[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

Toegevoegd op: 2016-10-31
Tijdens de ministerraad van 28 oktober 2016 werd er akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer voor de vervanging van het onderzoeksschip Belgica. ...

CommOCEAN2016, of hoe een verschil maken in je mariene wetenschapscommunicatie

Toegevoegd op: 2016-10-31
Op 6 en 7 december vindt CommOCEAN2016 plaats in Brugge. Deze internationale conferentie wil de uitwisseling van moderne communicatiepraktijken over oceaanwetenschappen promoten. De organisatoren mikken op mariene wetenschappers én communicatoren die werken in mariene instituten, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Inschrijven kan nog tot 15 november. Zorg dat je erbij bent of volg ons op Twitter (@CommOCEAN2016) en Facebook (@commocean)! ...

Europese wedstrijd voor jonge chefs en studenten hotelschool: koken met duurzame vis

Toegevoegd op: 2016-10-28
De 2017-editie van de “Prijs Olivier Roellinger – voor het behoud van vis en zeevruchten" werd recent gelanceerd. Deze wedstrijd staat open voor jonge koks (onder de 35) en chefs-in-opleiding uit alle Europese landen. Ze worden gevraagd twee recepten met duurzame visproducten te creëren en hun keuze te verdedigen voor een jury. We hopen heel wat kandidaturen uit België te kunnen verwelkomen!

Marien Onderzoek: Toen en nu

Toegevoegd op: 2016-10-28
Op zondag 27 november 2016 viert het VLIZ samen met vele Vlaamse zeewetenschappers de Dag van de Wetenschap door de deuren van het onderzoeksschip Simon Stevin en van het Marien Station Oostende open te stellen voor het breed publiek. Daarenboven tonen we in primeur een heuse tijdslijn met de geschiedenis van het marien onderzoek in Vlaanderen! ...

Vlaams Aquacultuur Symposium op 16 november in Gent

Toegevoegd op: 2016-10-28
UGent is gastheer voor het vijfde Vlaams Aquacultuur symposium georganiseerd door het Vlaams Aquacultuur platform. In een eerste luik worden enkele alternatieve aquacultuursoorten voorgesteld die aan een nichemarkt beantwoorden. Sommige soorten staan nog in de startblokken, andere vinden langzaam hun weg naar de markt. Vervolgens wordt toegelicht hoe de aquacultuursector kan meegenieten van de resultaten van zowel fundamenteel Artemia-onderzoek, als van het recent goedgekeurd Interreg project AquaVlan2. ...

Hoe collecties maritieme musea meer inzetten voor onderzoek en onderwijs?

Toegevoegd op: 2016-10-28
Van 6 tot 8 september 2017 organiseert het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen de XIIth North Sea History Conference. Op deze internationale conferentie staat de waarde van maritieme museacollecties voor academici en het onderwijs centraal. Traditioneel gebruiken historici geschreven bronnen, maar steeds meer worden de door maritieme musea opgebouwde cultuur- en erfgoedcollecties ingezet voor onderzoek en bij het lesgeven. Wil je je eigen activiteiten en onderzoek rond dit topic voorstellen? De oproep voor het indienen van abstracts loopt nog 15 februari 2017.

SeArch Eindconferentie: Verdronken erfgoed

Toegevoegd op: 2016-10-18
Op de eindconferentie van het SeArch-project op 22 november 2016 (Het Pand, Gent) komen de resultaten van het onderzoek naar oervalleien, scheepswrakken en andere (pre)historische getuigenissen in een steeds ‘drukker’ wordende Noordzee aan bod. ...

TROPIMUNDO kostendekkende beurzen voor academiejaar 2017-2018

Toegevoegd op: 2016-10-10
Kandidaten voor een volledig kostendekkende beurs voor deelname aan de internationale masteropleiding Erasmus Mundus Masters Course in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO) 2017-2018 kunnen zich nog tot 30 november 2016 aanbieden. ...

Beurzen Brilliant Marine Research Idea

Toegevoegd op: 2016-10-03
Het VLIZ lanceert voor de eerste maal een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 1 december 2016. ...

4de editie Journée Doctorale du Campus de la Mer in Boulogne-sur-Mer

Toegevoegd op: 2016-09-30
Inspiratie opdoen bij de buren! Op 20 oktober 2016 organiseert de interdisciplinaire Noord-Franse onderzoekcluster Campus de la Mer al voor de 4de keer “La journée doctoral” met een programma bomvol korte en langere presentaties door een dozijn jonge mariene onderzoekers. ...

KBIN-OD Natuur zoekt wetenschappelijk medewerker oceanografische metingen

Toegevoegd op: 2016-09-30
De Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het KBIN wenst in het kader van het ICOS-project (Integrated Carbon Observation System) een wetenschappelijk medewerker oceanografische metingen in dienst te nemen.

Mariene Biotechnologie maakt innovatie mogelijk

Toegevoegd op: 2016-09-30
Naar aanleiding van de lancering van de recent afgewerkte roadmap “European Marine Biotechnology Research and Innovation” op woensdagavond 12 oktober 2016 in Hotel Marivaux in Brussel, organiseert het Marine Biotechnology ERA-NET tijdens de twee dagen erna een stakeholder meeting waarop talrijke sprekers uit de internationale industrie en onderzoeksgemeenschap verder bouwen op de bevindingen van de roadmap om de innovatieve toekomst van de mariene biotechnologie te verzekeren.

Zee op de korrel voor zeeanimatoren, kustgidsen en liefhebbers van de zee

Toegevoegd op: 2016-09-30
Op de twee maandagen 17 en 24 oktober 2016 organiseert het Steunpunt Natuur- en Milieu-educatie Kust van de Provincie West-Vlaanderen een training voor zeeanimatoren, kustgidsen en liefhebbers van de zee. Op elke bijscholingsdag staan twee sprekers op het programma.

Nieuwe Europese databank met educatieve en informatieve pakketten over de zee

Toegevoegd op: 2016-09-13
Bent u leerkracht, educator, wetenschapper, activist of gewoon geïnteresseerd in de zee? Wil u een activiteit organiseren in verband met de zee maar hebt u geen inspiratie of materiaal beschikbaar? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Het VLIZ heeft, in het kader van het Europese project SeaChange, een online doorzoekbare databank gelanceerd vol Europese voorbeelden, beschrijvingen en bruikbare materialen van activiteiten in verband met de zee. Dit gaat van educatieve pakketten tot bewustmakingscampagnes, excursies en ‘citizen science’ projecten. Duik in deze databank en geef ons uw mening op de online survey die aan de databank gelinkt is!

Uitbouw passief akoestisch netwerk voor observatie van bruinvissen en dolfijnen in Belgische mariene wateren

Toegevoegd op: 2016-09-13
In het Belgisch deel van de Noordzee komen zeer regelmatig bruinvissen en dolfijnen voor. Omdat deze dieren zich niet gemakkelijk laten zien, is het voor wetenschappers knap lastig om hun aantallen en verspreiding precies in te schatten. Momenteel ontplooit het VLIZ – binnen het kader van het LifeWatch-project – een netwerk van akoestische ontvangers, die het echolocatiegeluid van bruinvissen en dolfijnen kan detecteren. Na enig rekenwerk kan hieruit worden afgeleid welke soorten aanwezig zijn in onze mariene wateren en kunnen op termijn tendensen bepaald worden.

Meeuwen blijken elk een eigen karakter en persoonlijke voorkeur te hebben

Toegevoegd op: 2016-09-13
Dankzij het LifeWatch-zendernetwerk voor meeuwen blijkt dat meeuwen niet zomaar wat doen. Elk dier is een individu op zich, met een eigen karakter en persoonlijke voorkeuren. Dat kan je zien aan hun sterk onderling variërende foerageergedrag en migratietochten. Lees enkele leuke verhaaltjes over hun trek en activiteiten tijdens het broedseizoen. Onze favorieten zijn Sanne en Kate die zo lang mogelijk bleven genieten van de zon in El-Aaiún. Hoewel we ons ook wel afvragen wat Luc de mopperaar elke dag te zoeken heeft in De Mokker in Koekelare...?

Oproep voor kandidaturen VLIZ North Sea Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
Het VLIZ reikt jaarlijks de North Sea Award uit aan een onderzoeker of een onderzoeksgroep om hun vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen dat zich toelegt op het bestuderen van de structuur of het functioneren van onze wereldzeeën. Kandidaturen zijn welkom tot 30 november 2016.

VLIZ zoekt kandidaten voor de Master Thesis Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en bekronen. Daarmee willen we hen aansporen om ook in hun toekomstige carrière kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het marien onderzoek in Vlaanderen te bevorderen. Ben je recent afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit of hogeschool op een marien gerelateerd onderwerp en ben je fier op je scriptie? Dien dan zeker je kandidatuur in! Inschrijven kan tot 30 november 2016.

Grote internationale bevraging bij 16- tot 18-jarigen naar kennis over de oceaan

Toegevoegd op: 2016-09-05
De Berkeley Lawrence Hall of Science (US) doet een grootschalig onderzoek naar de kennis van 16- tot 18-jarigen over de oceaan. Het doel is om de resultaten van de verschillende landen met elkaar te vergelijken en meteen een betrouwbaar open-source instrument te ontwikkelen dat de Ocean Literacy bij jongeren kan meten. Ken jij scholieren of leerkrachten uit deze doelgroep? Spoor je hen dan aan om deel te nemen! ...

Vertonen mariene organismen met eenzelfde uiterlijk, ook dezelfde ecologie?

Toegevoegd op: 2016-08-30
Van soorten die er identiek uitzien, maar genetisch toch van elkaar verschillen – biologen noemen ze cryptische soorten – wordt algemeen aangenomen dat ze niet samen in eenzelfde milieu kunnen voorkomen vanwege teveel onderlinge concurrentie. Cryptische soorten komen veelvuldig voor in mariene milieus, en regelmatig worden ze toch samen aangetroffen. Zoals bijvoorbeeld de cryptische rondwormen die samen voorkomen op wieren in de brakke slikken van het Schelde-estuarium. Mariene wetenschappers van de UGent hebben nu voor het eerst aangetoond hoe deze rondwormen dit samenlevingsprobleem opgelost hebben. ...

Vacature PhD: Microplastics in mariene bodemdieren

Toegevoegd op: 2016-08-30
De onderzoeksgroep Mariene Biologie van de UGent zoekt een kandidaat voor het uitvoeren van experimenteel onderzoek naar de opname en accumulatie van microplastics in mariene bodemdieren en hun transfer in het voedselweb. Geïnteresseerden in dit actuele onderzoeksthema kunnen zich aanmelden tot 16 september. ...

Het VLIZ verhuist!

Toegevoegd op: 2016-08-26
Het Vlaams Instituut voor Zee (VLIZ) zal vanaf 2020, samen met onze internationale partners enerzijds en de visserijonderzoekers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) anderzijds, gehuisvest worden in een gedeelde nieuwbouw in de Ankerstraat in Oostende.

Nieuw: Multitransducer echosounder voor gedetailleerd zeebodemonderzoek in ondiepe zones

Toegevoegd op: 2016-08-22
Voortaan stelt het VLIZ een unieke multitransducer echosounder ter beschikking van mariene wetenschappers. Het nieuwe toestel laat toe om met een zeer groot detail (dm tot cm resolutie), en ook in zeer ondiep water van minder dan 10 meter diep, de mariene ondergrond en hierin aanwezige structuren driedimensioneel in kaart te brengen. De SES-2000 Quattro opent de weg naar baanbrekend marien onderzoek in de vakgebieden van de archeologie, sedimentologie, geotechniek, hydrodynamisch en ecologisch onderzoek.

Nemo Link® Interconnector stelt mariene data ter beschikking voor onderzoek

Toegevoegd op: 2016-08-22
Boorkernen genomen ter voorbereiding van de aanleg van de onderzeese Nemo Link® Interconnector-elektriciteitskabel tussen Zeebrugge en Richborough (VK) dienen nu voor marien wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van het Renard Centre of Marine Geology (UGent-RCMG) waren in het bijzonder geïnteresseerd in sedimentstalen genomen voor Oostende. Omdat er zich in deze zone kleine paleoriviervalleien bevinden die in het verlengde liggen van de Oostende Vallei, het voormalige Schelde-estuarium (100.000 jaar geleden) kunnen deze stalen bijdragen tot een betere kennis van de landschapsontwikkeling tijdens de laatste ijstijd en over hoe het landschap er uitzag voor de aanwezigheid van onze voorouders.

CREST Begeleidingscommissie met eerste onderzoeksresultaten fysische processen aan Vlaamse kust

Toegevoegd op: 2016-08-19
De kennis over processen zoals golven, getij, sedimenttransport, wind ... nabij de kust en op land verhogen, dat is het doel van het in november 2015 opgestarte CREST-project. De onderzoekpartners en doctorandi deden ondertussen heel wat terreinmetingen, tests in het laboratorium en gingen aan de slag met numerieke modellering. Hun resultaten willen ze graag delen met zoveel mogelijk verschillende eindgebruikers, die verder aan de slag kunnen met deze bevindingen. Het CREST-team nodigt u dan ook graag uit voor deze tweede meeting van de begeleidingscommissie, die doorgaat op 21 september 2016 te Oostende. Op het programma staan, naast een toelichting van de eerste resultaten van het CREST-project, ook enkele interessante voordrachten van parallel lopende initiatieven en een demonstratie van het 'Augmented Reality Sandbox'-meubel dat ontwikkeld werd voor outreach-activiteiten binnen het project.

European Marine Board werft nieuwe wetenschappelijk medewerker aan

Toegevoegd op: 2016-08-17
Het secretariaat van de European Marine Board (EMB) in Oostende zoekt kandidaten voor de positie van wetenschappelijk medewerker. De deadline om te reageren ligt op 16 september 2016. ...

Nieuw: watertanks voor mariene organismen in het Marien Station Oostende

Toegevoegd op: 2016-08-10
Het VLIZ stelt voortaan een koelruimte ter beschikking met daarin drie grote zee watertanks voor het uitvoeren van testen met mariene organismen. De tanks kunnen gebruikt worden als quarantaine ruimte voor levende mariene organismen, maar kunnen evengoed dienen voor experimenteel onderzoek op vissen en mariene ongewervelden. De installatie is door Dierenwelzijn erkend en een VLIZ-medewerker is gecertificeerd voor het houden van proefdieren. De watertanks staan ter beschikking van alle mariene wetenschappers.

Abstractenboek studiedag Vissen in Verleden 2015 met focus op visverwerking vroeger en nu

Toegevoegd op: 2016-08-05
Op 30 oktober 2015 vond onder grote belangstelling de derde editie plaats van “Vissen in het verleden”, de studiedag met een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij in de breedste zin. Het doel van de organisatoren is om een forum te bieden die de uitwisseling van kennis, data en informatie rond de geschiedenis van de zeevisserij in haar vele facetten en over sectoren heen bevordert. Het centrale thema van de 2015-editie was visverwerking en –productie aan land. Vandaag is de 130 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde publicatie verschenen die het onderzoek en de verhalen van alle sprekers bundelt.

Hydro vzw en VLIZ lanceren nieuwe oproep internationale Prijs Dr. Edouard Delcroix

Toegevoegd op: 2016-08-03
Deze driejaarlijkse internationale prijs (25.000 EUR) bekroont wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van oceanen en de menselijke gezondheid. Nieuw vanaf deze editie is dat er ook een aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt (2.500 EUR) voor een veelbelovende jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat. Deadline is 31 december 2016. ...

Oceans Past VI Conferentie

Toegevoegd op: 2016-08-03
Met als titel "Historical perspectives on the elements and dynamics of the marine socio-ecological system" vindt op 16-18 mei 2017 de zesde editie plaats van Oceans Past, ditmaal in Sesimbra (Portugal). ...

Het Eurofleets2-programma heeft twee plaatsen voor studenten op de RV L'Atalante

Toegevoegd op: 2016-07-22
Het Eurofleets2-programma biedt studenten (vanaf master) in de mariene wetenschatten de kans om mee te varen met de GRACO expeditie van 22 september tot 1 oktober 2016.

VLIZ-leden: bedankt!

Toegevoegd op: 2016-07-06
Om onze trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigde het VLIZ op vrijdagavond 24 juni 2016 alle VLIZ-leden uit voor een midzomeravondwandeling op de Oostendse oosteroever. Enthousiaste vrijwilligers van SeaWatch-B, het vorig jaar opgestarte filantropische project dat o.m. gesponsord wordt met VLIZ-ledenbijdragen, demonstreerde er hun kunnen. Verder werd kennis gemaakt met de natuur, het (militair) erfgoed, de visserij en andere maritieme activiteiten in dit stukje havengebied, waar zich ook een boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek schuilhoudt. Na de wandeling werd de avond onder een stralend zonnetje afgesloten met een glaasje en een gezellige babbel.

Het VLIZ is voortaan te volgen via Facebook!

Toegevoegd op: 2016-07-05
Communicatie gaat steeds meer over het inzetten op meerdere communicatiekanalen. Sociale media kunnen daarbij niet ontbreken. Het VLIZ bericht daarom nu ook via Facebook over zijn werking. ...

Zeekrant 2016, hét zomerkrantje bij uitstek!

Toegevoegd op: 2016-06-30
Steek je voeten in het zand en open de Zeekrant 2016. Je zal verbaasd over de hoeveelheid leuke weetjes met betrekking tot onze kust en zee er vervat zijn in deze 8 pagina’s tellende publicatie. ...

Kom deze zomer meer te weten over de bescherming van onze Noordzee in de FED Truck

Toegevoegd op: 2016-06-30
De Federal Truck trekt naar zee deze zomer, tot in de nok gevuld met informatie rond de bescherming van onze Noordzee. Tijdens de eerste helft van juli en de laatste helft van augustus wil de Federale overheid in deze mooi ingerichte vrachtwagen op verschillende plaatsen aan de kust de vakantieganger informeren en sensibiliseren. ...

Traditie van zeezegeningen en vissersmissen in krantje Woelig Water

Toegevoegd op: 2016-06-22
Via het krantje 'Woelig Water' van LECA, het expertisecentrum voor cultuur van alledag, word je ondergedompeld in de traditie van de zeezegeningen en de vissersmissen aan de Belgische Kust. Je leest er onder andere enkele getuigenissen van mensen die zich inzetten voor deze traditie en een kalender voor de zomer van 2016. ...

CommOCEAN2016 conferentie: wat maakt mariene wetenschapscommunicatie zo speciaal?

Toegevoegd op: 2016-06-22
Op 6 en 7 december organiseren de European Marine Board en zijn Communication Panel, het IODE Project Office for IOC/UNESCO en het Vlaams Instituut voor de Zee de CommOCEAN2016-conferentie rond mariene wetenschapscommunicatie in Brugge. De conferentie mikt op mariene wetenschappers en communicatoren, die werken in mariene instituten, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Het programma wil de uitwisseling van goede praktijken in moderne communicatie van de oceaanwetenschappen promoten, alsook het beste brengen van deze blauwe wetenschap. ...

EMSEA2016: meeting rond mariene educatie en Ocean Literacy in Europa

Toegevoegd op: 2016-06-22
De 4de conferentie van de European Marine Science Educators Association (EMSEA) zal dit jaar worden gehouden in het bezoekerscentrum Titanic Belfast in Noord-Ierland. Mariene educatoren van over gans Europa komen er samen om te discussiëren over de nieuwigheden in het formele en informele onderwijs rond kusten, zeeën en de oceaan, alsook rond de verdere promotie van Ocean Literacy. Gedurende 4 dagen (4-7 oktober 2016) staan keynote speakers, parallelle workshops, open discussies en veel gelegenheid tot netwerken op het programma. De laatste dag wordt een selectie van boeiende excursies in Noord-Ierland aangeboden. Een abstract voor een presentatie indienen kan nog tot 30 juni.

Negende editie van de “Dance your PhD contest 2016” nu open

Toegevoegd op: 2016-06-20
Al voor de negende keer organiseert het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science de wedstrijd "Dance your PhD". Misschien een wat speciale manier om de resultaten van je doctoraatsonderzoek kenbaar te maken aan een breder publiek, maar daarom niet minderwaardig. VLIZ ziet graag enkele mariene inzendingen en al zeker als ze uit Vlaanderen/België afkomstig zijn! ...

Safe Coastal Tourism vzw wint Sea Change ideeënwedstrijd twee keer

Toegevoegd op: 2016-06-15
Op 10 juni 2016 – op de viering van WereldOceaanDag 2016 – werden de winnaars van de Europese Sea Change ideeënwedstrijd in de prijzen gezet. Safe Coastal Tourism vzw won zowel de Europese als de Belgische prijs, met hun idee om kinderen meer bewust te maken van de gevaren van de zee. Het winnende idee zal nu verder voor VLIZ als inspiratie dienen voor de organisatie van een bewustmakingsevenement in België in 2017.

Nieuwe website met archeologische kijk op Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens

Toegevoegd op: 2016-06-10
De website Zwinproject (www.zwinproject.ugent.be) belicht de reconstructie van het middeleeuws havengebied van het Zwin vanuit archeologisch perspectief. Al bijna 150 jaar wordt door historici en bodemkundigen onderzoek gevoerd naar de verbinding tussen Brugge en de zee – en de in die zone gelegen verdwenen dorpen, maar het is pas sinds de laatste paar decennia dat de landschapsarcheologie ook het potentieel van niet-invasieve methodes exploreert. Denk hierbij aan het gebruik van teledetectie, geofysische bodemsensoren, onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), veldprospectie, archiefonderzoek, etc. De combinatie van deze data leidt tot een beter begrip van de evolutie van het Zwingebied. ...

VLIZ werft aan: IT-specialist

Toegevoegd op: 2016-06-10
Het Vlaams Instituut voor de Zee zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een IT-specialist voor het opzetten, verder uitwerken en operationeel houden van verschillende datasystemen, alsook voor het participeren in datamanagementactiviteiten binnen nationale en internationale projecten van de afdeling datacentrum.

Video: Training RV Mtafiti crew en wetenschappers voor deelname aan grootse Indian Ocean Expedition

Toegevoegd op: 2016-06-09
VLIZ-medewerkers trainden wetenschappers uit de regio van de West-Indische Oceaan ter voorbereiding van de tweede Internationale Expeditie van de Indische Oceaan (IIOE2). Voor deze grootse meerjarige geconcerteerde onderzoeksactie werken verschillende landen van in en buiten de regio samen, onder de paraplu van IOC/UNESCO, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de meetcampagnes. De training ging door in Kenia van 18 tot 27 april 2016, zowel in het wetenschappelijk instituut KMFRI in Mombasa als aan boord van de RV Mtafiti, de voormalige RV Zeeleeuw – in 2012 door Vlaanderen geschonken aan Kenia. Leer er alles over in deze video.

LifeWatch België, een zeer actieve onderzoeksgemeenschap!

Toegevoegd op: 2016-06-07
Sinds de opstart in 2012 is de pool van instrumenten en andere infrastructuur binnen LifeWatch.be sterk gegroeid. Dat deze infrastructuur niet onbenut blijft en ze het opstarten van innovatieve onderzoeksprojecten stimuleert, bleek duidelijk op maandag 23 mei toen de tweede gebruikersvergadering van LifeWatch.be-infrastructuur doorging op het VLIZ in Oostende. In het verslag lees je alles over de vorderingen en de (eerste) onderzoeksresultaten en analyses.

Een nieuw VLIZ Jaarboek, voor wie graag terugblikt naar 2015!

Toegevoegd op: 2016-06-03
Kom meer te weten over de VLIZ-realisaties die, in het bijzonder, het jaar 2015 kleurden en ontdek onze zelfverklaarde 'Hoogtepunten'. ...

Marine Science Meets Maritime Industry: een terugblik

Toegevoegd op: 2016-06-01
Op 17 mei 2016 daagden Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) bedrijven en wetenschappers uit om samen oplossingen te bedenken voor een duurzaam, efficiënt en multifunctioneel gebruik van de zee en concrete pistes te verkennen voor gezamenlijke projecten. Even terugblikken. ...

UGent Blue Growth Summer School

Toegevoegd op: 2016-05-31
Tussen 12 en 23 september organiseert de Universiteit Gent in de Greenbridge in Oostende een zomercursus rond blauwe groei. Voor masterstudenten met een sterke interesse in de mariene/maritieme wereld. Je kan ervoor kiezen om 1 of 2 weken deel te nemen. ...

PhD Cup wil kersverse doctors aansporen om onderzoek met wijde wereld te delen

Toegevoegd op: 2016-05-31
Jaarlijks worden zo’n 1600 doctoraten afgewerkt in Vlaanderen. Die studies vinden vlot hun weg naar wetenschappelijke publicaties, maar slechts een fractie komt het grote publiek ter ore. Daar wil de Vlaamse PhD Cup verandering in brengen! Na een doorgedreven mediatraining onder leiding van communicatie-experten wacht deelnemers de ultieme uitdaging: de kern van hun jarenlange onderzoek uit de doeken doen in een heldere presentatie van 3 minuten. De inzet: een voucher voor een opleiding aan de Vlerick Business School ter waarde van 10.000 euro. Het is de hoop van VLIZ om veel mariene doctors in de wedstrijd te zien!

UGent organiseert "Blauwe groei: Onbekend? Onbemind?"

Toegevoegd op: 2016-05-31
Blauwe groei – of de langetermijnstrategie voor een meer duurzame groei van de mariene en maritieme sectoren – is ondertussen topactueel in het Europese, Federale en Vlaamse beleid. Hiermee wordt erkend dat de zeeën en oceanen aanjagers zijn voor de economie met een groot potentieel voor innovatie en groei. Ook de Universiteit Gent ziet heel wat potentieel in de blauwe groei en ontwikkelde ondertussen een positie rond marien onderzoek voor de blauwe innovatie. Wilt u zich mengen met UGent experts en bedrijfsontwikkelaars ter zake? Kom dan op 6 juni (9:00-14:00) naar de Greenbridge Incubator, de UGent Campus in Oostende, voor het evenement "Blauwe groei: Onbekend? Onbemind?".

Naar een klimaatbestendige kust met CREST: website en nieuwsbrief

Toegevoegd op: 2016-05-30
In november ging CREST van start, wat staat voor ‘Climate Resilient Coast’ – een Klimaatbestendige Kust. Dit team, bestaande uit expert-wetenschappers uit drie Vlaamse universiteiten, verschillende overheidsdiensten en de consultancy, wil dieper inzicht krijgen in de fysische processen die zich afspelen in onze kustzone. Via de CREST-website en de CREST-nieuwsbrief blijf je als stakeholder op de hoogte van hun bevindingen. ...

[Voeg toe]