[Home]

Home > dieren (Animalia) > weekdieren (Mollusca) · 126

De weekdieren vormen een grote, heel diverse groep. Hun basisbouwplan bestaat uit een zacht lichaam dat omvat wordt door een mantel die een uitwendige schelp afscheidt, een rasptong (radula) en kieuwen. Dit algemene basisplan is doorheen de verschillende groepen van weekdieren echter sterk geƫvolueerd, met een grote verscheidenheid tot gevolg.

Naamsverklaring:
  • Molluscus = zacht (Latijn)


    Sub-groepen:
  • Mollusca
    Patella vulgata Linnaeus, 1758, author: Nuyttens, Filip    Spisula solida (Linnaeus, 1758), author: Nuyttens, Filip    Loligo vulgaris Lamarck, 1798, author: Hans Hillewaert       [Back]