Waarom een Belgisch Register van zee- en kustsoorten?

Niettegenstaande België de kleinste Noordzee-staat is en een kust heeft van amper 67 kilometer, heerst hier toch een heel lange traditie van onderzoek naar de diversiteit en de complexiteit van het mariene systeem.

Het lijkt misschien gek, maar toch had niemand tot nu toe een overzicht van alle soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee en de aangrenzende kustzone (slikken, schorren, duinen) voorkomen.

In 2010 startte het VLIZ met de samenstelling van zo een lijst: het Belgisch register van zee- en kustsoorten. De informatie werd gehaald uit reeds bestaande inventarissen en databanken over de Noordzee, aangevuld met nieuw literatuuronderzoek. Een grote groep van experten - veldexperten uit België en taxonomen wereldwijd - werkten mee aan dit initiatief. Van alle soorten die in de literatuur ooit beschreven zijn als voorkomend in het Belgisch deel van de Noordzee, werd de geografische verspreiding herbekeken. Na deze uitgebreide kwaliteitscontrole bleken sommige van deze soorten ondertussen 'uitgestorven in Belgische mariene wateren' of slechts sporadisch aanwezige 'dwaalgasten' te zijn.

Enkele soortengroepen die in de algemenere literatuur beschreven worden als aanwezig in Belgische wateren, zijn nooit deftig onderzocht geweest in ons gebied. Hun aanwezigheid in het Belgische zee- en kustregister kan als dusdanig niet geverifieerd worden. Voor andere groepen is locaal onderzoek quasi ontbrekend (vb. mariene bacteriën) of wordt door experten nog zodanig gediscussieerd over hun taxonomische indeling dat we nog even willen wachten tot deze storm is gaan liggen. Dit leidde ertoe dat de volgende groepen nog niet in het Register werden opgenomen: Bacteria, Protozoa en Bacillariophyta of diatomeeën.

Het is dus duidelijk dat deze lijst nog niet 100% compleet is. Toch is dit Register tot nu toe de meest complete lijst van Belgische zeesoorten ooit! Er zal in de toekomst werk gemaakt worden van het vervolledigen van deze lijst, waarbij we speciale aandacht zullen besteden aan de soorten uit de kustzone, inclusief slikken, schorren, het duinengebied en brakwater estuaria.In 2010 verscheen de Engelstalige publicatie "Belgian Register of Marine Species, compiled and validated by the VLIZ Belgian Marine Species Consortium" waarin alle tot dan toe gedocumenteerde mariene soorten werden opgelijst.

Sinds deze publicatie zijn al enkele aanvullingen en wijzigingen gebeurd, en de meest recente Engelstalige online versie van het Register kun je hier raadplegen, of je kunt gewoon gebruik maken van deze Nederlandstalige pagina's.

Als je informatie van deze pagina's zou overnemen, gelieve dan te verwijzen naar deze pagina's met de volgende bronvermelding

Belgisch Register van zee- en kustsoorten, samengesteld en gevalideerd door het VLIZ mariene soorten consortium. Beschikbaar op http://www.vliz.be/vmdcdata/berms en geraadpleegd op 2020-10-20.

en er rekening mee te houden dat - hoewel we ons uiterste best doen om dit Register up-to-date en correct te houden - we niet kunnen garanderen dat dit volledig of foutloos is. Indien je fouten of ontbrekende soorten zou ontdekken, kun je ons hier altijd van op de hoogte brengen.


[home]