[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Dankzij vele handen wordt het Wereldregister voor Mariene Soorten alsmaar completer

Toegevoegd op: 2017-02-10
Het Wereldregister voor Mariene soorten (WoRMS) ambieert alle mariene soorten, ooit beschreven wereldwijd, in één lijst te gieten. Met de financiële hulp van het LifeWatch-project kon in de loop van 2016 dit register verder voltooid en verbeterd worden door de organisatie van meerdere databeurzen, vergaderingen en workshops voor experten. Het resultaat? Duizenden nieuwe namen werden toegevoegd, (tien) duizenden reeds beschikbare namen werden herzien, nieuwe portalen en instrumenten werden ontwikkeld om het de gebruikers en editors gemakkelijker te maken hun weg te vinden in WoRMS.

Herbeleef CommOCEAN2016: up-to-date in mariene wetenschapscommunicatie

Toegevoegd op: 2017-02-07
Op de CommOCEAN2016-conferentie in Brugge (6-7 december) verwelkomden we 200 vertegenwoordigers uit 29 landen. Enerzijds mariene wetenschappers, die een speed-training kregen door experten in de hedendaagse mariene wetenschapscommunicatie. Anderzijds communicatoren van mariene instituten, overheidsinstanties en NGO's, met een grote nieuwsgierigheid om bij te leren over het beste van de blauwe wetenschap. Deelnemers kregen interessante mondelinge en poster presentaties voorgeschoteld, maar ook hands-on workshops, veel uitwisseling van expertise, sociale interactie en fascinerende mariene wetenschap. Alle materialen van zowel de conferentie als de high-level cursus, daags nadien, zijn vrij beschikbaar via de conferentiewebsite.

Kustforum 2017 - Met de wind in de zeilen

Toegevoegd op: 2017-01-27
Naar jaarlijkse gewoonte biedt het Kustforum de mogelijkheid aan alle betrokkenen van de kust om in dialoog te treden met overheidsdiensten, politici en elkaar en om prioriteiten voor de kust aan te kaarten. ...

Wetenschapsbattle 2017: een breed publiek enthousiast maken voor je (mariene) onderzoek

Toegevoegd op: 2017-01-26
De bedoeling van deze wedstrijd is dat je als wetenschapper leert om een breed publiek van niet-experten te boeien met je onderzoek. Hierbij is het presenteren voor kinderen de beste leerschool. Tijdens een Wetenschapsbattle krijgen wetenschappers een podium en 15 minuten om alles uit de kast te halen, samen met vier andere deelnemers. Het is de uitdaging om een volle zaal met 6- tot 12-jarigen zodanig te prikkelen, zodat ze voor jou stemmen. ...

XIIde SCAR Biology Symposium

Toegevoegd op: 2017-01-23
Het centrale thema van het 12de SCAR (Scientific Committee of Antarctic Research) Biology Symposium is 'Scale matters'. Het doel is om de biologische processen en diversiteit van Antarctica te overspannen op alle mogelijke niveaus: vanaf de kleinste moleculaire schaal, tot op populatie- en ecosysteemniveau. Inzichten in hedendaagse en historische biologische processen, zowel terrestrische als mariene en menselijke, zijn van essentieel belang voor het begrijpen van mogelijke bedreigingen van de Antarctische biologie en hun impact. Het symposium gaat door van 10 tot 14 juli 2017 in Leuven. Abstracts kunnen nog tot 15 februari 2017 worden ingediend. ...

EMODnet Sea-Basin Checkpoints Stakeholder Conferentie

Toegevoegd op: 2017-01-19
Hoe goed werken de huidige monitoringsystemen en netwerken voor gegevensverzameling binnen Europa om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers op het niveau van regionale zeeën? Deze vraag wordt de focus van de EMODnet Sea-Basin Checkpoints Stakeholder conferentie op 14 en 15 februari 2017, in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in Brussel.

Met kunst vriend en vijand verrassen rond algen

Toegevoegd op: 2017-01-17
VLIZ deed het al vaker: wetenschappers en artiesten samenbrengen. En dat doen we terug binnen het kader van het Europese onderzoeksproject ALFF (‘Algae microbiomes: Friends or Foes?’), waarin vijftien Europese doctorandi onderzoeken hoe algen samenleven met bacteriën, andere microben en algen. Jonge artistieke studenten – zowel van de opleiding multimedia- en communicatietechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, als van het kunsthumaniora textiel aan het Sint-Lucas Gent - zullen de nieuw opgedane kennis over algen verwerken in wel zeer creatieve producten.

Big Ocean Button Challenge voor app-ontwikkelaars

Toegevoegd op: 2017-01-11
Wereldwijd worden veel oceaangegevens verzameld, maar slechts een kleine fractie ervan wordt effectief gebruikt door de samenleving. De uitdaging, die XPRIZE Ocean Initiative lanceert voor ontwikkelaars van mobiele apps, bestaat erin om de schat aan bestaande oceaandata te ontsluiten in producten en diensten die écht nodig zijn voor zowel publiek als privaat gebruik, maar die bovenal de gezondheid van de oceaan en het duurzaam gebruik ervan kunnen ondersteunen. De totale prijzenpot bedraagt 100.000 US$ en zal worden verdeeld onder de winnende apps binnen verschillende categoriën: visserij, scheepvaart en handel, oceaanverzuring, openbare veiligheid en exploratie. ...

Oostendse start-up Laminaria werft aan: Technical Design Engineer

Toegevoegd op: 2017-01-11
Laminaria is een nieuw Oostends bedrijf dat een geheel eigen, gepatenteerde technologie uitwerkt om energie uit golven in elektriciteit om te zetten (www.laminaria.be). Ze zoeken voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van hun grote schaalmodelen een burgerlijk ingenieur scheepsbouw, waterbouwkunde of werktuigkunde. ...

Nieuwe aanmonsteringscursus voor animatoren bij Horizon Educatief

Toegevoegd op: 2017-01-11
Bij Horizon Educatief ontdekken jaarlijks meer dan 20 000 kinderen en jongeren de veelzijdigheid van onze kust. Om al dat jong geweld te begeleiden zoekt deze educatieve vereniging altijd nieuwe animatoren! Aanmonsteren binnen Horizon Educatief is meevaren op een uitdagende vormingsreeks waarin je hun werking beter leert kennen. Boeiend voor iedereen die gepassioneerd is door zee en educatie.

VLIZ werft aan: 8 nieuwe vacatures!

Toegevoegd op: 2017-01-11
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft vanaf 1 januari 2017 een vernieuwde missie en nieuwe strategische doelstellingen. Data- en infrastructuurgedreven onderzoek en bijkomende taken inzake beleidsadvisering worden toegevoegd aan de huidige werking van het VLIZ. Hiervoor is toptalent nodig en zijn we op zoek naar acht nieuwe medewerkers: een onderzoeksdirecteur, een data science manager, een infrastructure science manager, een international liaison officer, een wetenschappelijk medewerker (afdeling onderzoek), een wetenschappelijk medewerker (afdeling beleidsinformatie), een marien technicus en een facility manager / preventieadviseur.

Hydro17 conferentie in Rotterdam

Toegevoegd op: 2017-01-11
Tussen 14 en 16 november 2017 organiseert de Hydrographic Society Benelux de 25ste editie van de Hydro conferentie voor de International Federation of Hydrographic Societies (IFHS). Hydro17 zal worden georganiseerd aan boord van het prestigieuse stoomschip SS De Rotterdam, een oud cruiseschip dat aangemeerd ligt in de haven van Rotterdam en dienst doet als hotel-restaurant en conferentieruimte. ...

Studiebeurzen door Nippon Foundation en POGO voor opleiding in oceaanobservatie

Toegevoegd op: 2017-01-11
Wordt een internationale expert in oceaanobservatie en studeer voor één jaar aan de Nippon Foundation-POGO Center of Excellence op het Alfred Wegener Institute (AWI) in zijn afdelingen op Helgoland en Sylt. Applicaties zijn momenteel open voor de volgende lessenreeks die start vanaf de herfst 2017. Solliciteren voor een grotendeels kostendekkende studiebeurs kan nog tot 6 maart 2017.

Arctic University of Norway (UiT) zoekt PhD kandidaat in Fysische Oceanografie/Hydro-acoustiek

Toegevoegd op: 2017-01-11
De geselecteerde kandidaat kan er vier jaar werken op op het Department of Geosciences in het Centre of Excellence CAGE “Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate” rond de rol van methaanhydraten in de Arctische Oceaan en rond het vrijkomen van deze methaanhydraten in de oceaan naar aanleiding van klimaatswijziging.

Symposium Citizen Science

Toegevoegd op: 2017-01-11
Citizen science of burgerwetenschap is hot. Maar wat houdt het precies in? En wat levert het op, voor wetenschapper en burger? Ontdek het op een symposium in Gent op 22 februari 2017. Ook Citizen Science projecten rond zee en oceaan komen aan bod.

Lezing 'The Anthropocene biosphere - Humans as agents of fundamental change'

Toegevoegd op: 2017-01-06
De Universiteit Gent nodigt u uit voor een publieke lezing 'Geologie in the picture' op 17 maart 2017 door Prof. Dr. Mark Williams, van Leicester University, UK. ...

Zeebad voor leerkrachten 08 maart 2017 Oostende

Toegevoegd op: 2017-01-06
Voor leerkrachten die willen bijleren over de zee is er het 'Zeebad', een nascholing binnen het educatieve project 'Planeet Zee'. ...

International Symposium on Corrosion and Fouling

Toegevoegd op: 2016-12-20
Op 3 april 2017 vindt in Antwerpen het internationaal symposium plaats rond corrosie en aangroei op scheepsrompen. Nationale en internationale experten zullen er o.a. een overzicht geven van de nieuwste ontwikkelingen en van state-of-the-art monitoringssystemen.

EMODnet Stakeholder Conference & Sea-basin Workshops

Toegevoegd op: 2016-12-20
Tijdens deze conferentie zullen EMODnet-experten hun bevindingen vanuit de Sea-basin Checkpoints voorstellen. Daarnaast zal er gekeken worden naar de noodzakelijkheden/mogelijkheden om toekomstige data af te stemmen op de noden van de belanghebbenden. Tevens zullen de deelnemers nadenken of de bestaande en toekomstige monitorings- en observatie activiteiten in Europa dienen te verbeteren en/of beter gecoöordineerd dienen te worden.

Steun de zee als goed doel

Toegevoegd op: 2016-12-20
Via filantropiewerking wil het VLIZ inzetten op bijkomend onderzoek om de wetenschappelijke kennis over de zee te vergroten en het maatschappelijk bewustzijn over het grote belang van de wereldzeeën te bevorderen. ...

Oproep voor internationale projectvoorstellen in mariene en maritieme technologie : ERA-Net Cofund MarTERA

Toegevoegd op: 2016-12-20
MarTERA is gericht op het versterken van het onderzoek tussen Europese partners in de mariene en maritieme sector, alsook in de blauwe groei. Ze lanceren een eerste oproep voor projecten. ...

Onderzoek en beleidsadvies als extra mandaten voor het VLIZ en daaraan gekoppeld 8 nieuwe vacatures

Toegevoegd op: 2016-12-20
Het VLIZ krijgt een vernieuwde missie als gevolg van een verruimde opdracht in het kader van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor 2017-2021. Data- en infrastructuurgedreven onderzoek en bijkomende taken inzake beleidsadvisering worden toegevoegd aan de werking van het VLIZ. ...

VITO zoekt Remote Sensing onderzoeker op kust- & zeetoepasingen

Toegevoegd op: 2016-12-19
Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek) is op zoek naar een professional remote sensing voor ontwikkelingen en onderzoek op het vlak van kust en zee.

Wil je ook je kans wagen op de VLIZ Communication Award?

Toegevoegd op: 2016-12-16
Het VLIZ reikt jaarlijks op de VLIZ Marine Science Day een prijs uit om een jonge mariene wetenschapper of ingenieur gedurende één jaar een persoonlijke communicatie-coaching door de VLIZ-afdeling Communicatie aan te bieden. Waag je ook je kans door voor 31 januari een motivatiebrief in te sturen? ...

Niet vergeten om een abstract in te dienen voor VLIZ Marine Science Day!

Toegevoegd op: 2016-12-16
Oproep aan alle – junior en senior – mariene wetenschappers in Vlaanderen en bredere regio: blokkeer alvast 3 maart 2017 in je agenda voor de 17de VLIZ Marine Science Day in Brugge! Laat deze kans niet voorbij gaan om je eigen onderzoek te tonen aan je collega’s van andere instituten en disciplines, en dien een abstract in voor een presentatie of demo. Finale deadline voor het indienen ligt op 15 januari 2017. Zorg dat je erbij bent!

Aristoteles’ marien wetenschappelijke bijdragen nog steeds relevant voor huidig onderzoek

Toegevoegd op: 2016-12-16
Niet veel mensen zijn er zich van bewust, maar Aristoteles heeft belangrijk werk geleverd op het gebied van de mariene biologie. In het kader van het UNESCO Jaar van Aristoteles 2016 brengen we hier vijf verhalen die je laten kennismaken met de wetenschappelijke bijdrage van Aristoteles tot de taxonomie, de ecologie en soortenverspreiding, en hun link met hedendaagse initiatieven.

Doctoraatsverdediging: Vetzuurdynamieken in benthische copepoden aan de basis van mariene voedselwebben

Toegevoegd op: 2016-11-30
Eva Werbrouck, verbonden aan de onderzoeksgroep van de Mariene Biologie UGent, verdedigt op 15 december 2016 publiek haar doctoraat met de titel: ‘Vetzuurdynamieken in benthische copepoden aan de basis van mariene voedselwebben’.

Beurzen Brilliant Marine Research Idea - deadline uitgesteld tot 8 december

Toegevoegd op: 2016-11-28
Het VLIZ lanceert voor de eerste maal een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen is een week uitgesteld tot 8 december 2016. ...

Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2016

Toegevoegd op: 2016-11-22
Alle kustgidsen worden op zaterdag 17 december 2016 vriendelijk uitgenodigd in het Cultureel Centrum Casino in Koksijde voor een nieuwe editie van de jaarlijkse Studie- en trefdag voor Kustgidsen. In de voormiddag staan enkele inhoudelijk interessante lezingen op het programma over o.a. over prehistorische bewoning in de kustpolders, zeezoogdieren aan onze kust, bunkers in de duinen en de toenmalige rol van de duinenabdij in Koksijde. In de namiddag kunnen deelnemers kiezen tussen verschillende geleide wandelingen en bezoeken in de buurt. Zo ben je weer helemaal mee!

VLIZ Marine Science Day: save the date & call for abstracts

Toegevoegd op: 2016-11-22
Oproep aan alle – junior en senior – mariene wetenschappers in Vlaanderen en bredere regio: blokkeer alvast 3 maart 2017 in je agenda voor de 17de VLIZ Marine Science Day in Brugge! Laat deze kans niet voorbij gaan om je eigen onderzoek te tonen aan je collega’s van andere instituten en disciplines, en dien een abstract in voor een presentatie of demo. Finale deadline voor het indienen ligt op 15 januari 2017. Zorg dat je erbij bent!

VLIZ werft aan: twee analist-programmeurs

Toegevoegd op: 2016-11-10
Het datacentrum van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt twee analist-programmeurs voor onmiddellijke indiensttreding.

Nieuwe versie Marine Regions: wereldwijde geodatabase maritieme grenzen nu nog uitgebreider en nauwkeuriger

Toegevoegd op: 2016-10-31
In deze nieuwe versie kreeg MarineRegions.org een update van zijn globale Exclusieve Economische Zones (EEZ) (versie 9), en lanceert het compleet nieuwe, extra datasets met alle Territoriale wateren, de Aansluitende zones, Binnenwateren en Archipelagische wateren.

Corsica-North Sea Challenge voor leerlingen van het vijfde jaar secundair onderwijs

Toegevoegd op: 2016-10-31
De universiteiten van Gent en Luik vieren beiden hun 200ste verjaardag met de spannende wetenschapswedstrijd rond zeeën en oceaan voor het vijfde jaar secundair onderwijs. ...

Gratis online stoomcursus ‘Breng de oceaan in de klas’!

Toegevoegd op: 2016-10-31
In de week van 7 november 2016 starten internationale experts met een gratis online cursus voor leerkrachten secundair onderwijs en andere educatoren. In vijf opeenvolgende weken leer je er hoe je op een innovatieve, leuke en aantrekkelijke manier jongeren meer ‘oceaangeletterd’ maakt. Er worden je diverse praktische tools aangereikt om jongeren meer bewust te maken van het verband tussen de oceaan en hun eigen dagelijkse leven. ...

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

Toegevoegd op: 2016-10-31
Tijdens de ministerraad van 28 oktober 2016 werd er akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer voor de vervanging van het onderzoeksschip Belgica. ...

CommOCEAN2016, of hoe een verschil maken in je mariene wetenschapscommunicatie

Toegevoegd op: 2016-10-31
Op 6 en 7 december vindt CommOCEAN2016 plaats in Brugge. Deze internationale conferentie wil de uitwisseling van moderne communicatiepraktijken over oceaanwetenschappen promoten. De organisatoren mikken op mariene wetenschappers én communicatoren die werken in mariene instituten, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Inschrijven kan nog tot 15 november. Zorg dat je erbij bent of volg ons op Twitter (@CommOCEAN2016) en Facebook (@commocean)! ...

Europese wedstrijd voor jonge chefs en studenten hotelschool: koken met duurzame vis

Toegevoegd op: 2016-10-28
De 2017-editie van de “Prijs Olivier Roellinger – voor het behoud van vis en zeevruchten" werd recent gelanceerd. Deze wedstrijd staat open voor jonge koks (onder de 35) en chefs-in-opleiding uit alle Europese landen. Ze worden gevraagd twee recepten met duurzame visproducten te creëren en hun keuze te verdedigen voor een jury. We hopen heel wat kandidaturen uit België te kunnen verwelkomen!

Marien Onderzoek: Toen en nu

Toegevoegd op: 2016-10-28
Op zondag 27 november 2016 viert het VLIZ samen met vele Vlaamse zeewetenschappers de Dag van de Wetenschap door de deuren van het onderzoeksschip Simon Stevin en van het Marien Station Oostende open te stellen voor het breed publiek. Daarenboven tonen we in primeur een heuse tijdslijn met de geschiedenis van het marien onderzoek in Vlaanderen! ...

Vlaams Aquacultuur Symposium op 16 november in Gent

Toegevoegd op: 2016-10-28
UGent is gastheer voor het vijfde Vlaams Aquacultuur symposium georganiseerd door het Vlaams Aquacultuur platform. In een eerste luik worden enkele alternatieve aquacultuursoorten voorgesteld die aan een nichemarkt beantwoorden. Sommige soorten staan nog in de startblokken, andere vinden langzaam hun weg naar de markt. Vervolgens wordt toegelicht hoe de aquacultuursector kan meegenieten van de resultaten van zowel fundamenteel Artemia-onderzoek, als van het recent goedgekeurd Interreg project AquaVlan2. ...

Hoe collecties maritieme musea meer inzetten voor onderzoek en onderwijs?

Toegevoegd op: 2016-10-28
Van 6 tot 8 september 2017 organiseert het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen de XIIth North Sea History Conference. Op deze internationale conferentie staat de waarde van maritieme museacollecties voor academici en het onderwijs centraal. Traditioneel gebruiken historici geschreven bronnen, maar steeds meer worden de door maritieme musea opgebouwde cultuur- en erfgoedcollecties ingezet voor onderzoek en bij het lesgeven. Wil je je eigen activiteiten en onderzoek rond dit topic voorstellen? De oproep voor het indienen van abstracts loopt nog 15 februari 2017.

SeArch Eindconferentie: Verdronken erfgoed

Toegevoegd op: 2016-10-18
Op de eindconferentie van het SeArch-project op 22 november 2016 (Het Pand, Gent) komen de resultaten van het onderzoek naar oervalleien, scheepswrakken en andere (pre)historische getuigenissen in een steeds ‘drukker’ wordende Noordzee aan bod. ...

TROPIMUNDO kostendekkende beurzen voor academiejaar 2017-2018

Toegevoegd op: 2016-10-10
Kandidaten voor een volledig kostendekkende beurs voor deelname aan de internationale masteropleiding Erasmus Mundus Masters Course in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO) 2017-2018 kunnen zich nog tot 30 november 2016 aanbieden. ...

Beurzen Brilliant Marine Research Idea

Toegevoegd op: 2016-10-03
Het VLIZ lanceert voor de eerste maal een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 1 december 2016. ...

4de editie Journée Doctorale du Campus de la Mer in Boulogne-sur-Mer

Toegevoegd op: 2016-09-30
Inspiratie opdoen bij de buren! Op 20 oktober 2016 organiseert de interdisciplinaire Noord-Franse onderzoekcluster Campus de la Mer al voor de 4de keer “La journée doctoral” met een programma bomvol korte en langere presentaties door een dozijn jonge mariene onderzoekers. ...

KBIN-OD Natuur zoekt wetenschappelijk medewerker oceanografische metingen

Toegevoegd op: 2016-09-30
De Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het KBIN wenst in het kader van het ICOS-project (Integrated Carbon Observation System) een wetenschappelijk medewerker oceanografische metingen in dienst te nemen.

Mariene Biotechnologie maakt innovatie mogelijk

Toegevoegd op: 2016-09-30
Naar aanleiding van de lancering van de recent afgewerkte roadmap “European Marine Biotechnology Research and Innovation” op woensdagavond 12 oktober 2016 in Hotel Marivaux in Brussel, organiseert het Marine Biotechnology ERA-NET tijdens de twee dagen erna een stakeholder meeting waarop talrijke sprekers uit de internationale industrie en onderzoeksgemeenschap verder bouwen op de bevindingen van de roadmap om de innovatieve toekomst van de mariene biotechnologie te verzekeren.

Zee op de korrel voor zeeanimatoren, kustgidsen en liefhebbers van de zee

Toegevoegd op: 2016-09-30
Op de twee maandagen 17 en 24 oktober 2016 organiseert het Steunpunt Natuur- en Milieu-educatie Kust van de Provincie West-Vlaanderen een training voor zeeanimatoren, kustgidsen en liefhebbers van de zee. Op elke bijscholingsdag staan twee sprekers op het programma.

Nieuwe Europese databank met educatieve en informatieve pakketten over de zee

Toegevoegd op: 2016-09-13
Bent u leerkracht, educator, wetenschapper, activist of gewoon geïnteresseerd in de zee? Wil u een activiteit organiseren in verband met de zee maar hebt u geen inspiratie of materiaal beschikbaar? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Het VLIZ heeft, in het kader van het Europese project SeaChange, een online doorzoekbare databank gelanceerd vol Europese voorbeelden, beschrijvingen en bruikbare materialen van activiteiten in verband met de zee. Dit gaat van educatieve pakketten tot bewustmakingscampagnes, excursies en ‘citizen science’ projecten. Duik in deze databank en geef ons uw mening op de online survey die aan de databank gelinkt is!

Uitbouw passief akoestisch netwerk voor observatie van bruinvissen en dolfijnen in Belgische mariene wateren

Toegevoegd op: 2016-09-13
In het Belgisch deel van de Noordzee komen zeer regelmatig bruinvissen en dolfijnen voor. Omdat deze dieren zich niet gemakkelijk laten zien, is het voor wetenschappers knap lastig om hun aantallen en verspreiding precies in te schatten. Momenteel ontplooit het VLIZ – binnen het kader van het LifeWatch-project – een netwerk van akoestische ontvangers, die het echolocatiegeluid van bruinvissen en dolfijnen kan detecteren. Na enig rekenwerk kan hieruit worden afgeleid welke soorten aanwezig zijn in onze mariene wateren en kunnen op termijn tendensen bepaald worden.

Meeuwen blijken elk een eigen karakter en persoonlijke voorkeur te hebben

Toegevoegd op: 2016-09-13
Dankzij het LifeWatch-zendernetwerk voor meeuwen blijkt dat meeuwen niet zomaar wat doen. Elk dier is een individu op zich, met een eigen karakter en persoonlijke voorkeuren. Dat kan je zien aan hun sterk onderling variërende foerageergedrag en migratietochten. Lees enkele leuke verhaaltjes over hun trek en activiteiten tijdens het broedseizoen. Onze favorieten zijn Sanne en Kate die zo lang mogelijk bleven genieten van de zon in El-Aaiún. Hoewel we ons ook wel afvragen wat Luc de mopperaar elke dag te zoeken heeft in De Mokker in Koekelare...?

[Voeg toe]