ZEESPIEGELSTIJGING


Het niveau van de zeespiegel verandert onder invloed van de wereldwijde opwarming van het klimaat. Uit onderzoek blijkt dat het zeeniveau de afgelopen eeuw met een snelheid van 2 millimeter per jaar steeg. De evolutie wordt jaar na jaar opgevolgd. Naast de jaarlijkse opvolging van de evoluties is het ook belangrijk om de nodige maatregelen te treffen om de zeewering te versterken en de overstromingsrisico’s te doen verminderen.

De dienst Vlaamse Hydrografie meet al bijna 200 jaar evolutie van het zeeniveau aan de hand van tijmetingen met behulp van speciale meetinstrumenten, maregrafen genaamd. Een maregraaf meet de relatieve verandering van de zeespiegel ten opzicht van constructies die deel uitmaken van de zeewering in de havens, zoals kaaimuren. De meetwaarden worden gefilterd en verwerkt tot een gemiddelde waarde voor de relatieve zeespiegel, representatief voor een bepaald jaar.

Het niveau van de zeespiegel gemeten t.o.v. het huidige landniveau is het zogenaamd relatieve zeeniveau. De hoogte van de relatieve zeespiegel is een bepalende factor bij het beoordelen van de overstromingrisico’s.


>> Fiche : ZEESPIEGELSTIJGING  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Zeespiegelstijging
  • Bron  : Vlaamse Hydrografie