Zes laureaten ontvangen Brilliant Marine Research Idea-beurs

BMRI-laureaten 2023 bekend gemaakt op de VMSD23
VLIZ | Els Verhaeghe

De Zee als Goed Doel – de goede doelenwerking van het VLIZ – reikt jaarlijks meerdere Brilliant Marine Research Idea beurzen uit. De toekenning van deze BMRI-beurzen, elk ter waarde van 5000 euro, is mogelijk dankzij de meer dan 1000 VLIZ-ledenbijdragen, donaties en sponsoring door enthousiaste liefhebbers van marien onderzoek. De zes laureaten voor 2023 zijn ondertussen bekend gemaakt: Jadon Beerlandt (KU Leuven-Campus Brugge & UGent), Joëlle De Weerdt (VUB),  Bram Martin (UGent), Michiel Perneel & Jens Dujardin (VLIZ), Ilias Semmouri (UGent) en Kelly Thys (UHasselt). Lees hieronder wat ze van plan zijn te gaan doen met deze extra fondsen.

BMRI-beurzen hebben als doel om promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen om een ‘briljant onderzoeksidee’ verder uit te kunnen werken in het kader van hun marien onderzoek. De BMRI’s zijn uniek in Vlaanderen en onderscheiden zich van andere financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box denken. Omdat marien onderzoek een veld bij uitstek is waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar versterken, krijgen bedrijven de kans om een BMRI-beurs te sponsoren. Zo moedigt het bedrijf jonge mariene onderzoekers aan om volop in te zetten op origineel onderzoek, en onderschrijft het bedrijf het belang van innovatie. Tussen februari 2023 en februari 2024 moeten de laureaten hun BMRI-onderzoek uitvoeren. Wat ze precies zullen doen, stellen zelf hieronder voor.

Jadon Beerlandt: zoetwaterlenzen in een kunstmatig duingebied

Jadon Beerlandt – onderzoeker aan de KU Leuven, campus Brugge en de UGent – wil met zijn onderzoek de ontwikkeling van jonge zoetwaterlenzen in een kunstmatig duingebied in Raversijde onderzoeken. Het gebied kent meerdere dynamische omstandigheden, die momenteel moeilijk in kaart te brengen zijn. Met behulp van de BMRI-financiering wordt een continue ERT-monitoringsysteem geïnstalleerd. Deze geofysische meetmethode laat toe om de effecten van deze dynamische omstandigheden op de ontwikkeling van de zoetwaterlenzen, over korte en lange periodes, op te volgen. De dataset zal van cruciaal belang zijn voor het kustbeheer en de potentiële problemen met betrekking tot zoutwaterintrusie. Deze beurs ontvangt sponsoring van DEME.

Joëlle De Weerdt: bedreigde populatie Centraal-Amerikaanse bultruggen

Joëlle De Weerdt – verbonden aan de VUB – bestudeert de ecologie van de bedreigde Centraal-Amerikaanse bultruggenpopulatie. In haar onderzoek bepaalt ze de populatiekenmerken en abundantie, alsook de patronen in habitatgebruik en migratiebestemmingen van bultruggen die in Nicaragua worden waargenomen. Aanvankelijk bestudeerde ze enkel bultruggen die vanuit de V.S. migreerden. Met de BMRI-beurs wil ze de waarnemingen van bultruggen die vanuit Antarctica noordwaarts migreren meer in detail onderzoeken. Meer specifiek wil ze de hypothese staven dat Nicaragua niet slechts één, maar twee populaties bultruggen huisvest. Waarbij de trekroute van de tweede populatie langs de kust ligt. Deze kennis is belangrijk om toekomstige beheersstrategieën vast te leggen.

Michiel Perneel en Jens Dujardin: rol van exopolymeren bij schuimvorming op het strand

Heb je ooit het schuim op het strand bewonderd en je afgevraagd waar het vandaan komt? Dit is het resultaat van de productie van Transparent Exopolymer Particles (TEP) door de alg Phaeocystis tijdens zijn voorjaarsbloei in de Noordzee. De gevormde substantie bevat organische stoffen zoals suikers en eiwitten, en speelt een belangrijke rol bij het transport van voedingsstoffen in het mariene ecosysteem. Hoewel Phaeocystis overvloedig TEP produceert, is de ecologische relevantie van de productie van deze deeltjes nog steeds onduidelijk. Michiel Perneel en Jens Dujardin – beiden actief bij het VLIZ – zetten de BMRI-beurs samen in om interdisciplinair onderzoek te financieren dat zich richt op het integreren van genetische, chemische en oceanografische methoden om zo de rol van TEP in de voedingscyclus van de Noordzee beter te begrijpen.

Bram Martin: microbioom in de maag van roeipootkreeftjes

Bram Martin – PhD-student bij UGent – onderzoekt voor zijn doctoraat de interactie tussen mariene roeipootkreeftjes (copepoden) en bacteriën. Met de BMRI-beurs zal Bram het microbioom, de micro-organismen aanwezig in de maag van roeipootkreeftjes bestuderen en hoe dit varieert met voedsel aan- of afwezigheid. Deze studie is nieuw voor wat betreft mariene benthishce copepoden, roeipootkreeftjes die in het sediment leven. Ook zal hij nagaan of Archaea (oerbacteriën) deel uitmaken van dit specifieke maagmicrobioom. Hiervoor wordt flow cytometry gekoppeld met fluorescente in-situ hybridisatie, een visualiatietechniek waarbij DNA-specifieke probes de gewenste Archaeacellen zichtbaar maken. 

Ilias Semmouri: op zoek naar geneeskrachtige biomoleculen in zeewierkweek

Hoe gezond is zeewier eigenlijk? Van zeewier is gekend dat het boordevol interessante voedingsstoffen zit, zoals vitamines en gezonde vetzuren. Daarnaast bevatten veel soorten ook unieke biomoleculen waaraan tal van geneeskrachtige eigenschappen worden toegekend: anti-tumorvorming, ontstekingsremmende werking, bescherming tegen schadelijke UV-straling, etc. De huidige kennis over de condities waarin zulke metabolieten geproduceerd worden is beperkt. Daarom zal Ilias Semmouri – postdoc bij UGent – met behulp van de BMRI-beurs een eerste inzicht proberen te krijgen in de productie van deze stoffen door een moleculaire aanpak. Hij zal de genexpressie die verantwoordelijk is voor de aanmaak van een selectie aan metabolieten in kaart brengen en deze linken aan de productie van biomoleculen onder bepaalde cultivatiemethodes.

Kelly Thys: soortvorming in parasieten en hun gastheren

Kelly Thys – verbonden aan de UHasselt – onderzoekt de drijvende krachten achter de diversificatie en soortvorming in parasieten en hun gastheren. Parasieten diversifiëren meestal sneller en worden soortenrijker dan hun gastheren. Tegen deze verwachting in, zijn de kieuwen van de Afrikaanse reuzenbaarzen geïnfecteerd door slechts één enkele Monogenea-parasiet. In haar onderzoek bestudeert Kelly de fenotypische, genetische en genomische diversiteit van deze kieuwparasiet in zoetwaterhabitats. Met behulp van de BMRI-beurs kan Kelly daarbovenop ook de genomische diversiteit van de nauwverwante, Indo-Pacifische reuzenbaarzen en hun kieuwparasieten bestuderen, deze leven echter in zoutwaterhabitats en de Monogenea-parasieten zijn veel soortenrijker. Haar BMRI zal op deze manier een marien aspect toevoegen aan haar onderzoek, en haar vergelijkend onderzoeksopzet versterken.

Hoe een BMRI-beurs bekomen of sponsoren?

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!