[Home]

Home > dieren (Animalia) > weekdieren (Mollusca) > keverslakken (Polyplacophora)

Keverslakken – ook wel chitons genoemd - zijn langwerpige, ovale weekdieren die meer op een pissebed lijken dan op een slak. Hun schelp bestaat namelijk uit acht gebogen, in elkaar grijpende en overlappende dwarsplaten. Keverslakken klampen zich met hun brede, gespierde voet vast aan harde substraten. Als de dieren van hun ondergrond worden losgeslagen, dan gaan ze zich – dankzij de verschillende schelpdelen – oprollen tot een bal. Het merendeel van de keverslakken komt voor in ondiepe kustwateren. Om ze op soort te kunnen brengen, is een loepe zeker nodig.

Naamsverklaring:
  • Poly = veel (Grieks)
  • Plakos = plaat (Grieks)
  • Phoreus = dragend (Grieks)


  • Polyplacophora


    Soorten (1):

    [Back]