[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >
EU publiceert analyse van uitvoering kaderrichtlijn Mariene Strategie
Toegevoegd op: 2014-02-28
De Europese Commissie is na een recente analyse van oordeel dat alle lidstaten een aardig tandje zullen moeten bijsteken om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie te behalen tegen 2020.
... [Lees meer]
ILVO-Oostende recruteert deskundige technisch visserijonderzoek
Toegevoegd op: 2014-02-28
Deze wetenschappelijk medewerker zal toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en ondersteunen dat in het kader van het nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid nodig zal blijken, omdat het een uitdaging wordt voor de Belgische visserijsector. Deze projecten dienen tevens als basis voor het formuleren van adviezen aan het Vlaamse en Europese visserijbeleid. [Lees meer]
Doctoraatsbeurs 'Valorisatietraject voor nevenstromen uit de visserij’
Toegevoegd op: 2014-02-28
ILVO-Oostende zoekt een enthousiaste kandidaat voor het invullen van een doctoraatsbeurs binnen de gecoördineerde actie GENESYS (Gebruik van nevenstromen uit landbouw en visserij). In deze onderzoeksbeurs wil men op zoek gaan naar interessante valorisatie van de nevenstromen in de visserij, zeker nu Europa binnen het kader van het nieuwe visserijbeleid de teruggooi wil reduceren en daarbij de aanlanding van bijvangst verplicht. ... [Lees meer]
Over marien onderzoek, overbevissing en oceaanvervuiling
Toegevoegd op: 2014-02-28
Op 19 maart wordt een lezingenavond gehouden aan de Universiteit Gent met als thema 'Vis & Zee. Wat is er mis mee?' ... [Lees meer]
Academieprijzen Wetenschapscommunicatie: ook voor mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2014-02-27
Publiceer jij niet enkel in journals, maar ook in magazines of de krant? Sta jij geregeld journalisten te woord, organiseer je wetenschappelijke workshops voor jongeren, of geef je lezingen over je onderzoek voor een breed publiek? Kortom: doe jij op één of andere manier aan wetenschapscommunicatie? Stel je dan zeker kandidaat voor de wetenschapscommunicatieprijzen van de Vlaamse Academie! ... [Lees meer]
7th EuroGOOS conferentie doet oproep voor bijdragen
Toegevoegd op: 2014-02-26
Wie alles wil weten over operationele oceanografie en kennis wil maken met de vele tools die zijn ontwikkeld om de zeeën in Europa te monitoren, is bij EuroGOOS aan het goede adres. ... [Lees meer]
Allereerste Internationale Marine Science Communication conferentie
Toegevoegd op: 2014-02-26
Op 8-9 September 2014 is Porto het toneel voor een unieke conferentie, de "1st International Marine Science Communication Conference". ... [Lees meer]
VLIZ zoekt jobstudenten voor zomer 2014
Toegevoegd op: 2014-02-25
Ook dit jaar wil het Vlaams Instituut voor de Zee enthousiaste studenten de kans bieden een vakantiejob te doen op het VLIZ in Oostende. Geïnteresseerden kunnen solliciteren (brief & cv naar jobs@vliz.be) voor een functie in de bibliotheek, het datacentrum of bij de afdelingen communicatie, beleidsinformatie of onderzoeksinfrastructuur. Bezig zijn aan een opleiding in de mariene wetenschappen (Bachelor of Master) of ICT (Bachelor Informatica) strekt tot de aanbeveling. [Lees meer]
Europees themanummer over schade aan de zeebodem
Toegevoegd op: 2014-02-17
Tijdens de laatste eeuw, zijn grote gebieden van de zeebodem beschadigd door menselijke activiteiten, o.a. door de visserij, zand- en grindwinning en baggeren. Het laatste nummer van het (gratis) Europese infoblad "Science for Environment Policy" gaat dieper in op o.a. het onderzoek naar fysische schade aan de zeebodem, de nieuwste methodes voor het in kaart brengen van de gevoeligheid van zeebodems en de druk op mariene ecosystemen door recente activiteiten zoals diepzeevisserij en mijnbouw. [Lees meer]
Overleg Noordzee-wrakduikers
Toegevoegd op: 2014-02-17
n het kader van het IWT-project SeArch “Archeologisch Erfgoed in de Noordzee” wordt een overleg georganiseerd met Noordzee-wrakduikers . Het project wordt aan de aanwezige duikers toegelicht. De recente ontwikkelingen in de wetgeving zoals de Belgische ratificatie van de UNESCO-Conventie 2001 komen aan bod en het projectteam zal voorstellen doen tot samenwerking bij het identificeren, onderzoeken, beschermen en monitoren van scheepswrakken. [Lees meer]
SeArch - onderwatererfgoed in de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-02-17
Dat er ook sporen van erfgoed te vinden zijn in zee, is maar bij weinig mensen gekend. Nochtans vormt het een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Maar dit unieke mariene erfgoed komt onder toenemende druk te staan door commerciële activiteiten op zee, zoals zand- en grindwinning, de aanleg van windmolenparken, baggerwerkzaamheden, etc. Als partner in het IWT-project SeArch, ontwikkelde het VLIZ een website voor dit mariene archeologieproject dat je gidst door het wetenschappelijk onderzoek en de wetgeving, met o.a. een tijdslijn en kaarten van de sites. ... [Lees meer]
Student equipment grant van NortekBV
Toegevoegd op: 2014-02-13
NortekBV, het Nederlandse bedrijf dat Doppler stromingsmeters ontwikkelt en verkoopt, moedigt studenten en promovendi aan om een voorstel in te dienen voor innovatieve metingen met één van hun meetinstrumenten. De winnaar kan gedurende drie maanden over het instrument beschikken en ontvangt 1 000 Euro reisbudget om de resultaten op een Europese conferentie te presenteren. [Lees meer]
Een stand van zaken van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie op de HOPE-conferentie
Toegevoegd op: 2014-02-12
Vijf jaar geleden trad de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) in voege met als doel het beschermen en duurzaam beheren van de Europese zeëen en oceanen. De richtlijn beoogt een goede milieutoestand van het mariene milieu tegen 2020. Tijdens de HOPE-conferentie worden de vorderingen van de KRMS besproken, heersende problemen aangekaart en oplossingen voor een beter beheer van het mariene milieu aangereikt. ... [Lees meer]
Aquaculture Europe 2014 gaat voor toegevoegde waarde
Toegevoegd op: 2014-02-04
Onder de titel 'Adding Value' belicht het Europese aquacultuur congres hoe de sector een meerwaarde kan bieden aan haar eindproducten, het productieproces, het onderzoek, het onderzoeksmanagement, de maatschappij en het milieu. ... [Lees meer]
ECSA-conferentie over kustgebieden onder druk
Toegevoegd op: 2014-01-31
Het milieu is momenteel onderhevig aan veranderingen die met een snelheid en op een schaal plaatsgrijpen zoals nooit eerder gebeurde. De kennis over hoe de klimaatsverandering en menselijke invloeden interageren en inwerken op hydrodynamische, geomorfologische, geochemische, biologische en ecologische processen in de kustgebieden is echter nog beperkt. Daarenboven is er nood aan het ontwikkelen van beheers- en beschermingsstrategieën voor kustgebieden. Deze thema's vormen dan ook de focus van het 54ste ECSA congres met als titel 'Coastal systems under change: tuning assessments and management tools'. [Lees meer]
Nieuwe Planeet Zee website én wedstrijd gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-01-30
Doe mee aan de wedstrijd van Planeet Zee en win met je klas een 5-daagse expeditie aan boord van de RV Simon Stevin ter waarde van 25.000 EUR! Inschrijven kan tot 15 februari. ... [Lees meer]
Nieuwe Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid van kracht
Toegevoegd op: 2014-01-30
Medio december 2013 keurde het Europees Parlement de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid goed. De focus van de hervorming ligt op het terugbrengen van de Europese visbestanden tot een duurzaam niveau. Ze mikt er op om de visserij- en aquacultuursector om te vormen tot een sector die duurzaam is in alle dimensies (ecologisch, economisch en sociaal). ... [Lees meer]
Slimme oplossingen voor het hergebruik van baggerspecie
Toegevoegd op: 2014-01-27
Onlangs is het Europese interreg-project CEAMaS (Civil engineering applications for marine sediments) van start gegaan. Dit project, waaraan partners uit Frankrijk, Ierland, Nederland en België deelnemen, heeft tot doelstelling om nuttig hergebruik van mariene baggerspecie te promoten op een Europese schaal. ... [Lees meer]
Milieu-impact van offshore windmolenparken
Toegevoegd op: 2014-01-27
In november 2013 ging in het KBIN de conferentie “Environmental impact of offshore wind farms: Learning from the past to optimise future monitoring programmes" door. Op de website van het project vind je nu ook de meeste presentaties, foto’s en het eindrapport van het project Winmon.be terug. [Lees meer]
Besmeurde vogels op het strand
Toegevoegd op: 2014-01-27
Bij het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Oostende (VOC) en het opvangcentrum te Duinkerke werden tussen 19 en 22 janauri 2014 verscheidene zeevogels binnengebracht die met een olieachtige substantie waren besmeurd. Het ging vooral om futen (wat duidt op een vervuiling dicht tegen de kust). Het KBIN bevestigde dat het een andere stof dan minerale olie betreft (ev. plantaardige olie). Het lozen van residu’s van bepaalde schadelijke stoffen (o.a. plantaardige olie) is - in tegenstelling tot de lozing van minerale olie - toegelaten onder bepaalde omstandigheden. Deze schadelijke stoffen kunnen echter, net zoals minerale olie, nefaste gevolgen hebben voor zeevogels. [Lees meer]
Full-time positie in ecologische modellering van aquatische ecosystemen (ULB)
Toegevoegd op: 2014-01-27
De faculteit Wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles zoekt een opvolger voor prof. dr. Christiane Lancelot (Interfaculty School of Bio-engineering) die in het najaar 2014 op pensioen gaat. De kandidaat moet een grote expertise kunnen aantonen in de ecologische modellering van aquatische ecosystemen, en over uitstekende onderzoeks- en communicatievaardigheden, alsook over pedagogische capaciteiten beschikken. [Lees meer]
Aangespoeld ‘zeemonster’ daagt jongeren uit
Toegevoegd op: 2014-01-27
Het mysterieuze vijf meter lange dier dat in de nacht van 15 op 16 januari 2014 aanspoelde op het strand van Oostende en 'levend' gehouden werd via de sociale media, blijkt een kunststoffen ‘diepzeemonster’ te zijn. De 100 kg zeeafval die werd verwerkt in de vis, vertegenwoordigt slechts 1/200.000ste van de jaarlijks in de Noordzee belandende hoeveelheid zwerfvuil. Met het zeemonster ‘Plastic Mer-trans’ vraagt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) aandacht voor de plasticvervuiling van de oceaan en wil het – via de scholenwedstrijd Planeet Zee (www.planeetzee.be) – jongeren uitdagen om inspirerende oplossingen te helpen aandragen voor een toekomstig duurzamer gebruik van kunststof. [Lees meer]
Horizon 2020 in 2014: 100 miljoen Euro voor zee en oceaan
Toegevoegd op: 2014-01-27
Een eerste reeks van oproepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen Horizon 2020 werd eerder deze maand gelanceerd. Hieronder ook heel wat calls met opportuniteiten voor onderzoekers en bedrijven in de mariene of maritieme sector. Al deze nieuwe kennis moet uiteindelijk leiden tot een groei van de blauwe economie in Europa, die verwacht wordt om tegen 2020 7 miljoen mensen te werk te kunnen stellen. [Lees meer]
Negen beurzen voor seniors in diverse Italiaanse onderzoeksinstellingen
Toegevoegd op: 2014-01-23
Cofund Bandiera, dat wordt gecoördineerd door de National Research Council van Italië (CNR) en mede gefinancierd wordt door het Italiaanse project ‘Ritmare’ en de Europese Commissie, biedt negen beurzen aan voor ervaren wetenschappers in verschillende mariene en maritieme vakgebieden (diverse locaties in Italië). Doel is om de Europese carrière van de zeewetenschappers te versterken en stimuleren. [Lees meer]
EurOcean werft een projectmanager aan
Toegevoegd op: 2014-01-21
De functie omvat het opvolgen van de inhoudelijke en financiële aspecten van Europese projecten. Daarvoor zoekt EurOcean een kandidaat die een goede kennis heeft van de Europese subsidiemechanismen, ervaring heeft in het beheren van Europese projecten, vlot contacten onderhoudt met de Europese wetenschappelijke en beleidsgemeenschap en bij voorkeur een achtergrond heeft in de mariene wetenschappen. [Lees meer]
Zeebad voor leerkrachten
Toegevoegd op: 2014-01-21
Voor leerkrachten die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek is er het jaarlijkse 'Zeebad', een nascholing binnen het educatieve project 'Planeet Zee'. ... [Lees meer]
Naar een duurzaam beheer van platvisstocks dankzij een genetische studie
Toegevoegd op: 2014-01-21
Eind deze maand verdedigt Sara Vandamme haar proefschrift waarin ze de spatio-temporele connectiviteit van griet- en tarbotpopulaties omschrijft en een vergelijking maakt van de levensgeschiedeniskenmerken en genetische structuur bij beide (en andere) platvissoorten. Daarenboven formuleert ze ook voorstellen tot een duurzaam stockbeheer. ... [Lees meer]
Save the date: Kustforum 2014
Toegevoegd op: 2014-01-20
Op woensdag 26 februari 2014 organiseert het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer opnieuw het jaarlijkse Kustforum. Dit jaar staat een boeiende discussie over de lust of last van de toenemende vergrijzing aan onze kust op de agenda en wordt de duurzaamheid en het innovatieve van kustondernemingen onder de loupe genomen. Die avond worden ook voor de vijfde maal de Awards ‘Duurzaam Kustproject’ uitgereikt aan duurzame, toekomstgerichte projecten met een positieve impact op de kust. [Lees meer]
Uw bedrijf presenteren op de eerste jobbeurs voor mariene wetenschappers?
Toegevoegd op: 2014-01-20
Voor de meer dan 300 jonge mariene wetenschappers, die jaarlijks deelnemen aan de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen, organiseren het VLIZ en Flanders’ Maritime Cluster voor het eerst een jobbeurs voor mariene en maritieme bedrijven. Dit is dus hét event om in contact te komen met pas afgestudeerden en jonge onderzoekers die (actief) op zoek zijn naar een job in de mariene en maritieme sector. Aarzel niet om ook uw onderneming vertegenwoordigd te zien op 7 maart 2014 in Brugge. ... [Lees meer]
46ste Internationale Colloquium in Luik legt de focus op zuurstofarme condities in het aquatisch milieu
Toegevoegd op: 2014-01-14
Er wordt voorspeld dat zuurstofverarming in toenemende mate de aquatische systemen onder druk zal zetten. Een uitgebreide wetenschappelijk kennis van de onderliggende en gekoppelde processen is dus van belang. Het jaarlijkse colloquium in Luik zal zich daarom dit jaar richten op nieuwe ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot de problematiek van zuurstofverarming in de oceaan en in de verschillende mariene en zoetwater ecosystemen. [Lees meer]
Verzorgingsproducten zonder microplastics houden de oceaan proper
Toegevoegd op: 2014-01-14
Met de nieuwe “Beat the Micro Bead!” website en applicatie van Stichting de Noordzee wordt het heel gemakkelijk om te controleren of verzorgingsproducten al dan niet microplastics bevatten. Deze minuscuul kleine plastic deeltjes passeren de filters van waterzuiveringsinstallaties, waardoor ze finaal in de oceaan belanden en er een bedreiging vormen voor het zeeleven. ... [Lees meer]
Het leven en werk van zeelieden, vissers en dokwerkers tussen 1913 en 2013
Toegevoegd op: 2014-01-08
In het nieuwste boek van historicus Donald Weber (AMSAB) over het "Leven en werken in de Belgische transportindustrie, 1913-2013" vinden we niet de clichéverhalen van de ruwe zeebonken, stoere dokwerkers en geharde truckers, maar wel talrijke genuanceerde verhalen en getuigenissen over het dagelijkse leven van deze arbeiders en hun gezinnen in de spectaculair snel veranderende wereld van het transport in de jongste honderd jaar. ... [Lees meer]
Sinterklaasstorm brengt Romeinse scherven aan wal
Toegevoegd op: 2014-01-07
Na de Sinterklaasstorm van 5 en 6 december spoelden op het strand tussen Oostende en Bredene een aantal potscherven aan uit de Romeinse tijd. ... [Lees meer]
EUROFLEETS2 sponsort scheepstijd en apparatuur op Europese onderzoeksschepen
Toegevoegd op: 2014-01-07
Nog tot donderdag 27 maart 2014 (16:00 CET) kunnen wetenschappers uit de meest diverse mariene onderzoeksdisciplines binnen dit Europese project een aanvraag indienen voor scheepstijd op één van de dertien deelnemende Europese onderzoeksschepen en voor het gebruik van één van de vijf aangeboden staalname-instrumenten. Ook het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin neemt deel aan deze actie en zal zo bijdragen aan het internationale zeeonderzoek. Deze uitwisseling geeft Vlaamse onderzoekers de kans om ook in verder gelegen regio's staalnames uit te voeren. ... [Lees meer]
Uw mening over het belang van kust- en strandwaterkwaliteit
Toegevoegd op: 2013-12-12
Waarom ligt er zoveel schuim op het strand en vanwaar komt die stinkende geur van het zeewater? Hoe komt die grote hoeveelheid groene algen in mijn visnetten? Hoe komt het dat bepaalde gekweekte mosselen niet geschikt zijn voor consumptie? Wetenschappers van diverse instituten en onderzoeksdisciplines willen binnen het kader van het Europees project ISECA een antwoord bieden op deze en andere vragen rond de waterkwaliteit van het kust- en strandwater. Ze willen ook weten hoe u deze problemen ervaart als kustbewoner, toerist, zeiler, visser of andere zee- en kustgebruiker. Het invullen van de online enquête kost slechts 10 minuten van uw tijd, maar uw antwoorden zullen de wetenschap een beter inzicht geven in de publieke perceptie rond deze problematiek. ... [Lees meer]
WWF brengt nieuwe viswijzer uit voor vissoorten op Belgische markt
Toegevoegd op: 2013-12-10
Tijdens de periode van de eindejaarsfeesten stijgt traditioneel de consumptie van vis, schaal- en schelpdieren, en dat terwijl je overal hoort dat overbevissing een wereldwijd probleem is. Als consument kun je bewust gaan kiezen voor visserijproducten die met de meest milieuvriendelijke technieken gevangen of gekweekt zijn, alsook om bedreigde vissoorten en vis uit bepaalde overbeviste of herstellende stocks te mijden. De nieuwe viswijzer kan je hierbij een handje helpen. Hoewel je aan je leverancier naar extra details zal moeten vragen om echt een goede, bewuste keuze te kunnen maken en er ook andere duurzaamheidsaspecten meespelen die niet meegenomen zijn in deze beoordeling. ... [Lees meer]
Belgisch zeeonderzoek meet zich met Europese top
Toegevoegd op: 2013-11-21
Het aantal vorsers (1075) en de wetenschappelijke output van Belgische instellingen actief in het zeeonderzoek kunnen zich meten met de grote Europese mariene onderzoeksinstituten. Dit is een van de conclusies van het Compendium voor Kust en Zee 2013, een nieuw geintegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in ons land. ... [Lees meer]
Studenten kunstacademie verbeteren hun kennis over zee- en oceaan(onderzoek)
Toegevoegd op: 2013-11-17
'Marine Art' bracht kunststudenten in contact met mariene wetenschappers. Doel was om de studenten hun kennis over de oceaan te verhogen, hun observatievermogen en hun interesse in de zee en oceaan aan te scherpen en ze zo inspiratie te bezorgen bij het creatieve proces. Het enthousiasme van de 1 250 deelnemers resulteerde in 65 workshops en een expositie met meer dan 300 kunstwerken. De publicatie 'Marine Art - marine science sets sail to the art world' toont hoe dit project in zijn werk ging, met veel foto's en citaten van deelnemende studenten, leerkrachten en wetenschappers. ... [Lees meer]
Nieuwe look voor EurOBIS
Toegevoegd op: 2013-11-13
EurOBIS, het Europese luik van het internationale Ocean Biogeographic Information System (OBIS), stelt de verspreidingsgegevens van Europese mariene soorten vrij ter beschikking. Om het systeem meer zichtbaarheid en een eigen identiteit te geven werd onlangs een nieuwe EurOBIS-website gelanceerd: www.eurobis.org. ... [Lees meer]
Opmerkelijke onderzoeksresultaten effecten pulskor op kabeljauw
Toegevoegd op: 2013-11-09
Op basis van eerder onderzoek in Nederland wordt vermoed dat de pulskor, waarbij platvissen worden gevangen door middel van elektrische pulsen, schadelijke gevolgen hebben voor niet-doelsoorten. Deze vermoedens kunnen niet bevestigd worden na intensief onderzoek door ILVO en Ugent in proeftanks met verschillende pulssystemen. Deze resultaten pleiten de pulskor niet meteen vrij. De onderzoekers bewijzen hiermee wel dat een nog onbekende en verder te bestuderen factor het onderzoek op de effecten beinvloedt en de conclusies van proeven voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd bij het al dan niet toelaten van deze controversiële vistechniek. ... [Lees meer]
Bijdrage zee-onderzoekers aan Dag van de Wetenschap
Toegevoegd op: 2013-10-29
Zee-onderzoekers verbonden aan wetenschappelijke instellingen en universiteiten te lande, worden uitgenodigd om hun onderzoek aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin zichtbaar te maken. Op zondag 24 november zal het grote publiek in Oostende de gelegenheid krijgen het schip te bezoeken en kennis te maken met het mariene onderzoek in Vlaanderen. Zin om mee te doen? Contacteer: evy.copejans@vliz.be voor 15 november.
Studiedag: 100 jaar Kust & Klimaat
Toegevoegd op: 2013-10-28
Hoe is ons (kust)klimaat gewijzigd in de afgelopen vijftig jaar, en wat brengt ons de volgende halve eeuw? Hoe zit dat nu met de klimaatverandering, welke historische gegevens hebben we ter beschikking over klimaat en biodiversiteit en wat brengt ons de toekomst? Vier eminente sprekers (Baron Edgar Kesteloot, Prof. Dr. Hans Van Dyck, Dr. Jan Seys en Prof. Jean-Pascal van Ypersele) dompelen je op 31 oktober onder in een heus klimaatbad. [Lees meer]
Toekomstmogelijkheden voor tidale energie
Toegevoegd op: 2013-10-25
Het Gen4Wave energy platform belegt op 19 november een open veragdering in de conferentiezaal van het waterkundig laboratorium te Berchem. De focus zal worden gelegd op getijdenenergie. Deze blauwe energie beschikt over enorm potentieel voor de toekomst. Diverse sprekers lichten de stand van zaken en toekomstplannen omtrent de getijdenenergie toe. [Lees meer]
Deadline voor de 'VLIZ wetenschapsprijzen 2013' nadert
Toegevoegd op: 2013-10-22
Niet vergeten dat wie zich kandidaat wil stellen voor de 'VLIZ North Sea Award 2013' of de 'VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013' zijn dossier moet indienen voor 30 november 2013. De winnaars krijgen hun prijs overhandigd op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op vrijdag 7 maar 2014, waar zij hun winnende werk aan het aanwezige publiek voorstellen. ... [Lees meer]
VLIZ biedt diverse thesisonderwerpen en stageplaatsen aan voor academiejaar 2013-2014
Toegevoegd op: 2013-10-22
Het VLIZ ondersteunt de mogelijkheid voor het uitvoeren van een stage of thesis (B.Sc. en M.Sc.) over een kust- en zeewetenschappelijk gerelateerd onderwerp. Een lijstje en uitleg over het wat, waar en hoe vind je terug op de VLIZ-website. [Lees meer]
INBO start onderzoek naar beheer van invasieve duinenexoten
Toegevoegd op: 2013-10-22
De Vlaamse kustduinen zijn klein en versnipperd, en daardoor gevoelig voor invloeden van buitenaf. Omliggende tuinen vormen er vaak een bron van invasieve plantensoorten, die problemen veroorzaken voor de inheemse duinbiodiversiteit. In het kader van het Europese project RINSE (Reducing the impact of non-native species in Europe) worden door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) experimenten uitgevoerd om te bepalen hoe de Amerikaanse mahoniestruik efficiënt kan worden bestreden. ... [Lees meer]
Lancering Compendium voor Kust en Zee
Toegevoegd op: 2013-10-21
Het VLIZ en alle mede-auteurs van het 'Compendium voor Kust en Zee' kijken uit naar de lancering ervan op 14 november 2013 in het Vlaams Parlement in Brussel. Dit nieuwe, geïntegreerd kennisdocument brengt een overzicht van de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in ons land. [Lees meer]
Vernieuwde VLIZ-website: vernieuwde kijk op boeiende zee
Toegevoegd op: 2013-10-21
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) staat voor kwaliteitsvolle kennisoverdracht over kust en zee, en over het onderzoek dat daar gebeurt. Via hun vernieuwde website www.vliz.be vind je nu meer dan ooit informatie, beeldmateriaal, publicaties en data over de meest uiteenlopende zeethema’s. Je kunt ook het reilen en zeilen volgen van het splinternieuwe onderzoeksschip RV Simon Stevin en op de hoogte blijven van wie al dit onderzoek uitvoert in ons land. ... [Lees meer]
Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS) werkt nog nauwer samen met Catalogue of Life (CoL)
Toegevoegd op: 2013-10-18
De Catalogue of Life (CoL) heeft als ambitieuze doelstelling om alle soorten die wereldwijd voorkomen op land en in zee op te lijsten. Er was al langer een bijdrage aan dit initiatief vanuit het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS), maar sinds kort werden Leen Vandepitte en Wim Decock – beiden werkzaam in het VLIZ-datacentrum voor het WoRMS management team – respectievelijk ook lid van het ‘CoL Global Team’ en de ‘CoL Editorial Board’. Zo kunnen ze actief meewerken aan de wetenschappelijke onderbouwing en producten van dit grootse biodiversiteitsinitiatief. [Lees meer]
Themaweek Aquacultuur: een must en uitdaging voor ontwikkelings(samenwerking)
Toegevoegd op: 2013-10-17
Door verschillende samenwerkingsprojecten met het Zuiden hebben de Vlaamse universiteiten en hogescholen reeds een mooie know-how opgebouwd in aquacultuur. Tijdens de themaweek Aquacultuur (22-24 oktober 2013) organiseert de associatie KU Leuven lezingenavonden voor het grote publiek in Roeselare en Sint-Niklaas, alsook een wetenschappelijk symposium in Leuven. ... [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >

[Voeg toe]