Tellingen van aangespoelde vogels
langs de Belgische kust


Wat wilt u berekenen?


Het aantal vogels per kilometer gevonden in een traject per periode


Selecteer de periode en het gebied waarvan u een grafiek wilt zien van het aantal gevonden vogels per kilometer:

Gebied:
Vogelsoort:
Tijdspanne:
Van tot en met
Opmerking: in 1980 werden geen tellingen verricht.
Algemene co÷rdinatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Website ontwikkeld en beheerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)