[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine logo

VLIZINE

VLIZine jrg. 16, nr. 11 (november 2015) - in opbouw
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Michèle Van den Berghe


rss

Kalender

Kalender
Vlaams Aquacultuur symposium 2015
Toegevoegd op: 2015-11-18
Het Vlaams Aquacultuur Platform organiseert op 9 december zijn jaarlijkse aquacultuursymposium, waarop getuigenissen uit de bedrijfswereld illustreren hoe te starten met een viskwekerij in Vlaanderen. Daarnaast zal het consortium AquaValue de opportuniteiten voor geïntegreerde aquacultuur aan en op zee bespreken als onderdeel van het eindproject. Dit jaar heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de eer de gastheer te zijn. Overheidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, viskwekers en consumenten zijn van harte uitgenodigd! ... [Lees meer]
Kalender
Hoe staat het met het marien onderzoek in de zuidelijke Europese zeeën?
Toegevoegd op: 2015-11-05
Dit en enkele beleidsuitdagingen gerelateerd aan het marien ecosysteem ontdek je op de wetenschappelijke eindconferentie ‘geïntegreerd marien onderzoek in de Middellandse en Zwarte Zee’ dat georganiseerd wordt in het kader van het project PERSEUS (Policy-oriented marine Environmental Research for the Southern European Seas). Wetenschappers en beleidsmakers actief in de zuidelijke Europese zeeën zijn van harte welkom van 7 tot 9 december in Brussel. Deze eindconferentie wordt georganiseerd door het Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), in co-organisatie met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Vlaanderen. ... [Lees meer]

Publicaties

Publicaties
Compendium voor Kust en Zee 2015: uniek kennisdocument over zeeonderzoek!
Toegevoegd op: 2015-11-25
Het Compendium voor Kust en Zee 2015 brengt het Belgisch zeeonderzoek en tal van socio-economische, milieugerelateerde en institutionele aspecten van zijn kust en zee in kaart. Met dit document dat internationaal gelauwerd wordt als blauwdruk voor andere landen, heeft ons land een extra troef in handen bij de overgang naar een te verwachten, meer zeegerichte economie. Het Compendium voor Kust en Zee werd op dinsdag 24 november officieel voorgesteld in het Vlaams Parlement in Brussel. ... [Lees meer]
Publicaties
Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880
Toegevoegd op: 2015-11-25
Op maandag 23 november werd het boek ‘Pekel en kabeljauw: het harde leven van de IJslandvaarders eind 1880’ voorgesteld in het Vlaams Instituut voor de Zee. Het boek is geschreven door Doris Klausing en gaat over de gevaarlijke reis, de traverse, naar IJsland. Zes maanden van huis met enkel vaargenoten, de eindeloze zee en de wind als ‘compagnons de route’ pekelen de mannen tot ruwe bolsters. Korre, zeventien jaar, volgt de roep van de zee en reist mee… [Lees meer]
Publicaties
Leesplezier voor de kleinsten met ‘Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’
Toegevoegd op: 2015-11-20
Garnalenverhalen’ en ‘Een korre vol verhalen’ zijn 2 boekjes die Katrien Vervaele schreef voor de Verrekijkerbieb, bedoeld voor jonge lezertjes. ‘Garnalenverhalen’ is een speels non-fictieboekje over de grijze garnaal en het vangen ervan. ‘Een korre vol verhalen’ is een waaier van oude verhalen en legendes van aan onze kust. ... [Lees meer]

Vacatures, beurzen en fondsen

Vacatures, beurzen en fondsen
Wie dingt mee naar de VLIZ North Sea Award 2015? Deadline uitgesteld tot 4 december
Toegevoegd op: 2015-11-24
Bestudeerde jij de structuur of het functioneren van onze oceaan tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat? Had je hier graag een prijs voor gekregen? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in ten laatste op 4 december 2015. ... [Lees meer]
Vacatures, beurzen en fondsen
Waag je kans voor VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015 - Deadline verlengd tot 4 december
Toegevoegd op: 2015-11-24
Jonge mariene wetenschappers met een afstudeerwerk met betrekking tot fundamenteel of toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen, worden warm gemaakt om hun kandidatuur te stellen voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015! De kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd zijn. Inschrijven kan tot ten laatste 4 december 2015. ... [Lees meer]
Vacatures, beurzen en fondsen
Stageplaatsen bij GRID-Arendal voor 2016
Toegevoegd op: 2015-11-18
GRID-Arendal (Noorwegen) dat samenwerkt met het United Nations Environment Programme (UNEP) biedt stageplaatsen voor studenten aan. Mariene thema’s/projecten waarrond onder andere gewerkt wordt, zijn: zwerfvuil op zee, mariene ruimtelijke ordening, GIS en web mapping, groene economie of ecologische economie, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Stages duren minstens drie tot maximum zes maanden en zijn voorhanden gedurende het hele jaar. Je kandidaat stellen kan nog tot 30 november. [Lees meer]
Vacatures, beurzen en fondsen
Oproep voor onderzoeksprojecten Mariene Biotechnologie
Toegevoegd op: 2015-11-12
De Marine Biotechnologie ERA-NET (ERA-MBT) kondigt een tweede transnationale gezamenlijke oproep aan voor multilaterale onderzoeksprojecten met als onderwerp ‘Bioactieve moleculen uit het marien milieu – bio-ontdekking’. Doel van deze oproep? Stimuleren van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de mariene biotechnologie gerelateerd aan mariene bioactieve moleculen. ... [Lees meer]
Vacatures, beurzen en fondsen
Vijf onderzoeksfuncties bij het zoölogisch station Anton Dohrn van Napels
Toegevoegd op: 2015-11-12
Het Stazione Zoologica Anton Dohrn van Napels (Italië) heeft de oproep voor vijf onderzoeksposities heropend. Hierbij zoeken ze onderzoekers in de ‘Fylogenese en evolutie’, ‘Mariene Biodiversiteit Conservatie’, ‘Mariene Parasitologie’, ‘Diepzee biologie en ecologie’ en ‘mariene ecologische modellen en meta-analyse’. Meer details over de desbetreffende functies kan je hier vinden. Kandidaten kunnen zich nog melden tot 7 december 2015. [Lees meer]
Vacatures, beurzen en fondsen
Ifremer op zoek naar een onderzoeker in de functionele ecologie
Toegevoegd op: 2015-11-06
De French Research Institute for Exploitation of the Sea (Ifremer) werft een onderzoeker in de functionele ecologie aan bij het departement Oceanografie en Ecosysteem dynamica, en het departement van kustdynamica. ... [Lees meer]

Nieuwe projecten zee- en kustonderzoek

Nieuwe projecten zee- en kustonderzoek
Nieuw onderzoeksnetwerk voor het meten van broeikasgassen over het Europese continent
Toegevoegd op: 2015-11-25
De Europese Commissie heeft vrijdag 20 november officieel het Integrated Carbon Observation System (ICOS) European Research Infrastructure Consortium (ERIC) opgericht. Deze nieuwe pan-Europese onderzoeksinfrastructuur zal over een periode van maar liefst 20 jaar metingen uitvoeren van C02 en andere broeikasgassen, en maakt hiermee een einde aan de jarenlange versnipperde metingen over Europa. Deze langetermijndata zijn noodzakelijk om zowel de huidige toestand als het toekomstig gedrag van de globale koolstofcyclus en broeikasgasemissies beter te begrijpen. In de aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs (COP21) geeft Europa met deze oprichting alvast een krachtig signaal om volop in te zetten op klimaatonderzoek. ... [Lees meer]

Varia

Varia
Oproep voor abstracts op de VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen
Toegevoegd op: 2015-11-26
Op 12 februari 2016 is het weer zover: de 16e VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen! Deze dag zal opnieuw de nadruk leggen op de diversiteit, kwaliteit en belang van mariene en kustwetenschappen in Vlaanderen met behulp van een uitgebreide postersessie en mondelinge presentaties. Voor het eerst wordt er voor de mondelinge presentaties een selectie gemaakt van 20 pre-doc en 5 post-doc abstracts. Ook krijgen zowel wetenschappers als bedrijven die hun nieuwe data- en informatietools en producten wensen voor te stellen de kans dit te doen tijdens de demosessies! Zowel voor de presentaties als de demosessies worden mariene wetenschappers en bedrijven vriendelijk uitgenodigd om zich te registreren en een camera-ready Engelstalige abstract in te dienen voor 18 december 2015. [Lees meer]
Varia
Jaarlijkse rede gouverneur West-Vlaanderen ‘Een zee van kansen. Onze Noordzee’
Toegevoegd op: 2015-11-10
Op donderdag 22 oktober bracht gouverneur Carl Decaluwé zijn jaarlijkse rede tot de provincieraad met als titel ‘Een zee van kansen. Onze Noordzee’. ... [Lees meer]
Varia
Vierde Belgisch windmolenpark op Noordzee in 2017
Toegevoegd op: 2015-11-06
De financiering voor de bouw van Nobelwind, het vierde Belgische windmolenpark op de Noordzee, is rond. Het Nobelwind-windpark zal 50 turbines bevatten en zou tegen de tweede helft van 2017 klaar moeten zijn. Investeerders en financiële instellingen brengen ongeveer 655 miljoen EUR samen voor het project. [Lees meer]
Varia
Ontdek de nieuwe site van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren
Toegevoegd op: 2015-11-06
De website van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende (VOC) zit in een nieuw en moderner jasje! Naast nieuws over hun activiteiten en evenementen, geeft de site je tevens alle informatie over wat je te doen staat als je een kust- of zeedier aantreft naast informatiedossiers over onderzoek. Ga snel een kijkje nemen en klik hier. Deze website is ontwikkeld en wordt gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). [Lees meer]
Varia
Raak geïnspireerd door de mens-zee interactie en win een prijs (enkel voor 11-16 jarigen)!
Toegevoegd op: 2015-11-05
Stel je eigen team van 11- tot 16- jarigen samen en bedenk een origineel project rond het thema ‘jouw oceaan, jouw toekomst’. Dit kan een voorstel voor een studie, (sociaal) experiment of uitvinding zijn dat de Principes van de Blue Society ondersteunt. Wie weet, winnen jullie wel de Professor Mário Ruivo prijs of een van de andere prijzen die meer dan EUR 5000 waard zijn! ... [Lees meer]
Varia
Drie nieuwe apparaten voor de VLIZ-onderzoeksinfrastructuur
Toegevoegd op: 2015-11-03
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) investeerde 250 000 EUR in een meetsysteem voor eolisch zandtransport, een opstelling voor verzuringsexperimenten in het Marien Station Oostende en een multi-transducer parametrische echosounder. Deze drie toestellen werden uitgekozen door de Wetenschappelijke Commissie van VLIZ na de jaarlijkse oproep voor voorstellen om te investeren in de mariene onderzoeksinfrastructuur. [Lees meer]

[Voeg toe]