VLIZINE jrg. 19, nr. 10 (oktober 2018)

Oudere artikels (periode 2000-2020) worden weergegeven in hun oorspronkelijke opmaak.

Je zocht naar een artikel uit een van de oudere jaargangen uit ons archief, toen deze nieuwsbrief nog VLIZINE heette (periode 2000-2020). De oudste nieuwsbrieven werden niet geoptimaliseerd voor weergave op deze website, daarom zie je ze nog in hun oorspronkelijke opmaak.

VLIZINE jrg. 19, nr. 10 (oktober 2018)

VLIZINE jrg. 19, nr. 10 (oktober 2018)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Bart De Smet


1. Kalender
1.1. Trefdag voor Kustgidsen in Nieuwpoort op 1 december 2018
1.2. Save the date: Lancering 2018-editie Compendium voor Kust en Zee en VLIZ Wetenschappelijke Klankbordgroep
1.3. VLIZ laat je op de Dag van de Wetenschap enkele Noordzeemysteries ontdekken
1.4. FWO blaast 90 kaarsje uit en nodigt wetenschappers uit

2. Vacatures, beurzen en fondsen
2.1. Medewerker Greenbridge voor innovatieve 'Blauwe' projecten gezocht
2.2. European Marine Board werft nieuwe Science Officer aan voor Oostende secretariaat
2.3. IOC-UNESCO zoekt consultant ter ontwikkeling van OBIS online datainvoer en -editing tool
2.4. PhD-beurs: Rol van door plankton afgescheiden exopolymere stoffen in flocculatieprocessen in estuaria
2.5. VLIZ werft aan: financieel administratieve medewerker
2.6. Brilliant Marine Research Idea beurzen 2019
2.7. VLIZ-prijzen Mariene Wetenschappen: oproep 2018

3. Belgisch marien onderzoek in de kijker
3.1. Survey op het Nederlandse scheepswrak ‘t Vliegent Hart in Belgische wateren
3.2. Gezocht: (mariene) wetenschappers die hun onderzoek glashelder willen leren presenteren
3.3. Studenten geschiedenis UGent werken academiejaar lang mee met VLIZ-project Gekaapte Brieven
3.4. VLIZ Marine Robotics Centre voorgesteld op technologiefestival SuperNova

4. Zeewaarnemingen
4.1. Online cursus: hoe data toeleveren aan EMODnet Biology?

5. Varia
5.1. Europese culinaire competitie voor jonge chefs die kiezen voor duurzame vis
5.2. VLIZ en LifeWatch Belgium brachten 170 mariene biologen uit 25 landen bijeen op EMBS53 in Oostende

1.1. Trefdag voor Kustgidsen in Nieuwpoort op 1 december 2018
Hoe gezond is de Noordzee? Hoe neem je kinderen mee in je verhaal? Hoe gebeurt de installatie van windparken op zee? Dit en nog veel meer kom je te weten op de volgende trefdag voor kustgidsen.
Het VLIZ, de Provincie West-Vlaanderen en de Vismijn van Nieuwpoort presenteren een dag vol boeiende lezingen en excursies; een dag ook om te netwerken met andere gidsen actief aan onze kust.

Meer over het programma staat https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/kustgidsendag

Inschrijven is gratis en kan via:
Link: https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/kustgidsendag/inschrijving

[naar boven]

1.2. Save the date: Lancering 2018-editie Compendium voor Kust en Zee en VLIZ Wetenschappelijke Klankbordgroep
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) stelt op vrijdag 7 december 2018 de derde versie voor van het Compendium voor Kust en Zee. Place to be is De Grote Post in Oostende (9u30-12u30). Het lanceringsevent wordt opgehangen aan het belang van marien onderzoek in Vlaanderen en België, en de valorisatie ervan in innovatieve toepassingen of duurzaam marien beleid. Ook wordt teruggeblikt op de evolutie van het marien onderzoek over de laatste 10 jaar en de noden voor de toekomst. Het event staat open voor mariene wetenschappers, beleidmakers, industrie en andere geïnteresseerde zee- en kustgebruikers of betrokkenen.
Link: www.vliz.be/nl/2018-Compendium-voor-Kust-en-Zee-lancering

[naar boven]

1.3. VLIZ laat je op de Dag van de Wetenschap enkele Noordzeemysteries ontdekken
Ben je geïnteresseerd in zeeonderzoek of wou je altijd al eens rondneuzen op een onderzoeksschip? Zak dan op zondag 25 november - Dag van de Wetenschap - af naar het Marien Station Oostende en laat je onderdompelen in de diepste geheimen van de zeewetenschappen!
De zee is al eeuwenlang een bron van inspiratie en grondstoffen voor de mens. In het dagelijks leven zijn we - direct of indirect - in grote mate afhankelijk van alles wat de zee te bieden heeft. Van de Challenger-expeditie in 1872 tot moderne onderzoekscampagnes, de mens poogt de zee steeds beter te begrijpen en haar bronnen te benutten. De zee onthult echter niet zomaar haar geheimen en er ligt nog een schat aan informatie verborgen op en in de zeebodem.
Tijdens deze editie van de Dag van de Wetenschap brengen wetenschappers geheimen uit zee aan de oppervlakte. Wist je dat tijdens de laatste ijstijd onze Noordzee een weids toendralandschap was, bevolkt door bosolifanten, wolharige neushoorns en mammoeten? Of dat we duikers en onderwaterrobots inzetten voor het blootleggen van begraven scheeps- en vliegtuigwrakken? Deze topics en nog veel meer komen aan bod in het Marien Station Oostende (VLIZ) en aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. Kom er botfragmenten van een mammoet opgraven of bestuur zelf een onderwaterrobot! Wij hebben voor elk wat wils! Meer info op de VLIZ-website.
Link: www.vliz.be/nl/event/dag-van-de-wetenschap-2018

[naar boven]

1.4. FWO blaast 90 kaarsje uit en nodigt wetenschappers uit
Al 90 jaar lang schept het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek FWO een gunstig klimaat voor wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt op vrijdag 14 december 2018 gevierd in Antwerpen. FWO nodigt alle Vlaamse wetenschappers uit voor een boeiende dag met tal van inspirerende sprekers en interactieve sessies.
Registreer en stel zelf je programma samen via:
Link: www.kennismakers.be/nl-be/fwo-de-perfecte-habitat-voor-kennismakers/

[naar boven]

2.1. Medewerker Greenbridge voor innovatieve 'Blauwe' projecten gezocht
Greenbridge wil zich regionaal en mondiaal verder ontwikkelen tot de draaischijf voor innovatie van de blauwe industrie. In het kader van twee lopende Europese innovatieprojecten zoekt het een wetenschappelijke/business development medewerker, met vestiging in Oostende.
Binnen het project 'Link2Innovate', een grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische en Nederlandse incubatoren, faciliteert Greenbridge de samenwerking tussen technostarters en groter partnerbedrijven. In het H2020 project 'COASTAL' (Collaborative Land-Sea Integration Platform) wordt gewerkt naar een optimalisering van de economische en bestuurlijke land-zee synergie in zes Europese kustgebieden. De gezochte kandidaat dient een Masterdiploma in de (toegepaste) wetenschappen te bezitten, bij voorkeur met ervaring in de blauwe groei/economie. Uiterste sollicitatiedatum is 15 november 2018.
Link: http://www.greenbridge.be/vacature/projectmedewerkerbusiness-developer

[naar boven]

2.2. European Marine Board werft nieuwe Science Officer aan voor Oostende secretariaat
EMB zoekt voor snelle indiensttreding een Science Officer ter versterking van zijn secretariaat te Oostende.
De European Marine Board is een unieke, onafhankelijke Pan-Europese denktank die zich focust op marien wetenschapsbeleid. Het biedt een platform voor zeeonderzoek en streeft naar een verdere overbrugging van de kloof tussen beleid en research. Het EMB secretariaat ondersteunt, in een team van vijf experten, de dagdagelijkse werking van EMB.

Solliciteren kan tot 16 november 2018. Meer info via de link.
Link: http://www.marineboard.eu/we-are-looking-new-science-officer

[naar boven]

2.3. IOC-UNESCO zoekt consultant ter ontwikkeling van OBIS online datainvoer en -editing tool
Het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma van IOC-UNESCO wil op korte termijn een online datainvoer en -editing tool ontwikkelen voor zijn Ocean Biogeographic Information System (OBIS). Daarvoor zoekt het een IT consultant voor een opdracht van zes maand.
De kandidaat dient in het bezit te zijn van een universitair diploma mariene wetenschappen, biologie, informatica of een verwante discipline en minstens vijf jaar relevante ervaring te kunnen voorleggen.
Solliciteren dient voor 15 november 2018 te geschieden. Voor meer info, zie link.
Link: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/ioc_joboffer_obisitdeveloper.pdf

[naar boven]

2.4. PhD-beurs: Rol van door plankton afgescheiden exopolymere stoffen in flocculatieprocessen in estuaria
Het Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie van de Universiteit Gent heeft een PhD-beurs veil voor onderzoek naar de rol van estuarien plankton in de flocculatieprocessen van sedimenten in suspensie. Welke rol spelen de exopolymerische stoffen, afgescheiden door de micro-organismen, hierin? Solliciteren kan tot 30 november.
De succesvolle kandidaat zal veld- en laboratoriumexperimenten combineren, en state-of-the-art observatietechnieken en omics-technologie inzetten om de sleutelrol van microbiële soorten in de vorming van exopolymere stoffen (EPS) en transparante exopolymere partikelaggregaten (TEP) te begrijpen.
Meer info over de vereisten en hoe solliciteren op de website van UGent:
Link: www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/phd-candidate-49sfj

[naar boven]

2.5. VLIZ werft aan: financieel administratieve medewerker
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een financieel administratieve medewerker (m/v/x, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur). De nieuwe medewerker zal mee instaan voor projectadministratie, secretariaatswerk, data-invoer, back-up en ondersteuning. Solliciteren kan tot 23 november 2018.
Link: http://www.vliz.be/nl/vacature/2018-10-19-vliz-werft-aan-financieel-administratieve-medewerker

[naar boven]

2.6. Brilliant Marine Research Idea beurzen 2019
Het VLIZ lanceert de oproep 'Brilliant Marine Research Ideas 2019' om promovendi, verbonden aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool, te inspireren en te ondersteunen bij het uitvoeren van een briljant idee in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 15 december 2018.
Met de ledenbijdragen en giften die het VLIZ ontvangt in het kader van de filantropie-werking worden mariene onderzoeksideeën gefinancierd die kunnen bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die o.a. in aanmerking komen zijn verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaan-gerelateerde rampen en mariene exploraties.
De beurs (max. 5 000 EUR) kan worden gebruikt om promovendi te helpen bij hun lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, om een bezoek aan een ander instituut te financieren om er hun gespecialiseerde faciliteiten te gebruiken, voor de aankoop van apparatuur of software die nodig is voor een bepaalde analyse, enz. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen universiteit, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.
Meer informatie en aanvraagformulier zijn te vinden op de VLIZ-website:
Link: www.vliz.be/nl/brilliant-marine-research-idea

[naar boven]

2.7. VLIZ-prijzen Mariene Wetenschappen: oproep 2018
Het werk van verdienstelijke mariene onderzoekers bekronen, hen aanmoedigen om dit ook in de toekomst te blijven doen, en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen bevorderen: dat is wat het Vlaams Instituut voor de Zee wil bewerkstelligen met zijn jaarlijkse wetenschapsprijzen. Nog tot 15 december kunnen kandidaten voor de VLIZ North Sea Award, VLIZ Master Thesis Awards en VLIZ Bachelor Thesis Award zich inschrijven voor de 2018-oproep. De prijsuitreiking zal doorgaan op de VLIZ Marine Science Day 2019 op woensdag 13 maart 2019 in Bredene.
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=6536

[naar boven]

3.1. Survey op het Nederlandse scheepswrak ‘t Vliegent Hart in Belgische wateren
Op dinsdag 15 oktober deed een team bestaande uit Sven van Haelst van het Vlaams Instituut voor de Zee, Jessica Vandevelde van het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed en Robert de Hoop van de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een onderzoekscampagne naar het wrak van het Nederlandse VOC-schip 't Vliegent Hart dat in Belgische wateren ligt.
Lees meer op de VLIZ-website:
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=6575

[naar boven]

3.2. Gezocht: (mariene) wetenschappers die hun onderzoek glashelder willen leren presenteren
Droom je er ook wel eens van: een breed publiek dat superenthousiast reageert op je onderzoek en helemaal begrijpt waarover het gaat? Schrijf je dan in voor de Wetenschapsbattle, een presentatiewedstrijd waarbij wetenschappers hun onderzoek voorstellen op een lagere school en de kinderen stemmen voor de beste presentatie. Je krijgt een gratis presentatietraining en een onvergetelijke ervaring. Inschrijven kan tot 20 november.
De Wetenschapsbattle is een initiatief van 'The Floor is Yours', in samenwerking met Technopolis. Het VLIZ zou het zeker leuk en spannend vinden om ook enkele mariene wetenschappers te zien deelnemen aan de battle!
Link: www.wetenschapsbattle.be

[naar boven]

3.3. Studenten geschiedenis UGent werken academiejaar lang mee met VLIZ-project Gekaapte Brieven
Eerder deze maand gingen 20 studenten uit de opleiding geschiedenis van de Universiteit Gent voor hun historisch onderzoeksseminarie van start met materiaal aangeboden door het VLIZ-project ‘Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie’. De studenten zullen een gans academiejaar lang hun onderzoeksvaardigheden aanscherpen en ondertussen bijdragen aan de transcriptie en interpretatie van documenten aangetroffen op door de Britse Admiraliteit gekaapte schepen. Momenteel wordt ingezoomd op gekaapte brieven uit de periode van de Spaanse Successieoorlog (1702-1714). Deze nog nooit ontsloten informatie kan een heel nieuwe blik werpen op de maritieme geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=6556

[naar boven]

3.4. VLIZ Marine Robotics Centre voorgesteld op technologiefestival SuperNova
In het weekend van 29 en 30 september was het Vlaams Instituut voor de Zee aanwezig op SuperNova in Antwerpen. Onze stand werd aangekondigd als een van de hoogtepunten van het innovatiefestival. Jong en oud konden er kennismaken met onze mariene robotica en zelf even een mini-onderwaterrobot besturen.
Met deze interactieve stand toonde het VLIZ haar onderwaterrobot en andere semi-autonome instrumenten: hightech technologie die de mariene wetenschap ook vandaag al helpt om de uitgestrekte zeeën en oceaan te verkennen en in kaart te brengen. Over het ganse weekend kwamen zeker 4500 bezoekers langs in het in het Wetenschap Paviljoen op het eilandje in Antwerpen.
Heb je SuperNova gemist en ben je toch benieuwd naar wat het VLIZ Marine Robotics Centre precies inhoudt? Kom dan zeker naar de Dag van de Wetenschap 2018 op zondag 25 november in Oostende, waar VLIZ deze interactieve stand opnieuw zal opstellen in het Marien Station Oostende.
Link: www.supernovafest.eu/nl/expedition/hoogtepunten/

[naar boven]

4.1. Online cursus: hoe data toeleveren aan EMODnet Biology?
EMODnet Biology heeft zonet een online cursus gelanceerd over hoe je gegevens kan toevoegen aan hun open access data-portaal, waar jouw gegevens bijdragen aan de kennis over de verspreiding van mariene soorten in Europese zeeën. De cursus is een inleiding tot het dataformaat dat gevraagd wordt door EMODnet Biology en EurOBIS, en leid je doorheen alle noodzakelijke verwerkingsstappen.
In deze cursus maak je kennis met het dataformaat nodig om je gegevens aan te leveren aan EMODnet Biology. Het loodst gebruikers doorheen alle noodzakelijke verwerkingsstappen, startend bij het beschrijven van de dataset, de kwaliteitscontrole en de publicatie ervan. De cursus wordt aangeboden via het platform van Ocean Teacher Global Academy (OTGA) van UNESCO/IOC/IODE en is voor iedereen toegankelijk na registratie via deze link.
Ook heeft EMODnet Biology een online tool gelanceerd voor de kwaliteitscontrole (QC) van biologische datasets gepubliceerd via IPT. Kopieer hiervoor de URL van uw IPT-bron, laad deze op en download een QC-rapport. Het online kwaliteitscontrole-instrument is mogelijk gemaakt door de Lifewatch Marine Virtual Research Environment VRE. Neem een kijkje op:  http://rshiny.lifewatch.be/BioCheck/
Link: https://classroom.oceanteacher.org/course/view.php?id=328

[naar boven]

5.1. Europese culinaire competitie voor jonge chefs die kiezen voor duurzame vis
Wij zoeken jonge chefs die kiezen voor duurzame vis en zeevruchten, en mee willen dingen aan de 2019-editie van de Europese culinaire competitie Olivier Roellinger.
Deze Europese wedstrijd staat open voor jonge chefs en studenten van hotelscholen die persoonlijk willen bijdragen aan gezonde visstocks en de bescherming van zeeën en oceaan. De opdracht houdt in om een gastronomisch en home recept te verzinnen, en te motiveren waarom je bewust kiest voor het meest duurzame alternatief in het marktaanbod.
Meedingen kan nog tot 4 januari. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is partner in deze wedstrijd van Ethic Ocean en hoopt heel wat kandidaturen uit België en Nederland te mogen verwelkomen!
Meer informatie op de VLIZ-website:
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=6572

[naar boven]

5.2. VLIZ en LifeWatch Belgium brachten 170 mariene biologen uit 25 landen bijeen op EMBS53 in Oostende
Van 17 tot en met 21 september 2018 organiseerden het Vlaams Instituut voor de Zee en LifeWatch Belgium, het 53ste European Marine Biology Symposium (EMBS53) in Oostende. Vijf dagen vol presentaties rond historisch, hedendaags en toekomstig marien biologisch onderzoek. Met praatjes en posters ingedeeld in vier grote thema’s: 'Wetenschap in een historisch perspectief', 'Wetenschap in de Noordzee', ‘Wetenschap in moderne tijden' en 'Burgerwetenschap'. Een informatiemarkt door mariene organisaties en bedrijven, een excursie naar Het Zwin of de historische binnenstad van Brugge, en vele netwerkmomenten maakten het programma af voor de 170 aanwezige marien biologen uit 25 landen.
Herbeleef de sfeer en de meest interessante bijdragen uit het programma:
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=6529

[naar boven]

U krijgt dit bericht omdat u bent ingeschreven op de VLIZine-rondzendlijst. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Om uw abonnement aan te passen of uit te schrijven: klik hier. In ons privacy-beleid kunt u nalezen hoe VLIZ met persoonlijke gegevens omgaat. Bij vragen over het privacy-beleid van VLIZ: contacteer privacy@vliz.be.
Het VLIZ wil via dit e-zine informatie verstrekken over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen.
Reacties en alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht via info@vliz.be. De archieven van dit e-zine zijn hier raadpleegbaar.
Disclaimer: Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Delen uit dit e-zine mogen worden overgenomen, met bronvermelding. Deze publicatie mag ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
Lid worden van VLIZ?
Copyright © 2018 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor jouw vrienden of collega’s? Deel het met hen!