Winnaars VLIZ Wetenschapsprijzen 2020 bekend

Camille Gaulier wint de VLIZ North Sea Award 2020
VLIZ | Verhaeghe

Camille Gaulier, Nanou Goedefroo en Anjali Gopakumar mogen zich de trotse winnaars noemen van respectievelijk de VLIZ North Sea Award en de twee VLIZ Master Thesis Awards. Op de VLIZ Marine Science Day van woensdag 3 maart nemen ze hun prijs in ontvangst en lichten ze hun onderzoek kort toe.

De VLIZ North Sea Award

Camille Gaulier (Vrije Universiteit Brussel en Université de Lille; omslagfoto) krijgt de VLIZ North Sea Award 2020 toegereikt voor haar doctoraatsonderzoek naar sporemetalen.

Vervuiling door de industrialisatie van kustgebieden in de Zuidelijke Noordzee vormt een bedreiging voor het mariene ecosysteem. Vooral de verontreiniging door sporemetalen is zorgwekkend. De mate waarin deze sporemetalen beschikbaar zijn voor zeeorganismen is slecht gekend en daar bracht het onderzoek van Camille verandering in. Ze ontwikkelde een efficiënte, kosteneffectieve en wetenschappelijk relevante methode om sporemetalen in de Noordzee en het Schelde-estuarium op te volgen

De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam actief en verblijvend in een land grenzend aan de Noordzee. De prijs (€1 000) beloont een recent en origineel wetenschappelijk werk dat de structuur of het functioneren van de Noordzee bestudeert, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal.

De VLIZ Master Thesis Awards

De eerste winnares van de Master Thesis Award 2020 is Nanou Goedefroo (IMBRSea – UGent - DEME) met haar onderzoek naar het effect van mosselbedden op de bodemgemeenschap.

Door de klimaatverandering stijgt de druk op onze kuststrook. Om ons te beschermen tegen de gevolgen van een stijgende zeespiegel en intensere stormen is er nood aan duurzame en aangepaste systemen van kustverdediging. Het aanleggen van natuurlijke mosselbedden voor onze Belgische kust kan zo maar eens de oplossing zijn. Dit test het project Coastbusters. Aan de hand van onderwaterbeelden en bodemstalen bestudeerde Nanou hoe een mosselbed evolueert door de jaren heen, welke omgevingsfactoren de ontwikkeling beperken en welk effect een mosselbed heeft op de zeebodem en zijn bewoners.
 


Nanou Goedefroo wint de VLIZ Master Thesis Award 2020
Nanou Goedefroo

Nanou Goedefroo aan het werk op een van haar veldcampagnes.

De tweede Master Thesis Award 2020 gaat naar Anjali Gopakumar (IMBRSea – UGent) voor haar onderzoek naar kwik in vissen in de Barentszzee.

Er is nog maar weinig geweten over de opstapeling van het zware metaal kwik in vissen die leven in de Barentszzee (ten noorden van Rusland en Noorwegen). Anjali haar onderzoek bracht aan het licht dat de kwikgehaltes tijdens de koude en donkere poolnachten vrij laag zijn en ruim onder de EU-limieten voor de gezondheid van vissen en menselijke voedselconsumptie vallen. Er werd wel een nader te onderzoeken verschil in kwik waargenomen tussen verschillende vissoorten en staalnamelocaties.
 


Anjali Gopakumar wint de VLIZ Master Thesis Award 2020
Anjali Gopakumar

Anjali Gopakumar op staalname.

De VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en te bekronen. Jaarlijks wordt uit alle inzendingen twee scripties verkozen. De prijzen (elke €500) zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, of aan jonge Vlaamse onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een niet-Vlaamse universiteit of hogeschool.

Lees meer over de VLIZ Wetenschapsprijzen

De VLIZ wetenschapsprijzen worden uitgereikt op woensdag 3 maart 2021 ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day 2021. Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben we deze jubileumeditie omgetoverd tot een online evenement van een halve dag.

Registreer je gratis voor de VMSD 2021

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!