[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · >
Extra middelen voor meerdaagse vaartochten met onderzoeksschip Simon Stevin
Toegevoegd op: 2014-04-03
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) krijgt 400 000 EUR extra van minister van Innovatie Ingrid Lieten. De wetenschappers kunnen voortaan 40 nachten per jaar op zee verblijven om nieuwe onderzoeksthema’s aan te snijden. De vraag naar extra meerdaagse tochten is het gevolg van het succes van dit moderne onderzoeksplatform en de nieuwe mogelijkheden die het biedt inzake geologisch en visserij-gerelateerd onderzoek. Het sluit ook aan bij de groeiende nood aan feitelijke onderbouwing voor een duurzaam beheer van de zeeën en voor de ‘Blue Growth’, de Europese koers naar meer maritieme jobs. Met de bijkomende middelen kan de reder van de Vlaamse overheid (VLOOT dab) extra bemanning voor het schip aanwerven. [Lees meer]
Kom alles te weten over eutrofiëring in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal
Toegevoegd op: 2014-04-02
Van 30 juni tot 01 juli 2014 gaat in Nausicaà, Boulogne-sur-Mer (Frankrijk) de eindconferentie door van het Europese project ISECA 'Informatiesysteem voor Eutrofiëring van onze kusten'. Alle resultaten en de door het project ontwikkelde instrumenten voor het observeren van eutrofiëring in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal zullen er getoond en uitgelegd worden. Zo hoor je er alles over de huidige wetgeving met betrekking tot eutrofiëring, de impact van eutrofiëring en de publieke perceptie rond waterkwaliteit in onze kustzones. Ook de projectresultaten rond aardobservaties, in-situ metingen en modelleren van eutrofiëring komen uitgebreid aan bod. ... [Lees meer]
Het reilen en zeilen van een 700 jaar oud schip
Toegevoegd op: 2014-03-28
Eind februari werd in het MAS het "Logboek van De Kogge – Middeleeuws schip gestrand in ’t zand" en het wetenschappelijk schaalmodel van het wrak van dit goederenschip voorgesteld. Tinne Jacobs van het agenschap Onroerend Erfgoed bundelde drie jaar feiten en weetjes over het onderzoek, ingeleid door diepere inzichten over de middeleeuwen, internationale handel en scheepvaart. Een meanderende woordenstroom uit de mond van het 700 jaar oude schip! [Lees meer]
Conferentie voor Europese mariene educatoren in Göteborg
Toegevoegd op: 2014-03-27
De tweede European Marine Science Educators Association's Conference (EMSEA14) gaat door van 1 tot 3 oktober 2014 op de Göteborgs universitet (Göteborg, Zweden). Het is dé gelegenheid voor educatoren uit het formele en informele mariene onderwijscircuit om hun passie te delen en deel te nemen aan de boeiende discussie hoe de "Ocean Literacy" van Europeanen te verbeteren, maar ook om nieuwe ideeën en praktijkervaring op te doen, en te netwerken! ... [Lees meer]
Marine Regions lanceert nieuwe update shapefile wereldwijde exclusieve economische zones (EEZ)
Toegevoegd op: 2014-03-27
Op de website Marine Regions (www.marineregions.org) kun je naast een globaal marien plaatsnamenregister ook de geografische grenzen van zeegebieden terugvinden. Zo blijkt de shapefile met de begrenzing van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) door zeer veel diverse gebruikers geconsulteerd te worden. VLIZ ontvangt dan ook heel wat feedback hierover. In de laatste versie (v.8) werden 17 grenzen aangepast, inclusief de recent overeengekomen mariene grens tussen Chili en Peru. [Lees meer]
Verschillende ILVO-doctoraatsbeurzen voor visserijgerelateerd onderzoek
Toegevoegd op: 2014-03-27
Zo zoekt men voor de eenheid "Landbouw en Maatschappij" een kandidaat voor de studie van "agentgebaseerde modellen in duurzame ketenrelaties in visserij en agrovoeding" (tot 10 april) en voor de eenheid "Visserij" in Oostende mensen die zich willen richten op "genetisch-immunologisch onderzoek met de grijze garnaal" en "de valoristaie van nevenstromen in de visserij" (30 april).  [Lees meer]
ERA-MarineBiotech officieel van start
Toegevoegd op: 2014-03-25
Het ERA-NET Mariene Biotechnologie is officieel gestart in december 2013 en dit voor de duur van vier jaar. Dit door het Europese FP7-programma gefinancierde consortium omvat 19 nationale onderzoek-financierende organisaties (of hun vertegenwoordigers) uit 14 landen. Zij willen zoeken naar complementariteit tussen nationale activiteiten en middelen samenbrengen om zo gemeenschappelijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene biotechnologie mogelijk te maken. ... [Lees meer]
Krijg inzicht in de recentste onderzoeksresultaten over de impact van visserij op bodemecosystemen
Toegevoegd op: 2014-03-18
Wil je weten wat de fysische effecten op de zeebodem zijn veroorzaakt door boomkorvisserij in vergelijking met pulskorvisserij? Of heb je je ook al eens afgevraagd hoe diep een boomkor de zeebodem doorploegt? Deze en vele andere bodemvisserij gerelateerde vragen worden onderzocht in het Europese BENTHIS project. De onderzoeksresultaten kan je in primeur lezen in hun e-newsletter. ... [Lees meer]
Terugblik op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2014
Toegevoegd op: 2014-03-17
De veertiende editie van de VLIZ Jongerencontactdag zit er alweer op! De 333 marien professionals en studenten, aanwezig in de Katholieke Hogeschool VIVES te Brugge op vrijdag 7 maart, maakten van deze dag een groot succes. Senior wetenschapper Jan Bourgois sprak over de fysiologie van het verdrinken op zee. Er waren een 100-tal poster- en pitch presentaties over de meest diverse onderwerpen, een introductie tot het Compendium voor Kust en Zee, een mariene jobbeurs en presentaties door de laureaten van de VLIZ wetenschapsprijzen 2013. En vooral veel gelegenheid om te netwerken met bekende en nieuwe collega's! Op de website van het evenement vind je een overzicht van alle winnaars, abstracts, posters, foto's, persbericht ... ... [Lees meer]
Vademecum ‘Mariene wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee’ voorgesteld
Toegevoegd op: 2014-03-17
Op vrijdag 7 maart werd op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2014 het vademecum ‘Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee’ officieel voorgesteld. Het vademecum is een afgeleid product van hoofdstuk 3 van het Compendium voor Kust en Zee (Raakvlak marien onderzoek en beleid). Als u snel een beeld wil krijgen van wat een bepaalde wet inhoudt en wanneer die precies geldt, dan ben je hier aan het juiste adres. ... [Lees meer]
UNESCO & De Groote Oorlog
Toegevoegd op: 2014-03-17
UNESCO organiseert een wetenschappelijke conferentie (26-27 juni 2014), een herdenkingsevenement en een Dive for Peace Day (28 juni) als ook een groot educatief project in het kader van 100 jaar Groote Oorlog. Dit om het onderwater cultureel erfgoed van WOI beter te beschermen en de slachtoffers op zee te gedenken. Nog tot 30 maart worden abstracts ingewacht voor presentaties op de conferentie in Brugge. ... [Lees meer]
Eerste Mares Conferentie Marine Ecosystems Health & Conservation
Toegevoegd op: 2014-03-10
Het mariene milieu wordt steeds meer geconfronteerd met antropogene bedreigingen. Denk dan o.a. aan verzuring, onderwatergeluid, zuurstofdepletie, niet-inheemse soorten, habitatverlies, enz. De gezondheid en de instandhouding van kusten, zeeën en oceanen worden dan ook als absolute topprioriteiten gezien. De eerste Mares-conferentie - van 17 tot 21 november 2014 in Olhão in Portugal - wil zich dan ook richten op het verder begrijpen van deze gevaren en op constructieve richtlijnen voor de beheersstrategieën. De Mares-conference is een initiatief binnen het MARES Joint Doctoral Programme, maar staat open voor elke mariene wetenschapper. Deelnemers worden gestimuleerd om hun abstract in te dienen voor 1 juni 2014. ... [Lees meer]
VUB zoekt Assistent professor in Analytische Chemie
Toegevoegd op: 2014-03-10
De onderzoeksgroep Analytische en Milieuchemie (ANCH) van de Vrije Universiteit Brussel werft vanaf de herfst van 2014 een nieuwe assistent professor aan in de analytische chemie. De onderzoeksgroep - momenteel samengesteld uit 3 voltijdse professoren en meer dan 35 onderzoekers - richt zich vooral op het gebruik van chemische en biochemische tracers om globale veranderingen aan te tonen, alsook om de microverontreiniging door metalen en organische stoffen in aquatische systemen te detecteren. Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een eigen onderzoeksprogramma ontwikkelt. Solliciteren kan tot 30 april 2014. [Lees meer]
Video over doel en belang van het JPI Oceans-initiatief
Toegevoegd op: 2014-03-10
Het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans is een relatief nieuw coördinerend en integrerend platform dat openstaat voor alle Europese landen die willen investeren in gezamenlijk marien en maritiem onderzoek. Ondertussen zijn al 20 landen lid en wordt vooral ingezet op pilootacties rond het gebruik van monitoringsinfrastructuren, de ecologische aspecten van microplastics in het mariene milieu en ontginning in de diepzee. ... [Lees meer]
Zomercursus mariene genomics voor PhD's en postdocs
Toegevoegd op: 2014-03-10
Al voor de 10de keer wordt in het Station Biologique de Roscoff in Bretagne (Frankrijk) van 25 mei tot 7 juni een cursus voor PhD-studenten en postdocs georganiseerd, bedoeld om hun kennis over de ecologische en evolutionaire aspecten van de genomica bij te schaven. Je kan inschrijven tot 8 april 2014.  [Lees meer]
Flanders' Maritime Cluster nodigt uit voor B2B Belgian Offshore Wind Supplies
Toegevoegd op: 2014-02-28
Ook deze tweede editie van de 'B2B Belgian Offshore Wind Supplies' - op 20 maart in het Kursaal Oostende - wil mensen uit de offshore windindustrie in contact brengen met lokale toeleveranciers en de Blue Energy - Fabriek voor de toekomst lanceren. ... [Lees meer]
EU publiceert analyse van uitvoering kaderrichtlijn Mariene Strategie
Toegevoegd op: 2014-02-28
De Europese Commissie is na een recente analyse van oordeel dat alle lidstaten een aardig tandje zullen moeten bijsteken om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie te behalen tegen 2020.
... [Lees meer]
ILVO-Oostende recruteert deskundige technisch visserijonderzoek
Toegevoegd op: 2014-02-28
Deze wetenschappelijk medewerker zal toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en ondersteunen dat in het kader van het nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid nodig zal blijken, omdat het een uitdaging wordt voor de Belgische visserijsector. Deze projecten dienen tevens als basis voor het formuleren van adviezen aan het Vlaamse en Europese visserijbeleid. [Lees meer]
Doctoraatsbeurs 'Valorisatietraject voor nevenstromen uit de visserij’
Toegevoegd op: 2014-02-28
ILVO-Oostende zoekt een enthousiaste kandidaat voor het invullen van een doctoraatsbeurs binnen de gecoördineerde actie GENESYS (Gebruik van nevenstromen uit landbouw en visserij). In deze onderzoeksbeurs wil men op zoek gaan naar interessante valorisatie van de nevenstromen in de visserij, zeker nu Europa binnen het kader van het nieuwe visserijbeleid de teruggooi wil reduceren en daarbij de aanlanding van bijvangst verplicht. ... [Lees meer]
Over marien onderzoek, overbevissing en oceaanvervuiling
Toegevoegd op: 2014-02-28
Op 19 maart wordt een lezingenavond gehouden aan de Universiteit Gent met als thema 'Vis & Zee. Wat is er mis mee?' ... [Lees meer]
Academieprijzen Wetenschapscommunicatie: ook voor mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2014-02-27
Publiceer jij niet enkel in journals, maar ook in magazines of de krant? Sta jij geregeld journalisten te woord, organiseer je wetenschappelijke workshops voor jongeren, of geef je lezingen over je onderzoek voor een breed publiek? Kortom: doe jij op één of andere manier aan wetenschapscommunicatie? Stel je dan zeker kandidaat voor de wetenschapscommunicatieprijzen van de Vlaamse Academie! ... [Lees meer]
VLIZ zoekt jobstudenten voor zomer 2014
Toegevoegd op: 2014-02-25
Ook dit jaar wil het Vlaams Instituut voor de Zee enthousiaste studenten de kans bieden een vakantiejob te doen op het VLIZ in Oostende. Geïnteresseerden kunnen solliciteren (brief & cv naar jobs@vliz.be) voor een functie in de bibliotheek, het datacentrum of bij de afdelingen communicatie, beleidsinformatie of onderzoeksinfrastructuur. Bezig zijn aan een opleiding in de mariene wetenschappen (Bachelor of Master) of ICT (Bachelor Informatica) strekt tot de aanbeveling. [Lees meer]
Europees themanummer over schade aan de zeebodem
Toegevoegd op: 2014-02-17
Tijdens de laatste eeuw, zijn grote gebieden van de zeebodem beschadigd door menselijke activiteiten, o.a. door de visserij, zand- en grindwinning en baggeren. Het laatste nummer van het (gratis) Europese infoblad "Science for Environment Policy" gaat dieper in op o.a. het onderzoek naar fysische schade aan de zeebodem, de nieuwste methodes voor het in kaart brengen van de gevoeligheid van zeebodems en de druk op mariene ecosystemen door recente activiteiten zoals diepzeevisserij en mijnbouw. [Lees meer]
Overleg Noordzee-wrakduikers
Toegevoegd op: 2014-02-17
n het kader van het IWT-project SeArch “Archeologisch Erfgoed in de Noordzee” wordt een overleg georganiseerd met Noordzee-wrakduikers . Het project wordt aan de aanwezige duikers toegelicht. De recente ontwikkelingen in de wetgeving zoals de Belgische ratificatie van de UNESCO-Conventie 2001 komen aan bod en het projectteam zal voorstellen doen tot samenwerking bij het identificeren, onderzoeken, beschermen en monitoren van scheepswrakken. [Lees meer]
SeArch - onderwatererfgoed in de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-02-17
Dat er ook sporen van erfgoed te vinden zijn in zee, is maar bij weinig mensen gekend. Nochtans vormt het een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Maar dit unieke mariene erfgoed komt onder toenemende druk te staan door commerciële activiteiten op zee, zoals zand- en grindwinning, de aanleg van windmolenparken, baggerwerkzaamheden, etc. Als partner in het IWT-project SeArch, ontwikkelde het VLIZ een website voor dit mariene archeologieproject dat je gidst door het wetenschappelijk onderzoek en de wetgeving, met o.a. een tijdslijn en kaarten van de sites. ... [Lees meer]
Student equipment grant van NortekBV
Toegevoegd op: 2014-02-13
NortekBV, het Nederlandse bedrijf dat Doppler stromingsmeters ontwikkelt en verkoopt, moedigt studenten en promovendi aan om een voorstel in te dienen voor innovatieve metingen met één van hun meetinstrumenten. De winnaar kan gedurende drie maanden over het instrument beschikken en ontvangt 1 000 Euro reisbudget om de resultaten op een Europese conferentie te presenteren. [Lees meer]
Een stand van zaken van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie op de HOPE-conferentie
Toegevoegd op: 2014-02-12
Vijf jaar geleden trad de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) in voege met als doel het beschermen en duurzaam beheren van de Europese zeëen en oceanen. De richtlijn beoogt een goede milieutoestand van het mariene milieu tegen 2020. Tijdens de HOPE-conferentie worden de vorderingen van de KRMS besproken, heersende problemen aangekaart en oplossingen voor een beter beheer van het mariene milieu aangereikt. ... [Lees meer]
Aquaculture Europe 2014 gaat voor toegevoegde waarde
Toegevoegd op: 2014-02-04
Onder de titel 'Adding Value' belicht het Europese aquacultuur congres hoe de sector een meerwaarde kan bieden aan haar eindproducten, het productieproces, het onderzoek, het onderzoeksmanagement, de maatschappij en het milieu. ... [Lees meer]
ECSA-conferentie over kustgebieden onder druk
Toegevoegd op: 2014-01-31
Het milieu is momenteel onderhevig aan veranderingen die met een snelheid en op een schaal plaatsgrijpen zoals nooit eerder gebeurde. De kennis over hoe de klimaatsverandering en menselijke invloeden interageren en inwerken op hydrodynamische, geomorfologische, geochemische, biologische en ecologische processen in de kustgebieden is echter nog beperkt. Daarenboven is er nood aan het ontwikkelen van beheers- en beschermingsstrategieën voor kustgebieden. Deze thema's vormen dan ook de focus van het 54ste ECSA congres met als titel 'Coastal systems under change: tuning assessments and management tools'. [Lees meer]
Nieuwe Planeet Zee website én wedstrijd gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-01-30
Doe mee aan de wedstrijd van Planeet Zee en win met je klas een 5-daagse expeditie aan boord van de RV Simon Stevin ter waarde van 25.000 EUR! Inschrijven kan tot 15 februari. ... [Lees meer]
Nieuwe Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid van kracht
Toegevoegd op: 2014-01-30
Medio december 2013 keurde het Europees Parlement de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid goed. De focus van de hervorming ligt op het terugbrengen van de Europese visbestanden tot een duurzaam niveau. Ze mikt er op om de visserij- en aquacultuursector om te vormen tot een sector die duurzaam is in alle dimensies (ecologisch, economisch en sociaal). ... [Lees meer]
Slimme oplossingen voor het hergebruik van baggerspecie
Toegevoegd op: 2014-01-27
Onlangs is het Europese interreg-project CEAMaS (Civil engineering applications for marine sediments) van start gegaan. Dit project, waaraan partners uit Frankrijk, Ierland, Nederland en België deelnemen, heeft tot doelstelling om nuttig hergebruik van mariene baggerspecie te promoten op een Europese schaal. ... [Lees meer]
Milieu-impact van offshore windmolenparken
Toegevoegd op: 2014-01-27
In november 2013 ging in het KBIN de conferentie “Environmental impact of offshore wind farms: Learning from the past to optimise future monitoring programmes" door. Op de website van het project vind je nu ook de meeste presentaties, foto’s en het eindrapport van het project Winmon.be terug. [Lees meer]
Besmeurde vogels op het strand
Toegevoegd op: 2014-01-27
Bij het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Oostende (VOC) en het opvangcentrum te Duinkerke werden tussen 19 en 22 janauri 2014 verscheidene zeevogels binnengebracht die met een olieachtige substantie waren besmeurd. Het ging vooral om futen (wat duidt op een vervuiling dicht tegen de kust). Het KBIN bevestigde dat het een andere stof dan minerale olie betreft (ev. plantaardige olie). Het lozen van residu’s van bepaalde schadelijke stoffen (o.a. plantaardige olie) is - in tegenstelling tot de lozing van minerale olie - toegelaten onder bepaalde omstandigheden. Deze schadelijke stoffen kunnen echter, net zoals minerale olie, nefaste gevolgen hebben voor zeevogels. [Lees meer]
Full-time positie in ecologische modellering van aquatische ecosystemen (ULB)
Toegevoegd op: 2014-01-27
De faculteit Wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles zoekt een opvolger voor prof. dr. Christiane Lancelot (Interfaculty School of Bio-engineering) die in het najaar 2014 op pensioen gaat. De kandidaat moet een grote expertise kunnen aantonen in de ecologische modellering van aquatische ecosystemen, en over uitstekende onderzoeks- en communicatievaardigheden, alsook over pedagogische capaciteiten beschikken. [Lees meer]
Aangespoeld ‘zeemonster’ daagt jongeren uit
Toegevoegd op: 2014-01-27
Het mysterieuze vijf meter lange dier dat in de nacht van 15 op 16 januari 2014 aanspoelde op het strand van Oostende en 'levend' gehouden werd via de sociale media, blijkt een kunststoffen ‘diepzeemonster’ te zijn. De 100 kg zeeafval die werd verwerkt in de vis, vertegenwoordigt slechts 1/200.000ste van de jaarlijks in de Noordzee belandende hoeveelheid zwerfvuil. Met het zeemonster ‘Plastic Mer-trans’ vraagt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) aandacht voor de plasticvervuiling van de oceaan en wil het – via de scholenwedstrijd Planeet Zee (www.planeetzee.be) – jongeren uitdagen om inspirerende oplossingen te helpen aandragen voor een toekomstig duurzamer gebruik van kunststof. [Lees meer]
Horizon 2020 in 2014: 100 miljoen Euro voor zee en oceaan
Toegevoegd op: 2014-01-27
Een eerste reeks van oproepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen Horizon 2020 werd eerder deze maand gelanceerd. Hieronder ook heel wat calls met opportuniteiten voor onderzoekers en bedrijven in de mariene of maritieme sector. Al deze nieuwe kennis moet uiteindelijk leiden tot een groei van de blauwe economie in Europa, die verwacht wordt om tegen 2020 7 miljoen mensen te werk te kunnen stellen. [Lees meer]
Negen beurzen voor seniors in diverse Italiaanse onderzoeksinstellingen
Toegevoegd op: 2014-01-23
Cofund Bandiera, dat wordt gecoördineerd door de National Research Council van Italië (CNR) en mede gefinancierd wordt door het Italiaanse project ‘Ritmare’ en de Europese Commissie, biedt negen beurzen aan voor ervaren wetenschappers in verschillende mariene en maritieme vakgebieden (diverse locaties in Italië). Doel is om de Europese carrière van de zeewetenschappers te versterken en stimuleren. [Lees meer]
EurOcean werft een projectmanager aan
Toegevoegd op: 2014-01-21
De functie omvat het opvolgen van de inhoudelijke en financiële aspecten van Europese projecten. Daarvoor zoekt EurOcean een kandidaat die een goede kennis heeft van de Europese subsidiemechanismen, ervaring heeft in het beheren van Europese projecten, vlot contacten onderhoudt met de Europese wetenschappelijke en beleidsgemeenschap en bij voorkeur een achtergrond heeft in de mariene wetenschappen. [Lees meer]
Zeebad voor leerkrachten
Toegevoegd op: 2014-01-21
Voor leerkrachten die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek is er het jaarlijkse 'Zeebad', een nascholing binnen het educatieve project 'Planeet Zee'. ... [Lees meer]
Naar een duurzaam beheer van platvisstocks dankzij een genetische studie
Toegevoegd op: 2014-01-21
Eind deze maand verdedigt Sara Vandamme haar proefschrift waarin ze de spatio-temporele connectiviteit van griet- en tarbotpopulaties omschrijft en een vergelijking maakt van de levensgeschiedeniskenmerken en genetische structuur bij beide (en andere) platvissoorten. Daarenboven formuleert ze ook voorstellen tot een duurzaam stockbeheer. ... [Lees meer]
Save the date: Kustforum 2014
Toegevoegd op: 2014-01-20
Op woensdag 26 februari 2014 organiseert het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer opnieuw het jaarlijkse Kustforum. Dit jaar staat een boeiende discussie over de lust of last van de toenemende vergrijzing aan onze kust op de agenda en wordt de duurzaamheid en het innovatieve van kustondernemingen onder de loupe genomen. Die avond worden ook voor de vijfde maal de Awards ‘Duurzaam Kustproject’ uitgereikt aan duurzame, toekomstgerichte projecten met een positieve impact op de kust. [Lees meer]
Uw bedrijf presenteren op de eerste jobbeurs voor mariene wetenschappers?
Toegevoegd op: 2014-01-20
Voor de meer dan 300 jonge mariene wetenschappers, die jaarlijks deelnemen aan de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen, organiseren het VLIZ en Flanders’ Maritime Cluster voor het eerst een jobbeurs voor mariene en maritieme bedrijven. Dit is dus hét event om in contact te komen met pas afgestudeerden en jonge onderzoekers die (actief) op zoek zijn naar een job in de mariene en maritieme sector. Aarzel niet om ook uw onderneming vertegenwoordigd te zien op 7 maart 2014 in Brugge. ... [Lees meer]
46ste Internationale Colloquium in Luik legt de focus op zuurstofarme condities in het aquatisch milieu
Toegevoegd op: 2014-01-14
Er wordt voorspeld dat zuurstofverarming in toenemende mate de aquatische systemen onder druk zal zetten. Een uitgebreide wetenschappelijk kennis van de onderliggende en gekoppelde processen is dus van belang. Het jaarlijkse colloquium in Luik zal zich daarom dit jaar richten op nieuwe ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot de problematiek van zuurstofverarming in de oceaan en in de verschillende mariene en zoetwater ecosystemen. [Lees meer]
Verzorgingsproducten zonder microplastics houden de oceaan proper
Toegevoegd op: 2014-01-14
Met de nieuwe “Beat the Micro Bead!” website en applicatie van Stichting de Noordzee wordt het heel gemakkelijk om te controleren of verzorgingsproducten al dan niet microplastics bevatten. Deze minuscuul kleine plastic deeltjes passeren de filters van waterzuiveringsinstallaties, waardoor ze finaal in de oceaan belanden en er een bedreiging vormen voor het zeeleven. ... [Lees meer]
Het leven en werk van zeelieden, vissers en dokwerkers tussen 1913 en 2013
Toegevoegd op: 2014-01-08
In het nieuwste boek van historicus Donald Weber (AMSAB) over het "Leven en werken in de Belgische transportindustrie, 1913-2013" vinden we niet de clichéverhalen van de ruwe zeebonken, stoere dokwerkers en geharde truckers, maar wel talrijke genuanceerde verhalen en getuigenissen over het dagelijkse leven van deze arbeiders en hun gezinnen in de spectaculair snel veranderende wereld van het transport in de jongste honderd jaar. ... [Lees meer]
Sinterklaasstorm brengt Romeinse scherven aan wal
Toegevoegd op: 2014-01-07
Na de Sinterklaasstorm van 5 en 6 december spoelden op het strand tussen Oostende en Bredene een aantal potscherven aan uit de Romeinse tijd. ... [Lees meer]
EUROFLEETS2 sponsort scheepstijd en apparatuur op Europese onderzoeksschepen
Toegevoegd op: 2014-01-07
Nog tot donderdag 27 maart 2014 (16:00 CET) kunnen wetenschappers uit de meest diverse mariene onderzoeksdisciplines binnen dit Europese project een aanvraag indienen voor scheepstijd op één van de dertien deelnemende Europese onderzoeksschepen en voor het gebruik van één van de vijf aangeboden staalname-instrumenten. Ook het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin neemt deel aan deze actie en zal zo bijdragen aan het internationale zeeonderzoek. Deze uitwisseling geeft Vlaamse onderzoekers de kans om ook in verder gelegen regio's staalnames uit te voeren. ... [Lees meer]
Uw mening over het belang van kust- en strandwaterkwaliteit
Toegevoegd op: 2013-12-12
Waarom ligt er zoveel schuim op het strand en vanwaar komt die stinkende geur van het zeewater? Hoe komt die grote hoeveelheid groene algen in mijn visnetten? Hoe komt het dat bepaalde gekweekte mosselen niet geschikt zijn voor consumptie? Wetenschappers van diverse instituten en onderzoeksdisciplines willen binnen het kader van het Europees project ISECA een antwoord bieden op deze en andere vragen rond de waterkwaliteit van het kust- en strandwater. Ze willen ook weten hoe u deze problemen ervaart als kustbewoner, toerist, zeiler, visser of andere zee- en kustgebruiker. Het invullen van de online enquête kost slechts 10 minuten van uw tijd, maar uw antwoorden zullen de wetenschap een beter inzicht geven in de publieke perceptie rond deze problematiek. ... [Lees meer]
WWF brengt nieuwe viswijzer uit voor vissoorten op Belgische markt
Toegevoegd op: 2013-12-10
Tijdens de periode van de eindejaarsfeesten stijgt traditioneel de consumptie van vis, schaal- en schelpdieren, en dat terwijl je overal hoort dat overbevissing een wereldwijd probleem is. Als consument kun je bewust gaan kiezen voor visserijproducten die met de meest milieuvriendelijke technieken gevangen of gekweekt zijn, alsook om bedreigde vissoorten en vis uit bepaalde overbeviste of herstellende stocks te mijden. De nieuwe viswijzer kan je hierbij een handje helpen. Hoewel je aan je leverancier naar extra details zal moeten vragen om echt een goede, bewuste keuze te kunnen maken en er ook andere duurzaamheidsaspecten meespelen die niet meegenomen zijn in deze beoordeling. ... [Lees meer]
Pagina < · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · >

[Voeg toe]