nog veel werk voor de boeg! In 2014 werd er met Ocean Sampling Day (OSD) een mijlpaal bereikt, waar zowel burgers als wetenschappelijke instellingen bijdroegen aan het ontrafelen van deze puzzel. Om het verrichte werk in de kijker te stellen werd een filmpje over OSD2014 verspreid. ... [Lees meer]
Geologische en archeologische tijdlijn van onze kust
Toegevoegd op: 2014-12-16
Ontdek op de interactieve SeArch-tijdlijn hoe het zeeniveau aan onze kuststreek doorheen de tijd veranderd is en welke archeologische en paleontologische vondsten er aangetroffen kunnen worden. Een applicatie vol beeldmateriaal, duiding en referenties die je onze kust in een ver en recenter verleden leert kennen. ... [Lees meer]
Langverwachte ‘Vis- en zeevruchtengids voor professionals’ gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-12-12
Met de publicatie van de ‘Vis- en zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ is een unieke informatiebron ontsloten. Voor het eerst beschikken onze (chef)koks en andere afnemers van vis en zeevruchten over bevattelijke, op maat gesneden en wetenschappelijk onderbouwde informatie van de 70 meest gegeten vissen, schaal- en schelpdieren. Met behulp van deze kennis kunnen ze een duurzamer aankoopbeleid voeren en beter communiceren naar hun klanten toe. De gids en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). [Lees meer]
NIEUW! VLIZ Communication Award 2015
Toegevoegd op: 2014-12-12
Als jonge mariene wetenschapper of ingenieur verricht je ongetwijfeld zeer boeiend onderzoek met betrekking tot de kust of de zee. Maar komt jouw kennis ook tot bij het brede publiek? Het VLIZ engageert zich om één jonge wetenschapper te begeleiden in een communicatieactie. ... [Lees meer]
EUROFLEETS2 sponsort scheepstijd en apparatuur op Europese onderzoeksschepen
Toegevoegd op: 2014-12-08
Nog tot dinsdag 10 februari 2015 (15:00 CET) kunnen wetenschappers uit de meest diverse mariene onderzoeksdisciplines binnen deze derde call van het EU-project een aanvraag indienen voor scheepstijd op één van de twaalf deelnemende onderzoeksschepen en voor het gebruik van één van de drie aangeboden staalname-instrumenten. Het gaat over fondsen voor 200 dagen scheepstijd en voor 104 dagen gebruik van apparatuur die ingezet wordt vanop schepen. ... [Lees meer]
SeaWeb Seafood Summit rond duurzame vis en zeevruchten
Toegevoegd op: 2014-12-03
Tussen 9 en 11 februari 2015 komen industriële leiders in vis en zeevruchten, ngo's, overheden en academische wereld samen in Louisiana voor de SeaWeb Seafood Summit. De meest dringende kwesties rond duurzaamheidsaspecten van visserij- en aquacultuurproducten zullen er besproken worden. Deelnemers kunnen hun stempel drukken op deze industrietak, die enkel kan blijven groeien door verantwoorde en duurzame economische, milieu- en sociale praktijken te implementeren. [Lees meer]
Executive Director EMBRC
Toegevoegd op: 2014-12-03
Het European Marine Biological Resource Centre (www.embrc.eu) is een gedistribueerde Europese onderzoeksinfrastructuur die verschillende, over Europa verspreide, onderzoeksfaciliteiten en opleidingen aan mariene onderzoeksstations overkoepelt. Hieronder ook het Marien Station Oostende (MSO) van VLIZ dat uitgebouwd wordt i.s.m. de Universiteit Gent. Het EMBRC moet de academische wereld, de industrie en bedrijven toegang verlenen tot mariene organismen en de daaruit afgeleide producten en geassocieerde metadata (in het kader van duurzaam beheer van mariene bronnen, menselijke gezondheid, biodiversiteit, voedselveiligheid en klimaatverandering). Momenteel loopt er een vacature voor een executive director voor het EMBRC. Solliciteren kan tot 7 januari. [Lees meer]
Reuzenhaai gezien vanop de RV Simon Stevin door de zeevogeltellers van het INBO
Toegevoegd op: 2014-10-31
Op donderdag 30 oktober 2014 werd op het zuidwestelijk punt van de Oosthinder een reuzenhaai (Cetorhinus maximus) van zo’n 3 à 4 meter gespot. [Lees meer]
Duurzame Visweek aan de Universiteit Gent: 'urban legends in aquacultuur'
Toegevoegd op: 2014-10-30
Tussen 3 en 7 november 2014 loopt aan de Universiteit Gent de derde editie van de Duurzame Visweek. Met dit initiatief wil de UGent haar studenten en personeel beter informeren en stimuleren tot het maken van goede keuzes als er vis op tafel moet komen. Zelf doet de universiteit een serieuze inspanning om het aanbod van vis, schaal- en schelpdieren in de studententrestaurants en het bedrijfsrestaurant Het Pand beter te doen scoren qua duurzaamheid. Elk jaar zet men tijdens deze week één bepaalde problematiek in de kijker: in de 2014-editie draait alles rond correcte informatie over aquacultuur. ... [Lees meer]
Het Grote Noordzeeviskookboek
Toegevoegd op: 2014-10-27
Een kookboek waarvoor kok Felix Alen, gastronomisch journalist Marc Declercq en topfotograaf Heikki Verdurme intensief samenwerkten met wetenschappers van het ILVO en het VLIZ. ... [Lees meer]
Kustpolderstudiedag: Ontdek het belang van de poldergraslanden voor mens en natuur
Toegevoegd op: 2014-10-27
Op 15 november (9:00-12:00) organiseren Natuurpunt, S.O.S Kustpolders en de West-Vlaamse Milieufederatie een studiedag over de bescherming van kustgraslanden. Deze eeuwenoude ecologische en historisch belangrijke graslanden werden meer dan 1000 jaar geleden gewonnen op de zee. Ze zijn echter in een versneld tempo aan het verdwijnen omdat ze worden ingepalmd voor bebouwing of omgezet in monotone maïsakkers of wintergraanvelden. ... [Lees meer]
Rome Declaratie vraagt aandacht voor Europees zeeonderzoek en stuurt aan op een breder draagvlak
Toegevoegd op: 2014-10-24
Jobcreatie op zee, hand in hand met onderzoek om die op een duurzame wijze doorgang te laten vinden, staat centraal in dit document. ... [Lees meer]
Zandwinning in Belgisch deel van de Noordzee nu ook te volgen via Facebook en Twitter
Toegevoegd op: 2014-10-24
De winning van zand en grind in het Belgisch deel van de Noordzee is een boomende business met aandacht voor duurzaamheid. Nu dus ook te volgen via Facebook! [Lees meer]
Met één been in de zee - MSO opent de deuren
Toegevoegd op: 2014-10-24
Het Marien Station Oostende (VLIZ) stelt in primeur zijn deuren open. De zeewetenschappers die in het MSO werken nemen je op de Dag van de Wetenschap op sleeptouw en dompelen je onder in hun onderzoek. Ontdek samen met hen hoe fascinerend onze Noordzee is! ... [Lees meer]
Flanders' Maritime Cluster zoekt een projectleider
Toegevoegd op: 2014-10-23
De actiegeoriënteerde projectleider moet bijdragen in het effectief uitwerken van de clusterstrategie van dit netwerk van bedrijven en kennisinstellingen. Samenwerking, informeren, faciliteren en internationale vermarkting staan hoog op de agenda. Solliciteren kan tot 15 november. ... [Lees meer]
Oproep mariene biotechnologische onderzoeksprojecten: raffinageprocessen van mariene natuurlijke producten
Toegevoegd op: 2014-10-23
Het ERA-net Marine Biotech lanceerde op 20 oktober 2014 haar eerste transnationale call voor het indienen van nieuwe onderzoeksprojecten binnen het deelthema “The development of biorefinery processes for marine bioresources”. ... [Lees meer]
Populaire “Coastal Wiki” passeert de kaap van 1 miljoen bezoekers in 2014
Toegevoegd op: 2014-10-21
De internet encyclopedie “Coastal Wiki” (www.coastalwiki.org) – de verkorte naam voor “Coastal and Marine Wikipedia” – telt ondertussen 2260 informatiepagina’s bedoeld voor en geschreven door mariene en kustprofessionals. Hoog tijd om zelf ook eens (opnieuw) een kijkje te gaan nemen! ... [Lees meer]
Avondlezingen in het Marien Ecologisch Centrum in Oostende
Toegevoegd op: 2014-10-09
In samenwerking met WWF-Vlaanderen en de Stad Oostende heeft het Marien Ecologisch Centrum (MEC) drie boeiende voordrachten kunnen vastleggen voor het najaar. Je kan er op drie vrijdagavonden je oor te luisteren leggen over kwallen, windmolens op zee en het leven in het Arctische gebied. ... [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · >

[Voeg toe]