STARDUST II - Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies
The fate of pollutants in fluvial and marine sediments in cross-border zones

Introduction

English |  Nederlands |  Français

Het STARDUST II project nam aanvang in september 2005 en loopt verder tot december 2007. De in de tweede fase beoogde doelstellingen liggen in het verlengde van deze voorgesteld bij de eerste fase van het programma. Zij hebben voornamelijk betrekking op de invloed van de vervuiling van sedimenten op de kwaliteit van fluviale en estuariene waters. De STARDUST I website is nog steeds online, klik hier.

De polluenten die in de loop van de tijd opgeslagen werden in de fluviale sedimenten vormen een "tijdbom" die zou kunnen barsten bij een zelfs kleine wijziging in het milieu (wijziging van het pH-gehalte, de zuurstofconcentratie, bioturbatie, rijzen van de waterstand, vrijwillig vrijmaken van sedimenten bij bagger- of aanpassingswerkezaamheden, etc.). river Leie/Lys

De voornaamste doelstelling van deze studie is een bijdrage te leveren aan een betere kennis voor wat betreft de gedragingen van polluenten in het sedimentaire compartiment en die uitmondt in een versterking van de grensoverschrijdende technologieoverdracht d.m.v. het reeds gestarte op punt stellen van een voorspellend tool dat bijdraagt tot de besluitvorming (modelisatie). De gevolgen van het programma, afgezien van de gezamenlijke wetenschappelijke publicaties, betreffen:

  • het opstarten van een databank ter beschikking van zowel het wetenschappelijke milieu als van de actoren op het terrein van beide landen (TIC onwikkeling), aangezien vervuiling geen grenzen kent
  • het delen van competenties (technische, wetenschappelijke, pedagogische, ) in het kader van een federatieve structuur.

STARDUST II is a project funded by the INTERREG III A programme (France/Walloon Region/Flanders French-Flemish subprogramme) of the European Community's Regional Development Fund.
Hosted by the Flanders Marine Institute (VLIZ)