[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Oproep voor kandidaturen VLIZ North Sea Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
Het VLIZ reikt jaarlijks de North Sea Award uit aan een onderzoeker of een onderzoeksgroep om hun vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen dat zich toelegt op het bestuderen van de structuur of het functioneren van onze wereldzeeën. Kandidaturen zijn welkom tot 30 november 2016.

VLIZ zoekt kandidaten voor de Master Thesis Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en bekronen. Daarmee willen we hen aansporen om ook in hun toekomstige carrière kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het marien onderzoek in Vlaanderen te bevorderen. Ben je recent afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit of hogeschool op een marien gerelateerd onderwerp en ben je fier op je scriptie? Dien dan zeker je kandidatuur in! Inschrijven kan tot 30 november 2016.

Grote internationale bevraging bij 16- tot 18-jarigen naar kennis over de oceaan

Toegevoegd op: 2016-09-05
De Berkeley Lawrence Hall of Science (US) doet een grootschalig onderzoek naar de kennis van 16- tot 18-jarigen over de oceaan. Het doel is om de resultaten van de verschillende landen met elkaar te vergelijken en meteen een betrouwbaar open-source instrument te ontwikkelen dat de Ocean Literacy bij jongeren kan meten. Ken jij scholieren of leerkrachten uit deze doelgroep? Spoor je hen dan aan om deel te nemen! ...

Vertonen mariene organismen met eenzelfde uiterlijk, ook dezelfde ecologie?

Toegevoegd op: 2016-08-30
Van soorten die er identiek uitzien, maar genetisch toch van elkaar verschillen – biologen noemen ze cryptische soorten – wordt algemeen aangenomen dat ze niet samen in eenzelfde milieu kunnen voorkomen vanwege teveel onderlinge concurrentie. Cryptische soorten komen veelvuldig voor in mariene milieus, en regelmatig worden ze toch samen aangetroffen. Zoals bijvoorbeeld de cryptische rondwormen die samen voorkomen op wieren in de brakke slikken van het Schelde-estuarium. Mariene wetenschappers van de UGent hebben nu voor het eerst aangetoond hoe deze rondwormen dit samenlevingsprobleem opgelost hebben. ...

Vacature PhD: Microplastics in mariene bodemdieren

Toegevoegd op: 2016-08-30
De onderzoeksgroep Mariene Biologie van de UGent zoekt een kandidaat voor het uitvoeren van experimenteel onderzoek naar de opname en accumulatie van microplastics in mariene bodemdieren en hun transfer in het voedselweb. Geïnteresseerden in dit actuele onderzoeksthema kunnen zich aanmelden tot 16 september. ...

Het VLIZ verhuist!

Toegevoegd op: 2016-08-26
Het Vlaams Instituut voor Zee (VLIZ) zal vanaf 2020, samen met onze internationale partners enerzijds en de visserijonderzoekers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) anderzijds, gehuisvest worden in een gedeelde nieuwbouw in de Ankerstraat in Oostende.

Nieuw: Multitransducer echosounder voor gedetailleerd zeebodemonderzoek in ondiepe zones

Toegevoegd op: 2016-08-22
Voortaan stelt het VLIZ een unieke multitransducer echosounder ter beschikking van mariene wetenschappers. Het nieuwe toestel laat toe om met een zeer groot detail (dm tot cm resolutie), en ook in zeer ondiep water van minder dan 10 meter diep, de mariene ondergrond en hierin aanwezige structuren driedimensioneel in kaart te brengen. De SES-2000 Quattro opent de weg naar baanbrekend marien onderzoek in de vakgebieden van de archeologie, sedimentologie, geotechniek, hydrodynamisch en ecologisch onderzoek.

Nemo Link® Interconnector stelt mariene data ter beschikking voor onderzoek

Toegevoegd op: 2016-08-22
Boorkernen genomen ter voorbereiding van de aanleg van de onderzeese Nemo Link® Interconnector-elektriciteitskabel tussen Zeebrugge en Richborough (VK) dienen nu voor marien wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van het Renard Centre of Marine Geology (UGent-RCMG) waren in het bijzonder geïnteresseerd in sedimentstalen genomen voor Oostende. Omdat er zich in deze zone kleine paleoriviervalleien bevinden die in het verlengde liggen van de Oostende Vallei, het voormalige Schelde-estuarium (100.000 jaar geleden) kunnen deze stalen bijdragen tot een betere kennis van de landschapsontwikkeling tijdens de laatste ijstijd en over hoe het landschap er uitzag voor de aanwezigheid van onze voorouders.

CREST Begeleidingscommissie met eerste onderzoeksresultaten fysische processen aan Vlaamse kust

Toegevoegd op: 2016-08-19
De kennis over processen zoals golven, getij, sedimenttransport, wind ... nabij de kust en op land verhogen, dat is het doel van het in november 2015 opgestarte CREST-project. De onderzoekpartners en doctorandi deden ondertussen heel wat terreinmetingen, tests in het laboratorium en gingen aan de slag met numerieke modellering. Hun resultaten willen ze graag delen met zoveel mogelijk verschillende eindgebruikers, die verder aan de slag kunnen met deze bevindingen. Het CREST-team nodigt u dan ook graag uit voor deze tweede meeting van de begeleidingscommissie, die doorgaat op 21 september 2016 te Oostende. Op het programma staan, naast een toelichting van de eerste resultaten van het CREST-project, ook enkele interessante voordrachten van parallel lopende initiatieven en een demonstratie van het 'Augmented Reality Sandbox'-meubel dat ontwikkeld werd voor outreach-activiteiten binnen het project.

European Marine Board werft nieuwe wetenschappelijk medewerker aan

Toegevoegd op: 2016-08-17
Het secretariaat van de European Marine Board (EMB) in Oostende zoekt kandidaten voor de positie van wetenschappelijk medewerker. De deadline om te reageren ligt op 16 september 2016. ...

Nieuw: watertanks voor mariene organismen in het Marien Station Oostende

Toegevoegd op: 2016-08-10
Het VLIZ stelt voortaan een koelruimte ter beschikking met daarin drie grote zee watertanks voor het uitvoeren van testen met mariene organismen. De tanks kunnen gebruikt worden als quarantaine ruimte voor levende mariene organismen, maar kunnen evengoed dienen voor experimenteel onderzoek op vissen en mariene ongewervelden. De installatie is door Dierenwelzijn erkend en een VLIZ-medewerker is gecertificeerd voor het houden van proefdieren. De watertanks staan ter beschikking van alle mariene wetenschappers.

Abstractenboek studiedag Vissen in Verleden 2015 met focus op visverwerking vroeger en nu

Toegevoegd op: 2016-08-05
Op 30 oktober 2015 vond onder grote belangstelling de derde editie plaats van “Vissen in het verleden”, de studiedag met een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij in de breedste zin. Het doel van de organisatoren is om een forum te bieden die de uitwisseling van kennis, data en informatie rond de geschiedenis van de zeevisserij in haar vele facetten en over sectoren heen bevordert. Het centrale thema van de 2015-editie was visverwerking en –productie aan land. Vandaag is de 130 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde publicatie verschenen die het onderzoek en de verhalen van alle sprekers bundelt.

Hydro vzw en VLIZ lanceren nieuwe oproep internationale Prijs Dr. Edouard Delcroix

Toegevoegd op: 2016-08-03
Deze driejaarlijkse internationale prijs (25.000 EUR) bekroont wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van oceanen en de menselijke gezondheid. Nieuw vanaf deze editie is dat er ook een aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt (2.500 EUR) voor een veelbelovende jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat. Deadline is 31 december 2016. ...

Oceans Past VI Conferentie

Toegevoegd op: 2016-08-03
Met als titel "Historical perspectives on the elements and dynamics of the marine socio-ecological system" vindt op 16-18 mei 2017 de zesde editie plaats van Oceans Past, ditmaal in Sesimbra (Portugal). ...

Het Eurofleets2-programma heeft twee plaatsen voor studenten op de RV L'Atalante

Toegevoegd op: 2016-07-22
Het Eurofleets2-programma biedt studenten (vanaf master) in de mariene wetenschatten de kans om mee te varen met de GRACO expeditie van 22 september tot 1 oktober 2016.

VLIZ-leden: bedankt!

Toegevoegd op: 2016-07-06
Om onze trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigde het VLIZ op vrijdagavond 24 juni 2016 alle VLIZ-leden uit voor een midzomeravondwandeling op de Oostendse oosteroever. Enthousiaste vrijwilligers van SeaWatch-B, het vorig jaar opgestarte filantropische project dat o.m. gesponsord wordt met VLIZ-ledenbijdragen, demonstreerde er hun kunnen. Verder werd kennis gemaakt met de natuur, het (militair) erfgoed, de visserij en andere maritieme activiteiten in dit stukje havengebied, waar zich ook een boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek schuilhoudt. Na de wandeling werd de avond onder een stralend zonnetje afgesloten met een glaasje en een gezellige babbel.

Het VLIZ is voortaan te volgen via Facebook!

Toegevoegd op: 2016-07-05
Communicatie gaat steeds meer over het inzetten op meerdere communicatiekanalen. Sociale media kunnen daarbij niet ontbreken. Het VLIZ bericht daarom nu ook via Facebook over zijn werking. ...

Zeekrant 2016, hét zomerkrantje bij uitstek!

Toegevoegd op: 2016-06-30
Steek je voeten in het zand en open de Zeekrant 2016. Je zal verbaasd over de hoeveelheid leuke weetjes met betrekking tot onze kust en zee er vervat zijn in deze 8 pagina’s tellende publicatie. ...

Kom deze zomer meer te weten over de bescherming van onze Noordzee in de FED Truck

Toegevoegd op: 2016-06-30
De Federal Truck trekt naar zee deze zomer, tot in de nok gevuld met informatie rond de bescherming van onze Noordzee. Tijdens de eerste helft van juli en de laatste helft van augustus wil de Federale overheid in deze mooi ingerichte vrachtwagen op verschillende plaatsen aan de kust de vakantieganger informeren en sensibiliseren. ...

Traditie van zeezegeningen en vissersmissen in krantje Woelig Water

Toegevoegd op: 2016-06-22
Via het krantje 'Woelig Water' van LECA, het expertisecentrum voor cultuur van alledag, word je ondergedompeld in de traditie van de zeezegeningen en de vissersmissen aan de Belgische Kust. Je leest er onder andere enkele getuigenissen van mensen die zich inzetten voor deze traditie en een kalender voor de zomer van 2016. ...

CommOCEAN2016 conferentie: wat maakt mariene wetenschapscommunicatie zo speciaal?

Toegevoegd op: 2016-06-22
Op 6 en 7 december organiseren de European Marine Board en zijn Communication Panel, het IODE Project Office for IOC/UNESCO en het Vlaams Instituut voor de Zee de CommOCEAN2016-conferentie rond mariene wetenschapscommunicatie in Brugge. De conferentie mikt op mariene wetenschappers en communicatoren, die werken in mariene instituten, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Het programma wil de uitwisseling van goede praktijken in moderne communicatie van de oceaanwetenschappen promoten, alsook het beste brengen van deze blauwe wetenschap. ...

EMSEA2016: meeting rond mariene educatie en Ocean Literacy in Europa

Toegevoegd op: 2016-06-22
De 4de conferentie van de European Marine Science Educators Association (EMSEA) zal dit jaar worden gehouden in het bezoekerscentrum Titanic Belfast in Noord-Ierland. Mariene educatoren van over gans Europa komen er samen om te discussiëren over de nieuwigheden in het formele en informele onderwijs rond kusten, zeeën en de oceaan, alsook rond de verdere promotie van Ocean Literacy. Gedurende 4 dagen (4-7 oktober 2016) staan keynote speakers, parallelle workshops, open discussies en veel gelegenheid tot netwerken op het programma. De laatste dag wordt een selectie van boeiende excursies in Noord-Ierland aangeboden. Een abstract voor een presentatie indienen kan nog tot 30 juni.

Negende editie van de “Dance your PhD contest 2016” nu open

Toegevoegd op: 2016-06-20
Al voor de negende keer organiseert het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science de wedstrijd "Dance your PhD". Misschien een wat speciale manier om de resultaten van je doctoraatsonderzoek kenbaar te maken aan een breder publiek, maar daarom niet minderwaardig. VLIZ ziet graag enkele mariene inzendingen en al zeker als ze uit Vlaanderen/België afkomstig zijn! ...

Safe Coastal Tourism vzw wint Sea Change ideeënwedstrijd twee keer

Toegevoegd op: 2016-06-15
Op 10 juni 2016 – op de viering van WereldOceaanDag 2016 – werden de winnaars van de Europese Sea Change ideeënwedstrijd in de prijzen gezet. Safe Coastal Tourism vzw won zowel de Europese als de Belgische prijs, met hun idee om kinderen meer bewust te maken van de gevaren van de zee. Het winnende idee zal nu verder voor VLIZ als inspiratie dienen voor de organisatie van een bewustmakingsevenement in België in 2017.

Nieuwe website met archeologische kijk op Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens

Toegevoegd op: 2016-06-10
De website Zwinproject (www.zwinproject.ugent.be) belicht de reconstructie van het middeleeuws havengebied van het Zwin vanuit archeologisch perspectief. Al bijna 150 jaar wordt door historici en bodemkundigen onderzoek gevoerd naar de verbinding tussen Brugge en de zee – en de in die zone gelegen verdwenen dorpen, maar het is pas sinds de laatste paar decennia dat de landschapsarcheologie ook het potentieel van niet-invasieve methodes exploreert. Denk hierbij aan het gebruik van teledetectie, geofysische bodemsensoren, onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), veldprospectie, archiefonderzoek, etc. De combinatie van deze data leidt tot een beter begrip van de evolutie van het Zwingebied. ...

VLIZ werft aan: IT-specialist

Toegevoegd op: 2016-06-10
Het Vlaams Instituut voor de Zee zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een IT-specialist voor het opzetten, verder uitwerken en operationeel houden van verschillende datasystemen, alsook voor het participeren in datamanagementactiviteiten binnen nationale en internationale projecten van de afdeling datacentrum.

Video: Training RV Mtafiti crew en wetenschappers voor deelname aan grootse Indian Ocean Expedition

Toegevoegd op: 2016-06-09
VLIZ-medewerkers trainden wetenschappers uit de regio van de West-Indische Oceaan ter voorbereiding van de tweede Internationale Expeditie van de Indische Oceaan (IIOE2). Voor deze grootse meerjarige geconcerteerde onderzoeksactie werken verschillende landen van in en buiten de regio samen, onder de paraplu van IOC/UNESCO, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de meetcampagnes. De training ging door in Kenia van 18 tot 27 april 2016, zowel in het wetenschappelijk instituut KMFRI in Mombasa als aan boord van de RV Mtafiti, de voormalige RV Zeeleeuw – in 2012 door Vlaanderen geschonken aan Kenia. Leer er alles over in deze video.

LifeWatch België, een zeer actieve onderzoeksgemeenschap!

Toegevoegd op: 2016-06-07
Sinds de opstart in 2012 is de pool van instrumenten en andere infrastructuur binnen LifeWatch.be sterk gegroeid. Dat deze infrastructuur niet onbenut blijft en ze het opstarten van innovatieve onderzoeksprojecten stimuleert, bleek duidelijk op maandag 23 mei toen de tweede gebruikersvergadering van LifeWatch.be-infrastructuur doorging op het VLIZ in Oostende. In het verslag lees je alles over de vorderingen en de (eerste) onderzoeksresultaten en analyses.

Een nieuw VLIZ Jaarboek, voor wie graag terugblikt naar 2015!

Toegevoegd op: 2016-06-03
Kom meer te weten over de VLIZ-realisaties die, in het bijzonder, het jaar 2015 kleurden en ontdek onze zelfverklaarde 'Hoogtepunten'. ...

Marine Science Meets Maritime Industry: een terugblik

Toegevoegd op: 2016-06-01
Op 17 mei 2016 daagden Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) bedrijven en wetenschappers uit om samen oplossingen te bedenken voor een duurzaam, efficiënt en multifunctioneel gebruik van de zee en concrete pistes te verkennen voor gezamenlijke projecten. Even terugblikken. ...

UGent Blue Growth Summer School

Toegevoegd op: 2016-05-31
Tussen 12 en 23 september organiseert de Universiteit Gent in de Greenbridge in Oostende een zomercursus rond blauwe groei. Voor masterstudenten met een sterke interesse in de mariene/maritieme wereld. Je kan ervoor kiezen om 1 of 2 weken deel te nemen. ...

PhD Cup wil kersverse doctors aansporen om onderzoek met wijde wereld te delen

Toegevoegd op: 2016-05-31
Jaarlijks worden zo’n 1600 doctoraten afgewerkt in Vlaanderen. Die studies vinden vlot hun weg naar wetenschappelijke publicaties, maar slechts een fractie komt het grote publiek ter ore. Daar wil de Vlaamse PhD Cup verandering in brengen! Na een doorgedreven mediatraining onder leiding van communicatie-experten wacht deelnemers de ultieme uitdaging: de kern van hun jarenlange onderzoek uit de doeken doen in een heldere presentatie van 3 minuten. De inzet: een voucher voor een opleiding aan de Vlerick Business School ter waarde van 10.000 euro. Het is de hoop van VLIZ om veel mariene doctors in de wedstrijd te zien!

UGent organiseert "Blauwe groei: Onbekend? Onbemind?"

Toegevoegd op: 2016-05-31
Blauwe groei – of de langetermijnstrategie voor een meer duurzame groei van de mariene en maritieme sectoren – is ondertussen topactueel in het Europese, Federale en Vlaamse beleid. Hiermee wordt erkend dat de zeeën en oceanen aanjagers zijn voor de economie met een groot potentieel voor innovatie en groei. Ook de Universiteit Gent ziet heel wat potentieel in de blauwe groei en ontwikkelde ondertussen een positie rond marien onderzoek voor de blauwe innovatie. Wilt u zich mengen met UGent experts en bedrijfsontwikkelaars ter zake? Kom dan op 6 juni (9:00-14:00) naar de Greenbridge Incubator, de UGent Campus in Oostende, voor het evenement "Blauwe groei: Onbekend? Onbemind?".

Naar een klimaatbestendige kust met CREST: website en nieuwsbrief

Toegevoegd op: 2016-05-30
In november ging CREST van start, wat staat voor ‘Climate Resilient Coast’ – een Klimaatbestendige Kust. Dit team, bestaande uit expert-wetenschappers uit drie Vlaamse universiteiten, verschillende overheidsdiensten en de consultancy, wil dieper inzicht krijgen in de fysische processen die zich afspelen in onze kustzone. Via de CREST-website en de CREST-nieuwsbrief blijf je als stakeholder op de hoogte van hun bevindingen. ...

EMODnet Open Conference: outputs

Toegevoegd op: 2016-05-30
Op 20 oktober 2015 staken om en bij de 350 mariene experten en maritieme belanghebbenden in Oostende de koppen bijeen om te bediscussiëren hoe de talrijke mariene data die momenteel worden verzameld en bewaard in databases, een beter gebruik kunnen kennen door een brede range van belanghebbenden uit zowel de academische wereld, bedrijven als het beleid. Alle resultaten en aanbevelingen van de EMODnet Open Conference en Jamboree werden gebundeld in het conference rapport. ...

PhD-verdediging Nele De Meester: Het samenleven van cryptische soorten ontrafeld voor de rondworm Litodis marina

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op donderdag 30 juni is het om 16:30 de beurt aan Nele De Meester (UGent-MARBIOL) om haar doctoraatsonderzoek “Unravelling coexistence of cryptic Litodis marina species” publiek te verdedigen. ...

PhD-verdediging: Ecosysteembenadering van het visserijbeheer van seabobgarnaal in Suriname

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op 2 juni om 16:00 verdedigt Tomas Willems (UGent-MARBIOL en ILVO) zijn doctoraatsonderzoek naar de “Ecosysteembenadering in het visserijbeheer van de Atlantische seabobgarnaal (Xiphopenaeus kroyeri) in Suriname” dat kon worden uitgevoerd met de financiële steun van VLIR-UOS. Plaats van gebeuren is Campus Sterre (S8) van de Universiteit Gent. ...

PhD rond het belang van zee-ijs in de biochemische cycli van broeikasgassen (ULB)

Toegevoegd op: 2016-05-27
Het laboratorium voor Galciologie van de Université Libre de Bruxelles ULB zoekt een doctoraatstudent om mee te werken aan het isotoop-onderzoek naar de rol van methaan ter hoogte van de interface tussen water, zee-ijs en atmosfeer. De kandidaat zal werkzaam zijn in Brussel, maar nauwe samenwerken met de ULg (Luik) en het IMAU (Utrecht, Nederland). Kandidaturen zijn welkom tot 30 juli.

VLIZ nodigt al zijn (to be) leden uit voor de VLIZ-ledendag in Oostende

Toegevoegd op: 2016-05-27
Leden van het Vlaams Instituut voor de Zee steunen onze filantropiewerking en daardoor de zee! Dankzij de ledenbijdrages kan het VLIZ jaarlijks projecten ondersteunen die de oceaan ten goede komen. Om zijn trouwe leden te bedanken voor hun steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigen Algemeen Directeur Jan Mees en zijn voltallige team alle VLIZ-leden uit op vrijdagavond 24 juni voor een midzomeravondwandeling en -glaasje in het Marien Station Oostende op de Oostendse oosteroever. Geïnteresseerd om erbij te zijn, maar nog geen lid? Word het dan snel en dan verwelkomen we je graag met ons team voor een onvergetelijke avond! ...

WereldOceaanDag - MANMADE: over de relatie tussen mens en zee

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op 10 juni viert het VLIZ WereldOceaanDag in Oostende met een programma waarin kennis over de zee en hierdoor geïnspireerde kunstvormen centraal staan. We slaan hiervoor de handen in elkaar met de expo MANMADE en met de Kunstacademie aan Zee. Kunstenaar Nicolas Floc'h legt uit hoe zijn kunst door de oceaan beïnvloed is. Marien bioloog Jan Seys presenteert enkele boeiende feiten over onze relatie met de oceaan. De Zeemarkt biedt bezoekers een gamma aan interactieve demonstraties over zeekunst en wetenschap. ...

Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) wint PlaneetZee@Work 2015-2016

Toegevoegd op: 2016-05-27
PlaneetZee@Work is een project waarbij klassen uit de hogere graden van het secundair onderwijs een workshop volgen in het labo van een mariene onderzoeksgroep. Na afloop maken de leerlingen een wetenschappelijke poster. Drie teams worden geselecteerd en verdedigen zich op de slothappening in Oostende. Dit academiejaar ging de hoofdprijs naar het 4de jaar Sportwetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) onder leiding van Natalie Dirckx. Tussen 10 en 13 mei lieten leerlingen en leerkracht zich tijdens de expeditie in Noord-Frankrijk door VLIZ-medewerkers onderdompelen in de studie van het mariene milieu. ...

Historische kaarten kustzone ontsloten via online platform HisGisKust

Toegevoegd op: 2016-04-01
Geïnteresseerd hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar de huidige situatie? Wil je een zandbank of de situatie van een duinengebied opzoeken op een historische kaart? Neem dan zeker een kijkje op www.vliz.be/hisgiskust. In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw, die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten en gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd op huidige kaarten en satellietbeelden en vergeleken worden. ...

Mariene wetenschap ontmoet maritieme industrie

Toegevoegd op: 2016-03-31
Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dagen bedrijven en wetenschappers uit om op dinsdag 17 mei 2016 samen oplossingen te bedenken voor een duurzaam, efficiënt en multifunctioneel gebruik van de zee en concrete pistes te verkennen voor gezamenlijke projecten. ...

Finalisten PlaneetZee@Work 2015-2016

Toegevoegd op: 2016-03-30
De drie finalisten van de wedstrijd PlaneetZee@Work zijn gekend. Binnen deze jaarlijks herhaalde activiteit kunnen klassen uit de hogere graad secundair onderwijs een workshop volgen in een laboratorium van een mariene onderzoeksgroep. Allemaal maken ze verslag van hun bezoek en de verwerking van de onderzoeksvraag via een wetenschappelijke poster die door een vakjury wordt beoordeeld. ...

ILVO-symposium rond het gebruik van genomics in onderzoek naar landbouw, visserij en voedselproductie

Toegevoegd op: 2016-03-30
Op donderdag 21 april 2016 organiseert het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in de afdeling in Melle het symposium “Genomics in Agriculture, Fisheries and Food”. Een dag waarom het ILVO de actuele toepassingen en onderzoek in genomics presenteert in functie van de ontwikkeling van gezond en lekker voedsel. ...

Jobstudenten gezocht voor de zomer van 2016

Toegevoegd op: 2016-03-11
VLIZ zoekt jobstudenten voor de periode juli-augustus-september 2016. Geïnteresseerden sturen vóór 31 maart een curriculum vitae, motivatiebrief en hun voorkeur voor activiteit of departement. ...

Inzichten in estuarien herstel op ECSA-symposium in Antwerpen: call for abstracts

Toegevoegd op: 2016-03-11
Van 5 tot 9 juli 2016 organiseert de Universiteit Antwerpen in samenwerking met lokale partners een lokaal ECSA-symposium ‘Estuarine Restoration: from theory to practice and back’. Dit symposium wil nationale en internationale expertise samenbrengen rond estuarien herstel, om kennis en inzichten uit te wisselen. ...

Nieuwe cel Kusterfgoed ondersteunt cultureel erfgoed van de Kust

Toegevoegd op: 2016-03-10
De cel Kusterfgoed is een jonge erfgoedcel, opgericht in 2015 om het culturele erfgoed van de kustregio veilig te stellen voor toekomstige generaties. Ze is gehuisvest in het Streekhuis Kust in Oostende. Voor wie, rond wat en hoe de Erfgoedcel Kust werkt lees je op hun gloednieuwe website: kusterfgoed.be. ...

Save the date: kunst en wetenschap op wereldoceaandag 2016 in Oostende

Toegevoegd op: 2016-03-08
De mens en zijn impact op aarde en zee is almaar zichtbaarder. Archeologen van de toekomst zullen de laatste twee eeuwen mogelijks wel catalogeren als het "antropoceen". Hoe gaan kunstenaars om met dit gegeven? Tijdens de zomer 2016 wordt in het Provinciedomein Raversyde ANNO 1465 de expo MANMADE opgebouwd, een tentoonstelling over de huidige en de toekomstige relatie tussen mens en aarde die de confrontatie aangaat met het oude middeleeuwse vissersdorp. Hedendaagse kunstenaars van over de hele wereld en kunstenaars-in-spe van de Kunstacademie aan Zee Oostende tonen er hun werk gebaseerd op de zee (en de menselijke impact erop). Deze expo zal worden op gang getrokken op vrijdagavond 10 juni 2016 wanneer het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) WereldOceaanDag 2016 viert. Allen welkom in De Grote Post in Oostende voor een avondvullend programma rond deze mariene kunst en de wetenschap erachter. Meer gedetailleerde info volgt later, maar hou deze avond zeker al vrij in je agenda!

Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’

Toegevoegd op: 2016-03-03
De ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ wil voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren bevattelijke, wetenschappelijk onderbouwde en geüpdatete informatie aanreiken over enkele duurzaamheidsaspecten. Deze informatie moet koks en andere professionele inkopers van vis en zeevruchten helpen om meer bewust aan te kopen en met kennis ter zake te communiceren naar hun klanten. De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

[Voeg toe]