[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · >
Het effect van offshore windmolenparken op macrobenthosgemeenschappen in de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-05-05
Op vrijdag 23 mei verdedigt Delphine Coates van de Sectie Mariene Biologie UGent haar doctoraat in de Wetenschappen met de titel 'Het effect van offshore windmolenparken op macrobenthosgemeenschappen in de Noordzee'. [Lees meer]
Profielvacature Kustwaterbouwkunde voor Kulab - Campus Oostende
Toegevoegd op: 2014-05-05
In de groep Wetenschap & Technologie (Faculteit IndustriŽle Ingenieurswetenschappen, Departement Burgerlijke Bouwkunde) van de KU Leuven @ Kulab (Campus Oostende) werd een voltijdse vacature opengesteld voor het zelfstandig academisch personeel in het domein van de kustwaterbouwkunde. Men zoekt internationaal georiŽnteerde kandidaten met een excellent interdisciplinair onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van de civiele techniek. [Lees meer]
Prijs Rudi Verheyen voor doctoraten rond (mariene) natuur en milieu
Toegevoegd op: 2014-05-05
De Prijs Rudi Verheyen (t.w.v. 8 000 EUR) honoreert doctoraatsonderzoek uit alle disciplines in verband met natuur en milieu. De oproep 2014 richt zich tot gepromoveerden uit de periode 2009-2014. Het onderzoek moet een hoge kwaliteit hebben en moet bij indiening voltooid zijn. [Lees meer]
Associate professor voor Institute of Estuarine & Coastal Studies in Hull (UK)
Toegevoegd op: 2014-05-05
De University of Hull werft een associate professor aan in het vakgebied 'toegepaste estuariene en mariene wetenschappen'. De kandidaat zal op termijn de huidige directeur prof. Mike Elliott gaan vervangen na zijn pensionering om het Institute of Estuarine & Coastal Studies zelf te gaan leiden. [Lees meer]
Internationale Faranda Prijs voor jonge mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2014-04-29
Beginnende mariene wetenschappers worden aangemoedigd om deel te nemen aan de 2de editie van de Faranda Prijs. Deze tweejaarlijkse internationale competitie wordt georganiseerd door het Italiaanse CoNISMa - een interuniversitair consortium voor zeewetenschappen - ter ere van hun stichter Francesco Maria Faranda. ... [Lees meer]
Uw mening gevraagd over de Belgische mariene wateren
Toegevoegd op: 2014-04-28
Van 15 april tot en met 15 juni 2014 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren. ... [Lees meer]
Brochure marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-04-28
De minister van de Noordzee nam het initiatief om een marien ruimtelijk plan te ontwikkelen. Na breed overleg met alle betrokken overheidsdiensten en belanghebbenden en op basis van alle beschikbare wetenschappelijke en socio-economische informatie werd dit plan op 20 maart 2014 in een Koninklijk Besluit verankerd. BelgiŽ is daarmee een pionier van de mariene ruimtelijke planning. In de zeer toegankelijke brochure ĎEr beweegt wat op zee' leer je er meer over. [Lees meer]
Voordracht: dierenleven op harde substraten
Toegevoegd op: 2014-04-28
Met de bouw van windmolens in ons deel van de Noordzee werd een nieuw habitat geÔntroduceerd. Op de funderingen en pijlers wordt een rijke fauna waargenomen. Bob Rumes, medewerker van het KBIN (OD Natuurlijk milieu), doet al jarenlang onderzoek op dit nieuwe habitat. Op donderdag 8 mei komt hij - voor gidsen en andere geÔnteresseerden - over zijn onderzoek vertellen in het bezoekerscentrum De Nachtegaal. [Lees meer]
Wereldoceaandag 2014: Science Happening in Oostende
Toegevoegd op: 2014-04-28
Op vrijdagavond 6 juni 2014 organiseert het VLIZ een Science Happening met lezingen, proefsessies, experimenten, etc. Dit in het kader van Wereldoceanendag, een door de Verenigde Naties erkende dag om aandacht te vragen voor de kust, zee en oceaan. Dit keer zal het evenement doorgaan in De Grote Post in Oostende (vanaf 20:00). Je ontdekt er wat je altijd al wilde weten over het weer aan de kust, voedsel uit zee en de wonderen van de zeevogeltrek. Inschrijven is gratis, maar verplicht. [Lees meer]
Kunstmatige Noordzeeriffen veelbelovend voor biodiversiteit
Toegevoegd op: 2014-04-23
Tijdens een persmoment in het VLIZ werden de eerste onderwaterbeelden getoond van het artificiŽle rif op de Thorntonbank. Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte, kaderde deze waarneming in het ruimer geheel van het Marien Ruimtelijk Plan voor het Belgisch deel van de Noordzee. ... [Lees meer]
Elektriciteitsproducerende bacteriŽn, geen aprilgrap!
Toegevoegd op: 2014-04-17
In het Belgisch deel van de Noordzee, het Grevelingenmeer en de Oosterschelde werden, door wetenschappers van de VUB en het NIOZ, in het sediment filamenteuze bacteriŽn ontdekt die zich gedragen als een batterij. ... [Lees meer]
Het Vlaams Instituut voor de Zee werft IT-medewerker aan
Toegevoegd op: 2014-04-16
Het VLIZ zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een IT-medewerker voor het Datacentrum (m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur). [Lees meer]
Twee zomercursussen aan boord van Europese onderzoeksschepen
Toegevoegd op: 2014-04-16
Bent u student in de zeewetenschappen en heeft u ambitie om staalnames aan boord van onderzoeksschepen te organiseren? Neem dan deel aan de ship-based zomercursussen van EUROFLEETS! ... [Lees meer]
De Schelde in 2050 - Beleids- en beheersopportuniteiten voor een welvarende toekomst
Toegevoegd op: 2014-04-15
Op het Scheldecongres (8 mei, 9.30-16.30 uur) zal bepaald worden welke wijzigingen op beleidsvlak, op economisch en op ecologisch vlak moeten doorgevoerd worden voor de gunstige langetermijnontwikkeling van de Schelde en het estuarium. Verschillende experten zullen hun visie voorleggen en de mogelijkheden voor het beheer overlopen. Meer in het bijzonder zullen begrippen zoals toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid met het oog op het jaar 2050 worden ingevuld. Ultiem is het de bedoeling om de elementen die vervat moeten zijn in een langetermijnvisie 2050 voor de Schelde, de revue te laten passeren. [Lees meer]
Week van de Zee van 25 april tot 12 mei 2014
Toegevoegd op: 2014-04-15
De Week van de Zee is de jaarlijkse aandachtsweek die natuur en milieu aan de kust in de kijker wil plaatsen. Veldwerk en doe-activiteiten voor groot en klein zijn hierbij sleutelwoorden. ĎDe Week van de Zee(r)Ö Gezond!í maakt er ons attent op dat een gezonde zee ook veel betekent voor onze gezondheid. Niet alleen in Vlaanderen maar ook in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Frankrijk organiseren overheden en organisaties samen deze gezonde week. [Lees meer]
Zeewetenschappen op Oostende voor Anker 2014
Toegevoegd op: 2014-04-15
In het directiegebouw van VLOOT dab in Oostende zal u op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni kunnen kennis maken met de dienstverlening van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en diverse van zijn partners. Zo zal ook het Vlaams Instituut voor de Zee van de partij zijn. In de vernieuwde toren van het gebouw - met de skyline van Oostende op de achtergrond - zullen medewerkers van het VLIZ u meer vertellen en tonen over de wondere wereld van het zeeonderzoek in Vlaanderen en het belang van de zee en oceaan in uw leven. [Lees meer]
'Oorlog onder water' van Tomas Termote
Toegevoegd op: 2014-04-15
In zijn nieuwste boek 'Oorlog onder water' schrijft onderwaterarcheoloog Tomas Termote over zijn onderzoek naar de vele wrakken van Duitse duikboten die in Eerste Wereldoorlog tot de ĎU-Flottille Flanderní behoorden en vanuit Zeebrugge en Oostende uitvoeren om geallieerde schepen aan te vallen. In het boek beschrijft hij het leven aan boord, hun belang in de oorlog en de zware verliezen aan beide kanten. ... [Lees meer]
Website VLIZ-KMFRI toont historische samenwerking zeewetenschappen
Toegevoegd op: 2014-04-03
In oktober 2012, tekende het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een samenwerkingsovereenkomst met het Keniaanse Zee- en Visserijonderzoeksinstituut (KMFRI), een bestendiging van de goede banden die er sinds 1985 zijn tussen beide landen voor het uitvoeren van marien onderzoek en opleiding van mariene wetenschappers. Op de website www.vliz.be/kenya worden alle actuele en historische activiteiten binnen het kader van deze samenwerking gebundeld. Zo werden al zware inspanningen geleverd om alle publicaties die verschenen naar aanleiding van het eerdere onderzoek te bundelen en werden alle gegenereerde biotische en abiotische data gearchiveerd. ... [Lees meer]
Nieuwe website van het Vlaams Aquacultuurplatform gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-04-03
Het Vlaams Aquacultuurplatform - in 2012 opgericht door minister-president Kris Peeters - heeft zijn nieuwe website gelanceerd: www.aquacultuurvlaanderen.be. Deze brengt het aquacultuurlandschap in Vlaanderen in kaart en is het forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de vele actoren. Tevens wil het platform nieuwe ondernemingen in de sector stimuleren en faciliteren. ... [Lees meer]
Extra middelen voor meerdaagse vaartochten met onderzoeksschip Simon Stevin
Toegevoegd op: 2014-04-03
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) krijgt 400 000 EUR extra van minister van Innovatie Ingrid Lieten. De wetenschappers kunnen voortaan 40 nachten per jaar op zee verblijven om nieuwe onderzoeksthemaís aan te snijden. De vraag naar extra meerdaagse tochten is het gevolg van het succes van dit moderne onderzoeksplatform en de nieuwe mogelijkheden die het biedt inzake geologisch en visserij-gerelateerd onderzoek. Het sluit ook aan bij de groeiende nood aan feitelijke onderbouwing voor een duurzaam beheer van de zeeŽn en voor de ĎBlue Growthí, de Europese koers naar meer maritieme jobs. Met de bijkomende middelen kan de reder van de Vlaamse overheid (VLOOT dab) extra bemanning voor het schip aanwerven. [Lees meer]
Kom alles te weten over eutrofiŽring in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal
Toegevoegd op: 2014-04-02
Van 30 juni tot 01 juli 2014 gaat in Nausicaŗ, Boulogne-sur-Mer (Frankrijk) de eindconferentie door van het Europese project ISECA 'Informatiesysteem voor EutrofiŽring van onze kusten'. Alle resultaten en de door het project ontwikkelde instrumenten voor het observeren van eutrofiŽring in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal zullen er getoond en uitgelegd worden. Zo hoor je er alles over de huidige wetgeving met betrekking tot eutrofiŽring, de impact van eutrofiŽring en de publieke perceptie rond waterkwaliteit in onze kustzones. Ook de projectresultaten rond aardobservaties, in-situ metingen en modelleren van eutrofiŽring komen uitgebreid aan bod. ... [Lees meer]
Het reilen en zeilen van een 700 jaar oud schip
Toegevoegd op: 2014-03-28
Eind februari werd in het MAS het "Logboek van De Kogge Ė Middeleeuws schip gestrand in ít zand" en het wetenschappelijk schaalmodel van het wrak van dit goederenschip voorgesteld. Tinne Jacobs van het agenschap Onroerend Erfgoed bundelde drie jaar feiten en weetjes over het onderzoek, ingeleid door diepere inzichten over de middeleeuwen, internationale handel en scheepvaart. Een meanderende woordenstroom uit de mond van het 700 jaar oude schip! [Lees meer]
Conferentie voor Europese mariene educatoren in GŲteborg
Toegevoegd op: 2014-03-27
De tweede European Marine Science Educators Association's Conference (EMSEA14) gaat door van 1 tot 3 oktober 2014 op de GŲteborgs universitet (GŲteborg, Zweden). Het is dť gelegenheid voor educatoren uit het formele en informele mariene onderwijscircuit om hun passie te delen en deel te nemen aan de boeiende discussie hoe de "Ocean Literacy" van Europeanen te verbeteren, maar ook om nieuwe ideeŽn en praktijkervaring op te doen, en te netwerken! ... [Lees meer]
Marine Regions lanceert nieuwe update shapefile wereldwijde exclusieve economische zones (EEZ)
Toegevoegd op: 2014-03-27
Op de website Marine Regions (www.marineregions.org) kun je naast een globaal marien plaatsnamenregister ook de geografische grenzen van zeegebieden terugvinden. Zo blijkt de shapefile met de begrenzing van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) door zeer veel diverse gebruikers geconsulteerd te worden. VLIZ ontvangt dan ook heel wat feedback hierover. In de laatste versie (v.8) werden 17 grenzen aangepast, inclusief de recent overeengekomen mariene grens tussen Chili en Peru. [Lees meer]
Verschillende ILVO-doctoraatsbeurzen voor visserijgerelateerd onderzoek
Toegevoegd op: 2014-03-27
Zo zoekt men voor de eenheid "Landbouw en Maatschappij" een kandidaat voor de studie van "agentgebaseerde modellen in duurzame ketenrelaties in visserij en agrovoeding" (tot 10 april) en voor de eenheid "Visserij" in Oostende mensen die zich willen richten op "genetisch-immunologisch onderzoek met de grijze garnaal" en "de valoristaie van nevenstromen in de visserij" (30 april).  [Lees meer]
ERA-MarineBiotech officieel van start
Toegevoegd op: 2014-03-25
Het ERA-NET Mariene Biotechnologie is officieel gestart in december 2013 en dit voor de duur van vier jaar. Dit door het Europese FP7-programma gefinancierde consortium omvat 19 nationale onderzoek-financierende organisaties (of hun vertegenwoordigers) uit 14 landen. Zij willen zoeken naar complementariteit tussen nationale activiteiten en middelen samenbrengen om zo gemeenschappelijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene biotechnologie mogelijk te maken. ... [Lees meer]
Krijg inzicht in de recentste onderzoeksresultaten over de impact van visserij op bodemecosystemen
Toegevoegd op: 2014-03-18
Wil je weten wat de fysische effecten op de zeebodem zijn veroorzaakt door boomkorvisserij in vergelijking met pulskorvisserij? Of heb je je ook al eens afgevraagd hoe diep een boomkor de zeebodem doorploegt? Deze en vele andere bodemvisserij gerelateerde vragen worden onderzocht in het Europese BENTHIS project. De onderzoeksresultaten kan je in primeur lezen in hun e-newsletter. ... [Lees meer]
Terugblik op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2014
Toegevoegd op: 2014-03-17
De veertiende editie van de VLIZ Jongerencontactdag zit er alweer op! De 333 marien professionals en studenten, aanwezig in de Katholieke Hogeschool VIVES te Brugge op vrijdag 7 maart, maakten van deze dag een groot succes. Senior wetenschapper Jan Bourgois sprak over de fysiologie van het verdrinken op zee. Er waren een 100-tal poster- en pitch presentaties over de meest diverse onderwerpen, een introductie tot het Compendium voor Kust en Zee, een mariene jobbeurs en presentaties door de laureaten van de VLIZ wetenschapsprijzen 2013. En vooral veel gelegenheid om te netwerken met bekende en nieuwe collega's! Op de website van het evenement vind je een overzicht van alle winnaars, abstracts, posters, foto's, persbericht ... ... [Lees meer]
Vademecum ĎMariene wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzeeí voorgesteld
Toegevoegd op: 2014-03-17
Op vrijdag 7 maart werd op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2014 het vademecum ĎMariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzeeí officieel voorgesteld. Het vademecum is een afgeleid product van hoofdstuk 3 van het Compendium voor Kust en Zee (Raakvlak marien onderzoek en beleid). Als u snel een beeld wil krijgen van wat een bepaalde wet inhoudt en wanneer die precies geldt, dan ben je hier aan het juiste adres. ... [Lees meer]
UNESCO & De Groote Oorlog
Toegevoegd op: 2014-03-17
UNESCO organiseert een wetenschappelijke conferentie (26-27 juni 2014), een herdenkingsevenement en een Dive for Peace Day (28 juni) als ook een groot educatief project in het kader van 100 jaar Groote Oorlog. Dit om het onderwater cultureel erfgoed van WOI beter te beschermen en de slachtoffers op zee te gedenken. Nog tot 30 maart worden abstracts ingewacht voor presentaties op de conferentie in Brugge. ... [Lees meer]
Eerste Mares Conferentie Marine Ecosystems Health & Conservation
Toegevoegd op: 2014-03-10
Het mariene milieu wordt steeds meer geconfronteerd met antropogene bedreigingen. Denk dan o.a. aan verzuring, onderwatergeluid, zuurstofdepletie, niet-inheemse soorten, habitatverlies, enz. De gezondheid en de instandhouding van kusten, zeeŽn en oceanen worden dan ook als absolute topprioriteiten gezien. De eerste Mares-conferentie - van 17 tot 21 november 2014 in Olh„o in Portugal - wil zich dan ook richten op het verder begrijpen van deze gevaren en op constructieve richtlijnen voor de beheersstrategieŽn. De Mares-conference is een initiatief binnen het MARES Joint Doctoral Programme, maar staat open voor elke mariene wetenschapper. Deelnemers worden gestimuleerd om hun abstract in te dienen voor 1 juni 2014. ... [Lees meer]
VUB zoekt Assistent professor in Analytische Chemie
Toegevoegd op: 2014-03-10
De onderzoeksgroep Analytische en Milieuchemie (ANCH) van de Vrije Universiteit Brussel werft vanaf de herfst van 2014 een nieuwe assistent professor aan in de analytische chemie. De onderzoeksgroep - momenteel samengesteld uit 3 voltijdse professoren en meer dan 35 onderzoekers - richt zich vooral op het gebruik van chemische en biochemische tracers om globale veranderingen aan te tonen, alsook om de microverontreiniging door metalen en organische stoffen in aquatische systemen te detecteren. Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een eigen onderzoeksprogramma ontwikkelt. Solliciteren kan tot 30 april 2014. [Lees meer]
Video over doel en belang van het JPI Oceans-initiatief
Toegevoegd op: 2014-03-10
Het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans is een relatief nieuw coŲrdinerend en integrerend platform dat openstaat voor alle Europese landen die willen investeren in gezamenlijk marien en maritiem onderzoek. Ondertussen zijn al 20 landen lid en wordt vooral ingezet op pilootacties rond het gebruik van monitoringsinfrastructuren, de ecologische aspecten van microplastics in het mariene milieu en ontginning in de diepzee. ... [Lees meer]
Zomercursus mariene genomics voor PhD's en postdocs
Toegevoegd op: 2014-03-10
Al voor de 10de keer wordt in het Station Biologique de Roscoff in Bretagne (Frankrijk) van 25 mei tot 7 juni een cursus voor PhD-studenten en postdocs georganiseerd, bedoeld om hun kennis over de ecologische en evolutionaire aspecten van de genomica bij te schaven. Je kan inschrijven tot 8 april 2014.  [Lees meer]
Flanders' Maritime Cluster nodigt uit voor B2B Belgian Offshore Wind Supplies
Toegevoegd op: 2014-02-28
Ook deze tweede editie van de 'B2B Belgian Offshore Wind Supplies' - op 20 maart in het Kursaal Oostende - wil mensen uit de offshore windindustrie in contact brengen met lokale toeleveranciers en de Blue Energy - Fabriek voor de toekomst lanceren. ... [Lees meer]
EU publiceert analyse van uitvoering kaderrichtlijn Mariene Strategie
Toegevoegd op: 2014-02-28
De Europese Commissie is na een recente analyse van oordeel dat alle lidstaten een aardig tandje zullen moeten bijsteken om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie te behalen tegen 2020.
... [Lees meer]
ILVO-Oostende recruteert deskundige technisch visserijonderzoek
Toegevoegd op: 2014-02-28
Deze wetenschappelijk medewerker zal toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en ondersteunen dat in het kader van het nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid nodig zal blijken, omdat het een uitdaging wordt voor de Belgische visserijsector. Deze projecten dienen tevens als basis voor het formuleren van adviezen aan het Vlaamse en Europese visserijbeleid. [Lees meer]
Doctoraatsbeurs 'Valorisatietraject voor nevenstromen uit de visserijí
Toegevoegd op: 2014-02-28
ILVO-Oostende zoekt een enthousiaste kandidaat voor het invullen van een doctoraatsbeurs binnen de gecoŲrdineerde actie GENESYS (Gebruik van nevenstromen uit landbouw en visserij). In deze onderzoeksbeurs wil men op zoek gaan naar interessante valorisatie van de nevenstromen in de visserij, zeker nu Europa binnen het kader van het nieuwe visserijbeleid de teruggooi wil reduceren en daarbij de aanlanding van bijvangst verplicht. ... [Lees meer]
Over marien onderzoek, overbevissing en oceaanvervuiling
Toegevoegd op: 2014-02-28
Op 19 maart wordt een lezingenavond gehouden aan de Universiteit Gent met als thema 'Vis & Zee. Wat is er mis mee?' ... [Lees meer]
Academieprijzen Wetenschapscommunicatie: ook voor mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2014-02-27
Publiceer jij niet enkel in journals, maar ook in magazines of de krant? Sta jij geregeld journalisten te woord, organiseer je wetenschappelijke workshops voor jongeren, of geef je lezingen over je onderzoek voor een breed publiek? Kortom: doe jij op ťťn of andere manier aan wetenschapscommunicatie? Stel je dan zeker kandidaat voor de wetenschapscommunicatieprijzen van de Vlaamse Academie! ... [Lees meer]
VLIZ zoekt jobstudenten voor zomer 2014
Toegevoegd op: 2014-02-25
Ook dit jaar wil het Vlaams Instituut voor de Zee enthousiaste studenten de kans bieden een vakantiejob te doen op het VLIZ in Oostende. GeÔnteresseerden kunnen solliciteren (brief & cv naar jobs@vliz.be) voor een functie in de bibliotheek, het datacentrum of bij de afdelingen communicatie, beleidsinformatie of onderzoeksinfrastructuur. Bezig zijn aan een opleiding in de mariene wetenschappen (Bachelor of Master) of ICT (Bachelor Informatica) strekt tot de aanbeveling. [Lees meer]
Europees themanummer over schade aan de zeebodem
Toegevoegd op: 2014-02-17
Tijdens de laatste eeuw, zijn grote gebieden van de zeebodem beschadigd door menselijke activiteiten, o.a. door de visserij, zand- en grindwinning en baggeren. Het laatste nummer van het (gratis) Europese infoblad "Science for Environment Policy" gaat dieper in op o.a. het onderzoek naar fysische schade aan de zeebodem, de nieuwste methodes voor het in kaart brengen van de gevoeligheid van zeebodems en de druk op mariene ecosystemen door recente activiteiten zoals diepzeevisserij en mijnbouw. [Lees meer]
Overleg Noordzee-wrakduikers
Toegevoegd op: 2014-02-17
n het kader van het IWT-project SeArch ďArcheologisch Erfgoed in de NoordzeeĒ wordt een overleg georganiseerd met Noordzee-wrakduikers . Het project wordt aan de aanwezige duikers toegelicht. De recente ontwikkelingen in de wetgeving zoals de Belgische ratificatie van de UNESCO-Conventie 2001 komen aan bod en het projectteam zal voorstellen doen tot samenwerking bij het identificeren, onderzoeken, beschermen en monitoren van scheepswrakken. [Lees meer]
SeArch - onderwatererfgoed in de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-02-17
Dat er ook sporen van erfgoed te vinden zijn in zee, is maar bij weinig mensen gekend. Nochtans vormt het een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Maar dit unieke mariene erfgoed komt onder toenemende druk te staan door commerciŽle activiteiten op zee, zoals zand- en grindwinning, de aanleg van windmolenparken, baggerwerkzaamheden, etc. Als partner in het IWT-project SeArch, ontwikkelde het VLIZ een website voor dit mariene archeologieproject dat je gidst door het wetenschappelijk onderzoek en de wetgeving, met o.a. een tijdslijn en kaarten van de sites. ... [Lees meer]
Student equipment grant van NortekBV
Toegevoegd op: 2014-02-13
NortekBV, het Nederlandse bedrijf dat Doppler stromingsmeters ontwikkelt en verkoopt, moedigt studenten en promovendi aan om een voorstel in te dienen voor innovatieve metingen met ťťn van hun meetinstrumenten. De winnaar kan gedurende drie maanden over het instrument beschikken en ontvangt 1 000 Euro reisbudget om de resultaten op een Europese conferentie te presenteren. [Lees meer]
Een stand van zaken van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie op de HOPE-conferentie
Toegevoegd op: 2014-02-12
Vijf jaar geleden trad de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) in voege met als doel het beschermen en duurzaam beheren van de Europese zeŽen en oceanen. De richtlijn beoogt een goede milieutoestand van het mariene milieu tegen 2020. Tijdens de HOPE-conferentie worden de vorderingen van de KRMS besproken, heersende problemen aangekaart en oplossingen voor een beter beheer van het mariene milieu aangereikt. ... [Lees meer]
Aquaculture Europe 2014 gaat voor toegevoegde waarde
Toegevoegd op: 2014-02-04
Onder de titel 'Adding Value' belicht het Europese aquacultuur congres hoe de sector een meerwaarde kan bieden aan haar eindproducten, het productieproces, het onderzoek, het onderzoeksmanagement, de maatschappij en het milieu. ... [Lees meer]
ECSA-conferentie over kustgebieden onder druk
Toegevoegd op: 2014-01-31
Het milieu is momenteel onderhevig aan veranderingen die met een snelheid en op een schaal plaatsgrijpen zoals nooit eerder gebeurde. De kennis over hoe de klimaatsverandering en menselijke invloeden interageren en inwerken op hydrodynamische, geomorfologische, geochemische, biologische en ecologische processen in de kustgebieden is echter nog beperkt. Daarenboven is er nood aan het ontwikkelen van beheers- en beschermingsstrategieŽn voor kustgebieden. Deze thema's vormen dan ook de focus van het 54ste ECSA congres met als titel 'Coastal systems under change: tuning assessments and management tools'. [Lees meer]
Nieuwe Planeet Zee website ťn wedstrijd gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-01-30
Doe mee aan de wedstrijd van Planeet Zee en win met je klas een 5-daagse expeditie aan boord van de RV Simon Stevin ter waarde van 25.000 EUR! Inschrijven kan tot 15 februari. ... [Lees meer]
Nieuwe Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid van kracht
Toegevoegd op: 2014-01-30
Medio december 2013 keurde het Europees Parlement de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid goed. De focus van de hervorming ligt op het terugbrengen van de Europese visbestanden tot een duurzaam niveau. Ze mikt er op om de visserij- en aquacultuursector om te vormen tot een sector die duurzaam is in alle dimensies (ecologisch, economisch en sociaal). ... [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · >

[Voeg toe]