[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >
EMoSEM, een EU FP7 project over eutrofiëring van de zee gaat van start!
Toegevoegd op: 2013-07-16
De Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het KBIN coördineert het onderzoeksproject "Ecosystem Models as Support to Eutrophication Management in the North Atlantic Ocean". Doel van dit project is om modellen te ontwikkelen die de overgang rivier-oceaan in het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan beschrijven. Deze kennis zal bijdragen tot het onderbouwen van maatregelen die de menselijke nutriënten-input en de eutrofiëring op zee verminderen. ... [Lees meer]
Het Steunpunt NME Kust organiseert 'Een strandlabo voor iedereen' - vormingsdagen voor natuurgidsen en zeeanimatoren
Toegevoegd op: 2013-07-16
In september vinden meerdere vormingsdagen plaats rond het mobiel strandlabo. Deze omgebouwde fietsbagagekar laat toe om eenvoudige veldwerkopdrachtjes uit te voeren op het strand. Tijdens de vorming worden verschilende thema's toegelicht door wetenschappers, o.a. zand, zout, plankton, het leven van de zeepok, microplastics, eutrofiëring, etc. [Lees meer]
Centre for Ocean Life (Denemarken) biedt meerdere doctoraatsbeurzen aan in de mariene ecologie
Toegevoegd op: 2013-07-16
Het Centre for Ocean Life, gespecialiseerd in modellen van mariene ecosystemen, zoekt ecologen met mathematisch inzicht of fysici / wiskundigen / ingenieurs met interesse in ecologie. ... [Lees meer]
Openbare raadpleging over het marien ruimtelijk plan en het milieueffectenrapport
Toegevoegd op: 2013-07-12
Het doel van mariene ruimtelijke planning (MRP) is om de verschillende sectorale belangen in evenwicht te brengen en een duurzaam gebruik van de mariene bronnen te bereiken. Het opstellen van het MRP is een proces dat zich richt op het verzamelen van voldoende data, het consulteren van verschillende stakeholders en de participatieve ontwikkeling van een plan, en op het uiteindelijk implementeren, handhaven, evalueren en herzien van dit plan. Zowel het ontwerp MRP als het plan-MER worden voorgelegd worden aan het publiek, om commentaren over de milieueffecten te verzamelen. [Lees meer]
BMM zoekt PhD voor modellering transport larvale platvissen
Toegevoegd op: 2013-07-08
voor het uitvoeren van onderzoek binnen het project FishConnect, gefinancierd door FWO-Vlaanderen. ... [Lees meer]
ILVO opent een PhD-positie 'FutureFleet - Naar een duurzame visserij in de toekomst'
Toegevoegd op: 2013-07-08
De Socio-economische onderzoekscel voor Visserij (VISEO) van het ILVO zoekt een doctoraatsstudent voor het project FutureFleet. ... [Lees meer]
MARILITT onderzoekt hoe efficiënt afval uit zee te halen en zoekt medewerking
Toegevoegd op: 2013-06-28
In het tweejarig project dat gefinancierd wordt door DG Environment van de Europese Commissie gaan een tiental partners uit verschillende lidstaten (waaronder ook het Belgische ARCADIS) op zoek naar de beste manieren om afval uit zee te halen. Het project zoekt nog belanghebbenden en partners. ... [Lees meer]
KU Leuven zoekt PhD-kandidaat voor onderzoek naar link tussen platvispopulaties
Toegevoegd op: 2013-06-28
Het 'Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics' van de KU Leuven zoekt een enthousiaste kandidaat voor het opstarten van onderzoek naar de mate waarin platvispopulaties met elkaar verbonden zijn en welke oceanografische en biologische factoren hierin een rol spelen. Het onderzoek kadert binnen het project FISHCONNECT. Er staat een vierjarige FWO-beurs ter beschikking. Kandidaturen welkom tot 8 juli 2013. [Lees meer]
VLIZ datacentrum werft aan
Toegevoegd op: 2013-06-28
Het datacentrum van VLIZ zoekt een wetenschappelijk medewerker en IT-medewerker voor het uitvoeren van projecten binnen het datacentrum (onmiddellijke indiensttreding, m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur). Solliciteren moet vóór 15 augustus 2013. [Lees meer]
4de editie van visiedocument 'Navigating the Future' gepubliceerd
Toegevoegd op: 2013-06-26
De reeks 'Navigating the Future' wordt opgesteld door de European Marine Board en geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van het zeewetenschappelijk onderzoek in Europa. In het document zijn ook aanbevelingen opgenomen voor het prioritiseren van bepaalde mariene onderzoeksdisciplines en worden de zeewetenschappelijke uitdagingen van de toekomst opgelijst, dit alles binnen het kader van de Europese maatschappelijke noden. De vierde editie van 'Navigating the Future' werd op 20 juni gelanceerd in Brussel in aanwezigheid van EU Commissaris Máire Geoghegan-Quinn. ... [Lees meer]
Verrassende eerste resultaten gezenderde meeuwen
Toegevoegd op: 2013-06-19
Sinds 1999 verricht het INBO onderzoek naar de aantalsveranderingen, voedings-gewoontes en trekgedrag van grote meeuwen. Met behulp van financiering uit LifeWatch en in samenwerking met het VLIZ kan die kennis nu nog verder worden uitgediept: door 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen met een GPS-zender uit te rusten, kan hun gedrag gedetailleerd gevolgd worden. Wie de vluchtroutes en real-time webcambeelden van dakbroedende meeuwen wil meevolgen, kan dat via www.lifewatch.be/vogels. Lees meer over de eerste verrassende resultaten in het persbericht. [Lees meer]
Zeeweetjes als leesvoer voor de zomerse dagen: Zeekrant 2013
Toegevoegd op: 2013-06-17
Met de gratis jaarlijkse Zeekrant wil het VLIZ en de Provincie West-Vlaanderen de kusttoerist correct informeren en vlot leesbare weetjes voorschotelen over een breed gamma aan zeegebonden onderwerpen. In de 2013-editie krijg je wetenschappelijke duiding over o.a. de meeuwenoverlast, het geplande energie-eiland voor onze kust, microplastiek in zee, het ontginnen van grondstoffen in de diepzee ..., om er maar enkele te noemen. ... [Lees meer]
VLIZ Jaarboek 2012: een selectie van onze activiteiten in nieuwe stijl
Toegevoegd op: 2013-06-11
In 2012 werd de opzet van het VLIZ jaarboek grondig herdacht: naast een gedrukt rapport, waarin een selectie van de meest markante nieuwe initiatieven en hoogtepunten worden getoond, worden de gedetailleerde cijfers en uitgebreide informatie over de talrijke interne en externe projecten beschikbaar gemaakt in een digitale bijlage. We hopen dat u dit eerste jaarboek ‘nieuwe stijl’ kan appreciëren! [Lees meer]
EU, VS en Canada lanceren transatlantische onderzoeksalliantie in Galway
Toegevoegd op: 2013-05-28
De Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada besloten om meer te gaan samenwerken bij hun onderzoek in de Atlantische Oceaan. Voornamelijk de werkzaamheden op het gebied van oceaanobservatie zullen beter op elkaar afgestemd worden. [Lees meer]
Ervaring opdoen in het schrijven van aanvragen voor (internationale) scheepstijd
Toegevoegd op: 2013-05-28
Het EUROFLEETS2-project wil enkele jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden om een workshop mee te volgen in het schrijven van succesvolle aanvragen naar scheepstijd. Ondertussen zullen de kandidaten ook kennis maken met de mogelijkheden (qua apparatuur en instrumenten) van enkele van de ter beschikking staande schepen. De workshop gaat door in Tallinn (Estland) tussen 20 en 24 augustus 2013. [Lees meer]
Workshop 'When genetics meets oceanography’ in Banyuls-sur-Mer
Toegevoegd op: 2013-05-28
Tussen 14 en 16 oktober 2013 kunnen een beperkt aantal oceanografen, ecologen en celbiologen/genetici in Banyuls-sur-Mer (Frankrijk) meewerken aan een workshop rond de bevordering van het gebruik van genetische instrumenten bij het onderzoek naar mariene prokaryote en eukaryote microben. ... [Lees meer]
BMM zoekt PhD voor modellering transport larvale platvissen
Toegevoegd op: 2013-05-28
Voor het uitvoeren van onderzoek binnen het project FishConnect, gefinancierd door FWO-Vlaanderen. Geïntersseerde kandidaten kunnen zich aandienen tot 14 juli. [Lees meer]
Matinée aan zee - een verrassend archeologisch parcours
Toegevoegd op: 2013-05-27
Het agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid) en de Provinciedomein Raversyde heten u van harte welkom op 14 juni 2013 voor een “Matinée” in Vrijstaat-O op de Zeedijk in Oostende (vanaf 14:30). De namiddag zit vol presentaties over het archeologische onderzoek in Raversijde sinds 1992, waarbij ook een blik naar de zee wordt geworpen. Deelnemen is gratis, mits inschrijving. [Lees meer]
Zes oceanografen gezocht voor “RITMARE FLAGSHIP” project in Italië
Toegevoegd op: 2013-05-27
Binnen het FP7-mobiliteitsprogramma Marie Curie BANDIERA-COFUND lanceert het CNR (National Research Council van Italië) zes beurzen van 24 maand voor ervaren mariene onderzoekers. Deelnemers van over de hele wereld afkomstig zullen meewerken binnen RITMARE (geïntegreerd onderzoek rond maritieme technologie, duurzame visserij, mariene planning, observatie- en datasystemen, onderzoek, training en dissiminatie). Meedingen kan nog tot 24 juni 2013. [Lees meer]
Wereldoceanendag 2013: lezingenavond in Fort Napoleon, Oostende
Toegevoegd op: 2013-05-23
Op donderdagavond 6 juni wordt in het kader van Wereldoceanendag een lezingenavond voor het grote publiek georgansieerd in Fort Napoleon. Vier zeewetenschappers komen er aan het woord over hun werk op zee en aan de kust; in het kader van de tentoonstelling Marine Art - Oostende: een expo met kunstwerker geïnspireerd door de zeewetenschap. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! Gratis toegang, maar registratie is wel verplicht. [Lees meer]
CO2 en algen als bouwstenen van een groene chemie
Toegevoegd op: 2013-05-14
Algen zijn de nieuwe biogrondstoffen van de toekomst. Ze kunnen gebruikt worden voor voedsel en veevoer, maar ook als chemicaliën (verven, kleurstoffen, antioxidanten, plastics …). Daarnaast kan algenproductie het CO2-gehalte in de lucht doen dalen. Ook voor Vlaanderen zijn er belangrijke opportuniteiten. Verschillende Vlaamse onderzoekscentra, kennisinstellingen en bedrijven zetten algenonderzoek en demonstratieprojecten op. [Lees meer]
Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied
Toegevoegd op: 2013-05-03
Eind mei 2013 verschijnt het boek 'Mariene schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied - Ecologische atlas van de mariene weekdieren'. Deze uitgave van Tirion Natuur en Stichting Anemoon behandelt alle ruim 250 slakken, schelpen, zeenaaktslakken en inktvissen uit het betreffende gebied. Een aanrader! ... [Lees meer]
Micro-polluenten in estuariene sedimenten van het Mtoni estuarium (Tanzania)
Toegevoegd op: 2013-04-30
Op 28 maart 2013 was het de beurt aan Matobola Mihale, PhD-student vij het laboratorium Analytische en Milieuchemie van de VUB, om zijn doctoraatsthesis publiek te verdedigen: 'Biogeochemistry of Micro-pollutants in Sediments of Mtoni estuary, Tanzania'. [Lees meer]
Hoe een kweek van microalgen het best geoogst kan worden
Toegevoegd op: 2013-04-30
Op maandag 27 mei 2013 verdedigt Dries Vandamme van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven zijn onderzoek 'Flocculation based harvesting processes for microalgae biomass production'; onderzoek in het veld van de innovatieve wereld van de blauwe biotechnologie. [Lees meer]
De Noordzee … in vraag en antwoord
Toegevoegd op: 2013-04-30
Deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling in De Nachtegaal (van 5 mei t.e.m. 3 november) draait rond een selectie van 35 vragen uit het boekje ‘100 kindervragen over de zee’, uitgegeven bij Stichting Kunstboek. De vragen werden heel creatief en beeldrijk uitgewerkt, zodat het voor zowel kinderen als volwassenen zeker een bezoekje waard is. De tentoonstelling wordt geopend op de jaarlijkse ‘Zeehappening’ op zondag 5 mei 2013. ... [Lees meer]
Vorderingen in het onderzoek naar White Spot Syndrome Virus bij tropische garnalen
Toegevoegd op: 2013-04-30
De Portugees Joao José Pereira Dantas de Rocha Lima, student bij Prof. Dr. H. Nauwynck (Diergeneeskunde, UGent) en Prof. Dr. Patrick Sorgeloos (aquacultuur, UGent), behaalde op 9 april 2013 de doctorstitel met het werk 'Development of techniques to culture shrimp haemocytes and purify white spot syndrome virus (WSSV) in order to study WSSV-haemocyte interactions' [Lees meer]
Rol van zooplankton in het voedselweb van het Belgisch deel van de Noordzee
Toegevoegd op: 2013-04-30
Karl Van Ginderdeuren (ILVO en UGent) zal op 31 mei zijn doctoraat 'Zooplankton and its role in North Sea food webs: community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters' publiek verdedigen.  [Lees meer]
Dynamiek van sediment in de zijrivieren van de Schelde (Nete en Demer)
Toegevoegd op: 2013-04-30
Met het proefschrift 'Sediment concentrations, fluxes and source apportionment: methodology assessment and application in Nete and Demer tributary basins (river Scheldt basin, Belgium)' zal geologe Elin Vanlierde op 28 mei de academische graad 'Doctor in de wetenschappen: geologie' verdedigen. [Lees meer]
Hoe de bouw van zeepaardjes ingenieurs kunnen inspireren
Toegevoegd op: 2013-04-30
Opvallend in dit doctoraatsonderzoek van Tomas Praet is de toch wel zeer opmerkelijke samenwerking van ingenieurs met dierkundige morfologen. De verdediging van het werk 'The Biomechanical Structure of the Seahorse Tail as a Source of Inspiration for Industrial Design' op 28 mei aan de Universiteit Gent moet leiden tot het behalen van een doctoraat in de biomedische ingenieurstechnieken. [Lees meer]
Zoutwaterindringing in de kustzone van Tanzania
Toegevoegd op: 2013-04-30
Op vrijdag 26 april 2013 verdedigde geoloog Yohana Enock Mtoni het doctoraatsonderzoek 'Saltwater intrusion in the coastal strip of Dar es Salaam, Quaternary aquifer, Tanzania' aan de Universiteit Gent. Promotor van het werk was Prof. dr. Kristine Walraevens.
Visserijrapport VIRA brengt duurzaamheid Vlaamse visserij in kaart
Toegevoegd op: 2013-04-30
Dit eerste Visserijrapport (VIRA) geeft aan de hand van zeer uitgebreid en gedetailleerd cijfermateriaal een accurate beschrijving van de Vlaamse visserijsector in al haar dimensies. De rode draad in het rapport is duurzaamheid. ... [Lees meer]
Directeur-manager voor opstart nieuw onderzoeksinstituut op St. Eustatius
Toegevoegd op: 2013-03-29
Open vacature voor de opzet en het in stand houden van het “Caribbean Netherlands Science Institute” (CNSI) op St Eustatius. Dit nieuwe expertisecentrum moet actief bijdragen aan het onderzoek, beleid, en beheer van voor het Caribische gebied belangrijke kennisdomeinen. Solliciteren kan tot 8 april. [Lees meer]
Startconferentie project North Sea Fish op 18 april 2013
Toegevoegd op: 2013-03-29
Voor al wie zich betrokken voelt bij de toevoerketen van verse Noordzeevis is deze studiedag in de haven van Lauwersoog (Nederland) een perfecte gelegenheid om zich te informeren en over de grenzen van de Noordzeelanden mee na te denken over de nodige innovaties in de toevoer van verse vis. In het nieuwe internationale project werkt ook ILVO-Visserij mee. [Lees meer]
Paasmaandag is grote Schelde-happening-dag
Toegevoegd op: 2013-03-29
Een dag om het Scheldeland varend, fietsend of wandelend te verkennen. Op Paasmaandag 1 april 2013 kan je alle troeven van het Scheldeland ontdekken. Je kan 'vissen' naar Cultuur, Natuur, Vissen, Erfgoed, Couleur Locale ... Verken en geniet al varend, fietsend en wandelend van de Schelde en de Rupel! [Lees meer]
Terugblik op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2013
Toegevoegd op: 2013-03-22
Met 303 aanwezige marien professionals en studenten was deze dertiende editie van de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen - op vrijdag 15 februari 2013 in KHBO, Brugge - zeker weer een top-evenement! Bijna 100 jonge wetenschappers kregen er de kans hun onderzoeksresultaten voor te stellen en toonden daarmee de multidisciplinariteit aan van het zeeonderzoek in Vlaanderen. [Lees meer]
Stranding dwergvinvis in Nieuwpoort
Toegevoegd op: 2013-03-11
Op zondagochtend 10 maart 2013 spoelde op het strand van Nieuwpoort een dwergvinvis aan. Het jonge mannetje van ongeveer 3,40 m lang was zeer mager. Hij stierf waarschijnlijk op het strand, want hij was nog zeer vers. Het dier werd overgebracht naar de Universiteit van Luik waar een autopsie zal plaatsvinden. Daar ontdekte men dat het dier een grote hoeveelheid plastiek in de maag had. [Lees meer]
Week van de Zee 2013 van 26 april tot en met 12 mei
Toegevoegd op: 2013-03-07
Voor de zeventiende keer al organiseert de Provincie West-Vlaanderen de Week van de Zee. Tijdens deze periode wordt de aandacht gevestigd op de zorg voor natuur en milieu aan de kust. Er worden meer dan 70 activiteiten in het weekend georganiseerd door de tien kustgemeenten, bezoekerscentra, Vlaamse overheid (ANB, LNE), natuurorganisaties zoals Natuurpunt vzw, Horizon Educatief vzw,… En een veelvoud hiervan tijdens de week voor de scholen van de kust. [Lees meer]
Flanders-UNESCO Science Trust fund (FUST) zoekt assistent programmaspecialist voor IOC kantoor in Parijs
Toegevoegd op: 2013-03-07
Voor assistentie bij de uitvoering van het SPINCAM project, dat tot doel heeft een kader uit te bouwen voor het toepassen van een geïntegreerd kustzonebeheer in de zuidoostelijke Pacifische regio (Chili, Colombia, Ecuador, Panama en Peru). De kandidaat werk vanuit het kantoor van de Intergovernmental Oceanographic Commission in Parijs. [Lees meer]
Marien onderzoek aan de UGent nu ook te volgen via Twitter
Toegevoegd op: 2013-03-06
Geïnteresseerd in wat de zeewetenschappers van de Universiteit Gent zoal publiceren en ondernemen? Vanaf heden kun je het UGent Marine Sciences Center of Excellence (Marine@UGent) volgen via Twitter. ... [Lees meer]
"Love is in the air" bij kiezelwieren
Toegevoegd op: 2013-02-14
Onderzoekers van de UGent, het VIB en de Friedrich Schiller Universiteit ontdekten recent en voor het eerst hoe microscopisch kleine kiezelwieren aanvoelen welke partner voor hen geschikt is. Met dit baanbrekend werk is een nieuwe stap gezet in het optimaliseren van de massakweek van kiezelwieren voor de aanmaak van biodiesel. ... [Lees meer]
Microplastics - Een bedreiging voor het 2-Zeeën gebied?
Toegevoegd op: 2013-01-25
Op 1 juli 2012 startte het grensoverschrijdend onderzoek van 5 wetenschappelijke instituten naar de aanwezige microplastics in de Noordzee. Europa zet hiervoor drie miljoen euro en 20 onderzoekers in. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van ILVO (België) samen met instituten uit Frankrijk (Ifremer en Université de Brest), Nederland (Deltares) en Groot-Brittannië (Cefas) en loopt tot 30/09/14. [Lees meer]
Verband tussen toename beschadigde vis in de Noordzee in 2012 en de pulsvisserij?
Toegevoegd op: 2013-01-22
Het verschijnen van grote hoeveelheden platvis en enkele rondvissen met open wonden in de vangsten van vissers in de zuidelijke Noordzee waren in 2012 een bron van onrust. Spontaan werd een verband gelegd met de nieuwe pulsvisserij. ILVO en UGent onderzochten de vissen histologisch, maar kunnen momenteel nog geen oorzakelijk verband tussen beide aantonen. [Lees meer]
CLS in Toulouse zoekt fysisch oceanograaf
Toegevoegd op: 2013-01-22
De "Ocean Modelling Group" binnen het departement "Space Oceanography" van het CLS in Toulouse (Frankrijk) is dringend op zoek naar een modelleur (post-doc niveau) voor het opzetten van een operationeel voorspellingssysteem voor de Indonesische zeeën. [Lees meer]
Naar een sterker marien biotechnologieonderzoek in Europa
Toegevoegd op: 2013-01-22
Welke marien-biotechnologische onderzoeksresultaten zijn heet van de naad? Wat zijn de lopende projecten en welke grote initiatieven staan op stapel? Wat zijn de uitdagingen voor het onderzoek en de financiering ervan binnen Europa? Hoe ver staat het met de oprichting van het Europese Research Area (ERA-NET) rond MARINEBIOTECH? Tijdens de eindconferentie van het project CSA MARINEBIOTECH (Brussel, 11-12 maart 2013) worden al deze vragen besproken. [Lees meer]
Olivijnpoeder uitstrooien in oceaan blijkt inefficiënte manier van geo-engeneering
Toegevoegd op: 2013-01-22
Volgens sommige geo-ingenieurs is het uitstrooien van olivijnpoeder in de oceanen dé oplossing voor het teveel aan CO2. Het fijngemalen gesteente neemt het broeikasgas op, gaat de verzuring tegen en dient in sommige, silicium-arme gebieden als meststof voor wieren die de CO2 inbouwen in hun kalkskelet en na hun dood de diepte insturen. Wetenschappers van het Alfred Wegener instituut in Bremerhaven berekenden dat het positief effect teniet zou worden gedaan door de energie die het zou kiosten om de gesteenten zeer fijn te vermalen. ... [Lees meer]
Zeeanemoon levert insecticiden en pijnstillers van morgen
Toegevoegd op: 2013-01-21
Slecht nieuws voor schadelijke insecten, goed nieuws voor de mens. Onderzoekers van het Laboratorium voor Toxicologie van de KULeuven ontdekten dat het gif van de zeeanemoon een insecticide is: straffer dan DDT én milieuvriendelijk. Bovendien ligt het mogelijk aan de basis van een nieuwe generatie pijnstillers. “Hoe meer we over dit soort giffen ontdekken, hoe meer ze een vriend van de mens blijken, in plaats van een vijand.” [Lees meer]
Conferentie over de biologie van diepzeevis in Glasgow
Toegevoegd op: 2013-01-18
De diepzee, het grootste mariene ecosysteem ter wereld, huisvest een ongelooflijke diversiteit aan vissen. Zeker nu er steeds meer onderwaterrobots kunnen ingezet worden in expedities naar de diepere delen van de oceaan, ontdekken we er alsmaar nieuwe vissoorten. De kennis over hun evolutie, ecologie en fysiologie staat nog in de kinderschoenen, maar groeit succesvol. Het jaarlijkse symposium van de "Fisheries Society of the British Isles" wil dan ook in 2013 de vloer geven aan de onderzoekers voor het presenteren van hun nieuwste resultaten. Het symposium wordt van 8 tot 11 juli gehouden in Glasgow in Schotland. [Lees meer]
Kustforum 2013 in Oostende
Toegevoegd op: 2013-01-18
Op 27 februari 2013 vindt reeds voor de vijfde maal het kustforum plaats: een jaarlijks evenement waarmee het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer het woord wil geven aan alle betrokkenen aan de Kust. De 2013-editie staat volledig in het teken van mobiliteit en ruimtelijke planning aan en op zee. ... [Lees meer]
Toegang tot kustobservatoria en calibreringsfaciliteiten voor wetenschappers en ingenieurs
Toegevoegd op: 2013-01-18
Het Europese FP7-project JERICO (Towards a Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatories) heeft tot doel om de verschillende geautomatiseerde monitoringssystemen, die in Europese kustwateren ingezet worden, beter te integreren. Wetenschappers of onderzoeksgroepen kunnen momenteel toegang vragen tot (een deel van) deze infrastructuren. Nog tot 18 maart 2013 loopt de (tweede) call voor transnationale toegang tot JERICO's infrastructuren. ... [Lees meer]
Wetenschapper, gun Eos een blik achter je schermen!
Toegevoegd op: 2013-01-18
Eos wil zijn lezers tonen hoe het leven van wetenschappers er dagdagelijks uitziet. Ze roepen op om een foto van je werkplek of van jezelf aan het werk (outdoor bijvoorbeeld), samen met een korte beschrijving, door de tweeten (https://twitter.com/eos_magazine > hashtag #mijnlab) of mailen (kim.verhaeghe@cascade.be met in subject line "#mijnlab"). Eos verzamelt alle foto's op hun website. Ze verloten drie jaarabonnementen onder alle inzenders. Hierbij een warme oproep om ook het reilen en zeilen te tonen van de mariene wetenschappers! [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >

[Voeg toe]