[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine jrg. 17, nr. 5 (mei 2016)

rss

Kalender

Kalender

UGent organiseert "Blauwe groei: Onbekend? Onbemind?"

Toegevoegd op: 2016-05-31
Blauwe groei – of de langetermijnstrategie voor een meer duurzame groei van de mariene en maritieme sectoren – is ondertussen topactueel in het Europese, Federale en Vlaamse beleid. Hiermee wordt erkend dat de zeeën en oceanen aanjagers zijn voor de economie met een groot potentieel voor innovatie en groei. Ook de Universiteit Gent ziet heel wat potentieel in de blauwe groei en ontwikkelde ondertussen een positie rond marien onderzoek voor de blauwe innovatie. Wilt u zich mengen met UGent experts en bedrijfsontwikkelaars ter zake? Kom dan op 6 juni (9:00-14:00) naar de Greenbridge Incubator, de UGent Campus in Oostende, voor het evenement "Blauwe groei: Onbekend? Onbemind?".
Kalender

VLIZ nodigt al zijn (to be) leden uit voor de VLIZ-ledendag in Oostende

Toegevoegd op: 2016-05-27
Leden van het Vlaams Instituut voor de Zee steunen onze filantropiewerking en daardoor de zee! Dankzij de ledenbijdrages kan het VLIZ jaarlijks projecten ondersteunen die de oceaan ten goede komen. Om zijn trouwe leden te bedanken voor hun steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigen Algemeen Directeur Jan Mees en zijn voltallige team alle VLIZ-leden uit op vrijdagavond 24 juni voor een midzomeravondwandeling en -glaasje in het Marien Station Oostende op de Oostendse oosteroever. Geïnteresseerd om erbij te zijn, maar nog geen lid? Word het dan snel en dan verwelkomen we je graag met ons team voor een onvergetelijke avond! ...
Kalender

WereldOceaanDag - MANMADE: over de relatie tussen mens en zee

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op 10 juni viert het VLIZ WereldOceaanDag in Oostende met een programma waarin kennis over de zee en hierdoor geïnspireerde kunstvormen centraal staan. We slaan hiervoor de handen in elkaar met de expo MANMADE en met de Kunstacademie aan Zee. Kunstenaar Nicolas Floc'h legt uit hoe zijn kunst door de oceaan beïnvloed is. Marien bioloog Jan Seys presenteert enkele boeiende feiten over onze relatie met de oceaan. De Zeemarkt biedt bezoekers een gamma aan interactieve demonstraties over zeekunst en wetenschap. ...

Publicaties

Publicaties

EMODnet Open Conference: outputs

Toegevoegd op: 2016-05-30
Op 20 oktober 2015 staken om en bij de 350 mariene experten en maritieme belanghebbenden in Oostende de koppen bijeen om te bediscussiëren hoe de talrijke mariene data die momenteel worden verzameld en bewaard in databases, een beter gebruik kunnen kennen door een brede range van belanghebbenden uit zowel de academische wereld, bedrijven als het beleid. Alle resultaten en aanbevelingen van de EMODnet Open Conference en Jamboree werden gebundeld in het conference rapport. ...

Vacatures, beurzen en fondsen

Vacatures, beurzen en fondsen

PhD Cup wil kersverse doctors aansporen om onderzoek met wijde wereld te delen

Toegevoegd op: 2016-05-31
Jaarlijks worden zo’n 1600 doctoraten afgewerkt in Vlaanderen. Die studies vinden vlot hun weg naar wetenschappelijke publicaties, maar slechts een fractie komt het grote publiek ter ore. Daar wil de Vlaamse PhD Cup verandering in brengen! Na een doorgedreven mediatraining onder leiding van communicatie-experten wacht deelnemers de ultieme uitdaging: de kern van hun jarenlange onderzoek uit de doeken doen in een heldere presentatie van 3 minuten. De inzet: een voucher voor een opleiding aan de Vlerick Business School ter waarde van 10.000 euro. Het is de hoop van VLIZ om veel mariene doctors in de wedstrijd te zien!
Vacatures, beurzen en fondsen

PhD rond het belang van zee-ijs in de biochemische cycli van broeikasgassen (ULB)

Toegevoegd op: 2016-05-27
Het laboratorium voor Galciologie van de Université Libre de Bruxelles ULB zoekt een doctoraatstudent om mee te werken aan het isotoop-onderzoek naar de rol van methaan ter hoogte van de interface tussen water, zee-ijs en atmosfeer. De kandidaat zal werkzaam zijn in Brussel, maar nauwe samenwerken met de ULg (Luik) en het IMAU (Utrecht, Nederland). Kandidaturen zijn welkom tot 30 juli.

Nieuwe projecten zee- en kustonderzoek

Nieuwe projecten zee- en kustonderzoek

Naar een klimaatbestendige kust met CREST: website en nieuwsbrief

Toegevoegd op: 2016-05-30
In november ging CREST van start, wat staat voor ‘Climate Resilient Coast’ – een Klimaatbestendige Kust. Dit team, bestaande uit expert-wetenschappers uit drie Vlaamse universiteiten, verschillende overheidsdiensten en de consultancy, wil dieper inzicht krijgen in de fysische processen die zich afspelen in onze kustzone. Via de CREST-website en de CREST-nieuwsbrief blijf je als stakeholder op de hoogte van hun bevindingen. ...

Doctoraten

Doctoraten

PhD-verdediging Nele De Meester: Het samenleven van cryptische soorten ontrafeld voor de rondworm Litodis marina

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op donderdag 30 juni is het om 16:30 de beurt aan Nele De Meester (UGent-MARBIOL) om haar doctoraatsonderzoek “Unravelling coexistence of cryptic Litodis marina species” publiek te verdedigen. ...
Doctoraten

PhD-verdediging: Ecosysteembenadering van het visserijbeheer van seabobgarnaal in Suriname

Toegevoegd op: 2016-05-27
Op 2 juni om 16:00 verdedigt Tomas Willems (UGent-MARBIOL en ILVO) zijn doctoraatsonderzoek naar de “Ecosysteembenadering in het visserijbeheer van de Atlantische seabobgarnaal (Xiphopenaeus kroyeri) in Suriname” dat kon worden uitgevoerd met de financiële steun van VLIR-UOS. Plaats van gebeuren is Campus Sterre (S8) van de Universiteit Gent. ...

Varia

Varia

Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) wint PlaneetZee@Work 2015-2016

Toegevoegd op: 2016-05-27
PlaneetZee@Work is een project waarbij klassen uit de hogere graden van het secundair onderwijs een workshop volgen in het labo van een mariene onderzoeksgroep. Na afloop maken de leerlingen een wetenschappelijke poster. Drie teams worden geselecteerd en verdedigen zich op de slothappening in Oostende. Dit academiejaar ging de hoofdprijs naar het 4de jaar Sportwetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) onder leiding van Natalie Dirckx. Tussen 10 en 13 mei lieten leerlingen en leerkracht zich tijdens de expeditie in Noord-Frankrijk door VLIZ-medewerkers onderdompelen in de studie van het mariene milieu. ...

[Voeg toe]