[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Save the date: kunst en wetenschap op wereldoceaandag 2016 in Oostende

Toegevoegd op: 2016-03-08
De mens en zijn impact op aarde en zee is almaar zichtbaarder. Archeologen van de toekomst zullen de laatste twee eeuwen mogelijks wel catalogeren als het "antropoceen". Hoe gaan kunstenaars om met dit gegeven? Tijdens de zomer 2016 wordt in het Provinciedomein Raversyde ANNO 1465 de expo MANMADE opgebouwd, een tentoonstelling over de huidige en de toekomstige relatie tussen mens en aarde die de confrontatie aangaat met het oude middeleeuwse vissersdorp. Hedendaagse kunstenaars van over de hele wereld en kunstenaars-in-spe van de Kunstacademie aan Zee Oostende tonen er hun werk gebaseerd op de zee (en de menselijke impact erop). Deze expo zal worden op gang getrokken op vrijdagavond 10 juni 2016 wanneer het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) WereldOceaanDag 2016 viert. Allen welkom in De Grote Post in Oostende voor een avondvullend programma rond deze mariene kunst en de wetenschap erachter. Meer gedetailleerde info volgt later, maar hou deze avond zeker al vrij in je agenda!

Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’

Toegevoegd op: 2016-03-03
De ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ wil voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren bevattelijke, wetenschappelijk onderbouwde en geüpdatete informatie aanreiken over enkele duurzaamheidsaspecten. Deze informatie moet koks en andere professionele inkopers van vis en zeevruchten helpen om meer bewust aan te kopen en met kennis ter zake te communiceren naar hun klanten. De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

North Sea Open Science conferentie

Toegevoegd op: 2016-03-03
Wetenschappers en beleidsmakers actief op de Noordzee kunnen de week van 7-10 november 2016 maar beter vrij houden in hun agenda's. Dan organiseren OD Natuur (KBIN) en het Belgisch Biodiversiteitsplatform in Oostende het North Sea Open Science symposium.

Jonge wetenschapper mee aan boord van ijsbreker Oden

Toegevoegd op: 2016-02-28
De 'Swedish Polar Research Secretariat' nodigt een jonge mariene wetenschapper uit aan boord van ijsbreker Odin om deel te nemen aan de Zweeds-Canadese onderzoeksexpeditie in het Arctische gebied (augustus-september 2016). Voor de snelle beslissers, want de deadline om de aanvraag in te dienen valt al op 7 maart.

Voltijds bachelor onderzoeker Agro-en biotechnologie - Campus Sint-Niklaas

Toegevoegd op: 2016-02-27
Binnen de opleiding bachelor in de Agro- en biotechnologie van de Odisee hogeschool wordt een polyvalente bachelor gezocht die nieuwe onderzoekslijnen mogelijk maakt (bv. m.b.t. Omegabaars, zoetwaterkabeljauw,...) en die technisch en logistiek het lopende onderzoek kan ondersteunen. ...

Opnieuw grote grazers in de Zwinschorren: een evaluatie door INBO

Toegevoegd op: 2016-02-26
Ongeveer 50 jaar nadat de laatste schapen verdwenen uit de Zwinschorren, verschenen er opnieuw grote grazers in het bekende natuurgebied in Knokke. De eerste effecten zijn positief. Het INBO volgde het ruimtegebruik van de kudde.

Kustforum 2016 gemist? Bekijk het verslag.

Toegevoegd op: 2016-02-26
Op 17 februari ging het Kustforum 2016 door in Middelkerke. Die dag werd gedebatteerd over het verbeteren van de levenskwaliteit aan de kust: wonen en de architecturale uitstraling, ouder worden en culinaire kwaliteit kwamen aan bod. Voor wie er niet bij kon zijn stelden de organisatoren een verslag samen met enkele quotes, treffende beelden en bevindingen. ...

Protecting Nemo: genetisch onderzoek helpt bij bescherming van koraalriffen

Toegevoegd op: 2016-02-23
Aan de VUB, in het Marine Biology lab (http://www.compendiumkustenzee.be/nl/imis-mog?module=institute&insid=11956), wordt onderzoek gedaan naar genetische diversiteit en verspreiding van koraalriffen. Onderzoek dat gebruikt kan worden om nieuwe zeereservaten aan te wijzen. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, koralen? En hoe kan genetisch onderzoek bijdragen aan zeereservaten? In de populaire wetenschapsblog Wtnschp, schrijft onderzoekster Rosa Van der Ven over haar onderzoek in gewone mensentaal.

VLIZ draagt bij tot Belgische vrijstellingsprocedure ballastwaterconventie

Toegevoegd op: 2016-02-22
De internationale Ballastwaterconventie heeft tot doel om de verspreiding van invasieve uitheemse soorten door de internationale scheepvaart tegen te gaan. Om een tijdelijke vrijstelling te kunnen verkrijgen, werd door het VLIZ een voorbereidende analyse gemaakt van de verspreiding en het risico van doelsoorten in havens die behoren tot vaartrajecten waarvoor rederijen een uitzondering willen verkrijgen. Deze studie werd nu gepubliceerd als beleidsinformerende nota 2015_002.

European Marine Biology Symposium 2016 in Rhodos

Toegevoegd op: 2016-02-22
De 51ste editie van het jaarlijks georganiseerde EMBS-symposium voor mariene biologen gaat in 2016 door van 26 tot 30 september op het Griekse eiland Rhodos. Onderzoek binnen de volgende grote topics zal worden voorgesteld: klimaatsverandering, mariene invasies, indicatoren, overgangswateren, visserij en aquacultuur en geïntegreerd kustzonebeheer. De organisatie ligt in handen van het Hellenic Centre for Marine Research en de University of Athens.

VLIZ Marine Science Day 2016: een terugblik

Toegevoegd op: 2016-02-22
Op 12 februari 2016 was Brugge de place to be voor alle mensen betrokken bij de mariene wetenschappen in Vlaanderen en omstreken. Zowel wetenschappers (junior én senior), mariene opleidingen, mariene bedrijven en het mariene beleid waren present. De 363 deelnemers kregen een mooie weergave van het actuele onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen voorgeschoteld en kregen de gelegenheid om uitvoerig te netwerken. ...

PhD-verdediging Elisabeth Debusschere: Onderwatergeluid als stressor voor vissen

Toegevoegd op: 2016-02-22
Menselijke activiteiten op zee veroorzaken heel wat geluid onder water, zo ook de constructie en exploitatie van windparken op zee. Elisabeth Debusschere (ILVO, KBIN-OD Natuur en UGent-MarBiol) onderzocht of deze geluiden hinder kunnen veroorzaken bij commerciële vissoorten. In het kader van haar doctoraatsonderzoek gebruikte ze viseieren, larven en juvenielen van zeebaars (Dicentrarchus labrax) als studieobject en bekeek ze of specifieke effecten van onderwatergeluid het gedrag, de fysiologie en weefsel- of gehoorbeschadiging veroorzaken. Op vrijdag 11 maart 2016 verdedigt drs. Debusschere haar werk: "On the effects of high intensity impulsive sound on young European sea bass Dicentrarchus labrax, with special attention to pile driving during offshore wind farm construction".

(G)een kleine garnaal: de economische cyclus van de grijze garnaal

Toegevoegd op: 2016-02-22
Het tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt' pakt uit met een themanummer over de Noordzeegarnaal. Hierin wordt het ganse binnenlandse economische weefsel achter dit bijzondere voedingsproduct voor het eerst in kaart gebracht: van de bestanden over de vangst, de aanlanding en de veilingen tot de verwerking, de handel en de consumptie. ...

World Water Works 2016 in Antwerpen

Toegevoegd op: 2016-02-05
De tweede editie van het waterbouwkundig congres en bijhorende vakbeurs gaat door op 23 en 24 maart 2016 in Antwerp Expo. Aan bod komen duurzame oplossingen voor mondiale problemen zoals een stijgende zeespiegel, steeds groter wordende schepen, de druk op de toegankelijkheid van havens, vaarwegen en infrastructurele voorzieningen. Op World Water Works komen wetenschap, praktijk en trends samen. ...

Vibrocorer ter beschikking van de wetenschappers

Toegevoegd op: 2016-01-28
Het VLIZ beschikt voortaan over een OSIL high-power vibrocorer systeem dat een kern kan nemen tot 3 m lang met een diameter van 96 mm. Het toestel wordt ingezet vanaf het onderzoeksschip Simon Stevin. Een vibrocorer is het ideale instrument om onverstoorde bodemkernen te bekomen van een relatief grote lengte. ...

IMDC zoekt senior marien ecoloog

Toegevoegd op: 2016-01-27
IMDC (International Marine and Dredging Consultants) is een internationaal ingenieurs- en consultancybedrijf, gevestigd in Antwerpen en gespecialiseerd in waterprojecten (offshore energie, baggeren, milieumonitoring, kust- en estuaria, havens en offshore structuren ...). IMDC rekruteert een senior marien ecoloog als leidinggevende expert voor hun team Marien Milieu. Minimum 10 jaar ervaring in dit thema en een PhD zijn zeker pluspunten.

POGO: nieuwe sensoren moeten polsslag globale oceaan beter opvolgen

Toegevoegd op: 2016-01-26
Tegen 2030 een duurzaam, state-of-the-art netwerk uitbouwen van oceaanobservatiesystemen die de toestand van de wereldwijde oceaan in de gaten houdt: dat is de nieuwe ambitie van POGO (Partnership for Observation of the Global Oceans). De gegevens zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis, wetenschap en maatschappelijk belang van de oceaan. ...

Nieuwe satelliet meet stijging zeespiegel met hoge nauwkeurigheid

Toegevoegd op: 2016-01-25
Op 17 januari werd de Jason-3 satelliet succesvol gelanceerd vanop de Vandenberg Air Force Base in Californië. De radarsignalen die de satelliet uitstuurt zullen toelaten om de hoogte van de zeespiegel te monitoren en deze wereldwijd tot op enkele centimeters nauwkeurig op te meten. De data zullen wetenschappers ook toelaten om stroomsnelheden en stroomrichtingen na te gaan, en zo het kustweer en tropische cyclonen beter te voorspellen.

Oceans Past Platform Conference 2016

Toegevoegd op: 2016-01-25
Tussen 23 en 25 mei 2016 organiseert het Ocean Past Platform in Dublin een conferentie rond het management van historische baaien en estuaria. Dit naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de erkenning van Dublin Bay als UNESCO-Biosphere. Al wie wil bijdragen en een studie of praktijkervaring wil voorstellen rond de historiek van het beheren van marien/maritiem natuurhistorisch en cultureel erfgoed in baaien, estuaria en hun kusten - zowel boven als onder water - kan tot 1 maart een abstract indienen. ...

Geen kust zonder meeuwen

Toegevoegd op: 2016-01-21
Meeuwen, elke zomer prominent aanwezig aan de kust. Vaak het onderwerp van kwakkels en onwaarheden. Op 23 februari organiseert het Streekhuis Kust een middagsessie in Oostende die de recentste wetenschappelijke informatie en een aantal praktijkervaringen met u wil delen. ...

Samenwerking met VLOOT rond RV Simon Stevin maakt toekomstgerichte doorstart

Toegevoegd op: 2016-01-19
Op 16 december 2015 tekenden Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) en Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) een nieuwe bijakte aan de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee worden nog ruimere afspraken gemaakt rond de inzet van het onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin. De afspraken leiden tot een betere en meer flexibele bediening voor Vlaamse mariene onderzoekers en brengen duidelijk rond de inzet van het schip in internationale programma's. ...

VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen 2016: inschrijven uiterlijk tot 3 februari

Toegevoegd op: 2016-01-19
De 16de editie van de VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen gaat door op vrijdag 12 februari 2016 in hogeschool Vives in Brugge. Ook deze editie wordt terug een niet te missen event voor iedereen (jong én senior) die begaan is met zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen/België en de aangrenzende regio’s. Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 3 februari. ...

Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-19
Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op het terugdringen van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof, waarvan de nog steeds extreem hoge emissies in zee terecht komen. Hierdoor is er nu in de kustwateren een volledig scheve verhouding tussen stikstof en fosfaat ontstaan, met negatieve gevolgen voor de groei van algen en de productiviteit van het Noordzee-ecosysteem.

Aanmonsteringscursus Horizon Educatief in Oostende

Toegevoegd op: 2016-01-18
Horizon Educatief is een educatieve organisatie aan de Oostendse kust. De aanmonstercursus is dé basiscursus om deze vzw beter te leren kennen en is ideaal voor mensen met een passie voor de zee die zin hebben om voor hen groepen te begeleiden als zee-animator. ...

Aardobservatie brengt sedimentwaarden bij baggerwerken in kaart

Toegevoegd op: 2016-01-18
In het jongste nummer van VITO Vision, de nieuwsbrief van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, lezen we in een korte bijdrage over hun samenwerking met het Belgische consultancy-bedrijf IMDC. Samen ontwikkelden ze een softwarepakket waarmee baggerbedrijven op basis van satellietbeelden sedimentwaarden voor, tijdens en na baggerwerken nauwkeurig kunnen opvolgen. ...

Summer school in Bergen: The ocean, climate and society

Toegevoegd op: 2016-01-18
De cursus 'The ocean, climate and society' is onderdeel van het opleidingsaanbod van de Universiteit van Bergen voor internationale PhD-studenten en jonge onderzoekers. Wie wil deelnemen aan deze cursus, die loopt van 13 tot 24 juni 2016, moet zich voor 1 maart 2016 aanmelden.

KBIN-OD Natuur zoekt tijdelijk wetenschappelijk medewerker teledetectie

Toegevoegd op: 2016-01-18
De Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werft een mariene onderzoeker aan voor een contract van bepaalde duur tot december 2017. De onderzoeker zal in de teledetectie-ploeg REMSEM (Remote Sensing and Ecosystem Modelling) werken in onderzoeksprogramma’s rond optische teledetectie van kustwateren. ...

Voor sportvissers: zoekkaarten en informatiefiches haaien en roggen

Toegevoegd op: 2016-01-15
Sportvisserij Nederland ontwikkelde een aantrekkelijke en handige zoekkaart om de roggen en haaien die sportvissers ophengelen in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal tot op soort te identificeren. Doel is om bewuster om te gaan met de gevangen soorten, waarvan velen een delicate status hebben. Anderzijds ondersteunen deze informatieproducten hun internationaal haaienmerkproject Sharkatag waarbij men burgers inschakelt om haaien te merken en terugvangsten te melden, en zo bij te dragen tot het verbeteren van de kennis over deze charismatische soorten. ...

Een zee van kansen: onze Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-14
Jaarlijks spreekt de gouverneur van West-Vlaanderen een rede uit voor de provincieraad. In 2015 lag de focus ervan op de Noordzee. Gouverneur Carl Decaluwé ziet in deze aanlengende zee voor de provincie een zee van kansen, maar kansen die evenzeer gepaard gaan met de nodige verantwoordelijkheden. ...

De Schelde - Van bron tot monding

Toegevoegd op: 2016-01-14
Dit nieuwe boek over de Schelde verscheen eind december en geeft een impressie van de rivier en haar indrukwekkende estuarium. De auteurs hopen dat de lezer zowel de landschappelijke en culturele, als natuurhistorische waarde van deze stroom meer gaat appreciëren en zelf ook op ontdekkingsreis gaat langs de rivier. ...

Kustforum 2016 - De kust: zet in op kwaliteit!

Toegevoegd op: 2016-01-14
Ondernemers en architecten zetten zich graag in voor een dynamische en kwalitatieve kust voor de toekomst. De gebiedsgerichte werking Kust van de Provincie West-Vlaanderen nodigt je uit 17 februari 2016 (19:00-22:00) om naar het Kustforum in De Branding in Middelkerke te komen luisteren hoe zij hun troeven uitspelen aan de kust. ...

Maritieme en mariene sector roept Vlaamse Regering op in te zetten op Blue Growth

Toegevoegd op: 2016-01-13
De economische mariene en maritieme sector - vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, kenniscentra, socio-economische actoren en de overheid - roept de Vlaamse Regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster. Als oproep werd op maandag 11 januari 2016 een verzoekschrift aan de Vlaamse Regering overhandigd. Ook het VLIZ ondersteunde dit verzoekschrift en is er alvast van overtuigd dat blauwe groei door multidisciplinair onderzoek onderbouwd moet worden. De mariene onderzoeksgemeenschap in Vlaanderen staat alvast klaar om deze ondersteunende rol waar te maken!

#ikschrijfgeschiedenis: welke traditie of techniek zet jij verder?

Toegevoegd op: 2016-01-11
Met de campagne *#ikschrijfgeschiedenis wil men iedereen oproepen om foto’s en filmpjes te delen over hoe tradities of technieken verder in leven worden gehouden. De campagne wil zo een actueel, levendig en divers beeld schetsen van het ‘immaterieel cultureel erfgoed’ in Vlaanderen en Brussel anno 2016. Zorg jij dat het mariene, kust- en visserijerfgoed zeker ook een plekje krijgt op deze website? ...

Think Big, Think Ocean: post een sprankelend nieuw idee voor een ‘zee-event’ en WIN!

Toegevoegd op: 2016-01-11
Het project SeaChange wil mensen meer bewust maken van de zee en de oceaan. Zo hopen de initiatiefnemers dat de burger duurzamer zal omspringen met dit ‘blauwe goud’. Een Europese ‘ideas bank’ wil bij burgers polsen naar vernieuwende ideeën rond evenementen of acties die meer bewustzijn en appreciatie voor de oceaan en zeeën kunnen teweegbrengen. Al wie denkt over een leuk, innovatief idee te beschikken, kan deelnemen aan de wedstrijd. Het volstaat je idee in te spreken op een filmpje, waar nadien op gestemd kan worden. Komaan, waag je kans! ...

Mariene data formeel publiceren met DOI kan nu via VLIZ

Toegevoegd op: 2016-01-07
VLIZ werkt samen met DataCite om wetenschappers de mogelijkheid te bieden hun data formeel te publiceren met een Digital Object Identifier (DOI). Deze publicatieprocedure voor datasets zorgt ervoor dat geciteerde data traceerbaar zijn en wetenschappers een betere erkenning krijgen voor hun werk. ...

Call: VLIZ Communication Award 2016

Toegevoegd op: 2016-01-05
Een laureaat van de VLIZ Communication Award kan als prijs in de loop van het verdere jaar genieten van een persoonlijke communicatie-coaching door de afdeling Communicatie van het Vlaams Instituut voor de Zee. Jonge mariene wetenschappers en ingenieurs die willen deelnemen aan deze wedstrijd moeten voor 31 januari 2016 een motivatiebrief doorsturen volgens de voorwaarden gesteld op de VLIZ-website. ...

Het CREST-project: wat is de impact van de golfwerking in een veranderend klimaat?

Toegevoegd op: 2015-12-18
Met deze onderzoeksvraag zal het CREST (Climate Resilient Coast)-project zich bezighouden gedurende een periode van vier jaar. Het hoofddoel van dit project is om inzicht te verkrijgen in de kustnabije en onshore fysische processen en overstromingsrisico’s. Men zal de veerkracht van onze kust trachten te achterhalen om zo de mogelijke impact van het veranderend klimaat op de meest geschikte manier te behandelen. Een eerste bijeenkomst van de eindgebruikersgroep zal plaatsvinden op 15 januari 2016 maar ook elke geïnteresseerde ziel is welkom! Meer info over het evenement kan je hier vinden. ...

VLIZ werft aan: marien technicus, wetenschappelijk medewerker biologische databanken en IT-specialist

Toegevoegd op: 2015-12-17
Meer informatie over de taakomschrijving van deze jobs, gezochte profielen en vaardigheden, vindt u terug op www.vliz.be/nl/vacatures. Solliciteren kan door uw sollicitatiebrief met curriculum vitae door te sturen vóór 18 januari 2016 naar Jan Mees, Algemeen Directeur VLIZ via het e-mailadres jobs@vliz.be.

Ken jij het verschil tussen een Kathaai en een Hondshaai of een Gevlekte rog en Blonde rog?

Toegevoegd op: 2015-12-11
Voortaan geen twijfels meer met een handige map met determinatiefiche en zoekkaarten voor elk van de 30 haai- en rogsoorten waar de Belgische visserij mee te maken kan krijgen. Zo zullen de bedreigde en niet-bedreigde soorten beter onderscheiden worden. Dit is het resultaat van het HAROkit project dat tot stand kwam door een samenwerking van Natuurpunt, het Vlaams instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). ...

Symposium: Schelde door de getijden heen

Toegevoegd op: 2015-12-08
Op 25 februari 2016 nodigt Waterwegen en Zeekanaal NV, Universiteit Antwerpen, het Vlaams Instituut voor de Zee en het Agentschap voor Natuur en Bos u van harte uit op hun symposium: Schelde door de getijden heen! U mag zich verwachten aan interessante cases met een goede mix van wetenschap en praktijkvoorbeelden. Plaats van het gebeuren? Universiteit Antwerpen. ...

PhD positie in Oceaanmodellering

Toegevoegd op: 2015-12-08
Het Marine Research Centre (MARE) van de Universiteit van Luik (ULg) biedt een PhD positie in Oceaanmodellering aan in het kader van het FaCE-It project. FaCE-It staat voor ‘Functional biodiversity in a Changing sedimentary Environment: Implications for biogeochemistry and food webs in a managerial setting’. Het PhD duurt 4 jaar en zal starten begin 2016. Geïnteresseerde kandidaten dienen zo snel mogelijk een curriculum vitae en een motivatiebrief met twee referenties (naam en e-mailadres) te mailen naar Marilaure Grégoire (mgregoire@ulg.ac.be).

Hoe word je zeeanimator?

Toegevoegd op: 2015-12-08
Naar aanleiding van de Week van de Zee (van 22 april tot 8 mei) wordt een cursus zeeanimator georganiseerd in maart 2016. De cursus staat gepland op twee locaties: Zeebrugge en De Panne. Je krijgt drie veldwerkpakketten onder de knie rond natuur en milieu aan zee voor het basisonderwijs.

VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen 2016: oproep voor abstracts

Toegevoegd op: 2015-11-26
Op 12 februari 2016 is het weer zover: dan gaat de 16e VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen terug door! Deze dag wil de nadruk leggen op de diversiteit, kwaliteit en belang van mariene en kustwetenschappen in Vlaanderen met behulp van mondelinge en posterpresentaties. Voor het eerst wordt er voor de mondelinge presentaties een selectie gemaakt van 20 pre-doc en 5 post-doc abstracts. Ook krijgen zowel wetenschappers als bedrijven die hun nieuwe data- en informatietools en producten wensen voor te stellen de kans dit te doen tijdens de demosessies! Zowel voor de presentaties als de demosessies worden mariene wetenschappers en bedrijven vriendelijk uitgenodigd om zich te registreren en een camera-ready Engelstalige abstract in te dienen voor 18 december 2015.

Compendium voor Kust en Zee 2015: uniek kennisdocument over zeeonderzoek!

Toegevoegd op: 2015-11-25
Het Compendium voor Kust en Zee 2015 brengt het Belgisch zeeonderzoek en tal van socio-economische, milieugerelateerde en institutionele aspecten van zijn kust en zee in kaart. Met dit document dat internationaal gelauwerd wordt als blauwdruk voor andere landen, heeft ons land een extra troef in handen bij de overgang naar een te verwachten, meer zeegerichte economie. Het Compendium voor Kust en Zee werd op dinsdag 24 november officieel voorgesteld in het Vlaams Parlement in Brussel. ...

Nieuw onderzoeksnetwerk voor het meten van broeikasgassen over het Europese continent en zee

Toegevoegd op: 2015-11-25
De Europese Commissie heeft vrijdag 20 november officieel het Integrated Carbon Observation System (ICOS) European Research Infrastructure Consortium (ERIC) opgericht. Deze nieuwe pan-Europese onderzoeksinfrastructuur zal over een periode van maar liefst 20 jaar metingen uitvoeren van C02 en andere broeikasgassen, en maakt hiermee een einde aan de jarenlange versnipperde metingen over Europa. Deze langetermijndata zijn noodzakelijk om zowel de huidige toestand als het toekomstig gedrag van de globale koolstofcyclus en broeikasgasemissies beter te begrijpen. In de aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs (COP21) geeft Europa met deze oprichting alvast een krachtig signaal om volop in te zetten op klimaatonderzoek. ...

Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880

Toegevoegd op: 2015-11-25
Op maandag 23 november werd het boek ‘Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880’ voorgesteld in het Vlaams Instituut voor de Zee. Het boek is geschreven door Doris Klausing en gaat over de gevaarlijke reis, de traverse, naar IJsland. Zes maanden van huis met enkel vaargenoten, de eindeloze zee en de wind als ‘compagnons de route’ pekelen de mannen tot ruwe bolsters. Korre, zeventien jaar, volgt de roep van de zee en reist mee…

Wie dingt mee naar de VLIZ North Sea Award 2015? Deadline uitgesteld tot 4 december

Toegevoegd op: 2015-11-24
Bestudeerde jij de structuur of het functioneren van onze oceaan tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat? Had je hier graag een prijs voor gekregen? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in ten laatste op 4 december 2015. ...

Waag je kans voor VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015 - Deadline verlengd tot 4 december

Toegevoegd op: 2015-11-24
Jonge mariene wetenschappers met een afstudeerwerk met betrekking tot fundamenteel of toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen, worden warm gemaakt om hun kandidatuur te stellen voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015! De kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd zijn. Inschrijven kan tot ten laatste 4 december 2015. ...

Leesplezier voor de kleinsten met ‘Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’

Toegevoegd op: 2015-11-20
Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’ zijn 2 boekjes die Katrien Vervaele schreef voor de Verrekijkerbieb, bedoeld voor jonge lezertjes. ‘Garnalenverhalen’ is een speels non-fictieboekje over de grijze garnaal en het vangen ervan. ‘Een korre vol verhalen’ is een waaier van oude verhalen en legendes van aan onze kust. ...

Vlaams Aquacultuur symposium 2015

Toegevoegd op: 2015-11-18
Het Vlaams Aquacultuur Platform organiseert op 9 december zijn jaarlijkse aquacultuursymposium, waarop getuigenissen uit de bedrijfswereld illustreren hoe te starten met een viskwekerij in Vlaanderen. Daarnaast zal het consortium AquaValue de opportuniteiten voor geïntegreerde aquacultuur aan en op zee bespreken als onderdeel van het eindproject. Dit jaar heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de eer de gastheer te zijn. Overheidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, viskwekers en consumenten zijn van harte uitgenodigd! ...

[Voeg toe]