[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Maritieme bedrijven wereldwijd naar Sustainable Ocean Summit 2015

Toegevoegd op: 2015-05-19
De World Ocean Council (WOC) - de internationale alliantie van mariene en maritieme bedrijven o.l.v. Paul Holthus - organiseert van 9 tot 11 november in Singapore de summit SOS2015. Dit jaar ligt de focus op het duurzaam ontwikkelen van de Blauwe Economie in de komende 50 jaar. Het programma met diverse sessies rond delicate nieuwe ontwikkelingen (o.a. diepzeemijnen, onderwatergeluid, industrie in koraalgebied, afval in zee, biofouling, niet-inheemse soorten, ...) belooft alvast veel interessante discussies aan de hand van (vooral) bedrijfspresentaties.

IOC Project Office for IODE zoekt een Web Developer

Toegevoegd op: 2015-04-23
Het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende is wereldwijd een belangrijk opleidingscentrum van het IODE-programma, dat sterk inzet in het organiseren van opleidingen betreffende het beheer en gebruik van de oceaan. Men zoekt er een nieuwe Web Developer. Solliciteren kan tot 1 juni 2015. ...

Opmerkelijk weinig waarnemingen van bruinvissen en alkachtigen dit jaar

Toegevoegd op: 2015-04-23
Zeevogeltellers en zeezoogdierenspecialisten maken melding van een opmerkelijk lage densiteit aan bruinvissen, zeekoeten en alken op het Belgisch deel van de Noordzee. De reden hiervoor is nog onduidelijk. ...

'Secret Ocean 3D' de nieuwste film van Jean-Michel Cousteau in première

Toegevoegd op: 2015-04-22
In de vooravond van de eerste JPI Oceans conferentie kunt u de Belgische première van de nieuwste film van Jean-Michel Cousteau bijwonen. Via nieuwe filmtechnologieën stelt Cousteau maar liefst 30 zeeorganismen voor aan de kijker. De film dompelt je daarbij onder in de tropische onderwaterwereld van de Bahama's, Bimini en de Republiek Fiji.

Tuimelaar in nabijheid van de Wandelaar sinds begin april

Toegevoegd op: 2015-04-21
Reeds enkele weken ziet de bemanning van de Wandelaar regelmatig een tuimelaar opduiken voor de boeg van het schip. ...

De EuroMarine 2015 call is nu open

Toegevoegd op: 2015-04-20
EuroMarine is een nieuw Europees marien wetenschappelijk netwerk dat officieel in juni 2014 werd gelanceerd. Het omvat de talrijke leden van drie eerdere grote mariene gemeenschappen: EUR-OCEANS, Marine Genomics Europe en MarBEF. Het nieuwe netwerk kreeg vorm binnen een voorbereidend FP7 project (2011-2013). Nog tot 30 juni kunnen leden financiering aanvragen voor het organiseren van diverse activiteiten (horizon-scanning workshops, werkgroepen, trainingen en dergelijke meer).

BMM zoekt wetenschappelijk medewerker programma luchtobservatie boven zee

Toegevoegd op: 2015-04-08
De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), de wetenschappelijke dienst van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu (ODN) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), werft een wetenschappelijk medewerker aan voor het programma van luchtobservatie boven de Noordzee. ...

Barnum Roeselare gekroond tot winnaar van de eerste editie van PlaneetZee@Work

Toegevoegd op: 2015-04-08
Via PlaneetZee@Work editie 2014-2015 kregen klassen uit de hogere graden secundair onderwijs de kans om in een labo van een mariene onderzoeksgroep te experimenteren, te meten en na te denken over een actueel zeewetenschappelijk vraagstuk. De leerlingen werden na afloop uitgedaagd om hun resultaten weer te geven op een wetenschappelijke poster. Na selectie van de drie beste posters kwamen de respectievelijke klassen hun bevindingen mondeling voorstellen op de slothappening in de InnovOcean site in Oostende. ...

Wereldregister van Geïntroduceerde Mariene Soorten (WRIMS) officieel gelanceerd

Toegevoegd op: 2015-03-17
WRIMS, een databank met door de mens geïntroduceerde en invasieve niet-inheemse mariene soorten, omvat meer dan 1400 soorten die wereldwijd bekend zijn onder deze noemer te vallen. De gegevens werden gecompileerd door het doornemen van bijna 2500 publicaties en een samenwerking tussen verschillende internationale initiatieven. ...

Enquête voor mariene kenniswerkers: In welke mate sluit uw opleiding aan bij uw job?

Toegevoegd op: 2015-03-16
De European Marine Board (EMB) heeft een speciale werkgroep Marine Graduate Training die graag wil nagaan waar afgestudeerden van mariene opleidingen werk vinden en in welke mate dit werk verband houdt met de gevolgde opleiding. Daarom vragen ze u de ongeveer 10 minuten durende enquête in te vullen. De vragenlijst is anoniem, maar je kan vrijblijvend je e-mail meegeven en zo kans maken op een van de tien prijzenpakketten. ...

10 jaar UNESCO in Oostende, dé hub voor meer dan 1.000 oceaanexperten wereldwijd

Toegevoegd op: 2015-03-13
Het UNESCO/IOC Project Office for IODE dat in Oostende is gevestigd, viert op 16 maart zijn tiende verjaardag met een plechtigheid en een wetenschappelijk congres in het Provinciaal Hof in Brugge. Het projectkantoor levert een belangrijke bijdrage aan de internationale oceanografie en aan de bevordering van het duurzaam gebruik en de ontwikkeling van kustgebieden. Het coördineert en ondersteunt het beheer en de uitwisseling van wetenschappelijke meetgegevens die helpen bij het aanpakken van internationale uitdagingen zoals de klimaatverandering, het verlies van mariene biodiversiteit en het voorspellen – en beperken van de impact – van natuurrampen zoals tsunami's.

Het wassen van uitlaatgassen schepen als potentiële nieuwe verontreinigsbron zeeën

Toegevoegd op: 2015-03-12
Nieuwe internationale regelgeving voor de zwaveluitstoot van scheepsmotoren zorgt ervoor dat meer en meer schepen uitgerust worden met scrubbers voor het ‘wassen’ van uitlaatgassen. Dat waswater vormt een nieuwe potentiële verontreinigingsbron op zee, en ook in onze havens. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Universiteit Antwerpen werken mee aan een project van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen om de impact in kaart te brengen.

Lentenummer MO*magazine met special over ontginning oceanen

Toegevoegd op: 2015-03-12
Het lentenummer van MO*magazine legt de focus op de oceaan als goudmijn van 21ste eeuw. Onze honger naar ertsen en mineralen brengt bedrijven naar de diepste en donkerste krochten van de oceaan met zijn overvloed aan rijkdommen. In het gepubliceerde blad en op de website vind je zes dossiers terug over het economische en ecologische belang van de oceaan en de ontginning ervan.

Dagelijks vier nieuw ontdekte mariene soorten toegevoegd aan wereldlijst WoRMS

Toegevoegd op: 2015-03-12
De wereldlijst WoRMS bevestigt dat er momenteel 228.450 zeedier- en plantensoorten gekend zijn. Een kritische analyse verwierp bijna de helft van alle wetenschappelijke namen die de voorbije 250 jaar aan oceaansoorten werden toebedeeld, omdat ze synoniemen bleken te zijn. Maar er worden nog dagdagelijks nieuwe soorten ontdekt en beschreven. In 2014 alleen al werden 1450 soorten toegevoegd aan het wereldregister WoRMS, dat is gemiddeld 4 per dag. ...

Belgisch virtueel biodiversiteitslaboratorium op vernieuwde LifeWatch.be

Toegevoegd op: 2015-03-10
LifeWatch.be begon in 2012 met twee partners, maar ondertussen werd het partnerschap aanzienlijk uitgebreid met vooral Brusselse en Waalse instituten. Dit brengt een veelvoud aan activiteiten en gegenereerde data met zich mee. Omdat de oorspronkelijke website nogal gefocust was op de Vlaamse partners, werd een nieuwe website ontwikkeld die nu alle Belgische activiteiten gelijkmatig vertegenwoordigd: LifeWatch.be. ...

Hoe staat u ten opzichte van plastic afval?

Toegevoegd op: 2015-03-05
Het Europese MARLISCO-project (Marine Litter in European Seas) houdt een bevraging bij de Europese burgers naar hun houding ten opzichte van plastic, plastic afval en mogelijke oplossingen. Voor België zoekt men nog respondenten die 5-10 minuten van hun tijd willen afstaan voor het invullen van de online enquête.

MSc in Maritime Science opnieuw van start in 2015-2016

Toegevoegd op: 2015-03-04
De universiteiten van Gent en Brussel starten straks met een uniek Engelstalig master-na-master studieprogramma Maritieme Wetenschappen, dat technische, juridische en economische aspecten van het maritieme gebeuren combineert. ...

Catalogue of Life mini-symposium op 2 april 2015

Toegevoegd op: 2015-02-27
De Catalogue of Life (CoL) heeft het ambitieuze doel om een overzicht te geven van alle soorten wereldwijd beschreven, zowel op land als in het water. Om dit te bereiken krijgt de COL steun van een ‘global team’, een internationale groep van experten die advies geven over en beslissingen nemen omtrent het wetenschappelijke beleid ervan. Dit jaar strijkt het Global Team neer in Oostende en naar goede gewoonte wordt hun vergadering op donderdag 2 april afgesloten met een mini-symposium, waar verschillende aspecten van de Catalogue of Life worden belicht. ...

Studiebeurzen MSc Applied Oceanography aan de University of Malta

Toegevoegd op: 2015-02-26
Nog tot midden april 2015 kunnen geïnteresseerde studenten (EU en non-EU burgers) aanspraak maken op een beurs voor de MSc-opleiding 'Applied Oceanography' aan de Universiteit van Malta. Deze voltijdse multidisciplinaire opleiding start in oktober 2015 en loopt tot en met september 2016.

VLIZ zoekt jobstudenten voor zomer 2015

Toegevoegd op: 2015-02-26
Elke zomer biedt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende de kans aan jobstudenten om gedurende één maand of langer mee te draaien met zijn werking. Solliciteren kan tot en met 31 maart 2015. ...

Vooraankondiging oproep voorstellen biodiversiteitsonderzoek binnen BiodivERsA

Toegevoegd op: 2015-02-26
BiodivERsA deed een vooraankondiging voor een oproep naar projectvoorstellen, die gelanceerd zal worden in mei 2015 en november 2015 als uiterste indiendatum heeft. De oproep richt zich op twee thema’s, die beiden relevant zijn voor het mariene biodiversiteitsonderzoek. ...

ICES Annual Science Conference 2015 in Kopenhagen

Toegevoegd op: 2015-02-25
De jaarlijkse ICES-ASC-conferentie gaat in 2015 door van 21 tot 25 september in Kopenhagen, Denemarken. Het unieke van dit evenement in de schoot van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) is dat er een hele brede waaier aan marien-wetenschappelijke onderwerpen aan bod komt.

MarBiol-UGent recruteert wetenschappelijk assistent (training en communicatie)

Toegevoegd op: 2015-02-25
De onderzoeksgroep Mariene Biologie van de Universiteit Gent werft voor de duur van 1 jaar een voltijds wetenschappelijk assistent (niveau MSc) aan. In het kader van de voorbereidingen van de organisatie van de tweede MARES-conferentie (februari 2016) zal het takenpakket vooral bestaan uit ondersteuning in training en communicatie. Solliciteren kan tot 10 maart 2015.

Zomercursus: Marine Ecological & Environmental Genomics

Toegevoegd op: 2015-02-25
Al voor de 11de keer organiseert EuroMarine - het Europese netwerk van mariene wetenschappers – en het Franse EMBRC-consortium van 31 mei tot en met 12 juni 2015 deze zomercursus in het Station Biologique van Roscoff in Frankrijk.

Medewerking van sportvissers gezocht

Toegevoegd op: 2015-02-25
Om een inschatting te kunnen maken van de grootte van de recreatieve visserijsector op zee heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), in samenwerking met het VLIZ, een enquête ontwikkeld. Met deze vragenlijst wil men de recreatieve visserij in België in kaart brengen. De gegevens worden verzameld in het kader van het 'Data Collection Framework' (DCF) van de Europese Unie, dat tot doel heeft een wetenschappelijk onderbouwd beleid te kunnen voeren in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. ...

Traject uitgeschreven voor een duurzame Vlaamse visserij

Toegevoegd op: 2015-02-25
In het rapport 'Vistraject' wordt de gezamenlijke toekomstvisie omschreven van zowel vissers, wetenschappers, de natuurbeweging en de Vlaamse overheid voor een transitie naar het verduurzamen van de Vlaamse visserij. ...

Vrijwilligers gezocht voor heuse strandopruimactie

Toegevoegd op: 2015-02-25
Eneco en 17 Belgische surfclubs slaan op 22 maart opnieuw de handen in elkaar om de Belgische kust afvalvrij te maken tijdens de Clean Beach Cup. ...

Doctoraatsmandaat voor onderzoek naar huidzweren bij platvissen

Toegevoegd op: 2015-02-24
De Faculteit Diergeneeskunde (UGent) stelt, in samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en de KULeuven, een vacature open voor een PhD student over het opsporen van de oorzaken van huidulceraties bij platvissen in de Noordzee.

Conferentie: Empowering Biodiversity Research

Toegevoegd op: 2015-02-23
Het Belgisch Biodiversiteitsplatform en verschillende partners (o.a. VLIZ) organiseren op 21 mei 2015 de conferentie “Empowering Biodiversity Research” in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Doel is om vertegenwoordigers van nationale en internationale wetenschappelijke instituten samen te brengen, om de mogelijkheden en sterke punten met betrekking tot biodiversiteitsinformatica en Open Data te verkennen en te bespreken. Er wacht een wereld van tools, standaarden en data om gebruikt te worden! ...

LifeWatch-portaal Marine Virtual Research Environment gelanceerd

Toegevoegd op: 2015-02-23
De Marine Virtual Research Environment is het nieuwste LifeWatch-product. Het portaal wil de relevante mariene databanken, datasystemen, web services, online tools, enz. samen brengen in één online omgeving. Naast een snelle toegang verschaffen, laat dit portaal je tevens toe om er gemakkelijk zelf mee aan de slag te gaan voor het analyseren en opzetten van eigen ontwikkelingen. Test het uit en stuur ons uw feedback! ...

Wegwijzer Financieringsinstrumenten voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten

Toegevoegd op: 2015-02-23
Deze wegwijzer - een afgeleid product van het Compendium voor Kust en Zee - zet de meest relevante Europese, federale en Vlaamse financieringsmogelijkheden voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten op een rij. ...

Vijftien doctoraatsbeurzen voor algenonderzoek!

Toegevoegd op: 2015-02-13
Het zopas goedgekeurde Europese project ALFF ("The ALgal microbiome - Friends or Foes") werft momenteel in Europa 15 doctoraatstudenten aan voor onderzoek naar de interactie tussen algen en microbiota. ...

Week van de Zee 2015 ... Zee(r) gezond!

Toegevoegd op: 2015-01-29
Tijdens de negentiende Week van de Zee (24 april tot 10 mei 2015) zal de ‘gezonde’ zee in de kijker staan. De zee als een plaats om je uit te leven of tot rust te komen. Kleuters, kinderen, jongeren en ouderen: allemaal kunnen ze terecht op tal van activiteiten waarbij een gezonde neus halen een eerste voorwaarde is. ...

Vijfde Interreg-programma 2-Zeeën vaart uit

Toegevoegd op: 2015-01-29
Het Europese Interreg-2-zeeën-programma biedt kansen om projecten op te zetten voor ons kustgebied en de Schelde. Het wil grensoverschrijdende partnerships stimuleren die effectief tastbare resultaten kunnen afleveren op het terrein tegen 2020. De eerste projectoproep van het programma 2014-2020 werd onlangs gelanceerd. Men kan nog tot 16 februari 2015 een digitale conceptnota indienen. ...

Coördinator en deskundige kusterfgoed

Toegevoegd op: 2015-01-28
De kustgemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke bundelden de krachten om samen en overkoepelend een cultureel erfgoedbeleid uit te werken. Voor de opgerichte projectvereniging en een erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ is men op zoek naar een coördinator en een deskundige. ...

Ocean Past V in Tallinn

Toegevoegd op: 2015-01-27
Deze internationale conferentie biedt een multidisciplinair perspectief op de historiek van onze interactie met het leven in de oceaan. De Ocean Past Initiatief (OPI) plant deze meeting over marien historisch onderzoek tussen 18 en 20 mei 2015 in Tallinn, de hoofdstad van Estland. ...

Hondshaai - Vis van het Jaar 2015: een wetenschappelijk verantwoorde keuze

Toegevoegd op: 2015-01-27
Elk jaar verkiest de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) samen met de visserijsector de "Vis van het Jaar". Experts van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verleenden hiervoor advies over de staat van de bestanden van alle genomineerde vissoorten. De keuze viel uiteindelijk op hondshaai, een kleine haaiensoort die zeer regelmatige door Vlaamse vissers wordt aangeland maar zeer slecht gekend is bij het bredere publiek. De goede toestand van de beviste hondshaaibestanden maakt van deze soort een verantwoorde keuze.

SAHFOS in Plymouth zoekt planktonanalist

Toegevoegd op: 2015-01-27
De Sir Alister Hardy Foudation for Ocean Science (SAHFOS) staat bekend om zijn lange tijdsreeksen van planktonwaarnemingen. Sinds 1931 verzamelen "ships of opportunity" voor hen stalen langsheen hun vaste vaarroutes door middel van Continuous Plankton Recorders (CPR). Men zoekt er een analyst om het team te vervoegen dat de microscopische analyses doet.

Gedetailleerd programma van de VLIZ Jongerencontactdag 2015 bekend

Toegevoegd op: 2015-01-26
We kijken uit om je te verwelkomen in Brugge op vrijdag 20 februari 2015. Een boeiend programma dat inkijk geeft in het actuele onderzoek van de Vlaamse mariene wetenschappers, moet je zeker kunnen overtuigen om deel te nemen. Snel registreren is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt.

Erasmus Mundus master cursus Marien Ruimtelijke Planning

Toegevoegd op: 2015-01-23
De Erasmus Mundus MSc Marien Ruimtelijke Planning (MRP) - mede gefinancierd door de Europese Commissie - is een tweejarige geavanceerde professionele masteropleiding, waaraan drie hoog gewaardeerd Europese universiteiten deelnemen: Università Iuav di Venezia, de Universiteit van Sevilla en de Universiteit van de Azoren. De deadline voor inschrijving voor deze cursus is 10 februari 2015. ...

2014 wel een heel druk jaar voor de Sea Level Station Monitoring Facility

Toegevoegd op: 2015-01-22
Acht jaar geleden werd de website van de Sea Level Station Monitoring Facility opgestart. Ondertussen bedient dit systeem 785 getijmeters wereldwijd en toont het voor elk station de actuele hoogte van het getij in "nearly real time". In 2014 werden 52 extra stations toegevoegd. De website - ontwikkeld en onderhouden door VLIZ voor UNESCO/IOC - wordt alsmaar bij een breder publiek bekend en werd in het afgelopen jaar 384 miljoen keer geconsulteerd. Een absoluut record! ...

Eurofleets sponsort zomercursus in Adriatische Zee

Toegevoegd op: 2015-01-21
Het Eurofleets2-programma biedt studenten in de mariene wetenschatten de kans om mee te dingen voor een gratis zomercursus "Praktische Oceanografie". De geselecteerde kandidaten mogen tussen 16 en 27 juni 2015 mee op een veldtrip in de Adriatische zee aan boord van het onderzoeksschip RV Bios DVA.

JPI Oceans: Joint call voor projectvoorstellen rond microplastics

Toegevoegd op: 2015-01-19
De nieuwe oproep van de Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans - in het kort JPI Oceans genoemd - heeft een budget van meer dan 6,0 miljoen euro bijeen om de kennis te verhogen rond microplastics. Welke zijn de beste analytische methoden voor het identificeren en kwantificeren ervan? Wat is hun verspreiding in mariene systemen? Welke ecotoxicologische effecten hebben ze op mariene organismen? ... ...

Nieuw multifunctioneel vaartuig in de maak: SIRIUS

Toegevoegd op: 2015-01-19
De Vlaamse regering heeft op 19 december 2014 haar goedkeuring gegeven aan de bouw van een nieuw multifunctioneel vaartuig voor de Noordzee. ...

BBC zoekt jouw oceaanverhaal voor haar nieuwe docureeks 'Ocean: New Frontiers'

Toegevoegd op: 2015-01-12
De 'Natural History Unit' van de BBC, de makers van 'Blue Planet', richten zich opnieuw naar de oceaan voor een zevendelige reeks dat uitkomt in 2017 - Ocean: New Frontiers. 'Ocean' wil recent zeewetenschappelijke doorbraken belichten, ongelofelijk mooie oceaanlocaties ontsluieren, bijzonder gedrag van soorten en opmerkelijk nieuwe zeewezens in beeld brengen, maar wil nog extra input van de zeewetenschappers zelf. ...

Marien onderzoek en beleid in het Regeerakkoord van de Federale Regering

Toegevoegd op: 2015-01-09
Op de website van het Compendium voor Kust en Zee wordt een beknopt overzicht gegeven van concrete acties en maatregelen die opgenomen werden in het Regeerakkoord van de federale regering (2014) en die het (marien) onderzoek en het marien en maritiem beleid aanbelangen.

Kleinschalige projecten duurzame ontwikkeling Vlaamse zeevisserijgebied

Toegevoegd op: 2015-01-09
Personen met een innoverend projectidee om het Vlaamse zeevisserijgebied op korte termijn op een duurzame manier te verbeteren, kunnen tot en met 6 februari een aanvraag tot overheidssteun indienen. Projecten die voor oktober 2015 inzetten op de verhoging van de toegevoegde waarde van visserijproducten, de diversificatie van activiteiten of de opleiding van werknemers in de visserijsector of projecten die de rol voor vrouwen in de visserij versterken of staan voor een duurzaam beheer van de kust en het mariene milieu, komen in aanmerking. ...

Zeebad voor leerkrachten 2015

Toegevoegd op: 2015-01-09
VLIZ organiseert het Zeebad als bijscholing voor leerkrachten die actief willen gaan werken met modules en praktische oefeningen binnen het educatief project Planeet Zee. De eerstvolgende editie op woensdagnamiddag 25 februari 2015 staat volledig in het teken van de lessen aardrijkskunde. ...

VIRA2014: nieuw overzicht van de Vlaamse visserij- en aquacultuursector

Toegevoegd op: 2015-01-08
Het Visserijrapport (VIRA), van het Departement Landbouw en Visserij, verscheen voor de tweede keer als aparte publicatie. Het beschrijft de visserij en de aquacultuur in Vlaanderen op basis van structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren. De huidige editie besteedt veel aandacht aan het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid, schetst bovendien internationale ontwikkelingen.

Marine Regions datasysteem geïntegreerd met gelijkaardige initiatieven

Toegevoegd op: 2015-01-08
Onlangs heeft VLIZ een grote update doorgevoerd van www.marineregions.org, het datasysteem waarin je mariene plaatsnamen en de geografische grenzen van zeegebieden wereldwijd terugvindt. De gegevens uit twee andere internationale gazetteers werden geïntegreerd. ...

[Voeg toe]