Nieuwe inzichten rond munitiestortplaats Paardenmarkt voor de Belgische kust

DISARM eindresultaten
Missiaen et al. (2024)

Na 4 jaar van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek is het project DISARM afgerond. Het project moest hiaten vullen in de kennis rond de Paardenmarkt munitiestortplaats. Een geïntegreerde karakterisering van de site leverde nieuwe inzichten op over o.a. de toestand en de distributie van de munitie, het explosierisico, de mogelijke (exo)toxicologische effecten van munitie-gerelateerde toxische verbindingen, en de afbraak van deze verbindingen door micro-organismen. Het project (gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen) resulteerde tevens in een aanzienlijke vooruitgang van de detectiecapaciteit van munitie-gerelateerde toxische stoffen, wat de basis legt voor een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor deze munitiestortplaats. De in het project verworven kennis doet bij uitbreiding dienst ter ondersteuning van de risicobeoordeling en het beheer van munitiestortplaatsen wereldwijd.

Stortplaatsen van conventionele en chemische munitie bevinden zich op talloze locaties in onze zeeën en oceaan. Ze vormen potentiële risico’s voor het mariene milieu en de menselijke gezondheid en stellen ons voor complexe uitdagingen op het gebied van monitoring en beheer. Ook België heeft zo’n munitiestortplaats, de Paardenmarkt, gelegen voor de kust van Knokke-Heist, waar naar schatting 35.000 ton chemische en conventionele munitie uit de Eerste Wereldoorlog enkele meters onder de zeebodem begraven ligt.

Hoewel de overheid de toestand van de Paardenmarkt regelmatig monitort, was er nog heel wat onbekend over de stortplaats. Hoeveel munitie is er exact aanwezig? Wat is de staat van de munitie? Wat is de exacte begraafdiepte en verspreiding van de munitie? Hoe evolueert de contaminatie in het sediment en in de waterkolom? Etc.

De voorbije 4 jaar paste het FWO-SBO-project DISARM (Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management) voor het eerst een geïntegreerde wetenschappelijke benadering toe om onbeantwoorde onderzoeksvragen uit te klaren en de vereiste kennisbasis aan te reiken voor de risicobeoordeling en het beheer van de Paardenmarkt munitiestortplaats. Veel resultaten van het project zijn ook relevant voor andere mariene munitiestortplaatsen over heel de wereld.

Meer over de resultaten van het project op de VLIZ-website

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!