[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Geen kust zonder meeuwen

Toegevoegd op: 2016-01-21
Meeuwen, elke zomer prominent aanwezig aan de kust. Vaak het onderwerp van kwakkels en onwaarheden. Op 23 februari organiseert het Streekhuis Kust een middagsessie in Oostende die de recentste wetenschappelijke informatie en een aantal praktijkervaringen met u wil delen. ...

Samenwerking met VLOOT rond RV Simon Stevin maakt toekomstgerichte doorstart

Toegevoegd op: 2016-01-19
Op 16 december 2015 tekenden Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) en Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) een nieuwe bijakte aan de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee worden nog ruimere afspraken gemaakt rond de inzet van het onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin. De afspraken leiden tot een betere en meer flexibele bediening voor Vlaamse mariene onderzoekers en brengen duidelijk rond de inzet van het schip in internationale programma's. ...

VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen 2016: inschrijven uiterlijk tot 3 februari

Toegevoegd op: 2016-01-19
De 16de editie van de VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen gaat door op vrijdag 12 februari 2016 in hogeschool Vives in Brugge. Ook deze editie wordt terug een niet te missen event voor iedereen (jong én senior) die begaan is met zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen/België en de aangrenzende regio’s. Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 3 februari. ...

Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-19
Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op het terugdringen van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof, waarvan de nog steeds extreem hoge emissies in zee terecht komen. Hierdoor is er nu in de kustwateren een volledig scheve verhouding tussen stikstof en fosfaat ontstaan, met negatieve gevolgen voor de groei van algen en de productiviteit van het Noordzee-ecosysteem.

Aanmonsteringscursus Horizon Educatief in Oostende

Toegevoegd op: 2016-01-18
Horizon Educatief is een educatieve organisatie aan de Oostendse kust. De aanmonstercursus is dé basiscursus om deze vzw beter te leren kennen en is ideaal voor mensen met een passie voor de zee die zin hebben om voor hen groepen te begeleiden als zee-animator. ...

Aardobservatie brengt sedimentwaarden bij baggerwerken in kaart

Toegevoegd op: 2016-01-18
In het jongste nummer van VITO Vision, de nieuwsbrief van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, lezen we in een korte bijdrage over hun samenwerking met het Belgische consultancy-bedrijf IMDC. Samen ontwikkelden ze een softwarepakket waarmee baggerbedrijven op basis van satellietbeelden sedimentwaarden voor, tijdens en na baggerwerken nauwkeurig kunnen opvolgen. ...

Summer school in Bergen: The ocean, climate and society

Toegevoegd op: 2016-01-18
De cursus 'The ocean, climate and society' is onderdeel van het opleidingsaanbod van de Universiteit van Bergen voor internationale PhD-studenten en jonge onderzoekers. Wie wil deelnemen aan deze cursus, die loopt van 13 tot 24 juni 2016, moet zich voor 1 maart 2016 aanmelden.

KBIN-OD Natuur zoekt tijdelijk wetenschappelijk medewerker teledetectie

Toegevoegd op: 2016-01-18
De Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werft een mariene onderzoeker aan voor een contract van bepaalde duur tot december 2017. De onderzoeker zal in de teledetectie-ploeg REMSEM (Remote Sensing and Ecosystem Modelling) werken in onderzoeksprogramma’s rond optische teledetectie van kustwateren. ...

Voor sportvissers: zoekkaarten en informatiefiches haaien en roggen

Toegevoegd op: 2016-01-15
Sportvisserij Nederland ontwikkelde een aantrekkelijke en handige zoekkaart om de roggen en haaien die sportvissers ophengelen in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal tot op soort te identificeren. Doel is om bewuster om te gaan met de gevangen soorten, waarvan velen een delicate status hebben. Anderzijds ondersteunen deze informatieproducten hun internationaal haaienmerkproject Sharkatag waarbij men burgers inschakelt om haaien te merken en terugvangsten te melden, en zo bij te dragen tot het verbeteren van de kennis over deze charismatische soorten. ...

Een zee van kansen: onze Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-14
Jaarlijks spreekt de gouverneur van West-Vlaanderen een rede uit voor de provincieraad. In 2015 lag de focus ervan op de Noordzee. Gouverneur Carl Decaluwé ziet in deze aanlengende zee voor de provincie een zee van kansen, maar kansen die evenzeer gepaard gaan met de nodige verantwoordelijkheden. ...

De Schelde - Van bron tot monding

Toegevoegd op: 2016-01-14
Dit nieuwe boek over de Schelde verscheen eind december en geeft een impressie van de rivier en haar indrukwekkende estuarium. De auteurs hopen dat de lezer zowel de landschappelijke en culturele, als natuurhistorische waarde van deze stroom meer gaat appreciëren en zelf ook op ontdekkingsreis gaat langs de rivier. ...

Kustforum 2016 - De kust: zet in op kwaliteit!

Toegevoegd op: 2016-01-14
Ondernemers en architecten zetten zich graag in voor een dynamische en kwalitatieve kust voor de toekomst. De gebiedsgerichte werking Kust van de Provincie West-Vlaanderen nodigt je uit 17 februari 2016 (19:00-22:00) om naar het Kustforum in De Branding in Middelkerke te komen luisteren hoe zij hun troeven uitspelen aan de kust. ...

Maritieme en mariene sector roept Vlaamse Regering op in te zetten op Blue Growth

Toegevoegd op: 2016-01-13
De economische mariene en maritieme sector - vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, kenniscentra, socio-economische actoren en de overheid - roept de Vlaamse Regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster. Als oproep werd op maandag 11 januari 2016 een verzoekschrift aan de Vlaamse Regering overhandigd. Ook het VLIZ ondersteunde dit verzoekschrift en is er alvast van overtuigd dat blauwe groei door multidisciplinair onderzoek onderbouwd moet worden. De mariene onderzoeksgemeenschap in Vlaanderen staat alvast klaar om deze ondersteunende rol waar te maken!

#ikschrijfgeschiedenis: welke traditie of techniek zet jij verder?

Toegevoegd op: 2016-01-11
Met de campagne *#ikschrijfgeschiedenis wil men iedereen oproepen om foto’s en filmpjes te delen over hoe tradities of technieken verder in leven worden gehouden. De campagne wil zo een actueel, levendig en divers beeld schetsen van het ‘immaterieel cultureel erfgoed’ in Vlaanderen en Brussel anno 2016. Zorg jij dat het mariene, kust- en visserijerfgoed zeker ook een plekje krijgt op deze website? ...

Think Big, Think Ocean: post een sprankelend nieuw idee voor een ‘zee-event’ en WIN!

Toegevoegd op: 2016-01-11
Het project SeaChange wil mensen meer bewust maken van de zee en de oceaan. Zo hopen de initiatiefnemers dat de burger duurzamer zal omspringen met dit ‘blauwe goud’. Een Europese ‘ideas bank’ wil bij burgers polsen naar vernieuwende ideeën rond evenementen of acties die meer bewustzijn en appreciatie voor de oceaan en zeeën kunnen teweegbrengen. Al wie denkt over een leuk, innovatief idee te beschikken, kan deelnemen aan de wedstrijd. Het volstaat je idee in te spreken op een filmpje, waar nadien op gestemd kan worden. Komaan, waag je kans! ...

Mariene data formeel publiceren met DOI kan nu via VLIZ

Toegevoegd op: 2016-01-07
VLIZ werkt samen met DataCite om wetenschappers de mogelijkheid te bieden hun data formeel te publiceren met een Digital Object Identifier (DOI). Deze publicatieprocedure voor datasets zorgt ervoor dat geciteerde data traceerbaar zijn en wetenschappers een betere erkenning krijgen voor hun werk. ...

Call: VLIZ Communication Award 2016

Toegevoegd op: 2016-01-05
Een laureaat van de VLIZ Communication Award kan als prijs in de loop van het verdere jaar genieten van een persoonlijke communicatie-coaching door de afdeling Communicatie van het Vlaams Instituut voor de Zee. Jonge mariene wetenschappers en ingenieurs die willen deelnemen aan deze wedstrijd moeten voor 31 januari 2016 een motivatiebrief doorsturen volgens de voorwaarden gesteld op de VLIZ-website. ...

Het CREST-project: wat is de impact van de golfwerking in een veranderend klimaat?

Toegevoegd op: 2015-12-18
Met deze onderzoeksvraag zal het CREST (Climate Resilient Coast)-project zich bezighouden gedurende een periode van vier jaar. Het hoofddoel van dit project is om inzicht te verkrijgen in de kustnabije en onshore fysische processen en overstromingsrisico’s. Men zal de veerkracht van onze kust trachten te achterhalen om zo de mogelijke impact van het veranderend klimaat op de meest geschikte manier te behandelen. Een eerste bijeenkomst van de eindgebruikersgroep zal plaatsvinden op 15 januari 2016 maar ook elke geïnteresseerde ziel is welkom! Meer info over het evenement kan je hier vinden. ...

VLIZ werft aan: marien technicus, wetenschappelijk medewerker biologische databanken en IT-specialist

Toegevoegd op: 2015-12-17
Meer informatie over de taakomschrijving van deze jobs, gezochte profielen en vaardigheden, vindt u terug op www.vliz.be/nl/vacatures. Solliciteren kan door uw sollicitatiebrief met curriculum vitae door te sturen vóór 18 januari 2016 naar Jan Mees, Algemeen Directeur VLIZ via het e-mailadres jobs@vliz.be.

Ken jij het verschil tussen een Kathaai en een Hondshaai of een Gevlekte rog en Blonde rog?

Toegevoegd op: 2015-12-11
Voortaan geen twijfels meer met een handige map met determinatiefiche en zoekkaarten voor elk van de 30 haai- en rogsoorten waar de Belgische visserij mee te maken kan krijgen. Zo zullen de bedreigde en niet-bedreigde soorten beter onderscheiden worden. Dit is het resultaat van het HAROkit project dat tot stand kwam door een samenwerking van Natuurpunt, het Vlaams instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). ...

Symposium: Schelde door de getijden heen

Toegevoegd op: 2015-12-08
Op 25 februari 2016 nodigt Waterwegen en Zeekanaal NV, Universiteit Antwerpen, het Vlaams Instituut voor de Zee en het Agentschap voor Natuur en Bos u van harte uit op hun symposium: Schelde door de getijden heen! U mag zich verwachten aan interessante cases met een goede mix van wetenschap en praktijkvoorbeelden. Plaats van het gebeuren? Universiteit Antwerpen. ...

PhD positie in Oceaanmodellering

Toegevoegd op: 2015-12-08
Het Marine Research Centre (MARE) van de Universiteit van Luik (ULg) biedt een PhD positie in Oceaanmodellering aan in het kader van het FaCE-It project. FaCE-It staat voor ‘Functional biodiversity in a Changing sedimentary Environment: Implications for biogeochemistry and food webs in a managerial setting’. Het PhD duurt 4 jaar en zal starten begin 2016. Geïnteresseerde kandidaten dienen zo snel mogelijk een curriculum vitae en een motivatiebrief met twee referenties (naam en e-mailadres) te mailen naar Marilaure Grégoire (mgregoire@ulg.ac.be).

Hoe word je zeeanimator?

Toegevoegd op: 2015-12-08
Naar aanleiding van de Week van de Zee (van 22 april tot 8 mei) wordt een cursus zeeanimator georganiseerd in maart 2016. De cursus staat gepland op twee locaties: Zeebrugge en De Panne. Je krijgt drie veldwerkpakketten onder de knie rond natuur en milieu aan zee voor het basisonderwijs.

VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen 2016: oproep voor abstracts

Toegevoegd op: 2015-11-26
Op 12 februari 2016 is het weer zover: dan gaat de 16e VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen terug door! Deze dag wil de nadruk leggen op de diversiteit, kwaliteit en belang van mariene en kustwetenschappen in Vlaanderen met behulp van mondelinge en posterpresentaties. Voor het eerst wordt er voor de mondelinge presentaties een selectie gemaakt van 20 pre-doc en 5 post-doc abstracts. Ook krijgen zowel wetenschappers als bedrijven die hun nieuwe data- en informatietools en producten wensen voor te stellen de kans dit te doen tijdens de demosessies! Zowel voor de presentaties als de demosessies worden mariene wetenschappers en bedrijven vriendelijk uitgenodigd om zich te registreren en een camera-ready Engelstalige abstract in te dienen voor 18 december 2015.

Compendium voor Kust en Zee 2015: uniek kennisdocument over zeeonderzoek!

Toegevoegd op: 2015-11-25
Het Compendium voor Kust en Zee 2015 brengt het Belgisch zeeonderzoek en tal van socio-economische, milieugerelateerde en institutionele aspecten van zijn kust en zee in kaart. Met dit document dat internationaal gelauwerd wordt als blauwdruk voor andere landen, heeft ons land een extra troef in handen bij de overgang naar een te verwachten, meer zeegerichte economie. Het Compendium voor Kust en Zee werd op dinsdag 24 november officieel voorgesteld in het Vlaams Parlement in Brussel. ...

Nieuw onderzoeksnetwerk voor het meten van broeikasgassen over het Europese continent en zee

Toegevoegd op: 2015-11-25
De Europese Commissie heeft vrijdag 20 november officieel het Integrated Carbon Observation System (ICOS) European Research Infrastructure Consortium (ERIC) opgericht. Deze nieuwe pan-Europese onderzoeksinfrastructuur zal over een periode van maar liefst 20 jaar metingen uitvoeren van C02 en andere broeikasgassen, en maakt hiermee een einde aan de jarenlange versnipperde metingen over Europa. Deze langetermijndata zijn noodzakelijk om zowel de huidige toestand als het toekomstig gedrag van de globale koolstofcyclus en broeikasgasemissies beter te begrijpen. In de aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs (COP21) geeft Europa met deze oprichting alvast een krachtig signaal om volop in te zetten op klimaatonderzoek. ...

Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880

Toegevoegd op: 2015-11-25
Op maandag 23 november werd het boek ‘Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880’ voorgesteld in het Vlaams Instituut voor de Zee. Het boek is geschreven door Doris Klausing en gaat over de gevaarlijke reis, de traverse, naar IJsland. Zes maanden van huis met enkel vaargenoten, de eindeloze zee en de wind als ‘compagnons de route’ pekelen de mannen tot ruwe bolsters. Korre, zeventien jaar, volgt de roep van de zee en reist mee…

Wie dingt mee naar de VLIZ North Sea Award 2015? Deadline uitgesteld tot 4 december

Toegevoegd op: 2015-11-24
Bestudeerde jij de structuur of het functioneren van onze oceaan tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat? Had je hier graag een prijs voor gekregen? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in ten laatste op 4 december 2015. ...

Waag je kans voor VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015 - Deadline verlengd tot 4 december

Toegevoegd op: 2015-11-24
Jonge mariene wetenschappers met een afstudeerwerk met betrekking tot fundamenteel of toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen, worden warm gemaakt om hun kandidatuur te stellen voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015! De kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd zijn. Inschrijven kan tot ten laatste 4 december 2015. ...

Leesplezier voor de kleinsten met ‘Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’

Toegevoegd op: 2015-11-20
Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’ zijn 2 boekjes die Katrien Vervaele schreef voor de Verrekijkerbieb, bedoeld voor jonge lezertjes. ‘Garnalenverhalen’ is een speels non-fictieboekje over de grijze garnaal en het vangen ervan. ‘Een korre vol verhalen’ is een waaier van oude verhalen en legendes van aan onze kust. ...

Vlaams Aquacultuur symposium 2015

Toegevoegd op: 2015-11-18
Het Vlaams Aquacultuur Platform organiseert op 9 december zijn jaarlijkse aquacultuursymposium, waarop getuigenissen uit de bedrijfswereld illustreren hoe te starten met een viskwekerij in Vlaanderen. Daarnaast zal het consortium AquaValue de opportuniteiten voor geïntegreerde aquacultuur aan en op zee bespreken als onderdeel van het eindproject. Dit jaar heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de eer de gastheer te zijn. Overheidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, viskwekers en consumenten zijn van harte uitgenodigd! ...

Oproep voor onderzoeksprojecten Mariene Biotechnologie

Toegevoegd op: 2015-11-12
De Marine Biotechnologie ERA-NET (ERA-MBT) kondigt een tweede transnationale gezamenlijke oproep aan voor multilaterale onderzoeksprojecten met als onderwerp ‘Bioactieve moleculen uit het marien milieu – bio-ontdekking’. Doel van deze oproep? Stimuleren van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de mariene biotechnologie gerelateerd aan mariene bioactieve moleculen. ...

Vijf onderzoeksfuncties bij het zoölogisch station Anton Dohrn van Napels

Toegevoegd op: 2015-11-12
Het Stazione Zoologica Anton Dohrn van Napels (Italië) heeft de oproep voor vijf onderzoeksposities heropend. Hierbij zoeken ze onderzoekers in de ‘Fylogenese en evolutie’, ‘Mariene Biodiversiteit Conservatie’, ‘Mariene Parasitologie’, ‘Diepzee biologie en ecologie’ en ‘mariene ecologische modellen en meta-analyse’. Meer details over de desbetreffende functies kan je hier vinden. Kandidaten kunnen zich nog melden tot 7 december 2015.

Jaarlijkse rede gouverneur West-Vlaanderen ‘Een zee van kansen. Onze Noordzee’

Toegevoegd op: 2015-11-10
Op donderdag 22 oktober bracht gouverneur Carl Decaluwé zijn jaarlijkse rede tot de provincieraad met als titel ‘Een zee van kansen. Onze Noordzee’. ...

Vierde Belgisch windmolenpark op Noordzee in 2017

Toegevoegd op: 2015-11-06
De financiering voor de bouw van Nobelwind, het vierde Belgische windmolenpark op de Noordzee, is rond. Het Nobelwind-windpark zal 50 turbines bevatten en zou tegen de tweede helft van 2017 klaar moeten zijn. Investeerders en financiële instellingen brengen ongeveer 655 miljoen EUR samen voor het project.

Ifremer op zoek naar een onderzoeker in de functionele ecologie

Toegevoegd op: 2015-11-06
De French Research Institute for Exploitation of the Sea (Ifremer) werft een onderzoeker in de functionele ecologie aan bij het departement Oceanografie en Ecosysteem dynamica, en het departement van kustdynamica. ...

Ontdek de nieuwe site van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren

Toegevoegd op: 2015-11-06
De website van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende (VOC) zit in een nieuw en moderner jasje! Naast nieuws over hun activiteiten en evenementen, geeft de site je tevens alle informatie over wat je te doen staat als je een kust- of zeedier aantreft naast informatiedossiers over onderzoek. Ga snel een kijkje nemen en klik hier. Deze website is ontwikkeld en wordt gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Raak geïnspireerd door de mens-zee interactie en win een prijs (enkel voor 11-16 jarigen)!

Toegevoegd op: 2015-11-05
Stel je eigen team van 11- tot 16- jarigen samen en bedenk een origineel project rond het thema ‘jouw oceaan, jouw toekomst’. Dit kan een voorstel voor een studie, (sociaal) experiment of uitvinding zijn dat de Principes van de Blue Society ondersteunt. Wie weet, winnen jullie wel de Professor Mário Ruivo prijs of een van de andere prijzen die meer dan EUR 5000 waard zijn! ...

Hoe staat het met het marien onderzoek in de zuidelijke Europese zeeën?

Toegevoegd op: 2015-11-05
Dit en enkele beleidsuitdagingen gerelateerd aan het marien ecosysteem ontdek je op de wetenschappelijke eindconferentie ‘geïntegreerd marien onderzoek in de Middellandse en Zwarte Zee’ dat georganiseerd wordt in het kader van het project PERSEUS (Policy-oriented marine Environmental Research for the Southern European Seas). Wetenschappers en beleidsmakers actief in de zuidelijke Europese zeeën zijn van harte welkom van 7 tot 9 december in Brussel. Deze eindconferentie wordt georganiseerd door het Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), in co-organisatie met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Vlaanderen. ...

Drie nieuwe apparaten voor de VLIZ-onderzoeksinfrastructuur

Toegevoegd op: 2015-11-03
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) investeerde 250 000 EUR in een meetsysteem voor eolisch zandtransport, een opstelling voor verzuringsexperimenten in het Marien Station Oostende en een multi-transducer parametrische echosounder. Deze drie toestellen werden uitgekozen door de Wetenschappelijke Commissie van VLIZ na de jaarlijkse oproep voor voorstellen om te investeren in de mariene onderzoeksinfrastructuur.

Pintafish, wetenschap en visserij – een gouden drietal

Toegevoegd op: 2015-10-23
Op de Pintafish Informatie- en Contactdag van 21 november wil dit bedrijf, dat ethisch en duurzaam wil omgaan met het zeeleven én de Vlaamse visserij, zijn filosofie, werkwijze en toekomstplannen voorstellen. Zowel professionelen, als vertegenwoordigers en leden van voedselteams en andere organisaties, maar ook iedere bewuste consument met een liefde voor vis kan in de voormiddag komen luisteren naar acht gastsprekers, elk specialist in hun vakgebied. Zij trachten het publiek inzicht geven in de complexiteit van een duurzame viskeuze in al zijn aspecten. ...

Micro B3 Conferentie over mariene microbiële biodiversiteit, bio-informatica en biotechnologie

Toegevoegd op: 2015-10-22
Van 2 tot 5 november gaat in Brussel de eindconferentie door van het EU Micro B3-project. Beleidmakers en biodiversiteitstakeholders van in Europa en overzee worden uitgenodigd om de resultaten van hun marien genoomonderzoek te bespreken. Ook worden er enkele kernaanbevelingen geformuleerd voor de Europese Commissie. ...

Grootste marien reservaat ter wereld ligt nu in de Stille Oceaan!

Toegevoegd op: 2015-10-20
Zo’n 830 000 vierkante kilometer bedraagt het marien reservaat gelegen rond de Pitcairneilanden (zuidelijk deel van de Stille Oceaan). Deze streek is een van de meest ongerepte plaatsten op aarde en werd door de Britse regering aangekondigd als een marien beschermd gebied. ...

Wat is de relatie tussen België en een skelet van een blauwe vinvis tentoongesteld in de VS?

Toegevoegd op: 2015-10-19
Sinds 1998 wordt in het New Bedford Whaling Museum (Verenigde Staten) een skelet van het grootste dier op aarde, de blauwe vinvis, tentoongesteld. Lees hier het verhaal over hoe experten het mysterie over de dood van het dier ontrafelen en wat België hiermee te maken heeft.

Neem deel aan de Blue Society fotowedstrijd ‘jouw oceaan, jouw toekomst’

Toegevoegd op: 2015-10-16
Laat je creativiteit op volle toeren draaien en neem foto’s over jouw positieve visie op de oceaan of over hoe de oceaan een rol kan spelen in ons dagelijks leven. Je kan drie foto’s inzenden bij elk van de zes volgende categorieën: oceaan en transport, oceaan en voedsel, oceaan en gezondheid, oceaan en energie, oceaan en een plaats om te leven en de oceaan in combinatie met toerisme en vrije tijd. Deze wedstrijd is in het kader van het Sea for Society project en loopt van 14 oktober tot 12 november 2015. Inzenden van foto’s kan via de Blue Society facebookpagina. ...

Bescherming van de oceaan opgenomen in de VN-ontwikkelingsdoelen

Toegevoegd op: 2015-10-09
‘Behandel de oceaan, zeeën en mariene bronnen op een duurzame manier’. Zo luidt het veertiende ontwikkelingsdoel Verenigde Naties (VN). Hieronder zijn verschillende doelen voor de komende jaren opgenomen, waaronder: het voorkomen en verminderen van mariene vervuiling tegen 2025, het minimaliseren en behandelen van de gevolgen van oceaanverzuring, het beschermen en duurzaam beheren van mariene en kustecosystemen tegen 2025, etc.

Samen sterker: gezamenlijke financiering van onderzoek naar microplastic in de oceaan

Toegevoegd op: 2015-10-09
België en negen andere Europese landen pompten samen 7,5 miljoen EUR in JPI Oceans, het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor de zee. Zo zorgen ze voor de financiering van vier nieuwe projecten die de (ecotoxicologische) impact van plastic deeltjes op de oceanen onderzoeken. Verder zullen deze projecten werken aan de harmonisering van de monitoringsmethoden en manieren om microplastics te analyseren en isoleren. Het VLIZ kreeg van de Vlaamse overheid het mandaat om het JPI Oceans-secretariaat te ondersteunen. ...

Hoe een offshore platform maximaal benutten? Ontdek het op de MERMAID conferentie!

Toegevoegd op: 2015-10-08
De MERMAID conferentie vormt een unieke gelegenheid voor offshore bedrijven en andere belanghebbenden om in contact te treden met Europese wetenschappers met expertise ter zake. Tijdens deze conferentie staat de integratie van verschillende gebruikersfuncties in multi-use offshore platformen zoals energieproductie, aquacultuur, scheepvaart, etc. centraal. Deze eindgebruikersconferentie gaat door in Brussel op 26 november. ...

Word jij de nieuwe winnaar van de VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015?

Toegevoegd op: 2015-10-07
Jonge mariene wetenschappers met een afstudeerwerk met betrekking tot fundamenteel of toegepaste onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen, worden door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) warm gemaakt hun kandidatuur te stellen voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015! De kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd zijn. Inschrijven kan vóór 30 november. De VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015 zullen uitgereikt worden op de 16e VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 12 februari 2016. ...

Wie dingt mee naar de VLIZ North Sea Award 2015?

Toegevoegd op: 2015-10-07
Bestudeerde jij de structuur of het functioneren van onze oceaan tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat? Had je hier graag een prijs voor gekregen? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in vóór 30 november 2015. Kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling en ten hoogste drie jaar geleden gedoctoreerd zijn. De North Sea Award 2015 zal uitgereikt worden op de 16e VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 12 februari 2016. ...

[Voeg toe]