[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

PhD-verdediging Nele De Meester: Het samenleven van cryptische soorten ontrafeld voor de rondworm Litodis marina

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op donderdag 30 juni is het om 16:30 de beurt aan Nele De Meester (UGent-MARBIOL) om haar doctoraatsonderzoek “Unravelling coexistence of cryptic Litodis marina species” publiek te verdedigen. ...

PhD-verdediging: Ecosysteembenadering van het visserijbeheer van seabobgarnaal in Suriname

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op 2 juni om 16:00 verdedigt Tomas Willems (UGent-MARBIOL en ILVO) zijn doctoraatsonderzoek naar de “Ecosysteembenadering in het visserijbeheer van de Atlantische seabobgarnaal (Xiphopenaeus kroyeri) in Suriname” dat kon worden uitgevoerd met de financiële steun van VLIR-UOS. Plaats van gebeuren is Campus Sterre (S8) van de Universiteit Gent. ...

PhD rond het belang van zee-ijs in de biochemische cycli van broeikasgassen (ULB)

Toegevoegd op: 2016-05-27
Het laboratorium voor Galciologie van de Université Libre de Bruxelles ULB zoekt een doctoraatstudent om mee te werken aan het isotoop-onderzoek naar de rol van methaan ter hoogte van de interface tussen water, zee-ijs en atmosfeer. De kandidaat zal werkzaam zijn in Brussel, maar nauwe samenwerken met de ULg (Luik) en het IMAU (Utrecht, Nederland). Kandidaturen zijn welkom tot 30 juli.

VLIZ nodigt al zijn (to be) leden uit voor de VLIZ-ledendag in Oostende

Toegevoegd op: 2016-05-27
Leden van het Vlaams Instituut voor de Zee steunen onze filantropiewerking en daardoor de zee! Dankzij de ledenbijdrages kan het VLIZ jaarlijks projecten ondersteunen die de oceaan ten goede komen. Om zijn trouwe leden te bedanken voor hun steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigen Algemeen Directeur Jan Mees en zijn voltallige team alle VLIZ-leden uit op vrijdagavond 24 juni voor een midzomeravondwandeling en -glaasje in het Marien Station Oostende op de Oostendse oosteroever. Geïnteresseerd om erbij te zijn, maar nog geen lid? Word het dan snel en dan verwelkomen we je graag met ons team voor een onvergetelijke avond! ...

WereldOceaanDag - MANMADE: over de relatie tussen mens en zee

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op 10 juni viert het VLIZ WereldOceaanDag in Oostende met een programma waarin kennis over de zee en hierdoor geïnspireerde kunstvormen centraal staan. We slaan hiervoor de handen in elkaar met de expo MANMADE en met de Kunstacademie aan Zee. Kunstenaar Nicolas Floc'h legt uit hoe zijn kunst door de oceaan beïnvloed is. Marien bioloog Jan Seys presenteert enkele boeiende feiten over onze relatie met de oceaan. De Zeemarkt biedt bezoekers een gamma aan interactieve demonstraties over zeekunst en wetenschap. ...

Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) wint PlaneetZee@Work 2015-2016

Toegevoegd op: 2016-05-27
PlaneetZee@Work is een project waarbij klassen uit de hogere graden van het secundair onderwijs een workshop volgen in het labo van een mariene onderzoeksgroep. Na afloop maken de leerlingen een wetenschappelijke poster. Drie teams worden geselecteerd en verdedigen zich op de slothappening in Oostende. Dit academiejaar ging de hoofdprijs naar het 4de jaar Sportwetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) onder leiding van Natalie Dirckx. Tussen 10 en 13 mei lieten leerlingen en leerkracht zich tijdens de expeditie in Noord-Frankrijk door VLIZ-medewerkers onderdompelen in de studie van het mariene milieu. ...

Historische kaarten kustzone ontsloten via online platform HisGisKust

Toegevoegd op: 2016-04-01
Geïnteresseerd hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar de huidige situatie? Wil je een zandbank of de situatie van een duinengebied opzoeken op een historische kaart? Neem dan zeker een kijkje op www.vliz.be/hisgiskust. In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw, die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten en gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd op huidige kaarten en satellietbeelden en vergeleken worden. ...

Mariene wetenschap ontmoet maritieme industrie

Toegevoegd op: 2016-03-31
Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dagen bedrijven en wetenschappers uit om op dinsdag 17 mei 2016 samen oplossingen te bedenken voor een duurzaam, efficiënt en multifunctioneel gebruik van de zee en concrete pistes te verkennen voor gezamenlijke projecten. ...

Finalisten PlaneetZee@Work 2015-2016

Toegevoegd op: 2016-03-30
De drie finalisten van de wedstrijd PlaneetZee@Work zijn gekend. Binnen deze jaarlijks herhaalde activiteit kunnen klassen uit de hogere graad secundair onderwijs een workshop volgen in een laboratorium van een mariene onderzoeksgroep. Allemaal maken ze verslag van hun bezoek en de verwerking van de onderzoeksvraag via een wetenschappelijke poster die door een vakjury wordt beoordeeld. ...

ILVO-symposium rond het gebruik van genomics in onderzoek naar landbouw, visserij en voedselproductie

Toegevoegd op: 2016-03-30
Op donderdag 21 april 2016 organiseert het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in de afdeling in Melle het symposium “Genomics in Agriculture, Fisheries and Food”. Een dag waarom het ILVO de actuele toepassingen en onderzoek in genomics presenteert in functie van de ontwikkeling van gezond en lekker voedsel. ...

Jobstudenten gezocht voor de zomer van 2016

Toegevoegd op: 2016-03-11
VLIZ zoekt jobstudenten voor de periode juli-augustus-september 2016. Geïnteresseerden sturen vóór 31 maart een curriculum vitae, motivatiebrief en hun voorkeur voor activiteit of departement. ...

Inzichten in estuarien herstel op ECSA-symposium in Antwerpen: call for abstracts

Toegevoegd op: 2016-03-11
Van 5 tot 9 juli 2016 organiseert de Universiteit Antwerpen in samenwerking met lokale partners een lokaal ECSA-symposium ‘Estuarine Restoration: from theory to practice and back’. Dit symposium wil nationale en internationale expertise samenbrengen rond estuarien herstel, om kennis en inzichten uit te wisselen. ...

Nieuwe cel Kusterfgoed ondersteunt cultureel erfgoed van de Kust

Toegevoegd op: 2016-03-10
De cel Kusterfgoed is een jonge erfgoedcel, opgericht in 2015 om het culturele erfgoed van de kustregio veilig te stellen voor toekomstige generaties. Ze is gehuisvest in het Streekhuis Kust in Oostende. Voor wie, rond wat en hoe de Erfgoedcel Kust werkt lees je op hun gloednieuwe website: kusterfgoed.be. ...

Save the date: kunst en wetenschap op wereldoceaandag 2016 in Oostende

Toegevoegd op: 2016-03-08
De mens en zijn impact op aarde en zee is almaar zichtbaarder. Archeologen van de toekomst zullen de laatste twee eeuwen mogelijks wel catalogeren als het "antropoceen". Hoe gaan kunstenaars om met dit gegeven? Tijdens de zomer 2016 wordt in het Provinciedomein Raversyde ANNO 1465 de expo MANMADE opgebouwd, een tentoonstelling over de huidige en de toekomstige relatie tussen mens en aarde die de confrontatie aangaat met het oude middeleeuwse vissersdorp. Hedendaagse kunstenaars van over de hele wereld en kunstenaars-in-spe van de Kunstacademie aan Zee Oostende tonen er hun werk gebaseerd op de zee (en de menselijke impact erop). Deze expo zal worden op gang getrokken op vrijdagavond 10 juni 2016 wanneer het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) WereldOceaanDag 2016 viert. Allen welkom in De Grote Post in Oostende voor een avondvullend programma rond deze mariene kunst en de wetenschap erachter. Meer gedetailleerde info volgt later, maar hou deze avond zeker al vrij in je agenda!

Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’

Toegevoegd op: 2016-03-03
De ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ wil voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren bevattelijke, wetenschappelijk onderbouwde en geüpdatete informatie aanreiken over enkele duurzaamheidsaspecten. Deze informatie moet koks en andere professionele inkopers van vis en zeevruchten helpen om meer bewust aan te kopen en met kennis ter zake te communiceren naar hun klanten. De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

North Sea Open Science conferentie

Toegevoegd op: 2016-03-03
Wetenschappers en beleidsmakers actief op de Noordzee kunnen de week van 7-10 november 2016 maar beter vrij houden in hun agenda's. Dan organiseren OD Natuur (KBIN) en het Belgisch Biodiversiteitsplatform in Oostende het North Sea Open Science symposium.

Jonge wetenschapper mee aan boord van ijsbreker Oden

Toegevoegd op: 2016-02-28
De 'Swedish Polar Research Secretariat' nodigt een jonge mariene wetenschapper uit aan boord van ijsbreker Odin om deel te nemen aan de Zweeds-Canadese onderzoeksexpeditie in het Arctische gebied (augustus-september 2016). Voor de snelle beslissers, want de deadline om de aanvraag in te dienen valt al op 7 maart.

Voltijds bachelor onderzoeker Agro-en biotechnologie - Campus Sint-Niklaas

Toegevoegd op: 2016-02-27
Binnen de opleiding bachelor in de Agro- en biotechnologie van de Odisee hogeschool wordt een polyvalente bachelor gezocht die nieuwe onderzoekslijnen mogelijk maakt (bv. m.b.t. Omegabaars, zoetwaterkabeljauw,...) en die technisch en logistiek het lopende onderzoek kan ondersteunen. ...

Opnieuw grote grazers in de Zwinschorren: een evaluatie door INBO

Toegevoegd op: 2016-02-26
Ongeveer 50 jaar nadat de laatste schapen verdwenen uit de Zwinschorren, verschenen er opnieuw grote grazers in het bekende natuurgebied in Knokke. De eerste effecten zijn positief. Het INBO volgde het ruimtegebruik van de kudde.

Kustforum 2016 gemist? Bekijk het verslag.

Toegevoegd op: 2016-02-26
Op 17 februari ging het Kustforum 2016 door in Middelkerke. Die dag werd gedebatteerd over het verbeteren van de levenskwaliteit aan de kust: wonen en de architecturale uitstraling, ouder worden en culinaire kwaliteit kwamen aan bod. Voor wie er niet bij kon zijn stelden de organisatoren een verslag samen met enkele quotes, treffende beelden en bevindingen. ...

Protecting Nemo: genetisch onderzoek helpt bij bescherming van koraalriffen

Toegevoegd op: 2016-02-23
Aan de VUB, in het Marine Biology lab (http://www.compendiumkustenzee.be/nl/imis-mog?module=institute&insid=11956), wordt onderzoek gedaan naar genetische diversiteit en verspreiding van koraalriffen. Onderzoek dat gebruikt kan worden om nieuwe zeereservaten aan te wijzen. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, koralen? En hoe kan genetisch onderzoek bijdragen aan zeereservaten? In de populaire wetenschapsblog Wtnschp, schrijft onderzoekster Rosa Van der Ven over haar onderzoek in gewone mensentaal.

VLIZ draagt bij tot Belgische vrijstellingsprocedure ballastwaterconventie

Toegevoegd op: 2016-02-22
De internationale Ballastwaterconventie heeft tot doel om de verspreiding van invasieve uitheemse soorten door de internationale scheepvaart tegen te gaan. Om een tijdelijke vrijstelling te kunnen verkrijgen, werd door het VLIZ een voorbereidende analyse gemaakt van de verspreiding en het risico van doelsoorten in havens die behoren tot vaartrajecten waarvoor rederijen een uitzondering willen verkrijgen. Deze studie werd nu gepubliceerd als beleidsinformerende nota 2015_002.

European Marine Biology Symposium 2016 in Rhodos

Toegevoegd op: 2016-02-22
De 51ste editie van het jaarlijks georganiseerde EMBS-symposium voor mariene biologen gaat in 2016 door van 26 tot 30 september op het Griekse eiland Rhodos. Onderzoek binnen de volgende grote topics zal worden voorgesteld: klimaatsverandering, mariene invasies, indicatoren, overgangswateren, visserij en aquacultuur en geïntegreerd kustzonebeheer. De organisatie ligt in handen van het Hellenic Centre for Marine Research en de University of Athens.

VLIZ Marine Science Day 2016: een terugblik

Toegevoegd op: 2016-02-22
Op 12 februari 2016 was Brugge de place to be voor alle mensen betrokken bij de mariene wetenschappen in Vlaanderen en omstreken. Zowel wetenschappers (junior én senior), mariene opleidingen, mariene bedrijven en het mariene beleid waren present. De 363 deelnemers kregen een mooie weergave van het actuele onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen voorgeschoteld en kregen de gelegenheid om uitvoerig te netwerken. ...

PhD-verdediging Elisabeth Debusschere: Onderwatergeluid als stressor voor vissen

Toegevoegd op: 2016-02-22
Menselijke activiteiten op zee veroorzaken heel wat geluid onder water, zo ook de constructie en exploitatie van windparken op zee. Elisabeth Debusschere (ILVO, KBIN-OD Natuur en UGent-MarBiol) onderzocht of deze geluiden hinder kunnen veroorzaken bij commerciële vissoorten. In het kader van haar doctoraatsonderzoek gebruikte ze viseieren, larven en juvenielen van zeebaars (Dicentrarchus labrax) als studieobject en bekeek ze of specifieke effecten van onderwatergeluid het gedrag, de fysiologie en weefsel- of gehoorbeschadiging veroorzaken. Op vrijdag 11 maart 2016 verdedigt drs. Debusschere haar werk: "On the effects of high intensity impulsive sound on young European sea bass Dicentrarchus labrax, with special attention to pile driving during offshore wind farm construction".

(G)een kleine garnaal: de economische cyclus van de grijze garnaal

Toegevoegd op: 2016-02-22
Het tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt' pakt uit met een themanummer over de Noordzeegarnaal. Hierin wordt het ganse binnenlandse economische weefsel achter dit bijzondere voedingsproduct voor het eerst in kaart gebracht: van de bestanden over de vangst, de aanlanding en de veilingen tot de verwerking, de handel en de consumptie. ...

World Water Works 2016 in Antwerpen

Toegevoegd op: 2016-02-05
De tweede editie van het waterbouwkundig congres en bijhorende vakbeurs gaat door op 23 en 24 maart 2016 in Antwerp Expo. Aan bod komen duurzame oplossingen voor mondiale problemen zoals een stijgende zeespiegel, steeds groter wordende schepen, de druk op de toegankelijkheid van havens, vaarwegen en infrastructurele voorzieningen. Op World Water Works komen wetenschap, praktijk en trends samen. ...

Vibrocorer ter beschikking van de wetenschappers

Toegevoegd op: 2016-01-28
Het VLIZ beschikt voortaan over een OSIL high-power vibrocorer systeem dat een kern kan nemen tot 3 m lang met een diameter van 96 mm. Het toestel wordt ingezet vanaf het onderzoeksschip Simon Stevin. Een vibrocorer is het ideale instrument om onverstoorde bodemkernen te bekomen van een relatief grote lengte. ...

IMDC zoekt senior marien ecoloog

Toegevoegd op: 2016-01-27
IMDC (International Marine and Dredging Consultants) is een internationaal ingenieurs- en consultancybedrijf, gevestigd in Antwerpen en gespecialiseerd in waterprojecten (offshore energie, baggeren, milieumonitoring, kust- en estuaria, havens en offshore structuren ...). IMDC rekruteert een senior marien ecoloog als leidinggevende expert voor hun team Marien Milieu. Minimum 10 jaar ervaring in dit thema en een PhD zijn zeker pluspunten.

POGO: nieuwe sensoren moeten polsslag globale oceaan beter opvolgen

Toegevoegd op: 2016-01-26
Tegen 2030 een duurzaam, state-of-the-art netwerk uitbouwen van oceaanobservatiesystemen die de toestand van de wereldwijde oceaan in de gaten houdt: dat is de nieuwe ambitie van POGO (Partnership for Observation of the Global Oceans). De gegevens zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis, wetenschap en maatschappelijk belang van de oceaan. ...

Nieuwe satelliet meet stijging zeespiegel met hoge nauwkeurigheid

Toegevoegd op: 2016-01-25
Op 17 januari werd de Jason-3 satelliet succesvol gelanceerd vanop de Vandenberg Air Force Base in Californië. De radarsignalen die de satelliet uitstuurt zullen toelaten om de hoogte van de zeespiegel te monitoren en deze wereldwijd tot op enkele centimeters nauwkeurig op te meten. De data zullen wetenschappers ook toelaten om stroomsnelheden en stroomrichtingen na te gaan, en zo het kustweer en tropische cyclonen beter te voorspellen.

Oceans Past Platform Conference 2016

Toegevoegd op: 2016-01-25
Tussen 23 en 25 mei 2016 organiseert het Ocean Past Platform in Dublin een conferentie rond het management van historische baaien en estuaria. Dit naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de erkenning van Dublin Bay als UNESCO-Biosphere. Al wie wil bijdragen en een studie of praktijkervaring wil voorstellen rond de historiek van het beheren van marien/maritiem natuurhistorisch en cultureel erfgoed in baaien, estuaria en hun kusten - zowel boven als onder water - kan tot 1 maart een abstract indienen. ...

Geen kust zonder meeuwen

Toegevoegd op: 2016-01-21
Meeuwen, elke zomer prominent aanwezig aan de kust. Vaak het onderwerp van kwakkels en onwaarheden. Op 23 februari organiseert het Streekhuis Kust een middagsessie in Oostende die de recentste wetenschappelijke informatie en een aantal praktijkervaringen met u wil delen. ...

Samenwerking met VLOOT rond RV Simon Stevin maakt toekomstgerichte doorstart

Toegevoegd op: 2016-01-19
Op 16 december 2015 tekenden Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) en Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) een nieuwe bijakte aan de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee worden nog ruimere afspraken gemaakt rond de inzet van het onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin. De afspraken leiden tot een betere en meer flexibele bediening voor Vlaamse mariene onderzoekers en brengen duidelijk rond de inzet van het schip in internationale programma's. ...

VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen 2016: inschrijven uiterlijk tot 3 februari

Toegevoegd op: 2016-01-19
De 16de editie van de VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen gaat door op vrijdag 12 februari 2016 in hogeschool Vives in Brugge. Ook deze editie wordt terug een niet te missen event voor iedereen (jong én senior) die begaan is met zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen/België en de aangrenzende regio’s. Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 3 februari. ...

Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-19
Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op het terugdringen van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof, waarvan de nog steeds extreem hoge emissies in zee terecht komen. Hierdoor is er nu in de kustwateren een volledig scheve verhouding tussen stikstof en fosfaat ontstaan, met negatieve gevolgen voor de groei van algen en de productiviteit van het Noordzee-ecosysteem.

Aanmonsteringscursus Horizon Educatief in Oostende

Toegevoegd op: 2016-01-18
Horizon Educatief is een educatieve organisatie aan de Oostendse kust. De aanmonstercursus is dé basiscursus om deze vzw beter te leren kennen en is ideaal voor mensen met een passie voor de zee die zin hebben om voor hen groepen te begeleiden als zee-animator. ...

Aardobservatie brengt sedimentwaarden bij baggerwerken in kaart

Toegevoegd op: 2016-01-18
In het jongste nummer van VITO Vision, de nieuwsbrief van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, lezen we in een korte bijdrage over hun samenwerking met het Belgische consultancy-bedrijf IMDC. Samen ontwikkelden ze een softwarepakket waarmee baggerbedrijven op basis van satellietbeelden sedimentwaarden voor, tijdens en na baggerwerken nauwkeurig kunnen opvolgen. ...

Summer school in Bergen: The ocean, climate and society

Toegevoegd op: 2016-01-18
De cursus 'The ocean, climate and society' is onderdeel van het opleidingsaanbod van de Universiteit van Bergen voor internationale PhD-studenten en jonge onderzoekers. Wie wil deelnemen aan deze cursus, die loopt van 13 tot 24 juni 2016, moet zich voor 1 maart 2016 aanmelden.

KBIN-OD Natuur zoekt tijdelijk wetenschappelijk medewerker teledetectie

Toegevoegd op: 2016-01-18
De Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werft een mariene onderzoeker aan voor een contract van bepaalde duur tot december 2017. De onderzoeker zal in de teledetectie-ploeg REMSEM (Remote Sensing and Ecosystem Modelling) werken in onderzoeksprogramma’s rond optische teledetectie van kustwateren. ...

Voor sportvissers: zoekkaarten en informatiefiches haaien en roggen

Toegevoegd op: 2016-01-15
Sportvisserij Nederland ontwikkelde een aantrekkelijke en handige zoekkaart om de roggen en haaien die sportvissers ophengelen in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal tot op soort te identificeren. Doel is om bewuster om te gaan met de gevangen soorten, waarvan velen een delicate status hebben. Anderzijds ondersteunen deze informatieproducten hun internationaal haaienmerkproject Sharkatag waarbij men burgers inschakelt om haaien te merken en terugvangsten te melden, en zo bij te dragen tot het verbeteren van de kennis over deze charismatische soorten. ...

Een zee van kansen: onze Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-14
Jaarlijks spreekt de gouverneur van West-Vlaanderen een rede uit voor de provincieraad. In 2015 lag de focus ervan op de Noordzee. Gouverneur Carl Decaluwé ziet in deze aanlengende zee voor de provincie een zee van kansen, maar kansen die evenzeer gepaard gaan met de nodige verantwoordelijkheden. ...

De Schelde - Van bron tot monding

Toegevoegd op: 2016-01-14
Dit nieuwe boek over de Schelde verscheen eind december en geeft een impressie van de rivier en haar indrukwekkende estuarium. De auteurs hopen dat de lezer zowel de landschappelijke en culturele, als natuurhistorische waarde van deze stroom meer gaat appreciëren en zelf ook op ontdekkingsreis gaat langs de rivier. ...

Kustforum 2016 - De kust: zet in op kwaliteit!

Toegevoegd op: 2016-01-14
Ondernemers en architecten zetten zich graag in voor een dynamische en kwalitatieve kust voor de toekomst. De gebiedsgerichte werking Kust van de Provincie West-Vlaanderen nodigt je uit 17 februari 2016 (19:00-22:00) om naar het Kustforum in De Branding in Middelkerke te komen luisteren hoe zij hun troeven uitspelen aan de kust. ...

Maritieme en mariene sector roept Vlaamse Regering op in te zetten op Blue Growth

Toegevoegd op: 2016-01-13
De economische mariene en maritieme sector - vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, kenniscentra, socio-economische actoren en de overheid - roept de Vlaamse Regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster. Als oproep werd op maandag 11 januari 2016 een verzoekschrift aan de Vlaamse Regering overhandigd. Ook het VLIZ ondersteunde dit verzoekschrift en is er alvast van overtuigd dat blauwe groei door multidisciplinair onderzoek onderbouwd moet worden. De mariene onderzoeksgemeenschap in Vlaanderen staat alvast klaar om deze ondersteunende rol waar te maken!

#ikschrijfgeschiedenis: welke traditie of techniek zet jij verder?

Toegevoegd op: 2016-01-11
Met de campagne *#ikschrijfgeschiedenis wil men iedereen oproepen om foto’s en filmpjes te delen over hoe tradities of technieken verder in leven worden gehouden. De campagne wil zo een actueel, levendig en divers beeld schetsen van het ‘immaterieel cultureel erfgoed’ in Vlaanderen en Brussel anno 2016. Zorg jij dat het mariene, kust- en visserijerfgoed zeker ook een plekje krijgt op deze website? ...

Think Big, Think Ocean: post een sprankelend nieuw idee voor een ‘zee-event’ en WIN!

Toegevoegd op: 2016-01-11
Het project SeaChange wil mensen meer bewust maken van de zee en de oceaan. Zo hopen de initiatiefnemers dat de burger duurzamer zal omspringen met dit ‘blauwe goud’. Een Europese ‘ideas bank’ wil bij burgers polsen naar vernieuwende ideeën rond evenementen of acties die meer bewustzijn en appreciatie voor de oceaan en zeeën kunnen teweegbrengen. Al wie denkt over een leuk, innovatief idee te beschikken, kan deelnemen aan de wedstrijd. Het volstaat je idee in te spreken op een filmpje, waar nadien op gestemd kan worden. Komaan, waag je kans! ...

Mariene data formeel publiceren met DOI kan nu via VLIZ

Toegevoegd op: 2016-01-07
VLIZ werkt samen met DataCite om wetenschappers de mogelijkheid te bieden hun data formeel te publiceren met een Digital Object Identifier (DOI). Deze publicatieprocedure voor datasets zorgt ervoor dat geciteerde data traceerbaar zijn en wetenschappers een betere erkenning krijgen voor hun werk. ...

Call: VLIZ Communication Award 2016

Toegevoegd op: 2016-01-05
Een laureaat van de VLIZ Communication Award kan als prijs in de loop van het verdere jaar genieten van een persoonlijke communicatie-coaching door de afdeling Communicatie van het Vlaams Instituut voor de Zee. Jonge mariene wetenschappers en ingenieurs die willen deelnemen aan deze wedstrijd moeten voor 31 januari 2016 een motivatiebrief doorsturen volgens de voorwaarden gesteld op de VLIZ-website. ...

Het CREST-project: wat is de impact van de golfwerking in een veranderend klimaat?

Toegevoegd op: 2015-12-18
Met deze onderzoeksvraag zal het CREST (Climate Resilient Coast)-project zich bezighouden gedurende een periode van vier jaar. Het hoofddoel van dit project is om inzicht te verkrijgen in de kustnabije en onshore fysische processen en overstromingsrisico’s. Men zal de veerkracht van onze kust trachten te achterhalen om zo de mogelijke impact van het veranderend klimaat op de meest geschikte manier te behandelen. Een eerste bijeenkomst van de eindgebruikersgroep zal plaatsvinden op 15 januari 2016 maar ook elke geïnteresseerde ziel is welkom! Meer info over het evenement kan je hier vinden. ...

[Voeg toe]