[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Ifremer op zoek naar een onderzoeker in de functionele ecologie

Toegevoegd op: 2015-11-06
De French Research Institute for Exploitation of the Sea (Ifremer) werft een onderzoeker in de functionele ecologie aan bij het departement Oceanografie en Ecosysteem dynamica, en het departement van kustdynamica. ...

Ontdek de nieuwe site van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren

Toegevoegd op: 2015-11-06
De website van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende (VOC) zit in een nieuw en moderner jasje! Naast nieuws over hun activiteiten en evenementen, geeft de site je tevens alle informatie over wat je te doen staat als je een kust- of zeedier aantreft naast informatiedossiers over onderzoek. Ga snel een kijkje nemen en klik hier. Deze website is ontwikkeld en wordt gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Raak geïnspireerd door de mens-zee interactie en win een prijs (enkel voor 11-16 jarigen)!

Toegevoegd op: 2015-11-05
Stel je eigen team van 11- tot 16- jarigen samen en bedenk een origineel project rond het thema ‘jouw oceaan, jouw toekomst’. Dit kan een voorstel voor een studie, (sociaal) experiment of uitvinding zijn dat de Principes van de Blue Society ondersteunt. Wie weet, winnen jullie wel de Professor Mário Ruivo prijs of een van de andere prijzen die meer dan EUR 5000 waard zijn! ...

Hoe staat het met het marien onderzoek in de zuidelijke Europese zeeën?

Toegevoegd op: 2015-11-05
Dit en enkele beleidsuitdagingen gerelateerd aan het marien ecosysteem ontdek je op de wetenschappelijke eindconferentie ‘geïntegreerd marien onderzoek in de Middellandse en Zwarte Zee’ dat georganiseerd wordt in het kader van het project PERSEUS (Policy-oriented marine Environmental Research for the Southern European Seas). Wetenschappers en beleidsmakers actief in de zuidelijke Europese zeeën zijn van harte welkom van 7 tot 9 december in Brussel. Deze eindconferentie wordt georganiseerd door het Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), in co-organisatie met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Vlaanderen. ...

Drie nieuwe apparaten voor de VLIZ-onderzoeksinfrastructuur

Toegevoegd op: 2015-11-03
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) investeerde 250 000 EUR in een meetsysteem voor eolisch zandtransport, een opstelling voor verzuringsexperimenten in het Marien Station Oostende en een multi-transducer parametrische echosounder. Deze drie toestellen werden uitgekozen door de Wetenschappelijke Commissie van VLIZ na de jaarlijkse oproep voor voorstellen om te investeren in de mariene onderzoeksinfrastructuur.

Pintafish, wetenschap en visserij – een gouden drietal

Toegevoegd op: 2015-10-23
Op de Pintafish Informatie- en Contactdag van 21 november wil dit bedrijf, dat ethisch en duurzaam wil omgaan met het zeeleven én de Vlaamse visserij, zijn filosofie, werkwijze en toekomstplannen voorstellen. Zowel professionelen, als vertegenwoordigers en leden van voedselteams en andere organisaties, maar ook iedere bewuste consument met een liefde voor vis kan in de voormiddag komen luisteren naar acht gastsprekers, elk specialist in hun vakgebied. Zij trachten het publiek inzicht geven in de complexiteit van een duurzame viskeuze in al zijn aspecten. ...

Micro B3 Conferentie over mariene microbiële biodiversiteit, bio-informatica en biotechnologie

Toegevoegd op: 2015-10-22
Van 2 tot 5 november gaat in Brussel de eindconferentie door van het EU Micro B3-project. Beleidmakers en biodiversiteitstakeholders van in Europa en overzee worden uitgenodigd om de resultaten van hun marien genoomonderzoek te bespreken. Ook worden er enkele kernaanbevelingen geformuleerd voor de Europese Commissie. ...

Grootste marien reservaat ter wereld ligt nu in de Stille Oceaan!

Toegevoegd op: 2015-10-20
Zo’n 830 000 vierkante kilometer bedraagt het marien reservaat gelegen rond de Pitcairneilanden (zuidelijk deel van de Stille Oceaan). Deze streek is een van de meest ongerepte plaatsten op aarde en werd door de Britse regering aangekondigd als een marien beschermd gebied. ...

Wat is de relatie tussen België en een skelet van een blauwe vinvis tentoongesteld in de VS?

Toegevoegd op: 2015-10-19
Sinds 1998 wordt in het New Bedford Whaling Museum (Verenigde Staten) een skelet van het grootste dier op aarde, de blauwe vinvis, tentoongesteld. Lees hier het verhaal over hoe experten het mysterie over de dood van het dier ontrafelen en wat België hiermee te maken heeft.

Neem deel aan de Blue Society fotowedstrijd ‘jouw oceaan, jouw toekomst’

Toegevoegd op: 2015-10-16
Laat je creativiteit op volle toeren draaien en neem foto’s over jouw positieve visie op de oceaan of over hoe de oceaan een rol kan spelen in ons dagelijks leven. Je kan drie foto’s inzenden bij elk van de zes volgende categorieën: oceaan en transport, oceaan en voedsel, oceaan en gezondheid, oceaan en energie, oceaan en een plaats om te leven en de oceaan in combinatie met toerisme en vrije tijd. Deze wedstrijd is in het kader van het Sea for Society project en loopt van 14 oktober tot 12 november 2015. Inzenden van foto’s kan via de Blue Society facebookpagina. ...

Bescherming van de oceaan opgenomen in de VN-ontwikkelingsdoelen

Toegevoegd op: 2015-10-09
‘Behandel de oceaan, zeeën en mariene bronnen op een duurzame manier’. Zo luidt het veertiende ontwikkelingsdoel Verenigde Naties (VN). Hieronder zijn verschillende doelen voor de komende jaren opgenomen, waaronder: het voorkomen en verminderen van mariene vervuiling tegen 2025, het minimaliseren en behandelen van de gevolgen van oceaanverzuring, het beschermen en duurzaam beheren van mariene en kustecosystemen tegen 2025, etc.

Samen sterker: gezamenlijke financiering van onderzoek naar microplastic in de oceaan

Toegevoegd op: 2015-10-09
België en negen andere Europese landen pompten samen 7,5 miljoen EUR in JPI Oceans, het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor de zee. Zo zorgen ze voor de financiering van vier nieuwe projecten die de (ecotoxicologische) impact van plastic deeltjes op de oceanen onderzoeken. Verder zullen deze projecten werken aan de harmonisering van de monitoringsmethoden en manieren om microplastics te analyseren en isoleren. Het VLIZ kreeg van de Vlaamse overheid het mandaat om het JPI Oceans-secretariaat te ondersteunen. ...

Hoe een offshore platform maximaal benutten? Ontdek het op de MERMAID conferentie!

Toegevoegd op: 2015-10-08
De MERMAID conferentie vormt een unieke gelegenheid voor offshore bedrijven en andere belanghebbenden om in contact te treden met Europese wetenschappers met expertise ter zake. Tijdens deze conferentie staat de integratie van verschillende gebruikersfuncties in multi-use offshore platformen zoals energieproductie, aquacultuur, scheepvaart, etc. centraal. Deze eindgebruikersconferentie gaat door in Brussel op 26 november. ...

Word jij de nieuwe winnaar van de VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015?

Toegevoegd op: 2015-10-07
Jonge mariene wetenschappers met een afstudeerwerk met betrekking tot fundamenteel of toegepaste onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen, worden door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) warm gemaakt hun kandidatuur te stellen voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015! De kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd zijn. Inschrijven kan vóór 30 november. De VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015 zullen uitgereikt worden op de 16e VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 12 februari 2016. ...

Wie dingt mee naar de VLIZ North Sea Award 2015?

Toegevoegd op: 2015-10-07
Bestudeerde jij de structuur of het functioneren van onze oceaan tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat? Had je hier graag een prijs voor gekregen? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in vóór 30 november 2015. Kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling en ten hoogste drie jaar geleden gedoctoreerd zijn. De North Sea Award 2015 zal uitgereikt worden op de 16e VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 12 februari 2016. ...

VNSC-Scheldesymposium: Gedragen visie, gedeelde actie

Toegevoegd op: 2015-10-07
Op 26 november 2015 organiseert de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) een Scheldesymposium met als thema: ‘Het Schelde-estuarium morgen: gedragen visie, gedeelde actie’. Onderzoekers verbonden aan het Schelde-estuarium, vertegenwoordigers van de Vlaamse en Nederlandse overheid, stakeholders en aandeelhouders uit en rondom het Scheldegebied worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar innovatieve participatievoorbeelden en -ideeën die ten goede komen van de ontwikkeling van het Schelde-estuarium. Het VNSC-Scheldesymposium zal doorgaan in Antwerpen. ...

Ecologische en socio-economische effecten van de uitheemse kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Zuidelijke Noordzee

Toegevoegd op: 2015-09-25
Lies Vansteenbrugge, onderzoeker van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en van de onderzoeksgroep Mariene Biologie aan de UGent, nodigt u op donderdag 15 oktober uit op haar doctoraatsverdediging met de titel ‘De niet-inheemse kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Zuidelijke Noordzee: ecologische en socio-economische effecten gerelateerd aan de trofische positie van de soort en de huidige verspreiding van gelatineus zoöplankton’.

Dag van de doctoraatsstudenten in Boulogne-sur-Mer

Toegevoegd op: 2015-09-24
Voor de derde keer op rij organiseert de Campus de la Mer (Boulogne-sur-Mer, Frankrijk) een dag waarbij doctoraatsstudenten de kans krijgen hun onderzoek voor te stellen aan tweedejaars masterstudenten, onderzoekers en geïnteresseerden uit bedrijven in de mariene sector. De doctoraatsstudenten die hiervoor in aanmerking komen, zijn minstens 2 jaar bezig met hun marien of kustgebonden onderzoek relevant binnen de wetenschapsrichtingen van de Campus de la Mer of bij de andere instellingen in Frankrijk maar ook in Ierland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. Deze dag zal doorgaan op 8 oktober in Boulogne-sur-Mer.

Informatieve bijeenkomst over onderwater cultureel erfgoed door EU-UNESCO

Toegevoegd op: 2015-09-23
Op donderdag 1 oktober organiseert de EU-UNESCO een informatieve bijeenkomst in Brussel over de recente ontwikkelingen in het beschermen en gebruik van onderwater archeologische sites. De onderwerpen die aan bod komen variëren van 3D-modellering van sites en robotarcheologen tot nieuwe ontdekkingen omtrent historische klimaatsverandering in Europa en kusttoerisme. Onderzoekers en beleidsmakers krijgen uitgebreid de kans om te netwerken na de presentaties van de gastsprekers.

Projectmedewerker EMBRC

Toegevoegd op: 2015-09-22
De onderzoeksgroep Mariene Biologie van de Universiteit Gent is op zoek naar een projectmedewerker in het kader van het Horizon 2020 Preparatory Phase 2 European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) project en dit voor een periode van 1 jaar.

Netwerksessie over vraag en aanbod voor de offshore energie

Toegevoegd op: 2015-09-14
Flanders Cleantech Association, GreenBridge, Flanders’ Maritime Cluster en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen nodigen u op 15 oktober uit op een namiddag boordevol informatie over de bouw van nieuwe windmolenparken en de innovatieniches in Vlaanderen. Ook zullen bedrijven korte presentaties geven over hun vraag of aanbod voor de offshore-energiesector. Uitgebreid netwerken kan na de presentaties. Waar naartoe? GreenBridge site in Oostende. ...

Maak kennis met de cursus aquacultuur van de Odisee Hogeschool

Toegevoegd op: 2015-09-14
De onderzoeksgroep Aqua-ERF van de Odisee Hogeschool organiseert vanaf 24 september een cursus aquacultuur die bestaat uit 10 lessen van telkens 3 uur. Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht in de context en basisconcepten van aquacultuur. Onderwerpen zoals o.a. recirculatietechnologie (RAS), visbiologie en visvoeder komen aan bod. De lessen zullen soms door gastdocenten geleid worden waarbij de cursist zeer concrete technische aspecten aangeleerd krijgt. ...

Ontginning van de diepzee: cruciale uitdagingen voor het diepzeeonderzoek van de 21ste eeuw

Toegevoegd op: 2015-09-14
Hoewel de diepzee de grootste leefomgeving is op onze planeet en de commerciële ontginning ervan in volle opstart is, weten we nog zeer weinig over het diepzee-ecosysteem. In zijn nieuwste position paper ‘ Delving Deeper: Critical challenges for 21st century deep-sea research’ stelt de European Marine Board (EMB) acht hoofddoelen voor het diepzeeonderzoek die betrekking hebben op de uitbreiding van commerciële activiteiten, de stijgende menselijke en natuurlijke impact, en de noodzaak voor een doeltreffende beleidskader die het beheer van diepzeeactiviteiten en diepzeebronnen onderbouwt.

Alle soorten weekdieren samen in één lijst!

Toegevoegd op: 2015-09-14
Na meer dan een jaar voorbereiden is het zo ver en kan MolluscaBase worden gelanceerd. In deze databank zal je op termijn de taxonomische informatie terugvinden over alle soorten weekdieren die wereldwijd voorkomen in de zee, in het zoetwater en op land, inclusief de fossiele soorten. Het initiatief werd opgestart met de steun van LifeWatch, de Europese e-infrastructuur voor biodiversiteit- en ecosysteemonderzoek. ...

De allereerste Rode Lijst van Europese zoutwatervissen

Toegevoegd op: 2015-09-11
In Europese wateren worden 59 zeevissoorten met uitsterven bedreigd en 26 soorten worden beschouwd als ‘kwetsbaar/bijna bedreigd’. Dit staat te lezen in de Europese Rode Lijst van Zoutwatervissen gepubliceerd door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en de Europese Commissie. Hoewel het tot nu toe uitgevoerde visserijbeheer succesvol was voor enkele soorten zoals de Atlantische kabeljauw of Atlantische Blauwvintonijn (aantallen stegen!), zijn er andere soorten zoals de Atlantische heilbot, Atlantische zalm en tarbot die verdere aandacht vragen. Haaien, roggen en draakvissen worden gerekend tot de meest bedreigde zeevissen van Europa. ...

Derde Studiedag ‘Vissen in het verleden’ over de geschiedenis van de Belgische zeevisserij

Toegevoegd op: 2015-09-10
Op 30 oktober 2015 organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed, het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO), het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ondertussen voor de derde keer de studiedag ‘Vissen in het verleden’: voor iedereen die het warm krijgt van het rijke verleden van onze zeevisserij. Dit jaar werd een programma uitgebouwd rond het thema ‘Visverwerking en –productie aan land’ en multidisciplinaire verhalen waar het trio haring, paling en kabeljauw in de kijker staan. ...

Zeebad voor leerkrachten

Toegevoegd op: 2015-09-10
Alle leerkrachten die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek, worden van harte uitgenodigd door het VLIZ op het Zeebad voor leerkrachten op 7 oktober 2015 in Oostende. Deze bijscholing is bedoeld voor leerkrachten van de 2de en 3de graad secundair onderwijs, die actief willen gaan werken met de lesmodules en praktische oefeningen die aangeboden worden binnen de website van het educatieve project PlaneetZee. Thema’s zoals het ‘Belgisch weer en de zee’ en ‘Oceaanlandschappen’ worden door mariene onderzoekers Fritz Buyls (Oceanografisch Meteorologisch Station) en prof. dr. David Van Rooij (RCMG/UGent) uitvoerig behandeld.

Belg blijkt bezorgd over vervuiling zeeën, maar voelt zich machteloos

Toegevoegd op: 2015-09-09
Uit de enquête die het EU-project ECsafeSEAFOOD uitgevoerd heeft blijkt dat Belgische consumenten bezorgd zijn over de vervuiling van zeeën en oceanen, maar dat ze nauwelijks geloven in hun eigen mogelijkheden om er zelf iets aan te doen. Concrete info en tips kunnen daaraan verhelpen, zo blijkt uit onderzoek door de UGent. ...

Jong natuurgeweld gezocht in Oostende

Toegevoegd op: 2015-08-28
Werkgroep Natuurjongeren Oostende organiseert activiteiten voor kinderen tussen 8 en 10 jaar die geprikkeld zijn door de natuur en niet bang zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken. Onder begeleiding van ervaren gidsen, natuurwerkers of animatoren wordt de natuur van de kust verkend in al haar facetten. Op het menu staat geen saaie uitleg, maar zelf zoveel mogelijk de natuur ontdekken. ...

INTERCOH 2015 Wereldcongres sedimenttransport

Toegevoegd op: 2015-08-28
Cohesief sediment (slib of modder) kan zowel een zegen als een vloek zijn voor de mensheid. Het is daarom noodzakelijk om de fysische processen van deze sedimenten in de natuurlijke omgeving goed te begrijpen. De KU Leuven nodigt jonge, ervaren en toonaangevende wetenschappers en ingenieurs uit op de 13e International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH 2015) die doorgaat van 7 tot 11 september. De focus van dit wereldcongres zal vooral liggen op de vernieuwing en vooruitgang die gemaakt zijn in o.a. de procesmodellering, meettechnieken, laboratoriumexperimenten en veldstudies. Het abstractenboek wordt uitgeven als VLIZ Special Publication 74 en zal na het event hier te vinden zijn.

Economische evaluatie hervorming beheer Europese zeehavens

Toegevoegd op: 2015-08-28
Op dinsdag 1 september 2015 verdedigt Patrick Verhoeven van de Faculteit Toegepaste Economie van de Universiteit Antwerpen zijn doctoraat ‘Economic Assessment of Management Reform in European Seaports’. Een slottoespraak zal gegeven worden door Mr. Dimitrios Theologitis (hoofd van het havenbeleid, Europese Commissie).

Tweede MARES-conferentie over de gezondheid en instandhouding van het marien ecosysteem

Toegevoegd op: 2015-08-26
Het marien ecosysteem wordt de laatste decennia sterk op de proef gesteld door antropogene bedreigingen. Processen zoals eutrofiëring, overbevissing en oceaanverzuring zijn lang niet meer onbekend. Op de tweede MARES-conferentie – van 1 tot 5 februari 2016 in Olhão in Portugal – zullen verschillende door de mens veroorzaakte problemen ingeleid worden door gastsprekers. De conferentie is een initiatief binnen het Mares Joint Doctoral Programme en het EuroMarine Network , maar alle mariene onderzoekers, leerkrachten en beleidsmakers die betrokken zijn met dit type onderzoek zijn welkom. ...

Oproep Europa: consultatie internationaal beheer van de oceaan en charter Blue Society

Toegevoegd op: 2015-08-26
Hoe kan Europa haar internationaal oceaanbeleid samenhangender, vollediger en doeltreffender maken? De Europese Commissie nodigt alle burgers en organisaties uit om ideeën te verzamelen en de ‘blauwe groei’ en ‘blauwe maatschappij’ duurzaam te ontwikkelen. Tevens doet Europa de oproep om als burger, organisatie of bedrijf het charter voor een blauwe maatschappij (Blue Society) te onderschrijven. ...

Eerste inschatting omvang en inspanning Belgische recreatieve vissersvloot

Toegevoegd op: 2015-08-25
Om een eerste inzicht te verkrijgen in de omvang en de inspanningen van de Belgische recreatieve vissersvloot werden door het VLIZ over de periode van één jaar haven- en zeeobservaties uitgevoerd. Deze vormen een eerste aanzet voor een systematische monitoring van de Belgische recreatieve visserij met als doel een beter inzicht te verkrijgen in de visserijinspanningen en de hiermee gepaard gaande impact op het marien ecosysteem. De eerste resultaten worden voorgesteld in de beleidsinformerende nota: 'De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee (eerste resultaten)’.

Wat zijn de effecten van de bouw van windmolenparken op de ecologie?

Toegevoegd op: 2015-08-24
Deze vraag willen IMARES, TNO, Bureau Waardenburg en SEAMARCO graag beantwoorden tijdens hun slotsymposium van het 'Wind op Zee'-onderzoek (VUM). Geïnteresseerde luisteraars zijn welkom op 8 september in Naturalis (Leiden, Nederland). ...

Ook recreanten kunnen invasieve uitheemse soorten in zee en estuaria vermijden en bestrijden!

Toegevoegd op: 2015-08-18
Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door mensen zijn geïntroduceerd in gebieden waar ze voorheen niet voorkwamen en waar ze welig tieren. Als recreant op zee en in estuaria kan men aardig wat uitheemse soorten meenemen. Ze komen vast te zitten aan de romp van zeilboten, jachten en kajaks, of raken verstrengeld in een duikers- of vissersuitrusting. Het is dan ook niet merkwaardig dat jachthavens vaak hotspots zijn voor invasieve uitheemse soorten. Gelukkig kunnen we dit voorkomen! Lees er alles over in de folder opgesteld door het SEFINS-project. ...

Oesterpassie: de expo en de publicatie

Toegevoegd op: 2015-08-17
Het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO) onthult in de expo ‘Oesterpassie’ hoe deze ‘zilte bonbons’ werden gebruikt en afgebeeld doorheen de eeuwen: als symbool van smaak, als een uitzonderlijke delicatesse en vol erotische lading. Naar aanleiding van deze tentoonstelling kwam de publicatie ‘Oesterpassie’ uit. ...

EMSEA 2015 Conference voor meer Oceaangeletterdheid in de klas

Toegevoegd op: 2015-08-13
Mariene wetenschappers, beleidsmakers, leerkrachten en docenten in de wetenschappen worden allen uitgenodigd op de European Marine Science Educators Association Conference (EMSEA) in Kreta, van 28 september tot 1 oktober 2015. Ontdek en discussieer mee over de ontwikkelingen van Oceaangeletterdheid in Europa en hoe Oceaangeletterdheid gebruikt wordt bij formele en informele educatie. Luister naar de gastsprekers Pierre-Yves Cousteau en Dr. Kaiti Siakavara en neem deel aan de vier workshops over: mariene wetenschapscommunicatie, het integreren van Oceaangeletterdheid in curricula, mobiele apps en het gebruik van ‘storytelling’ in de oceaanwetenschappen. ...

Teruggooi binnen de zeevisserij: vaak genegeerd in visserijbeheer

Toegevoegd op: 2015-08-10
Jochen Depestele, onderzoeker van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en van de Mariene Biologie aan de UGent, verdedigt op vrijdag 18 september zijn doctoraat in de Wetenschappen met de titel ‘The fate of discards from marine fisheries, a disregarded viewpoint in fisheries’. ...

Gezocht: herinneringen over het maken van papieren bloemen aan zee

Toegevoegd op: 2015-08-10
Het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, LECA, is op zoek naar mensen die als kind of volwassene crêpepapieren bloemenwinkeltjes ma(a)k(t)en op het strand. Deze creatieve zomeractiviteit komt enkel voor aan de Belgische/Vlaamse kust en is bijna zo oud als het kusttoerisme zelf. Het is een ruilhandel met schelpjes waar meestal de hele familie aan meewerkt en wordt mondeling overgedragen van generatie op generatie. Met behulp van jouw verhalen of herinneringen kunnen ze deze traditie beter onderzoeken.

VLIZ Jaarboek 2014: wat had het VLIZ in petto voor 2014?

Toegevoegd op: 2015-08-10
Dit jaarboek geeft een overzicht van onze belangrijke onderzoekondersteunende realisaties en hoogtepunten verwezenlijkt gedurende het afgelopen jaar. Ook cijfers en performantie-indicatoren kunnen geraadpleegd worden in de bijlagen. Vanaf dit jaar is het jaarboek enkel digitaal beschikbaar. ...

VLIZ zoekt wetenschappers voor educatieve workshops PlaneetZee@Work

Toegevoegd op: 2015-07-07
Binnen het educatief project PlaneetZee@Work wil VLIZ het marien en maritiem onderzoek in de kijker plaatsen en zoekt hiervoor labo’s en bedrijven die gedurende een halve dag een workshop kunnen geven aan studenten uit het secundair onderwijs. ...

Google Street View onder water

Toegevoegd op: 2015-07-03
Met deze tropische temperaturen durven onze gedachten al eens afdwalen naar een ontspannende vakantie aan het strand. Mensen die nu al virtueel kopje onder willen gaan of inspiratie willen opdoen voor hun volgende vakantie, kunnen een kijkje nemen op de onderwater Google Maps. Net als bij de gewone Street View krijg je een 360° panoramisch beeld, maar dan onder water. Google werkte hiervoor samen met The Catlin Seaview Survey, een uniek wereldwijd onderzoek gewijd aan het surveilleren van koraalriffen en dit communiceren naar de wereld. Er komen regelmatig nieuwe beelden bij, maar je kan nu al de bekendste koraalriffen en scheepswrakken bekijken, of rond een gigantische Mola mola 'zwemmen'.

Position paper: Hoogtij(d) voor kustvisserij

Toegevoegd op: 2015-07-02
Om de toekomst van de Belgische kustvisserij te verzekeren is het hoogtijd voor gerichte acties. In het kader van het GIFS-project publiceerde het VLIZ de brochure “Hoogtij(d) voor kustvisserij” waarin dit standpunt naar voor wordt geschoven. Naast feiten en cijfers, worden alle hinderpalen samengebracht die de ontwikkeling van deze vaak kleinschalige en ambachtelijke bedrijven in de weg staan. Kustvisserij is van nature sterk verstrengeld met de cultuur, het toerisme, milieu en natuurbehoud in de kuststreek, wat heel wat kansen biedt en nood heeft aan specifieke acties.

Schat aan informatie over Schelde-estuarium vrij beschikbaar via ScheldeMonitor

Toegevoegd op: 2015-07-02
ScheldeMonitor overschreed vorige week de kaap van 6000 Open Access documenten rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Hiermee is méér dan de helft van de volledige collectie publiek ontsloten. ...

Terugblik op het zeefestival ZOUTBAD – WereldOceaanDag 2015

Toegevoegd op: 2015-06-29
Op zaterdag 6 juni 2015 vierde het VLIZ de zeeën en oceaan met het zeefestival ZOUTBAD. Ondanks het prachtige weer, lokte ZOUTBAD 234 geïnteresseerde bezoekers naar CC De Grote Post in Oostende, waar ze konden genieten van onderwaterfilms, bijleren tijdens lezingen en aan de standjes op de Zeemarkt, maar ook zelf de handen uit de mouwen konden steken tijdens verschillende workshops. Dirk Draulans modereerde een Blue Café rond kustontwikkeling, terwijl anderen smulden van een lekkere zeewierburger. Het festival werd georganiseerd in het kader van de door de VN erkende WereldOceaanDag en met de ondersteuning van Sea For Society. Daags nadien ging het ZOUTBAD gewoon verder in Brussel, waar het KBIN instond voor de organisatie.

AtlantOS: trans-Atlantische integratie van oceaanobservatiesystemen

Toegevoegd op: 2015-06-22
Het grootschalige EU-project AtlantOS wil oceaanobservaties in de Atlantische Oceaan meer integreren en meer efficiënt en duurzamer te maken. Het VLIZ werkt mee in het werkpakket rond de harmonisatie van de datastromen en werkt mee aan het opzetten van een Atlantisch zendernetwerk voor vissen.

Maak kennis met Joana, de 100ste gezenderde LifeWatch-vogel!

Toegevoegd op: 2015-06-22
Sinds de installatie van het LifeWatch.be GPS vogelzendernetwerk in juni 2013, werden meer dan 100 zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en bruine kiekendieven voorzien van een lichtgewicht GPS-zender op zonne-energie. Wetenschappers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) verzamelen op deze manier gegevens die de kennis over de individuele variatie van het gedrag van deze dieren moet verbeteren. ...

MERMAID conference: Multi-use offshore platforms

Toegevoegd op: 2015-06-21
In het European FP7-project MERMAID draait alles rond de integratie van verschillende gebruikersfuncties in multi-use offshore platformen, zoals energieproductie, aquacultuur, scheepvaart, etc. De MERMAID eindgebruikersconferentie – die doorgaat op 26 november 2015 in Brussel – is een unieke gelegenheid voor offshore bedrijven, experten en andere belanghebbenden om in contact te treden met de Europese wetenschappelijke gemeenschap met expertise ter zake. De mogelijkheid wordt geboden om in discussie te treden en te reageren op hun nieuwste wetenschappelijke bevindingen, ontwikkelde instrumenten en ervaringen verkregen binnen het MERMAID-project en twee andere gerelateerde Europese projecten TROPOS en H2OCEAN.

Lancering Belgisch knooppunt European Marine Biological Resource Centre EMBRC

Toegevoegd op: 2015-06-21
Het European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) is een gedistribueerde Europese onderzoeksinfrastructuur, die de uitrusting en mensen samenbrengt die aanwezig zijn in toonaangevende marien biologische onderzoekscentra en biologische stations in Europa. België trad in 2015 toe tot EMBRC met 11 onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Het consortium verwelkomt alle onderzoeksgroepen en bedrijven die denken gebruik te kunnen maken van deze diensten op hun eerste EMBRC-stakeholdermeeting, die doorgaat op 16 oktober 2015 in de kantoren van het VLIZ in Oostende.

[Voeg toe]