Een eeuw zeevisserij in België - Kaart van de historische visgronden

[Naar soortenlijst]

Handleiding bij de standaardisering en geografische afbakening van de historische visgronden (1929 - 1999) in de Belgische zeevisserijstatistieken
Figuur 1: Afbakening en benaming van de visgronden in historische bronnen na standaardisering. Bron: 'HiFiDatabase; Een eeuw zeevisserij in België' (VLIZ 2009). Kaart: VLIZ

klik op de kaart om te vergroten

[Top]
Figuur 2: Afbakening en benaming van de visgronden in historische bronnen na standaardisering. Bron: 'HiFiDatabase; Een eeuw zeevisserij in België (VLIZ 2009)'. Kaart: VLIZ

klik op de kaart om te vergroten

[Top]
Figuur 3: kaart van de geografische en administratieve situatie van België en de ligging ten opzichte van de Noordzee en de buurlanden. Bron: 'Een eeuw zeevisserij (VLIZ 2009)'. Kaart: VLIZ

klik op de kaart om te vergroten

[Top]
Figuur 4: kaart van de Belgische kust met de (vissers)havens en vismijnen, inclusief historische (18de en 19de eeuw) vissersnederzettingen in Vlaanderen en de havens van Gravelines en Dunkerque in Frankrijk. De blauwe lijn geeft de grenzen aan van het Belgisch deel van de Noordzee. Bron: 'Een eeuw zeevisserij in België (VLIZ 2009)'. Kaart: VLIZ

klik op de kaart om te vergroten

[Top]
Figuur 5: kaart van België en buurlanden en hun ligging ten opzichte van de Noordzee, met aanduiding van vissershavens en andere relevante plaatsnamen. De zandbanken en ondiepe gebieden in de Noordzee, die van belang zijn/waren voor de Belgische vissers, zijn aangeduid in geel, de diepere geulen in oranje. Bron: 'Een eeuw zeevisserij in België (VLIZ 2009)'. Kaart: VLIZ

klik op de kaart om te vergroten

[Top]
Figuur 6: kaart van de Belgische kust en de ligging ten opzichte van de Noordzee en de buurlanden, met aanduiding van vissershavens en andere relevante plaatsnamen. De Vlaamse banken voor de Vlaamse kust zijn aangeduid in geel, de diepere geulen in oranje. Bron: 'Een eeuw zeevisserij in België (VLIZ 2009)'. Kaart: VLIZ

klik op de kaart om te vergroten

[Top]
Creative Commons License All images are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License
[Naar soortenlijst]