[Home]

Home > dieren (Animalia) > weekdieren (Mollusca) > slakken (Gastropoda)

Slakken vormen de grootste klasse binnen de weekdieren. De meeste slakken komen in het mariene milieu voor, maar er zijn ook veel zoetwater- en landsoorten. Ze kennen een enorme verscheidenheid. Zo zijn er soorten zonder een uitwendige schelp (de naaktslakken), maar de meeste soorten hebben een gedraaide schelp. Sommige soorten zijn hermafrodiet, andere soorten kennen zowel mannelijke als vrouwelijke dieren en er zijn zelfs soorten – zoals het muiltje – die in het begin van hun levenscyclus mannelijk zijn en in de loop van hun leven veranderen in een vrouwelijk dier! Veel soorten zijn herbivoor, maar er zijn ook aaseters en carnivoren. Binnen de slakken maakt men een verdere onderverdeling op basis van de ademhaling. Zo zijn er soorten waarbij de kieuwen vóór het hart liggen (Prosobanchia), soorten waarbij de kieuwen achter het hart liggen (Ophistobranchia) en soorten met longen (Pulmonata).

Naamsverklaring:
 • Gaster = buik, maag (Grieks)
 • Podos = voet (Grieks)


 • Gastropoda
  Buccinum undatum Linnaeus, 1758, author: IMARES
    
  Nucella lapillus, author: Nozères, Claude
    
  Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758), author: BioMar - Trinity College Dublin (TCD)
    

  Soorten (50):

  [Back]