MetaData

The NewSTHEPS MetaData catalogue gives an overview of all persons and institutes involved and lists all created datasets and publications coming out of the project.

 

Persons Institutes Publications Datasets

 

log in
6 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu (IRScNB/KBIN-OD Natuur), meer
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (UGent-GhEnToxLab), meer
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Groene Chemie en Technologie; Onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en -Technologie (UGent-EnVOC), meer
  • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid & Voedselveiligheid; Laboratorium voor Chemische Analyse (UGent-LCA), meer
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (VUB-AMGC), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid