[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · >
Pel grijze garnalen en proef de erfgoedverhalen
Toegevoegd op: 2014-08-22
"Het Virtuele Land" - de erfgoedbank rond landbouw, platteland en voeding van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) - publiceerde een stuk over de grijze garnaal. Via een 20-tal webpagina's met uitgebreide fotobeschrijvingen kom je te weten dat garnalen bij ons al eeuwenlang gevist worden en op het menu staan. ... [Lees meer]
Samenwerken om invasieve uitheemse soorten in Europa aan te pakken
Toegevoegd op: 2014-08-22
De eindconferentie van het Interreg 2 ZeeŽn-project SEFINS in Norwich (24 september 2014) geeft alle geÔnteresseerden de kans om internationale experten te ontmoeten uit de verschillende vakgebieden rond het management van invasieve soorten. Het overbruggen van de kloof tussen onderzoekers, beleidsmakers en de mensen die effectief actie moeten nemen in het veld staat hier centraal. Maar ook de kloof tussen de wereld van het terrestrische, mariene en estuariene milieu zal men, op deze studiedag trachten te overbruggen. [Lees meer]
Marien onderzoek en beleid in nieuw Vlaams regeerakkoord
Toegevoegd op: 2014-08-22
Het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd op woensdag 23 juli 2014 voorgesteld en legt belangrijke beleidsbeslissingen vast voor de komende legislatuur (2014-2019). Op de website van het Compendium voor Kust en Zee wordt een overzicht gegeven van (concrete) acties en maatregelen die opgenomen werden in het regeerakkoord en die het (marien) onderzoek en het marien en kustgebonden beleid aanbelangen. [Lees meer]
Wild geplukte mosselen op Belgische strandhoofden en kaaimuren voldoen niet volledig aan voedingsnormen
Toegevoegd op: 2014-08-20
Wilde mosselen die op de kaaimuren in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge en op de strandhoofden aan de Belgische kust groeien zijn meer vervuild dan de commerciŽle Zeeuwse mosselen. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO). ... [Lees meer]
De Grote Rede 'De Groote Oorlog en de Zee' in 4 talen beschikbaar
Toegevoegd op: 2014-07-29
Wie interesse heeft in Wereldoorlog I en wil weten wat de rol van de zee was bij de aanzet en het verloop van deze wereldbrand zal zeker zijn gading vinden in dit themanummer van het tijdschrift De Grote Rede. ... [Lees meer]
Jaarverslag RV Zeeleeuw & RV Simon Stevin 2012 online raadpleegbaar
Toegevoegd op: 2014-07-29
2012 was het jaar waarin het onderzoeksschip Zeeleeuw vervangen werd door het nieuwbouw onderzoeksschip Simon Stevin. In dit gecombineerde jaarverslag kom je meer te weten over de mate waarin beide schepen ingezet werden; gaande van de scheepstijd, de onderzoeksprojecten die gebruikmaakten van de schepen tot het aantal publicaties dat hieruit voortvloeide. [Lees meer]
Veldstage in mariene robotica
Toegevoegd op: 2014-07-29
Breaking the Surface 2014 is dť ontmoetingsplaats voor experten en studenten die voor hun onderzoek gebruikmaken van 'marine robotics', 'marine control engineering' en 'signal processing'. ... [Lees meer]
Permanente onderwaterobservatoria vrij beschikbaar voor onderzoeksinstellingen
Toegevoegd op: 2014-07-29
Via het 'TransNational Access' programma van de FixO3-infrastructuur kunnen wetenschappers gebruikmaken van ťťn van de 15 'open-ocean' observatoria om innovatieve technologieŽn te testen of om experimenten uit te voeren. ... [Lees meer]
Een nieuwe doctor in de mariene wetenschappen!
Toegevoegd op: 2014-07-29
We feliciteren graag Eveline Diopere die succesvol haar doctoraatsproefschrift 'Genetic signatures of selection in sole - a spatio-temporal approach' verdedigde. ... [Lees meer]
VLIZ-jaarboek 2013: een compacte terugblik op onze activiteiten
Toegevoegd op: 2014-07-29
Kom meer te weten over die VLIZ-realisaties die, in het bijzonder, het jaar 2013 kleurden en ontdek onze zelfverklaarde 'Hoogtepunten 2013'. ... [Lees meer]
Abstractenboek 'Studiedag Vissen in het Verleden'
Toegevoegd op: 2014-07-16
In het abstractenboek van de vierde contactdag 'Vissen in het Verleden: een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij' leer je meer over de historiek van de zeevisserij in Vlaanderen. De publicatie streeft ernaar een referentiedocument te zijn dat verder onderzoek actief kan stimuleren en richting geven. ... [Lees meer]
Mensen, Visserij en de Zee: fototentoonstelling
Toegevoegd op: 2014-07-16
In kader van het GIFS-project stelt fotograaf Vince Bevan, gedurende de maand juli, zijn werk tentoon in de bibliotheek van Oostende. ... [Lees meer]
Opening expo 'Zeeslag '14-'18 op zee'
Toegevoegd op: 2014-07-04
Een tentoonstelling over de relatie tussen mens, zee en oorlog is vanaf 20 juni te bekijken in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. ... [Lees meer]
Japanse kruiskwal gesignaleerd in Oostendse Spuikom
Toegevoegd op: 2014-06-24
Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) meldde dat de Japanse kruiskwal (Gonionemus vertens) gesignaleerd is in de Spuikom van Oostende. ... [Lees meer]
PhD-beurs LifeWatch: eDNA
Toegevoegd op: 2014-06-18
Het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab, UGent) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoeken een gemotiveerde PhD student die met behulp van nieuwe moleculaire technieken - gebaseerd op environmental DNA - baanbrekend onderzoek uitbouwt naar de invloed van antropogene stressoren op de biodiversiteit in de Noordzee. ... [Lees meer]
Doctoraatsbeurs LifeWatch: microbiŽle voedselweb
Toegevoegd op: 2014-06-17
Het Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (Universiteit Gent), het Laboratorium voor Chemische Analyse (Universiteit Gent) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoeken een doctoraatsbursaal voor onderzoek naar verschillende sleutelgroepen en -taxa binnen het microbiŽle voedselweb in het Belgisch deel van de Noordzee.
... [Lees meer]
PhD-beurs LifeWatch: zoŲplanktononderzoek Belgisch deel Noordzee
Toegevoegd op: 2014-06-17
Het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab, UGent), de onderzoeksgroep Mariene Biologie (MarBiol, UGent) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zijn op zoek naar een PhD student voor interdisciplinair zoŲplanktononderzoek binnen het LifeWatch-project. ... [Lees meer]
Grenzeloos Oostends - Roland Desnerck
Toegevoegd op: 2014-05-26
In zijn nieuwste boek 'Grenzeloos Oostends' geeft Roland Desnerck uitleg bij de oorsprong van 450 Oostendse woorden en uitdrukkingen. ... [Lees meer]
Voltijds doctor-assistent Mariene Biologie UGent
Toegevoegd op: 2014-05-26
Bij de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent is een mandaat van voltijds doktersassistent te begeven. De succesvolle kandidaat zal wetenschappelijk onderzoek verrichten in de ecologie van mariene bodemdieren, met focus op ťťn of meer van volgende aspecten: structurele en functionele biodiversiteit, evolutionaire ecologie, fylogeografie. Hij/zij zal ook bijdragen aan het onderwijs van de vakgroep Biologie in het domein van de biologie en mariene ecologie. [Lees meer]
ZAP-ambt Mariene Biologie Universiteit Gent
Toegevoegd op: 2014-05-26
In de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent is met ingang van 1 februari 2015 een voltijds ambt te begeven van docent (Zelfstandig Academisch Personeel) binnen de vakgroep Biologie, voor een opdracht omvattend academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in het vakgebied 'mariene ecologie'. ... [Lees meer]
Alle mariene onderzoeksinfrastructuren op de kaart van Europa
Toegevoegd op: 2014-05-20
De online tool EurOcean_RID biedt een mooi overzicht van de maar liefst 785 mariene onderzoeksinfrastructuren die Europa rijk is. [Lees meer]
Meldpunt voor archeologische vondsten uit de zee
Toegevoegd op: 2014-05-20
Elke ontdekking van sporen van menselijke aanwezigheid met een cultureel, historisch of archeologisch karakter die zich deels of volledig, tijdelijk of permanent onder water bevinden en waarvan de ontdekker redelijkerwijze kan vermoeden dat het cultureel erfgoed onder water is dient gemeld te worden aan de Ontvanger van het cultureel erfgoed onder water. ... [Lees meer]
Whereabouts gezenderde vogels van LifeWatch-sensornetwerk
Toegevoegd op: 2014-05-19
Sinds juni 2013 trad het LifeWatch-vogelsensornetwerk in werking. De GPS-zenders genereerden ondertussen een enorme hoeveelheid data. Vooral nu enkele van de vogels terug kwamen van hun wintermigratie en de in de tussentijd gelogde gegevens konden afgelezen worden en verwerkt. Neem een kijkje op de nieuwe LifeWatch-pagina. Je kan er o.a. interessante verhalen lezen over de "whereabouts" van enkele van de gezenderde zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en bruine kiekendieven. [Lees meer]
Atlantikwall: fototentoonstelling en boek
Toegevoegd op: 2014-05-19
Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van D-Day, de landing van de geallieerde troepen op de stranden van NormandiŽ, wordt op 5 juni 2014 het startschot gegeven aan een voor het grote publiek de ganse zomer toegankelijke tentoonstelling van topfotograaf Stefan Vanfleteren. Tevens wordt een begeleidend boek gelanceerd over het dagelijkse leven in de kuststreek ten tijde van de tweede wereldoorlog. ... [Lees meer]
Nieuwe ASO-opleiding Maritieme Wetenschappen
Toegevoegd op: 2014-05-13
Vanaf september 2014 start het Maritiem Instituut Mercator in Oostende - als eerste in BelgiŽ - met een nieuwe ASO-richting Maritieme Wetenschappen (Wetenschappen-Wiskunde). Leerlingen bereiden er zich tijdens de tweede en derde graad voor op een voortgezette opleiding bij de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, de Koninklijke Militaire School, ingenieursopleidingen of andere (maritiem georiŽnteerde) richtingen. Leerlingen gaan voor een uitdagende job in een sector die een hoge nood heeft aan goed opgeleid varend personeel. ... [Lees meer]
Wereldoceanendag 2014: Vier mee met VLIZ in Oostende
Toegevoegd op: 2014-05-12
Op vrijdagavond 6 juni 2014 organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee een Science Happening met lezingen en randanimatie. Dit in het kader van Wereldoceanendag, een door de Verenigde Naties erkende dag om aandacht te vragen voor de kust, zee en oceaan. Dit keer vieren we dit in CC De Grote Post in Oostende. Schrijf je in (gratis) en kom ontdekken wat je altijd al wilde weten over het weer aan de kust, voedsel uit zee en de wonderen van de zeevogeltrek. [Lees meer]
Onderwaterrobot toont hoe diep het mariene afvalprobleem zit
Toegevoegd op: 2014-05-12
Grootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan dat er zelfs in de diepste zones van de oceaan afval ligt. Voor BelgiŽ nam de UGent vanuit het Renard Centre of Marine Geology deel aan dit onderzoek. [Lees meer]
School uit Sint-Niklaas wint Noordzee-expeditie Planeet Zee 2014
Toegevoegd op: 2014-05-06
Negen laatstejaars ASO-leerlingen maken tijdens de eerste week van mei iets unieks mee. Ze gaan aan boord van een ťcht onderzoeksschip om gedurende vijf dagen de Noordzee, in al zijn facetten, te bestuderen. De eer viel te beurt aan de school Berkenboom Humaniora uit Sint-Niklaas die winnaar werd van het educatieve project ĎPlaneet Zeeí (www.planeetzee.be). ... [Lees meer]
ICOS-conferentie focust op broeikasgassen en biogeochemische cycli
Toegevoegd op: 2014-05-05
ICOS is een Europees monitoringsnetwerk opgebouwd uit een groot aantal observatiesystemen om broeikasgassen te meten. De observatiesystemen liggen verspreid over Europa en bestaan uit drie grote componenten: een atmosfeercomponent, een ecosysteemcomponent en een oceaancomponent. Voor deze laatste is o.a. aan boord van de RV Simon Stevin een pCO2 sensor geÔnstalleerd. Op de eerste ICOS 'International Conference on Greenhouse Gases and Biogeochemical Cycles' worden dan ook alle wetenschappers geÔnteresseerd in het onderzoek naar broeikasgassen, biochemische cycli en klimaatsverandering uitgenodigd. [Lees meer]
Het effect van offshore windmolenparken op macrobenthosgemeenschappen in de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-05-05
Op vrijdag 23 mei verdedigt Delphine Coates van de Sectie Mariene Biologie UGent haar doctoraat in de Wetenschappen met de titel 'Het effect van offshore windmolenparken op macrobenthosgemeenschappen in de Noordzee'. [Lees meer]
Profielvacature Kustwaterbouwkunde voor Kulab - Campus Oostende
Toegevoegd op: 2014-05-05
In de groep Wetenschap & Technologie (Faculteit IndustriŽle Ingenieurswetenschappen, Departement Burgerlijke Bouwkunde) van de KU Leuven @ Kulab (Campus Oostende) werd een voltijdse vacature opengesteld voor het zelfstandig academisch personeel in het domein van de kustwaterbouwkunde. Men zoekt internationaal georiŽnteerde kandidaten met een excellent interdisciplinair onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van de civiele techniek. [Lees meer]
Prijs Rudi Verheyen voor doctoraten rond (mariene) natuur en milieu
Toegevoegd op: 2014-05-05
De Prijs Rudi Verheyen (t.w.v. 8 000 EUR) honoreert doctoraatsonderzoek uit alle disciplines in verband met natuur en milieu. De oproep 2014 richt zich tot gepromoveerden uit de periode 2009-2014. Het onderzoek moet een hoge kwaliteit hebben en moet bij indiening voltooid zijn. [Lees meer]
Associate professor voor Institute of Estuarine & Coastal Studies in Hull (UK)
Toegevoegd op: 2014-05-05
De University of Hull werft een associate professor aan in het vakgebied 'toegepaste estuariene en mariene wetenschappen'. De kandidaat zal op termijn de huidige directeur prof. Mike Elliott gaan vervangen na zijn pensionering om het Institute of Estuarine & Coastal Studies zelf te gaan leiden. [Lees meer]
Internationale Faranda Prijs voor jonge mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2014-04-29
Beginnende mariene wetenschappers worden aangemoedigd om deel te nemen aan de 2de editie van de Faranda Prijs. Deze tweejaarlijkse internationale competitie wordt georganiseerd door het Italiaanse CoNISMa - een interuniversitair consortium voor zeewetenschappen - ter ere van hun stichter Francesco Maria Faranda. ... [Lees meer]
Uw mening gevraagd over de Belgische mariene wateren
Toegevoegd op: 2014-04-28
Van 15 april tot en met 15 juni 2014 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren. ... [Lees meer]
Brochure marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-04-28
De minister van de Noordzee nam het initiatief om een marien ruimtelijk plan te ontwikkelen. Na breed overleg met alle betrokken overheidsdiensten en belanghebbenden en op basis van alle beschikbare wetenschappelijke en socio-economische informatie werd dit plan op 20 maart 2014 in een Koninklijk Besluit verankerd. BelgiŽ is daarmee een pionier van de mariene ruimtelijke planning. In de zeer toegankelijke brochure ĎEr beweegt wat op zee' leer je er meer over. [Lees meer]
Voordracht: dierenleven op harde substraten
Toegevoegd op: 2014-04-28
Met de bouw van windmolens in ons deel van de Noordzee werd een nieuw habitat geÔntroduceerd. Op de funderingen en pijlers wordt een rijke fauna waargenomen. Bob Rumes, medewerker van het KBIN (OD Natuurlijk milieu), doet al jarenlang onderzoek op dit nieuwe habitat. Op donderdag 8 mei komt hij - voor gidsen en andere geÔnteresseerden - over zijn onderzoek vertellen in het bezoekerscentrum De Nachtegaal. [Lees meer]
Wereldoceaandag 2014: Science Happening in Oostende
Toegevoegd op: 2014-04-28
Op vrijdagavond 6 juni 2014 organiseert het VLIZ een Science Happening met lezingen, proefsessies, experimenten, etc. Dit in het kader van Wereldoceanendag, een door de Verenigde Naties erkende dag om aandacht te vragen voor de kust, zee en oceaan. Dit keer zal het evenement doorgaan in De Grote Post in Oostende (vanaf 20:00). Je ontdekt er wat je altijd al wilde weten over het weer aan de kust, voedsel uit zee en de wonderen van de zeevogeltrek. Inschrijven is gratis, maar verplicht. [Lees meer]
Kunstmatige Noordzeeriffen veelbelovend voor biodiversiteit
Toegevoegd op: 2014-04-23
Tijdens een persmoment in het VLIZ werden de eerste onderwaterbeelden getoond van het artificiŽle rif op de Thorntonbank. Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte, kaderde deze waarneming in het ruimer geheel van het Marien Ruimtelijk Plan voor het Belgisch deel van de Noordzee. ... [Lees meer]
Elektriciteitsproducerende bacteriŽn, geen aprilgrap!
Toegevoegd op: 2014-04-17
In het Belgisch deel van de Noordzee, het Grevelingenmeer en de Oosterschelde werden, door wetenschappers van de VUB en het NIOZ, in het sediment filamenteuze bacteriŽn ontdekt die zich gedragen als een batterij. ... [Lees meer]
De 'Zandmotor' in Nederland: drie jaar na aanleg
Toegevoegd op: 2014-04-17
In 2011 ontwikkelde Nederland een schiereiland van 128 ha voor de kust van Ter Heijde (Zuid-Holland) met als drieledig doel: kust- en duinaangroei, recreatieve meerwaarde en kennisontwikkeling. Uit een studiedag op 31 maart 2014 blijkt alvast dat deze 'Zandmotor' vooral positieve resultaten kan voorleggen. ... [Lees meer]
Het Vlaams Instituut voor de Zee werft IT-medewerker aan
Toegevoegd op: 2014-04-16
Het VLIZ zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een IT-medewerker voor het Datacentrum (m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur). [Lees meer]
Twee zomercursussen aan boord van Europese onderzoeksschepen
Toegevoegd op: 2014-04-16
Bent u student in de zeewetenschappen en heeft u ambitie om staalnames aan boord van onderzoeksschepen te organiseren? Neem dan deel aan de ship-based zomercursussen van EUROFLEETS! ... [Lees meer]
De Schelde in 2050 - Beleids- en beheersopportuniteiten voor een welvarende toekomst
Toegevoegd op: 2014-04-15
Op het Scheldecongres (8 mei, 9.30-16.30 uur) zal bepaald worden welke wijzigingen op beleidsvlak, op economisch en op ecologisch vlak moeten doorgevoerd worden voor de gunstige langetermijnontwikkeling van de Schelde en het estuarium. Verschillende experten zullen hun visie voorleggen en de mogelijkheden voor het beheer overlopen. Meer in het bijzonder zullen begrippen zoals toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid met het oog op het jaar 2050 worden ingevuld. Ultiem is het de bedoeling om de elementen die vervat moeten zijn in een langetermijnvisie 2050 voor de Schelde, de revue te laten passeren. [Lees meer]
Week van de Zee van 25 april tot 12 mei 2014
Toegevoegd op: 2014-04-15
De Week van de Zee is de jaarlijkse aandachtsweek die natuur en milieu aan de kust in de kijker wil plaatsen. Veldwerk en doe-activiteiten voor groot en klein zijn hierbij sleutelwoorden. ĎDe Week van de Zee(r)Ö Gezond!í maakt er ons attent op dat een gezonde zee ook veel betekent voor onze gezondheid. Niet alleen in Vlaanderen maar ook in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Frankrijk organiseren overheden en organisaties samen deze gezonde week. [Lees meer]
Zeewetenschappen op Oostende voor Anker 2014
Toegevoegd op: 2014-04-15
In het directiegebouw van VLOOT dab in Oostende zal u op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni kunnen kennis maken met de dienstverlening van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en diverse van zijn partners. Zo zal ook het Vlaams Instituut voor de Zee van de partij zijn. In de vernieuwde toren van het gebouw - met de skyline van Oostende op de achtergrond - zullen medewerkers van het VLIZ u meer vertellen en tonen over de wondere wereld van het zeeonderzoek in Vlaanderen en het belang van de zee en oceaan in uw leven. [Lees meer]
'Oorlog onder water' van Tomas Termote
Toegevoegd op: 2014-04-15
In zijn nieuwste boek 'Oorlog onder water' schrijft onderwaterarcheoloog Tomas Termote over zijn onderzoek naar de vele wrakken van Duitse duikboten die in Eerste Wereldoorlog tot de ĎU-Flottille Flanderní behoorden en vanuit Zeebrugge en Oostende uitvoeren om geallieerde schepen aan te vallen. In het boek beschrijft hij het leven aan boord, hun belang in de oorlog en de zware verliezen aan beide kanten. ... [Lees meer]
Website VLIZ-KMFRI toont historische samenwerking zeewetenschappen
Toegevoegd op: 2014-04-03
In oktober 2012, tekende het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een samenwerkingsovereenkomst met het Keniaanse Zee- en Visserijonderzoeksinstituut (KMFRI), een bestendiging van de goede banden die er sinds 1985 zijn tussen beide landen voor het uitvoeren van marien onderzoek en opleiding van mariene wetenschappers. Op de website www.vliz.be/kenya worden alle actuele en historische activiteiten binnen het kader van deze samenwerking gebundeld. Zo werden al zware inspanningen geleverd om alle publicaties die verschenen naar aanleiding van het eerdere onderzoek te bundelen en werden alle gegenereerde biotische en abiotische data gearchiveerd. ... [Lees meer]
Nieuwe website van het Vlaams Aquacultuurplatform gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-04-03
Het Vlaams Aquacultuurplatform - in 2012 opgericht door minister-president Kris Peeters - heeft zijn nieuwe website gelanceerd: www.aquacultuurvlaanderen.be. Deze brengt het aquacultuurlandschap in Vlaanderen in kaart en is het forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de vele actoren. Tevens wil het platform nieuwe ondernemingen in de sector stimuleren en faciliteren. ... [Lees meer]
Extra middelen voor meerdaagse vaartochten met onderzoeksschip Simon Stevin
Toegevoegd op: 2014-04-03
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) krijgt 400 000 EUR extra van minister van Innovatie Ingrid Lieten. De wetenschappers kunnen voortaan 40 nachten per jaar op zee verblijven om nieuwe onderzoeksthemaís aan te snijden. De vraag naar extra meerdaagse tochten is het gevolg van het succes van dit moderne onderzoeksplatform en de nieuwe mogelijkheden die het biedt inzake geologisch en visserij-gerelateerd onderzoek. Het sluit ook aan bij de groeiende nood aan feitelijke onderbouwing voor een duurzaam beheer van de zeeŽn en voor de ĎBlue Growthí, de Europese koers naar meer maritieme jobs. Met de bijkomende middelen kan de reder van de Vlaamse overheid (VLOOT dab) extra bemanning voor het schip aanwerven. [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · >

[Voeg toe]