[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >
Bijdrage zee-onderzoekers aan Dag van de Wetenschap
Toegevoegd op: 2013-10-29
Zee-onderzoekers verbonden aan wetenschappelijke instellingen en universiteiten te lande, worden uitgenodigd om hun onderzoek aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin zichtbaar te maken. Op zondag 24 november zal het grote publiek in Oostende de gelegenheid krijgen het schip te bezoeken en kennis te maken met het mariene onderzoek in Vlaanderen. Zin om mee te doen? Contacteer: evy.copejans@vliz.be voor 15 november.
Studiedag: 100 jaar Kust & Klimaat
Toegevoegd op: 2013-10-28
Hoe is ons (kust)klimaat gewijzigd in de afgelopen vijftig jaar, en wat brengt ons de volgende halve eeuw? Hoe zit dat nu met de klimaatverandering, welke historische gegevens hebben we ter beschikking over klimaat en biodiversiteit en wat brengt ons de toekomst? Vier eminente sprekers (Baron Edgar Kesteloot, Prof. Dr. Hans Van Dyck, Dr. Jan Seys en Prof. Jean-Pascal van Ypersele) dompelen je op 31 oktober onder in een heus klimaatbad. [Lees meer]
Toekomstmogelijkheden voor tidale energie
Toegevoegd op: 2013-10-25
Het Gen4Wave energy platform belegt op 19 november een open veragdering in de conferentiezaal van het waterkundig laboratorium te Berchem. De focus zal worden gelegd op getijdenenergie. Deze blauwe energie beschikt over enorm potentieel voor de toekomst. Diverse sprekers lichten de stand van zaken en toekomstplannen omtrent de getijdenenergie toe. [Lees meer]
Deadline voor de 'VLIZ wetenschapsprijzen 2013' nadert
Toegevoegd op: 2013-10-22
Niet vergeten dat wie zich kandidaat wil stellen voor de 'VLIZ North Sea Award 2013' of de 'VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013' zijn dossier moet indienen voor 30 november 2013. De winnaars krijgen hun prijs overhandigd op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op vrijdag 7 maar 2014, waar zij hun winnende werk aan het aanwezige publiek voorstellen. ... [Lees meer]
VLIZ biedt diverse thesisonderwerpen en stageplaatsen aan voor academiejaar 2013-2014
Toegevoegd op: 2013-10-22
Het VLIZ ondersteunt de mogelijkheid voor het uitvoeren van een stage of thesis (B.Sc. en M.Sc.) over een kust- en zeewetenschappelijk gerelateerd onderwerp. Een lijstje en uitleg over het wat, waar en hoe vind je terug op de VLIZ-website. [Lees meer]
INBO start onderzoek naar beheer van invasieve duinenexoten
Toegevoegd op: 2013-10-22
De Vlaamse kustduinen zijn klein en versnipperd, en daardoor gevoelig voor invloeden van buitenaf. Omliggende tuinen vormen er vaak een bron van invasieve plantensoorten, die problemen veroorzaken voor de inheemse duinbiodiversiteit. In het kader van het Europese project RINSE (Reducing the impact of non-native species in Europe) worden door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) experimenten uitgevoerd om te bepalen hoe de Amerikaanse mahoniestruik efficiënt kan worden bestreden. ... [Lees meer]
Lancering Compendium voor Kust en Zee
Toegevoegd op: 2013-10-21
Het VLIZ en alle mede-auteurs van het 'Compendium voor Kust en Zee' kijken uit naar de lancering ervan op 14 november 2013 in het Vlaams Parlement in Brussel. Dit nieuwe, geïntegreerd kennisdocument brengt een overzicht van de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in ons land. [Lees meer]
Vernieuwde VLIZ-website: vernieuwde kijk op boeiende zee
Toegevoegd op: 2013-10-21
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) staat voor kwaliteitsvolle kennisoverdracht over kust en zee, en over het onderzoek dat daar gebeurt. Via hun vernieuwde website www.vliz.be vind je nu meer dan ooit informatie, beeldmateriaal, publicaties en data over de meest uiteenlopende zeethema’s. Je kunt ook het reilen en zeilen volgen van het splinternieuwe onderzoeksschip RV Simon Stevin en op de hoogte blijven van wie al dit onderzoek uitvoert in ons land. ... [Lees meer]
Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS) werkt nog nauwer samen met Catalogue of Life (CoL)
Toegevoegd op: 2013-10-18
De Catalogue of Life (CoL) heeft als ambitieuze doelstelling om alle soorten die wereldwijd voorkomen op land en in zee op te lijsten. Er was al langer een bijdrage aan dit initiatief vanuit het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS), maar sinds kort werden Leen Vandepitte en Wim Decock – beiden werkzaam in het VLIZ-datacentrum voor het WoRMS management team – respectievelijk ook lid van het ‘CoL Global Team’ en de ‘CoL Editorial Board’. Zo kunnen ze actief meewerken aan de wetenschappelijke onderbouwing en producten van dit grootse biodiversiteitsinitiatief. [Lees meer]
Themaweek Aquacultuur: een must en uitdaging voor ontwikkelings(samenwerking)
Toegevoegd op: 2013-10-17
Door verschillende samenwerkingsprojecten met het Zuiden hebben de Vlaamse universiteiten en hogescholen reeds een mooie know-how opgebouwd in aquacultuur. Tijdens de themaweek Aquacultuur (22-24 oktober 2013) organiseert de associatie KU Leuven lezingenavonden voor het grote publiek in Roeselare en Sint-Niklaas, alsook een wetenschappelijk symposium in Leuven. ... [Lees meer]
European Marine Board zoekt twee junior Science Officers
Toegevoegd op: 2013-10-14
De European Marine Board (EMB), het pan-Europees platform dat mariene onderzoeksprioriteiten ontwikkelt, marien onderzoek bevordert en de kloof tussen wetenschap en beleid overbrugt, zoekt voor zijn secretariaat in Oostende twee nieuwe medewerkers. ... [Lees meer]
VUB werft aan: sedimentaire dynamiek en morfologische veranderingen in kustzones en getijdensystemen
Toegevoegd op: 2013-10-14
De vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de VUB zoekt een nieuwe wetenschappelijk medewerker (Bijzonder Assisterend Academisch Personeel). ... [Lees meer]
Milieu-impact van windmolenparken op zee
Toegevoegd op: 2013-10-01
Van 26 tot en met 28 november gaat in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel de WinMon-BE conferentie door. Daar wil men lessen trekken uit eerdere milieumonitoringsprogramma's van offshore windparken, zodoende de toekomstige monitoring te optimaliseren. ... [Lees meer]
Fotowedstrijd: Mensen, visserij en de zee
Toegevoegd op: 2013-09-30
Nog tot eind oktober 2013 kan men deelnemen aan het spannende fotoproject "Mensen, visserij en de zee" dat door de Universiteit van Greenwich wordt georganiseerd in het kader van het visserijproject GIFS. ... [Lees meer]
Studiedag Historiek Zeevisserij 'Vissen in het Verleden' op 29 november 2013
Toegevoegd op: 2013-09-30
Noteer alvast 29 november 2013 in je agenda! Iedereen die geboeid is door het rijke verleden van onze zeevisserij, komt aan z’n trekken op destudiedag ‘Vissen in het Verleden’. De 2013-editie legt de focus op kustvisserij en grijze garnaal. ... [Lees meer]
Onderzoek met focus op betere valorisatie van grijze garnaal
Toegevoegd op: 2013-09-30
De Noordzeegarnaal of grijze garnaal is in België een sterk en erg gegeerd product uit de visserij. Onderzoekers van ILVO zetten de jongste jaren via praktijkgericht en multidisciplinair onderzoek in op een betere kwaliteit en bredere valorisatie van de Vlaamse garnaal. [Lees meer]
GenWave beoogt ondersteuning Vlaamse maakindustrie inzake golf- en getijdenenergie
Toegevoegd op: 2013-09-30
Op 13 juni 2013 faciliteerde Flanders' Maritime Cluster in samenwerking met Power-Link en AREC, de lancering van het Gen4Wave Energy Platform. Het platform is opgezet als drieledig luik om de ontwikkeling en de commercialisatie van de Vlaamse golfenergie uit te bouwen in samenwerking met de kennisinstellingen en de bedrijven. [Lees meer]
ZeeTex - maritime innovation by textiles
Toegevoegd op: 2013-09-30
Dit project wil, samen met de maritieme bedrijven uit de regio Vlaanderen en Noord-Frankrijk, het gebruik en de ontwikkeling van innovatieve textielproducten voor maritieme toepassingen verkennen en stimuleren. ... [Lees meer]
Kustbescherming nieuwe stijl op slotcongres THESEUS in Brussel
Toegevoegd op: 2013-09-30
De afgelopen vier jaar heeft het THESEUS-project (Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate) in acht studiegebieden - waaronder het Schelde-estuarium - verschillende innovatieve mitigatietechnieken getest en op basis daarvan een beslissingsondersteunend systeem (Decision Support System - DSS) ontwikkeld. Op de slotconferentie van het project, op 18 oktober 2013 in Brussel, delen kustingenieurs, ecologen, sociologen en economen hun bevindingen. Geïnteresseerde wetenschappers en beleidsmakers kunnen nog aansluiten om deel te nemen. ... [Lees meer]
Driejaarlijkse Prijs Dr. Edouard Delcroix 2013
Toegevoegd op: 2013-09-30
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) & HYDRO vzw organiseren de Prijs Dr. Edouard Delcroix 2013. Deze internationale wetenschappelijke prijs (t.w.v 25 000 EUR) wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksploeg ter bekroning van onderzoek in het ruime kader van "het mariene milieu en de menselijke gezondheid". ... [Lees meer]
Bewijs van leven, diep in de aardkorst onder de diepzeebodem
Toegevoegd op: 2013-09-30
Wetenschappers waren er lang van overtuigd dat de aardkorst onder de zeebodem van de diepzee levenloos was. Maar uit recent onderzoek van boorkernen, afkomstig uit diepe delen in de aardkorst ter hoogte van de Mid-Atlantische Rug, blijkt nu dat er een rijk ecosysteem van micro-organismen is gehuisvest. [Lees meer]
Conferentie over niet-inheemse soorten in de Noord-Oost Atlantische Oceaan
Toegevoegd op: 2013-09-30
Tussen 20 en 23 november vindt in Oostende een internationale conferentie plaats over mariene niet-inheemse soorten: het ideale moment voor wetenschappers en beleidsmakers die werken met deze materie om hun ervaringen te delen en te bediscussiëren! ... [Lees meer]
Klimaatwijziging zet door, ook in de oceanen
Toegevoegd op: 2013-09-30
Op 27 september 2013 verscheen het vijfde rapport van de Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Daarin wordt onomstotelijk bewezen dat de wijziging van het klimaatsysteem op aarde zich doorzet, en dat daarbij een heel grote rol is weggelegd voor de oceaan. Het rapport is nog stelliger dan voorheen over de menselijke invloed op het klimaat. ... [Lees meer]
Aanbevelingen en beleidsrichtlijnen voor het uitvoeren van ecologische zandsuppleties
Toegevoegd op: 2013-09-30
Op 20 september verdedigde Sarah Vanden Eede haar doctoraat “Impact van zandsuppletie op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid”. ... [Lees meer]
VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2013-08-09
Ben je dit jaar of vorig jaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2013. [Lees meer]
Nieuwe call 'VLIZ North Sea Award 2013' wil Noordzee-onderzoek belonen
Toegevoegd op: 2013-08-09
Word jij de laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2013’? Individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen kunnen hun dossier indienen tot 30 november 2013. Meestal worden doctoraatsthesissen ingediend, maar vergeet niet dat ook (een reeks) peer-reviewed artikels kunnen meedingen voor de prijs. [Lees meer]
Slechts 50% van Belgische visvangst in Belgisch deel Noordzee gerapporteerd
Toegevoegd op: 2013-08-07
Voor het eerst is een reconstructie gemaakt van de totale visvangst door Belgische vissers op historische visgronden en in het Belgisch deel van de Noordzee. Dat gebeurde in het kader van het doctoraatsonderzoek van Ann-Katrien Lescrauwaet, dat begin juli 2013 werd verdedigd aan de Universiteit Gent. ... [Lees meer]
Het James Hutton Institute zoekt een doctoraatskandidaat die de brug slaat tussen microbiële ecologie en biomodellering
Toegevoegd op: 2013-07-23
Het project 'Meta-omic approaches to understanding and predicting soil biodiversity ecosystem function relationships' zal microbieel genoom onderzoeken om meer te weten te komen over evolutionaire fitness en ecologische adaptatie. Het doel is om ecologische niches te voorspellen op basis van genoom, met een focus op laterale gentransfer. Hiervoor zullen rekenkundige modellen en instrumenten ontwikkeld en getest moeten worden. ... [Lees meer]
Oproep voor wetenschappelijke artikels over mangroves in Latijns-Amerika en de Caraïben
Toegevoegd op: 2013-07-22
UNESCO, de Eastern Tropical Pacific Seascape initiative of Conservation International en de Permanent Commission for the South Pacific werken aan een publicatie voor het grote publiek over succesvolle projecten rond mangroves en de hieraan gerelateerde duurzame ontwikkeling op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Ze zijn hiervoor op zoek naar artikels m.b.t. geïntegreerd beheer en herstel van deze ecosystemen, bescherming van de biodiversiteit, milieu-educatie, klimaatsverandering, indicatoren, verantwoorde consumptie van mangroveproducten, etc. [Lees meer]
EMoSEM, een EU FP7 project over eutrofiëring van de zee gaat van start!
Toegevoegd op: 2013-07-16
De Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het KBIN coördineert het onderzoeksproject "Ecosystem Models as Support to Eutrophication Management in the North Atlantic Ocean". Doel van dit project is om modellen te ontwikkelen die de overgang rivier-oceaan in het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan beschrijven. Deze kennis zal bijdragen tot het onderbouwen van maatregelen die de menselijke nutriënten-input en de eutrofiëring op zee verminderen. ... [Lees meer]
Het Steunpunt NME Kust organiseert 'Een strandlabo voor iedereen' - vormingsdagen voor natuurgidsen en zeeanimatoren
Toegevoegd op: 2013-07-16
In september vinden meerdere vormingsdagen plaats rond het mobiel strandlabo. Deze omgebouwde fietsbagagekar laat toe om eenvoudige veldwerkopdrachtjes uit te voeren op het strand. Tijdens de vorming worden verschilende thema's toegelicht door wetenschappers, o.a. zand, zout, plankton, het leven van de zeepok, microplastics, eutrofiëring, etc. [Lees meer]
Centre for Ocean Life (Denemarken) biedt meerdere doctoraatsbeurzen aan in de mariene ecologie
Toegevoegd op: 2013-07-16
Het Centre for Ocean Life, gespecialiseerd in modellen van mariene ecosystemen, zoekt ecologen met mathematisch inzicht of fysici / wiskundigen / ingenieurs met interesse in ecologie. ... [Lees meer]
Openbare raadpleging over het marien ruimtelijk plan en het milieueffectenrapport
Toegevoegd op: 2013-07-12
Het doel van mariene ruimtelijke planning (MRP) is om de verschillende sectorale belangen in evenwicht te brengen en een duurzaam gebruik van de mariene bronnen te bereiken. Het opstellen van het MRP is een proces dat zich richt op het verzamelen van voldoende data, het consulteren van verschillende stakeholders en de participatieve ontwikkeling van een plan, en op het uiteindelijk implementeren, handhaven, evalueren en herzien van dit plan. Zowel het ontwerp MRP als het plan-MER worden voorgelegd worden aan het publiek, om commentaren over de milieueffecten te verzamelen. [Lees meer]
BMM zoekt PhD voor modellering transport larvale platvissen
Toegevoegd op: 2013-07-08
voor het uitvoeren van onderzoek binnen het project FishConnect, gefinancierd door FWO-Vlaanderen. ... [Lees meer]
ILVO opent een PhD-positie 'FutureFleet - Naar een duurzame visserij in de toekomst'
Toegevoegd op: 2013-07-08
De Socio-economische onderzoekscel voor Visserij (VISEO) van het ILVO zoekt een doctoraatsstudent voor het project FutureFleet. ... [Lees meer]
MARILITT onderzoekt hoe efficiënt afval uit zee te halen en zoekt medewerking
Toegevoegd op: 2013-06-28
In het tweejarig project dat gefinancierd wordt door DG Environment van de Europese Commissie gaan een tiental partners uit verschillende lidstaten (waaronder ook het Belgische ARCADIS) op zoek naar de beste manieren om afval uit zee te halen. Het project zoekt nog belanghebbenden en partners. ... [Lees meer]
KU Leuven zoekt PhD-kandidaat voor onderzoek naar link tussen platvispopulaties
Toegevoegd op: 2013-06-28
Het 'Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics' van de KU Leuven zoekt een enthousiaste kandidaat voor het opstarten van onderzoek naar de mate waarin platvispopulaties met elkaar verbonden zijn en welke oceanografische en biologische factoren hierin een rol spelen. Het onderzoek kadert binnen het project FISHCONNECT. Er staat een vierjarige FWO-beurs ter beschikking. Kandidaturen welkom tot 8 juli 2013. [Lees meer]
VLIZ datacentrum werft aan
Toegevoegd op: 2013-06-28
Het datacentrum van VLIZ zoekt een wetenschappelijk medewerker en IT-medewerker voor het uitvoeren van projecten binnen het datacentrum (onmiddellijke indiensttreding, m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur). Solliciteren moet vóór 15 augustus 2013. [Lees meer]
4de editie van visiedocument 'Navigating the Future' gepubliceerd
Toegevoegd op: 2013-06-26
De reeks 'Navigating the Future' wordt opgesteld door de European Marine Board en geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van het zeewetenschappelijk onderzoek in Europa. In het document zijn ook aanbevelingen opgenomen voor het prioritiseren van bepaalde mariene onderzoeksdisciplines en worden de zeewetenschappelijke uitdagingen van de toekomst opgelijst, dit alles binnen het kader van de Europese maatschappelijke noden. De vierde editie van 'Navigating the Future' werd op 20 juni gelanceerd in Brussel in aanwezigheid van EU Commissaris Máire Geoghegan-Quinn. ... [Lees meer]
Verrassende eerste resultaten gezenderde meeuwen
Toegevoegd op: 2013-06-19
Sinds 1999 verricht het INBO onderzoek naar de aantalsveranderingen, voedings-gewoontes en trekgedrag van grote meeuwen. Met behulp van financiering uit LifeWatch en in samenwerking met het VLIZ kan die kennis nu nog verder worden uitgediept: door 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen met een GPS-zender uit te rusten, kan hun gedrag gedetailleerd gevolgd worden. Wie de vluchtroutes en real-time webcambeelden van dakbroedende meeuwen wil meevolgen, kan dat via www.lifewatch.be/vogels. Lees meer over de eerste verrassende resultaten in het persbericht. [Lees meer]
Zeeweetjes als leesvoer voor de zomerse dagen: Zeekrant 2013
Toegevoegd op: 2013-06-17
Met de gratis jaarlijkse Zeekrant wil het VLIZ en de Provincie West-Vlaanderen de kusttoerist correct informeren en vlot leesbare weetjes voorschotelen over een breed gamma aan zeegebonden onderwerpen. In de 2013-editie krijg je wetenschappelijke duiding over o.a. de meeuwenoverlast, het geplande energie-eiland voor onze kust, microplastiek in zee, het ontginnen van grondstoffen in de diepzee ..., om er maar enkele te noemen. ... [Lees meer]
VLIZ Jaarboek 2012: een selectie van onze activiteiten in nieuwe stijl
Toegevoegd op: 2013-06-11
In 2012 werd de opzet van het VLIZ jaarboek grondig herdacht: naast een gedrukt rapport, waarin een selectie van de meest markante nieuwe initiatieven en hoogtepunten worden getoond, worden de gedetailleerde cijfers en uitgebreide informatie over de talrijke interne en externe projecten beschikbaar gemaakt in een digitale bijlage. We hopen dat u dit eerste jaarboek ‘nieuwe stijl’ kan appreciëren! [Lees meer]
EU, VS en Canada lanceren transatlantische onderzoeksalliantie in Galway
Toegevoegd op: 2013-05-28
De Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada besloten om meer te gaan samenwerken bij hun onderzoek in de Atlantische Oceaan. Voornamelijk de werkzaamheden op het gebied van oceaanobservatie zullen beter op elkaar afgestemd worden. [Lees meer]
Ervaring opdoen in het schrijven van aanvragen voor (internationale) scheepstijd
Toegevoegd op: 2013-05-28
Het EUROFLEETS2-project wil enkele jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden om een workshop mee te volgen in het schrijven van succesvolle aanvragen naar scheepstijd. Ondertussen zullen de kandidaten ook kennis maken met de mogelijkheden (qua apparatuur en instrumenten) van enkele van de ter beschikking staande schepen. De workshop gaat door in Tallinn (Estland) tussen 20 en 24 augustus 2013. [Lees meer]
Workshop 'When genetics meets oceanography’ in Banyuls-sur-Mer
Toegevoegd op: 2013-05-28
Tussen 14 en 16 oktober 2013 kunnen een beperkt aantal oceanografen, ecologen en celbiologen/genetici in Banyuls-sur-Mer (Frankrijk) meewerken aan een workshop rond de bevordering van het gebruik van genetische instrumenten bij het onderzoek naar mariene prokaryote en eukaryote microben. ... [Lees meer]
BMM zoekt PhD voor modellering transport larvale platvissen
Toegevoegd op: 2013-05-28
Voor het uitvoeren van onderzoek binnen het project FishConnect, gefinancierd door FWO-Vlaanderen. Geïntersseerde kandidaten kunnen zich aandienen tot 14 juli. [Lees meer]
Matinée aan zee - een verrassend archeologisch parcours
Toegevoegd op: 2013-05-27
Het agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid) en de Provinciedomein Raversyde heten u van harte welkom op 14 juni 2013 voor een “Matinée” in Vrijstaat-O op de Zeedijk in Oostende (vanaf 14:30). De namiddag zit vol presentaties over het archeologische onderzoek in Raversijde sinds 1992, waarbij ook een blik naar de zee wordt geworpen. Deelnemen is gratis, mits inschrijving. [Lees meer]
Zes oceanografen gezocht voor “RITMARE FLAGSHIP” project in Italië
Toegevoegd op: 2013-05-27
Binnen het FP7-mobiliteitsprogramma Marie Curie BANDIERA-COFUND lanceert het CNR (National Research Council van Italië) zes beurzen van 24 maand voor ervaren mariene onderzoekers. Deelnemers van over de hele wereld afkomstig zullen meewerken binnen RITMARE (geïntegreerd onderzoek rond maritieme technologie, duurzame visserij, mariene planning, observatie- en datasystemen, onderzoek, training en dissiminatie). Meedingen kan nog tot 24 juni 2013. [Lees meer]
Wereldoceanendag 2013: lezingenavond in Fort Napoleon, Oostende
Toegevoegd op: 2013-05-23
Op donderdagavond 6 juni wordt in het kader van Wereldoceanendag een lezingenavond voor het grote publiek georgansieerd in Fort Napoleon. Vier zeewetenschappers komen er aan het woord over hun werk op zee en aan de kust; in het kader van de tentoonstelling Marine Art - Oostende: een expo met kunstwerker geïnspireerd door de zeewetenschap. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! Gratis toegang, maar registratie is wel verplicht. [Lees meer]
CO2 en algen als bouwstenen van een groene chemie
Toegevoegd op: 2013-05-14
Algen zijn de nieuwe biogrondstoffen van de toekomst. Ze kunnen gebruikt worden voor voedsel en veevoer, maar ook als chemicaliën (verven, kleurstoffen, antioxidanten, plastics …). Daarnaast kan algenproductie het CO2-gehalte in de lucht doen dalen. Ook voor Vlaanderen zijn er belangrijke opportuniteiten. Verschillende Vlaamse onderzoekscentra, kennisinstellingen en bedrijven zetten algenonderzoek en demonstratieprojecten op. [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 · >

[Voeg toe]