[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >
Milieu-impact van offshore windmolenparken
Toegevoegd op: 2014-01-27
In november 2013 ging in het KBIN de conferentie “Environmental impact of offshore wind farms: Learning from the past to optimise future monitoring programmes" door. Op de website van het project vind je nu ook de meeste presentaties, foto’s en het eindrapport van het project Winmon.be terug. [Lees meer]
Besmeurde vogels op het strand
Toegevoegd op: 2014-01-27
Bij het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Oostende (VOC) en het opvangcentrum te Duinkerke werden tussen 19 en 22 janauri 2014 verscheidene zeevogels binnengebracht die met een olieachtige substantie waren besmeurd. Het ging vooral om futen (wat duidt op een vervuiling dicht tegen de kust). Het KBIN bevestigde dat het een andere stof dan minerale olie betreft (ev. plantaardige olie). Het lozen van residu’s van bepaalde schadelijke stoffen (o.a. plantaardige olie) is - in tegenstelling tot de lozing van minerale olie - toegelaten onder bepaalde omstandigheden. Deze schadelijke stoffen kunnen echter, net zoals minerale olie, nefaste gevolgen hebben voor zeevogels. [Lees meer]
Full-time positie in ecologische modellering van aquatische ecosystemen (ULB)
Toegevoegd op: 2014-01-27
De faculteit Wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles zoekt een opvolger voor prof. dr. Christiane Lancelot (Interfaculty School of Bio-engineering) die in het najaar 2014 op pensioen gaat. De kandidaat moet een grote expertise kunnen aantonen in de ecologische modellering van aquatische ecosystemen, en over uitstekende onderzoeks- en communicatievaardigheden, alsook over pedagogische capaciteiten beschikken. [Lees meer]
Aangespoeld ‘zeemonster’ daagt jongeren uit
Toegevoegd op: 2014-01-27
Het mysterieuze vijf meter lange dier dat in de nacht van 15 op 16 januari 2014 aanspoelde op het strand van Oostende en 'levend' gehouden werd via de sociale media, blijkt een kunststoffen ‘diepzeemonster’ te zijn. De 100 kg zeeafval die werd verwerkt in de vis, vertegenwoordigt slechts 1/200.000ste van de jaarlijks in de Noordzee belandende hoeveelheid zwerfvuil. Met het zeemonster ‘Plastic Mer-trans’ vraagt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) aandacht voor de plasticvervuiling van de oceaan en wil het – via de scholenwedstrijd Planeet Zee (www.planeetzee.be) – jongeren uitdagen om inspirerende oplossingen te helpen aandragen voor een toekomstig duurzamer gebruik van kunststof. [Lees meer]
Horizon 2020 in 2014: 100 miljoen Euro voor zee en oceaan
Toegevoegd op: 2014-01-27
Een eerste reeks van oproepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen Horizon 2020 werd eerder deze maand gelanceerd. Hieronder ook heel wat calls met opportuniteiten voor onderzoekers en bedrijven in de mariene of maritieme sector. Al deze nieuwe kennis moet uiteindelijk leiden tot een groei van de blauwe economie in Europa, die verwacht wordt om tegen 2020 7 miljoen mensen te werk te kunnen stellen. [Lees meer]
Negen beurzen voor seniors in diverse Italiaanse onderzoeksinstellingen
Toegevoegd op: 2014-01-23
Cofund Bandiera, dat wordt gecoördineerd door de National Research Council van Italië (CNR) en mede gefinancierd wordt door het Italiaanse project ‘Ritmare’ en de Europese Commissie, biedt negen beurzen aan voor ervaren wetenschappers in verschillende mariene en maritieme vakgebieden (diverse locaties in Italië). Doel is om de Europese carrière van de zeewetenschappers te versterken en stimuleren. [Lees meer]
EurOcean werft een projectmanager aan
Toegevoegd op: 2014-01-21
De functie omvat het opvolgen van de inhoudelijke en financiële aspecten van Europese projecten. Daarvoor zoekt EurOcean een kandidaat die een goede kennis heeft van de Europese subsidiemechanismen, ervaring heeft in het beheren van Europese projecten, vlot contacten onderhoudt met de Europese wetenschappelijke en beleidsgemeenschap en bij voorkeur een achtergrond heeft in de mariene wetenschappen. [Lees meer]
Zeebad voor leerkrachten
Toegevoegd op: 2014-01-21
Voor leerkrachten die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek is er het jaarlijkse 'Zeebad', een nascholing binnen het educatieve project 'Planeet Zee'. ... [Lees meer]
Naar een duurzaam beheer van platvisstocks dankzij een genetische studie
Toegevoegd op: 2014-01-21
Eind deze maand verdedigt Sara Vandamme haar proefschrift waarin ze de spatio-temporele connectiviteit van griet- en tarbotpopulaties omschrijft en een vergelijking maakt van de levensgeschiedeniskenmerken en genetische structuur bij beide (en andere) platvissoorten. Daarenboven formuleert ze ook voorstellen tot een duurzaam stockbeheer. ... [Lees meer]
Save the date: Kustforum 2014
Toegevoegd op: 2014-01-20
Op woensdag 26 februari 2014 organiseert het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer opnieuw het jaarlijkse Kustforum. Dit jaar staat een boeiende discussie over de lust of last van de toenemende vergrijzing aan onze kust op de agenda en wordt de duurzaamheid en het innovatieve van kustondernemingen onder de loupe genomen. Die avond worden ook voor de vijfde maal de Awards ‘Duurzaam Kustproject’ uitgereikt aan duurzame, toekomstgerichte projecten met een positieve impact op de kust. [Lees meer]
Uw bedrijf presenteren op de eerste jobbeurs voor mariene wetenschappers?
Toegevoegd op: 2014-01-20
Voor de meer dan 300 jonge mariene wetenschappers, die jaarlijks deelnemen aan de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen, organiseren het VLIZ en Flanders’ Maritime Cluster voor het eerst een jobbeurs voor mariene en maritieme bedrijven. Dit is dus hét event om in contact te komen met pas afgestudeerden en jonge onderzoekers die (actief) op zoek zijn naar een job in de mariene en maritieme sector. Aarzel niet om ook uw onderneming vertegenwoordigd te zien op 7 maart 2014 in Brugge. ... [Lees meer]
46ste Internationale Colloquium in Luik legt de focus op zuurstofarme condities in het aquatisch milieu
Toegevoegd op: 2014-01-14
Er wordt voorspeld dat zuurstofverarming in toenemende mate de aquatische systemen onder druk zal zetten. Een uitgebreide wetenschappelijk kennis van de onderliggende en gekoppelde processen is dus van belang. Het jaarlijkse colloquium in Luik zal zich daarom dit jaar richten op nieuwe ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot de problematiek van zuurstofverarming in de oceaan en in de verschillende mariene en zoetwater ecosystemen. [Lees meer]
Verzorgingsproducten zonder microplastics houden de oceaan proper
Toegevoegd op: 2014-01-14
Met de nieuwe “Beat the Micro Bead!” website en applicatie van Stichting de Noordzee wordt het heel gemakkelijk om te controleren of verzorgingsproducten al dan niet microplastics bevatten. Deze minuscuul kleine plastic deeltjes passeren de filters van waterzuiveringsinstallaties, waardoor ze finaal in de oceaan belanden en er een bedreiging vormen voor het zeeleven. ... [Lees meer]
Het leven en werk van zeelieden, vissers en dokwerkers tussen 1913 en 2013
Toegevoegd op: 2014-01-08
In het nieuwste boek van historicus Donald Weber (AMSAB) over het "Leven en werken in de Belgische transportindustrie, 1913-2013" vinden we niet de clichéverhalen van de ruwe zeebonken, stoere dokwerkers en geharde truckers, maar wel talrijke genuanceerde verhalen en getuigenissen over het dagelijkse leven van deze arbeiders en hun gezinnen in de spectaculair snel veranderende wereld van het transport in de jongste honderd jaar. ... [Lees meer]
Sinterklaasstorm brengt Romeinse scherven aan wal
Toegevoegd op: 2014-01-07
Na de Sinterklaasstorm van 5 en 6 december spoelden op het strand tussen Oostende en Bredene een aantal potscherven aan uit de Romeinse tijd. ... [Lees meer]
EUROFLEETS2 sponsort scheepstijd en apparatuur op Europese onderzoeksschepen
Toegevoegd op: 2014-01-07
Nog tot donderdag 27 maart 2014 (16:00 CET) kunnen wetenschappers uit de meest diverse mariene onderzoeksdisciplines binnen dit Europese project een aanvraag indienen voor scheepstijd op één van de dertien deelnemende Europese onderzoeksschepen en voor het gebruik van één van de vijf aangeboden staalname-instrumenten. Ook het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin neemt deel aan deze actie en zal zo bijdragen aan het internationale zeeonderzoek. Deze uitwisseling geeft Vlaamse onderzoekers de kans om ook in verder gelegen regio's staalnames uit te voeren. ... [Lees meer]
Uw mening over het belang van kust- en strandwaterkwaliteit
Toegevoegd op: 2013-12-12
Waarom ligt er zoveel schuim op het strand en vanwaar komt die stinkende geur van het zeewater? Hoe komt die grote hoeveelheid groene algen in mijn visnetten? Hoe komt het dat bepaalde gekweekte mosselen niet geschikt zijn voor consumptie? Wetenschappers van diverse instituten en onderzoeksdisciplines willen binnen het kader van het Europees project ISECA een antwoord bieden op deze en andere vragen rond de waterkwaliteit van het kust- en strandwater. Ze willen ook weten hoe u deze problemen ervaart als kustbewoner, toerist, zeiler, visser of andere zee- en kustgebruiker. Het invullen van de online enquête kost slechts 10 minuten van uw tijd, maar uw antwoorden zullen de wetenschap een beter inzicht geven in de publieke perceptie rond deze problematiek. ... [Lees meer]
WWF brengt nieuwe viswijzer uit voor vissoorten op Belgische markt
Toegevoegd op: 2013-12-10
Tijdens de periode van de eindejaarsfeesten stijgt traditioneel de consumptie van vis, schaal- en schelpdieren, en dat terwijl je overal hoort dat overbevissing een wereldwijd probleem is. Als consument kun je bewust gaan kiezen voor visserijproducten die met de meest milieuvriendelijke technieken gevangen of gekweekt zijn, alsook om bedreigde vissoorten en vis uit bepaalde overbeviste of herstellende stocks te mijden. De nieuwe viswijzer kan je hierbij een handje helpen. Hoewel je aan je leverancier naar extra details zal moeten vragen om echt een goede, bewuste keuze te kunnen maken en er ook andere duurzaamheidsaspecten meespelen die niet meegenomen zijn in deze beoordeling. ... [Lees meer]
Belgisch zeeonderzoek meet zich met Europese top
Toegevoegd op: 2013-11-21
Het aantal vorsers (1075) en de wetenschappelijke output van Belgische instellingen actief in het zeeonderzoek kunnen zich meten met de grote Europese mariene onderzoeksinstituten. Dit is een van de conclusies van het Compendium voor Kust en Zee 2013, een nieuw geintegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in ons land. ... [Lees meer]
Studenten kunstacademie verbeteren hun kennis over zee- en oceaan(onderzoek)
Toegevoegd op: 2013-11-17
'Marine Art' bracht kunststudenten in contact met mariene wetenschappers. Doel was om de studenten hun kennis over de oceaan te verhogen, hun observatievermogen en hun interesse in de zee en oceaan aan te scherpen en ze zo inspiratie te bezorgen bij het creatieve proces. Het enthousiasme van de 1 250 deelnemers resulteerde in 65 workshops en een expositie met meer dan 300 kunstwerken. De publicatie 'Marine Art - marine science sets sail to the art world' toont hoe dit project in zijn werk ging, met veel foto's en citaten van deelnemende studenten, leerkrachten en wetenschappers. ... [Lees meer]
Nieuwe look voor EurOBIS
Toegevoegd op: 2013-11-13
EurOBIS, het Europese luik van het internationale Ocean Biogeographic Information System (OBIS), stelt de verspreidingsgegevens van Europese mariene soorten vrij ter beschikking. Om het systeem meer zichtbaarheid en een eigen identiteit te geven werd onlangs een nieuwe EurOBIS-website gelanceerd: www.eurobis.org. ... [Lees meer]
Opmerkelijke onderzoeksresultaten effecten pulskor op kabeljauw
Toegevoegd op: 2013-11-09
Op basis van eerder onderzoek in Nederland wordt vermoed dat de pulskor, waarbij platvissen worden gevangen door middel van elektrische pulsen, schadelijke gevolgen hebben voor niet-doelsoorten. Deze vermoedens kunnen niet bevestigd worden na intensief onderzoek door ILVO en Ugent in proeftanks met verschillende pulssystemen. Deze resultaten pleiten de pulskor niet meteen vrij. De onderzoekers bewijzen hiermee wel dat een nog onbekende en verder te bestuderen factor het onderzoek op de effecten beinvloedt en de conclusies van proeven voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd bij het al dan niet toelaten van deze controversiële vistechniek. ... [Lees meer]
Bijdrage zee-onderzoekers aan Dag van de Wetenschap
Toegevoegd op: 2013-10-29
Zee-onderzoekers verbonden aan wetenschappelijke instellingen en universiteiten te lande, worden uitgenodigd om hun onderzoek aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin zichtbaar te maken. Op zondag 24 november zal het grote publiek in Oostende de gelegenheid krijgen het schip te bezoeken en kennis te maken met het mariene onderzoek in Vlaanderen. Zin om mee te doen? Contacteer: evy.copejans@vliz.be voor 15 november.
Studiedag: 100 jaar Kust & Klimaat
Toegevoegd op: 2013-10-28
Hoe is ons (kust)klimaat gewijzigd in de afgelopen vijftig jaar, en wat brengt ons de volgende halve eeuw? Hoe zit dat nu met de klimaatverandering, welke historische gegevens hebben we ter beschikking over klimaat en biodiversiteit en wat brengt ons de toekomst? Vier eminente sprekers (Baron Edgar Kesteloot, Prof. Dr. Hans Van Dyck, Dr. Jan Seys en Prof. Jean-Pascal van Ypersele) dompelen je op 31 oktober onder in een heus klimaatbad. [Lees meer]
Toekomstmogelijkheden voor tidale energie
Toegevoegd op: 2013-10-25
Het Gen4Wave energy platform belegt op 19 november een open veragdering in de conferentiezaal van het waterkundig laboratorium te Berchem. De focus zal worden gelegd op getijdenenergie. Deze blauwe energie beschikt over enorm potentieel voor de toekomst. Diverse sprekers lichten de stand van zaken en toekomstplannen omtrent de getijdenenergie toe. [Lees meer]
Deadline voor de 'VLIZ wetenschapsprijzen 2013' nadert
Toegevoegd op: 2013-10-22
Niet vergeten dat wie zich kandidaat wil stellen voor de 'VLIZ North Sea Award 2013' of de 'VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013' zijn dossier moet indienen voor 30 november 2013. De winnaars krijgen hun prijs overhandigd op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op vrijdag 7 maar 2014, waar zij hun winnende werk aan het aanwezige publiek voorstellen. ... [Lees meer]
VLIZ biedt diverse thesisonderwerpen en stageplaatsen aan voor academiejaar 2013-2014
Toegevoegd op: 2013-10-22
Het VLIZ ondersteunt de mogelijkheid voor het uitvoeren van een stage of thesis (B.Sc. en M.Sc.) over een kust- en zeewetenschappelijk gerelateerd onderwerp. Een lijstje en uitleg over het wat, waar en hoe vind je terug op de VLIZ-website. [Lees meer]
INBO start onderzoek naar beheer van invasieve duinenexoten
Toegevoegd op: 2013-10-22
De Vlaamse kustduinen zijn klein en versnipperd, en daardoor gevoelig voor invloeden van buitenaf. Omliggende tuinen vormen er vaak een bron van invasieve plantensoorten, die problemen veroorzaken voor de inheemse duinbiodiversiteit. In het kader van het Europese project RINSE (Reducing the impact of non-native species in Europe) worden door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) experimenten uitgevoerd om te bepalen hoe de Amerikaanse mahoniestruik efficiënt kan worden bestreden. ... [Lees meer]
Lancering Compendium voor Kust en Zee
Toegevoegd op: 2013-10-21
Het VLIZ en alle mede-auteurs van het 'Compendium voor Kust en Zee' kijken uit naar de lancering ervan op 14 november 2013 in het Vlaams Parlement in Brussel. Dit nieuwe, geïntegreerd kennisdocument brengt een overzicht van de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in ons land. [Lees meer]
Vernieuwde VLIZ-website: vernieuwde kijk op boeiende zee
Toegevoegd op: 2013-10-21
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) staat voor kwaliteitsvolle kennisoverdracht over kust en zee, en over het onderzoek dat daar gebeurt. Via hun vernieuwde website www.vliz.be vind je nu meer dan ooit informatie, beeldmateriaal, publicaties en data over de meest uiteenlopende zeethema’s. Je kunt ook het reilen en zeilen volgen van het splinternieuwe onderzoeksschip RV Simon Stevin en op de hoogte blijven van wie al dit onderzoek uitvoert in ons land. ... [Lees meer]
Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS) werkt nog nauwer samen met Catalogue of Life (CoL)
Toegevoegd op: 2013-10-18
De Catalogue of Life (CoL) heeft als ambitieuze doelstelling om alle soorten die wereldwijd voorkomen op land en in zee op te lijsten. Er was al langer een bijdrage aan dit initiatief vanuit het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS), maar sinds kort werden Leen Vandepitte en Wim Decock – beiden werkzaam in het VLIZ-datacentrum voor het WoRMS management team – respectievelijk ook lid van het ‘CoL Global Team’ en de ‘CoL Editorial Board’. Zo kunnen ze actief meewerken aan de wetenschappelijke onderbouwing en producten van dit grootse biodiversiteitsinitiatief. [Lees meer]
Themaweek Aquacultuur: een must en uitdaging voor ontwikkelings(samenwerking)
Toegevoegd op: 2013-10-17
Door verschillende samenwerkingsprojecten met het Zuiden hebben de Vlaamse universiteiten en hogescholen reeds een mooie know-how opgebouwd in aquacultuur. Tijdens de themaweek Aquacultuur (22-24 oktober 2013) organiseert de associatie KU Leuven lezingenavonden voor het grote publiek in Roeselare en Sint-Niklaas, alsook een wetenschappelijk symposium in Leuven. ... [Lees meer]
European Marine Board zoekt twee junior Science Officers
Toegevoegd op: 2013-10-14
De European Marine Board (EMB), het pan-Europees platform dat mariene onderzoeksprioriteiten ontwikkelt, marien onderzoek bevordert en de kloof tussen wetenschap en beleid overbrugt, zoekt voor zijn secretariaat in Oostende twee nieuwe medewerkers. ... [Lees meer]
VUB werft aan: sedimentaire dynamiek en morfologische veranderingen in kustzones en getijdensystemen
Toegevoegd op: 2013-10-14
De vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de VUB zoekt een nieuwe wetenschappelijk medewerker (Bijzonder Assisterend Academisch Personeel). ... [Lees meer]
Milieu-impact van windmolenparken op zee
Toegevoegd op: 2013-10-01
Van 26 tot en met 28 november gaat in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel de WinMon-BE conferentie door. Daar wil men lessen trekken uit eerdere milieumonitoringsprogramma's van offshore windparken, zodoende de toekomstige monitoring te optimaliseren. ... [Lees meer]
Fotowedstrijd: Mensen, visserij en de zee
Toegevoegd op: 2013-09-30
Nog tot eind oktober 2013 kan men deelnemen aan het spannende fotoproject "Mensen, visserij en de zee" dat door de Universiteit van Greenwich wordt georganiseerd in het kader van het visserijproject GIFS. ... [Lees meer]
Studiedag Historiek Zeevisserij 'Vissen in het Verleden' op 29 november 2013
Toegevoegd op: 2013-09-30
Noteer alvast 29 november 2013 in je agenda! Iedereen die geboeid is door het rijke verleden van onze zeevisserij, komt aan z’n trekken op destudiedag ‘Vissen in het Verleden’. De 2013-editie legt de focus op kustvisserij en grijze garnaal. ... [Lees meer]
Onderzoek met focus op betere valorisatie van grijze garnaal
Toegevoegd op: 2013-09-30
De Noordzeegarnaal of grijze garnaal is in België een sterk en erg gegeerd product uit de visserij. Onderzoekers van ILVO zetten de jongste jaren via praktijkgericht en multidisciplinair onderzoek in op een betere kwaliteit en bredere valorisatie van de Vlaamse garnaal. [Lees meer]
GenWave beoogt ondersteuning Vlaamse maakindustrie inzake golf- en getijdenenergie
Toegevoegd op: 2013-09-30
Op 13 juni 2013 faciliteerde Flanders' Maritime Cluster in samenwerking met Power-Link en AREC, de lancering van het Gen4Wave Energy Platform. Het platform is opgezet als drieledig luik om de ontwikkeling en de commercialisatie van de Vlaamse golfenergie uit te bouwen in samenwerking met de kennisinstellingen en de bedrijven. [Lees meer]
ZeeTex - maritime innovation by textiles
Toegevoegd op: 2013-09-30
Dit project wil, samen met de maritieme bedrijven uit de regio Vlaanderen en Noord-Frankrijk, het gebruik en de ontwikkeling van innovatieve textielproducten voor maritieme toepassingen verkennen en stimuleren. ... [Lees meer]
Kustbescherming nieuwe stijl op slotcongres THESEUS in Brussel
Toegevoegd op: 2013-09-30
De afgelopen vier jaar heeft het THESEUS-project (Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate) in acht studiegebieden - waaronder het Schelde-estuarium - verschillende innovatieve mitigatietechnieken getest en op basis daarvan een beslissingsondersteunend systeem (Decision Support System - DSS) ontwikkeld. Op de slotconferentie van het project, op 18 oktober 2013 in Brussel, delen kustingenieurs, ecologen, sociologen en economen hun bevindingen. Geïnteresseerde wetenschappers en beleidsmakers kunnen nog aansluiten om deel te nemen. ... [Lees meer]
Driejaarlijkse Prijs Dr. Edouard Delcroix 2013
Toegevoegd op: 2013-09-30
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) & HYDRO vzw organiseren de Prijs Dr. Edouard Delcroix 2013. Deze internationale wetenschappelijke prijs (t.w.v 25 000 EUR) wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksploeg ter bekroning van onderzoek in het ruime kader van "het mariene milieu en de menselijke gezondheid". ... [Lees meer]
Bewijs van leven, diep in de aardkorst onder de diepzeebodem
Toegevoegd op: 2013-09-30
Wetenschappers waren er lang van overtuigd dat de aardkorst onder de zeebodem van de diepzee levenloos was. Maar uit recent onderzoek van boorkernen, afkomstig uit diepe delen in de aardkorst ter hoogte van de Mid-Atlantische Rug, blijkt nu dat er een rijk ecosysteem van micro-organismen is gehuisvest. [Lees meer]
Conferentie over niet-inheemse soorten in de Noord-Oost Atlantische Oceaan
Toegevoegd op: 2013-09-30
Tussen 20 en 23 november vindt in Oostende een internationale conferentie plaats over mariene niet-inheemse soorten: het ideale moment voor wetenschappers en beleidsmakers die werken met deze materie om hun ervaringen te delen en te bediscussiëren! ... [Lees meer]
Klimaatwijziging zet door, ook in de oceanen
Toegevoegd op: 2013-09-30
Op 27 september 2013 verscheen het vijfde rapport van de Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Daarin wordt onomstotelijk bewezen dat de wijziging van het klimaatsysteem op aarde zich doorzet, en dat daarbij een heel grote rol is weggelegd voor de oceaan. Het rapport is nog stelliger dan voorheen over de menselijke invloed op het klimaat. ... [Lees meer]
Aanbevelingen en beleidsrichtlijnen voor het uitvoeren van ecologische zandsuppleties
Toegevoegd op: 2013-09-30
Op 20 september verdedigde Sarah Vanden Eede haar doctoraat “Impact van zandsuppletie op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid”. ... [Lees meer]
VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2013-08-09
Ben je dit jaar of vorig jaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2013. [Lees meer]
Nieuwe call 'VLIZ North Sea Award 2013' wil Noordzee-onderzoek belonen
Toegevoegd op: 2013-08-09
Word jij de laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2013’? Individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen kunnen hun dossier indienen tot 30 november 2013. Meestal worden doctoraatsthesissen ingediend, maar vergeet niet dat ook (een reeks) peer-reviewed artikels kunnen meedingen voor de prijs. [Lees meer]
Slechts 50% van Belgische visvangst in Belgisch deel Noordzee gerapporteerd
Toegevoegd op: 2013-08-07
Voor het eerst is een reconstructie gemaakt van de totale visvangst door Belgische vissers op historische visgronden en in het Belgisch deel van de Noordzee. Dat gebeurde in het kader van het doctoraatsonderzoek van Ann-Katrien Lescrauwaet, dat begin juli 2013 werd verdedigd aan de Universiteit Gent. ... [Lees meer]
Het James Hutton Institute zoekt een doctoraatskandidaat die de brug slaat tussen microbiële ecologie en biomodellering
Toegevoegd op: 2013-07-23
Het project 'Meta-omic approaches to understanding and predicting soil biodiversity ecosystem function relationships' zal microbieel genoom onderzoeken om meer te weten te komen over evolutionaire fitness en ecologische adaptatie. Het doel is om ecologische niches te voorspellen op basis van genoom, met een focus op laterale gentransfer. Hiervoor zullen rekenkundige modellen en instrumenten ontwikkeld en getest moeten worden. ... [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >

[Voeg toe]