VLIZINE jrg. 13, nr. 7 (juli 2012)

Oudere artikels (periode 2000-2020) worden weergegeven in hun oorspronkelijke opmaak.

Je zocht naar een artikel uit een van de oudere jaargangen uit ons archief, toen deze nieuwsbrief nog VLIZINE heette (periode 2000-2020). De oudste nieuwsbrieven werden niet geoptimaliseerd voor weergave op deze website, daarom zie je ze nog in hun oorspronkelijke opmaak.

VLIZINE jrg. 13, nr. 7 (juli 2012)

Image removed.

VLIZINE jrg. 13, nr. 7 (juli 2012)
Ht e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle genteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey

Reacties naar: jan.seys@vliz.be

Volg VLIZ nu ook op Twitter:  Image removed. @jmeesvliz

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om uw abonnement op deze nieuwsbrief te beheren, ga naar deze link. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

NIEUW! Vanaf heden kun je de berichten uit de VLIZINE ook dagelijks of wekelijks ontvangen. Ga naar deze link

1. Kalender
1.1. Beleid acht Europese estuaria/delta onder de loep
1.2. Scheldesymposium: Vlaams-Nederlandse samenwerking gevalueerd
1.3. Biologie van kwallen en aanverwanten belicht te Eilat
1.4. Internationale conferentie voor jonge mariene wetenschappers en ingenieurs
1.5. Variabiliteit in primaire productie: thema voor Lige Colloquium on Ocean Dynamics
1.6. Noordzeedagen te Egmond aan Zee
1.7. Naar een meer gentegreerde ruimtelijke planning in het Noordzeegebied

2. Vacatures, beurzen en fondsen
2.1. Doctoraatsbeurs en post-doc vacature voor visserijonderzoek bij IPSC

3. Zeewaarnemingen
3.1. Reuzenhaai tussen badende toeristen

4. Varia
4.1. Slechts 3,2% van wereldzeen beschermd

1.1. Beleid acht Europese estuaria/delta onder de loep
In het kader van het Interreg IVc project DeltaNet organiseert de provincie Oost-Vlaanderen op 22 oktober 2012 in Gent (Oude Vismijn, St-Veerleplein 5) een conferentie met aandacht voor beleidsprocessen, stakeholders en Europese regelgeving in acht Europese delta's/estuaria.
De betreffende estuaria zijn die van de Elbe, Rijn-Schelde, Severn, Danube, Vistula, Ebro, Minho en Taag. Elk van die gebieden moeten vaak moeilijke evenwichtsoefeningen uitvoeren om hun economische ontwikkeling, ecologie, ruimtelijke planning en veiligheid op elkaar af te stemmen. Door kennis en ervaring uit te wisselen, wordt belangrijke toegevoegde waarde gecreerd en Europees genetwerkt. Inschrijven kan tot 12 oktober.
Link: http://www.deltanet-project.eu

[top]

1.2. Scheldesymposium: Vlaams-Nederlandse samenwerking gevalueerd
Op 12 oktober organiseert de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) een symposium getiteld: "Geleerde lessen als opmaat voor de agenda van de toekomst; op weg naar een duurzaam Schelde-estuarium".
De conferentie vindt plaats in de Nieuwe Kerk (Abdij 9) in het Nederlandse Middelburg. Ze staat in het teken van het streven van beide regio's om het Schelde-estuarium duurzaam te ontwikkelen en op regelmatige basis de afgesloten Scheldeverdragen te evalueren. Waar staat men nu? Wat hebben de resultaten van onderzoek en monitoring inmiddels opgeleverd? Hoe staat het met de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid in het Scheldegebied? En met welke bouwstenen kan de duurzaamheidsagenda van het estuarium worden versterkt?
Link: http://www.vnsc.eu/organisatie/activiteiten/scheldesymposium-12-oktober-2012.html

[top]

1.3. Biologie van kwallen en aanverwanten belicht te Eilat
Van 1 tot 6 december is de Isralische stad Eilat het decor voor de 8ste Internationale Conferentie over de Biologie van Coelenteraten of holtedieren (ICCB).
Met deze meeting wordt aandacht gevraagd voor de biologie van neteldieren als kwallen en anemonen en van verwante dierengroepen. Zowel de ecologie en levensgeschiedenis, voortplanting, fysiologie, pathologie, evolutie, biogeografie en taxonomie komen hierbij aan bod. Ook de relatie tot de klimaatswijziging, aspecten van het netelen en medische toepassingen passeren de revue.
Link: http://www.iccb2013.com

[top]

1.4. Internationale conferentie voor jonge mariene wetenschappers en ingenieurs
Met YOUMARES beoogt de German Society for Marine Research (DGM) de jonge zeewetenschapper kennis te laten maken met diverse aspecten van het marien en maritiem onderzoek. De conferentie vindt plaats in het Duitse Lbeck van 12 tot en met 14 september 2012.
YOUMARES is al aan zijn derde editie toe. Onder het motto "Between space and seafloor - aqua vita est" krijg je er als jongere de kans presentaties van key-note speakers bij te wonen, te interageren met redacteurs van wetenschappelijke tijdschriften, te netwerken met maritieme bedrijven, en nog veel meer.
Link: http://www.youmares.net

[top]

1.5. Variabiliteit in primaire productie: thema voor Lige Colloquium on Ocean Dynamics
Van 13 tot en met 17 mei 2013 vindt de 45ste editie plaats van het International Lige Colloquium on Ocean Dynamics. De focus zal liggen op de variabiliteit in de primaire productie in de wereldzeen en hoe die te meten en te modeleren.
Er is de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt in het bepalen van de oceanische primaire productie. Naast in-situ metingen, satellietbeeld interpretatie en de ontwikkeling van complexe biogeochemische modellen is ook de relatie tussen het fysische milieu en de primaire productie op diverse schalen verder uitgezocht. Abstracts voor dit symposium kunnen nog tot 13 januari 2013 worden ingediend.
Link: http://modb.oce.ulg.ac.be/colloquium

[top]

1.6. Noordzeedagen te Egmond aan Zee
Dit tweedaagse evenement is al jaren een absolute must voor iedereen die inspiratie wil opdoen rond hoe Nederlandse zeewetenschappers en -beheerders het aanpakken. De editie 2012 wordt georganiseerd door Deltares, NIOZ en IMARES Wageningen UR en vindt plaats te Egmond aan Zee op 4 en 5 oktober.
De Noordzeedagen krijgen dit jaar ook een uitgesproken internationaal karakter. Er grenzen immers meer landen aan de Noordzee en de onderzoeksvragen beperken zich dan ook niet tot Nederland. Kennis delen over de Noordzee ook over de grenzen heen is wat vooropstaat. Daarom zijn er dit jaar sprekers uit binnen- en buitenland. De tweede dag van de Noordzeedagen heeft dan ook Engels als voertaal. De subthema's voor de Noordzeedagen 2012 zijn:
* EU directives vanuit Nederlands perspectief
* EU directives vanuit Internationaal perspectief
* Monitoring & datamanagement
* Building with Nature
* Marine Spatial Planning
Het bijwonen van de Noordzeedagen kost 225 euro per persoon.
Link: http://www.noordzeedagen.nl

[top]

1.7. Naar een meer gentegreerde ruimtelijke planning in het Noordzeegebied
Voor wie interesse heeft in het beter op elkaar afstemmen van zee- en kustinformatie en -tools in het kader van een mariene ruimtelijke planning in de Noordzee, is er straks de eindconferentie van het BLAST project.
BLAST is een Interreg project en staat voor 'Bringing Land And Sea Together'. De eindconferentie is getiteld "Future Perspectives" en gaat door in Edinburgh op 17-18 september 2012. Tijdens de conferentie zullen o.a. het Coastal Decision Support System, de Norths Sea Mariners' Routing Guide, de Maritime Traffic Monitoring Platform en het Land-Sea Model worden gepresenteerd. De toegang is vrij, maar het aantal deelnemers beperkt.
Link: http://blast-project.eu

[top]

2.1. Doctoraatsbeurs en post-doc vacature voor visserijonderzoek bij IPSC
Het Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC) is n van de zeven instituten onder de vleugels van JRC. Voor zijn vestiging in Ispra (Itali) zoekt het een doctorandus en een post-doc voor visserijgerelateerd onderzoek.
De eerste vacature betreft een doctoraatsbeurs rond het thema "Fisheries Discards" met als doel de geplande ban van de visweggooi binnen het vernieuwde Europese visserijbeleid te onderbouwen. De post-doc positie heeft betrekking op "Bio-economic Fisheries Modelling" en streeft naar een betere integratie van biologische en economische visserijdata. Solliciteren kan via de JRC recruteringswebsite (zie onder). Uiterste deadline: 19 augustus 2012.
Link: http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=GH

[top]

3.1. Reuzenhaai tussen badende toeristen
Maandag 23 juli 2012 zal in de annalen herinnerd worden als de dag waarop een jonge Reuzenhaai voor de kust van De Panne rondzwom. Het dier van circa 2 m lang werd door de strandredders opgemerkt toen het doodleuk laveerde in de buurt van pootjesbadende toeristen.
Het was even schrikken toen aan het begin van de zomerse week een duidelijke haaienvin zich aftekende voor de kust van De Panne. Om paniek bij zwemmers te vermijden, werd een reddingsboot uitgestuurd die het dier naar dieper water leidde. Uit de foto's bleek dat het om een totaal ongevaarlijke, want tandloze en planktonetende, haaiensoort ging: de Reuzenhaai. De vorige waarneming van een Reuzenhaai voor onze kust dateert van 21 oktober 2011 toen ten noorden van de Bligh Bank een exemplaar werd gespot vanuit een toezichtsvliegtuig.
Link: http://www.natuurbericht.be/?id=8829&Eid=9598

[top]

4.1. Slechts 3,2% van wereldzeen beschermd
Uit een nieuwe berekening van de wereldwijde bescherming van zeegebieden blijkt dat we met 3,2% minstens op papier beschermde oppervlakte, dubbel zo goed doen als het tot nu toe gehanteerde cijfer. Anderzijds blijft dit cijfer ver beneden het streefdoel van de UN Conventie Biodiversiteit om tegen 2020 zeker 10% een beschermde status te verlenen.
Deels door een andere berekeningswijze (ook niet strikt beschermde gebieden meegenomen), deels door de toevoeging van nieuwe "zeereservaten" sinds de laatste analyse, oogt de 3,2% heel wat beter dan de tot nu toe gangbare 1%. Een land die het verhoudingsgewijs zeer goed doet op dit vlak is Portugal. Van zijn omvangrijk Economisch Exclusieve Zone van 1,7 miljoen km2, is niet minder dan 51,6% beschermd. Daarnaast worden ook steeds vaker gebieden beschermd in internationale wateren. In juni jl. duidde OSPAR nog een gebied van 180.000 km2 aan ter hoogte van de Mid-Atlantische Rug, de "Chalie-Gibbs North High Seas MPA".
Link: http://depts.washington.edu/mpanews/MPA127.pdf

[top]


DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd genterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commercile doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright 2012 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
www.vliz.be


Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine Institute
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
http://www.vliz.be

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!