[Home]

Home >  (Chromista) > bruinwieren (Phaeophyceae)

Bruinwieren zijn meercellige, bruingekleurde wieren met een ingewikkelde bouw. Hun kleur – en naam – is afgeleid van de aanwezigheid van het dominante bruinkleurige pigment fucoxanthine, wat de kleuren van de andere aanwezige pigmenten maskeert.
Bruinwieren zijn vaak vertakt, met blad- en stengelvormige structuren. Ze komen vrijwel uitsluitend voor in zee, van hoog in het intergetijdengebied tot in ondiepe wateren. Bruinwieren zijn eerder beperkt in verspreiding tot de koudere wateren, waar ze zowel een belangrijke voedselbron als habitat voor heel wat mariene organismen vormen.

Naamsverklaring:
  • Phaeo = donker (Grieks)
  • Phyton = plant (Grieks)


  • bruinwieren
    Elachista fucicola, author: Ignacio Bárbara    Fucus vesiculosus Linnaeus, 1753, author: Nuyttens, Filip    Himanthalia elongata (Linnaeus) S.F.Gray, 1821, author: Francisco Arenas   

    Soorten (24):

    [Back]