TOEGEVOEGDE WAARDE


In de periode 1996-2005 groeide de bruto toegevoegde waarde minder snel aan de kust en in het hinterland dan in West-Vlaanderen als geheel. De hele kustzone is goed voor ruim één derde van de toegevoegde waarde die in West-Vlaanderen gecreëerd wordt. Door de regionale steden Brugge en Oostende hebben de tien kustgemeenten samen wel een aanzienlijk groter aandeel in de West-Vlaamse toegevoegde waarde dan de negen hinterlandgemeenten.

Het verzekeren van welvaart is een belangrijke beleidsdoelstelling. De bruto toegevoegde waarde kan worden gebruikt als globale maatstaf voor de geproduceerde welvaart in een regio, ongeacht waar de productiefactoren vandaan komen. Aan de andere kant dient het beschikbaar inkomen als indicator voor de verdiende welvaart van een regio. Het verschil tussen de geproduceerde en de verdiende welvaart van een regio wordt veroorzaakt door de in- en uitstroom van pendelaars. Deze groep draagt immers bij tot de welvaart van de regio waar ze werken, maar nemen hun inkomsten meer naar de plaats waar ze wonen. Daarnaast zijn er ook de inkomsten die niet afkomstig zijn uit arbeid.

De bruto toegevoegde waarde kan beschouwd worden als de som van de vergoedingen voor de primaire productiefactoren die ingeschakeld zijn in het productieproces (lonen, wedden, kapitaalinkomen, winst enz.).


>> Fiche : TOEGEVOEGDE WAARDE  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Gemiddelde jaarlijkse economische groei, 1996-2005
  • Evolutie van de bruto toegevoegde waarde , 1996-2005
  • Bron  : Provincie West-Vlaanderen, Dienst economie