Een eeuw zeevisserij in België - Belgische vissersvloot

De Belgische visserijvloot kende een boeiende dynamiek: sloepen, boten en schepen veranderden van eigenaar, van immatriculatienummer, inschrijvingsplaats en werden omgebouwd of uitgerust met meer efficiënte technologie. Zeilschepen werden vervangen door stoomschepen. Nog later werd de gehele vloot geleidelijk gemotoriseerd.

De snelle veranderingen maken het niet altijd evident om de levensloop en de karakteristieken van een bepaald schip te volgen vanaf zijn bouw tot het uit de vaart nemen. Die veranderingen zijn nu per schip doorzoekbaar voor vissersvaartuigen actief vanaf 1929.

Hou er rekening mee dat deze databank nog in volle ontwikkeling is. Deze databank heeft tot doel een zo getrouw mogelijke kopie van de "Officiële Lijst van de Belgische vissersvaartuigen" weer te geven. Uw opmerkingen dragen bij tot de kwaliteit van dit instrument. Meer info over de geraadpleegde databronnen en gebruikte methodiek bij de dataverzameling, klik hier.


Zoek een schip op

In de zoekresultaten worden alle mogelijke combinaties van de gebruikte zoektermen getoond.

De tabel met de levensloop van een specifiek schip start steeds met het jaar waarin het schip voor het eerst door de bron beschreven werd, en eindigt met het jaar waarin het schip uit de vaart gehaald werd, gezonken of afgebroken is. Enkel die jaren waarin, volgens de geraadpleegde bronnen wijzigingen opgetreden zijn, worden weergegeven in de resultatentabel. Voor die jaren worden enkel de gewijzigde kenmerken vermeld. Lichtblauw gekleurde balkjes wijzen op een 'niet gewijzigd' kenmerk. Witte cellen en balkjes duiden op hiaten in de bronnen. Extra informatie over deze ontbrekende karakteristieken of andere gegevens over het schip zijn steeds welkom. Reagereren kan online door de commentaarveldjes in te vullen onderaan elke scheepsfiche.