[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 · >
Purperslak terug na 30 jaar afwezigheid
Toegevoegd op: 2013-01-11
Vroeger was deze slak algemeen aanwezig op strandhoofden aan de Belgische kust, waar ze zich o.a. tegoed deed aan mosselen. Maar midden jaren í70 werd deze slakkensoort almaar zeldzamer - zowel in BelgiŽ als in onze buurlanden - als gevolg van het gebruik van anti-aangroeiverf op scheepsrompen die de slakken steriel maakt. In BelgiŽ werd de soort zelfs als uitgestorven beschouwd. Sinds 2008 moet wereldwijd alle TBT-houdende verf van scheepsrompen verwijderd zijn. En het heeft effect... [Lees meer]
Honderd kindervragen. De zee
Toegevoegd op: 2013-01-11
In een mooi geillustreerd boek zochten Bruno Remaut en Bart Vandepoele (VBNC De Nachtegaal) antwoorden op 100 veel gestelde kindervragen over de zee. [Lees meer]
Oproep: bevroren strand- en zeebeelden winter 1962-63
Toegevoegd op: 2013-01-11
De winter van 1962-63 wordt in ons land als de strengste winter beschouwd sinds het begin van de meteorologische waarnemingen. De ondiepste delen van de Noordzee lagen weken dichtgevroren en ook de stranden zagen er met de vele opgehoopte ijsschotsen heel bizar uit. Ten behoeve van een tentoonstelling over "1962-63, vijftig jaar later" te Koksijde, zijn we op zoek naar markante beelden van onze bevroren kust. [Lees meer]
Relatie tussen vulkanische activiteit en klimaat werkt in twee richtingen
Toegevoegd op: 2013-01-11
In een studie van het internationale tijdschrift "Geology" tonen onderzoekers van GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research (Kiel, Duitsland) en Harvard University (Massachusetts, USA) aan dat klimaatswijzigingen het optreden van aardbevingen beinvloeden. ... [Lees meer]
Reviews over zeeorganismen
Toegevoegd op: 2013-01-11
Voor wie degelijke syntheses zoekt over de anatomie, ecologie en biogeografie van bepaalde taxa van zeeorganismen is er een nieuw kanaal. Het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE is immers een nieuwe collectie opgestart rond dit thema, gelinkt aan het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS, www.marinespecies.org). ... [Lees meer]
Het 'Kustkompas' of hoe is het gesteld met de Belgische kust anno 2012?
Toegevoegd op: 2012-11-28
Voor de derde keer al, werpt deze publicatie licht op 21 indicatoren die het duurzame karakter van onze kust evalueren. Zo blijkt o.a. de hoeveelheid restafval aan de kust eindelijk onder de streefwaarde te duiken en de vergrijzing verder toe te nemen. [Lees meer]
Standaard voor mariene gebieden, grenzen en plaatsnamen
Toegevoegd op: 2012-11-28
Met dit nieuwe systeem is het vanaf nu een fluitje van een cent om voor de ganse wereld vlot de ligging van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) en heel wat mariene plaatsnamen eenduidig te lokaliseren. ... [Lees meer]
Oproep abstracts: VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 15 februari 2013
Toegevoegd op: 2012-11-20
De dertiende VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen zal opnieuw de diversiteit, de kwaliteit en het belang van het mariene onderzoek in Vlaanderen belichten met een uitgebreide postersessie en een selectie van pitch
presentaties. We dagen alle kust- en zeewetenschappers uit om een Engelstalig abstract in te dienen voor 14 december 2012 waarin hun onderzoek wordt voorgesteld. Twintig abstracts zullen geselecteerd worden voor een plenaire sessie van korte pitch presentaties. ... [Lees meer]
Trend in zoutgehalte oceaan mťt menselijke voetafdruk
Toegevoegd op: 2012-11-05
Onderzoekers van het Scripps Institution of Oceanography uit San Diego (VSA) tonen aan dat de veranderingen in het zoutgehalte van de oceaan gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw niet te relateren zijn met natuurlijke klimaatvariaties, maar wel met de impact van menselijke activiteit op de oceaan. [Lees meer]
Knelpunten vismigratie: gids ďFrom sea to source" toont goede internationale voorbeelden
Toegevoegd op: 2012-11-05
Vissoorten die vanuit zee de rivieren optrekken om tot hun paaiplaats te komen of omgekeerd die vanuit de binnenwateren naar zee trekken om er te paaien, hebben het zeer moeilijk. Zalm, steur en paling zijn maar enkele iconische voorbeelden die door sluizen, dammen, pompgemalen, e.d. op hun trektocht gehinderd worden. In de gratis downloadbare publicatie "From Sea to source" toont men voorbeelden hoe de knelpunten rond vismigratie internationaal aangepakt worden.
ICES cursussen 2013
Toegevoegd op: 2012-11-05
De International Council for the Exploration of the Sea (ICES) organiseert geregeld interessante bijscholingen voor mariene wetenschappers. Hun aanbod voor 2013 is te vinden op [Lees meer]
Niet-inheemse soorten in Belgische mariene en brakke wateren anno 2012
Toegevoegd op: 2012-11-02
Samen met een 50-tal wetenschappers van diverse onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en de mensen van de Strandwerkgroep is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in 2008 gestart met het opstellen van een lijst van niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Begin 2012 telde de lijst 69 soorten die zich met succes in onze wateren gevestigd hebben. Alle bijhorende informatie over de biologie en ecologie van deze soorten, alsook andere beleidsrelevante gegevens, werden bijeengezocht uit diverse bronnen en online ontsloten via het portaal niet-inheemse soorten in de VLIZ-Wiki. Nu is er ook een publicatie uitgebracht over dit onderwerp dat alle soortenfiches en inleidende informatie omvat. Het boek is slechts in zeer beperkte oplage uitgegeven, maar kan als pdf digitaal gedownload worden via [Lees meer]
Rol bacteriŽn in dieet microscopisch kleine bodembewonende kreeftachtigen ontrafeld
Toegevoegd op: 2012-11-01
BacteriŽn blijken maar een kleine rol te spelen in het dieet van de zeer kleine roeipootkreeftjes die leven in het slib en zand van de getijdengebieden in de Westerschelde. Dat ondervonden de onderzoekers van de Afdeling Mariene Biologie van de Universiteit Gent na het uitvoeren van experimenten waarbij ze de opname van bacteriŽn volgden bij vier soorten harpactoide copepoden. De diertjes bleken zich in de experimenten voornamelijk te voeden met kleine kiezelwiertjes, maar van selectieve opname van bacteriŽn en hun vetzuren was niet echt sprake in de meerderheid van de geteste soorten. [Lees meer]
Visiedocument op marien biodiversiteitsonderzoek in het Europa van morgen
Toegevoegd op: 2012-10-30
In deze nieuwe strategische publicatie van de European Marine Board schetsen prof. Carlo Heip en mede-auteurs waar we vandaag staan en wat er dient te gebeuren om Europa naar een nieuw tijdperk van zeelevenonderzoek te loodsen. Eerste vaststelling is alvast dat, spijts de vooruitgang die is gerealiseerd de afgelopen tien jaar (o.a. met het FP6 MarBEF project en zijn opvolger EuroMarine, en met het Census of Marine Life programma), er nog een heel lange weg te gaan is. Zowel met betrekking tot de status, het functioneren als de interactie met menselijke activiteiten, is er nog heel veel werk aan de winkel. [Lees meer]
PERSBERICHT: Vlaanderen speelt de hoofdrol in Europees Zee-observatorium
Toegevoegd op: 2012-10-29
De Europese Commissie heeft beslist om het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) naast het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende te plaatsen. Met de komst van dit netwerk komt er een einde aan de versnippering en zal een unieke rijkdom aan gegevens op ťťn verzamelplaats beschikbaar worden. ... [Lees meer]
Bezoek het onderzoeksschip Simon Stevin op 25 november in Brugge
Toegevoegd op: 2012-10-26
Op de Dag van de Wetenschap krijg je de unieke kans om het innovatieve ontwerp van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Steven met eigen ogen te komen aanschouwen. Het schip is vanaf 12u vrij te bezoeken in Brugge (Albertkaai 926, gelegen tussen Groot en Klein Handelsdok). Het nieuwe schip beantwoordt aan de noden van de verscheidene mariene onderzoeksdisciplines, en is uitgerust met alle standaard staalnameapparatuur en met hoogtechnologische sonartechnieken. Een dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als Ďstilste schip van Europaí. [Lees meer]
Radioactiviteit in vis voor kust van Fukushima blijft hoog
Toegevoegd op: 2012-10-26
De radioactieve verontreiniging is variabel en daalt achttien maanden na de ramp niet, zo blijkt uit een nieuwe studie. [Lees meer]
North Sea Film Festival in Rotterdam
Toegevoegd op: 2012-10-24
Drie dagen lang (9-10-11 november 2012) kun je er in totaal zo'n 60 onderwaterfilms bewonderen van over de ganse wereld. Plaats van het gebeuren is LantarenVenster te Rotterdam. ... [Lees meer]
VLIZ North Sea Award 2012 voor innovatief Noordzee-onderzoek
Toegevoegd op: 2012-10-24
De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksteam die actief is in en verblijft in een land grenzend aan de Noordzee. De prijs bedraagt 1000 EUR en heeft tot doel het wetenschappelijk werk te erkennen en te bekronen dat bijdraagt tot innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.t. structuur, werking en duurzaam beheer van het Noordzee-ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdragen zijn van postuniversitair of postdoctoraal niveau. Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 november 2012. [Lees meer]
Oproep kandidaten: VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2012
Toegevoegd op: 2012-10-24
Ben je ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool (HOBU lange type)? Ben je fier op je marien- of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan nog tot 30 november 2012. [Lees meer]
Nieuwsbrief EU Maritime Affairs and Fisheries
Toegevoegd op: 2012-10-23
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de Europese Commissie met betrekking tot maritieme zaken en visserij, dan is deze nieuwsbrief iets voor jou. [Lees meer]
Ontstaan en uitbouw van de badplaatsen De Panne, Koksijde en Nieuwpoort
Toegevoegd op: 2012-10-23
Wie wil horen hoe een aantal badplaatsen aan de Belgische westkust is ontstaan en uitgebouwd, is op zondag 28 oktober aan het goede adres in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe te Oostduinkerke. Historicus Johan Termote komt er een toelichting geven over dit boeiend stuk geschiedenis. ... [Lees meer]
"The (old) city and the sea": salongesprekken over Oostende en de zee
Toegevoegd op: 2012-10-23
De release van het boek 'Bridges over Troubled Waters' is de perfecte aanleiding tot een salongesprek over de dringende uitdagingen ten aanzien van de zee en hoe ermee om te gaan. Na een toelichting door een archeoloog, bioloog, ingenieur en een kunstenaar is er tijd voor een constructief debat. ... [Lees meer]
40 jaar "wet op de havenarbeid" onder de loep genomen
Toegevoegd op: 2012-10-17
Op 8 november 2012 organiseert ACTRAMAR, het kenniscentrum voor Transport- en Maritiem Recht van de Universiteit Antwerpen, haar volgende colloquium, rond het thema í40 jaar wet op de havenarbeidí. ... [Lees meer]
Milieu Ltd zoekt adviseur marien beleid
Toegevoegd op: 2012-10-17
Het consultingbureau Milieu Ltd, met zetel in Brussel, werkt voornamelijk voor Europese instituten. Zij coŲrdineren o.a. de technische ondersteuning voor de Europese Mariene Strategie en de ondersteuning voor vier mariene conventies: de OSPAR-, de HELCOM-, de Barcelona- en de Bucharestconventie. Ze zijn op zoek naar een adviseur over marien beleid met een marien-wetenschappelijke achtergrond. [Lees meer]
Onderzoek op marien afval en microplastics in de Noordzee
Toegevoegd op: 2012-10-17
Sinds kort is het Europees Interreg-project MICRO van start gegaan, waarbij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) uit Oostende projectleider is. Enkele van de geplande acties zijn het in kaart brengen van plasticvervuiling, de impact en het effect op mariene organismen nagaan en nagaan of microbiŽle degradatie mogelijk is. [Lees meer]
Publicatie verdronken dorp Valkenisse sluit jarenlang onderzoek af
Toegevoegd op: 2012-10-03
Nergens in Noord-West Europa zijn zoveel verdronken dorpen gevonden als in Zeeland. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland presenteert na jarenlang onderzoek een publicatie over Verdronken Valkenisse op Zuid-Beveland, ten zuidoosten van Waarde. ... [Lees meer]
Eindconferentie "Living North Sea" over vismigratie zee-rivier
Toegevoegd op: 2012-10-02
Op 13-15 november 2012 zal Newcastle-upon-Tyne (UK) het toneel zijn voor de slotconferentie van het Interreg IVB North Sea Program "Living North Sea". Vismigratie bevorderen tussen de Noordzee en omliggende estuaria staat hierbij centraal. ... [Lees meer]
Nieuwe Europese call m.b.t. kennisgaring menselijke activiteiten op zee
Toegevoegd op: 2012-10-02
In het kader van het pilootproject "New Knowledge for an integrated management of human activities in the sea" is een nieuwe oproep gelanceerd voor projectaanvragen. [Lees meer]
Kleinere vissen in zee door opwarmend klimaat
Toegevoegd op: 2012-10-01
Het zuurstofgehalte van het zeewater is een van de factoren die de omvang van vissen en ongewervelde zeedieren bepaalt. En laat dit zuurstofgehalte nu net gaan afnemen in een opwarmende oceaan. Visserijbioloog Daniel Pauly en zijn team onderzochten de mogelijke effecten hiervan op de groei van meer dan 600 vissoorten. Vooral de grootste vissensoorten en de vissen in de tropen zullen het moeilijk krijgen met hun groei. De studie voorspelt dat het maximale gewicht van vissen in de Atlantische Oceaan op vijftig jaar tijd zal afnemen met 20 procent. [Lees meer]
Volg de belevenissen van het nieuwe onderzoeksschip Simon Stevin via Facebook
Toegevoegd op: 2012-09-27
Deze pagina biedt de mogelijkheid om dagelijks het reilen en zeilen aan boord van het schip te kunnen meevolgen. We kijken uit naar de vele verhalen, foto's en ontdekkingen! [Lees meer]
Hoe leven kleine mariene rondwormen in de Vietnamese Mekong Delta?
Toegevoegd op: 2012-09-27
Aan de Universiteit Gent is de studie van vrijlevende mariene nematoden al decennia lang een populaire onderzoeksdiscipline. De Vietnamese student Ngo Xuan Quang bij prof. Ann Vanreusel van de Afdeling Mariene Biologie zal op 4 oktober om 17:00 zijn Ph.D.-onderzoek "The ecology of free Ė living marine nematodes of the Mekong estuaries, Vietnam" publiek verdedigen (zaal ValŤre Billiet, gebouw S8 op Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent). [Lees meer]
Wiskundig model van overslag op zee toegepast in een scheepsmanoeuvreersimulator
Toegevoegd op: 2012-09-27
Het op zee overslaan van ruwe olie of vloeibaar gas vanop een grote tanker naar een kleinere tanker terwijl beide schepen aan een trage snelheid verder varen - het zogenaamde "lichten" - zal in de toekomst steeds meer worden toegepast. Onderzoekers van de Afdeling Maritieme Techniek van de UGent en het Waterbouwkundig Laboratorium hebben het gedrag en de hydrodynamische karakteristieken van beide type schepen tijdens dit moeilijke manoeuvre bestudeerd met proeven in een sleeptank. Hun resultaten kunnen nu worden geÔntegreerd in de scheepsmanoeuvreersimulator. ... [Lees meer]
Adviseur-ingeniuer waterbeheer voor Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout
Toegevoegd op: 2012-09-27
Ter versterking van hun team zoekt het Waterbouwkundig Laboratorium momenteel een adviseur-ingenieur waterbeheer. Solliciteren kan tot 14 oktober. [Lees meer]
Nieuw project wil volledig Belgisch deel van de Noordzee in kaart brengen
Toegevoegd op: 2012-09-27
Het gloednieuwe Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin, het hydrografisch schip van de Vlaamse overheid HS Ter Streep en het federale onderzoeksschip RV Belgica zijn gestart met het uitwerken van een gemeenschappelijk project om het reliŽf en de karakteristieken van de bodem van het Belgisch deel van de Noordzee in kaart te brengen. Hiervoor zullen bestaande bathymetrische data uit diverse bronnen gecombineerd worden en zullen ontbrekende gebieden nieuw gekarteerd worden. ... [Lees meer]
VN vraagt medewerking van Belgische zeewetenschappers
Toegevoegd op: 2012-09-27
Wat is de algemene ecologische toestand van onze oceanen en zeeŽn wereldwijd? En hoe kunnen we de staat van de oceanen op een zinvolle manier meten op een wereldwijde schaal? Deze vragen werden in 2002 gesteld toen de staatshoofden in Johannesburg verzamelden op de wereldtop over duurzame ontwikkeling. Ze besloten toen om een proces op te starten waarin de oceanen met een cyclus van vijf jaar worden geŽvalueerd. ... [Lees meer]
Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren
Toegevoegd op: 2012-09-24
Op 27 september 2012 verdedigt IWT-student Lennert Tyberghein - werkzaam bij de Afdeling Algologie van de Universiteit Gent - zijn doctoraatswerk met als titel "Evolution, diversity and niche dynamics of seaweeds". [Lees meer]
Marine data-analist/statisticus gezocht in Southampton
Toegevoegd op: 2012-09-24
In het kader van het nieuwe project HOSTACE, die een 160 jaar lange tijdsreeks van zeewatertemperatuurwaarnemingen wil anayseren, zoekt het National Oceanographic Center (NOC) in Southampton (VK) een data-analist en/of marien statisticus (M.Sc./post-doc niveau). De vacature blijft open tot 18 oktober 2012. [Lees meer]
BMM zoekt marien ecoloog
Toegevoegd op: 2012-09-24
De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM-KBIN) is op zoek naar een marien ecoloog die zal werken aan onderzoeks- en beheerprogrammaís betreffende het marien natuurbehoud en de effectenbepaling van menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem. GeÔntresseerden kunnen solliciteren tot 15 oktober 2012. [Lees meer]
Grensoverschrijdend ďvissenĒ naar goede ideeŽn inzake visserij en aquacultuur
Toegevoegd op: 2012-09-21
Op 19 oktober aanstaande organiseert Aditec Pas-de-Calais i.s.m. ILVO-Visserij een seminarie in Wimille (bij Boulogne-sur-Mer) binnen het kader van het Europese TIME-project. De studiedag is bedoeld voor mensen actief in de visserij, de aquacultuursector en off-shore windenergie. Het programma omvat themaís zoals: duurzame visserij, grensoverschrijdende samenwerking inzake mosselcultuur, valorisatie van duurzame visserij, visserij en aquacultuur binnen windmolenparken, het korteketen-project Pintafish, het VALDUVIS-project van ILVO-visserij, Mister Good Fish, etc. [Lees meer]
Mosselvlees bevat microplastiek
Toegevoegd op: 2012-09-21
Milieutoxicologen van de Universiteit Gent berekenden dat mosselen uit de Noordzee minuscule stukjes plastiek, die steeds meer aanwezig zijn in zeewater, in hun weefsel vasthouden. Zo troffen ze gemiddeld ťťn stukje plastiek aan per gram mosselvlees. Per portie mosselen krijg je zo 300 stukjes plastiek binnen. Tot nu toe kan niets worden gezegd over mogelijke gevolgen voor de mens bij consumptie. ... [Lees meer]
E-zine Naar een duurzame ontwikkeling van het Vlaamse visserijgebied
Toegevoegd op: 2012-09-20
Een digitale nieuwsbrief voor iedereen die op de hoogte wenst te worden gehouden over de lopende en nieuwe Vlaamse A4-projecten, die de financiŽle steun kregen van het Europees Visserijfonds om de lokale visserijsector meer duurzaam te gaan ontwikkelen. Hierbij zijn de bottom-up aanpak, samenwerken, netwerken en de streekgebondenheid steeds belangrijke factoren. In de nieuwsbrief worden ook inspirerende buitenlandse voorbeelden van duurzame visserijinitiatieven aangehaald. [Lees meer]
Reacties gevraagd op Europese Green Paper "Marine Knowledge 2020"
Toegevoegd op: 2012-09-20
Op 29 augustus publiceerde de Europese Commissie het ontwerpplan "Marine Knowledge 2020; from seabed mapping to ocean forecasting" en opende daarmee een consultatieronde bij de betrokken partijen (nog tot 15 december). ... [Lees meer]
Scheldesymposium 12 oktober 2012
Toegevoegd op: 2012-09-19
De Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) organiseert op 12 oktober (10-17u) haar Scheldesymposium in de Nieuwe Kerk in het Abdijcomplex te Middelburg. [Lees meer]
Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
Toegevoegd op: 2012-09-19
Met deze titel wordt op 17-18 december 2012 het eindcongres gehouden van het vierjarige onderzoeksproject CcASPAR (Climate Change and Changes in Spatial Structures in Flanders). Het project zoomde in op hoe ruimtelijke adaptiestrategieŽn en duurzame beleidsimplicaties kunnen worden geformuleerd voor Vlaanderen bij een wijzigend klimaat. ... [Lees meer]
Aquacultuurplatform moet Vlaamse productie stimuleren
Toegevoegd op: 2012-09-18
Op 13 september heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, aangekondigd dat hij een Vlaams Aquacultuur Platform zal oprichten, om de aquacultuursector in Vlaanderen zo verder te stimuleren. Hij wil de beschikbare kennis die er reeds is in Vlaanderen, bundelen, en zo komen tot een rendabele aquacultuursector. ... [Lees meer]
Seas At Risk zoekt stagiair
Toegevoegd op: 2012-09-18
Seas At Risk, de Europese koepel voor milieu-NGO's actief rond de bescherming van het mariene milieu, zoekt een stagiair die vanaf oktober 2012 vanuit haar kantoor te Brussel kan bijspringen bij allerlei communicatieve taken. ... [Lees meer]
Klimaatcursus 'Zee op de korrel'
Toegevoegd op: 2012-08-23
In een nieuwe 'Zee op de korrel' cursus voor gidsen wordt ingezoomed op klimaatswijzigingen. Deze cursus Klimaatgids kadert in een Interreg project en vindt plaats op 11, 18, 25 september en 2 oktober, telkens in Oostende (PAK). ... [Lees meer]
Ocean Health Index voor 171 landen
Toegevoegd op: 2012-08-23
De groep rond Benjamin Halpern (Universiteit van CaliforniŽ) heeft een nieuwe wereldwijde index voor de oceanen gelanceerd. De index houdt zowel rekening met de toestand van de zeeŽn als met hoe (duurzaam) we ermee omgaan. Gemiddeld bedraagt de score 60%, BelgiŽ doet het met 64% iets beter dan gemiddeld. ... [Lees meer]
Marine & River Dune Dynamics symposium voor het eerst in BelgiŽ
Toegevoegd op: 2012-08-02
MARID staat voor Marine and River Dune Dynamics. Het betreft een internationale reeks van conferenties waarvan de 4de editie straks van 15 tot 17 april neerstrijkt in Brugge. Dit inititief werd geÔnitieerd door de Franse hydrografische diensten (SHOM) en kende eerdere edities in Lille (F), Twente (NL) en Leeds (UK). [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 · >

[Voeg toe]