Koninklijke wetten & besluiten
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Een eeuw zeevisserij in België - Koninklijke wetten & besluiten

Periode Titel Inhoud
     
1814-1815 Journal officiel du Gouvernement de la Belgique
1816-1830 Journal officiel du Royaume des Pays-Bas
1830 Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique
1830-1831 Bulletin officiel des décrets du Congrès national de la Belgique, et des arrêtés du Pouvoir exécutif
1831-1845 Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique
1845-1850 Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique
1851-1961 Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique
1962-1972 Verzameling der wetten en besluiten = Recueil des lois et arrêtés
1973-1991 Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés
1992-1994 Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen = Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements