De Zee als Goed Doel reikt in 2021 vier Brilliant Marine Research Idea beurzen uit

BMRI's 2021 Glenn Strypsteen junior postdoc
Glenn Strypsteen

De Zee als Goed Doel, de goede doelenwerking van het VLIZ, reikt jaarlijks een aantal Brilliant Marine Research Idea beurzen uit t.w.v. 5.000 euro. Ook in 2021 is dat niet anders. De laureaten voor dit jaar zijn Soria Delva (UGent), Alexander Hooyberg (UGent, VLIZ), Valérie Mattelin (UGent-CMET) en Glenn Strypsteen (KU Leuven-Campus Brugge). De toekenning van de BMRI-beurzen is mogelijk dankzij de VLIZ-ledenbijdragen, donaties en sponsoring van enthousiaste liefhebbers van marien onderzoek.

BMRI-beurzen hebben als doel om promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun marien onderzoek. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties. De BMRI’s zijn uniek in Vlaanderen en onderscheiden zich van andere financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box denken.

Omdat marien onderzoek een veld bij uitstek is waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, krijgen bedrijven de kans om een BMRI-beurs te sponsoren. Zo moedigt een bedrijf jonge mariene onderzoekers aan om vol in te zetten op origineel onderzoek en onderschrijft het bedrijf het belang van innovatie.

De 4 laureaten (3 doctorandi en 1 junior postdoc) van de BMRI-beurzen 2021 werden geselecteerd uit 17 kandidaturen. Afgelopen maand startten de laureaten hun BMRI-onderzoek en tegen februari 2022 informeren ze ons over hun onderzoeksresultaten. In wat volgt stellen we de laureaten en hun onderzoek kort voor:

Soria Delva van het fycologie labo van de UGent onderzoekt hoe verschillende populaties van het bruinwier Dictyota dichotoma omgaan met de voorspelde opwarming van de oceaan. De BMRI-beurs geeft haar de mogelijkheid om de moleculaire signalen te bestuderen die volwassen algen doorgeven aan hun nakomelingen en om te onderzoeken hoe deze bijdragen aan de aanpassing van dit zeewier aan de snel veranderende temperatuur van de oceaan. 

Alexander Hooyberg, verbonden aan de Vakgroep Volksgezondheid & Eerstelijnszorg (UGent) en actief op het VLIZ, onderzoekt hoe onze omgeving, waaronder zee en kust, een invloed heeft op onze mentale gezondheid. Deze zou namelijk een grote invloed kunnen hebben op onze gevoelens en denkvermogen. Maar de zee kan ook inwerken op ons zenuwstelsel, die mede bepaalt hoe we voelen en denken (bv. stress). Alexander zette een innovatief experiment op, waarbij hij zowel emoties, denkvermogen, als zenuwstelselactiviteit meet terwijl de deelnemers een omgeving ervaren in virtual reality. Met het beursgeld zal Alexander een toestel (de NeXus-10 MKII) aankopen om zenuwstelselactiviteit te meten.

Valérie Mattelin (UGent-CMET) focust haar onderzoek op mariene bacteriën die een belangrijke functionele rol spelen bij de afbraak van bioafbreekbare plastics. Het beursbedrag laat haar toe om een geavanceerde techniek op punt te stellen die de veranderingen in de bacteriëngemeenschap door de introductie van plastics kan nagaan. De technologie zal verschillende taxonomische groepen van mariene bacteriën die van belang zijn in dit afbraakproces aanduiden, en hun specifieke respons op plastic volgen. Deze kennis zou een stap voorwaarts betekenen om tot duurzame toepassingen te komen om plasticvervuiling in de oceaan aan te pakken.

De BMRI-beurs voor de junior postdoc ging naar Glenn Strypsteen (KU Leuven-Campus Brugge). Deze beurs ontving co-sponsoring van DEME en Antea Group. Glenn verdiept zich in het windgedreven transport van zand op het strand en de corresponderende duinontwikkeling (eolisch zandtransport). Met behulp van de BMRI-financiering bouwt hij een monitoringscampagne uit voor de duin-voor-dijksite op de Oostendse Oosteroever. Het doel is om over lange termijn (maanden/jaren) eolische sedimentprocessen op het strand en in het kunstmatige (aangeplante) duin te meten. Deze ​​veldwaarnemingen zullen bijdragen tot een model waarmee vroege duinontwikkeling voorspeld kan worden in gebieden die van belang zijn voor kustbeheer.

Wens je als doctorandus of als jonge postdoc kans te maken op een BMRI-beurs? Op de VLIZ-website lanceren we in het najaar van 2021 een nieuwe call voor aanvragen. Is uw bedrijf geïnteresseerd in het sponsoren van een BMRI-beurs? Neem dan contact op met onze filantropiewerking.

Kom meer te weten over de BMRI-beurzen

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!