Tellingen van aangespoelde vogels
langs de Belgische kust


Wat wilt u berekenen?


De oliebevuilingsgraad: welk percentage van de vogels is effectief vervuild?


Selecteer de periode, het gebied en de vogelsoort waarvan u de oliebevuilingsgraad wilt kennen:

Gebied:
Tijdspanne:
Van tot en met

Opmerking Klik op 'verder' om een lijst met vogelsoorten te krijgen.
In deze lijst verschijnen enkel de soorten waarvan meer dan 10 exemplaren werden gevonden in de door u geselecteerde periode en gebied. De berekening van de oliebevuilingsgraad is namelijk niet betrouwbaar bij minder dan 10 gevonden vogels.

De jaren waarin wel vogels werden gevonden maar waar geen betrouwbare oliebevuilingsgraad kan voor berekend worden, zullen onder de grafiek worden opgesomd.

Vogelsoort:
Algemene co÷rdinatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Website ontwikkeld en beheerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)